Byla 2S-1006-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė, Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje dėl pažeistų teisių atstatymo pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovui V. V. individualiai įmonei „IERA“ (byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja UAB „Druskininkų autobusų parkas“),

Nustatė

2Ieškovas J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti ūkines operacijas, užfiksuotas PVM sąskaitose – faktūrose 2008-07-30 TLT Nr. 7017832, 2009-02-09 KT09 Nr. 0000169, Nr. 0000179, 2009-02-17 DOV Nr. 0012035, įtrauktas į UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinės apskaitos registrus, transporto priemonės SCANIA BR116, valst. Nr. ( - ) kapitalinio remonto darbais. Nurodė, kad jis yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, 2006-08-19 V. V. individuali įmonė „IERA“ ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sudarė transporto nuomos sutartį, kurios pagrindu V. V. individuali įmonė „IERA“ išnuomojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ transporto priemones IVECO UNIC, kurios valst. Nr. ( - ) SCANIA BR116, kurios valst. Nr. ( - ) neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų. Tačiau šios sutarties 5.5 p. atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ įsipareigojo atlikti transporto priemonių kapitalinį remontą, priešingu atveju, šalys susitarė, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atliks kapitalinį remontą ir kainą išsiieškos iš V. V. individualios įmonės „IERA“ arba įskaitys į nuompinigių sąskaitą. Transporto priemonės SCANIA BR116, kurios valst. Nr. ( - ) eksploatacija buvo nutraukta 2007-05-15 dėl visiško susidėvėjimo ir neatitikimo keliamiems techniniams bei saugumo reikalavimams, nuo 2007-05-17 autobusas buvo remontuojamas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ techninio aptarnavimo dirbtuvėse bei specializuotose remonto dirbtuvėse, už remontą UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sumokėjo 20948,90 Lt, ką patvirtina PVM sąskaitos – faktūros 2008-07-30 TLT Nr. 7017832, 2009-02-09 KT09 Nr. 0000169, Nr. 0000179, 2009-02-17 DOV Nr. 0012035. UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atlikęs transporto priemonės kapitalinį remontą, registruotu laišku atsakovui 2009-03-26 išsiuntė PMV sąskaitą – faktūrą Nr. 00091 dėl autobuso kapitalinio remonto apmokėjimo pagal sutarties 5.5 p., tačiau atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ nevykdo sutarties 5.5 p. prisiimtų įsipareigojimų, nepripažįsta, kad PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti darbai yra kapitalinio remonto darbai. Ieškovas nurodė, kad V. V. individualios įmonės „IERA“ savininkas V. V. buvo ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktorius, todėl siekdamas asmeninės naudos V. V. nepripažįsta, kad pagal PVM sąskaitas – faktūras atlikti autobuso remonto darbai yra kapitalinio remonto darbai.

3Nagrinėjant bylą 2010-03-10 parengiamajame teismo posėdyje ieškovas pateikė 2010-03-09 atstovavimo sutartį, sudarytą tarp jo ir advokato, advokato prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, atsakovas pateikė įsiteisėjusį Druskininkų miesto 2009-12-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009 ir prašė šią civilinę bylą nutraukti.

4Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 10 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, civilinę bylą nutraukė. Teismas nustatė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimas, priimtas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, yra įsiteisėjęs, todėl, vadovaudamasis CPK 293 str. 1 d. 3 p., civilinę bylą nutraukė. Teismas netenkino ieškovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovas nei nustatytu terminu, nei į parengiamąjį teismo posėdį nepateikė finansinių priemonių (vertybinių popierių) sąskaitų, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų, atstovavimo sutartį su advokatu sudarė 2010-03-09, 2009-11-27 ieškinyje nurodė, kad byla nebus vedama per advokatą.

5Ieškovas J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo V. V. individualios įmonės „IERA“ prašymą nutraukti civilinę bylą atmesti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009 ir šioje civilinėje byloje ginčas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu yra išspręstas, kadangi šioje byloje jis yra ieškovas, o išnagrinėtoje byloje jis buvo trečiasis asmuo. Taip pat skiriasi ir bylų ginčo dalykas bei teisinis pagrindas, t. y. šioje byloje jis prašo pripažinti ūkines operacijas, užfiksuotas PVM sąskaitose – faktūrose, įtrauktas į UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinės apskaitos registrus, kapitalinio remonto darbais, tuo tarpu išnagrinėtoje byloje ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašė priteisti iš atsakovo V. V. individualios įmonės „IERA“ 20948,90 Lt transporto priemonės remonto išlaidas. Dėl to teismas nepagrįstai nutraukė šią bylą CPK 293 str. 1 d. 3 p. pagrindu. Teismas, netenkindamas jo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, tuo pagrindu, kad ieškinyje jis nurodė, jog bylą ves be advokato, kad sutartį su advokatu sudarė dieną prieš parengiamąjį teismo posėdį, atėmė iš jo teisę į teisminę gynybą, užkirto kelią ginti pažeistus interesus, pažeidė Konstituciją. Teismo argumentai, kurių pagrindu buvo netenkintas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, yra absoliučiai neteisėti ir nepagrįsti. Teismas privalėjo vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, dispozityvumo, lygiateisiškumo principais atidėti bylos nagrinėjimą suteikiant galimybę jo atstovui susipažinti su procesiniais dokumentais, užtikrinti tinkamą bylos vedimą bei jo atstovavimą. Akivaizdu, jog kreipdamasis profesionalios teisinės pagalbos jis aktyviais veiksmais siekė apginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus.

6Atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo J. K. ieškinį pagal pobūdį ir dalyką galima prilyginti ieškiniui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ginčo teisenos tvarka, todėl reikia įvertinti, kokias pasekmes sukels galimas teismo sprendimas bei konstatuotas juridinis faktas. Atsižvelgiant į ieškovo suformuluotą reikalavimą galimas teismo sprendimas ginčo tarp šalių, t. y. UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ir jo, neišspręs, šio galimo teismo sprendimo pagrindu UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įgys teisę pareikšti jam reikalavimą dėl išlaidų, skirtų transporto priemonės kapitaliniam remontui atlikti, atlyginimo, nors įsiteisėjusiu Druskininkų apylinkės teismo sprendimu toks UAB „Druskininkų autobusų parkas“ reikalavimas buvo atmestas. Dėl to J. K. iš esmės yra pareiškęs tapatų reikalavimą, koks buvo nagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009, skiriasi tik formalus ieškinio reikalavimas. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad šios bylos ir išnagrinėtos bylos šalys nėra tapačios, nes J. K. ieškinį yra pareiškęs kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, J. K. ir jo nesieja jokie teisiniai santykiai, o tai reiškia, kad ieškinys yra pareikštas UAB Druskininkų autobusų parkas“ interesais, todėl tiek šioje, tiek išnagrinėtoje byloje šalys sutampa. Tiek civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009, tiek šioje civilinėje byloje faktinį pagrindą sudaro tos pačios aplinkybės, todėl yra ieškinio faktinio pagrindo tapatumas.

7Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui nuo ieškinio priėmimo stadijos (CPK 337 str. 3 p.).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas J. K. pareiškė ieškinį atsakovui V. V. individualiai įmonei „IERA“, kuriuo prašė pripažinti ūkines operacijas, užfiksuotas PVM sąskaitose – faktūrose 2008-07-30 TLT Nr. 7017832, 2009-02-09 KT09 Nr. 0000169, Nr. 0000179, 2009-02-17 DOV Nr. 0012035, įtrauktas į UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinės apskaitos registrus, transporto priemonės SCANIA BR116, valst. Nr. ( - ) kapitalinio remonto darbais. Šį reikalavimą ieškovas grindė tuo, kad ieškovas yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, 2006-08-19 V. V. individuali įmonė „IERA“ ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sudarė transporto nuomos sutartį, kurios pagrindu V. V. individuali įmonė „IERA“ išnuomojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ transporto priemones IVECO UNIC, kurios valst. Nr. ( - ) SCANIA BR116, kurios valst. Nr. ( - ) neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų. Tačiau šia sutartimi atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ įsipareigojo atlikti transporto priemonių kapitalinį remontą, priešingu atveju, šalys susitarė, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atliks kapitalinį remontą ir kainą išsiieškos iš V. V. individualios įmonės „IERA“ arba įskaitys į nuompinigių sąskaitą (sutarties 5.5 p.). Transporto priemonės SCANIA BR116, kurios valst. Nr. ( - ) eksploatacija buvo nutraukta 2007-05-15 dėl visiško susidėvėjimo ir neatitikimo keliamiems techniniams bei saugumo reikalavimams, nuo 2007-05-17 autobusas buvo remontuojamas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ techninio aptarnavimo dirbtuvėse bei specializuotose remonto dirbtuvėse, už remontą UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sumokėjo 20948,90 Lt, ką patvirtina PVM sąskaitos – faktūros 2008-07-30 TLT Nr. 7017832, 2009-02-09 KT09 Nr. 0000169, Nr. 0000179, 2009-02-17 DOV Nr. 0012035. Dėl to UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atlikęs transporto priemonės kapitalinį remontą, 2009-03-26 išsiuntė atsakovui registruotu laišku PVM sąskaitą – faktūrą dėl 20948,90 Lt už autobuso kapitalinį remontą apmokėjimą pagal sutarties 5.5 p., tačiau atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ sutarties 5.5 p. prisiimtų įsipareigojimų nevykdo. Ieškovas nurodė, kad įmonės ūkinė – finansinė veikla tiesiogiai liečia jo turtines teises ir jų realizavimo galimybę.

9Pirmosios instancijos teismas ieškovo J. K. ieškinį priėmė, iškėlė civilinę bylą, bylos nagrinėjimo metu atsakovui V. V. individualiai įmonei „IERA“ pateikus įsiteisėjusį Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009 dėl transporto priemonės kapitalinio remonto išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. individualiai įmonei „IERA“, kurioje trečiuoju asmeniu dalyvavo J. K., ir kuriuo ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinys buvo atmestas, šią civilinę bylą vadovaudamasis CPK 293 str. 1 d. 3 p., t. y. tuo, kad 2009-12-15 sprendimas, priimtas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, yra įsiteisėjęs, nutraukė. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad anos ir šios civilinės bylos šalys nesutampa, t. y. anoje byloje jis buvo trečiasis asmuo, o šioje byloje yra ieškovas, kadangi anoje byloje ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašė priteisti iš atsakovo iš V. V. individualios įmonės „IERA“ 20948,90 Lt transporto priemonės remonto išlaidas, o šioje byloje jis prašo pripažinti ūkines operacijas, įtrauktas į UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinės apskaitos registrus kapitalinio remonto darbais, skiriasi aplinkybės, kuriomis grindžiamas šis reikalavimas, t. y. civilinės bylos Nr. 2-804-297/2009, kurioje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, ir šios bylos dalykas ir pagrindas nesutampa.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad yra draudžiamos tapačios bylos. Bylų tapatumas nustatomas taip pat, kaip ir ieškinių tapatumas, ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2010; 2010-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo J. K. ieškinyje nurodytas ginčo šalis, aplinkybes, kurios sudaro ieškinio pagrindą, dalyką, t. y. ieškinio reikalavimą, įsiteisėjusio ir res judicata įgijusio teismo sprendimu nustatytas aplinkybes, išnagrinėtą reikalavimą, kurį buvo pareiškęs UAB „Druskininkų autobusų parkas“ V. V. individualiai įmonei „IERA“, ieškovo J. K. atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu jis teigia, kad šioje byloje yra jis ieškovas ir reiškia reikalavimą V. V. individualiai įmonei „IERA“ kitų aplinkybių pagrindu, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagal šioje byloje ieškovo J. K. pareikštą ieškinį negalėjo nustatyti, jog ieškovas J. K. reiškia tapatų ieškinį, kuris buvo išnagrinėtas kitoje byloje, nes ieškovo J. K. paduotas ir pirmosios instancijos teismo priimtas ieškinys neatitinka CPK 135 str. įtvirtintų specialų ieškinio formai ir turiniui keliami reikalavimų. Tam, kad būtų išspręstas klausimas dėl ieškinių tapatumo, ieškovas pirmiausia turi paduoti ieškinį, kuris atitiktų CPK 135 str.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato CPK, nustatantis atitinkamus reikalavimus teismui paduodamo pareiškimo formai ir turiniui (CPK 135 str.). Kiekvienam į teismą besikreipiančiam asmeniui ši tvarka yra privaloma. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str. reikalauja, kad kiekvienas asmuo, įgyvendinantis savo teises, laikytųsi įstatymų. CPK 135 str. įtvirtinti specialūs ieškinio formai ir turiniui keliami reikalavimai. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo reikalavimų, nustatančių teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, nes priešingu atveju, be pagrindo iškėlus bylą, gali būti pažeistos kitų šalių teisės. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, įtvirtintus CPK 111 str., taip pat CPK 135 str. įtvirtintus specialius ieškinio formai ir turiniui keliamus reikalavimus. CPK 135 str. 1 d. 2, 3, 4 p. numato, kad ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vieta, ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). To paties straipsnio 2 d. numato, kad prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, duomenis, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas negali pateikti, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų. Tai reiškia, kad ieškovas privalo ieškinyje nurodyti ieškinio elementus – ieškinio dalyką (ieškovo reikalavimą) ir aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (pagrindą) bei šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, nes tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas leidžia apibrėžti teisminio nagrinėjimo ribas. Teismas gali suteikti efektyvią pažeistų teisių gynybą tik tuo atveju, jeigu ieškovas pakankamai aiškiai ir išsamiai suformuluoja ieškinio reikalavimą ir reikalavimo pagrindimą. Ieškinio dalykas – tai materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Teismas, kaip ginčą dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas, todėl negali už ieškovą suformuluoti ieškinio dalyko ar nurodyti ieškovui, kaip turi būti surašomas ieškinys. Tačiau tais atvejais, kai ieškinio reikalavimai nepakankamai aiškūs ar nebaigti, tai pirmosios instancijos teismas turi pareikalauti iš ieškovo tikslinti ieškinio dalyką, jį aiškiai suformuluojant, taip sukonkretinant ieškinio reikalavimus. Iš esmės išnagrinėjus bylą nesant aiškaus ieškinio dalyko būtų neatskleista bylos esmė, t. y. pagal byloje surinktus įrodymus ir pareikštus ieškinio reikalavimus nebūtų įmanoma teisingai išnagrinėti teisminį ginčą tam, kad būtų atkurta šalių teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-05-02 nutartis civilinėje byloje 3K-3-179/2007). Ieškinyje privalo būti nurodyta, kokio materialinio rezultato yra siekiama, iškeliant bylą, turi būti aišku, kokias teisines pasekmes ieškovui sukurs ieškinio tenkinimas, jei ieškovas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti arba priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008). Taigi ieškovas J. K. ieškinyje privalėjo tiksliai ir aiškiai nurodyti, kokį reikalavimą reiškia V. V. individualiai įmonei „IERA“, kokio teisinio rezultato siekia ir kaip patenkinus jo ieškinį bus apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2000; 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).

12Ieškovo J. K. ieškinyje nurodyta, kad jis yra ieškovas. Tai reiškia, kad ieškovas siekia apginti savo subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, todėl ieškovas privalėjo tiksliai ir aiškiai nurodyti, kokias jo konkrečias subjektines teises ar įstatymų saugomą interesą pažeidė atsakovas V. V. individuali įmonė „IERA“ ir kokiu CK 1.138 str. nurodytu būdu konkrečių ieškovo teisių pažeidimas turi būti pašalinamas. Iš ieškovo reikalavimo ir jį pagrindžiančių aplinkybių turi būti aišku, kokias teisines pasekmes ieškovui sukurs ieškinio tenkinimas. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad jis yra ieškovas ir ieškinį pareiškęs ne UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu, tačiau ieškinyje nurodoma priešingai, t. y. ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su tarp UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ir V. V. individualios įmonės „IERA“ santykiais, tuo, kad ieškovas J. K. yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, ieškovui priklauso 36,93 proc. visų bendrovės akcijų (b. l. 15), o pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatus pagrindinis bendrovės tikslas – užsiimti tokia komercine – ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami bendrovės akcininkų ir klientų interesai, gauti maksimalų pelną, įtvirtinta akcininko teisė gauti bendrovės pelno dalį. Dėl to įmonės ūkinė – finansinė veikla ir jos rezultatai tiesiogiai liečia ieškovo, kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko, turtines teises ir jų realizavimo galimybes. Atskirajame skunde ieškovas nurodė, kad jis ieškinį yra pareiškęs kaip savarankiškas ieškovas, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ byloje yra trečiasis asmuo. Taigi ieškovas ieškinyje privalo aiškiai ir tiksliai nurodyti, kieno vardu reiškia ieškinį, t. y. savo ar UAB „Druskininkų autobusų parkas“, ir kokiu pagrindu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Akcinių bendrovių įstatymo 16 str. 1 d. 5 p. numato akcininko neturtinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais, 19 str. 10 d. įtvirtinta, jog CK 2.82 str. 4 d. nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai. Pagal CK 1.82 str. 3 d. juridinio asmens dalyvis (dalyviai) gali pareikšti ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Ieškovas ieškinyje nurodė atsakovą, kuriam nesuformulavo jokio reikalavimo, nors ieškinyje turi būti suformuluotas reikalavimas asmeniui, kuris nurodomas atsakovu. Ieškovo pareikštas reikalavimas suformuluotas taip, kad jis visiškai nėra susijęs su atsakovu V. V. individualia įmone „IERA“. Kaip matyti iš bylos medžiagos PVM sąskaitos – faktūros, kuriose užfiksuotas ūkines operacijas ieškovas prašo pripažinti transporto priemonės SCANIA BR116, valst. Nr. ( - ) kapitalinio remonto darbais, yra išrašytos UAB „Transrema“, UAB „Kautra“, UAB „Dovaina“, o ne atsakovo V. V. individualios įmonės „IERA“, PVM sąskaitos- faktūros yra įregistruotos UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buhalterinės apskaitos registruose. Ieškinyje nenurodoma, kokias teisines pasekmes sukels jo nurodyto reikalavimo patenkinimas. Ieškinyje yra nurodoma, kad 2007-05-17 autobusas buvo remontuojamas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ techninio aptarnavimo dirbtuvėse bei specializuotose remonto dirbtuvėse, už remontą UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sumokėjo 20948,90 Lt, ką patvirtina PVM sąskaitos – faktūros 2008-07-30 TLT Nr. 7017832, 2009-02-09 KT09 Nr. 0000169, Nr. 0000179, 2009-02-17 DOV Nr. 0012035, buvo atliktas kapitalinis autobuso remontas, už kurį pagal 2006-08-19 V. V. individualios įmonės „IERA“ ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sudarytos transporto nuomos sutarties 5.5 p. turi sumokėti atsakovas. Iš ieškovo J. K. ieškinyje nurodomų aplinkybių darytina išvada, jog ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad pagal sutarties 5.5 p. UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atlikęs transporto priemonės kapitalinį remontą, įgijo teisę išsiieškoti šią sumą iš V. V. individualios įmonės „IERA“. Tačiau įsiteisėjusiu Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009, nustatyta, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atsisakė reikalavimo priteisti už atliktus darbus pagal UAB „Dovaina“ sąskaitą – faktūrą DOV Nr.0012035, nes pripažino, kad šioje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyti darbai nėra autobuso kapitalinio remonto darbai. Taip pat įsiteisėjusiu teismo sprendimu nepriteistos UAB „Druskininkų autobusų parkas“ išlaidos už kapitalinį remontą pagal tas pačias PVM sąskaitos – faktūras, kurias ieškinyje nurodo ieškovas J. K.. Teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad negalimas ir priešingas kraštutinumas – ieškinio priėmimas ir nagrinėjimas iš esmės, įtraukiant į procesą kitus asmenis, eikvojant teismo ir proceso dalyvių laiką bei lėšas, kai ieškinio faktinis pagrindas nurodytas, tačiau pagal teismo turimus duomenis jis realiai neegzistuoja, todėl jei ieškovas tuo momentu dėl objektyvių priežasčių negali pateikti įrodymų, patvirtinančių jo nurodytą faktinį pagrindą, jis privalo nurodyti priežastis ir tai, kokiu būdu pašalins egzistuojančius prieštaravimus jo nurodytam ieškinio faktiniam pagrindui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje 3K-3-181/2009). Taigi ieškovas J. K. ieškinyje privalėjo nurodyti, kokiu būdu pašalins egzistuojančius prieštaravimus dėl jo nurodomų aplinkybių, kurios sudaro ieškinio pagrindą.

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad ieškovo J. K. ieškinys (ieškinio šalys, dalykas, pagrindas) neatitinka proceso normų reikalavimų, todėl darytina išvada, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovui V. V. individualiai įmonei „IERA“, panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nuo ieškinio priėmimo stadijos.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

15Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nuo ieškinio priėmimo stadijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai