Byla 2-3607-639/2014
Dėl nuompinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K. dalyvaujant ieškovei R. J. ir jos atstovui advokatui M. N., atsakovui A. L. ir atsakovų atstovei advokato padėjėjai J. P., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovams UAB „AL Logistics“, A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) dėl nuompinigių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų UAB „AL Logistics“, A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) 76000,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2010-08-01 su atsakovo A. L. individualia įmone sudarė automobilio nuomos sutartį. Nuomos sutartis buvo vykdoma nuo 2010-08-01 iki 2011-05-17, t.y. viso 9,5 kalendorinio mėnesio. Atsakovų privalomas mokėti nuomos mokestis (8000 Lt per mėnesį) ieškovei, už nuomos laikotarpį, sudaro 76000,00 Lt ( 8000 x 9,5 = 76000). Atsakovai nuo nuomos laikotarpio pradžios, iki šiol visiškai nemokėjo nuomos mokesčio, nors ne kartą ieškovės iniciatyva buvo raginami, tačiau atsiskaitymo taip ir nesulaukė. Atsakovai liko skolingi ieškovei 76000,00 Lt. Ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 27 d. preliminariu sprendimu ieškiniu patenkino visiškai ir priteisti iš atsakovų UAB „AL Logistics“ ir subsidiariai iš A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) 76000,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 76000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-25 iki sprendimo visiško įvykdymo ir 1140,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei R. J..

4Nesutikdama su priimtu preliminaru sprendimu atsakovė UAB „AL Logistics“ ir atsakovai A. L. ir L. L. pateikė prieštaravimus. Prieštaravimuose ir teismo posėdžio metu atsakovai nurodė, kad A. L. IĮ, kuri pertvarkyta į UAB „AL Logistics", ir R. J. 2010 m. rugpjūčio l d. sudarė panaudos sutartį (ne nuomos), pagal kurią R. J., neatlygintinai perdavė panaudai jai priklausančią transporto priemonę RENAULT Magnum A. L. IĮ. Taip pat 2010 m. rugpjūčio 8 d. R. J., ir A. L. IĮ, sudarė vilkiko nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas perdavė nuomininkui automobilį RENAULT Magnum, valstybinis Nr. ( - ), laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui nuomos mokestį (Sutarties l, 2 punktai). Sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad automobilio nuomos mokestis bus aptartas papildoma sutartimi. Tačiau rašytinė papildoma sutartis taip ir nebuvo sudaryta, tačiau žodžiu susitarta, kad nuomos mokesčio dydis priklausys nuo to kiek įmonė investuos į automobilio remontą. Papildoma sutartis taip ir nebuvo sudaryta, o ieškovės pateikta teismui 2010 m. rugpjūčio l d. automobilio nuomos sutartis yra suklastota, ją pirmą kartą atsakovai pamatė tik gavę preliminarų sprendimą, ieškinį ir priedus.

5Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas pakeistinas (Civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d.,3 p. 7 d.).

6Šalių ir jų atstovų paaiškinimais, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė R. J. nuosavybės teisėmis valdomą automobilį RENAULT Magnum, valstybinis Nr. ( - ) perdavė naudoti ir valdyti A. L. IĮ, kuri vėliau pertvarkyta į UAB „AL Logistics". Tai, kad atsakovas UAB „AL Logistics" naudojosi minėtu automobiliu (atlikinėjo tarptautinius pervežimus) neginčija ir pats atsakovas. Tačiau tarp šalių iškilo ginčas kokių pagrindu atsakovas naudojosi automobiliu. Ieškovė tvirtinio, kad atsakovas automobilį iš ieškovės nuomojosi už 8000 Lt kasmėnesinį mokestį ir dėl to tarp jos ir A. L. IĮ 2010 m. rugpjūčio 1 d. buvo sudaryta nuomos sutartis ( I t. b.l. 4). Sutarties originalas ikiteisminio tyrimo byla Nr. 230-2-00160-12 II t. b.l. 20-21). Kaip minėta atsakovas prieštaravimuose ir teisminio nagrinėjimo metu tvirtino, kad šią 2010-08-01 d. nuomos sutartį jis pamatė tik gavęs preliminarų sprendimą, ieškinį ir priedus. Kitaip tariant atsakovas A. L. neigė pasirašęs šią sutartį. Pagal A. L. pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 230-2-00160-12. Ikiteisminio tyrimo metu, Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistas pateikė kategorišką išvadą, kad tirti pateiktoje 2010-08-01 automobilio nuomos sutartyje rankraštinį įrašą „A. L.“ parašė ir A. L. vardu pasirašė A. L. (Ikiteisminio tyrimo byla Nr. 230-2-00160-12 I t. b.l. 6-6). Kadangi neabejotinais įrodymais buvo paneigta A. L. versija, jog jis šios sutarties nepasirašė ikiteisminis tyrimas pagal jo pareiškimą buvo nutrauktas. Tuomet, A. L. jau pripažino kad sutartyje yra jo parašas (Ikiteisminio tyrimo byla Nr. 230-2-00160-12 II t. b.l. 12), tačiau iškėlė ir kitą jo parašo ant sutarties atsiradimo versiją, t.y. tai, kad išvykdamas į komandiruotę jis M. V. paliko du tuščius lapus A4 formato dydžio. Ant vieno lapo apačioje per vidurį buvo užrašęs savo ranka vardą ir pavardę bei arčiau dešinės pusės parašė parašą (Ikiteisminio tyrimo byla Nr. 230-2-00160-12 II t. b.l. 13). Tačiau ir ši versija buvo paneigta Lietuvos teismo ekspertizės specialisto, kuris nurodė, kad tirti pateiktoje 2010-08-01 automobilio nuomos sutartyje rankraštiniai įrašai 8000,0 Lt (Aštuoni tūkstančiai litų)‘, A. L. buvo parašyti bei parašai A. L. vardu pasirašyti vėliau nei atspausdintas tekstas. Tokiu būdu neabejotinai nustatyta, kad A. L. pasirašė 2010-08-01 d. automobilio nuomos sutartį.

7Vertinant atsakovo A. L. argumentus, kad automobilis buvo naudojamas panaudos pagrindais, pagal 2010-08-01 panaudos sutartį (I t. b.l. 30) ir (ar) 2010-08-10 nuomos sutartį (I t. b.l. 28), kurioje nustatyta, kad nuomos mokestis bus aptartas papildoma sutartimi, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skirtingai nuo ieškovės atsakovas, civilinės bylos nagrinėjimo metu, o taip pat ir atliekant ikiteisminius tyrimus, nepateikė minėtų sutarčių originalų. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakovas teigė, kad sutarčių originalų neturi, taip pat teigė, kad jas parengė ieškovės draugas M. V. ir jam sutarčių originalų nepateikė o paliko tik kopijas. Nepateikdamas sutarčių originalų atsakovas neįrodė savo atsikirtimo nuo ieškinio aplinkybių. Atmestinas kaip visiškai neįtikinantis atsakovo paaiškinimas, kad sutartys parengė ieškovės draugas. Pažymėtina, kad pats M. V. neigė, rengęs minėtas sutartis. Be to pastebėtina, kad minėtos sutartys nėra naudingos ieškovei, todėl jos draugas neturėjo turėti jokio intereso jas rengti. Pažymėtina ir tai, kad automobilio „R. M.“ 2010 m. rugpjūčio 8 d. nuomos sutartis tarp R. J. ir UAB „AL Logistics“, kurioje nurodyta, jog krovininio automobilio „R. M.“ nuomos mokestis bus aptartas papildoma sutartimi, negalėjo būti sudaryta minėtu laikotarpiu, nes A. L. individuali įmonė dar nebuvo pertvarkyta į UAB „AL Logistics“. UAB AL Logistics pertvarkyta į UAB tik 2010 m. rugsėjo 3 d. t.y. vėliau nei pasirašyta sutartis.

8Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant ginčus dėl sutarčių aiškinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo ne kartą konstatuota, kad kai kyla ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), teismas turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių valią, kurią jos išreiškė sudarydamos sutartį ir prisiimdamos iš tokios sutarties kylančius įsipareigojimus. Šiuo aspektų pažymėtina, kad ieškovė neturėjo jokio intereso įsigyti automobilį, o po to perduoti jį neatlygintinai naudotis atsakovui.

9Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje suformuluotos pagrindinės įrodinėjimo taisyklės, kuriomis turi vadovautis ginčą sprendžiantis teismas. Teismas privalo tirti kiekvieną byloje priimtą įrodymą ir išklausyti dalyvaujančių byloje asmenų argumentus. Įrodymų tyrimas – kiekvieno byloje esančio įrodymo ištyrimas dėl konkretaus įrodymo sąsajumo, leistinumo, patikimumo ir nustatymas, kaip konkrečiu atveju įrodymas yra susijęs (arba nesusijęs) su įrodinėjimo dalyku. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Elektrotonas“ v. T. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-486/2012; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Vykdydamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus ir nustatęs, kad byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, teismas sprendime (nutartyje) turi nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t. t.). Pagal šias įrodinėjimo taisykles teismas turi vertinti visus byloje surinktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr.3K-3-176/2012; kt.).

10Taigi teismas dėl virš išdėstytų motyvų atmeta atsakovo atsikirtimus, jog jis 2010-08-01 nuomos sutarties nesudarė. Pagal nuomos sutartį viena šalis –nuomotojas – įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kitą šalį – nuomininką – CK 6.477 str. 1 d. įpareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagrindinės nuomininko pareigos yra laiku mokėti nuomos mokestį už naudojimąsi turtu, naudotis išsinuomotu turtu atsižvelgiant į sutartyje nustatytas sąlygas ir turto paskirtį bei pasibaigus nuomos sutarties terminui grąžinti išsinuomotą turtą tokios būklės, kokios turtas buvo perduotas. Byloje nustatyta, kad atsakovė netinkamai šias savo pareigas vykdė ir nuomos mokesčio nemokėjo.

11Nors sutartyje nustatytas konkretus mėnesinis nuomos mokestis (8000 Lt). Atsakovas nepripažindamas, jog jis pasirašė nuomos sutartį, kartu teigė, kad minėtas nuomos mokestis yra nerealus, t.y. nepagrįstai didelis. Šiam teiginiui pagrįsti atsakovas pateikė UAB Adampolis reklaminį pranešimą kuriame nurodoma, kad pvz.. vilkiko MAN TGX nuomos kaina yra 1690 EUR + PVM /mėn. Tačiau 1690 EUR konvertavus į litus yra 5830,50 Lt jei prie šios sumos pridėsime 21 proc. PVM (1224,40 Lt) tai suma gausime 7054,90 Lt. Tai beveik atitinka šalių 2010-08-01 d. sutartyje nurodytą nuomos mokestį. Be to pažymėtina, kad šalių sudarytoje nuomos sutartyje nėra jokių papildomų sąlygų. Tuo tarpu paties atsakovo pateiktoje UAB Adampolis reklaminiame pranešime nurodoma, kad prieš paimant vilkiką, klientas dar privalo sumokėti sutarties administracinį mokestį (apie 0,5 proc. vilkiko vertės su PVM); nuomos mokestį mokėti už būsimąjį mėnesį; sumokėti 3-6 mėnesių nuomos dydžio depozitinį užstatą. (priklausomai nuo nuomos mokesčio) ( I t. b.l. 31). Tai, kad šalių sutartas nuomos mokestis nėra nerealiai didelis patvirtina ir kitų įmonių pateikti atsakymai ( II t. b.l. 43,53,55 ).

12Taigi tarp šalių nuomos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1-6.4 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.59 str.). Nuomos sutartis buvo vykdoma nuo 2010-08-01 iki 2011-05-17, t.y. viso 9,5 kalendorinio mėnesio. Atsakovų privalomas mokėti nuomos mokestis (8000 Lt per mėnesį) ieškovei, už nuomos laikotarpį, sudaro 76000,00 Lt ( 8000 x 9,5 = 76000). Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas paaiškino, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovė atgavo dalį nuomos mokesčio, todėl ieškinio reikalavimą sumažino iki 71300,00 Lt. Atsižvelgiant į tai nurodyto dydžio nuomos mokestis ir priteistinas, o likusioje dalyje byla nutrauktina ieškovei atsisakius nuo ieškinio (CPK 140 str.).

13Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas (CK 2.104 straipsnio 1 dalis). Pertvarkymo atveju juridinis asmuo nesibaigia, bet tik keičia teisinę formą (konkrečiu atveju iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę). Kadangi, keičiant teisinę formą, gali keistis ir juridinio asmens teisinis statusas, tai įstatymų leidėjas nustatė taisykles, kurios turi užtikrinti juridinio asmens kreditorių teises ir teisėtus interesus.

14Kaip minėta byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimo teisė yra kilusi iš A. L. individualios įmonės, kuri pertvarkyta į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – UAB „ AL Logistics, įsipareigojimų. Individualios įmonės pertvarkymo ypatumai nustatyti Individualių įmonių įstatymo (CK 2.104 straipsnio 5 dalis). CK 2.104 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, tai, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Jei naujos teisinės formos juridinio asmens dalyviu netampa pertvarkyto juridinio asmens dalyvis, tiek pertvarkymo metu, tiek vėliau jis neatleidžiamas nuo šioje dalyje nurodytos atsakomybės. Teismas pažymi, kad A. L. individuali įmonė iki jos pertvarkymo buvo neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), jos dalyviai yra atsakingi už individualios įmonės prievoles. CK 2.45 straipsnyje nustatyta, kad juridinio asmens dalyvis yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris, nors ir neišsaugojo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu.

15A. L. ir L. L. susituokė 1991 m. kovo 12 d. A. L. individuali įmonė kaip minėta įsteigta 2009 m. gegužės 19 d., todėl pagal CK 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 1 dalies 4 punktą įmonė ir iš jos veiklos gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Dėl to individualios įmonės savininkai, subsidiariai atsakingi už individualios įmonės prievoles CK 2.104 straipsnio 2 dalies pagrindu.

16Taigi pareiga sumokėti skolą pagal 2010-08-01 nuomos sutartį tenka pagrindinei skolininkei – UAB „AL Logistics“. Tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, kad nuomos sutartį sudarė A. L. individuali įmonė, taikomos CK 2.104 str. 2 d. nuostatos. Pagrindinei skolininkei negalint patenkinti kreditorės reikalavimo (iš dalies ar pilnai), atsako subsidiarus skolininkai – A. L. ir L. L..

17Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovai iš sutarčių kylančių prievolių neįvykdė. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų nuompinigius yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

18Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovų ieškovei priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-01-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

19Ieškovė sumokėjo 1140,00 Lt žyminį mokestį. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais – 1140,00 Lt žyminio mokesčio, t.y. po 380,00 Lt iš kiekvieno atsakovo (LR CPK 93 str. 1 d.).

20Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, įsiteisėjus sprendimui Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartis, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovų UAB „AL Logistics“, A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) turto arešto 76000,00 litų sumai pakeistina, sumažinant turto arešto mastą iki 71300,00 Lt sumos ir paliktina galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( LR CPK 150 str. ).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 1 d., 428 str.,

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d., preliminarų sprendimą, pakeisti ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovų UAB „AL Logistics“ ir subsidiariai iš A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) 71300,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 71300,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-27 iki sprendimo visiško įvykdymo ieškovės R. J. naudai.

23Priteisti iš atsakovų UAB „AL Logistics“ A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) po 380,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovės R. J. naudai.

24Kitoje dalyje bylą nutraukti.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovų UAB „AL Logistics“, A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.) turto arešto 76000,00 litų sumai pakeisti, sumažinant turto arešto mastą iki 71300,00 Lt sumos ir palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Įsiteisėjus sprendimui ikiteisminio tyrimo bylas Nr. 30-2-00160-12 ( 2 t.) ir Nr. 30-2-00097-12 grąžinti Klaipėdos miesto pirmajam policijos komisariatui.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas,... 2. ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 27 d. preliminariu... 4. Nesutikdama su priimtu preliminaru sprendimu atsakovė UAB „AL Logistics“... 5. Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas pakeistinas... 6. Šalių ir jų atstovų paaiškinimais, byloje pateiktais rašytiniais... 7. Vertinant atsakovo A. L. argumentus, kad automobilis buvo naudojamas panaudos... 8. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant ginčus dėl sutarčių aiškinimą... 9. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 10. Taigi teismas dėl virš išdėstytų motyvų atmeta atsakovo atsikirtimus, jog... 11. Nors sutartyje nustatytas konkretus mėnesinis nuomos mokestis (8000 Lt).... 12. Taigi tarp šalių nuomos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai... 13. Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens formos pakeitimas, kai... 14. Kaip minėta byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimo teisė yra kilusi iš... 15. A. L. ir L. L. susituokė 1991 m. kovo 12 d. A. L. individuali įmonė kaip... 16. Taigi pareiga sumokėti skolą pagal 2010-08-01 nuomos sutartį tenka... 17. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovai iš... 18. Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovų ieškovei priteistinos... 19. Ieškovė sumokėjo 1140,00 Lt žyminį mokestį. Patenkinus ieškinį, iš... 20. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, įsiteisėjus sprendimui Klaipėdos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 1 d., 428... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d., preliminarų... 23. Priteisti iš atsakovų UAB „AL Logistics“ A. L. (A. L.) ir L. L. (L. L.)... 24. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį, dėl... 26. Įsiteisėjus sprendimui ikiteisminio tyrimo bylas Nr. 30-2-00160-12 ( 2 t.) ir... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...