Byla B2-474-210/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priėmimo klausimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT Paslaugos“ ieškinio atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei Eksvelas“ dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NT Paslaugos“ pareiškė ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Eksvelas“ dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi UAB „Eksvelas“ buvo iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu nutarė pripažinti, kad UAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė. Dėl šio teismo sprendimo BUAB „Eksvelas“ kreditorė UAB „NT paslaugos“ pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl pripažinimo, kad bankrutavusios UAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė ir klausimą dėl galimybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB ,,Eksvelas“ pabaigos perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

52.

6Ieškovė nurodo, kad bankrutavusios UAB „Eksvelas“ didžiausią finansinį reikalavimą turinti kreditorė UAB „NT paslaugos“, įstojusi į bankrutavusios UAB „Eksvelas“ bankroto bylą, pastebėjo, jog bankrutavusios UAB „Eksvelas“ bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui, kuris vyko 2019 m. vasario 4 d., nepateikė bendrovės sandorių, sudarytų ne per mažiau kaip 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo, detalaus sąrašo, kaip tai reikalaujama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ ) straipsnio 2 dalies 25 punktas. Nors BUAB „Eksvelas“ bankroto administratorius ir nepateikė kreditorei visos prašomos informacijos ir dokumentų, tačiau jau vien iš pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad yra įstatyme numatyti pagrindai pripažinti BUAB „Eksvelas“ bankrotą tyčiniu.

7Atsisakytina priimti ieškinį.

83.

9Pažymėtina, kad sprendžiant dėl ieškinio dėl piniginių lėšų priteisimo priėmimo klausimą atsižvelgtina į bendrąsias CPK 115, 137 straipsnių nuostatas. Taip pat į CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi teisė kreiptis į teismą yra neginčijama teisė, tačiau asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK ir kituose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Kai ieškinys nenagrinėtinas teisme, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas atsisako tokį ieškinį priimti.

104.

11Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 straipsnio 2 dalį bankroto procesas tai – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma. Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Bankroto bylos nagrinėjimo procese teismas sprendžia ĮBĮ normomis reglamentuotus su bankroto procesu susijusius klausimus: tvirtina kreditorių finansinius reikalavimus, nagrinėja skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, sprendžia dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo ir t. t. Juos išsprendęs teismas priima nutartis, kuriomis nėra iš esmės išsprendžiama byla dėl ginčo esmės (dėl bankroto bylos pabaigos). Šie veiksmai laikytini bankroto procedūros etapais, bet ne bylos užbaigimu CPK 365 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Bankroto byloje įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, per 5 darbo dienas pateikiamas prašymas Juridinių asmenų registrui išregistruoti įmonę ir per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo gavimo dienos įmonė išregistruojama iš jo (ĮBĮ 32 straipsnio 5–6 dalys). Užbaigus bankroto bylą ir įmonę išregistravus iš Juridinių asmenų registro, įmonė pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Nuo šio momento juridinis asmuo nustoja egzistuoti ir praranda CK 2.33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus juridinio asmens požymius.

125.

13Tyčinio bankroto procedūra reglamentuota ĮBĮ normomis ir ji galima tik įmonei iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Šioje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad tyčinio bankroto procedūra, kaip ir bankroto bylos iškėlimas, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis, kuri tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, bankroto pripažinimas tyčiniu nėra savarankiška procedūra, bet yra bankroto proceso sudėtinė dalis. Nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino, bankroto proceso procedūros, bylos stadijos, iki kada ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali pateikti prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, šio įstatymo normų ir teismų praktikos analizė sudaro pagrindą konstatuoti, jog įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Iš to seka, kad tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį. (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-177-553/2019).

146.

15Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.

167.

17Visų pirma teismas vertina tai, kad ieškovė „NT Paslaugos“ 2019 m. gruodžio 2 d. analogišku ieškiniu kreipėsi į teismą dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 13 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės UAB „NT Paslaugos“ ieškinį dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir jį kartu su priedais grąžino padavusiam asmeniui. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 23 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį paliko nepakeistą.

188.

19Antra, Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atsakovei UAB „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, buveinės adresas Gamyklos g. 38, Mažeikių m., iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. T.. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, o 2019 m. vasario 8 d. nutartimi UAB ,,Eksvelas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtino bankrutavusios UAB „Eksvelas“ galutinę bankroto ataskaitą.

209.

21Teismas vertina tai, kad bankrutavusios UAB „Eksvelas“ bankroto administratorius 2020 m. balandžio 22 d. pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Eksvelas“ pabaigos ir išregistravimo iš įmonių registro. Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Eksvelas“ bankroto procedūros yra baigtos. Administratorius nurodė, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra – 13370,51 Eur. Remiantis pateikta bankroto administratoriaus ataskaita, BUAB „Eksvelas“ turto neturi, taigi, turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus nėra. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtino bankrutavusios UAB „Eksvelas“ galutinę bankroto ataskaitą. Galutinėje bankroto ataskaitoje nurodyti duomenys per 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės pirktą, parduotą, nurašytą ilgalaikį turtą, pateiktas ir jų vertinimas. Nurodyti sandoriai, priešingi bendrovės veiklai ar galėję turėti įtakos įmonės nemokumui. Galutinėje bankroto ataskaitoje išsamiai detalizuota bankroto proceso pajamų ir išlaidų suma. Iš pridedamo 2020-04-17 galutinės bankroto ataskaitos nepasirašymo protokolo matyti, kad visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai ataskaitai pritarė, vienintelė kreditorė UAB „NT paslaugos“, kartu esanti ir kreditorių susirinkimo pirmininke, dėl ataskaitos pritarimo balsavo „prieš“, tačiau savo balsavimo motyvų nenurodė.

2210.

23Trečia, reikšminga tai, kad ieškovė NT Paslaugos“ ieškinį dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu teismui pateikė 2020 m. balandžio 30 d., tai yra praėjus pusantrų metų po bankroto bylos iškėlimo ir dviem mėnesiams po sprendimo dalies dėl įmonės veikos pabaigos panaikinimo. Be to, ieškinys dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu pateiktas po pakartotino bankroto administratoriaus kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos. Tokį ieškovės procesinį elgesį teismas vertina kaip bankroto proceso vilkinimą, prieštaraujantį jo esmei ir paskirčiai.

2411.

25Ketvirta, atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. gegužės 4 d. Šiaulių apygardos teismo teismas pripažino, kad BUAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė, įpareigojo bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, t, y. dėl įmonės išregistravimo ir kt., todėl teismo vertinimu atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei CPK 137 straipsnio 2 dalies, ĮBĮ nuostatas spręstina, kad ieškinį atsisakytina priimti ir jis grąžintinas procesinį dokumentą padavusiam asmeniui.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalimi, ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

27Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT Paslaugos“ ieškinį dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, bankroto pripažinimo tyčiniu ir jį kartu su priedais grąžinti padavusiam asmeniui.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

29Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei.

Proceso dalyviai
Ryšiai