Byla 1-873-1023/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje T. Ž., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Prienų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje T. Ž., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Prienų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5T. Ž. 2019 m. liepos 20 d. apie 2.15 val. ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatyta daugiau negu 1,51 promilių neblaivumas (nustatytas 1,73 promilės neblaivumas). Šiais veiksmais T. Ž. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalyje.

6Apklaustas įtariamuoju T. Ž. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 83-84, 89-90), kad 2019 m. liepos 20 d. apie 2.15 val. ( - ) vairavo automobilį „Renault Megane Coupe valst. Nr. ( - )“. Vairuotojo pažymėjimo neturi, nes nėra įgijęs teisės vairuoti transporto priemones. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį automobilį nupirkęs iš M., tačiau dar nespėjo persirašyti savo vardu. 2019 m. liepos 19 d. apie 18.00 val. su minėtu automobiliu atvyko žvejoti prie Verknės upės, žvejodamas vartojo alkoholį. Pažvejojęs, jis važiavo ir ( - ) sodybos kieme pamatė stovintį policijos pareigūnų automobilį. Jis savo automobilio visiškai sustabdęs nebuvo, jis jį tik pristabdė. Pamatęs policijos pareigūną, kuris ėjo link jo automobilio, jis išsigando ir pradėjo važiuoti, matė, kaip iš paskos važiavo ir policijos pareigūnų tarnybinis automobilis su įjungtais tarnybinio automobilio švyturėliais, jį stabdė. Vėliau pats nusprendė, kad reikia sustoti ir ( - ) sustojo. Jam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 1,79 promilių girtumas. Antrą kartą jam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 1,73 promilių girtumas. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi, pasižada daugiau taip nedaryti.

7Liudytojas J. A. parodė (b. l. 65-67), kad 2019 m. liepos 20 d. apie 02.14 val. jam su tyrėja R. I. būnant lauke, pastebėjo atvažiuojantį automobilį, jį sustabdė. Renault Megane Coupe vairuotojas, supratęs, kad jis bus tikrinamas policijos pareigūnų, staiga pradėjo važiuoti dideliu greičiu. Jis su tyrėja R. I. sėdo į tarnybinį automobilį ir pradėjo persekioti sprunkantį Renault Megane Coupe automobilį. Sprunkančio automobilio vairuotojas važiavo vingiuotu žvyrkeliu dideliu greičiu, vietomis išsijungdavo automobilio žibintų šviesas, stengdamasis policijos pareigūnus suklaidinti. Persekiojimas truko apie 1,5 km. Jie važiavo su įjungtais tarnybinio automobilio švyturėliais, tačiau Renault Megane Coupe vairuotojas sąmoningai nepakluso reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. ( - ) automobiliui Renault Megane Coupe sustojus, jis priėjo prie vairuotojo ir paprašė, kad vairuotojas išliptų iš transporto priemonės. Akivaizdžiai matėsi, kad vairuotojas neblaivus, prisistatė T. Ž., sutiko pasitikrinti girtumą ir alkoholio kiekio matuokliu jam buvo nustatytas 1,79 promilių girtumas. Antrą kartą patikrinus neblaivumą 03.09 val. T. Ž. buvo nustatytas 1,73 promilių girtumas.

8Liudytojas R. M. parodė (b. l. 61-63), kad 2019 m. liepos 19 d. jis jam priklausantį automobilį Renault Megane Coupe, valstybinis numeris ( - ) pardavė T. Ž.. Jis dėl automobilio Renault Megane Coupe niekam pretenzijų neturi. T. Ž. su juo atsiskaitė.

9Be kaltinamojo T. Ž. prisipažinimo ir liudytojų parodymų, kaltinamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo taip pat patvirtina ir kiti faktiniai bylos duomenys:

10-

11Alytaus apskrities VPK Prienų r. PK 2019 m. liepos 20 d. Neblaivumo nustatyto aktas (b. l. 20), kuriuo nustatyta, kad T. Ž. alkoholio kiekio matuokliu: pirmas tikrinimas 02.42 val. nustatyta 1,79 promilės; antras tikrinimas 03.09 val. nustatyta 1,73 promilės;

12-

13Įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 8-18), kuriuo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - );

14-

15VĮ „Regitra“ registracijos liudijimas Nr. H 911128 (b. l. 22), kuriuo nustatyta, kad transporto priemonės „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), savininkas yra R. M.;

16-

172019 m. liepos 23 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriuo R. M. pateikė 2019 m. liepos 19 d. transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį ir 2019 m. liepos 23 d. pažymą apie pasikeitusį transporto priemonės registravimo duomenų registravimą;

18-

192019 m. liepos 19 d. Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis (b. l. 29), kuria R. M. pardavė automobilį „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ) T. Ž.;

20-

212019 m. liepos 23 d. VĮ „Regitra“ pažyma apie pasikeitusių (keičiamų) transporto priemonės registravimo duomenų registravimą (b. l. 25, 30), kad naujas transporto priemonės savininkas yra T. Ž..

22Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad T. Ž. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje, nes jis vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, t. y. 2019 m. liepos 20 d. apie 2.15 val. ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatyta daugiau negu 1,51 promilių neblaivumas (nustatytas 1,73 promilės neblaivumas). Už T. Ž. padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, todėl pagal įstatymo nuostatas nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su šio proceso tvarka ir pasekmėmis, ir jas suprato. Kaltinamasis T. Ž. sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis sutiko dėl siūlomos jam paskirti bausmės rūšies ir dydžio (b. l. 97).

23Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnyje. Kaltinamojo T. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo T. Ž. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (BK 60 straipsnis). Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, tačiau jo elgesys laikytinas šiurkščiu, nes jis suprato savo veiksmų esmę ir veikė sąmoningai, vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatyta 1,73 promilės etilo alkoholio, sukeldamas grėsmę ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių, kitų asmenų bei jų turto saugumui bei aplinkai. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis T. Ž. praeityje neteistas (b. l. 73), nebaustas administracine tvarka (b. l. 74), dirba (b. l. 75), narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 72). Kaltinamasis sutinka su prokuroro pasiūlyta arešto bausme, todėl, įvertinus paties kaltinamojo poziciją, areštas yra tinkama bausmės rūšis kaltinamajam.

24Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu baudžiamuoju įsakymu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

25BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 2811 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise (ar ją įgyti) taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Įstatymas numato, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis T. Ž. anksčiau nebuvo teistas, administracine tvarka nebaustas, šios bylos KET pažeidimai nesukėlė sunkių padarinių, tačiau KET pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes padaryti neblaivaus asmens, kai jam nustatyta 1,73 promilės etilo alkoholio, veika padaryta tyčine kaltės forma, veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į tai, kad kaltinamasis dirba, bet nenustatyta, kad teisė vairuoti yra būtina dėl darbo tiesiogiai susijusio su transporto priemonės vairavimu. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas ir įvertintas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, jos trukmę nustatant pagal BK 68 straipsnyje numatytą vidurkį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

26Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami. Konfiskavimas, kaip ir bet kuri baudžiamojo poveikio priemonė, turi atitikti teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso poreikių ir asmens teisių. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra suformuluotos nuostatos, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai). Automobilis „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), yra registruotas paties T. Ž. vardu (b. l. 30). Atsižvelgiant į tai, kad būtent T. Ž., būdamas neblaivus, kai jam nustatyta 1,73 promilės alkoholio koncentracija, vairavo jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę, ir pripažįstant asmenį kaltu pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį, siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – nusikalstamos veikos priemonės – T. Ž. nuosavybės teise priklausančio automobilio „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimas (BK 72 straipsnio 4 dalies 1 punktas)

27Kardomųjų ir kitų procesinių prievartos priemonių paskirtis yra užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK 119 straipsnis). BPK 139 straipsnyje yra numatyta, kad paskirta kardomoji priemonė panaikinama, kai ji tampa nebereikalinga arba baigiama taikyti, pradėjus bausmės vykdymą. Pagal ( - ) straipsnio 8 dalį laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas teismo nutartimi, jeigu ši priemonė tampa nebereikalinga. Atsižvelgiant į tai, T. Ž. iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios paliktinos procesinės prievartos priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas automobiliui „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), (b. l. 50-56, 95-96).

28Į bausmės laiką T. Ž. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2019 m. liepos 20 d. 03.10 val. iki 2019 m. liepos 20 d. 10.05 val. (b. l. 92-94) (BK 65-66 straipsniai).

29Daiktai, turintys reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: registracijos liudijimas, saugomas T. Ž. (b. l. 56), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus konfiskuotinas; Magnetola „MEDION“, mobiliojo ryšio telefonas „SAMSUNG A7“, mobiliojo ryšio telefonas „SAMSUNG S2“ ir moduliatorius „BLOW“, saugomi T. Ž. (b. l. 19) grąžintini T. Ž., kaip nesusiję su nusikalstamos veikos padarymu (BPK 94 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 – 422 straipsniais,

Nutarė

31(į s a k o):

32T. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 60 (šešiasdešimt) parų arešto bausmę.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir T. Ž. paskirti galutinę 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 9 dalimi, į paskirtos bausmės laiką įskaityti T. Ž. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. liepos 20 d. 03.10 val. iki 2019 m. liepos 20 d. 10.05 val., t. y. 1 (vieną) parą, ją prilyginant 1 (vienai) arešto parai.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu T. Ž. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 2 (dvejus) metus uždrausti naudotis specialiąja teise – teise vairuoti transporto priemones.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsnio 5 dalimi, konfiskuoti T. Ž. nuosavybės teise priklausantį automobilį „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ).

37Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: registracijos liudijimą, saugomą T. Ž., teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus konfiskuoti; Magnetolą „MEDION“, mobiliojo ryšio telefoną „SAMSUNG A7“, mobiliojo ryšio telefoną „SAMSUNG S2“ ir moduliatorių „BLOW“ grąžinti T. Ž..

38T. Ž. paskirtą kardomąją prievartos priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios, o pradėjus vykdymą- panaikinti.

39T. Ž. paskirtą procesinę prievartos priemonę - laikiną nuosavybės teisės apribojimą automobiliui „Renault Megane Coupe“, valst. Nr. ( - ), palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios, o pradėjus vykdymą - panaikinti ir apie panaikintą laikiną nuosavybės apribojimą nedelsiant pranešti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

40Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl pataisos įstaigų, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustatymo“, bausmę paskirti atlikti Alytaus pataisos namuose.

41Išaiškinti T. Ž., kad nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo atvykti į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės. Nuteistasis, dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalintis nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, privalo ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo apie tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą.

42Išaiškinti T. Ž., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

43Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1... 4. Teismas... 5. T. Ž. 2019 m. liepos 20 d. apie 2.15 val. ( - ), pažeisdamas Kelių eismo... 6. Apklaustas įtariamuoju T. Ž. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 83-84,... 7. Liudytojas J. A. parodė (b. l. 65-67), kad 2019 m. liepos 20 d. apie 02.14... 8. Liudytojas R. M. parodė (b. l. 61-63), kad 2019 m. liepos 19 d. jis jam... 9. Be kaltinamojo T. Ž. prisipažinimo ir liudytojų parodymų, kaltinamojo... 10. -... 11. Alytaus apskrities VPK Prienų r. PK 2019 m. liepos 20 d. Neblaivumo nustatyto... 12. -... 13. Įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 8-18), kuriuo apžiūrėta įvykio... 14. -... 15. VĮ „Regitra“ registracijos liudijimas Nr. H 911128 (b. l. 22), kuriuo... 16. -... 17. 2019 m. liepos 23 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas,... 18. -... 19. 2019 m. liepos 19 d. Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis (b. l.... 20. -... 21. 2019 m. liepos 23 d. VĮ „Regitra“ pažyma apie pasikeitusių (keičiamų)... 22. Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad T. Ž.... 23. Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 24. Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu... 25. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 26. Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 27. Kardomųjų ir kitų procesinių prievartos priemonių paskirtis yra... 28. Į bausmės laiką T. Ž. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2019 m.... 29. Daiktai, turintys reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 31. (į s a k o):... 32. T. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu T. Ž.... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi,... 37. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 38. T. Ž. paskirtą kardomąją prievartos priemonę – rašytinį... 39. T. Ž. paskirtą procesinę prievartos priemonę - laikiną nuosavybės teisės... 40. Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 41. Išaiškinti T. Ž., kad nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, ne vėliau... 42. Išaiškinti T. Ž., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 43. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....