Byla 1-151-373/2015
Dėl S. Ž. turto vagystės

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorei Aušrai Gylytei, gynėjai advokatei Rimai Žiautienei, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei L. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje N. J., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, turintis neįgalumą, gyvenantis ( - ), teistas 2014-10-07 Utenos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 140 str. 2 d. viešaisiais darbais trims mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 valandų per mėnesį visuomenės labui, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d.,

Nustatė

2N. J. ( - ), iš S. Ž. sodybos kiemo 2014 m. lapkričio 21 d., apie 18 val. pagrobė 15 vnt. akmeninių girnų 450 eurų bendros vertės, tęsdamas nusikalstamą veiką 2014 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, tyrimo nenustatytu laiku, pagrobė 28 vnt. akmeninių girnų 840 eurų bendros vertės bei tęsdamas nusikalstamą veiką 2015 m. sausio 23 d., apie 18 val., pritaikydamas raktą ir atrakindamas garažo duris, įsibrovė į S. Ž. sodybos garažą ir pagrobė 7 vnt. akmeninių girnų 210 eurų bendros vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajam S. Ž. 1500 eurų turtinę žalą.

3N. J. 2015 m. gegužės 20 d., apie 20 val. ( - ), iš L. K. sodybos kiemo pagrobė 15 vnt. akmeninių girnų 500 eurų bendros vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajai L. K. 500 eurų turtinę žalą.

4Įrodymai ir nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai dėl S. Ž. turto vagystės

5Kaltinamasis N. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014-11-21 iš S. Ž. sodybos kiemo pavogė 15 vienetų girnų. Po kelių dienų lapkričio mėnesį iš tos pačios sodybos kiemo pavogė likusias girnas. Jis turėjo S. Ž. garažo raktą, kuriuo atsirakino šio pastato duris bei pavogė jame buvusias girnas. Jis iš S. Ž. sodybos viso pavogė apie 50 girnų.

6Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais, ištirtais sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 273 str.).

7Nukentėjusysis S. Ž. parodė, kad 2015 m. sausio 24 d. pastebėjo, jog pritaikius raktą buvo įsibrauta į garažą ir pavogtos 7 akmeninės girnos 210 eurų vertės. Jo sodyboje nuo 2014 m. lapkričio mėnesio iki 2015 m. sausio 19 d. iš kiemo buvo pavogtos 43 akmeninės girnos. Viso pavogta 50 akmeninių girnų, kurios grąžintos. Jis pareiškė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo1500 eurų sumai (b. l. 17-20).

8Liudytojas A. J. parodė, kad nuo 2014-12-16 N. J. jam per kelis kartus pardavė 50 vnt. akmeninių girnų (b. l. 26, 65).

9Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad A. J. atpažino N. J., kaip asmenį, pardavusį jam akmenines girnas (b.l. 27-30).

10Liudytoja G. J. davė analogiškus parodymus bei atpažino N. J., kaip asmenį, pardavusį girnas (b.l. 32-35).

11Nukentėjęs S. Ž. pas liudytoją A. J. rastas girnas atpažino kaip jam priklausantį turtą (b.l.38-44).

12Kaltinamojo padarytos S. Ž. turto vagystės turi būti vertinamos ne kaip atskiri nusikaltimai, bet kaip vienas tęstinis nusikaltimas. Pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties LR BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (LAT kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (LAT kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Iš bylos matyti, kad kaltinamojo nusikalstamus veiksmus (pasisavinti nukentėjusiajam S. Ž. priklausančioje sodyboje buvusias akmenines girnas), padarytus nuo 2014 m. lapkričio mėnesio iki 2015 m. sausio 23 d., jungė vieningas konkretus sumanymas – pasisavinti apibrėžtą turtą, kuris buvo įgyvendintas ne iš karto, o per kelis etapus (epizodus). Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad N. J. veiksmai pasisavinant girnas buvo tapatūs. Jis vogė iš to paties šaltinio (S. Ž. sodybos) tokiu pačiu būdu ir esant trumpiems laiko tarpams tarp atskirų epizodų. Kaltinamasis pirmuose dviejuose epizoduose girnas pavogė iš kiemo, o trečiame epizode jis vagystės tikslu atsirakino turėtu raktu garažo duris ir pavogė girnas iš garažo. Todėl jo nusikalstami veiksmai, kvalifikuoti pagal BK 178 straipsnio 1 ir 2 dalis, pagal šį veiką kvalifikuojantį požymį kvalifikuojami pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, kaip vienas tęstinis nusikaltimas.

13Įrodymai ir nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai dėl L. K. turto vagystės

14Kaltinamasis N. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad pavogė apie 15 vnt. girnų iš L. K. sodybos kiemo. Jis atlygino L. K. 100 eurų žalą.

15Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.

16Nukentėjusioji L. K. parodė, kad iš jos sodybos buvo pavogta 15 vnt. akmeninių girnų, kurias įvertino 500 eurų. Girnos surastos ir jai grąžintos, tačiau iš jų 3 buvo sudaužytos. Ji dėl sudaužytų girnų pareiškė 99 eurų civilinį ieškinį (b.l. 55-56).

17Liudytojas R. V. parodė, kad 2015-05-20 jis N. J. prašymu, N. J. vairuojant mašiną, važiavo ( - ) link ir privažiavę prie kelio sukrautas girnas sudėjo jas į automobilio saloną bei bagažinę. Jie girnas nuvežė į Uteną ir sukrovė prie vieno namo (b.l. 66).

18Liudytojas A. J. parodė, kad girnos buvo sukrautos prie jo namo (b.l.65).

19Nukentėjusioji L. K. atpažino prie liudytojo A. J. namo surastas girnas kaip jai priklausantį turtą (b.l.62-64).

20Kaltinamojo prisipažinimas, minėti nukentėjusios ir liudytojų parodymai, kiti byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad N. J. pavogė nukentėjusiajai L. K. priklausantį turtą. Jo veika, nesant kvalifikuojančių požymių, atitinka BK 178 straipsnio 1 dalies sudėtį.

21Bausmės skyrimo motyvai

22Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes: prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi bei atlygino nukentėjusiajai L. K. padarytą turtinę žalą. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

23Taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis: nusikalto būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, neišnykus teistumui, baustas administracine tvarka, iš dalies darbingas, pagal gyvenamąją vietą charakterizuojamas patenkinamai, į psichiatrinę ir priklausomybių įskaitą neįrašytas. Įvertinus patenkinamus kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis, jo sveikatos būklę, padarytų veikų pavojingumą – padarė du tyčinius nesunkų ir apysunkį baigtus nusikaltimus, tai, kad nusikaltimai sunkesnių pasekmių nesukėlė, nes visas turtas nukentėjusiems grąžintas, jam skirtina bausmė – laisvės apribojimas (BK 48 str.), kurios dydis, atsižvelgiant į jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, skaičiuotinas nuo bausmės vidurkio iki minimumo (LR BK 61 str.).

24Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam skirtina bausmė sumažintina 1/3 (BK 641str.).

25Civiliniai ieškiniai

26Kaltinamasis visiškai atlygino nukentėjusiajai L. K. padarytą 99 eurų turtinę žalą. Todėl jos ieškinys atmestinas. Civilinio ieškovo S. Ž. ieškinys dėl 1500 eurų neturtinės žalos atlyginimo paliktinas nenagrinėtas, kadangi jis į teismo posėdį neatvyko ir neprašė nagrinėti ieškinį jam nedalyvaujant (LR BPK 252 str.). Civilinis ieškovas S. Ž. turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

27Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam paliktina kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

28Vadovaudamasis LR BPK 297 str., 302-305, 307 str., teismas

Nutarė

29N. J. pripažinti kaltu:

30pagal LR BK 178 str. 2 d. ir paskirti laisvės apribojimą devyniems mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.,

31pagal LR BK 178 str. 1 d. ir paskirti laisvės apribojimą šešiems mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

32Remiantis LR BK 63 str. 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

33Remiantis LR BK 641str., galutinę subendrintą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti laisvės apribojimą aštuoniems mėnesiams, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

34Vadovaujantis LR BPK 252 str., S. Ž. civilinį ieškinį dėl 1500 eurų neturtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėtą. L. K. civilinį ieškinį dėl 99 eurų turtinės žalos atlyginimo, atmesti.

35Iki bausmės vykdymo pradžios N. J. palikti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant... 2. N. J. ( - ), iš S. Ž. sodybos kiemo 2014 m. lapkričio 21 d., apie 18 val.... 3. N. J. 2015 m. gegužės 20 d., apie 20 val. ( - ), iš L. K. sodybos kiemo... 4. Įrodymai ir nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai dėl S. Ž. turto... 5. Kaltinamasis N. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014-11-21 iš... 6. Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje... 7. Nukentėjusysis S. Ž. parodė, kad 2015 m. sausio 24 d. pastebėjo, jog... 8. Liudytojas A. J. parodė, kad nuo 2014-12-16 N. J. jam per kelis kartus... 9. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad A. J.... 10. Liudytoja G. J. davė analogiškus parodymus bei atpažino N. J., kaip asmenį,... 11. Nukentėjęs S. Ž. pas liudytoją A. J. rastas girnas atpažino kaip jam... 12. Kaltinamojo padarytos S. Ž. turto vagystės turi būti vertinamos ne kaip... 13. Įrodymai ir nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai dėl L. K. turto... 14. Kaltinamasis N. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad pavogė apie 15... 15. Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje... 16. Nukentėjusioji L. K. parodė, kad iš jos sodybos buvo pavogta 15 vnt.... 17. Liudytojas R. V. parodė, kad 2015-05-20 jis N. J. prašymu, N. J. vairuojant... 18. Liudytojas A. J. parodė, kad girnos buvo sukrautos prie jo namo (b.l.65).... 19. Nukentėjusioji L. K. atpažino prie liudytojo A. J. namo surastas girnas kaip... 20. Kaltinamojo prisipažinimas, minėti nukentėjusios ir liudytojų parodymai,... 21. Bausmės skyrimo motyvai... 22. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančias... 23. Taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis:... 24. Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam skirtina bausmė... 25. Civiliniai ieškiniai... 26. Kaltinamasis visiškai atlygino nukentėjusiajai L. K. padarytą 99 eurų... 27. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam paliktina kardomoji priemonė –... 28. Vadovaudamasis LR BPK 297 str., 302-305, 307 str., teismas... 29. N. J. pripažinti kaltu:... 30. pagal LR BK 178 str. 2 d. ir paskirti laisvės apribojimą devyniems... 31. pagal LR BK 178 str. 1 d. ir paskirti laisvės apribojimą šešiems... 32. Remiantis LR BK 63 str. 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir... 33. Remiantis LR BK 641str., galutinę subendrintą bausmę sumažinti 1/3 ir... 34. Vadovaujantis LR BPK 252 str., S. Ž. civilinį ieškinį dėl 1500 eurų... 35. Iki bausmės vykdymo pradžios N. J. palikti kardomąją priemonę rašytinį... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...