Byla e2-2940-733/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovei L. R. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. R. 144,81 Eur skolos, 238,44 Eur palūkanų (14,48 Eur iki kredito grąžinimo termino ir 223,96 Eur po kredito grąžinimo termino), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2011-11-07 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės L. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 931648003, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 144,81 Eur (500 Lt) sumą 30 dienų terminui su 121,67 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 p., atsakovė tris kartus pratęsė skolos grąžinimo terminą. Ji turėjo grąžinti 144,81 Eur (500 Lt) skolos ir 14,48 Eur (50 Lt) palūkanų, iš viso – 159,29 Eur (550 Lt) sumą.

5Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2011-11-07 pervedė atsakovei 144,81 Eur (500Lt). Tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

6Kadangi atsakovė pažeidė prievolę grąžinti paskolą ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovui palūkanų, todėl iš jos priteistina 14,48 Eur (50 Lt) palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2011-12-07.

7Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1.p., nuo 2012-01-06 iki 2012-12-17 atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (219 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalies nustatytą taisyklę iš atsakovės priteistina – 223,96 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

8Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-11-07 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės L. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 931648003, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 144,81 Eur (500 Lt) sumą 30 dienų terminui su 121,67 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 p., atsakovė tris kartus pratęsė skolos grąžinimo terminą. Ji turėjo grąžinti 144,81 Eur (500 Lt) skolos ir 14,48 Eur (50 Lt) palūkanų, iš viso – 159,29 Eur (550 Lt).

11Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2011-11-07 pervedė atsakovei 144,81 Eur (500Lt). Tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

12Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 144,81 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 238,44 Eur palūkanų (14,48 Eur iki kredito grąžinimo termino ir 223,96 Eur po kredito grąžinimo termino), kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį.

14Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos iki 60 Eur.

15Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

16Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš L. R., asmens kodas ( - )

20- 144,81 Eur skolos,

21- 60 Eur palūkanų,

22- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 204,81 Eur sumą nuo 2015-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

23- 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

24Kitą ieškinio dalį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. R.... 5. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2011-11-07 pervedė... 6. Kadangi atsakovė pažeidė prievolę grąžinti paskolą ir sutartyje... 7. Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-11-07 tarp ieškovės UAB „4finance“... 11. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2011-11-07 pervedė... 12. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 238,44 Eur palūkanų (14,48... 14. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 15. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės... 16. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš L. R., asmens kodas ( - )... 20. - 144,81 Eur skolos,... 21. - 60 Eur palūkanų,... 22. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 204,81 Eur sumą nuo 2015-10-05... 23. - 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens... 24. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...