Byla e2-516-755/2017
Dėl Atsakovės UAB „Utenos vandenys" sprendimų viešajame pirkime

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE partnerio UAB“Arginta“ ieškinius dėl Atsakovės UAB „Utenos vandenys" sprendimų viešajame pirkime,

Nustatė

2ieškovai - jungtinės veiklos partneriai WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje( toliau tekste-Ieškovai, taip pat WTE Wassertechnik GmbH, taip pat WTE Wassertechnik GmbH ir partneriai,taip pat WTE Wassertechnik GmbH ir kiti ) ieškiniu ( reg.Nr.CBP-125) ( toliau tekste -ir Ieškinys Nr.1) prašo panaikinti Atsakovės UAB „Utenos vandenys"( toliau tekste- ir atsakovė, ir Perkančioji organizacija): 2017-03-09 sprendimų, nurodytų 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo“ 1.1 punkte, kuriuo tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE (toliau tekste-ir tretieji asmenys, taip pat UAB“Arginta“, taip pat UAB “Arginta ir partneriai, UAB “Arginta“ ir kiti ) kvalifikacija pripažįstama atitinkančia pirkimo dokumentų reikalavimus, taip pat 2.1.1 punkte, kuriuo tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE - techninis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, bei 2.2.1 punkte, kuriuo šio tiekėjo techniniam pasiūlymui yra suteikiami balai pagal ekonominio naudingumo kriterijaus dalis; 2017-04-11 sprendimų, pateiktų rašte Nr. SD-272, ir 2017-04-14 sprendimų, pateiktų rašte Nr. SD-281, kuriais atmestos ieškovų 2017-04-06 pretenzija bei 2017-04-07 pretenzija; pripažinti trečiųjų asmenų - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta", UAB „Versina" ir HUBER SE kvalifikacijų ir techninį pasiūlymą neatitinkančiais viešojo pirkimo „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai“ dokumentų reikalavimų ir šį pasiūlymą atmesti.

3Dar vienu ieškiniu ( reg.Nr.CBP-138)( toliau tekste - Ieškinys Nr.3) tie patys ieškovai dar prašo panaikinti Atsakovės UAB „Utenos vandenys" 2017-03-09 sprendimą, nurodytą 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo" 2.1.1 punkte, kuriuo tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE techninis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, bei 2.2.1 punkte nurodytą sprendimą, kuriuo šio tiekėjo techniniam pasiūlymui yra suteikti balai pagal ekonominio naudingumo kriterijaus dalis, 2017-04-28 sprendimą, pateiktą rašte Nr. SD-305, kuriuo atmesta ieškovų 2017-04-21 pretenzija; pripažinti trečiųjų asmenų techninį pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų ir šį tiekėjo pasiūlymą atmesti.

4Tretieji asmenys-jungtinės veiklos partneriai UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE (pagrindinis partneris UAB „Arginta“) savo ruožtu pateikė ieškinį ( reg.Nr.I-32)( toliau tekste- ir Ieškinys Nr.2) , kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. kovo 24 d. UAB „Utenos vandenys“ rašto Nr. SD-204 2.1.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą - pripažinti jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje techninį pasiūlymą atitinkančiu darbų pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, ir 2.2.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą - įvertinti, kad WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje techninio pasiūlymo: ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - darbų atlikimo strategija (Tl) yra 8 balai, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - darbų atlikimo laikas (T2) yra 1,5 balo, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - technologinis efektyvumas (T3) yra 3,8 balai, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - eksploatavimo išlaidos (T4) yra 35 balai; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 10 d. raštu Nr. SD-261; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ sprendimą dalyje, kurioje perkančioji organizacija nusprendė „<„.>atsakyti į Arginta 2017 m. kovo 24 d. CVP IS priemonėmis gautą prašymą, pateikiant Arginta WTE Wassertechnik nurodytą jų techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją <...>“, įformintą 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. SD-238 „Dėl informacijos pateikimo“; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-280; įpareigoti Atsakovę supažindinti su tiekėjo – ieškovų techninio pasiūlymo dalimi - Techninio pasiūlymo 1.5 punktu „Suvartojimo skaičiavimai“ ir priedu Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, dalimi „3.6. Garantijos“ ir dalimi „3.7. Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, pateikiant UAB „Arginta“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis šiuos dokumentus.

5Ieškovai ir tretieji asmenys nurodė, jog teikia ieškinius teismui dėl perkančiosios organizacijos UAB „Utenos vandenys“ sprendimų, vykdant viešąjį „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų“ pirkimą (CVP IS suteiktas pirkimo Nr. 178429).Taigi, procese pateikti trys ieškiniai ir teismas dėl kiekvieno jų pasisako.

6Dėl ieškinio Nr.1

7Ieškovai argumentavo, jog Perkančioji organizacija 2017-03-09 priėmė sprendimą

8( toliau tekste- Sprendimas 1), apie kurį šalis informavo 2017-03-24 raštu Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo“. Sprendime 1 nurodė, kad pripažįsta Trečiųjų asmenų kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nusprendė įvertinti jų techninį pasiūlymą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (ekonominio naudingumo kriterijaus dalis) bei paskirti balus.

9Ieškovai nesutiko su sprendimu konstatuoti Trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimą Pirkimo dokumentų reikalavimams (Sprendimo 1 1.1 punktas), todėl 2017-04-06 pateikė pretenziją (toliau - Pretenzija 1) prašydami panaikinti Sprendimą 1 dalyje dėl Trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams ir pasiūlymo priėmimo, priimti naują sprendimą - atmesti Trečiųjų asmenų pasiūlymą. Konkrečiai nurodo, kad Tretieji asmenys neatitiko Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 4.2.2 punkte įtvirtinto reikalavimo pasiūlymo pateikimo metu kiekvienam jungtinės veiklos partneriui turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį, kadangi vienas iš trečiųjų asmenų jungtinės veiklos partnerių - HUBER SE - tokių dokumentų neturėjo. Perkančioji organizacija 2017-04-11 sprendimu Nr. SD-272 Pretenziją 1 atmetė.

10Ieškovai nesutiko ir su Perkančiosios organizacijos sprendimu įvertinti Trečiųjų asmenų techninį pasiūlymą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų bei paskirti atitinkamus balus, kas reiškia ir pripažinimą, kad Trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus (Sprendimo 1 2.1.1 ir 2.2.1 punktai). Konkrečiai Trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų naudoti gamtines dujas, atitinkamą įrangą ir pasiūlyme numatyti reikalingą dujų kiekį. Ieškovai 2017-04-07 pateikė antrąją pretenziją, kuria prašė pripažinti Trečiųjų asmenų techninį pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimų ir panaikinti Sprendimo 1 dalį, kurioje pasiūlymui suteikti balai pagal ekonominio naudingumo kriterijaus dalis. Perkančioji organizacija 2017-04-14 sprendimu Nr. SD-281 (toliau - Sprendimas 3) šią Pretenziją 2 taip pat atmetė.

11Ieškovų manymu, Sprendimu 2 ir Sprendimu 3 Atsakovės neatsižvelgė į Pretenzijoje 1 ir Pretenzijoje 2 pateiktus argumentus dėl Trečiųjų asmenų pasiūlymo neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams, todėl atitinkama Sprendimo 1 dalis, Sprendimas 2 ir Sprendimas 3 yra naikintini. Tretieji asmenys neatitiko Pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų turėti nustatyta tvarka išduotus dokumentus, leidžiančius atlikti statybos darbus, todėl jų pasiūlymas turėjo būti atmestas; Perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai to nepadarė .Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams" 4.2.2 punktas įtvirtina tokį kvalifikacinį reikalavimą: „pavienis dalyvis /jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio <...> statybos darbus <...> arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį“.

12Lietuvoje už šių kvalifikacijos dokumentų išdavimą ir pripažinimą yra atsakingas Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Perkančioji organizacija turėjo laikyti trečiųjų asmenų jungtinės veiklos partnerį HUBER SE neatitinkančiu minėtų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu:(1)HUBER SE yra priskirta Pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio statybos darbų dumblo deginimo srityje dalis; ir(2) HUBER SE neturi kvalifikacijos dokumento, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje atlikti jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą Pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio statybos darbų dalį bei nedelsiant po Pirkimo dokumentų paskelbimo nesikreipė į SPSC dėl teisės pripažinimo dokumento, kuris suteiktų teisę atlikti tokius darbus, išdavimo. Jeigu HUBER SE nėra priskirta Pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio statybos darbų dumblo deginimo srityje dalis, tuomet visa grupė laikytina apskritai neturinti patirties dumblo deginimo srityje, t. y. neatitinka Pirkimo dokumentų 5.1.3 punkto kvalifikacijos reikalavimų.

13HUBER SE yra vienintelis Trečiųjų asmenų narys, kuris turi patirtį vykdant Pirkimo dokumentuose išdėstytus patirties reikalavimus dumblo deginimo srityje, tuomet tiktai jis turėtų atlikti konkrečius pasiūlyme nurodytus darbus dumblo deginimo srityje (ar jų dalį). Ieškovai įsitikinę, kad kiti partneriai - UAB „Arginta" ir UAB „Versina“ patirties dumblo deginimo srityje negali turėti ir neturi.

14Perkančioji organizacija Sprendime 2 nurodė, kad Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 5.1.3 punkto kvalifikacinį reikalavimą (5.1.3 punktas reikalauja turėti patirties pagal vieną buitinių nuotekų dumblo pilno komplekso (pūdymo, džiovinimo, deginimo) įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį arba bent dvi atskiras buitinių nuotekų dumblo pūdymo su džiovinimu ir džiovinimo su deginimu įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartis, arba tris atskiras buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo ir džiovinto dumblo deginimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartis) gali atitikti bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, t. y. bet kuris iš jų. Be to, Sprendime 2 pasisakyta, kad Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 4.2.2 punktas nustato, kad kvalifikacijos dokumentų dėl teisės vykdymo ypatingo statinio statybos darbus reikalaujama tik iš tų jungtinės veikios partnerių, kuriems paskirta vykdyti atitinkamus darbus pagal jungtinės veiklos sutartį; tuo tarpu minėtam jungtinės veiklos HUBER SE ypatingo statinio statybos darbų vykdymas yra nepriskirtas.

15Su tokiu aiškinimu Ieškovai nesutinka, nes iš jo išeitų, kad nors Pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą tiekėjui turėti patirties statant dumblo deginimo įrenginius, ji teigia, kad dumblo deginimo įrenginius turi teisę statyti nebūtinai tas asmuo, kurio patirtimi remdamasis tiekėjas įrodė savo tariamą atitikimą. Todėl, jeigu HUBER SE nėra priskirta Pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio statybos darbų dumblo deginimo srityje dalis, tuomet Tretieji asmenys turėtų būti laikomi tiekėju apskritai neturinčiu patirties dumblo deginimo srityje, t. y. neatitinkančiu Pirkimo dokumentų 5.1.3 punkto kvalifikacijos reikalavimų.

16Trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų naudoti gamtines dujas, atitinkamą įrangą (gamtinių dujų degiklį) ir pasiūlyme numatyti reikalingą gamtinių dujų kiekį, todėl jų pasiūlymas turėjo būti atmestas.

17Techniniame pasiūlyme nurodytas 0 lygus garantuojamas įrenginių eksploatacijai sunaudojamas išorinės šiluminės energijos kiekis per metus (kriterijus T3.2) yra klaidingas ir neleis užtikrinti numatomų statyti įrenginių tinkamo veikimo bei neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimo dumblo deginimo įrenginiuose naudoti išorinį šilumos šaltinį ir, būtent, gamtines dujas bei reikalauja tech.pasiūlyme nurodyti reikalingą jų kiekį, įrengti gamtinių dujų degiklį bei įtvirtinimo, kad išorinis šiluminės energijos šaltinis yra neišvengiamai būtinas numatomų pastatyti įrenginių tinkamam veikimui. Garantuodami įrenginių eksploatacijai sunaudojamą išorinės šiluminės energijos kiekį, lygų 0 MWh f metus, Tretieji asmenys pateikė pasiūlymą, kuris praktiškai yra neįgyvendinamas ir neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų.

18Neatitikimas Pirkimo dokumentų reikalavimams pasireiškia bent 2 aspektais, kurių kiekvienas yra pakankamas atmesti Trečiųjų asmenų pasiūlymą: (1)Pirkimo dokumentai reikalauja, kad dumblo deginimo įrenginiai naudotų išorinį šilumos šaltinį ir, būtent, gamtines dujas bei reikalauja tech.pasiūlyme nurodyti dumblo deginimo įrenginių tinkamam eksploatavimui užtikrinti reikalingą gamtinių dujų kiekį, įrengti gamtinių dujų degiklį (Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai1 2.1, 3.10.6.4, 3.5.3, 6.1 (g) punktai, Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ II skirsnio „Pasiūlymų formai priedai“ 3.6 punkto „Garantijos“ 3.6.1 papunktis „Technologinio proceso garantija“ ir kt.); ir (2) Pirkimo dokumentai įtvirtina, kad išorinis šiluminės energijos šaltinis yra neišvengiamai būtinas numatomų pastatyti įrenginių tinkamam veikimui tam tikrais atvejais (Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 1.3.3, 3.5.3.3, 3.10.1, 3.10.8, 5.4 punktai ir kt).

19Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ I skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 27.5 punkte įtvirtinta, kad tiekėjai turi nurodyti įrenginių eksploatacijai sunaudojamą išorinės šiluminės energijos kiekį, kuris negali būti didesnis kaip 36 MWh/metus. Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ II skirsnio „Pasiūlymų formai priedai“ 3.6 punkto „Garantijos“ 3.6.1 papunkčio „Technologinio proceso garantija“ kriterijus T3.2 yra nurodomas kaip išorinės šiluminės energijos kiekis nedetalizuojant, ar tai turėtų būti gamtinės dujos, ar atvežtiniai skystieji degalai. Kiti Pirkimo dokumentų punktai, pvz., III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 3.10.6.4 punktas „Gamtinių dujų degiklis“,nurodo, kad toks išorinis šilumos šaltinis privalo būti gamtinės dujos.III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 6.1 (g) punktas įtvirtina, kad pateikdamas technologinio proceso garantijas rangovas įsipareigoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose dumblo galutinio sutvarkymo įrenginiuose bus pasiekti tokie parametrai ar užtikrinti tokie procesai: galutinio dumblo apdorojimo įrenginių eksploatacija bus galima be papildomo išorinio energijos šaltinio / nenaudojant gamtinių dujų, išskyrus gamtinių dujų kiekį, reikalingą įrenginių paleidimui - pasiūlyme deklaruotą įrenginių eksploatacijai sunaudojamą išorinės šiluminės energijos kiekį. Taigi, Pirkimo dokumentai reikalauja numatyti papildomą išorinį energijos šaltinį - gamtines dujas.

20Kadangi dumblo deginimo įrenginiai negali nuolatos nepertraukiamai veikti be išorinio šilumos šaltinio, Tretieji asmenys, nesilaikydami minėtų šių dokumentų reikalavimų, techniniame pasiūlyme numatė naudoti vietoje susidarantį kurą (biodujas); atitinkamai, tikėtina, kad Tretieji asmenys pažeidė ir Pirkimo dokumentų reikalavimą, reikalaujantį įrengti gamtinių dujų degiklį. Tokiu būdu Trečiųjų asmenų techniniame pasiūlyme buvo pažeisti minėti Pirkimo dokumentų reikalavimai, nes numatymas naudoti vietoje susidarančias biodujas nėra nei išorinis šaltinis, nei nurodyta kuro rūšis - gamtinės dujos, o joms deginti gamtinių dujų degiklis be rimtų technologinių ar, priklausomai nuo Trečiojo asmens pasiūlymo, techninių pakeitimų netiktų.

21Garantuojama 0MWh/ metus išorinės energijos suma nepagrįsta, nes tam tikras išorinis šiluminės energijos kiekis, yra neišvengiamai būtinas numatomų pastatyti įrenginių tinkamam veikimui - pakelti degimo proceso temperatūrą po kiekvieno planinio dumblo deginimo įrenginių sustabdymo (mažiausiai du kartus per metus) bei kritiniais atvejais, kuomet temperatūra katile trumpam nukrenta žemiau 850 °C (Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 3.10.6.4 punktas). Nesant gamtinių dujų degiklio, nenumačius tiekti gamtinių dujų bei nukritus temperatūrai, katile nebūtų užtikrinami Pirkimo dokumentuose reikalaujami išmetamų dujų užterštumo rodikliai (III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 3.10.9, 3.10.10 punktai, 3 lentelė „Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose nustatytos ribinės emisijų vertės“). Tai reiškia, kad, pažeidžiant dokumentų reikalavimus, Trečiųjų asmenų pasiūlyme yra nepasiūlytas reikalaujamas kuras - gamtinės dujos, gamtinių dujų degiklis ir nenumatytos su tuo susijusios eksploatacinės sąnaudos, kurios būtinos tam, kad būtų nupirktas Pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus atitinkantis Pirkimo objektas.

22Daro prielaidą, kad Tretieji asmenys privalėjo numatyti kažkokį šiluminės energijos šaltinį, kadangi priešingu atveju dumblo deginimo įrenginių eksploatacija taptų apskritai neįmanoma, sukelia riziką numatomų statyti įrenginių eksploatacijos patikimumui ir stabilumui.

23Perkančioji organizacija Sprendime 3 teigia, kad „Tiekėjas Arginta numatė galimybę naudoti gamtines dujas, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose <...>“, bet Sprendime 3 plačiau nepaaiškino, kokią galimybę naudoti gamtines dujas numatė Tretieji asmenys. Ieškovai daro prielaidą, kad tokio naudojimo galimybe Perkančioji organizacija galimai laiko dujų degiklio įrengimo numatymą. Jei Tretieji asmenys numatė galimybę dumblo deginimo įrenginyje naudoti biodujas, išeina, kad jie turėjo numatyti ir biodujų degiklį .Gamtinės ir biodujos yra dujos, bet jų savybės skiriasi, dėl to skiriasi ir jas deginantys degikliai.Trečiųjų asmenų pasiūlytas dujų degiklis (jeigu jis apskritai buvo pasiūlytas), negali be technologinių ir, priklausomai nuo Trečiųjų asmenų techninio pasiūlyto įrenginio techninių charakteristikų, techninių pakeitimų veikti tiek su gamtinėmis dujomis, tiek ir su biodujomis.

24Atsakovė UAB “Utenos vandenys“ į WTE Wassertechnik GmbH ir kitų Ieškinį Nr.1 (reg.Nr.CBP-125) pateikė atsiliepimą, kuriame dėl UAB „Arginta“ atstovaujamos grupės atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams nurodė, jog Pirkimo komisija, vertindama pasiūlymus laikėsi Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką viešųjų pirkimų bylose, kad perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimo sąlygas ir nustačiusi reikalavimus jose, privalo šių reikalavimų laikytis ir vertindama pirkimo dalyvių pasiūlymus. Wassertechnik Ieškinyje Nr.1 Nr.1 pateiktas Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo dėl įvykdytos sutarties aiškinimas, jog šį reikalavimą privalo atitikti tik tas jungtinės veiklos partneris, kuris vykdys statybos darbus Pirkimo objekte ir turi šiai veiklai išduotą atestatą (ar teisės pripažinimo pažymą), yra nepagrįstas. Sąlygų 5.1.3 punkte yra aiškiai nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkto kvalifikacinį reikalavimą gali atitikti bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių be apribojimų, t.y. bet kuris partneris.

25Pirkimo sąlygų 4.2.2 punkte nustatyta, kad kvalifikacijos dokumentų dėl teisės vykdyti ypatingo statinio statybos darbus reikalaujama tik iš tų jungtinės veiklos partnerių, kuriems paskirta vykdyti atitinkamus darbus pagal jungtinės veiklos sutartį. Pagal UAB „Arginta“ pasiūlymą jungtinės veiklos partneriui HUBER SE nepriskirtas ypatingo statinio statybos darbų vykdymas, todėl šis neprivalo atitikti šio kvalifikacinio reikalavimo.

26Formuluodama Pirkimo sąlygas ir vertindama UAB“Arginta“ subjektų grupės atitikimą jiems, perkančioji organizacija vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 21 punktu, kuriame nustatyta, kad: rekomendacijų 20 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą dėl tiekėjo įvykdytos sutarties turi atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu, t.y. sumuojant jų pajėgumus, neatsižvelgiant į prisiimtas prievoles pagal pirkimo sutartį, o prašant pateikti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, tokius dokumentus turėtų pateikti ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų ar panašių dokumentų.

27Atsakovė, vertindama UAB“Arginta“grupės pajėgumus, rėmėsi HUBER SE patirtimi, įvykdant Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį dėl dumblo deginimo įrenginių statybos, o antruoju atveju, vertindama tiekėjų teisę verstis pirkimo objekto veikla – vertino tik tų jungtinės veiklos dalyvių statybos atestatus, kurie vykdys statybos darbus objekte ir jiems bus reikalingi šiai veiklai reikalingi atitinkami statybos atestatai.

28Ieškovų prielaidos, kad dumblo apdorojimo įrenginius gali statyti tik tas teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje atestuotas juridinis asmuo – jungtinės veiklos dalyvis, kuris įgyvendino Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį, yra nepagrįsti ,prieštarauja logikai.

29Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Arginta“ ir UAB „Versina“, statydami dumblo apdorojimo įrenginius ir turėdami šiai veiklai išduotus kvalifikacijos atestatus, gali naudotis HUBER SE pajėgumais ir žiniomis, kuriuos pastaroji įgijo tinkamai įvykdydama Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį. Fakto dėl HUBER SE įvykdytos sutarties, atitinkančios Pirkimo sąlygų 5.1.3 punktą, Ieškovė nekvestionuoja.

30Pirkimo dokumentuose reikalaujama, kad dumblo deginimo įrenginiai naudotų išorinį šilumos šaltinį – gamtines dujas ir tai turi būti numatyta pasiūlyme. Tačiau dokumentuose nėra nuostatų draudžiančių naudoti ir biodujų. Ieškovė aiškina Pirkimo sąlygas taip, kaip jose nėra nustatyta. UAB „Arginta“ techniniame pasiūlyme numatė galimybę naudoti gamtines dujas, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose, bet teikdama technologinio proceso garantiją įsipareigojo, kad gamtinių dujų neprireiks, nes bus naudojamos biodujos. UAB "Arginta", atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą patvirtino, kad numatytas dumblo deginimo katilo degiklis pritaikytas ir gali būti naudojamas biodujoms, t. y. nurodė, kad reikiami technologiniai ar techniniai pakeitimai bus atlikti užtikrinantys pilnavertišką įrenginių veikimą.Tiekėjui pagal Pirkimo sąlygas per 12 mėn. po darbų perdavimo nepademonstravus užsakovui technologinio proceso garantijoje nurodytų technologinių rodiklių pasiekimo pastatytuose įrenginiuose, vadovaujantis I skyriaus "Konkurso sąlygos" 2 skirsnio "Pasiūlymų forma ir priedai." 3.6 punktu "Garantijos" bus taikomos finansinės sankcijos, t.y. 600 Eur už kiekvieną papildomą eksploatacijai sunaudojamą išorinės šiluminės energijos MWh.

31Taigi, susidūrus su Ieškinyje Nr.1 įvardintomis rizikomis, susijusiomis su nepakankamu biodujų naudojimu ar jo tiekimo sutrikimu, gali būti naudojamos gamtinės dujos, tačiau UAB“Arginta“ bus taikomos sąlygose nurodytos finansinės sankcijos, todėl iškeltos tik deklaratyvios prielaidos dėl biodujų tiekimo sutrikimo rizikos, bet ir jos įvertintos Pirkimo sąlygose, numatant prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (baudą) bei atitinkamą finansinę kompensaciją Atsakovei.

32UAB „Arginta“ atstovaujama grupė į WTE Wassertechnik GmbH Ieškinį Nr.1

33( reg.Nr.CBP-125) pateikė atsiliepimą , kuriame nurodė, jog pirkimo sąlygos nereikalauja iš HUBER SE pateikti „statinio statybos darbų dumblo deginimo srityje“ kvalifikacijos atestato, kadangi tokių darbų pagal Pirkimo dokumentus apskritai nenumatyta.

34Dėl ieškinio reikalavimo, susijusio su jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“ UAB „ Versina “ ir HUBER SE techninio pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams teigiant, kad UAB „Arginta“ atstovaujamos ūkio subjektų grupės techninis pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų naudoti gamtines dujas, atitinkamą įrangą (gamtinių dujų degiklį) ir pasiūlyme numatyti reikalingą gamtinių dujų kiekį , vertina jį kaip nepagrįstą.

35Ieškovai painioja išorinės šilumos energiją su gamtinėmis dujomis, jų degikliu ir gamtinių dujų kiekiu. Pirkimo dokumentuose nėra nustatyta reikalavimo dumblo apdorojimo procesui naudoti gamtines dujas. 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. SD-808 perkančioji organizacija pateikė tiekėjams Pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimą, kuriuo nurodė, jog dumblo apdorojimo įrenginiai pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi tinkamai funkcionuoti nenaudojant gamtinių dujų . Dokumentų 3.6.1 punkte „Technologinio proceso garantija“ nurodyta, kad rangovas negali siūlyti technologijos, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis. Tik įrenginių paleidimui ir reguliavimui gali būti reikalingas atitinkamas gamtinių dujų kiekis, todėl numatė, kad Rangovas savo pasiūlyme gali numatyti ne daugiau nei 36 MWh/metus išorinės šiluminės energijos kiekį.“

36Taigi, iš Pirkimo sąlygų pati perkančioji organizacijos supranta, kad gamtinės dujos perkamiems dumblo apdorojimo įrenginiams veikti gali būti nereikalingos, draudžia siūlyti technologiją, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis.

37Nepagrįstai teigiama, kad UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE pažeidė ir Pirkimo dokumentų reikalavimą, reikalaujantį įrengti gamtinių dujų degiklį .

38Kaip reikalauja Pirkimo dokumentai (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.10.6.4 punktas), UAB „Arginta“ ir partnerių pasiūlyme nurodyta, kad bus įrengtas gamtinių dujų degiklis (žr. 3.4 Rangovo techninis pasiūlymas „Numatytas dujų degiklis GSĮ paleidimui ir laikinam proceso palaikymui“, 3.4 Rangovo techninis pasiūlymas, duomenys apie jį brėžiniuose 2. Technologinė schema Nr.1 ir 6. GSĮ energetinių masių balansas . Todėl UAB „Arginta“ ir partnerių pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimą įrengti gamtinių dujų degiklį.

39Pirkimo dokumentuose taip pat buvo nustatytas reikalavimas, kad Rangovas turės pasijungti prie esamos gamtinių dujų linijos ir nutiesti naują gamtinių dujų tinklą iki naujųjų nuotekų dumblo GSĮ (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 5.2. punktas). UAB „Arginta“ ir partneriai pasiūlyme patvirtino, kad šį reikalavimą įvykdys .

40Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.1 punkte nustatyta, kad „Degimo procesas turi vykti savaime, o gamtinių dujų degiklis gali būti naudojamos tik įrenginių paleidimo procedūroms bei išskirtinais atvejais, kai gamtinės dujos reikalingos degimo proceso temperatūros stabilizavimui. Gamtinių dujų degiklis ypatingais atvejais gali būti naudojamas kaip pagalbinis šilumos šaltinis (pvz. kai katile staiga padidėja drėgnumas), tačiau ne ilgiau kaip 2 valandų laikotarpiui.“ Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.10.6.4. punkte nustatyta, kad „Gamtinių dujų degiklio pagrindinė paskirtis yra pakelti degimo proceso temperatūra tiek, kad nuotekų dumblas pradėtų degti savaime. Degiklis turi būti naudojamas tik įrenginių paleidimo metu, ir kritiniais atvejais, kai degimo temperatūra staiga nukrinta žemiau leistinos. Degiklio veikimo metu, nuotekų dumblas ir gamtinės dujos dega kartu, vienoje katilo kameroje <...>.“ Kaip matyti, iš nurodytų sąlygų gamtinių dujų degiklis ir gamtinių dujų pajungimo linija yra ne dumblo apdorojimo technologinio proceso dalis, bet rezervinės įrangos dalis, kuri technologiname procese nedalyvauja. Nei reikalavimas įrengti gamtinių dujų degiklį, nei reikalavimas prijungti gamtinių dujų tinklus nereiškia reikalavimo naudoti gamtines dujas, nes perkančioji organizacija yra nurodžiusi, kad rangovas turi užtikrinti, kad dumblo apdorojimo įrenginiai funkcionuotų nenaudojant gamtinių dujų ir kad negali siūlyti technologijos, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis.

41Ieškinio Nr.1 teiginiai rodo, kad pačių ieškovų techniniame pasiūlyme siūloma dumblo apdorojimo įranga ir technologija galimai neužtikrina technologinio proceso su biodujomis, kaip yra reikalaujama pagal Pirkimo dokumentus, ir jiems yra būtina naudoti gamtines dujas, kad dumblo apdorojimo įrenginiai funkcionuotų tinkamai. Iš to UAB „Arginta“ sprendžia, kad ieškovai savo pasiūlyme įtraukė gamtines dujas ir pildydami 3.7 Sąnaudos ir ekploatacijos kaštai 2 lentelę Šiluminės energijos sąnaudos, ir pateikdami garantiją „3.6.4 Vartojamos šiluminės energijos kiekio garantija“. O tai reiškia, kad jų pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. SD-808 perkančioji organizacija paaiškino, kad „Pirkimo dokumentų I skyriaus II skirsnio 3.6.4 punkte „Vartojamos šiluminės energijos kiekio garantija“ yra kalbama apie specifinį šiluminės energijos suvartojimą įrenginiuose, nevertinant išorinio gamtinių dujų kiekio, nes įrenginiai turi funkcionuoti be jo.

42Aplinkybė apie UAB „Arginta“ pasiūlyme nurodytą garantuojamą įrenginių eksploatacijai sunaudojamą išorinės šilumos energijos kiekį ieškovui tapo žinoma ar turėjo tapti žinoma 2017 m. sausio 2 d. Perkančioji organizacija paskelbė šią informaciją tiekėjams, kaip vokų plėšimo metu paskelbtą informaciją .Iš ieškinio priedo Nr. 7 matyti, kad Ieškovas pretenziją perkančiajai organizacijai padavė tik 2017 m. balandžio 7 d. , t..y. praėjus beveik 3 mėnesiams nuo perkančiosios organizacijos informacijos išsiuntimo tiekėjams dienos.

43Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimui nustatyta privaloma ikiteisminė procedūra - pretenzija perkančiajai organizacijai. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

44Kadangi pretenziją Ieškovai padavė praėjus beveik 3 mėnesiams nuo perkančiosios organizacijos informacijos išsiuntimo tiekėjams dienos, jie praleido 15 dienų terminą pretenzijai paduoti, todėl perkančioji organizacija net neturėjo teisės šios pretenzijos nagrinėti.Byla pagal ieškinį, pareikštą nesilaikant nustatytos ikiteisminės tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti, turi būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

45Dėl ieškinio Nr.3

46Kitu - ieškiniu Nr.3 ( reg.Nr.CBP-138) ieškovai dar kartą prašo panaikinti Atsakovės UAB „Utenos vandenys" 2017-03-09 sprendimą, nurodytą 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo" 2.1.1 punkte bei 2.2.1 punkte nurodytus sprendimus, pripažinti trečiųjų asmenų - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE - techninį pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų ir šio tiekėjo pasiūlymą atmesti dar ir dėl kitų Ieškinyje Nr.1 nenurodytų priežasčių.

47Ieškovų manymu, Sprendimu 2 Atsakovė neatsižvelgė į Pretenzijoje argumentus dėl Trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams dėl to, kad pasiūlyme buvo nesilaikyta Pirkimo dokumentuose nurodytos eksploatacijos kaštų apskaičiavimo metodikos, skaičiuojant elektros energijos sąnaudas. Perkančioji organizacija Sprendime 2 konstatavo, kad pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai yra apskaičiuoti laikantis Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, pateiktos Konkurso sąlygų 3.7 punkte ir toks sprendimas neprieštarauja Pirkimo dokumentams. Tretieji asmenys, pasirinkę techniniame pasiūlyme nurodyti sumažintą pagamintos energijos kiekio rodiklį, neįgavo konkurencinio pranašumo.

48Konkurso sąlygų 3.7 punkto „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai (I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“) 1 lentelę „Elektros energijos sąnaudos“ Tretieji asmenys privalėjo užpildyti atlikę skaičiavimus pagal Konkurso sąlygų 3.7 punkte nurodytą metodiką ir įrašydami gautus duomenis į minėtą lentelę: „Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti Užsakovo reikalavimuose nurodytoms projektinėms apkrovoms“.

49Techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros energijos sąnaudos“ įrašyti duomenys, kurie neatitinka techniniame pasiūlyme pateiktų elektros energijos pagaminamo kiekio skaičiavimų, taigi yra atlikti nesilaikant Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos.

50Techninio pasiūlymo 1 priede „Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai“ nurodoma, kad techniniame pasiūlyme siūlomas įrenginys pagamintų 2530679,48 kWh/metus elektros energijos. Nepaisant to, į lentelę „Elektros energijos sąnaudos“ Tretieji asmenys įtraukė tik 1790719 kWh/metus pagamintos elektros energijos esant projektinei apkrovai (minėtos lentelės [b] eilutė). Šie lentelėje „Elektros energijos sąnaudos“ pateikti elektros energijos pagaminimo duomenys naudojami toje pačioje lentelėje apskaičiuojant (1) metinius elektros energijos kaštus, esant projektinei apkrovai; (2) pastarieji duomenys naudojami apskaičiuojant bendras metines eksploatavimo išlaidas, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus;(3) šie duomenys naudojami apskaičiuojant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, sudarančias kriterijų T4, kuris perkeliamas į pasiūlymo raštą „Techninis pasiūlymas"; kriterijus T4 yra eksploatavimo išlaidų dalis ir vertinamas vertinant Trečiųjų asmenų pasiūlymą (pagal jį apskaičiuojama pasiūlymui skiriamų balų dalis).

51Perkančioji organizacija neginčija to, kad Tretieji asmenys į jų pasiūlymo lentelę „Elektros energijos sąnaudos“ įtraukė ir tolesniuose skaičiavimuose naudojo mažesnį pagaminamos elektros energijos kiekį, nei patys apskaičiavo techninio pasiūlymo 1 priede „Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai. Ji tik ginčijasi dėl to, kad mažesnio pagaminamos elektros energijos kiekio nurodymas neatitinka dokumentuose įtvirtintos eksploatacijos kaštų apskaičiavimo metodikos, bei to, kad, esant tokiam neatitikimui, Pirkime pateiktas Trečiųjų asmenų pasiūlymas privalo būti atmestas.

52Ieškovų įsitikinimu, tai, kad Tretieji asmenys, atlikę elektros energijos pagaminimo skaičiavimus, neįrašė šių skaičiavimų rezultato į lentelę „Elektros energijos sąnaudos reiškia, jog Tretieji asmenys nesilaikė sąlygų 3.7 punkte nurodytos metodikos. Pasiūlyme įrašyti elektros energijos pagaminimo kiekiai neturi nieko bendra su realiais pagaminamais elektros energijos kiekiais, jų neatitinka, taigi, Trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas yra nepagrįstas skaičiavimais, jame yra nurodyta atsitiktinių, skaičiavimais nepagrįstų reikšmingų rodiklių reikšmių. Taigi, Perkančioji organizacija net gerai nežino, kokį Pirkimo objektą jai pasiūlė Tretieji asmenys ir kokį objektą iš jų nupirktų, jeigu minėtas pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu Pirkimą.

53Perkančiajai organizacijai, garantuodami daug mažesnį elektros energijos pagaminimą nei yra patys apskaičiavę Tretieji asmenys ženkliai sumažino savo įsipareigojimus.Tokioje situacijoje Pirkimo laimėjimo atveju Tretiesiems asmenims gali atsirasti paskata nedėti maksimalių pastangų patiekti Pirkimo objektą, galintį pagaminti Trečiųjų asmenų apskaičiuotą elektros energijos kiekį, kai pakanka, kad tas objektas pagamintų tik Trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros energijos sąnaudos“ nurodytą mažesnį elektros energijos kiekį.

54Perkančiosios organizacijos konstatavimas Sprendime 2,kad Trečiųjų asmenų pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai yra apskaičiuoti laikantis Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, pateiktos sąlygų 3.7 punkte, neatitinka tikrovės. Vien tai, jog skaičiavimai yra atlikti pagal pateiktas formules, savaime nereiškia metodikos laikymosi.Jeigu laikyti, kad Perkančiosios organizacijos konstatavimas Sprendime 2 yra pagrįstas, tuomet išeitų, kad vienas iš Pirkimo sąlygų reikalavimų, kad tiekėjo siūlomi sunaudojami ir pagaminami energijos ištekliai būtų pagrįsti nurodyta metodika (kuri reikalauja šiuos kiekius pagrįsti skaičiavimais), kaip įtvirtinta Konkurso sąlygų 3.7 punkte, būtų visiškai beprasmis ir nereikalingas.

55Sprendime 2 nepagrįstai nurodoma, kad pagaminamos elektros energijos kiekio apskaičiavimas pagal pateiktas formules, vėliau šio kiekio nenaudojant lentelėje „Elektros energijos sąnaudos“ nereiškia Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos nesilaikymo. Vienok, toks ne apskaičiuoto, o kitokio kiekio nurodymas tolesniuose techninio pasiūlymo skaičiavimuose būtent ir reiškia, kad nurodomas pagaminamos elektros energijos kiekis yra nepagrįstas skaičiavimais, o yra atsitiktinis.

56Konkurso sąlygų 29.1.5 punktas įtvirtina, kad viešojo pirkimo komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant atvejus, kai eksploatacijos kaštai apskaičiuoti nesilaikant Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos. Esant Pirkimo dokumentuose įtvirtintos eksploatacijos kaštų apskaičiavimo metodikos pažeidimui, neturi teisinės reikšmės Sprendime 2 argumentavimas (apeliuojant į pažeidimo teisinės reikšmės nebuvimą) teigiant, kad Tretieji asmenys, pasirinkę techniniame pasiūlyme nurodyti mažesnį nei apskaičiuotą pagaminamos elektros energijos kiekio rodiklį, esą neįgavo konkurencinio pranašumo.Nustačius,kad tiekėjas pažeidė dokumentų reikalavimus,toks pasiūlymas privalo būti atmestas, nepriklausomai nuo to, ar jis suteikia, ar nesuteikia tiekėjui konkurencinio pranašumo kito tiekėjo atžvilgiu.

57Nepagrįstas yra ir pats Sprendimo 2 teiginys, kad Tretieji asmenys, pasirinkę techniniame pasiūlyme nurodyti mažesnį nei apskaičiuotą pagaminamos elektros energijos kiekio rodiklį, esą neįgavo konkurencinio pranašumo Ieškovų atžvilgiu. Šis įvertina vien tik tiesiogiai matomą aspektą - tai, kad padidėja pasiūlyto įrenginio eksploatacijos kaštai. Tačiau šis argumentas neįvertina to, kad minėtu būdu asmenys gali sumažinti savo techninio pasiūlymo įgyvendinimo rizikas, o kartu ir kaštus bei įgauti konkurencinį pranašumą kitose srityse, pvz., galėdami siūlyti mažesnę pasiūlymo kainą ir greitesnius darbų atlikimo terminus. Pažeisdami Pirkimo dokumentų reikalavimus, Tretieji asmenys turėjo įgauti konkurencinį pranašumą Ieškovų atžvilgiu, pasireiškusį tuo, kad sumažino pastangas ir išteklius reikalingus tam, kad pasiektų apskaičiuotą elektros energijos pagaminimo kiekį, o tai įgalina juos planuoti skirti mažiau materialinių ir laiko išteklių bei pastangų pirkimo sutarčiai įvykdyti, o kartu - siūlyti mažesnę pasiūlymo kainą ir greitesnius darbų atlikimo terminus. Tretieji asmenys pasiūlė labai trumpą darbų atlikimo laiką - 18 mėnesių, per kurį neįmanoma tinkamai atlikti darbų.

58Atsiliepimu į ieškinį Nr.3 ( reg.Nr. CPK Nr.138) UAB“Utenos vandenys“ prašė jį atmesti. Nurodė, jog perkančioji organizacija, vertindama UAB“Arginta“ pasiūlymą, konstatavo, kad jos pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai apskaičiuoti laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, pateiktos sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje „Sąnaudos ir eksploataciniai kaštai“. Skaičiavimai atlikti pagal pateiktas formules, tačiau pagamintos energijos kiekis nurodytas toks pat kaip ir sunaudojamos, teikiant atitinkamą garantiją. Toks tiekėjo sprendimas neprieštarauja pirkimo dokumentams, bet atitinkamai įvertintas žemesniu ekonominio naudingumo kriterijaus dalies - eksploatavimo išlaidos (T4) balu, t. y. 9,3, kai Ieškovė už tą patį parametrą gavo 35 balus.

59UAB “Arginta“, pasirinkdama pasiūlyme nurodyti sumažintą pagamintos energijos kiekio rodiklį, neįgavo konkurencinio pranašumo prieš pretenziją pateikusį tiekėją, o atvirkščiai – pateikė mažesnių techninių charakteristikų pasiūlymą,t.y. jos situacija dėl pačios padarytų veiksmų pablogėjo pretenziją pateikusio tiekėjo naudai.Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, ir UAB“Arginta“ nebuvo suteikta daugiau teisių, nei pretenziją pateikusiam tiekėjui, priimant UAB“Arginta“ pasiūlymą ir jo neatmetant.

60Argumentai, kad Atsakovė tariamai nežino, kokį objektą siūlo UAB“Arginta“, yra nepagrįsti, kadangi pasiūlyme pateikti visi reikšmingi Pirkimo objekto rodikliai ir savybės pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus, žinomi abu UAB“Arginta“ siūlomi elektros energijos rodikliai –bendros pagamintos elektros energijos kiekis ir pagamintas esant projektinei apkrovai.

61Nepagrįsti Ieškinio Nr.3 argumentai dėl tariamai nenaudingo UAB“Arginta“ pasiūlymo ar jos siekio susimažinti jai tenkančias rizikas, jai gaminant mažesnį kiekį energijos, nei nurodytas bendras galimas kiekis. Ši susimažinta rizika ir yra įvertinta balais pagal ekonominį naudingumą, balus atitinkamai sumažinant, t.y. kadangi garantijoje nurodytas mažesnis energijos kiekis, tai atitinkamai UAB“Arginta“ pasiūlymas gavo mažiau balų pagal ekonominį naudingumą.

62Nepagrįsti argumentai, kad dėl sumažinto energijos kiekio UAB“Arginta“ galimai įgaus pranašumą, siūlydama mažesnę kainą ar darbų atlikimo terminą. Priežastinis ryšys tarp trumpesnio darbų atlikimo termino ir sumažinto energijos kiekio neįrodytas, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl trumpesnio darbų atlikimo termino (T2) UAB“Arginta“ gavo tik 0,5 balo daugiau už Wassertechnik pasiūlymą, kai pagal eksploatavimo išlaidų rodiklį WTE Wassertechnik pasiūlymas įvertintas 25,7 balais daugiau ( už eksploatavimo išlaidas (T4) UAB“Arginta“ pasiūlymas pagal ekonominį naudingumą gavo vos 9,3 balus, o WTE Wassertechnik – 35). Mažiau elektros energijos gaminančio, t.y. mažiau efektyvaus įrenginio, kaip teigia Ieškovai, tiekėjas pasiūlyti negalėjo, nes konkretus reikalaujamas įrenginio efektyvumas yra apibrėžtas pirkimo sąlygose ir kitu atveju toks pasiūlymas būtų atmestas. UAB “Arginta“ pasiūlė reikalaujamo našumo įrenginį ir nurodė kiek energijos jis gali pagaminti.

63UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodytas elektros energijos kiekis, pagamintas esant projektinei apkrovai, nėra atsitiktinis dydis, kaip bando įteigti Ieškovai. Tai techniniame pasiūlyme nurodytas dydis, kurio ji nekvestionuoja, t.y. nenurodo argumentų, kad šis dydis būtų nerealus ar netinkamai apskaičiuotas. UAB“ Arginta“, atsižvelgiant į objekto technines charakteristikas, pasiūlyme nurodė rodiklį, už kurio užtikrinimą pateiktoje garantijoje prisiima atsakomybę.Nevykdant garantijoje prisiimtų įsipareigojimų, pirkimo sutarties sudarymo atveju, būtų taikomos sąlygose numatytos baudos.

64Dėl ieškinio Nr.2

65Tretieji asmenys-jungtinės veiklos partneriai UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE (pagrindinis partneris UAB „Arginta“)savo ruožtu pateikė ieškinį Nr.2( reg.Nr.I-32) , kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. kovo 24 d. UAB „Utenos vandenys“ rašte Nr. SD-204 2.1.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą - pripažinti jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje techninį pasiūlymą atitinkančiu Darbų pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, ir 2.2.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą - įvertinti, kad WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje techninio pasiūlymo: ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - darbų atlikimo strategija (Tl) yra 8 balai, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - darbų atlikimo laikas (T2) yra 1,5 balo, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - technologinis efektyvumas (T3) yra 3,8 balai, ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - eksploatavimo išlaidos (T4) yra 35 balai; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 10 d. raštu Nr. SD-261; pripažinti neteisėtų ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ sprendimą dalyje, kurioje perkančioji organizacija nusprendė „<„.>atsakyti į Arginta 2017 m. kovo 24 d. CVP IS priemonėmis gautą prašymą, pateikiant Arginta WTE Wassertechnik nurodytą jų techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją (pridedama) <...>“, įformintą 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. SD-238 „Dėl informacijos pateikimo“; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-280; įpareigoti Atsakovę UAB „Utenos vandenys“ supažindinti UAB „Arginta“ su tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas’' montavimo firma Alytuje techninio pasiūlymo dalimi - Techninio pasiūlymo 1.5 punktu „Suvartojimo skaičiavimai“,priedu Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, dalimi „3.6. Garantijos“ ir dalimi „3.7. Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, pateikiant tiekėjui UAB „Arginta“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis šiuos dokumentus.

66Procesiniuose dokumentuose UAB“Arginta“ nurodo, kad WTE Wassertechnik GmbH ir partnerių techninis pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų, todėl negalėjo būti vertinamas, o UAB „Utenos vandenys“ Sprendimas, kuriuo ji pripažino pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus ir jį vertino, yra nepagrįstas.

67Dėl to UAB „Arginta“ pateikė pretenziją, kurią UAB „Utenos vandenys“ išnagrinėjo 2017 m. kovo 10 d. ir atmetė. Teigia,jog vertindama WTE Wassertechnik GmbH ir kitų techninio pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, pati Perkančioji organizacija nesilaikė sąlygose nustatytų, pačios suformuluotų reikalavimų.

68Pagal Pirkimo sąlygas, tiekėjų techniniai pasiūlymai yra vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų (Pirkimo sąlygos, p. 27.1), o jų ekonominis naudingumas turi būti užtikrintas (Pirkimo sąlygos, 3.6. Garantijos). Perkančioji organizacija vertino WTE Wassertechnik GmbH ir partneriai techninį pasiūlymą, kurio ekonominė nauda parodyta sumažintais perkamų įrenginių elektros ir šilumos energijos bei reagentų sąnaudų kiekiais, o šis tiekėjas neužtikrina atsakovės žalos, kurią ši bendrovė patirtų dėl to, kad siūlomos įrangos energijos ir reagentų sąnaudos bus didesnės nei jos pasiūlyme nurodomos, t.y.neatitinka pirkimo sąlygų. Ginčijamas Sprendimas sukūrė tokią teisinę padėtį, kuriai esant UAB „Arginta“ pagal Pirkimo sąlygas surašytas ir užtikrintas techninio pasiūlymo ekonominis naudingumas bus lyginamas su kito tiekėjo ne pagal Pirkimo sąlygas, o sumažintomis sąnaudomis užpildytu pasiūlymu, kurio šis tiekėjas dar faktiškai ir neužtikrino.

69Nurodytus pasiūlymo duomenis UAB „Utenos vandenys“ slepia nuo UAB „Arginta“ prisidengdami šio tiekėjo pareiškimu apie techninio pasiūlymo duomenų konfidencialumą ir nepagrįstai atsisako juos atskleisti. Norėdama įsitikinti, jog Perkančioji organizacija laikėsi jos paskelbtų Pirkimo sąlygų WTE Wassertechnik GmbH ir kitų techninio pasiūlymo atžvilgiu, UAB „Arginta“ paprašė jai atskleisti šio pasiūlymo dalį, susijusią su šio pasiūlymo ekonominio naudingumo parametrais. Tačiau šio prašymo atsakovė iš esmės net nesvarstė, o UAB „Arginta“ 2017 m. balandžio 10 d. pretenziją dėl to perkančioji organizacija atmetė neatsakius į joje nurodytas aplinkybes.

70Iš 2017 m. kovo 30 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. Perkančiosios organizacijos raštų matyti, jog Perkančioji organizacija tiekėjų techninio pasiūlymo vertinimo stadijoje ėmėsi aiškinti (interpretuoti) savo pačios parengtas viešojo pirkimo sąlygas, t. y., sužinojusi UAB „Arginta“ techninio pasiūlymo aplinkybes, Perkančioji organizacija ėmė aiškinti Pirkimo dokumentų dalį „3.7 Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ ir „3.6 Garantijos“, nors Pirkimo dokumentai , Viešųjų pirkimų įstatymo normos tai daryti po tiekėjų pasiūlymų pateikimo draudžia (VPĮ 27 straipsnio 4 dalis), o tokie veiksmai iš Perkančiosios organizacijos pusės yra diskriminuojantys UAB „Arginta“ bei pažeidžiantys tiekėjų lygiateisiškumą (VPĮ 3 dalies 1 punktas).

71UAB „Utenos vandenys'“ neturėjo teisės interpretuoti pirkimo sąlygų tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadijoje, nes aiškios, tikslios ir be dviprasmybių Pirkimo sąlygos niekaip kitaip negali būti paaiškinamos (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis, 32 straipsnio 2 dalis). UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. balandžio 10 d. Sprendime atmesti pretenziją remiasi Pirkimo sąlygų interpretacijomis, todėl Sprendimas ir Sprendimas atmesti pretenziją yra priimti pažeidžiant VPĮ 3, 24, 32 ir 39 straipsnių normas. Neatitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjų pasiūlymams tiekėjo - WTE Wassertechnik GmbH ir kiti pasiūlymas neturėjo būti pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų ir vertinamas, o turėjo būti atmestas (Pirkimo sąlygos, p. 29.1.5).

72Pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalį ir Konkurso sąlygų 27.12 punktą, tiekėjų pasiūlymus perkančioji organizacija vertina pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką. Konkurso sąlygų 27.1 punkte yra nustatyta, jog tiekėjų pasiūlymai yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, be kitų kriterijų įvertinant ir kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas (Konkurso sąlygų 27.7 punktas). Konkurso sąlygų 27.6 punkte yra nustatyta, kad tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti elektros, šilumos energijos ir reagentų sąnaudas, kurios kartu sudaro kapitalizuotas eksploatavimo sąnaudas (Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 forma). Elektros, šilumos energijos ir reagentų sąnaudas tiekėjai privalėjo nurodyti skaičiavimais užpildydami atitinkamas lenteles.

73Elektros energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 1) 1 punkte nurodyta, jog tiekėjas šiame punkte privalo nurodyti kilovatvalandėmis per metus išreikštą elektros energijos kiekį, kurį suvartos dumblo apdorojimo įrenginiai, o antrame punkte - kilovatvalandėmis per metus išreikštą „<...>dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos<...>“ kiekį.

74Priede Nr. 4 „Technologinė schema“ Perkančioji organizacija nustatė visų perkamų dumblo apdorojimo įrenginių sudedamąsias dalis - įrenginiai skirti dumblo apdorojimui, biodujų talpykla ir kogeneracinė jėgainė (Pirkimo dokumentų priedas Nr. 4 - Technologinė schema; 2017-03- 24 UAB „Arginta“ raštas UAB „Utenos vandenys“). Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos 1 lentelės 1 ir 2 punktų, juose turi būti nurodomi dumblo apdorojimo įrenginių technologiniame procese suvartojami ir jo veikimui užtikrinti pagaminami elektros energijos kiekiai kilovatvalandėmis per metus. Šių kiekių palyginimas, kaip tai numatyta 1 lentelės 5 punkte nurodytu aritmetiniu veiksmu, reiškia, kad idealiuoju atveju dumblo perdirbimo įrenginių veikimui nebus reikalinga papildoma, ne jo apdorojimo metu pagaminta elektros energija. Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 esančioje technologinėje schemoje nustatyta, jog perkamų dumblo apdorojimo įrenginių dalis „kogeneracinė jėgainė“ neturi kitų vartotojų nei dumblo apdorojimo įrenginiai - jų technologinis procesas neturi nustatytų tokių vartotojų parametrų, todėl I lentelėje negali būti įtraukti kokie nors kiti, nei dumblo apdorojimo įrenginių technologinių procesų užtikrinimui gaminami elektros energijos kiekiai.

75Analogiškai yra ir su Šilumos energijos sąnaudų lentelės ( Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 2), kurioje negali būti nustatytos kitokie nei dumblo apdorojimo įrenginių technologinių procesų užtikrinimui gaminami šilumos energijos kiekiai.

76Iš UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. sausio 2 d. rašte Nr. SD-02 nurodytų WTE Wassertechnik GmbH ir kitų partnerių pasiūlytų kapitalizuotų bendrų metinių eksploatavimo išlaidų (kriterijus T5) sumos - 860.899,75 eurai, UAB „Arginta“ mano, jog šis skaičius gali būti gautas tik į Elektros energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 1) antrą punktą įrašius ne prašomą dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos<...>" kiekį, o elektros energijos kiekį, kuris viršija pirkimo objekto poreikį.

77Priedo Nr. 4 „Technologinė schema“ ir Elektros energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 1) 1 punkte nustatyta, jog technologinis procesas dumblui apdoroti turi tik vieną vartotoją - dumblo apdorojimo įrenginius, kurie gali suvartoti tik tiek dumblo apdorojimo proceso metu pagamintos elektros ir šilumos energijos, kiek jiems jos reikia arba kiek jie gali sunaudoti, t. y. nei daugiau, nei mažiau. Todėl Elektros energijos sąnaudų lentelės ir šilumos energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 1 ir lentelę Nr. 2) 2 punkte tiekėjai negalėjo nurodyti didesnio technologinio proceso metu pagaminto elektros ir šilumos energijos kiekio, nei dumblo apdorojimo įrenginių suvartojamas elektros energijos ir šilumos energijos kiekis.

78WTE Wassertechnik GmbH ir kitų partnerių pasiūlyme klaidina ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus surašyti techninio pasiūlymo duomenys, todėl gauti sumažinti perkamos dumblo apdorojimo sistemos proceso sąnaudos ir eksploatavimo kaštai. Perkančioji organizacija dėl šio tiekėjo klaidos ir pirkimo dokumentų nesilaikymo ne tik patirtų dideles dumblo apdorojimo įrenginių eksploatavimo sąnaudas, bet ir neturi realios jos pageidaujamos, didesnių nei šio tiekėjo pasiūlyme nurodyta sąnaudų ir eksploatacijos sąnaudų garantijos, t. y.tiekėjo pasiūlymas realiai neužtikrintas.

79Pagal sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 dalį, tiekėjai jų užpildytose Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelėse (iš viso keturios lentelės) nurodytus sąnaudų kiekius turėjo užtikrinti užpildydami Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 punkte esančius garantijų dokumentus. Šie garantijų dokumentai, kaip matyti iš Pirkimo sąlygų turinio, turėtų 12 mėnesių užtikrinti papildomų, tai yra didesnių nei tiekėjas techniniame pasiūlyme nurodė dumblo apdorojimo įrenginių sąnaudų atlyginimą. Tačiau WTE Wassertechnik GmbH ir partnerių garantijos, sprendžiant iš turimų duomenų arba yra papildomų kaštų atlyginimo neužtikrinančios, arba žinomai neteisingai šio tiekėjo užpildytos.

80Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 punkto 3.6.2 papunkčio Vartojamos elektros energijos kiekio garantijoje Teikėjas turėjo nurodyti Specifinį elektros energijos suvartojimo kiekį, kurį jis nurodė Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 punkto 1 lentelėje - reikšmė [e]. Sprendžiant iš UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. sausio 2 d. rašte Nr. SD-02 nurodytų WTE Wassertechnik GmbH ir kiti pasiūlytų kapitalizuotų bendrų metinių eksploatavimo išlaidų (kriterijus T5) sumos - 860.899,75 eurai, tokio dydžio sąnaudas šis tiekėjas galėjo gauti savo techniniame pasiūlyme Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 punkto 1 lentelėje nurodęs neigiamą reikšmę (e), t. y. nepagrįstai sumažinęs elektros energijos sąnaudas, į kurias galimai įtraukė Pirkimo dokumentų Elektros energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. I) 2 punkte nenumatytą naudą. Jeigu Tiekėjas reikšmę [e] nurodė neigiamą, tai jo užpildyta Vartojamos elektros energijos kiekio garantija jokių papildomų patirtų elektros energijos kaštų neužtikrina. Veikiantys, t.y. neišjungti dumblo apdorojimo įrenginiai visada suvartos elektros energijos ir niekada nebus taip, kad jų suvartotos elektros energijos kiekis būtų neigiamas.

81Pagal Pirkimo sąlygas (3.6.2 „Vartojamos energijos kiekio garantija“), tiekėjas energijos suvartojimą turėjo užtikrinti bauda, kuri apskaičiuojama pagal garantijos dokumente esančią formulę. Šioje formulėje dydis Asp, reiškiantis faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį visada turi būti teigiamas, nes reiškia faktiškai dumblo apdorojimo įrenginių suvartotą elektros energijos kiekį, o dydis Gsp - tiekėjo WTE VVassertechnik GmbH ir partneriai yra nurodytas neigiamas.Tiekėjo suvartotos ir garantuotos elektros energijos reikšmių skirtumas reiškia, kad Tiekėjas visada bus pažeidęs savo pasiūlyme esantį įsipareigojimą - kad jo siūlomi dumblo apdorojimo įrenginiai vartos tiek elektros energijos, kiek jis techniniame pasiūlyme nurodo. Tai reiškia, kad Elektros energijos sąnaudų lentelėje ir Vartojamos elektros energijos kiekio garantijoje (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 ir 3.7 formas) nurodęs neigiamą [e] reikšmę apie specifinį elektros energijos suvartojimą, Tiekėjas pasiūlė UAB „Utenos vandenys“ įsigyti daiktą su netikrais elektros energijos vartojimo parametrais ir netikra garantija. Todėl, jeigu tiekėjas WTE Wassertechnik GmbH ir kiti Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. I ir Konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio 3.6.2 punkte numatytoje garantijoje nurodė neigiamą [e] reikšmę, tai jis pasiūlė Dumblo apdorojimo įrenginius sumažinęs jų suvartojamos elektros energijos rodiklius ir pateikęs CK 1.81 straipsnio 1 dalies, 1.90 straipsnio ir 1.91 straipsnio pagrindu negaliojančią ir/arba niekinę garantiją. Niekinis sandoris negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu ir šalys negali niekinio sandorio patvirtinti .Jeigu šis tiekėjas sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6.2 punkte numatytoje garantijoje nurodė (e) reikšmę, kuri neatitinka jos pačios nurodytos reikšmės pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos lentelę Nr. 1, tai pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų ir turėjo būti atmestas. Tas pats pasakytina ir apie garantiją dėl šilumos energijos sąnaudų.

82Šias aplinkybes UAB „Utenos vandenys“ galėjo patikrinti ir įvertinti ir taip tinkamai įvykdyti VPĮ 39 straipsnio 6 dalyje ir 7 dalyje jai nustatytą pareigą.

83UAB „Arginta“ įsitikinusi, kad WTE Wassertechnik GmbH ir kiti nurodyti kaštai net teoriškai neatitinka tikrovės. Tai žinoma ir pačiam WTE Wassertechnik GmbH, kuris Tauragės rajono savivaldybės vykdytame viešajame pirkime „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (Pirkimo Nr. 122179) mažesnio našumo įrenginiams buvo nurodęs 18.069.997,08 litų, t.y. 5.233.432,87 eurų „specifinius suvartojimus bei nurodytas elektros energijos ir reagentų“ sąnaudas. Tas pats tiekėjas mažesnio našumo Tauragės įrenginiams numatė 5.233.432,87 eurų elektros energijos ir reagentų sąnaudų, o šiame pirkime perkamiems didesnio našumo dumblo apdorojimo įrenginiams - 860.899,75 eurų sąnaudų. WTE Wassertechnik GmbH ir kiti pasiūlyme esančios kapitalizuotos bendrų metinių eksploatavimo išlaidų (kriterijus T5) sumos - 860.899,75 eurai neatitinka tikrovės ne tik dėl neteisingai užpildytų Pasiūlymo dokumentų, jame sumažintų kaštų elektros ir šilumos energijos kaštų, bet ir dėl sumažintų reagentų kiekių. Sprendžiant iš to, kad reagentų vieneto kaina Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, UAB „Arginta“ iš bendros Teikėjo nurodytos sąnaudų kainos turi pagrindo manyti, kad su Tiekėjo pasiūlyme nurodytais reagentų kiekiais UAB „Utenos vandenys“ jo nurodyto dumblo kiekio neapdoros. Sąnaudos ir nuostoliai teks UAB „Utenos vandenys“ paslaugų vartotojams.

84Konkurso sąlygų 27.9 punkte nustatyta, kad Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams. Pagal Konkurso sąlygų 27.9 punktą, viešųjų pirkimų komisija ekonominio naudingumo kriterijų balus skaičiuoja tik tų pasiūlymų, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.Tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas įvertinti WTE Wassertechnik GmbH ir kiti ekonominio naudingumo kriterijų dalis balais pažeidžia Konkurso sąlygų 27.9 punktą, yra neteisėtas,

85UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. kovo 30 d. rašto Nr. SD-238 punkte 2.1 tiekėjui UAB „Arginta“ nurodė, kad 2017 m. kovo 29 d. posėdyje (protokolo Nr. VŠP17-35) priėmė sprendimą pateikti UAB „Arginta“ ,.<...>Wassertechnik nurodytą jų techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją (pridedama) <...>“. Šiame sprendime nurodytame priede yra WTE Wassertechnik GmbH įgalioto asmens pasirašyto dokumento fragmentai, tačiau šiuose fragmentuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų pagrįsti Pirkime priimtų UAB „Utenos vandenys“ sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą, UAB „Utenos vandenys“ informaciniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, duomenis ar kitą informaciją, jos autoriumi ir turiniu nebūtų pagrindo abejoti.

86Iš ginčijamo sprendimo (p. 2.1) matyti, kad UAB „Utenos vandenys“nusprendė „<...>atsakyti į Arginta <...> prašymą, pateikiant Arginta Wassertechnik nurodytąją techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją (pridedama)“. Tokioje Sprendimo formuluotėje nurodytas tik atsakymo pateikimo būdas - „pateikiant Wassertechnik nurodytą informaciją“, t. y. persiųsti tai, ką nurodė kitas tiekėjas. Jokio pačios UAB „Utenos vandenys“ sprendimo dėl informacijos turinio nėra. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos tiekėjo nurodymas dėl informacijos konfidencialumo, nes pati organizacija dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį. Viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija.

87UAB „Utenos vandenys“ privalo patys įvertinti WTE Wassertechnik GmbH ir kiti pasiūlymo medžiagos turinį ir nuspręsti, ar nurodyta informacija tikrai yra konfidenciali. Šiuos prašymus UAB „Arginta„ grindžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų teisinių principų turiniu, kuris įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises .

88Perkančioji organizacija nedavė susipažinti su tiekėjo techninio pasiūlymo dalimi - pasiūlymo 1.5 punktu „Suvartojimo skaičiavimai"" ir jo priedas Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, „3.6. Garantijos“ ir „3.7. Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai"", nors šiuose dokumentuose nėra tokios informacijos, kurią būtų galima laikyti komercine paslaptimi, jos atskleidimas neiškraipytų konkurencijos, nedarytų žalos tą informaciją nurodžiusiam Konkurso dalyviui, kadangi šie skaičiai yra nustatyti pagal būtent šių Pirkimų sąlygų reikalavimus, kurie yra žinomi visiems dalyviams.Šią aplinkybę patvirtina pačios tiekėjo jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH ir kiti elgesys, kurie paprašė susipažinti ir su šia UAB „Arginta“ techninio pasiūlymo dalimi. UAB „Arginta“ UAB „Utenos vandenys“ leido atskleisti šiam tiekėjui savo pasiūlymo dalį - Techninio pasiūlymo 1.5 punktu „Suvartojimo skaičiavimai“ ir jo priedą Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, „3.6. Garantijos“ ir „3.7. Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“. Tai rodo, kad ši informacija, reikšminga tik šiam pirkimui parengto tiekėjo techninio pasiūlymo ekonominiam naudingumui įvertinti, neturi konkurencinės vertės ir jos atskleidimas neturi kitos reikšmės, nei įvertinti tiekėjų pasiūlymo ekonominį naudingumą šiame pirkime.

89Atsiliepimu į UAB „Arginta“ ieškinį Nr.2 ( reg.Nr.I-32) UAB“Utenos vandenys“ pateikė atsiliepimą, kurio prašė jį atmesti. Nurodė, jog nesutinka su argumentais dėl Pirkimo sąlygų traktavimo, deklaruojant sąnaudas ir eksploatacijos kaštus techniniuose pasiūlymuose, nes tokių nuostatų, kurios minimos Ieškinyje Nr.2, pirkimo dokumentuose nėra.

90Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje 2 eilutėje yra įvardinta, kad turi būti nurodytas skaičiuotinas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai, kitose eilutėse pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamas konkretus parametras. Nuostatų, kad minėtas kiekis turi būti nurodytas, išskyrus sunaudojamą ne dumblo apdorojimo įrenginiams, nėra. Kogeneracinė jėgainė yra pirkimo objektas,o ja pagaminama elektros energija deklaruojama 1 lentelėje, nepriklausomai nuo to, kur nuotekų valykloje ji bus naudojama.

91Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 1 punkte nurodyta, jog tiekėjas šiame punkte privalo nurodyti kilovatvalandėmis per metus išreikštą elektros energijos kiekį, kurį suvartos dumblo apdorojimo įrenginiai, o antrame punkte - kilovatvalandėmis per metus išreikštą "<...> dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagamintos elektros energijos <...>" kiekį, tačiau toliau šias aiškias pirkimo dokumentų nuostatas UAB“Arginta“ traktuoja klaidingai, nurodydama, kad I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 2 eilutėje turi būti nurodyti tik dumblo apdorojimo technologinio proceso veikimui užtikrinti pagaminamos elektros energijos kiekiai, nes pirkimo dokumentuose taip nenurodyta. Be to, sąlygų III skyriaus "Užsakovo reikalavimai" II skirsnyje "Specialieji reikalavimai" 3.5.3.3 punkte "Kogeneracinė jėgaine" nurodyta, kad <...Kogeneratorius turi būti suprojektuotas tiekti elektros energiją nuotekų valyklos vartotojams...>, o ne tik dumblo apdorojimo įrenginiams.

92Ieškinyje Nr.2 nurodoma, kad iš priede Nr. 4 esančios technologinės schemos neva matyti, jog perkamo dumblo apdorojimo įrenginių dalis "kogeneracinė jėgainė" neturi kitų vartotojų nei dumblo apdorojimo įrenginiai, tačiau minimoje schemoje nenurodyta, kad elektros energija bus naudojama tik dumblo apdorojimo įrenginiams. Schemoje nėra nurodyta jokio kogeneracinėje jėgainėje pagaminamos elektros energijos naudotojo. Todėl šioje jėgainėje pagaminama elektros energija turi būti deklaruojama Pirkimo sąlygų I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 2 eilutėje, nepriklausomai nuo to, kur bus naudojama.

93Pirkimo esmė yra įsigyti ekonomiškai naudingą objektą ir vienas svarbiausių kriterijų yra specifinis elektros energijos suvartojimas (e), kWh / tSM, kuriam ir teikiama atitinkama tiekėjo garantija, parodo koks yra projekto ekonomiškumas. Kuo daugiau kogeneracinė jėgainė pagamins elektros energijos ir kuo mažiau bus sunaudojama elektros energijos įrenginiams, tuo daugiau elektros energijos bus galima panaudoti nuotekų valyklos vartotojams ir nereiks jos pirkti iš šalies. Šis principas sąmoningai nustatytas Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje skaičiavimo metodikoje. Jei būtų nevertinama visa kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energija, o tik ta dalis, kuri bus panaudojama išskirtinai dumblo apdorojimo įrenginiams, nebūtų įmanoma pamatuoti ekonominę naudą, o tiekėjai nebūtų suinteresuoti, kad kogeneracinė jėgainė pagamintų kuo daugiau elektros energijos, juk pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal ekonominį naudingumą – kuo geriausias Pirkimo objekto savybes.

94Nors Ieškinyje Nr.2 teigiama , kad analogiškai yra ir su Šilumos energijos sąnaudų lentele (Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 2 lentelė), tačiau šioje lentelėje UAB“Arginta“ atvirkščiai 2 eilutėje deklaravo visą skaičiuotiną bendrą metinį dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos šiluminės energijos kiekį, esant projektinei apkrovai, o 1 eilutėje nurodė, kad jį visą suvartos, deklaruodamas tą patį skaičių kaip skaičiuotiną metinį vidutinį šiluminės energijos suvartojimą, esant projektinei apkrovai.

95Kaip pavyzdys nurodytos Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statybos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos, tačiau jos gali būti paskaičiuotos, remiantis skirtinga metodika, nustatyta konkrečiai kiekvienam pirkimui, ir lyginti tik galutinį skaičių, neteisinga. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 metais, Utenos rajono savivaldybei vykdant pirkimą "Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba", UAB "Arginta" kartu su jungtinės veiklos partneriu dalyvavo tame konkurse ir pateikė pasiūlymą, kuriame tokio paties pobūdžio reikalavimai Sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimams buvo suprasti teisingai. Tuokart UAB "Arginta" pasiūlyme nurodė neigiamą reikšmę metinių energijos kaštų esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir pateikė atitinkamą garantiją su neigiama reikšme .

96Tiekėjas energijos suvartojimą užtikrina bauda, kuri apskaičiuojama pagal garantijos dokumente esančią formulę. Tačiau šioje formulėje Asp reiškia faktinį specifinį elektros energijos vartojimą, apskaičiuotą pagal garantinių bandymų rezultatus, o ne faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, kaip teigiama pretenzijoje. Tiek Asp (faktinis specifinis elektros energijos vartojimas, apskaičiuotas pagal garantinių bandymų rezultatus (kWh/tSM)), tiek Gsp (garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/tSM; [e] 3.7 punkte) gali būti neigiamas, jei pagaminamos elektros energijos bus daugiau nei suvartojamos. Pagal garantijos dokumente esančią formulę, tiekėjas mokės baudą, jei nepasieks garantuojamo specifinio energijos vartojimo [e] 3.7 punkte ir nesvarbu ar šis parametras neigiamas ar teigiamas, taigi garantija nėra niekinė.

97UAB“Arginta“ argumentai seka iš neteisingo Pirkimo dokumentų traktavimo, šalis nepagrįstai plečiamai aiškina Pirkimo sąlygas, siekdama kito Pirkimo dalyvio pasiūlymo atmetimo dėl menamų reikalavimų, kurių nebuvo nustatyta Pirkimo sąlygose. Tiekėjas neskundė Pirkimo sąlygų dėl Sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimo metodikos bei atitinkamai teikiamų garantijų, neprašė jų išaiškinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ypač atsižvelgiant į tai, kad pats dalyvavo anksčiau vykdytame analogiško pobūdžio pirkime ir tinkamai suprato jo reikalavimus. Pavėluotą Pirkimo sąlygų kvestionavimą ir/ar plečiamą aiškinimą vertintina kaip piktnaudžiavimą.

98Ieškinio Nr.2 argumentai, kad Atsakovė neva nepagrįstai neleido susipažinti su WTE Wassertechnik techninio pasiūlymo dalimi, kaip konfidencialia, nepagrįsti.

99Tiek UAB“Arginta“, tiek WTE Wassertechnik, teikdami savo techninius pasiūlymus Pirkimui, juose nurodė, kad šie pasiūlymai yra konfidencialūs. Po UAB“Arginta“ prašymo susipažinti su WTE Wassertechnik techniniu pasiūlymu, atsakovė kreipėsi į pastarąją , kad ši pagrįstų pasiūlymo informacijos konfidencialumą arba sutiktų ją atskleisti. WTE Wassertechnik 2017-03-28 raštu perkančiajai organizacijai nurodė, kad jo techninio pasiūlymo informacija yra konfidenciali.

100Atsakovė, gavusi UAB“Arginta“ antrą pretenziją, dar kartą raštu kreipėsi į WTE Wassertechnik su prašymu pagrįsti kodėl pasiūlymo 1.5 punkte "Suvartojimo skaičiavimai" ir priedas Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, 3.6 punkte "Garantijos", 3.7 punkte "Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai" pateikta informacija laikoma konfidencialia arba leisti paviešinti ją nurodant kurios konkrečiai pasiūlymo dalys atskleistinos. WTE Wassertechnik raštu pakartojo savo motyvus .

101Atsakovei nėra jokio pagrindo abejoti WTE Wassertechnik paaiškinimais, ypač atsižvelgiant į tai, kad ir teismų praktikoje pripažinta, kad tiekėjų techninių pasiūlymų, vertinamų pagal ekonominį naudingumą, informacija yra konfidenciali .

102Perkančioji organizacija įvykdė pagal VPĮ 6 straipsnį jai tenkančias pareigas ir siekė patikrinti WTE Wassertechnik pasiūlymo informacijos konfidencialumą, kreipdamasi su prašymais dėl prašomos informacijos atskleidimo arba informacijos konfidencialumo pagrindimo. Savo veiksmais perkančioji organizacija VPĮ ir CK normų leidžiama apimtimi siekė užtikrinti būtent prašančio atskleidimo tiekėjo interesus. Nei VPĮ 6 straipsnio , nei Civilinio kodekso 1.116 straipsnio normos neleidžia perkančiajai organizacijai atskleisti tiekėjo (verslo subjekto) konkurentams informacijos, kurią tiekėjas (verslo subjektas) laiko savo komercine (gamybine) paslaptimi.

103Atmestinas argumentas, kad perkančioji organizacija privalo atskleisti tapačią tiekėjo WTE Wassertechnik pasiūlymo informaciją, kurią UAB „Arginta“ sutiko atskleisti. Pirkimo vykdymo metu UAB“Arginta“ nurodė, kad visa techninio pasiūlymo yra konfidenciali, o dalį jos nusprendė atskleisti tik po to, kai tapo suinteresuota atitinkamos informacijos ginčijimu kito tiekėjo pasiūlyme.

104WTE Wassertechnik GmbH prašė atmesti UAB“Arginta“ ieškinį.

105Motyvavo,kad Pirkimo dokumentai reikalauja techniniuose pasiūlymuose nurodyti visą įrenginio pagaminamą elektros energiją ir šiluminę energiją, neapsiribojant elektros energija ir šilumine energija reikalingomis paties įrenginio veikimui užtikrinti. Jeigu įrenginys elektros energijos ir (ar) šiluminės energijos pagamina daugiau nei suvartoja, skirtumas tarp įrenginio veikimui užtikrinti sunaudojamos elektros energijos bei jo pagaminamos visos elektros energijos ir (ar) tarp sunaudojamos šiluminės energijos bei pagaminamos visos šiluminės energijos būtų neigiamas skaičius (t y., skaičius su minuso ženklu). UAB“Arginta“ klaidingai aiškina Elektros energijos sąnaudų lentelės reikalavimus, susijusius su bendru pagaminamos elektros energijos kiekiu, kitus Pirkimo dokumentų reikalavimus.

106Elektros energijos sąnaudų lentelės 2 eilutėje įvardytas Bendras pagaminamos elektros energijos kiekis reiškia visą įrenginio pagaminamą elektros energiją, neapsiribojant įrenginio elektros energija, reikalinga paties įrenginio veikimui užtikrinti. Tai matyti iš pačios 2 eilutės formuluotės, kurioje nėra žodžių, kurie ribotų nurodytiną pagaminamos elektros energijos kiekį ar bent sudarytų prielaidą manyti, kad jis gali būti kaip nors ribojamas. Minėtoje formuluotėje esantis žodis „bendras“ rodo kaip tik priešingą reikalavimą nurodyti visą pagaminamos elektros energijos kiekį. Jokių Bendro pagaminamos elektros energijos kiekio ribojimų tiktai elektros energija, reikalinga dumblo padorojimo įrenginių technologinių procesų užtikrinimui (t. y. ne daugiau nei Elektros energijos suvartojimas dumblo apdorojimo įrenginiuose), nenustato ir kitos Pirkimo dokumentų nuostatos.

107Likęs pagamintos elektros energijos kiekis, kuris nebuvo suvartotas technologinėms reikmėms, gali būti panaudojamas dumblo apdorojimo grandyje kitoms reikmėms (pvz., patalpų ir lauko apšvietimo, šildymo, vėdinimo ir pan. poreikiams) bei kituose nuotekų valyklos įrenginiuose. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentai reikalauja nurodyti Bendrą pagaminamos elektros energijos kiekį, tuomet tuo atveju, jeigu jis būtų didesnis už Elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose, skirtumas tarp Elektros energijos suvartojimo dumblo apdorojimo įrenginiuose bei Bendro pagaminamos elektros energijos kiekio būtų neigiamas skaičius (t. y. skaičius su minuso ženklu). Elektros energijos suvartojimo dydis su minuso ženklu būtų suprantamas taip, kad objektas atitinkamą elektros energijos kiekį atiduoda (o ne jį suvartoja).

108Kas dėl 3.7 punkto 2 lentelės „Šiluminės energijos sąnaudos“ UAB“Arginta“ argumentai atmestini vadovaujantis motyvais analogiškais aukščiau nurodytais. Nepriklausomai nuo to, ar WTE techniniame pasiūlyme į Elektros energijos sąnaudų lentelę buvo įrašytas pagaminamas elektros energijos (ar šiluminės energijos) kiekis, kuris viršija Elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose (ar šiluminės energijos suvartojimą tuose įrenginiuose), ar ne, bet kuriuo atveju WTE techninis pasiūlymas nepažeidžia Pirkimo dokumentų reikalavimų.

109Nėra teisinio pagrindo ir reikalingumo UAB“Arginta“ susipažinti su konfidencialiu WTE Wassertechnik GmbH techniniu pasiūlymu, o su leistomis atskleisti jo dalimis UAB“Arginta“ jau yra supažindinta WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partneriai Atsakovei pateikė 2017-03-28 atsakymą, kuriame nurodė, kurią WTE Wassertechnik GmbH pasiūlyme pateiktą informaciją derėtų laikyti konfidencialia ir neteiktina kitam Pirkime dalyvaujančiam tiekėjui susipažinti.

110WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partnerių pasiūlymo informacija yra sistemingai saugoma, nes ją sužinojus bet kokiam trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partnerių interesai tiek Pirkime, tiek ateityje vyksiančiuose viešuosiuose pirkimuose būtų neišvengiamai pažeisti. Tikimybė, jog, atskleidus informaciją UAB“Arginta“, neigiamos pasekmės kiltų WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partneriams yra ypač didelė, kadangi neatskleistina informacija UAB“Arginta“ jungtinės veiklos partneriai galėtų pasinaudoti kituose viešuosiuose pirkimuose, yra ir tolesnio šios informacijos išplatinimo rizika. Taip pat neatskleistinos informacijos atskleidimas pažeistų VPĮ 41 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kadangi pakenktų visuomenės interesams, teisėtiems WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partnerių komerciniams interesams ir trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją viešuosiuose pirkimuose, įskaitant ir Pirkime.

111Ieškiniai Nr.1 ir Nr.3 atmetami, ieškinys Nr.2 ( reg.Nr.I-32) tenkinamas dalinai, kiti jo reikalavimai atmetami.

112Iš pateiktų į bylą dokumentų teismas nustatė, jog UAB „Utenos vandenys“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2016-09-08 paskelbė atvirą konkursą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429. Pirkimui pasiūlymus jungtinės veiklos sutarčių pagrindu pateikė dvi ūkio subjektų grupės: (I) UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE grupė ir (II) WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje grupė.

113Šiai bylai aktualu, jog atsakovės Pirkimo komisija patikrino ir įvertino abiejų tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis. Komisija 2017-03-09 priėmė sprendimą , kad abu pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, apskaičiavo pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijaus dalis, suteikė jiems balus. Apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Komisija 2017-03-24 raštu Nr.SD-204 informavo dalyvius raštu ( ieškinio 1 priedas Nr.4).

114Perkančioji organizacija gavo Ieškovių 2017-04-06 pretenziją (žr. ieškinio 1 priedą Nr. 5), kurioje teigiama, kad UAB “Arginta“ pasiūlymas turi būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nes jungtinės veiklos partneris HUBER SE neturi teisės verstis pirkimo objekto veikla atitinkami ir pats techninis pasiūlymas negalėjo būti pripažintas atitinkančių pirkimo dokumentų sąlygas, jam suteikti balai pagal ekonominio naudingumo kriterijaus dalis. Šią pretenziją Atsakovė atmetė ir apie tai informavo Ieškoves 2017-04-11 raštu Nr. SD-272 (ieškinio Nr.1 priedas Nr. 6).

115Perkančioji organizacija gavo Ieškovių2017-04-07 antrą pretenziją (žr. ieškinio priedą Nr. 7). Pretenzijoje Ieškovės teigė, kad Arginta pasiūlymas turi būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų dėl gamtinių dujų panaudojimo, jų degiklio įrengimo . Šią pretenziją Atsakovė 2017-04-14 sprendimu atmetė ir apie tai informavo Ieškoves 2017-04-14 raštu Nr. SD-281 (ieškinio Nr.1 priedas Nr. 8).

116Perkančioji organizacija gavo iš UAB“Arginta“ 2017-04-03 Nr. SD35/17 pretenziją ( ieškinio 2 priedas Nr. 12). UAB“Arginta“ motyvavo, kad WTE Wassertechnik pasiūlymas turi būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo reikalavimų, nes tiekėjas neteisingai apskaičiavo elektros ir šilumos energijos suvartojimo rodiklius. Perkančioji organizacija 2017-04-10 ( raštas Nr.SD-261) atmetė Ieškovės Pretenziją (žr. ieškinio Nr.2 priedą Nr. 14).

117Šalys, teikdamos savo techninius pasiūlymus Pirkimui, juose nurodė, kad šie pasiūlymai yra konfidencialūs. UAB “Arginta“ 2017-03-24 raštu prašė leisti susipažinti su nekonfidencialia WTE Wassertechnik pasiūlymo dalimi (ieškinio Nr. 2 priedas Nr. 7) Atsakovė kreipėsi į WTE Wassertechnik, kad ši pagrįstų pasiūlymo informacijos konfidencialumą arba sutiktų ją atskleisti. WTE Wassertechnik 2017-03-28 raštu (pateikta priede Nr. 1 kartu su techniniu pasiūlymu) perkančiajai organizacijai nurodė, kad jos techninio pasiūlymo informacija yra konfidenciali, jos atskleidimas tiekėjo konkurentams suteiktų jiems nesąžiningo konkurencinio pranašumo rinkoje tiekėjo atžvilgiu.

118Atsakovė 2017-03-30 raštu Nr.SD-238 informavo,jog komisijos posėdyje 2017-03-29 nagrinėjo WTE Wassertechnik atsakymą dėl atskleistinos pasiūlymo informacijos ir jį atsakymą pateikė UAB “Arginta“ (2.1 p.)( rašytinės bylos dalies 3 t.,16-17).

119Iš atsakovės paaiškinimo nustatyta, jog ji atskleidė WTE Wassertechnik dalį UAB “Arginta“ pasiūlymo dėl kurios neprieštaravo ( pasiūlymo raštą tech.pasiūlymas – 3 l., priedą - 3 lapai, tech. pasiūlymo 1.5 punktą Suvartojimo skaičiavimai, elektros energijos suvartojimo skaičiavimas, Garantijos , Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai ( rašytinės bylos dalies 3 t.,36-54).

120Atsakovė 2017-04-10 gavo UAB“Arginta“ antrą pretenziją, 2017-04-11 atsakovė raštu kreipėsi į WTE Wassertechnik su prašymu pagrįsti kodėl Techninio pasiūlymo 1.5 punkte "Suvartojimo skaičiavimai" ir priedas Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai, 3.6 punkte "Garantijos", 3.7 punkte "Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai" pateikta informacija laikoma konfidencialia arba leisti paviešinti šią informaciją tiekėjui UAB „Arginta“. WTE Wassertechnik 2017-04-13 raštu atsisakė atskleisti daugiau pasiūlymo informacijos, nurodė tokio atsisakymo motyvus (pateiktas priede Nr. 1 kartu su techniniu pasiūlymu).

121Atsakovė 2017-04-14 raštu Nr.SD-280 pretenziją atmetė( rašytinės bylos dalies 3 t.,l.68-69).

122Bylos proceso pradžioje nebuvo žinomos pasiūlymų kainos . Vokai su kainomis buvo atplėšti šalims jau inicijavus šį teisminį procesą. Iš pateiktos medžiagos nustatyta, jog 2017-06-03 tokį įvertinimą atsakovė jau atliko, nustatė pirkimo laimėtoją( dokumento reg.Nr.3258 priedas Nr.3).

123Teismo pavedimu Viešųjų pirkimų tarnybai( toliau tekste-VPT) buvo nurodyta pateikti išvadą ar šalių ( tiekėjų) techniniai pasiūlymai atitinka prikimo dokumentų reikalavimams. VPT pateikė išvadą ( reg. Nr.DOK-3819) iš kurios turinio galima spręsti, jog ji konkreti tik dėl HUBER Se kvalifikacinių reikalavimų, kitais pasiūlymų aspektais konkrečios išvados nepateiktos, aptarta teisminė praktika aktualiais klausimais.

124UAB“Arginta“ teismo posėdžio išvakarėse raštu( dokumento reg.Nr.3855) atkreipė teismo dėmesį ,jog VPT teismo nutartimi buvo įpareigota pateikti išvadą. Išvada pateikta, bet ji UAB “Arginta“ vertinimu yra nekokybiška, neatsakyta į svarbius klausimus, todėl prašė teismo pavesti VPT atsakyti į klausimus apie tai:

  1. ar Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos pirkime (pirkimo Nr. 178429) ūkio subjektų grupės - WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlyme nurodyta 860.899,75 Eur metinių dumblo apdorojimo sąnaudų suma, t.y. atitinkamai vienetui - 120,40 (Eur/12 mėn.)/(kg SM/d), atitinka dumblo apdorojimo sąnaudas viešuosiuose pirkimuose;
  2. ar WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlyme nurodyta 860.899,75 Eur metinių dumblo apdorojimo sąnaudų suma, t.y. atitinkamai vienetui - 120,40 (Eur/12 mėn.)/(kg SM/d), remiasi įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei pirkimo sąlygose nustatytais teisėtais pagrindais, t.y. tiekėjo techniniais pranašumais ar kitais teisėtai įgytais pranašumais;
  3. kokį pagaminamos elektros energijos ir šilumos energijos kiekį tiekėjas turėjo nurodyti pasiūlymo dalyje „3.7. Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ lentelės Elektros energijos sąnaudos antroje eilutėje bei lentelės Šiluminės energijos sąnaudos antroje eilutėje, ir kokį techniniame pasiūlyme pateikiamuose pagaminamos elektros energijos skaičiavimuose ir pagaminamos šilumos energijos skaičiavimuose vadovaujantis pateiktu pasiūlymu?
  4. ar WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlyme nurodyti duomenys yra užtikrinti garantijomis, t.y. technologinio proceso garantija, vartojamos energijos kiekio garantija, vartojamų reagentų kiekio garantija, vartojamos šiluminės energijos kiekio garantija?
  5. ar WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlyme nurodyti reagentų kiekiai ir rūšys atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir techninių normų reikalavimus?

125Kol teismas spręs klausimą dėl prašyme prašymų ir lauks VPT papildomų paaiškinimų bei atsakymų, prašė teismą priimti dalinį sprendimą šioje byloje, kuriuo išspręsti UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimus:

  1. pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ sprendimą dalyje, kurioje perkančioji organizacija nusprendė „<...>atsakyti į Arginta 2017 m. kovo 24 d. CVP IS priemonėmis gautą prašymą, pateikiant Arginta Wassertechnik nurodytą jų techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją (pridedama) <...>“, įformintą 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. SD-238 „Dėl informacijos pateikimo“;
  2. pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-280;
  3. įpareigoti atsakovę UAB „Utenos vandenys“ supažindinti UAB „Arginta“ su tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje techninio pasiūlymo dalimi, arba, remiantis CPK 10 straipsniu, priimti nutartį, kuria leisti UAB „Arginta“ susipažinti su WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlymu, kurį kaip įrodymą byloje pateikė atsakovė UAB „Utenos vandenys“.

126Motyvavo, jog teismas į rinkos, tiekėjų pasiūlymų tikrumo klausimus yra nepajėgus atsakyti, todėl atsakyti į šiuos klausimus pavedė VPT, kuri gali ne tik pati į juos atsakyti, bet ir pasitelkti tam ekspertus ar specialistus (VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 5 punktas). CPK 4238 straipsnio pagrindu, ne tik tiekėjas, bet ir teismas bei VPT (CPK 49 straipsnio 3 dalis) turi rūpintis, kad būtų užtikrinta valstybės lėšomis perkamų daiktų kokybė ir jų optimali kaina. Ne tik perkančioji organizacija, bet ir teismas bei VPT, jeigu yra pagrindo manyti, kad to nepadarė perkančioji organizacija, turi patikrinti siūlomos prekės ir paslaugos naudingumą. Prašymas netenkinamas.

127VPT konkrečios išvados dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentams nepateikė

128( išskyrus dėl HUBER SE), kas galėtų būti kliūtimi užbaigti bylos nagrinėjimo teisme procesą, tačiau, teismo vertinimu, šiuo atveju tas nėra kliūtimi ieškinių reikalavimus išspręsti iš esmės remiantis kita bylos medžiaga, nebereikalaujant išsamesnės ar papildomos išvados dėl naujai keliamų klausimų.

129Pastebima, jog šalys procesiniuose dokumentuose pačios nenurodė, jog procese VPT turėtų pateikti išvadą. Pirkimo sąlygų aiškinimas tuo požiūriu kaip jas aiškina WTE Wassertechnik GmbH ir UAB “Arginta“ yra teisinis , o ne techninis klausimas ir jį atsakyti pakanka teisinių žinių. Ištyrus įrodymų visumą ( ne tik išvados atsakymus), teismo vertinimu, teisinius sprendimus priimti byloje duomenų pakanka. Pastebima, jog VPT nurodė papildomų paaiškinimų pagal jų kompetenciją nebeturi, o UAB“Arginta“ Panevėžio apygardos teisme inicijavo dar vieną teisminį procesą dėl laimėtojo šiame pirkime nustatymo (teisminio proceso Nr.2-59-3-00233-2017-7,bylos Nr.e2-606-252/2017). Papildomai pastebima, jog CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad viešųjų pirkimų bylose ieškinio pagrindas privalo sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, ir ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

130Šiuo atveju, teismo vertinimu, UAB „Arginta“ prašymus ( klausimus) grindžia nauju

131( pakeistu) ieškinio pagrindu, t.y. naujomis aplinkybėmis, kurių nebuvo nurodžiusi nei pretenzijoje, nei ieškinyje, nei kituose procesiniuose dokumentuose.

132Pirmas ir antras klausimai nesusiję su anksčiau teiktais ieškovės įrodymais ir pretenzijos, ieškinio argumentais. Bylos nagrinėjimo dalyku yra šalių techninių pasiūlymų atitikimas konkretaus pirkimo dokumentams ir pasiūlymo dalies konfidencialumas. Pirmuoju klausimu gi siekiama išvados dėl konkretaus pasiūlymo sąnaudų sumos dydžio atitikimo viešuose pirkimuose apskritai. Antruoju klausimu siekiama išvados ne tiek dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams, bet atlikti pasiūlymo teisėtumo tyrimą apskritai. Nė viena iš keliamų aplinkybių šioje byloje nenagrinėtinos, nes , minėta, nebuvo pretenzijos ir ieškinio dalyku, išeina už bylos nagrinėjimo ribų.Trečiuoju klausime prašo nurodyti, kokį elektros ir šilumos energijos kiekį tiekėjas turėjo nurodyti pasiūlyme. Vienok, pirkimo sąlygose yra nurodyta pasiūlymo parengimo tvarka, dėl kurios aiškumo ar teisėtumo UAB „Arginta“ atsakovei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pretenzijų ar prašymų neteikė. Tiekėjas patys apskaičiuoja ir nurodo Elektros energijos ir šiluminės energijos sąnaudas , užpildydami atitinkamas pasiūlymo dokumentų dalis, todėl nei teismas, nei VPT, nei pirkėjas negali nurodyti kokį kiekį tiekėjas turėjo nurodyti jo rengtuose dokumentuose. Nurodytas kiekis gali būti tik vertinamas dėl jo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Iki šio prašymo pateikimo byloje nebuvo keliamas klausimas dėl to, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlyme apskritai nebūtų buvę pateikta užtikrintų garantijų ( ketvirtasis klausimas).Penktasis klausimas dėl pasiūlymo kiekių, rūšių atitikimo standartų ir techninių normų reikalavimams šiame ginče nenagrinėtinas, nes nebuvo ikiteisminės nagrinėjimo tvarkos tyrimo bei ieškinių objektu.

133Kadangi teismas nutarė išnagrinėti bylą iš esmės visa jos apimtimi, dalinio sprendimo priėmimas netikslingas. Prašymas leisti susipažinti su WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo dalimi iki sprendimo priėmimo netenkinamas, kadangi to UAB“Arginta“ siekia savarankišku ieškinio reikalavimu. Leidus susipažinti su medžiaga dėl kurios konfidencialumo ir kilo ginčas, teismas faktiškai tenkintų ieškinio Nr. 2 dalį, nors teismo procesas pirmos instancijos teisme dar nesibaigęs.

134Dėl ieškinio Nr.1

135Dėl HUBER SE kvalifikacinių reikalavimų

136Šis reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas

137VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnis, 24 straipsnio 1, 2 dalies 2 punktas, 9 dalis). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo ir kt.) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis).

138Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

139Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimo sąlygas ir nustačiusi reikalavimus jose, privalo šių reikalavimų laikytis ir vertindama pirkimo dalyvių pasiūlymus. Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas pirkimo sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu – siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

140Teismo vertinimu, Atsakovė UAB“Arginta“ pasiūlymą įvertino, laikydamasi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų , Pirkimo dokumentų nuostatas aiškino bei taikė tinkamai visų pirkimo dalyvių atžvilgiu, toks jos elgesys atitinka VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 39 straipsnio 7 dalies reikalavimus.

141Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte nurodyta, kad 5.1.3 punkto kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, be apribojimų, t.y. bet kuris partneris. Pirkimo sąlygų 4.2.2 punkte nustatyta, kad kvalifikacijos dokumentų dėl teisės vykdyti ypatingo statinio statybos darbus reikalaujama tik iš tų jungtinės veiklos partnerių, kuriems paskirta vykdyti atitinkamus darbus pagal jungtinės veiklos sutartį( statybos dalį).

142Pagal UAB “Arginta“ pasiūlymą jungtinės veiklos partneriui HUBER SE nepriskirtas ypatingo statinio statybos darbų vykdymas, todėl ji neprivalo atitikti šio kvalifikacinio reikalavimo ir pateikti atitinkamą dokumentą.

143VPT direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 21 punkte nustatyta, kad rekomendacijų 20 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą dėl tiekėjo įvykdytos sutarties turi atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu, t.y. sumuojant jų pajėgumus, neatsižvelgiant į prisiimtas prievoles pagal pirkimo sutartį, o prašant pateikti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, tokius dokumentus turėtų pateikti ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų ar panašių dokumentų.

144VPT išvadoje pripažino, kad abejonės dėl UAB“Arginta“ ir kitų grupės tiekėjų kvalifikacijos nepagrįstos, pirkimo sąlygos aiškiai nustato kokie kvalifikaciniai reikalavimai keliami tiekėjams, kaip jie įrodomi. Prielaidų abejoti išvada nenustatyta( CPK 197 straipsnio 2 dalis).

145Taigi, Atsakovė, vertindama UAB“Arginta“ ir kiti pajėgumus, pagrįstai rėmėsi HUBER SE patirtimi, įvykdant Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį dėl dumblo deginimo įrenginių statybos, o vertindama tiekėjų teisę verstis pirkimo objekto veikla – vertino tik tų jungtinės veiklos dalyvių statybos atestatus, kurie vykdys statybos darbus objekte ir jiems bus reikalingi šiai veiklai reikalingi atitinkami statybos atestatai.

146Ieškovės prielaidos, kad dumblo apdorojimo įrenginius gali statyti tik tas teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje atestuotas juridinis asmuo – jungtinės veiklos dalyvis, kuris įgyvendino Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį, vertinamos kaip nepagrįstos pirkimo sąlygomis.

147Dėl UAB“Arginta“ pasiūlymo dalies , susijusios su gamtinių dujų, jų degiklio naudojimu

148Reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas .

149UAB “Arginta“ teigia, jog ieškovų nesilaikyta ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes aplinkybė apie jos pasiūlyme nurodytą garantuojamą įrenginių eksploatacijai sunaudojamą išorinės šilumos energijos kiekį ieškovams tapo žinoma 2017 m. sausio 2 d., kai Perkančioji organizacija paskelbė šią informaciją tiekėjams, kaip vokų plėšimo metu paskelbtą informaciją. Ieškovai pretenziją padavė tik 2017 m. balandžio 7 d.,t.y. praėjus beveik 3 mėnesiams nuo perkančiosios organizacijos informacijos išsiuntimo tiekėjams dienos, todėl perkančioji organizacija net neturėjo teisės šios pretenzijos nagrinėti, o byla pagal ieškinį, pareikštą nesilaikant nustatytos ikiteisminės tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti, turi būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

150Teismo vertinimu, toks teigimas nepagrįstas.

151Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimas yra reglamentuotas įstatymų ir jiems yra nustatyta privaloma ikiteisminė procedūra - pretenzija perkančiajai organizacijai. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

152Šiuo atveju ginčų nagrinėjimo tvarka nepažeista, nes 2017-01-02 vykusio vokų atplėšimo metu paskelbti duomenys nėra perkančiosios organizacijos sprendimu, o tik informacinis pranešimas tiekėjams, kuris pats savaime teisinę reikšmę turinčių pasekmių, pvz. pripažinimą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ar pan. , nesukelia, todėl neturi būti ginčijamas.Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pasiūlymų įformintas 2017-03-24 pranešime tiekėjams, ieškovai pretenzija pateikė 2017-04-06, t.y. įstatymu nustatyto termino laikotarpiu.

153Dėl gamtinių dujų būtinumo

154Teismo vertinimu, pirkimo dokumentuose tiesiogiai nėra nustatyta reikalavimo dumblo apdorojimo procesui privalomai naudoti gamtines dujas. Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.1 punkte nustatyta, kad naudojant nuotekų dumblą kaip energijos šaltinį, dumblo GSĮ turi užtikrinti reikiamą energijos kiekio tiekiamą dumblo džiovinimui ir pūdymui, „degimo procesas turi vykti savaime, o gamtinių dujų degiklis gali būti naudojamos tik įrenginių paleidimo procedūroms bei išskirtinais atvejais, kai gamtinės dujos reikalingos degimo proceso temperatūros stabilizavimui. Gamtinių dujų degiklis ypatingais atvejais gali būti naudojamas kaip pagalbinis šilumos šaltinis (pvz. kai katile staiga padidėja drėgnumas), tačiau ne ilgiau kaip 2 valandų laikotarpiui.“ Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.10.6.4. punkte nustatyta, kad „Gamtinių dujų degiklio pagrindinė paskirtis yra pakelti degimo proceso temperatūra tiek, kad nuotekų dumblas pradėtų degti savaime. Degiklis turi būti naudojamas tik įrenginių paleidimo metu, ir kritiniais atvejais, kai degimo temperatūra staiga nukrinta žemiau leistinos. Degiklio veikimo metu, nuotekų dumblas ir gamtinės dujos dega kartu, vienoje katilo kameroje <...>.“

155Iš nurodytų Konkurso sąlygų daroma išvada, kad UAB“Arginta“ pagrįstai teigia, jog gamtinių dujų degiklis ir gamtinių dujų pajungimo linija yra ne dumblo apdorojimo technologinio proceso, bet rezervinės įrangos dalis, kuri technologiniame procese tiesiogiai nedalyvauja. Nei reikalavimas įrengti gamtinių dujų degiklį, nei reikalavimas prijungti gamtinių dujų tinklus nereiškia reikalavimo naudoti gamtines dujas, nes perkančioji organizacija nurodė, kad rangovas turi užtikrinti, kad dumblo apdorojimo įrenginiai funkcionuotų nenaudojant gamtinių dujų ir kad rangovas negali siūlyti technologijos, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis.

156Tokia išvada daroma ir iš 2016 m. rugsėjo 29 d. rašto Nr. SD-808, kurį perkančioji organizacija pateikė tiekėjams Pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimą, kuriuo nurodė, jog dumblo apdorojimo įrenginiai pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi tinkamai funkcionuoti nenaudojant gamtinių dujų. Pirkimo dokumentų 3.6.1 punkte „Technologinio proceso garantija“ yra nurodyta, kad rangovas negali siūlyti technologijos, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis. Tik įrenginių paleidimui ir reguliavimui gali būti reikalingas atitinkamas gamtinių dujų kiekis, todėl numatė, kad Rangovas savo pasiūlyme gali numatyti ne daugiau nei 36 MWh/metus išorinės šiluminės energijos kiekį.“ ( UAB “Arginta ir kiti atsiliepimo į Ieškinį Nr.1 priedas Nr.3 atsakymas Nr.16). Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką pirkimo sąlygų paaiškinimai kvalifikuojami kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, į jį (paaiškinimą) teismai turi atsižvelgti, vertindami perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015)

157Taigi, nurodytos Pirkimo sąlygos rodo, jog Perkančioji organizacijos siekia, kad gamtinės dujos dumblo apdorojimo įrenginiams veikti būtų nereikalingos, draudžia siūlyti technologiją, kurios funkcionavimui reikalingas( būtinas) papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis.

158Nepagrįstai teigiama,kad UAB „Arginta“ pažeidė Pirkimo dokumentų reikalavimą, reikalaujantį įrengti gamtinių dujų degiklį .

159Kaip reikalauja Pirkimo dokumentų sąlygos (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 3.10.6.4 punktas), UAB „Arginta“ ir partnerių pasiūlyme nurodyta, kad bus įrengtas gamtinių dujų degiklis (žr. 3.4 Rangovo techninis pasiūlymas „Numatytas dujų degiklis GSĮ paleidimui ir laikinam proceso palaikymui“, brėžiniuose 2. Technologinė schema Nr.1 ir 6. GSĮ energetinių masių balansas).

160Dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad Rangovas turės pasijungti prie esamos gamtinių dujų linijos ir nutiesti naują gamtinių dujų tinklą iki naujųjų nuotekų dumblo GSĮ (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 5.2. punktas). UAB „Arginta“ ir partneriai pasiūlyme patvirtino, kad šį reikalavimą įvykdys. Todėl priešingai nei nurodo ieškovai, UAB „Arginta“ pasiūlymas užtikrina ir gamtinių dujų pajungimą, kaip to reikalauja Pirkimo dokumentai.

161Dėl ieškinio Nr.2

162Dėl Wassertechnik pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms

163Šį UAB „Arginta“ ieškinio dalis atmetama kaip neįrodyta, jos argumentai vertinami kaip nepagrįsti.

164Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 39 straipsnio 7 dalį Atsakovė Pirkimui pateiktus pasiūlymus turi įvertinti, laikydamasi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, juos aiškinti bei taikyti vienodai visų tiekėjų atžvilgiu. Teismas kaip nepagrįstus vertina argumentus dėl Pirkimo sąlygų, deklaruojant sąnaudas ir eksploatacijos kaštus techniniuose pasiūlymuose, traktavimo, nes tokių nuostatų, kurios minimos UAB „Arginta“ Ieškinyje Nr.2, pirkimo dokumentuose nenustatė.

165Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje 2 eilutėje įvardinta, kad turi būti nurodytas skaičiuotinas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai ir kitose eilutėse pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamas konkretus parametras. Nuostatų, kad minėtas kiekis turi būti nurodytas, išskyrus sunaudojamą ne dumblo apdorojimo įrenginiams kaip teigia UAB“Arginta“, nėra.

166Kogeneracinė jėgainė yra vienu iš pirkimo objektų, joje pagaminama elektros energija deklaruojama 1 lentelėje, nepriklausomai nuo to, kur nuotekų valykloje bus naudojama.

167Pirkimo sąlygų I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 1 punkte nurodyta, jog tiekėjas šiame punkte privalo nurodyti kilovatvalandėmis per metus išreikštą elektros energijos kiekį, kurį suvartos dumblo apdorojimo įrenginiai, o antrame punkte - kilovatvalandėmis per metus išreikštą "<...> dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagamintos elektros energijos <...>" kiekį.Teismo vertinimu, šios pirkimo dokumentų nuostatos suformuluotos aiškiai. UAB „Arginta“ traktuotę, kad Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 2 eilutėje turi būti nurodyti tik dumblo apdorojimo technologinio proceso veikimui užtikrinti pagaminamos elektros energijos kiekiai, teismas vertina kaip neatitinkančią pirkimo dokumentų nuostatų. Atsakovė pagrįstai pastebi ,jog Pirkimo sąlygų III skyriaus "Užsakovo reikalavimai" II skirsnyje "Specialieji reikalavimai" 3.5.3.3 punkte "Kogeneracinė jėgaine" nurodyta, kad <...Kogeneratorius turi būti suprojektuotas tiekti elektros energiją nuotekų valyklos vartotojams...>,o ne tik dumblo apdorojimo įrenginiams.

168Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 esančioje technologinėje schemoje nenurodyta perkamo dumblo apdorojimo įrenginių dalis "kogeneracinė jėgainė" kiti vartotojai nei dumblo apdorojimo įrenginiai, tačiau schemoje nenurodyta,kad elektros energija bus naudojama tik dumblo apdorojimo įrenginiams. Schemoje išvis nenurodyta jokio jėgainėje pagaminamos elektros energijos naudotojo. Taigi, jėgainėje pagaminama elektros energija turi būti deklaruojama Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 2 eilutėje, nepriklausomai nuo to, kur bus naudojama.

169Teismas sutinka su atsakovės argumentacija, jog konkretaus šio pirkimo esmė yra įsigyti ekonomiškai naudingą objektą. Vienas iš svarbiausių kriterijų Specifinis elektros energijos suvartojimas (e), kWh / tSM, kuriam ir teikiama atitinkama tiekėjo garantija, parodo koks yra projekto ekonomiškumas. Kuo daugiau kogeneracinė jėgainė pagamins elektros energijos ir kuo mažiau bus sunaudojama elektros energijos įrenginiams, tuo daugiau elektros energijos bus galima panaudoti nuotekų valyklos vartotojams ir nereiks jos pirkti iš šalies. Šis principas sąmoningai nustatytas Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje skaičiavimo metodikoje. Jei būtų nevertinama visa kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energija, o tik ta dalis, kuri bus panaudojama išskirtinai dumblo apdorojimo įrenginiams, nebūtų įmanoma pamatuoti ekonominę naudą, be to, tokiu atveju tiekėjai nebūtų suinteresuoti, kad kogeneracinė jėgainė pagamintų kuo daugiau elektros energijos, nes pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal ekonominį naudingumą – kuo geriausias Pirkimo objekto savybes.

170Kaip nepagrįstas vertinamas UAB „Arginta“ teiginys,jog analogiškai ( kaip ir su elektros pagaminimu) yra ir su Šilumos energijos sąnaudų lentele (Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 2 lentelė).Šioje lentelėje UAB “Arginta“ 2 eilutėje deklaravo visą skaičiuotiną bendrą metinį dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos šiluminės energijos kiekį, esant projektinei apkrovai, o 1 eilutėje nurodė, kad jį visą suvartos, deklaruodamas tą patį skaičių kaip skaičiuotiną metinį vidutinį šiluminės energijos suvartojimą, esant projektinei apkrovai. Pasiūlyme gi nurodyta, kad susidarys šilumos perteklius, kuris planuojamas panaudoti pastatų šildymui. Todėl teigti, kad analogiškai yra ir su Šilumos energijos sąnaudų lentele, nėra pagrindo.

171Teismo vertinimu , šie Ieškinio Nr.2 argumentai seka iš netinkamo Pirkimo dokumentų traktavimo ir aiškinimo .Pastebima, jog šis tiekėjas neskundė Pirkimo sąlygų dėl Sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimo metodikos, atitinkamai reikalaujamų garantijų ir neprašė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jų išaiškinti. Pirkimo sąlygų ginčijimas, kvestionavimas, nėra šio proceso objektu , nes šioje pirkimo stadijoje turi būti taikomos nustatytos sąlygos, o ne aiškinimo, interpretavimo būdu siekiama jų pakeitimo.

172Dėl reikalavimo susipažinti su Wassertechnik pasiūlymu( dalimi)

173Ieškinio Nr. 2 argumentai, kad Atsakovė nepagrįstai neleido susipažinti su WTE Wassertechnik techninio pasiūlymo dalimi, kaip konfidencialia, yra vertinami kaip iš esmės pagrįsti, todėl Atsakovės sprendimas atmesti UAB “Arginta“ pretenziją šiuo klausimu naikinamas ir jos svarstymas atliktinas pakartotinai .

174Pagal VPĮ 6 straipsnį Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

175Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta dėl informacijos kvalifikavimo konfidencialia ir perkančiosios organizacijos pareigų apsaugant tariamai slaptus duomenis. Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

176VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kt. informaciją (VPĮ 41 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, nurodžius, kad visą pasiūlymą (plačiąja prasme)sudaro konfidenciali informacija.

177VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ji atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje :informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Dėl rimtos žalos, kuri galėtų atsirasti neteisėtai atskleidus konkurentui tam tikrą informaciją, peržiūros institucija, prieš pateikdama šią informaciją bylos šaliai, turi atitinkamam ūkio subjektui suteikti galimybę reikalauti šios informacijos konfidencialumo ar komercinių paslapčių slaptumo. Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją, prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus. Perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą. Iš pirmiau nurodytų argumentų daroma išvada, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį. Dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija .

178Duomenų slaptumas aiškintinas siaurai, neproporcingai neapribojant teisės į gynybą ir tik tikslu nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Teisingumo Teismo išaiškinimai koreliuoja su kasacinio teismo CK 1.116 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktika. Kasacinio teismo dėl šios nuostatos atskirai pažymėta, kad komercinės paslaptys yra pramoninės nuosavybės objektas, taigi, kaip ir visi kiti pramoninės nuosavybės objektai (patentai, prekių ženklai, dizainas, pan.), yra svarbi konkuravimo rinkoje priemonė. Skirtingai negu kitų pramoninės nuosavybės objektų atveju, komercinės paslapties apsauga siejama būtent su jos slaptumu (neviešumu), o ne registravimu, patentavimu. Kad būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama.; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio ūkio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

179Šiuo atveju Perkančioji organizacija kreipėsi tiekėją, kad šis atskleistų kuri informacija konfidenciali. Tačiau vien kreipimasis į tiekėjus dėl informacijos pripažinimo konfidencialia ir atsakymų nagrinėjimas tik parodo, kad procedūriniai veiksmai buvo atlikti, tačiau savaime neužtikrina jos pareigų tinkamo vykdymo. Iš atsakovės atsakymo į pretenziją dėl šios informacijos paviešinimo matyti, jog pati perkančioji organizacija nemotyvavo kodėl visa informacija , kurią WTE Wassertechnik grupė nurodė kaip konfidencialią, yra tokia ir tik persiuntė šio tiekėjo raštą susipažinimui. Atsiliepime į ieškinį atsakovė dėl šio argumento nurodė, jog „atsakovei nėra jokio pagrindo abejoti Wassertechnik paaiškinimais“ Pasakyta leidžia spresti, jog perkančioji organizacija šiuo atveju netinkamai vykdė savo pareigas šiuo klausimu, nes pati neargumentavo kodėl visa ieškovų nurodyta kaip konfidenciali medžiaga tokia ir yra ir ji įpareigotina pakartotinai atlikti nurodytos prašytos pateikti informacijos patikrinimą jos konfidencialumo požiūriu ir spręsti dėl galimo jos pateikimo susipažinti.

180Tą atliekant, teismo vertinimu, reiktų atsižvelgti, jog analogišką pasiūlymo dalį UAB“Arginta“ pripažino nekonfidencialia ir leido su ja WTE Wassertechnik susipažinti. Teismas susipažino su šia WTE Wassertechnik nevieša pasiūlymo dalimi ir sprendžia, jog kyla abejonių , kad šioje medžiagoje yra tokių duomenų, kurie neabejotinai visi jie turėtų būti vertinami kaip konfidencialūs( išskyrus asmenų duomenis). Minėtoje pasiūlymo dalyje pateikiami apibendrinti duomenys, kurie apskaičiuoti ( nustatyti) pagal konkretaus pirkimo sąlygas ir reikalavimus, nenurodoma konkreti įranga, kainos, specifinės skaičiavimo formulės, technologinio proceso detalės, kurios leistų spręsti, kad iš jų galima , kaip baiminasi ieškovai, sumodeliuoti veiklos know-how, nustatyti specifinį tik ieškovams šiuo metu būdingą veikimą ar pan. Ieškovai nepateikė duomenų, kad kurie nors pasiūlymo elementai būtų pramoninės, intelektinės nuosavybės objektais. Dėl specifinių žinių būtinumo teismas negali pats nustatyti kiek pateikta informacija pakankama, kad atskleisti WTE Wassertechnik saugotiną interesą į know-how paslaptį, bet tą gali atlikti kvalifikuoti perkančiosios organizacijos specialistai, todėl šio klausimo išsprendimas grąžinamas į prieš pažeidimą buvusią padėtį.

181Atsakovė 2017-03-30 rašte Nr.SD-238 informavo,jog 2017-03-29 posėdyje apsvarstė WTE Wassertechnik atsakymą dėl atskleistinos informacijos ir jį pateikė UAB “Arginta“.Šis raštas pats savaime tėra informacinio turinio pranešimu, jokių sprendimų juo nepriimta, todėl jį naikinti

182( pripažinti neteisėtu ar pan.) nėra procesinio pagrindo. Perkančioji organizacija sprendimą neatskleisti daugiau informacijos nurodė 2017-04-14 rašte Nr.SD-280, kuriuo atmetė UAB “Arginta“ pretenziją tuo klausimu, todėl naikinamas šis sprendimas.

183Dėl ieškinio Nr.3

184Dėl ikiteisminės tvarkos

185UAB “Arginta“ kelia klausimą dėl ikiteisminės tvarkos ieškiniui su tokiu reikalavimu pateikti nesilaikymo, todėl, jos vertinimu, perkančioji organizacija net neturėjo teisės šios pretenzijos nagrinėti, o byla pagal ieškinį, pareikštą nesilaikant nustatytos ikiteisminės tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti, turi būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

186Teismas sprendžia,jog nėra pagrindo šiai bylos daliai nutraukti.

187Nustatyta, jog UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą, nurodytą 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo“ 2.1.1 punkte, kuriuo tiekėjo - jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE - techninis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, bei 2.2.1 punkte nurodytą sprendimą, kuriuo šio tiekėjo techniniam pasiūlymui yra suteikiami balai pagal ekonominio naudingumo kriterijaus dalis. Ieškovams perkančiosios organizacijos sprendimas praneštas 2017 m. kovo 24 d. raštu.

188Ieškovai pretenziją dėl techninio pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimams, jo įvertinimo balais, nurodant naują priežastį - netinkamą eksploatacijos kaštų apskaičiavimo metodikos, apskaičiuojant elektros energijos sąnaudas, taikymą,perkančiajai organizacijai padavė 2017 m. balandžio 21 d., t.y. praėjus 28 dienoms nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

189Minėta, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, „Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Sutiktina su UAB“Arginta“ ,kad pretenzijos pateikimo aktualiu ieškiniui Nr.3 klausimu terminas praleistas.

190Vienok, teismo vertinimu, pagal teisinį reglamentavimą pretenzijos pateikimo terminas yra procedūrinis terminas, kuris gali būti atnaujintas. Šiuo atveju terminas praleistas nedaug ( apie 10 dienų), ieškovai jau buvo inicijavę skundžiamo atsakovės 2017-03-09 sprendimo peržiūros procedūras, tad dėl pretenzijos pateikimo pirkimo trukmė neprailgėjo, iš ieškinio Nr. 3 argumentų matyti, jog ji grindžiama UAB“Arginta“ techninio pasiūlymo dalies, su kuria ieškovams buvo leista susipažinti, duomenų analize ir vertinimu. Su šia pasiūlymo dalimi ieškovai galėjo susipažinti po 2017-04-05, kai UAB“Arginta“ leido atsakovei tai padaryti ( ieškinio Nr. 2 priedas Nr.13).Galiausia aplinkybė, kad perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo šią tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta, nors ir praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia tai, kad šį terminą atnaujino pati perkančioji organizacija. Toks VPĮ V skyriaus nuostatų taikymas atitinka veiksmingumo principo turinį (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA (II) Nr. AC-39-1. Taigi, procesinių priežasčių nutraukti civilinės bylos dalį nurodytu pagrindu nėra.

191Sprendžiant dėl šio ieškinio Nr.3 esmės, daroma išvada, jog ieškovų argumentacija nepagrįsta.

192Pagrįstais pripažįstami atsakovės atsikirtimai, jog perkančioji organizacija, vertindama UAB“Arginta“ pasiūlymą, pagrįstai konstatavo, kad pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai apskaičiuoti laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, pateiktos Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje „Sąnaudos ir eksploataciniai kaštai“. Skaičiavimai atlikti pagal pateiktas formules, pagamintos energijos kiekis nurodytas toks pat kaip ir sunaudojamos, teikiant atitinkamą garantiją. Toks UAB“Arginta“ pasiūlymas neprieštarauja pirkimo dokumentams, jis atitinkamai įvertintas žemu ekonominio naudingumo kriterijaus dalies - eksploatavimo išlaidos (T4) balu, t. y. 9,3( WTE Wassertechnik GmbH už tą patį parametrą gavo 35 balus).

193UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodydama sumažintą pagamintos energijos kiekio rodiklį, neįgavo konkurencinio pranašumo prieš pretenziją pateikusį tiekėją. Ieškovų motyvai tuo klausimu- apie sumažintus reikalavimus pirkimo objektui, atsakomybės laipsnio sumažėjimą ir pan. vertinami kaip ieškovų pateikiamas konkurentų siūlymo subjektyvus vertinimas, kuris nepagrįstas pirkimo dokumentų konkrečiais reikalavimais ir neįrodytas pateiktais įrodymais .

194Atsakovė pagrįstai pastebėjo,jog UAB “Argintas“ susimažinta rizika ir yra įvertinta balais pagal ekonominį naudingumą, balus atitinkamai sumažinant, t.y. kadangi garantijoje nurodytas mažesnis energijos kiekis,tai atitinkamai UAB“Arginta“ pasiūlymas gavo mažiau balų pagal ekonominį naudingumą. Priežastinis ryšys tarp trumpesnio darbų atlikimo termino ir sumažinto energijos kiekio neįrodytas.

195UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodytas elektros energijos kiekis, pagamintas esant projektinei apkrovai, nevertinamas kaip atsitiktinis dydis. Tai techniniame pasiūlyme nurodytas konkretus dydis, kurio ieškovai iš esmės neginčija, nenurodo pagristų argumentų, kad šis dydis būtų nerealus ar netinkamai apskaičiuotas. UAB“ Arginta“ pagal objekto technines charakteristikas pasiūlyme nurodė rodiklį, už kurio užtikrinimą ji garantijoje prisiėmė atsakomybę, nepasigerino savo galimybių laimėti pirkimą.

196Pastebima, kad tiekėjai neskundė Pirkimo sąlygų dėl eksploatacijos kaštų nurodytos metodikos, pateiktos Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje „Sąnaudos ir eksploataciniai kaštai“, neprašė jų išaiškinti ( patikslinti ar pan.) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo sąlygų ginčijimas, kvestionavimas šioje pirkimo stadijoje vertinamas kaip pavėluotas.

197Kiti ieškinių, atsiliepimų į juos, kitų procesinių dokumentų argumentai- dėl kitų viešųjų pirkimų aplinkybių ir sąlygų, teismo vertinimu, nagrinėjamiems ginčams dėl kito konkretaus pirkimo pagal šio sąlygas esminės teisinės reikšmės neturi , todėl dėl jų detaliau nepasisakoma.

198Dėl procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

199Ieškovų ieškiniai atmesti, o UAB“Arginta“ Ieškinys Nr.2 tenkintas dalinai. Ieškinį tenkinant dalinai, UAB“Arginta“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

200UAB “Arginta“ ieškinys Nr.2 iš esmės suformuotas dėl dvejopų reikalavimų- dėl atsakovės sprendimo pripažinti ieškovų pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentus ir dėl konfidencialumo taikymo nepagrįstumo. Dalinai tenkintas tik antrasis reikalavimas- sprendimas dalinai naikinamas ir šis klausimas perduotas nagrinėti pakartotinai. Sprendžiama, jog procentine išraiška Ieškinys Nr.2 patenkintas 50 proc.

201Šios kategorijos bylose ieškinio Nr. 2 pateikimo metu mokėtinas buvo 289 € dydžio žyminis mokestis. UAB“Arginta“ sumokėjo šį mokestį, todėl pusė jo -144,5 Eur priteistina iš atsakovės.

202Ieškinys Nr.2 buvo patenkintas dalinai, ieškiniai Nr.1 ir Nr.3 atmesti, todėl šalys gali pretenduoti į jų patirtų procese atstovo pagalbai apmokėti patirtų išlaidų atlyginimą, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų santykius.

203CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Remiantis CPK 98 straipsnio 1dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

204Ieškovai pateikė įrodymus apie 11598,03 Eur , atsakovė- apie 5372,40 Eur išlaidas advokatų darbui apmokėti. UAB“Arginta“ dokumentų apie išlaidų dydį iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė.

205Vertinant atlygintinų atstovavimo išlaidų dydį, reikalinga atsižvelgti į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).Rekomendacijų 8 punkte nurodyti maksimalaus užmokesčio dydžiai , kurių dydis priklauso nuo suteiktos paslaugos pobūdžio. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje.

206Iš atsakovės pateiktos Atliktų darbų išklotinės galima identifikuoti, jog konsultacijai ir atsakymams į dvi UAB “Arginta“ pretenzijas sugaišta 4 val., ieškinio peržiūra-2,5 val., atsiliepimo į ieškinį parengimas- 9 val., tripliko parengimas- 16 val. Viso 31,5 val. Šalys atlyginimo dydį skaičiavo 60 Eur už valandą.Tas reikštų, jog atstovavimo išlaidų, susijusių su UAB “Arginta“ ieškinio Nr. 2 nagrinėjimu, paskaičiuota 1890 Eur.

207Teismo vertinimu, bendra 1890 Eur suma dėl ieškinio Nr.2 neviršija maksimalaus leistino atlyginimo dydžio, todėl ji pripažįstama pagrįstomis išlaidomis. Kadangi Ieškinys Nr.2 tenkintas 50 proc., priteistina 945 Eur išlaidų atlyginimas atsakovės naudai. Atliekant mokėjimų įskaitymą, iš UAB “Arginta“ atsakovei priteistina 800,5 Eur bylinėjimosi išlaidų ( 945-144,5 Eur).

208Kita atsakovės išlaidų dalis 3482,4 Eur( 5372,4-1890), susijusi su procesu dėl ieškinių Nr.1 ir Nr.3, priteistina iš ieškovų lygiomis dalimis, po 1160,8 Eur( 3482,4 : 3).

209Ieškovai nurodė patyrę 3407,15 Eur išlaidų, susijusių su UAB “Arginta“ ieškinio Nr. 2 nagrinėjimu. Ieškovai Ataskaitoje nurodo kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos, jų atlyginimo dydis. Iš Ataskaitos galima nustatyti, jog atlikta ieškinio Nr. 2 analizė, parengti atsiliepimas į jį,triplikas,atlikta UAB“Arginta“ dokumentų analizė,rengti rašytiniai paaiškinimai dėl konfidencialios informacijos, dėl pateiktų prašymų. Bendra 3407,15 Eur suma neviršija maksimalaus leistino atlyginimo dydžio ( Rekomendacijų 8.2,8.3,8.16), todėl ji pripažįstama pagrįstomis išlaidomis. Kadangi pusė ieškinio Nr. 2 buvo atmesta, priteistina 1703,57 Eur ( 3407,15 : 2 ) išlaidų atlyginimas ieškovų naudai. Iš UAB “Arginta“ atstovavimo išlaidos priteisiamos WTE Wassertechnik GmbH, kadangi pastaroji apmokėjo ieškovų išlaidas.

210Ieškovės patyrė vertimo išlaidų, bet jos nesusijusios su procesu dėl ieškinio Nr.2, todėl iš UAB “Arginta“ nepriteisiamos.

211Valstybė patyrė procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, bet jų dydis ,kuris būtų priteisiamas iš dalyvaujančio byloje asmens nesiekia dydžio , kuriam esant jos priteisiamos, todėl šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos.

212Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10, 259, 260, 263, 270, 4231, 4238, 423 9 straipsniais,

Nutarė

213ieškovų - jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje ieškinius Nr.1 ir Nr.3 ( reg.Nr.CBP-125 ir reg.Nr.CBP-138) atmesti.

214Jungtinės veiklos partnerio UAB „Arginta“ ieškinį Nr.2 ( reg.Nr.I-32) tenkinti dalinai ir perkančiosios organizacijos UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti UAB „Arginta“ pretenziją , įformintą 2017 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-280, panaikinti ir nurodyti atsakovei pakartotinai išnagrinėti UAB “Arginta“ 2017-04-10 pretenziją Nr.SD36/17. Kitus ieškinio Nr.2( reg.Nr.I-32) reikalavimus atmesti.

215Priteisti iš UAB“Arginta“, kodas 120930752, UAB „Utenos vandenys“ naudai 800,5 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą .

216Priteisti iš WTE Wassertechnik GmbH,kodas HRB10153, UAB „Dzūkijos statyba“, kodas 149657383, ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje, kodas 149667153, UAB „Utenos vandenys“ naudai po 1160,8 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą .

217Priteisti iš UAB“Arginta“, kodas 120930752, WTE Wassertechnik GmbH naudai 1703,57 Eur, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

218Nustatyti,kad konfidencialia ir nevieša bylos medžiaga yra WTE Wassertechnik GmbH techninis pasiūlymas su 2017-03-28,2017-04-13 raštais, UAB“Arginta“techninis pasiūlymas( išskyrus tą dalį, kurią šalis leido paviešinti), UAB“Arginta“ dokumento Nr.DOK-3084 priedai.Atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolai.

219Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, rašytinio proceso... 2. ieškovai - jungtinės veiklos partneriai WTE Wassertechnik GmbH, UAB... 3. Dar vienu ieškiniu ( reg.Nr.CBP-138)( toliau tekste - Ieškinys Nr.3) tie... 4. Tretieji asmenys-jungtinės veiklos partneriai UAB „Arginta“, UAB... 5. Ieškovai ir tretieji asmenys nurodė, jog teikia ieškinius teismui dėl... 6. Dėl ieškinio Nr.1... 7. Ieškovai argumentavo, jog Perkančioji organizacija 2017-03-09 priėmė... 8. ( toliau tekste- Sprendimas 1), apie kurį šalis informavo 2017-03-24 raštu... 9. Ieškovai nesutiko su sprendimu konstatuoti Trečiųjų asmenų kvalifikacijos... 10. Ieškovai nesutiko ir su Perkančiosios organizacijos sprendimu įvertinti... 11. Ieškovų manymu, Sprendimu 2 ir Sprendimu 3 Atsakovės neatsižvelgė į... 12. Lietuvoje už šių kvalifikacijos dokumentų išdavimą ir pripažinimą yra... 13. HUBER SE yra vienintelis Trečiųjų asmenų narys, kuris turi patirtį vykdant... 14. Perkančioji organizacija Sprendime 2 nurodė, kad Pirkimo dokumentų I... 15. Su tokiu aiškinimu Ieškovai nesutinka, nes iš jo išeitų, kad nors Pirkimo... 16. Trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų... 17. Techniniame pasiūlyme nurodytas 0 lygus garantuojamas įrenginių... 18. Neatitikimas Pirkimo dokumentų reikalavimams pasireiškia bent 2 aspektais,... 19. Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ I skirsnio „Nurodymai... 20. Kadangi dumblo deginimo įrenginiai negali nuolatos nepertraukiamai veikti be... 21. Garantuojama 0MWh/ metus išorinės energijos suma nepagrįsta, nes tam tikras... 22. Daro prielaidą, kad Tretieji asmenys privalėjo numatyti kažkokį šiluminės... 23. Perkančioji organizacija Sprendime 3 teigia, kad „Tiekėjas Arginta numatė... 24. Atsakovė UAB “Utenos vandenys“ į WTE Wassertechnik GmbH ir kitų... 25. Pirkimo sąlygų 4.2.2 punkte nustatyta, kad kvalifikacijos dokumentų dėl... 26. Formuluodama Pirkimo sąlygas ir vertindama UAB“Arginta“ subjektų grupės... 27. Atsakovė, vertindama UAB“Arginta“grupės pajėgumus, rėmėsi HUBER SE... 28. Ieškovų prielaidos, kad dumblo apdorojimo įrenginius gali statyti tik tas... 29. Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Arginta“ ir UAB „Versina“, statydami... 30. Pirkimo dokumentuose reikalaujama, kad dumblo deginimo įrenginiai naudotų... 31. Taigi, susidūrus su Ieškinyje Nr.1 įvardintomis rizikomis, susijusiomis su... 32. UAB „Arginta“ atstovaujama grupė į WTE Wassertechnik GmbH Ieškinį Nr.1... 33. ( reg.Nr.CBP-125) pateikė atsiliepimą , kuriame nurodė, jog pirkimo sąlygos... 34. Dėl ieškinio reikalavimo, susijusio su jungtinės veiklos partnerių UAB... 35. Ieškovai painioja išorinės šilumos energiją su gamtinėmis dujomis, jų... 36. Taigi, iš Pirkimo sąlygų pati perkančioji organizacijos supranta, kad... 37. Nepagrįstai teigiama, kad UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE... 38. Kaip reikalauja Pirkimo dokumentai (Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio... 39. Pirkimo dokumentuose taip pat buvo nustatytas reikalavimas, kad Rangovas turės... 40. Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.1 punkte nustatyta, kad „Degimo... 41. Ieškinio Nr.1 teiginiai rodo, kad pačių ieškovų techniniame pasiūlyme... 42. Aplinkybė apie UAB „Arginta“ pasiūlyme nurodytą garantuojamą... 43. Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimui... 44. Kadangi pretenziją Ieškovai padavė praėjus beveik 3 mėnesiams nuo... 45. Dėl ieškinio Nr.3 ... 46. Kitu - ieškiniu Nr.3 ( reg.Nr.CBP-138) ieškovai dar kartą prašo panaikinti... 47. Ieškovų manymu, Sprendimu 2 Atsakovė neatsižvelgė į Pretenzijoje... 48. Konkurso sąlygų 3.7 punkto „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai (I skyriaus... 49. Techninio pasiūlymo lentelėje „Elektros energijos sąnaudos“ įrašyti... 50. Techninio pasiūlymo 1 priede „Elektros energijos suvartojimo... 51. Perkančioji organizacija neginčija to, kad Tretieji asmenys į jų pasiūlymo... 52. Ieškovų įsitikinimu, tai, kad Tretieji asmenys, atlikę elektros energijos... 53. Perkančiajai organizacijai, garantuodami daug mažesnį elektros energijos... 54. Perkančiosios organizacijos konstatavimas Sprendime 2,kad Trečiųjų asmenų... 55. Sprendime 2 nepagrįstai nurodoma, kad pagaminamos elektros energijos kiekio... 56. Konkurso sąlygų 29.1.5 punktas įtvirtina, kad viešojo pirkimo komisija... 57. Nepagrįstas yra ir pats Sprendimo 2 teiginys, kad Tretieji asmenys, pasirinkę... 58. Atsiliepimu į ieškinį Nr.3 ( reg.Nr. CPK Nr.138) UAB“Utenos vandenys“... 59. UAB “Arginta“, pasirinkdama pasiūlyme nurodyti sumažintą pagamintos... 60. Argumentai, kad Atsakovė tariamai nežino, kokį objektą siūlo... 61. Nepagrįsti Ieškinio Nr.3 argumentai dėl tariamai nenaudingo UAB“Arginta“... 62. Nepagrįsti argumentai, kad dėl sumažinto energijos kiekio UAB“Arginta“... 63. UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodytas elektros energijos kiekis, pagamintas... 64. Dėl ieškinio Nr.2... 65. Tretieji asmenys-jungtinės veiklos partneriai UAB „Arginta“, UAB... 66. Procesiniuose dokumentuose UAB“Arginta“ nurodo, kad WTE Wassertechnik GmbH... 67. Dėl to UAB „Arginta“ pateikė pretenziją, kurią UAB „Utenos... 68. Pagal Pirkimo sąlygas, tiekėjų techniniai pasiūlymai yra vertinami pagal... 69. Nurodytus pasiūlymo duomenis UAB „Utenos vandenys“ slepia nuo UAB... 70. Iš 2017 m. kovo 30 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. Perkančiosios organizacijos... 71. UAB „Utenos vandenys'“ neturėjo teisės interpretuoti pirkimo sąlygų... 72. Pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalį ir Konkurso sąlygų 27.12 punktą, tiekėjų... 73. Elektros energijos sąnaudų lentelės (žr. Konkurso sąlygų I skyriaus 2... 74. Priede Nr. 4 „Technologinė schema“ Perkančioji organizacija nustatė... 75. Analogiškai yra ir su Šilumos energijos sąnaudų lentelės ( Konkurso... 76. Iš UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. sausio 2 d. rašte Nr. SD-02 nurodytų... 77. Priedo Nr. 4 „Technologinė schema“ ir Elektros energijos sąnaudų... 78. WTE Wassertechnik GmbH ir kitų partnerių pasiūlyme klaidina ne pagal Pirkimo... 79. Pagal sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 dalį, tiekėjai jų užpildytose... 80. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.6 punkto 3.6.2 papunkčio Vartojamos... 81. Pagal Pirkimo sąlygas (3.6.2 „Vartojamos energijos kiekio garantija“),... 82. Šias aplinkybes UAB „Utenos vandenys“ galėjo patikrinti ir įvertinti ir... 83. UAB „Arginta“ įsitikinusi, kad WTE Wassertechnik GmbH ir kiti nurodyti... 84. Konkurso sąlygų 27.9 punkte nustatyta, kad Komisija priima sprendimą dėl... 85. UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. kovo 30 d. rašto Nr. SD-238 punkte 2.1... 86. Iš ginčijamo sprendimo (p. 2.1) matyti, kad UAB „Utenos... 87. UAB „Utenos vandenys“ privalo patys įvertinti WTE Wassertechnik GmbH ir... 88. Perkančioji organizacija nedavė susipažinti su tiekėjo techninio pasiūlymo... 89. Atsiliepimu į UAB „Arginta“ ieškinį Nr.2 ( reg.Nr.I-32) UAB“Utenos... 90. Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje 2... 91. Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 1 punkte nurodyta, jog... 92. Ieškinyje Nr.2 nurodoma, kad iš priede Nr. 4 esančios technologinės schemos... 93. Pirkimo esmė yra įsigyti ekonomiškai naudingą objektą ir vienas... 94. Nors Ieškinyje Nr.2 teigiama , kad analogiškai yra ir su Šilumos energijos... 95. Kaip pavyzdys nurodytos Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statybos... 96. Tiekėjas energijos suvartojimą užtikrina bauda, kuri apskaičiuojama pagal... 97. UAB“Arginta“ argumentai seka iš neteisingo Pirkimo dokumentų traktavimo,... 98. Ieškinio Nr.2 argumentai, kad Atsakovė neva nepagrįstai neleido susipažinti... 99. Tiek UAB“Arginta“, tiek WTE Wassertechnik, teikdami savo techninius... 100. Atsakovė, gavusi UAB“Arginta“ antrą pretenziją, dar kartą raštu... 101. Atsakovei nėra jokio pagrindo abejoti WTE Wassertechnik paaiškinimais, ypač... 102. Perkančioji organizacija įvykdė pagal VPĮ 6 straipsnį jai tenkančias... 103. Atmestinas argumentas, kad perkančioji organizacija privalo atskleisti... 104. WTE Wassertechnik GmbH prašė atmesti UAB“Arginta“ ieškinį.... 105. Motyvavo,kad Pirkimo dokumentai reikalauja techniniuose pasiūlymuose nurodyti... 106. Elektros energijos sąnaudų lentelės 2 eilutėje įvardytas Bendras... 107. Likęs pagamintos elektros energijos kiekis, kuris nebuvo suvartotas... 108. Kas dėl 3.7 punkto 2 lentelės „Šiluminės energijos sąnaudos“... 109. Nėra teisinio pagrindo ir reikalingumo UAB“Arginta“ susipažinti su... 110. WTE Wassertechnik GmbH jungtinės veiklos partnerių pasiūlymo informacija yra... 111. Ieškiniai Nr.1 ir Nr.3 atmetami, ieškinys Nr.2 ( reg.Nr.I-32) tenkinamas... 112. Iš pateiktų į bylą dokumentų teismas nustatė, jog UAB „Utenos... 113. Šiai bylai aktualu, jog atsakovės Pirkimo komisija patikrino ir įvertino... 114. Perkančioji organizacija gavo Ieškovių 2017-04-06 pretenziją (žr.... 115. Perkančioji organizacija gavo Ieškovių2017-04-07 antrą pretenziją (žr.... 116. Perkančioji organizacija gavo iš UAB“Arginta“ 2017-04-03 Nr. SD35/17... 117. Šalys, teikdamos savo techninius pasiūlymus Pirkimui, juose nurodė, kad šie... 118. Atsakovė 2017-03-30 raštu Nr.SD-238 informavo,jog komisijos posėdyje... 119. Iš atsakovės paaiškinimo nustatyta, jog ji atskleidė WTE Wassertechnik... 120. Atsakovė 2017-04-10 gavo UAB“Arginta“ antrą pretenziją, 2017-04-11... 121. Atsakovė 2017-04-14 raštu Nr.SD-280 pretenziją atmetė( rašytinės bylos... 122. Bylos proceso pradžioje nebuvo žinomos pasiūlymų kainos . Vokai su kainomis... 123. Teismo pavedimu Viešųjų pirkimų tarnybai( toliau tekste-VPT) buvo nurodyta... 124. UAB“Arginta“ teismo posėdžio išvakarėse raštu( dokumento reg.Nr.3855)... 125. Kol teismas spręs klausimą dėl prašyme prašymų ir lauks VPT papildomų... 126. Motyvavo, jog teismas į rinkos, tiekėjų pasiūlymų tikrumo klausimus yra... 127. VPT konkrečios išvados dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo pirkimo... 128. ( išskyrus dėl HUBER SE), kas galėtų būti kliūtimi užbaigti bylos... 129. Pastebima, jog šalys procesiniuose dokumentuose pačios nenurodė, jog procese... 130. Šiuo atveju, teismo vertinimu, UAB „Arginta“ prašymus ( klausimus)... 131. ( pakeistu) ieškinio pagrindu, t.y. naujomis aplinkybėmis, kurių nebuvo... 132. Pirmas ir antras klausimai nesusiję su anksčiau teiktais ieškovės... 133. Kadangi teismas nutarė išnagrinėti bylą iš esmės visa jos apimtimi,... 134. Dėl ieškinio Nr.1 ... 135. Dėl HUBER SE kvalifikacinių reikalavimų... 136. Šis reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas... 137. VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio... 138. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios... 139. Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimo sąlygas ir nustačiusi... 140. Teismo vertinimu, Atsakovė UAB“Arginta“ pasiūlymą įvertino, laikydamasi... 141. Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte nurodyta, kad 5.1.3 punkto kvalifikacinį... 142. Pagal UAB “Arginta“ pasiūlymą jungtinės veiklos partneriui HUBER SE... 143. VPT direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų... 144. VPT išvadoje pripažino, kad abejonės dėl UAB“Arginta“ ir kitų grupės... 145. Taigi, Atsakovė, vertindama UAB“Arginta“ ir kiti pajėgumus, pagrįstai... 146. Ieškovės prielaidos, kad dumblo apdorojimo įrenginius gali statyti tik tas... 147. Dėl UAB“Arginta“ pasiūlymo dalies , susijusios su gamtinių dujų, jų... 148. Reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas .... 149. UAB “Arginta“ teigia, jog ieškovų nesilaikyta ikiteisminės ginčo... 150. Teismo vertinimu, toks teigimas nepagrįstas.... 151. Ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimas... 152. Šiuo atveju ginčų nagrinėjimo tvarka nepažeista, nes 2017-01-02 vykusio... 153. Dėl gamtinių dujų būtinumo... 154. Teismo vertinimu, pirkimo dokumentuose tiesiogiai nėra nustatyta reikalavimo... 155. Iš nurodytų Konkurso sąlygų daroma išvada, kad UAB“Arginta“ pagrįstai... 156. Tokia išvada daroma ir iš 2016 m. rugsėjo 29 d. rašto Nr. SD-808, kurį... 157. Taigi, nurodytos Pirkimo sąlygos rodo, jog Perkančioji organizacijos siekia,... 158. Nepagrįstai teigiama,kad UAB „Arginta“ pažeidė Pirkimo dokumentų... 159. Kaip reikalauja Pirkimo dokumentų sąlygos (Konkurso sąlygų III skyriaus 2... 160. Dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad Rangovas turės pasijungti prie... 161. Dėl ieškinio Nr.2... 162. Dėl Wassertechnik pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms... 163. Šį UAB „Arginta“ ieškinio dalis atmetama kaip neįrodyta, jos argumentai... 164. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 39 straipsnio 7 dalį Atsakovė... 165. Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelėje 2... 166. Kogeneracinė jėgainė yra vienu iš pirkimo objektų, joje pagaminama... 167. Pirkimo sąlygų I skyriaus 3.7 formos 1 lentelėje 1 punkte nurodyta, jog... 168. Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 esančioje technologinėje schemoje nenurodyta... 169. Teismas sutinka su atsakovės argumentacija, jog konkretaus šio pirkimo esmė... 170. Kaip nepagrįstas vertinamas UAB „Arginta“ teiginys,jog analogiškai ( kaip... 171. Teismo vertinimu , šie Ieškinio Nr.2 argumentai seka iš netinkamo Pirkimo... 172. Dėl reikalavimo susipažinti su Wassertechnik pasiūlymu( dalimi) ... 173. Ieškinio Nr. 2 argumentai, kad Atsakovė nepagrįstai neleido susipažinti su... 174. Pagal VPĮ 6 straipsnį Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija,... 175. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta dėl informacijos kvalifikavimo... 176. VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma... 177. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 178. Duomenų slaptumas aiškintinas siaurai, neproporcingai neapribojant teisės į... 179. Šiuo atveju Perkančioji organizacija kreipėsi tiekėją, kad šis... 180. Tą atliekant, teismo vertinimu, reiktų atsižvelgti, jog analogišką... 181. Atsakovė 2017-03-30 rašte Nr.SD-238 informavo,jog 2017-03-29 posėdyje... 182. ( pripažinti neteisėtu ar pan.) nėra procesinio pagrindo. Perkančioji... 183. Dėl ieškinio Nr.3 ... 184. Dėl ikiteisminės tvarkos ... 185. UAB “Arginta“ kelia klausimą dėl ikiteisminės tvarkos ieškiniui su... 186. Teismas sprendžia,jog nėra pagrindo šiai bylos daliai nutraukti.... 187. Nustatyta, jog UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą,... 188. Ieškovai pretenziją dėl techninio pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu... 189. Minėta, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, „Tiekėjas turi teisę... 190. Vienok, teismo vertinimu, pagal teisinį reglamentavimą pretenzijos pateikimo... 191. Sprendžiant dėl šio ieškinio Nr.3 esmės, daroma išvada, jog ieškovų... 192. Pagrįstais pripažįstami atsakovės atsikirtimai, jog perkančioji... 193. UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodydama sumažintą pagamintos energijos kiekio... 194. Atsakovė pagrįstai pastebėjo,jog UAB “Argintas“ susimažinta rizika ir... 195. UAB“Arginta“ pasiūlyme nurodytas elektros energijos kiekis, pagamintas... 196. Pastebima, kad tiekėjai neskundė Pirkimo sąlygų dėl eksploatacijos kaštų... 197. Kiti ieškinių, atsiliepimų į juos, kitų procesinių dokumentų argumentai-... 198. Dėl procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 199. Ieškovų ieškiniai atmesti, o UAB“Arginta“ Ieškinys Nr.2 tenkintas... 200. UAB “Arginta“ ieškinys Nr.2 iš esmės suformuotas dėl dvejopų... 201. Šios kategorijos bylose ieškinio Nr. 2 pateikimo metu mokėtinas buvo 289 €... 202. Ieškinys Nr.2 buvo patenkintas dalinai, ieškiniai Nr.1 ir Nr.3 atmesti,... 203. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių... 204. Ieškovai pateikė įrodymus apie 11598,03 Eur , atsakovė- apie 5372,40 Eur... 205. Vertinant atlygintinų atstovavimo išlaidų dydį, reikalinga atsižvelgti į... 206. Iš atsakovės pateiktos Atliktų darbų išklotinės galima identifikuoti, jog... 207. Teismo vertinimu, bendra 1890 Eur suma dėl ieškinio Nr.2 neviršija... 208. Kita atsakovės išlaidų dalis 3482,4 Eur( 5372,4-1890), susijusi su procesu... 209. Ieškovai nurodė patyrę 3407,15 Eur išlaidų, susijusių su UAB... 210. Ieškovės patyrė vertimo išlaidų, bet jos nesusijusios su procesu dėl... 211. Valstybė patyrė procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, bet jų dydis... 212. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10, 259, 260, 263, 270, 4231,... 213. ieškovų - jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB... 214. Jungtinės veiklos partnerio UAB „Arginta“ ieškinį Nr.2 ( reg.Nr.I-32)... 215. Priteisti iš UAB“Arginta“, kodas 120930752, UAB „Utenos vandenys“... 216. Priteisti iš WTE Wassertechnik GmbH,kodas HRB10153, UAB „Dzūkijos... 217. Priteisti iš UAB“Arginta“, kodas 120930752, WTE Wassertechnik GmbH naudai... 218. Nustatyti,kad konfidencialia ir nevieša bylos medžiaga yra WTE Wassertechnik... 219. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...