Byla 2-1166-370/2018
Dėl kreditorių reikalavimų sąrašo patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1678-619/2018 pagal bankrutuojančios viešosios įstaigos „Ateities miestai“ bankroto administratoriaus V. S. prašymą dėl kreditorių reikalavimų sąrašo patvirtinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutartimi VšĮ „Ateities miestai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. S.. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi patvirtintas įstaigos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.
 2. BVšĮ „Ateities miestai“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patikslinti įstaigos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, iš jo išbraukiant VMI prie FM su įstaigos bankroto byloje patvirtintu 2 657,84 Eur dydžio reikalavimu, kaip patvirtintu per klaidą, bei į kreditorių sąrašą įtraukiant UAB „Nuova Capital“ su 1 900 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Bankroto administratoriaus teigimu, bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma (po šių patikslinimų) yra 5 872,97 Eur (VSDFV Vilniaus skyrius su 198,41 Eur reikalavimu, J. A. su 783,77 Eur reikalavimu, UAB „15 min“ su 1 962,47 Eur reikalavimu, UAB „SMAILĖ“ su 1 028,32 Eur reikalavimu, UAB „Nuova Capital“ su 1 900 Eur reikalavimu).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino nurodęs, kad neturi duomenų, dėl kurių pateiktas patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti tvirtinamas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 str. 1 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliantė R. G. atskirajame skunde teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartį ir klausimą dėl įstaigos kreditorių sąrašo tvirtinimo išspręsti iš esmės.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas, tenkindamas bankroto administratoriaus prašymą patikslinti finansinių reikalavimų sąrašą, nepagrįstai vadovavosi ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, kuri taikoma tik tada, kai finansinis reikalavimas atsiranda po bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų tikslinimo galimybė sietina su kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, ir bankrutuojančios įmonės prievolių modifikavimu, kuris lemia įmonės kreditorių ar jų reikalavimų dydžio pasikeitimą arba prievolių pabaigą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 2-1985-330/2017). Savo ruožtu iš bankroto administratoriaus kartu su prašymu pridėtų dokumentų matyti, kad skola UAB „Nuova Capital“ neva atsirado dar 2015-04-13, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo, o jos reikalavimas nebuvo patvirtintas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi. Nesant duomenų, kad UAB „Nuova Capital“ reikalavimas atsirado po bankroto bylos iškėlimo ar kad jis yra susijęs su kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, ir bankrutuojančios įstaigos prievolių modifikavimu, UAB „Nuova Capital“ finansinis reikalavimas turėjo būti pareikštas ir patvirtintas ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, o ne pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį.
  2. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą tik tuo atveju, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮBĮ 10 str. 9 d.), tačiau nagrinėjamu atveju nei bankroto administratorius, nei UAB „Nuova Capital“ nenurodė nė vienos termino praleidimą pateisinančios priežasties, atnaujinti termino neprašė, todėl bankroto administratoriaus prašymas įtraukti naują kreditorių turėjo būti atmestas.
  3. Bankroto administratoriaus teiginys, kad VMI prie FM reikalavimas patvirtintas per klaidą, neatitinka faktinės situacijos. Bankroto administratorius žinojo, kad VMI prie FM neturi jokių finansinių reikalavimų, tačiau ją vis tiek įtraukė į kreditorių sąrašą, taip sąmoningai padidindamas bendrovės įsipareigojimus 2 657,84 Eur suma. Bankroto administratorius suprato, kad bankroto byla iškelta nepagrįstai, nes atmetus VMI prie FM finansinį reikalavimą, pradelsti įsipareigojimai sudaro vos 3 972,97 Eur, t. y. įstaiga būtų buvusi pajėgi atlikti mokėjimus, padengti skolas.
  4. UAB „Nuova Capital“ reikalavimas patvirtintas nepagrįstai. Nei UAB „Nuova Capital“, nei bankroto administratorius į bylą nepateikė nė vieno įrodymo, kuris patvirtintų jos reikalavimo pagrįstumą. Su prašymu pateiktas tik 2015-04-13 užsakymas, pasirašytas tik UAB „Nuova Capital“, 2015-04-20 mokėjimo nurodymas, pagal kurį mokama „už paslaugas sąsk. 2015/04/17“, nepateikiant pačios sąskaitos. Taip pat nepateikta ir šalių sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Pažymėtina, kad skolų suderinimo aktas datuojamas 2016-12-19, tačiau R. G. jo nėra pasirašiusi, šią dieną įstaigai jau buvo iškelta bankroto byla, todėl R. G. apskritai nebeturėjo teisės veikti įstaigos vardu. Taigi, toks skolų suderinimo aktas vertintinas kaip neturintis jokios teisinės galios. Apeliantės teigimu, visi darbai UAB „Nuova Capital“ buvo atlikti (priešingų įrodymų UAB „Nuova Capital“ nepateikė), o šalys dėl iškeltos bankroto bylos nespėjo pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo akto.
  5. Nesutiktina ir su kitais bankroto byloje patvirtintais kreditoriais ir jų reikalavimais:
   1. Bankroto administratorius nepateikė nė vieno dokumento, kuris patvirtintų 198,41 Eur dydžio skolą VSDFV Vilniaus skyriui, o bylos duomenys patvirtina, kad bankroto bylos iškėlimo dieną jokių skolų VSDFV Vilniaus skyriui įstaiga neturėjo.
   2. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių J. A. 783,77 Eur dydžio reikalavimo pagrįstumą. Apeliantės teigimu, jis neatliko visų sutartyje nurodytų darbų, įstaiga su J. A. nepasirašė nė vieno darbų priėmimo–perdavimo akto, jis darbų apskritai neperdavė (priešingų įrodymų nepateikta). Vien sutarties sudarymo faktas nereiškia, kad sutartis buvo vykdoma.
   3. Su UAB „15 min“ įstaiga apskritai nebuvo sudariusi jokios paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarties, byloje nėra pateikta darbų priėmimo–perdavimo aktų, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu patvirtintas UAB „15 min“ reikalavimas įstaigos bankroto byloje. Vienašališkai UAB „15 min“ parengti dokumentai nėra pakankami ją laikyti įstaigos kreditore.
   4. Bankroto administratorius taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių UAB „SMAILĖ“ 1 028,32 Eur dydžio skolą. Pažymėtina, kad sutarties sudarymo metu VšĮ „Ateities miestai“ UAB „SMAILĖ“ sumokėjo užstatą, tačiau iš reikalaujamos patalpų nuomos skolos ši suma nebuvo išskaičiuota. Be to, UAB „SMAILĖ“ pateikti dokumentai neatitinka į bylą pateiktų banko išrašų turinio, iš kurių matyti, kad įstaiga UAB „SMAILĖ“ atliko mokėjimus už patalpų nuomą ne tik 2015, bet ir 2014 metais, iš viso – 1 317,25 Eur. Tai patvirtina, kad įstaiga savo įsipareigojimus vykdė ir visas jai pateiktas sąskaitas už patalpų nuomą apmokėjo. Dar daugiau, į bylą nėra pateikti įstaigos skolą patvirtinantys įrodymai, sąskaitose nėra VšĮ „Ateities miestai“ atsakingų asmenų rekvizitų, jos apskritai nebuvo pateiktos įstaigai apmokėti.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius teismo prašo apeliantės skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
 5. Nesutiktina, kad UAB „Nuova Capital“ finansinis reikalavimas negalėjo būti teikiamas teismui tvirtinti. Bankroto administratoriui nebuvo perduotas BVšĮ „Ateities miestai“ kreditorių sąrašas, sudarytas nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo duomenimis (2015-07-30), todėl bankroto administratorius neturėjo galimybės sužinoti visų bendrovės kreditorių ir jų informuoti apie įstaigai iškeltą bankroto bylą. Savo ruožtu UAB „Nuova Capital“ prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo būtent ir rėmėsi šia aplinkybe, todėl prašymą patvirtinti reikalavimą pateikė praleidusi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutartimi nustatytą terminą.
 6. Kitų apeliantės ginčijamų kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti dar Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi, kuri nebuvo apskųsta.
 7. Apeliantė nėra įstaigos kreditorė, todėl neturėjo teisės teikti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutarties (ĮBĮ 26 str. 6 d.).

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).
 2. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „15 min“ pareiškimą, 2015 m. liepos 20 d. nutartimi VšĮ „Ateities miestai“ iškėlė bankroto bylą nemokumo pagrindu, bankroto administratoriumi paskyrė V. S. (nutartis įsiteisėjo 2015-07-30) (t. 1, b. l. 43-45).Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi VšĮ „Ateities miestai“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą, taip pat VšĮ „Ateities miestai“ antrosios ir trečiosios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai: VSDFV Vilniaus skyriaus 198,41 Eur dydžio reikalavimas, VMI 2 657,84 Eur dydžio reikalavimas, J. A. 783,77 Eur dydžio reikalavimas, UAB „15min“ 1 962,47 Eur dydžio reikalavimas, UAB „SMAILĖ“ 1 028,32 Eur dydžio reikalavimas (t. 1, b. l. 65–66) (nutartis įsiteisėjo 2015-12-28). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi įstaiga pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. 2, b. l. 37). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi nutrauktas BVšĮ „Ateities miestai“ supaprastintas bankroto procesas ir nuspręsta įstaigos bankroto procedūras vykdyti bendra ĮBĮ nustatyta tvarka (t. 3, b. l. 107–108).
 3. Bankroto administratorius 2017-11-20 kreipėsi į teismą su prašymu patikslinti įstaigos kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą iš jo išbraukiant VMI prie FM ir įtraukiant į kreditorių sąrašą naują kreditorę UAB „Nuova Capital“ su 1 900 Eur dydžio reikalavimu (t. 3, b. l. 42–43). Analogiškas prašymas teisme gautas 2018-03-26 (t. 3, b. l. 156–157).
 4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino, patikslino įstaigos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, nurodant, kad bankroto byloje II-osios eilės kreditorė su 198,41 Eur dydžio reikalavimu yra VSDFV Vilniaus skyrius, o III-iosios eilės kreditoriais yra J. A. su 783,77 Eur reikalavimu, UAB „15 min“ su 1 962,47 Eur reikalavimu, UAB „SMAILĖ“ su 1 028,32 Eur reikalavimu, UAB „Nuova Capital“ su 1 900 Eur reikalavimu.
 5. Atskirąjį skundą dėl šios nutarties pateikė R. G., kuri, bylos duomenimis, yra buvusi VšĮ „Ateities miestai“ vadovė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalies, kurioje įtvirtinta nutarčių dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo apskundimo galimybė, normos tikslas yra ne nustatyti asmenis, galinčius skųsti minėtas nutartis, o apriboti mažareikšmių ginčų sprendimą instancine tvarka ir taip užtikrinti spartesnę ir sklandesnę bankroto proceso eigą, todėl ji negali būti aiškinama kaip ribojanti trečiųjų asmenų, neturinčių finansinių reikalavimų bankrutuojančiai įmonei, tačiau turinčių materialųjį teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, galimybės ginčyti kreditorių reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016). Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos (LITEKO) nustatyta, kad bankroto administratorius yra kreipęsis į teismą dėl žalos, siejamos su įstaigos bankroto byloje patvirtintų, bet nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų suma, priteisimo iš buvusios VšĮ „Ateities miestai“ vadovės R. G. (dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, paduotas apeliacinis skundas). Taigi, priešingai nei atsiliepime į atskirąjį skundą teigia bankroto administratorius, nagrinėjamu atveju laikytina, kad buvusi įstaigos vadovė R. G. turi teisę teikti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria patvirtinti (patikslinti) įstaigos kreditorių finansiniai reikalavimai, nepaisant to, kad ji nėra įstaigos kreditorė.
 6. Tačiau, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atskirajame skunde apeliantė nepagrįstai kvestionuoja visus įstaigos bankroto byloje patvirtintus kreditorius ir jų finansinius reikalavimus. Kaip nustatyta šioje byloje (žr. į šios nutarties 12 p.) kreditorių reikalavimai įstaigos bankroto byloje patvirtinti dar 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi, o skundžiamoje nutartyje spręsta tik dėl VMI prie FM ir UAB „Nuova Capital“ finansinių reikalavimų pagrįstumo. Tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi tenkinus bankroto administratoriaus prašymą rezoliucinėje dalyje išdėstytas patikslintas įstaigos kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, nereiškia, kad šia nutartimi buvo spręstas ir kitų kreditorių (VSDFV Vilniaus skyriaus, J. A., UAB „15min“, UAB „SMAILĖ“) reikalavimų tvirtinimo klausimas, kuris galėtų būti kvestionuojamas teikiant atskirąjį skundą dėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria iš VšĮ „Ateities miestai“ kreditorių sąrašo išbraukta VMI prie FM ir įstaigos bankroto byloje patvirtintas UAB „Nuova Capital“ 1 900 Eur dydžio finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, nevertinant ir nepasisakant dėl apeliantės argumentų, susijusių su VSDFV Vilniaus skyriaus, J. A., UAB „15min“, UAB „SMAILĖ“ finansiniais reikalavimais, nes, kaip minėta, skundžiama nutartimi nebuvo sprendžiamas jų tvirtinimo klausimas.
 7. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą ir kartu įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, todėl finansiniai reikalavimai turėtų būti tikslinami išimtiniais atvejais ir taikoma, kai nagrinėjant bylą nustatomas kreditorių reikalavimų dydžio pakitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą ar šio atsisakyti reiškia, kad, įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, nėra kategoriško draudimo šį reikalavimą keisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011).
 8. Iš bylos duomenų matyti, kad VMI prie FM 2 657,84 Eur dydžio reikalavimas buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi. Bankroto administratorius, kreipdamasis į teismą su prašymu išbraukti VMI prie FM paaiškino, kad 2017-11-13 gavus VMI prie FM raštą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodyta, kad atsakovė bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną (2015-07-31) skolos valstybės, savivaldybių fondų biudžetams neturėjo, patikrino turimus dokumentus ir nerado VMI prie FM reikalavimą patvirtinančių duomenų, todėl nurodė, kad tvirtinant įstaigos kreditorių sąrašą, tikėtina, įsivėlė klaida ir VMI prie FM su 2 657,84 Eur dydžio reikalavimu, turi būti išbraukta iš atsakovės kreditorių sąrašo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tokį bankroto administratoriaus prašymą tenkino.
 9. Kaip minėta, kreditorių sąrašo tikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.), taigi, esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš įstaigos kreditorių sąrašo išbraukė VMI prie FM. Pažymėtina, kad atskirajame skunde apeliantė sutinka su tuo, kad VMI prie FM nėra įstaigos kreditorė, t. y. apeliantė nekvestionuoja šios teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau nurodo nesutinkanti su bankroto administratoriaus nurodytais motyvais, neva VMI prie FM buvo per klaidą patvirtinta įstaigos kreditore. Atskirajame skunde nurodoma, kad bankroto administratorius elgėsi sąmoningai teikdamas tvirtinti VMI prie FM reikalavimą bankroto byloje, taip siekdamas padidinti įstaigos įsipareigojimus, nes suprato, kad bankroto byla jai iškelta nepagrįstai. Teisėjų kolegija pažymi, kad nei bankroto administratoriaus veiksmų (ne)tinkamumas ir (ar) jo (ne)sąžiningumas, nei bankroto bylos iškėlimo (ne)pagrįstumas, nėra šios bylos, kurioje sprendžiamas finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimas, nagrinėjimo dalykas, o aplinkybės, kuriomis remiantis buvo kreiptasi į teismą dėl sąrašo patikslinimo, nesat ginčo dėl nutarties dalies, kuria iš kreditorių sąrašo išbraukta VMI prie FM, nėra teisiškai reikšmingos bylos rezultatui, todėl, teisėjų kolegija, nemano esant tikslinga plačiau pasisakyti dėl tokių apeliantės argumentų.
 10. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria į įstaigos kreditorių sąrašą įtraukta UAB „Nuova Capital“ remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, naikintina dėl netinkamos normos pritaikymo, pažymint, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamas ne tik kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas, bet ir teismo teisė (pareiga) tvirtinti bendrovės finansinius reikalavimus. Kita vertus, netinkamos normos nurodymas pats savaime nėra (nebūtų) pagrindas atsisakyti tvirtinti kreditoriaus reikalavimą, byloje esant pakankamai jo pagrįstumą patvirtinančių duomenų. Taigi, apeliantės skundas dėl UAB „Nuova Capital“ reikalavimo nagrinėjamu atveju galėtų būti tenkinamas tik nustačius, kad teismas neturėjo teisinio pagrindo jos įtraukti į VšĮ „Ateities miestai“ bankroto bylą, tačiau, teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, inter alia atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, tokios išvados daryti negali.
 11. ĮBĮ nustatyti terminai finansiniams reikalavimams pareikšti ir jiems patvirtinti susiję su bankroto proceso operatyvumu, tačiau tai nereiškia, kad bankroto procese negali būti tvirtinami kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, kurie, dėl svarbių priežasčių, nebuvo pateikti tvirtinti laiku (nustatytais terminais). Tokią išvadą suponuoja ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis, kurioje įtvirtinta, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis, o kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad UAB „Nuova Capital“ finansinis reikalavimas bankroto administratoriui ir, atitinkamai, teismui pateiktas tvirtinti praleidus teisimo 2015 m. liepos 20 d. nutartyje nustatytą 45 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šios aplinkybės nevertino kaip pagrindo atsisakyti tvirtinti UAB „Nuova Capital“ finansinį reikalavimą atsakovės bankroto byloje.
 12. UAB „Nuova Capital“ bankroto administratoriui pateiktame 2016-12-19 prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad nėra iš bankroto administratoriaus gavusi informacijos apie finansinio reikalavimo pateikimą. Tokias aplinkybes patvirtina ne tik bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodydamas, kad nesant perduotam kreditorių sąrašui nutarties iškelti bankroto bylą duomenimis, jis neturėjo galimybės visų įstaigos kreditorių informuoti apie iškeltą bankroto bylą, tačiau ir bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad įstaigos vadovė ilgą laiką bankroto administratoriui neperdavė VšĮ „Ateities miestai“ turto ir dokumentų, nors žinojo apie bankroto bylos iškėlimą, o dėl šios priežasties jai buvo taikytos ĮBĮ įtvirtintos sankcijos (bauda, teisės eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas apribojimas) (t. 1, b. l. 80–81, 186–187, 223–228).
 13. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylose procesinių terminų praleidimo priežastys neturi būti vertinamos formaliai, prioritetas turi būti teikiamas ne formalioms praleisto procesinio termino pasekmėms – kreditoriaus teisės bankroto byloje pareikšti finansinį reikalavimą paneigimui, o realiam teisingumui ir vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslų įgyvendinimui, t. y. kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1607-943/2015). Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, termino finansiniam reikalavimui pateikti praleidimas, esant aukščiau nustatytoms tokio praleidimo priežastims, pagrįstai nevertintos kaip kliūtis spręsti UAB „Nuova Capital“ finansinio reikalavimo pagrįstumo ir jo tvirtinimo bankroto byloje klausimą. Pažymėtina, kad pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį praleistas terminas gali būti atnaujinamas ir teismo iniciatyva.
 14. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą tvirtinti tik tokius finansinius reikalavimus, kurie pagrįsti įrodymais ir imtis visų įmanomų priemonių, kad bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009, 2001 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016). Taigi, kreditoriaus pareikštas reikalavimas tvirtintinas, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta bankroto byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 15. Nagrinėjamu atveju apeliantė nesutinka, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina UAB „Nuova Capital“ reikalavimą į atsakovę, todėl, jos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įstaigos bankroto byloje patvirtino 1 900 Eur dydžio UAB „Nuova Capital“ finansinį reikalavimą.
 16. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Nuova Capital“ 2016-12-19 prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad VšĮ „Ateities miestai“ jai skolinga 1 900 Eur pagal 2015-04-13 pasirašytą užsakymą Nr. 2015/04/13 dėl darbų, kurie iki šiol nėra atlikti. Kartu su prašymu pateikė jos finansinį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus – užsakymo Nr. 2015/04/13 kopiją, 2015-04-20 mokėjimo pavedimo kopiją, skolų suderinimo aktą.
 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantė, į bylą pateiktų įrodymų pakanka UAB „Nuova Capital“ finansiniam reikalavimui atsakovės bankroto byloje patvirtinti. Pažymėtina, kad 1 900 Eur užsakymą ant VšĮ „Ateities miestai“ blanko parengė pati atsakovės direktorė R. G., o mokėjimo nurodyme esantys duomenys atitinka šio užsakymo duomenis (šalys, suma, datos) ir patvirtina 1 900 Eur sumokėjimo faktą VšĮ „Ateities miestai“, todėl apeliantės teiginiai, kad įstaiga nėra pasirašiusi ant užsakymo, o kartu su prašymu nėra pateikta 2015/04/17 sąskaita, pagal kurią atliktas 1 900 Eur mokėjimas, nepaneigia pateiktų įrodymų patikimumo ir nesudaro pagrindo jais nesivadovauti, sprendžiant finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, juolab kad pati apeliantė savo skunde nurodo, kad darbai buvo atlikti, tik nespėta pasirašyti priėmimo–perdavimo akto, t. y. pripažįstamas faktinių šalis siejusių santykių egzistavimas. Pažymėtina ir tai, kad neigiamų aplinkybių (darbų neatlikimo) įrodinėjimas paprastai yra sudėtingesnis ar net neįmanomas, todėl nagrinėjamu atveju apeliantė nepagrįstai siekia įrodinėjimo pareigą perkelti UAB „Nuova Capital“, įpareigojant ją pateikti duomenis, kad atsakovė darbų neatliko (CPK 178 str.). Bankroto administratorei sutinkant su UAB „Nuova Capital“ prašomu patvirtinti finansiniu reikalavimu, o apeliantei nepateikus jokių įrodymų ir (ar) argumentų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie UAB „Nuova Capital“ reiškiamo reikalavimo nepagrįstumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai esamų duomenų pagrindu VšĮ „Ateities miestai“ bankroto byloje patvirtino UAB „Nuova Capital“ 1 900 Eur dydžio finansinį reikalavimą.
 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria iš BVšĮ „Ateities miestai“ kreditorių sąrašo išbraukta VMI prie FM ir kreditore patvirtinta UAB „Nuova Capital“, teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti pagal atskirojo skundo argumentus nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 185 str.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai