Byla 2A-1320-661/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Ritos Kisielienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Jono statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Skominta“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Skominta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Jono statyba“ 115 814,79 Lt skolą, 8,46 procento dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-11-29 su atsakovu sudarė paslaugų tiekimo sutartį Nr. 2011/11/29. Pagal ją ieškovas įsipareigojo savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir iš savo medžiagų statiniui „Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų sporto ir sveikatingumo bazės finišo bokštelio rekonstravimas ir inžinerinių tinklų finišo bokštelio klojimas“ suteikti paslaugą - prijungti naujai statomą finišo bokštelį prie UAB „Trakų vandenys“ lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal 2010-10-20 išduotas technines sąlygas Nr. 2010-296 ir UAB „Tiksli forma“ paruoštą techninį projektą Nr. 0209/10-03-01-TP-TF-VN bei sudaryti galimybę įrengti lauko įgarsinimo bei vaizdo stebėjimo sistemą, prijungiant prie finišo bokštelio įrenginių pagal UAB „Tiksli forma“ paruoštą techninį projektą Nr. 0209/10-03-01-TF-VN (vadinamą - „Prijungimo paslauga“). Atsakovas įsipareigojo priimti laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas bei sumokėti už jas sutartyje ir jos prieduose numatytą kainą sutartimi nustatytomis sąlygomis ir terminais. Iš neapmokėtų darbų atsakovas atliktais pripažįsta tik darbus, nurodytus PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0003201 40 589,38 Lt sumai. Už asfalto ardymo ir atstatymo darbus 71 100,19 Lt, dėl kurių neva, nebuvo susitarta, atsakovas atsisako mokėti. Šiuo ieškiniu reikalavimas apmokėti už papildomus darbus nekeliamas, tačiau dėl papildomų darbų atlikimo padidėjo atliekamų darbų apimtys ir dėl to atsirado teisė reikalauti ilgesnio darbų atlikimo termino. Tai, kad galutinis darbų aktas buvo pasirašytas ne 2012-05-01, o 2012-05-24, atsitiko dėl atsakovo užsakytų, bet neapmokėtų papildomų asfalto dangos atstatymo darbų. Atsakovas neturėjo teisės nei skaičiuoti netesybų, nei jas įskaityti.

4Atsiliepimu į ieškovo ieškinį atsakovas UAB „Jono statyba“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas nenurodė, iš kokių sumų susidaro jo reikalavimas. Pažymėjo, kad ieškovo reikalavimą sudaro trys sumos: 25 226,32Lt; 40 589,38 Lt; 49 999,09 Lt. 25 226,32 Lt suma siejama su 10 procentų sulaikoma suma nuo kiekvienoje išrašytoje sąskaitoje nurodytos sumos. Sutarties 3.7 punkte šalys susitarė, kad iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos užsakovas (atsakovas) turi teisę sulaikyti 10 procentų sumos, kurią sumoka ieškovui per 30 kalendorinių dienų nuo galutinio suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo akto patvirtinimo dienos ir nuo 7.6 punkte nurodytos garantinio laikotarpio draudimo garantijos pateikimo dienos. Sutarties 7.6 punkte šalys susitarė, kad iki galutinio apmokėjimo ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui draudimo ar banko 10 procentų nuo bendros sutarties objekto kainos dydžio garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo raštą, kuris užtikrina garantinio aptarnavimo laikotarpio ieškovo įsipareigojimus dvejiems metams, skaičiuojamiems nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Sutartis išskiria sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos, jog atsakovui atsirastų pagrindas sumokėti ieškovui jo nenaudai sulaikytą pinigų sumą: pasirašytas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas; pateiktas draudimo ar banko 10 procentų nuo bendros sutarties objekto kainos dydžio garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo raštas. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas 2012-05-24, tačiau vien tik minėto akto pasirašymas nėra pagrindas sumokėti sulaikytą sumą, kuri yra skirta užtikrinti ieškovo įsipareigojimus, susijusius su garantiniu aptarnavimu dvejiems metams. Ieškovas nėra pateikęs nei banko, nei draudimo bendrovės garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo rašto. Dveji metai nuo galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto (aktas pasirašytas 2012-05-24) taip pat nėra praėję. Ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti sumokėti 25 226,32 Lt sumos, tol kol nėra tinkamai įvykdęs sutartinės prievolės, numatytos sutarties 7.6 punkte. UAB „Jono statyba“ 2012-10-29 iš UAB „Skominta“ gavo 2012-05-03 PVM sąskaitą faktūrą serija SKO Nr. 0003201, t. y. sąskaita nuo jos išrašymo datos buvo pateikta atsakovui tik po pusės metų. UAB „Jono statyba“ dar 2012-11-06 nurodė ieškovui, kad negali apmokėti 2012-05-03 PVM sąskaitos faktūros serija SKO Nr. 0003201, nes šis buhalterinės apskaitos dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų ir prašė išrašyti teisingą buhalterinės apskaitos dokumentą. Pagal sutarties 3.6 punktą už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas užsakovas atsiskaito pagal paslaugų teikėjo išrašytas ir pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turi būti pateikiamos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo suteiktų paslaugų akto pasirašymo dienos. Pagal sutartį atliktų darbų aktas šalių buvo pasirašytas 2012-05-24. Sąskaita faktūra turėjo būti pateikta UAB „Jono statyba“ ne vėliau kaip iki 2012-06-03, tačiau sąskaita iki minėtos datos nebuvo pateikta. Suteikus atitinkamas paslaugas mokėjimas už jas atliekamas tik atitinkamo buhalterinės apskaitos dokumento pagrindu. Buhalterinės apskaitos dokumentas negali būti išrašomas anksčiau, negu buvo atlikti darbai. Pripažinus, jog 2012-05-03 sąskaita faktūra tinkama, tai pažeistų atsakovo interesus ir suteiktų pranašumą ieškovui, nes ieškovas įgytų teisę iš atsakovo reikalauti sumokėti netesybas už laiku neapmokėtą sąskaitą. UAB „Jono statyba“ 2012-10-29 iš ieškovo taip pat gavo ir 2012-05-03 PVM sąskaitą faktūrą serija SKO Nr. 0003202, kurios bendra mokėtina suma yra 49 999,09 Lt. Šis buhalterinės apskaitos dokumentas išrašytas 2012 m. gegužės mėnesio atliktų darbų akto, kuris nepasirašytas UAB „Jono statyba“, ir 2012 m. gegužės mėnesio pažymos apie rangos būdu atliktų darbų vertę, pagrindu. UAB „Jono statyba“ ir UAB „Skominta“ 2011-11-29 yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį ir tos pačios dienos papildomą susitarimą Nr. 1 prie sutarties. Daugiau susitarimų dėl papildomų darbų bei kitokio pobūdžio susitarimų šalys nėra sudariusios. Prie PVM sąskaitos faktūros (suma 49 999,09 Lt) pridėtame atliktų darbų akte matyti, kad ieškovas reikalauja sumokėti už papildomus darbus, kurie turėjo būti numatyti dar prieš pasirašant sutartį. Akto 1, 4, 9, 10 pozicijose nurodytus darbus UAB „Skominta“ turėjo įsivertinti sudarydama sutartį. Ieškovas, įvertinęs reikiamus atlikti darbus, turėjo iš anksto numatyti ir įsivertinti, kad reikės atlikti Akto 1, 4, 9 ir 10 pozicijose numatytus darbus ar darbams atlikti reikės atitinkamų įrenginių. Ieškovas šių aplinkybių nenumatė, neįvertino, dėl to jam taikytinos sutarties 3.4 punkto nuostatos. Akto 2 ir 3 pozicijoje ieškovas nurodo, kad atliko dirvos paruošimo rankiniu būdu darbus ir žolės užsėjimo rankiniu būdu darbus. Ieškovas privalėjo įsivertinti ir atlikti šiuos darbus neviršydamas bendros sąmatos sumos, nes šie darbai šalių buvo iš anksto aptarti, ir nurodyti sutarties Priede Nr. 4 „Atliekamų darbų ribos“ pozicijoje 2 -„Trasoje esamų dangų ir gazonų išardymas bei atstatymas“. Ieškovas netinkamai įsivertino būtinus atlikti darbus ir šiuo atveju ieškovo atžvilgiu taikomos sutarties 3.4. punkto nuostatos. Kiti Akte nurodyti darbai (akto pozicijos nuo 5 iki 8 ir nuo 11 iki 16), jei ir buvo ieškovo atlikti, dėl jų ieškovas su atsakovu nesitarė, sutartyje nustatyta tvarka dėl papildomų darbų nesudarė susitarimo, negana to, net neinformavo, kad bus atliekami minėtose akto pozicijose nurodyti darbai. Šiuo atveju, taikomas sutarties 3.9. punktas. Visi papildomi darbai, kurių neaptarė ieškovas ir atsakovas atskirai, turėjo būti atlikti ieškovo sąskaita ir rizika. Pagal sutarties 3.8 punktą, prieš atliekant darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje, turi būti sudaroma papildoma sąmata, patvirtinta abiejų šalių. Jeigu paslaugų teikėjas UAB „Skominta“, iš anksto neįspėjęs užsakovo UAB „Jono statyba“ ir nepatvirtinus susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, atlieka papildomus, sutartyje nenumatytus darbus, paslaugų teikėjas šiuos darbus atlieka savo sąskaita ir užsakovas neturi atlyginti šių paslaugų atlikimo išlaidų. UAB „Skominta“ darbų, numatytų 2012 m. gegužės mėnesio darbų atlikimo akte, gautame 2012-10-29, su UAB „Jono statyba“ nederino, neinformavo apie būtinybę darbus atlikti, todėl UAB „Jono statyba“ nekyla pareiga už atliktus darbus sumokėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė priteisti ieškovui UAB „Skominta“ 88 840,03 Lt skolą, 7,51 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (88 840,03 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2013-06-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 461,45 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Jono statyba“. Likusius reikalavimus atmesti.

7Teismas sprendimo dalyje dėl 49.999,09 Lt sutiko su Atsakovo argumentu, kad Atsakovui nekyla pareiga padengti atliktus darbus, kurie yra siejami su 2012 m. gegužės mėn. atliktų darbų aktu 49.999,09 Lt dydžio sumai, nes šie darbai nėra priimti. Tačiau pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Atsakovas privalo apmokėti PVM sąskaitą faktūrą, kurios suma yra 49.999,09 Lt, nes minėta sąskaita faktūra nėra siejama su konkrečiu darbų atlikimo aktu. Dėl to, atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas išrašytą sąskaitą 49.999,09 Lt sieja su Atsakovo pasirašytu atliktų darbų aktu už 48.250,65 Lt, pirmosios instancijos teismas irgi minėtą aktą susiejo su Ieškovo pateiktu ir Atsakovo pasirašytu aktu (48.250,65 Lt) ir šioje dalyje ieškinį tenkino bei priteisė iš Atsakovo Ieškovo naudai 48.250,65 Lt. Pirmosios instancijos teismas sprendimo dalyje dėl 40.589,38 Lt skolos priteisimo iš Atsakovo nurodė, kad buhalterinės apskaitos dokumento - 2012 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitos faktūros serija SKO Nr. 0003201 išrašymas 21 (dvidešimt viena) diena anksčiau nei buvo atlikti ir priimti darbai nesudaro pagrindo ieškovo reikalavimo dalies dėl aptariamos sumos laikyti nepagrįstą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Apeliantas UAB „Jono statyba“(atsakovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl priteistų 88 840, 03 Lt ir priimti naują sprendimą toje dalyje – ieškinį atmesti visiškai. Nurodo:

10Dėl 49.999,09 Lt sumos priteisimo pagrįstumo

11UAB „Jono statyba“ 2012 m. spalio 29 d. iš Ieškovo gavo atliktų darbų aktą už 49.999,09 Lt sumą (Aktas 1) (b.l. 124 -125) bei 2012 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SKO Nr. 0003202 (b.1.114), kurios bendra mokėtina suma yra 49.999,09 Lt (sutampa su pateiktu atliktų darbų akto suma). Tačiau Atsakovas, gavęs minėtus dokumentus, nesutiko jų pasirašyti ir apmokėti pateiktos sąskaitos, nes Ieškovo pateiktame atliktų darbų akte nurodyta, kad Ieškovas atliko darbus, tačiau minėti darbai nebuvo vykdomi ir net negalėjo būti vykdomi, nes šalys dėl minėtų darbų nebuvo susitarusios. Pirmosios instancijos teismas dėl visiškai nesuvokiamų priežasčių ir argumentų, kaip ir Ieškovas, susiejo Aktą 1 ir Aktą 2. Teismas pažymėjo, jog 2012 m. gegužės mėnesio sąskaita Nr. 0003202 (49.999,09 Lt) nėra siejama su konkrečiu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu (Aktas 1 ir sąskaita Nr. 0003202 atsiųsti kartu kaip komplektas su identiškomis sumomis), todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju reikalavimo dalis, kuri siejama su 48.250,67 Lt dydžio suma pagal Atsakovo 2012 m. birželio 29 d. pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, laikytina pagrįsta ir tenkintina.

12Apelianto manymu, pirmosios instancijos sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes:

131) teismas, tenkindamas Ieškovo ieškinio dalį, du skirtingus rašytiniu įrodymus susiejo į vieną ir ignoruodamas Ieškovo ieškinio pagrindą ieškovas reikalavimą grindė Aktu 1 ir PVM sąskaita faktūra serija SKO Nr. 0003202) patenkino ieškovo reikalavimą pagal Aktą 2 (nesant net to akto pagrindu išrašytai sąskaitai faktūrai). Šiais veiksmais pirmosios instancijos teismas peržengė nagrinėjamo ginčo ribas ir Ieškovo ieškinį patekino absoliučiai kitu, išvestiniu pagrindu nei kad Ieškovas buvo nurodęs procesiniuose dokumentuose. Jeigu Ieškovas reikalavimą grindžia Aktu 1 ir PVM sąskaita faktūra serija SKO Nr. 0003202, tai teismas negali palaikydamas Ieškovo tenkinti jo reikalavimo Akto 2 pagrindu. Šiais veiksmais teismas sprendimu pakeitė Ieškovo reikalavimo dalyką ir pagrindą, kartu apribodamas ir Atsakovo teisę į teisminę gynybą.

142) teismas visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad Ieškovas ieškinio reikalavimą kildino ir grindė dokumentais - Aktu 1 ir sąskaita faktūra serija SKO Nr. 0003202, išrašytais 2012 m. gegužės mėnesį, o ieškinio dalį patenkino dokumento, Atsakovo pasirašyto 2012 m. birželio 29 d., pagrindu. Sieti du atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, kurių sudarymo datos skiriasi daugiau nei mėnesiu yra objektyviai neteisinga. Be to, Ieškovas ieškinio net negrindė Aktu 2 ir net nereikalavo šios sumos priteisti iš Atsakovo. Tik vėliau, teismo posėdžio metu šiuos argumentus naudojo kaip gynimosi priemone neturint kitu argumentų savo reikalavimui pagrįsti.

153) Ieškovas Akto 2 pagrindu nėra ir nebuvo pateikęs Atsakovui sąskaitos-faktūros, kaip kad yra numatyta Sutarties 3.6 punkte. Todėl teismui patenkinus Ieškovo reikalavimą Akto 2 pagrindu buvo paneigtos šalių laisva valia sudarytos Sutarties nuostatos.

164) Akte 1 ir Akte 2 yra numatyti absoliučiai skirtingi darbai.

175) Atsakovas neginčija Akte 2 nurodytos 48.250 Lt sumos ir sutinka ją apmokėti. Apmokėjimas pagal šį aktą iki šiol nebuvo atliktas dėl šioje byloje nenagrinėtų objektyvių priežasčių, kurios yra ne šio ginčo objektas. Tačiau, atsakovas nesutinka apmokėti pinigų sumos, pagal Aktą 1, nes dėl šių darbų atlikimo šalys nesusitarė.

18Dėl 40.589,38 Lt sumos priteisimo pagrįstumo

19Pirmosios instancijos teismas sprendimu tenkino Ieškovo reikalavimą ir dėl 40.589,38 Lt. Atsakovas UAB „Jono statyba“ 2012 m. spalio 29 d. iš UAB „Skominta“ gavo 2012 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija SKO Nr. 0003201. UAB „Jono statyba“ dar 2012 m. lapkričio 6 d. nurodė Ieškovui, kad negali apmokėti 2012 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitos faktūros serija SKO Nr. 0003201, nes minėtas buhalterinės apskaitos dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų ir prašė išrašyti teisingą buhalterinės apskaitos dokumentą. Nagrinėjamu atveju Sutarties 3.6 punkte šalys susitarė, jog už tinkamai ir laiku atliktus darbus užsakovas (šiuo atveju Atsakovas) atsiskaito pagal paslaugų teikėjo (Ieškovo) surašytas ir pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turi būti pateikiamos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo suteiktų paslaugų akto pasirašymo dienos. Pagal Sutartį atliktų darbų aktas šalių buvo pasirašytas 2012 m. gegužės 24 d. Tai reiškia, kad sąskaita faktūra turėjo būti pateikta UAB „Jono statyba“ ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 3 d. Tačiau sąskaita už atliktus darbus buvo pateikta 21 (dvidešimt viena) diena anksčiau - 2012 m. gegužės 3 d.

20Ieškovas UAB „Skominta“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Ieškovas nurodė, kad į bylą pateikta sutartis ir vėlesnis papildomas susitarimas įrodo, kad su atsakovu kaip užsakovu buvo susitarta atlikti statybos darbų už 343 612.46 Lt. Kiti į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad visi nurodyti ir abiejų šalių sutarti darbai buvo atlikti 2012-04-30, o aktai apie jų atlikimo atsakovui perduoti iki 2012-05-03. Be sutartų darbų ieškovas atliko ir daugiau darbų, nei buvo numatyta sąmatoje. Tokių darbų, kurie darbų aktuose buvo nurodyti kaip papildomi viso atlikta už 121 099.28 Lt (už 71 100,19 Lt pagal aktą 37 ieškinio priede ir už 49 999,09 Lt pagal 49 ieškinio priedą (103 apyrašo lapas). Dalis tų darbų - bent 2 510.21 Lt papildomų darbų (343 612,46 - 341 102,25 Lt), pagrįstai, remiantis sąmata galėjo būti įtraukti į papildomus, sutartyje numatytus darbus, o likusieji darbai - už 118 589,07 Lt (121 099,28 Lt - 2 510,21 Lt) laikytini papildomais, sutartimi nenumatytais papildomais. Šiuo ieškiniu reikalaujama sumokėti nesumokėtą -115 814.79 Lt sutartimi sutartų darbų kainos (343 612.46 Lt) dalį. Remiantis atliktų darbų aktais, kuriuos yra pasirašęs atsakovas, arba Pagal atsakovo 2012-06-19 pasirašytą aktą (16 ieškinio priedas), atsakovas yra priėmęs darbų už 48 250, 00 Lt ir tie darbai įtraukti į 2012-05-03 atsakovui pateiktą sąskaitą 49 999,09 Lt. Todėl nepriimtais laikytini tik 1749,09 Lt pagal šią sąskaitą pateiktų darbų atsakovas, kaip priėmęs dalį darbų, turi už juos apmokėti. Pagrindas sumokėti už atliktus darbus yra darbų aktai, o apmokėjimo tvarka yra numatyta kituose sutarties punktuose. Taip, remiantis sutarties 3.6 punktu už priimtus darbus atsakovui pareiga sumokėti atsirado praėjus 10 dienų nuo aktų pasirašymo dienos. Tačiau atsakovas turi teisę sumokėti ne visą sumą, nes sutarties 3.7 punktas suteikia teisę atsakovui užlaikyti 10 proc. sumos sumokėjimą iki 30 dienų nuo galutinio akto pasirašymo dienos.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas ginčas susijęs su statybos rangos teisiniais santykiais ieškovo (rangovo) UAB „Skominta“ ir atsakovo (užsakovo) UAB „Jono statyba“.

23CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Prievolės turi būti vykdomos nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl šaliai neabejotinai tenka atsakomybė dėl sutarties terminų pažeidimo, jeigu ji laikytina pažeidusia prievolę. CK 6.652 straipsnio 1 dalis nustato, jog rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

24Dėl 40 589,38 Lt priteisimo

25Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Jono statyba“ (užsakovas) ir UAB „Skominta“ (paslaugų teikėjas) 2011-11-29 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2011/11/29 (b.t. I., b.l. 22-31). Sutarties objektas yra apibrėžtas sutarties 1.1 punkte. Užsakovas įsipareigojo priimti paslaugų tiekėjo tinkamai ir laiku atliktas paslaugas ir atsiskaityti už jas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (2.1.5 p.). Paslaugų teikėjo pagal šią sutartį ir jos priedus atliekamos paslaugos ir paslaugų (jų atitinkamų etapų) atlikimo kainos, kurios visos kartu sudaro sutarties kainą 271 000 Lt be PVM (327 910 Lt su PVM) (3.1 p.). Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas užsakovas atsiskaito pagal paslaugų tiekėjo išrašytas ir pateiktas sąskaitas faktūras. Paslaugų tiekėjas išrašo ir pateikia užsakovui sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo suteiktų paslaugų akto, numatyto sutarties 5.3 punkte, pasirašymo dienos. Užsakovas sutarties 5.8-5.9 punktuose nustatyta tvarka pasirašęs atitinkamo etapo atliktų paslaugų aktą ir gavęs iš paslaugų tiekėjo šį dokumentą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą, įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų pervesti PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą į sutartyje nurodytą paslaugų tiekėjo sąskaitą banke (išskyrus kitus atvejus, nurodytus sutartyje) (3.6 p.). Sutartyje numatyta, kad sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik rašytiniu sutarties šalių susitarimu (9.2 p.). Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

26Atsakovas, remdamasis tuo, kad sutartyje numatytas baigiamasis aktas buvo pasirašytas 2012-05-24, prašo teismo laikyti ieškovo išrašytas iki to laiko PVM sąskaitas - faktūras negaliojančiomis, kaip išrašytomis anksčiau termino. Kolegijos nuomone, tai prieštarauja CK 6.694 straipsniui ir sutarties 3.6, 3.7 ir 5.3 straipsniams. Nagrinėjamu atveju, 2012-05-03 sąskaita-faktūra Nr. 000 3063 bendrai 90 588.47 Lt sumai, kurią atsakovas atsisakė pasirašyti ir priimti, vėliau buvo išskaidyta į dvi sąskaitas: Nr. 0003201 (b.t. I., b.l. 113) 40 589,38 Lt sumai, 2012-05-03 sąskaita Nr. 0003202 (b.t. I., b.l. 114) 49 999,09 Lt sumai. Šios sąskaitos išrašytos vėliau ir atsakovui įteiktos po 2012-05-24, tačiau, atsižvelgiant į tai, paslaugos atliktos gegužės mėnesį ir kad pirminė sąskaita 000 3063 buvo išrašyta 2012-05-03 ir nurodytą mėnesį pateikta VMI, jose liko nurodyta data. Pirmąją jų - Nr. 0003201 40 589,38 Lt sumai (b.t. I., b.l. 113) atsakovas atsisakė apmokėti tik dėl to, kad joje nurodyta 2012-05-03 data, o antrąją - 2012- 05-03 sąskaitą Nr. 0003202 49 999,09 Lt sumai dėl to, kad joje nurodyta 2012-05-03 data ir kad ji pateikiama už papildomus darbus. Šios dvi PVM sąskaitos faktūros atsakovo ginčijamos ir neapmokamos, nors didžioji dalis darbų (88 839,08 Lt sumai), kurių apmokėjimui jos išrašytos, atsakovo yra priimti ir tai patvirtina jo paršai ant aktų: 2012-06-19 ant akto (b.t. I., b.l. 66) 48 250 Lt sumai ir 2012-05-24 akto (b.t. I., b.l 94) ieškinio priede 40 589,38 Lt sumai.

27PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM mokesčio apskaitos tikslais. PVMĮ nereglamentuoja civilinių pirkimo-pardavimo santykių aspektų ir nenustato nei formos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. Č. v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009). Dėl PVMĮ nuostatų, apibrėžiančių PVM sąskaitos faktūros paskirtį, jos išrašymo sąlygas, kasacinis teismas yra nurodęs, jog sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant PVMĮ 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes. Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Akvakomfortas“ v. UAB „Autopikas“, bylos Nr. 3K-3-484/2009; 2012 m. vasario 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Litagros prekyba“ v. G. B. IĮ, bylos Nr. 3K-3-55/2012). Šis įforminimas svarbus apsprendžiant šalių prievolės mokėti PVM į valstybės biudžetą klausimus, tačiau yra tik viena iš įrodinėjimo priemonių nustatant tikrąjį šalių susitarimo dalyko turinį. Pagal PVMĮ 14 straipsnio 1 dalies nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai PVMĮ nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad 1 dalyje nenurodytu atveju arba kai už tiekimą prekę PVM sąskaita faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus ankstesniam įvykiui, t. y. arba prekės perdavimui, arba gavus atlygį už patiektą prekę.

28Taigi, teisė išrašyti ir pateikti užsakovui sąskaitą apmokėjimui rangovui atsiranda po darbų atlikimo. Atlikęs darbus, rangovas juos fiksuoja atliktų darbų aktuose (forma F3). Statybinėje praktikoje yra nusistovėję, kad rangovas, pateikdamas darbų priėmimo perdavimo aktą (forma F 3) ir pažymą apie darbų vertę (forma f 2) paprastai pateikia ir vienašališkai pasirašytą buhalterinį dokumentą PVM - sąskaitą faktūrą. Ir tame jokio įstatymo, įskaitant ir buhalterinės apskaitos ar PVM įstatymus pažeidimo nėra, nes priimdamas darbus, užsakovas pasirašo ir aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, o nesutikdamas su atliktais darbais, ar turėdamas pastabų, grąžina rangovui ir darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Ieškovo ir atsakovo sutarties 5.3 punkte jokio draudimo pateikti PVM sąskaitą faktūrą nenumatyta ir jame apie PVM sąskaitą - faktūrą apskritai nekalbama, nes pagrindas sumokėti už atliktus darbus yra darbų aktai, o apmokėjimo tvarka yra numatyta kituose sutarties punktuose. Taip, remiantis sutarties 3.6 punktu už priimtus darbus atsakovui pareiga sumokėti atsirado praėjus 10 dienų nuo aktų pasirašymo dienos. Tačiau atsakovas turi teisę sumokėti ne visą sumą, nes sutarties 3.7 punktas suteikia teisę atsakovui užlaikyti 10 proc. sumos sumokėjimą iki 30 dienų nuo galutinio akto pasirašymo dienos.

29Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nors šiuo atveju PVM sąskaita faktūra serija SKO Nr. 0003201 40 589,38 Lt dydžio sumai yra išrašyta 2012-05-03, o darbai priimti 2012-05-24, tokiu atveju apeliantas (atsakovas) turi atsiskaityti pagal šią sąskaitą-faktūrą, nes atliktus darbus priėmė kaip tinkamus.

30Dėl 2012-05-03 sąskaitos Nr. 0003202 49 999,09 Lt

31Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-01-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/ 2009). CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį. Su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas.

322012-05-03 sąskaitoje Nr. 0003202 viso 49 999,09 Lt sumai (b.t. I., b.l. 114) nurodyta, kad ji pateikiama už pirmo etapo darbus ir papildomus darbus. Atsakovas 2012-06-19 priėmė darbų pagal aktą už 48 250,00 Lt (b.t. I., 66-69 b. l.), nešalina jo pareigos sutartimi patvirtintos sąmatos ribose apmokėti bent už dalį papildomų darbų. Ieškovas dalį papildomų darbų (2 510,21 Lt sumai) turėjo teisę įtraukti į paskutinę sąskaitą, tačiau, išrašydamas sąskaitą Nr. 0003202 viso 49 999,09 Lt sumai, nurodydamas, kad ji pateikiama ir už papildomus darbus, jis papildomų darbų į ją įtraukė l 749,39 Lt sumai (49 999,09 Lt - 48 250 Lt). Sutarties 3.6 punktas numato, kad už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas užsakovas atsiskaito pagal paslaugų tiekėjo išrašytas ir pateiktas sąskaitas faktūras. Paslaugų tiekėjas išrašo ir pateikia užsakovui sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo suteiktų paslaugų akto, numatyto sutarties 5.3 punkte, pasirašymo dienos. Užsakovas, sutarties 5.8-5.9 punktuose nustatyta tvarka pasirašęs atitinkamo etapo atliktų paslaugų aktą ir gavęs iš paslaugų tiekėjo šį dokumentą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą, įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų pervesti PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą į sutartyje nurodytą paslaugų tiekėjo sąskaitą banke.

33Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykį, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas(CPK 320 str.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Skominta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 4. Atsiliepimu į ieškovo ieškinį atsakovas UAB „Jono statyba“ nurodė, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas sprendimo dalyje dėl 49.999,09 Lt sutiko su Atsakovo argumentu, kad... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Apeliantas UAB „Jono statyba“(atsakovas) apeliaciniu skundu prašo... 10. Dėl 49.999,09 Lt sumos priteisimo pagrįstumo... 11. UAB „Jono statyba“ 2012 m. spalio 29 d. iš Ieškovo gavo atliktų darbų... 12. Apelianto manymu, pirmosios instancijos sprendimas šioje dalyje yra... 13. 1) teismas, tenkindamas Ieškovo ieškinio dalį, du skirtingus rašytiniu... 14. 2) teismas visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad Ieškovas ieškinio... 15. 3) Ieškovas Akto 2 pagrindu nėra ir nebuvo pateikęs Atsakovui... 16. 4) Akte 1 ir Akte 2 yra numatyti absoliučiai skirtingi darbai.... 17. 5) Atsakovas neginčija Akte 2 nurodytos 48.250 Lt sumos ir sutinka ją... 18. Dėl 40.589,38 Lt sumos priteisimo pagrįstumo... 19. Pirmosios instancijos teismas sprendimu tenkino Ieškovo reikalavimą ir dėl... 20. Ieškovas UAB „Skominta“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi... 24. Dėl 40 589,38 Lt priteisimo... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Jono statyba“ (užsakovas) ir UAB... 26. Atsakovas, remdamasis tuo, kad sutartyje numatytas baigiamasis aktas buvo... 27. PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos... 28. Taigi, teisė išrašyti ir pateikti užsakovui sąskaitą apmokėjimui... 29. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nors šiuo atveju... 30. Dėl 2012-05-03 sąskaitos Nr. 0003202 49 999,09 Lt... 31. Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą... 32. 2012-05-03 sąskaitoje Nr. 0003202 viso 49 999,09 Lt sumai (b.t. I., b.l. 114)... 33. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti...