Byla 2S-494-883/2017

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. J. atskirąjį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-615-457/2017 pagal pareiškėjos L. J. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovei L. J. dėl tėvystės nuginčijimo, trečiasis asmuo, nepareikšiantis savarankiškų reikalavimų, G. S., išvadą teikianti institucija Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja L. J. kreipėsi į teismą, prašydama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015, kurioje Joniškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu, pritaikius ieškinio senatį, buvo atmestas ieškovo R. J. ieškinys atsakovei L. J. dėl tėvystės nuginčijimo bei išspręsti kiti procesiniai klausimai, taip pat įtraukti pareiškėją ir jos nepilnametę dukterį M. J. į procesą kaip savarankiškų reikalavimų nepareiškiančius trečiuosius asmenis R. J. pusėje. Nurodė, kad apie vykusį teisminį ginčą dėl jos sutuoktinio R. J. tėvystės D. J. atžvilgiu nuginčijimo ji sužinojo tik 2017 m. vasario 6 d. iš paštu R. J. adresuoto Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties nuorašo civilinėje byloje Nr. e2A-38-856/2017. Kadangi pareiškėja ir M. J. yra suinteresuotos šio proceso baigtimi, apie vykstantį procesą jos laiku negavo reikiamos informacijos, todėl neturėjo galimybės įsitraukti į procesą kaip tretieji asmenys ir ginti savo teisėtus interesus.
 2. Atsakovė L. J. su prašymu atnaujinti procesą nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėja L. J. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo pateikė praleidusi trijų mėnesių terminą ir nepateikė prašymo bei įrodymų, sudarančių pagrindą atnaujinti praleistą terminą. Prašymas atnaujinti procesą pateiktas byloje, kurioje išspręstas ginčas dėl asmeninio neturtinio pobūdžio reikalavimų, tuo tarpu pareiškėja atnaujinimą sieja su turtinio pobūdžio interesų tariamu pažeidimu. Joniškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 nėra tiesiogiai pasisakyta dėl L. J. ir M. J. teisių ar pareigų ir šis teismo sprendimas nesukuria joms teisių ir pareigų. Pareiškėja nepagrindė savo teisių apimties, bei kokių įrodymų pagrindu ir kokį sprendimą turėtų priimti teismas išnagrinėtoje ir iš naujo nagrinėjamoje civilinėje byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Joniškio rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškėjos L. J. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 atmetė, priteisė iš pareiškėjos atsakovei L. J. 242 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
 2. Teismas, susipažinęs su civilinės bylos Nr. 2-13-874/2015 medžiaga, konstatavo, kad pareiškėja yra praleidusi trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą, nes 2015 m. liepos 7 d. civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 pareiškėjai pasirašytinai buvo įteiktas teismo šaukimas jos sutuoktiniui R. J., be to, pareiškėja nepateikė teismui jokių įrodymų, kad tik 2017 m. vasario 6 d. sužinojo apie civilinę bylą bei prašymo atnaujinti praleistą terminą.
 3. Teismas nurodė, kad pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą pateiktas byloje, kurioje išspręstas ginčas dėl asmeninio neturtinio pobūdžio reikalavimų, t. y. dėl tėvystės nuginčijimo, tuo tarpu pareiškėja atnaujinimą sieja su turtinio pobūdžio interesų tariamu pažeidimu, kad pareiškėja nepagrindė, jog Joniškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendime buvo nuspręsta dėl jos, kaip R. J. sutuoktinės, ir jos nepilnametės dukters M. J. teisių ar įstatymų saugomų interesų, ir šis sprendimas nesukuria joms teisių ar pareigų, kad pareiškėja L. J., prašydama atnaujinti procesą, nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog patenkinus jos prašymą ir atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ar pareigos, kad pareiškėja nepagrindė savo teisių apimties, bei kokių įrodymų pagrindu ir kokį sprendimą turėtų priimti teismas išnagrinėtoje ir iš naujo nagrinėjamoje civilinėje byloje.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja L. J. prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiaisiais asmenimis tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Sutuoktiniui skirto teismo šaukimo pasirašytinis įteikimas pareiškėjai L. J. negali lemti atskaitos taško, nuo kurio skaičiuotinas CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas:
   1. Vien abstraktus sužinojimas apie bylos, kuri apibūdinama tam tikru numeriu (kodu) ir šalimis, nagrinėjimą nereiškia, kad tai sužinojęs asmuo žino, ar nagrinėjama byla gali įtakoti jo teises ir pareigas bei teisėtus interesus.
   2. Kadangi pareiškėjos sutuoktinis tuo metu buvo išvykęs į užsienį (jis jau daugiau nei 10 metų dirba užsienyje ir namo į Lietuvą grįžta tik retkarčiais), su šaukimu susijusios situacijos aiškinimosi galimybės (atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos sutuoktinis šia tema su ja apskritai nenorėjo kalbėti) pareiškėjai buvo labai ribotos.
   3. Teismo šaukimą pareiškėja priėmė mechaniškai ir nesigilindama į jo turinį, nes ne jai pačiai, o sutuoktiniui adresuoto dokumento turiniu domėtis emociškai nebuvo pajėgi, kadangi tuo metu labai išgyveno dėl rimtų su motinyste susijusių rūpesčių.
  2. Tėvystės (ir jos nuginčijimo) klausimas yra neišvengiamai susijęs su turtiniais santykiais, kurie automatiškai kyla iš šeimos santykių (tėvystės santykiai, kaip šeimos santykių dalis, CK 1.1 straipsnio 1 dalies kontekste iš esmės yra neatsiejami nuo turtinių santykių).
  3. Teismas netinkamai interpretavo proceso atnaujinimą sąlygojančio pareiškėjų intereso ribas bei formas.
  4. Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 daro poveikį pareiškėjų teisėms ir pareigoms, kadangi šio teismo sprendimo poveikiui aktualizavusis po mėnesio ar po metų, pareiškėjos nebeturėtų teisinių instrumentų jam kvestionuoti.
  5. Prašyme teismui pareiškėjos L. J. pateikti paaiškinimai dėl sužinojimo apie nagrinėjamą civilinę bylą tik 2017 m. vasario 6 d. yra laikytini įrodymais.
  6. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas nepasinaudojo galimybe bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei apklausti ieškovą R. J..
  7. Apribojus pareiškėjų galimybę pačioms dalyvauti (atnaujinus procesą) civilinėje byloje, kurioje teismas sprendžia su jų teisėmis bei teisėtais interesais susijusius klausimus, būtų paneigta jų fundamentali teisė į teisminę gynybą.
  8. Jeigu, įvertinęs proceso dalyvių pateiktus įrodymus ir kitų bylos aplinkybių visumą, teismas neatmeta tikimybės, kad pareiškėja L. J. apie civilinę bylą sužinojo tik 2017 m. vasario 6 d., jos procesinė pozicija turėtų būti laikoma įrodyta.
  9. Atsiliepime pateikiama informacija, kad pareiškėjai apie ieškovo R. J. iškeltą civilinę bylą buvo žinoma jau 2014 m. gegužės 12 d., neatitinka tikrovės ir ja bandoma suklaidinti teismą.
  10. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjos L. J. atvykimą į teismo posėdžius, ar į Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratoriją.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė L. J. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį nepakeistą, priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Teismas, nustatęs, kad teismo šaukimas buvo įteiktas ieškovo sutuoktinei L. J., pagrįstai laikė, kad 2015 m. liepos 7 d. pareiškėja sužinojo apie Joniškio rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-13-874/2015, todėl sprendė, kad nuo šios datos skaičiuotinas trijų mėnesių terminas.
  2. Pareiškėjos pateikti dokumentai apie jos gydymąsi nebuvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jų neprašoma prijungti, be to, jie niekaip nepaneigia sužinojimo apie procesą 2015 m. liepos 7 d. fakto.
  3. Joniškio rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 26 d. civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 išnagrinėjo individualų ginčą tarp konkrečių šalių: ieškovo R. J. ir atsakovės L. J., ir priėmė toms šalims teisines pasekmes sukeliantį teismo sprendimą.
  4. Tai, kad ieškovas R. J. ( - ) sudarė santuoką su L. J., pareiškėjai nesukuria teisių kvestionuoti ieškovo R. J. ir atsakovės L. J. buvusios santuokos, tarpusavio santykių ir ištuokos pasekmių bei nesukuria materialinio teisinio pobūdžio reikalavimų tėvystės nuginčijimo byloje.
  5. Pareiškėjos L. J. sutuoktiniui R. J. dukters D. J. išlaikymo pareiga kilo pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-501-481/2007, kuris yra įsiteisėjęs ir nėra ginčijamas.
  6. Pareiškėjos prašyme ir atskirajame skunde nurodytos prielaidos dėl sprendimo įtakos jos teisėms yra pernelyg nutolusios nuo tėvystės nuginčijimo byloje nustatytų teisių ir pareigų turinio.
  7. Pareiškėja, ginčydama pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimą, nenurodė įrodymų ir jų vertinimo tokio, kad apeliacinės instancijos teismui būtų pagrindas spręsti, jog civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 priimtu teismo sprendimu buvo nuspręsta dėl pareiškėjos teisių ir pareigų bei, kad kažkokių, tik pareiškėjai žinomų, įrodymų pagrindu nustatytos teisės ir pareigos turi būti panaikintos.
  8. Pareiškėjos pateikti išnagrinėtos civilinės bylos rašytinių dokumentų vertinimai nėra teisiškai pagrįsti, tam kad vertinti pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį kitaip, nei įvertino pirmosios instancijos teismas.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl teismo atsisakymo atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje pagrįstumo ir teisėtumo. Pareiškėja L. J. kvestionuoja skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytas aplinkybes, kad apie civilinės bylos Nr. 2-13-874/2015 nagrinėjimą pareiškėja sužinojo 2015 m. liepos 7 d., pareiškėjai pasirašytinai įteikus teismo šaukimą jos sutuoktiniui R. J., o ne 2017 m. vasario 6 d., iš paštu R. J. adresuoto Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties nuorašo civilinėje byloje Nr. e2A-38-856/207, teigia, jog teismas netinkamai vertino su tuo susijusius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės argumentais nesutinka.
 2. CPK 365–374 straipsniai numato proceso atnaujinimo galimybę civilinėje byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai (CPK 368 str. 2 d.). Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų procesui byloje atnaujinti, tiriami su tuo susiję įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; kt.).
 3. Įstatymų leidėjo nustatyta, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama ir tai, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). Papildomai pažymėtina, kad prašymą atnaujinti procesą teikiančiam asmeniui tenka pareiga pateikti sužinojimo apie proceso atnaujinimo pagrindą momentą įrodančius duomenis. Tokią pareigą suponuoja civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.), kuris lemia, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-915/2015).
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, byloje esant rašytiniams įrodymams, kad 2015 m. liepos 7 d. pareiškėjai pasirašytinai buvo įteiktas teismo šaukimas skirtas jos sutuoktiniui R. J. civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015, kurioje buvo sprendžiamas ginčas dėl tėvystės nuginčijimo, vien pareiškėjos L. J. paaiškinimai, kad tik 2017 m. vasario 6 d. ji sužinojo apie civilinę bylą, nesant byloje kitų, tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nėra pakankami įrodymai, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstas ir patikimas išvadas apie pareiškėjos nurodytą sužinojimo momentą. Apeliantės nurodytas aplinkybes, kad R. J. buvo išvykęs į užsienį, su sutuoktine apie bylą nebendravo, L. J. priėmė šaukimą ir pasirašė mechaniškai, o šaukimas buvo skirtas sutuoktiniui, pati išgyveno su motinyste susijusius rūpesčius, apeliacinės instancijos teismas laiko kaip siekį išvengti kylančių padarinių, susijusių su nepagrįstu CPK 368 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino praleidimu. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja yra praleidusi trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą.
 5. Pareiškėja taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyto proceso atnaujinimo pagrindo aiškinimo ir taikymo, teigia, kad teismas netinkamai interpretavo proceso atnaujinimą sąlygojančio pareiškėjų intereso ribas bei formas, be to, teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 daro poveikį pareiškėjų teisėms ir pareigoms, o apribojus pareiškėjų galimybę pačioms dalyvauti (atnaujinus procesą) civilinėje byloje, kurioje teismas sprendžia su jų teisėmis bei teisėtais interesais susijusius klausimus, būtų paneigta jų fundamentali teisė į teisminę gynybą.
 6. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl to, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007).
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendimo byloje, į kurios nagrinėjimą neįtraukti suinteresuotumą bylos baigtimi turintys asmenys, priėmimas savaime nėra pagrindas atnaujinti procesą. Toks pagrindas atsirastų, kai sprendime būtų tiesiogiai pasisakyta dėl neįtrauktų asmenų teisių ir (ar) pareigų arba juo būtų pažeidžiamos asmens teisės ir (ar) teisėti interesai.
 8. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Joniškio rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-13-874/2015 dėl tėvystės nuginčijimo, iškelta pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovei L. J., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, G. S., išvadą teikiančiai institucijai Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui. Joniškio rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su minėtu sprendimu, konstatuoja, jog nei motyvuojamojoje, nei rezoliucinėje sprendimo dalyse nepasisakyta dėl pareiškėjos L. J. ar jos nepilnametės dukros M. J. teisių ar pareigų, taip pat teismo sprendimas nesukuria pareiškėjai jokių teisių ar pareigų. Ta aplinkybė, kad tėvystės (ir jos nuginčijimo) klausimas yra susijęs su turtiniais santykiais, kurie kyla iš šeimos santykių, nesudaro pagrindo teigti, jog šiuo požiūriu teismo sprendimas pakeitė apeliantės teisių ir pareigų apimtį. Tuo labiau, kad pareiškėjos L. J. sutuoktiniui R. J. dukters D. J. išlaikymo pareiga kilo pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-501-481/2007, kuris yra įsiteisėjęs ir nėra ginčijamas.
 9. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjos nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, galėtų būti kitaip nuspręsta dėl bylos dalyvių, o taip pat ir pareiškėjos bei jos dukros, teisių ir pareigų. Kita vertus, iš pareiškėjos pateikto atskirojo skundo matyti, kad pareiškėjos proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 tikslas yra paneigti juridinį faktą (nuginčyti R. J. tėvystę D. J. atžvilgiu), kurio pagrindu R. J. turi pareigą teikti išlaikymą D. J., kas užkirstų kelią D. J. reikšti reikalavimus R. J. dėl išlaikymo teikimo. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi ir tėvystės pripažinimo, nustatymo, nuginčijimo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais (CK 3.142 str. 2 d., 3.146 – 3.148, 3.150 str.). Taigi vadovaujantis nurodytu prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu darytina išvada, jog atnaujinus procesą Joniškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-13-874/2015 ir patenkinus ieškovo R. J. ieškinio reikalavimus dėl tėvystės nuginčijimo bei panaikinus D. J. gimimo liudijime įrašą, kad ieškovas R. J. yra D. J. tėvas, nukentėtų tik nepilnamečio vaiko D. J. interesai.
 10. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, be to, kad pareiškėja praleido trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą ir nepateikė prašymo atnaujinti praleisto termino, pareiškėja nepagrindė ir sąlygų, būtinų procesui CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu atnaujinti ir prašyme nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje, todėl pirmosios instancijos teismas prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrįstai atmetė.
 11. Kiti pareiškėjos atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).
 12. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas ir, atmesdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 13. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsakovė L. J. prašo priteisti 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, pateikė šias išlaidas įrodančius dokumentus. Nurodyta suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.). Atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą, atsakovės L. J. patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš apeliantės L. J..

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Priteisti iš pareiškėjos L. J., a. k. ( - ) atsakovei L. J., a. k. ( - ) 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai