Byla 2-926/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei „Danclean“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Danclean“, atstovaujamos administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Stinkoma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutarties, kuria restruktūrizavimo byla nutraukta, civilinėje byloje Nr. B2-1364-640/2014 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Danclean“ generalinio direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei „Danclean“ iškėlimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Danclean“ generalinis direktorius kreipėsi į teismą prašydamas UAB „Danclean“ .

52013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Danclean“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi skyrė UAB „Stinkoma“. Administratoriui buvo nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties, kuria įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjimo dienos, parengti ir pateikti UAB „Danclean“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

62014 m. sausio 16 d. terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas iki maksimalaus 6 mėnesių termino.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi UAB „Danclean“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad galutinis terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo 2014 m. kovo 26 d., tačiau iki paskutinės termino dienos įmonės restruktūrizavimo plano projektas teismui nebuvo pateiktas, todėl yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste - ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu restruktūrizuojama UAB „Danclean“, atstovaujama administratoriaus UAB „Stinkoma“, prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. patvirtinti restruktūrizavimo planą.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Restruktūrizavimo planas teismui buvo pateiktas praleidus terminą, tačiau labai nežymiai, kas sudaro pagrindą jį atnaujinti.

142. Restruktūrizavimo planas teismui buvo pateiktas tą pačią dieną, kaip ir priimta skundžiama nutartis.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas UAB „Danclean“ restruktūrizavimo bylą nutraukė, nes per įstatymo nustatytą terminą teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo byla buvo iškelta pirmosios instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi. Šia nutartimi buvo nustatytas 4 mėnesių terminas, nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, restruktūrizavimo planui pateikti, kuris 2014 m. sausio 16 d. buvo pratęstas. UAB „Danclean“ restruktūrizavimo planas teismui turėjo būti pateiktas iki 2014 m. kovo 26 d. Nustatytu terminu atsakovo restruktūrizavimo planas teismui pateiktas nebuvo, todėl pirmosios instancijos teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi nutraukė restruktūrizavimo bylą.

19Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų. Vadovaujantis šiuo principu ir formaliai vertinant įstatymo normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano tvirtinimo procedūras, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su bankroto ar restruktūrizavimo procesu, formalus įstatymo normų taikymas ne visuomet pasiteisina.

20Restruktūrizavimas – tai įmonės mokumo problemų sprendimo būdas, kuomet kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą, todėl teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminų pobūdį, yra konstatavęs, kad nors šie terminai nustatyti ne procesiniame įstatyme, jie pagal savo pobūdį atitinka procesinio termino sampratą, dėl ko jie nelaikytini naikinamaisiais terminais ir asmenims, praleidusiems restruktūrizavimo plano pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011).

21Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju skundžiama nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą buvo priimta 2014 m kovo 31 d. Tą pačią dieną pirmosios instancijos teisme, nors ir pavėluotai, tačiau buvo pateiktas UAB „Danclean“ kreditorių patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas (b. l. 131). Teismui pateikti dokumentai patvirtina, jog UAB „Danclean“ restruktūrizavimo planui įmonės kreditoriai pritarė 2014 m. kovo 25 d. (b. l. 160), t. y. dar teismo nustatytu terminu. Kreditorių susirinkimo protokolu UAB „Danclean“ administratorius UAB „Stinkoma“ buvo įpareigotas iki teismo nustatyto termino, t. y. iki 2014 m. kovo 26 d., bylą nagrinėjančiam teismui pateikti restruktūrizavimo planą, tačiau laiku tai nebuvo atlikta. Teismo vertinimu, aplaidus ir neatsakingas administratoriaus restruktūrizavimo proceso organizavimas, negali lemti viso restruktūrizavimo proceso nutraukimą. Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei atsiranda tam tikrų teisinių padarinių: netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Įvertinus tai, jog nagrinėjamoje byloje terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo praleistas nežymiai (5 dienas), prašymas patvirtinti restruktūrizavimo planą buvo pateiktas tą pačią dieną kaip ir priimta skundžiama nutartis, tačiau teismas jo nevertino, be to, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o jam (restruktūrizavimo planui) šiuo atveju 2014 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimo protokolu pritarta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė anksčiau aptartų restruktūrizavimo proceso tikslų ir principų, nepagrįstai nevertino administratoriaus pateikto prašymo patvirtinti restruktūrizavimo planą, kas sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti UAB ,,Danclean“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Danclean“ generalinis direktorius kreipėsi į teismą prašydamas UAB... 5. 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Danclean“... 6. 2014 m. sausio 16 d. terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi UAB „Danclean“... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad galutinis terminas... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu restruktūrizuojama UAB „Danclean“, atstovaujama... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Restruktūrizavimo planas teismui buvo pateiktas praleidus terminą, tačiau... 14. 2. Restruktūrizavimo planas teismui buvo pateiktas tą pačią dieną, kaip ir... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas UAB „Danclean“... 19. Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti... 20. Restruktūrizavimas – tai įmonės mokumo problemų sprendimo būdas, kuomet... 21. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti...