Byla B2-4040-619/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Jokūbausko įmonei „Jonas“, trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija AVOCAD

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės VšĮ „Dūzginėlio bitutės“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Jokūbausko įmonei „Jonas“, trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija AVOCAD,

Nustatė

2Ieškovė VšĮ „Dūzginėlio bitutės“ pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei Jokūbausko įmonei „Jonas“, motyvuodama tuo, kad įmonė skolinga ieškovei 6825,62 EUR, laiku neatsiskaito su kreditoriais ir ateityje nebus pajėgi su jais atsiskaityti.

3Atsakovė Jokūbausko įmonė „Jonas“ atsiliepime į pareiškimą prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovės skola ieškovei, skirtingai nei nurodyta pareiškime yra ne 6825,62 EUR, o 5276,76 EUR. Atsakovės pateikti finansiniai duomenys patvirtina, jog įmonė yra moki, veikianti, generuojanti ir ateityje generuosianti pajamas. Tiek 2017 m., tiek 2018 m. atsakovė veikia pelningai.

4Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija AVOCAD prašė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad atsakovė skolinga 4607,33 EUR.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

6Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės. Iš ĮBĮ 2 str. 8 p. formuluotės matyti, kad įmonės nemokumui konstatuoti reikia nustatyti du juridinius faktus: 1) įmonė nevykdo įsipareigojimų; 2) pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo egzistavimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014; 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016; 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1687-798/2016).

8Nagrinėjamu atveju 2018 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi pratęstas pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminas, pratęsiant terminą įmonės vadovui pateikti duomenis pagrindžiančius įmonės finansinę padėtį.

9Atsakovė pateikė teismui 2018 m. gegužės 31 d. sudarytą įmonės balansą, iš kurio matyti, jog atsakovės turtas iš viso sudaro 709229 EUR iš jų 265973 EUR nekilnojamasis turtas. Per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 325582 EUR, t.y. neviršija į balansą įrašytos turto vertės. Atsakovė nurodė ir Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog jai nuosavybės teise priklauso pastatai adresu L. Giros g. 44, Vilnius, kurių vidutinė rinkos vertė 252893 EUR. Remiantis VĮ Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotos 3 transporto priemonės. Iš atsakovės pateiktų įrodymų apie pradelstus įmonės įsipareigojimus atsakovas pateikė teismui duomenis apie turimus įmonės įsiskolinimus 325582 EUR sumai, iš kurių pradelsta 113417 EUR. Debitorių skolos siekia 440728,97 EUR. Atsakovė paaiškino, jog yra veikianti, pajamas generuojanti įmonė. Iš teismui pateiktos 2018 m. balandžio 9 d. sutarties matyti, jog atsakovė yra įsipareigojusi užsakovei UAB „Enifas“ atlikti projektavimo, sąmatų sudarymo, konsultavimo ir projekto valdymo darbus, už kuriuos numatytas 300109,50 EUR atlyginimas.

10Pažymėtina, jog teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-483/2013). Teismas, įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo iškelti atsakovei Jokūbausko įmonei „Jonas“ bankroto bylą, nes įmonės turimo turto pakanka pradelstiems įsipareigojimams įvykdyti.

11Apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuojančią įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą, nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1687-798/2016).

12Išanalizavus visus teismui pateiktus ir iš viešųjų registrų gautus duomenis teismas daro išvadą, jog nutarties priėmimo dienai Jokūbausko įmonės „Jonas“ turtinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būklės. Teismo vertinimu, nors bendrovė ir turi pradelstų įsipareigojimų, tačiau byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonė nėra nemoki, vykdo veiklą, todėl spręstina, jog nėra pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą.

13Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14atsisakyti kelti Jokūbausko įmonei „Jonas“ (į. k. 120545468, registracijos adresas: Buivydiškių g. 26, Vilnius) bankroto bylą.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai