Byla e2-1354-781/2019
Dėl 2018 m. gruodžio 11 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo T. C. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1657-260/2019 pagal pareiškėjo T. C. skundą dėl 2018 m. gruodžio 11 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimas, įvykęs 2018 m. gruodžio 11 d., pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą UAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; antruoju klausimu – UAB „Alytaus rentiniai“ administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Toplit“ (toliau – ir bankroto administratore).

62.

7Pareiškėjas BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorius T. C. (toliau – ir pareiškėjas) 2019 m. gegužės 21 d. teismui pateikė skundą dėl 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo, ir prašė panaikinti 2018 m. gruodžio 11 d. UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susitikimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu – UAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Skunde nurodyta, kad:

82.1. įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti vykdoma tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilusių turtinių ginčų. Iš turto areštų registro duomenų matyti, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. yra registruotas UAB „Alytaus rentiniai“ priklausančio turto, esančio pas trečiąjį asmenį uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Draugų žuvys“, areštas, skirtas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Traidenis“ reikalavimams užtikrinti. Be to, nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. yra registruotas UAB „Alytaus rentiniai“ turto areštas E. J., kuris iki šiol yra UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorius, reikalavimams užtikrinti. Viešoje teismų sistemoje patikrinus UAB „Alytaus rentiniai“ bylas, buvo nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2978-580/2016, 2016 m. balandžio 19 d. patvirtino tarp UAB „Traidenis“ ir UAB „Alytaus rentiniai“ taikos sutartį. Taip pat iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų buvo nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. sausio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-641-470/2018 patvirtino tarp E. J. ir UAB „Alytaus rentiniai“ sudarytą taikos sutartį. 2018 m. balandžio 5 d. kreditorius E. J. kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto nurodytoje byloje išdavimo UAB „Alytaus rentiniai“ nevykdant taikos sutarties sąlygų. Vykdomasis raštas išduotas 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2VP-3297-470/2018). 2018 m. gruodžio 11 d. UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo momentu vykdomasis raštas buvo galiojantis ir pateiktas vykdymui, todėl bankrotas ne teismo tvarka buvo negalimas.

92.2. UAB „Alytaus rentiniai“ dėl bankroto procedūrų pradėjimo ne teismo tvarka į kreditorius kreipėsi jau ne pirmą kartą ir ne pirmą kartą yra nagrinėjamas klausimas dėl galimumo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Iš esmės šiuo klausimu yra pasisakęs ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-1450-381/2018, kurioje 2018 m. lapkričio 7 d. priimtoje nutartyje sprendė, jog UAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūra ne teismo tvarka 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo pradėta prieštaraujant imperatyvioms teisės normoms.

102.3. Pareiškėjo sužinojimo apie 2018 m. gruodžio 11 d. priimto kreditorių susirinkimo nutarimą diena yra 2019 m. gegužės 17 d. Būtent tą dieną UAB „Alytaus rentiniai“ administratorė leido susipažinti su skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolu, nors į ją buvo kreiptasi dar 2018 m. gruodžio 28 d.

113.

12Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“, atstovaujama administratorės, nesutikdama su skundu, prašė taikyti ieškinio senaties terminą, ir pareiškėjo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti pareiškėjui baudą. Atsiliepime nurodyta, kad:

133.1. pareiškėjas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dieną nebuvo UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorius, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas jo priėmimo dieną nepažeidė jo teisių. Pareiškėjas kreditoriumi tapo 2018 m. gruodžio 19 d. reikalavimo perleidimo sutarties, pagal kurią jis įsigijo iš uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 69,63 Eur dydžio reikalavimo teisę į BUAB „Alytaus rentiniai“, pagrindu. Kadangi skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas nepažeidė pareiškėjo teisių, pripažintina, jog pareiškėjas neturi teisėto suinteresuotumo šios bylos baigtimi.

143.2. Pareiškėjas skundą Kauno apygardos teismui pareiškė tik 2019 m. gegužės 21 d., t. y. nuo termino pareikšti skundą pabaigos praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams, todėl pripažintina, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas skundui paduoti. Atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ manymu, pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteikiamomis procesinėmis teisėmis bei teise į teisminę gynybą, pažeidžia BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių teises, kadangi dėl jo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali būti vykdomos turto pardavimo procedūros bei kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas, todėl pareiškėjui turi būti skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

164.

17Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė ir priteisė iš pareiškėjo atsakovei BUAB „Alytaus rentiniai“ 300 Eur bylinėjimosi išlaidas.

185.

19Teismas nustatė, kad ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą priėmė bendrovės kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę nutarimo priėmimo dieną, todėl teismas laikė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų reikalavimų.

206.

21Nagrinėdamas pareiškėjo skundą, teismas prie civilinės bylos Nr. e2-1657-260/2019 prijungė Kauno apygardos teisme išnagrinėtą civilinę bylą Nr. 2-186-436/2018, kurioje teismas 2018 m. birželio 27 d. nutartimi panaikino uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ bankroto procesą ne teismo tvarka – ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

227.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kaip matyti iš Antstolių rūmų informacijos, antstolio Giedriaus Salicko kontoroje buvo užvestos vykdomosios bylos Nr. 0182/13/00702 ir Nr. 0182/17/02234 dėl laikinųjų apsaugos priemonių – UAB „Alytaus rentiniai“ turto areštų, tačiau šiose vykdomosiose bylose nebuvo vykdomas išieškojimas iš UAB „Alytaus rentiniai“. Duomenų, kad kreditorius E. J. būtų pateikęs 2018 m. balandžio 16 d. jam išduotą vykdomąjį raštą dėl išieškojimo iš BUAB „Alytaus rentiniai“ vykdymui ir kad pagal šį vykdomąjį raštą būtų vykdomas išieškojimas iš BUAB „Alytaus rentiniai“ byloje taip pat nepateikta.

248.

25Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, teismas sprendė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl jis atmetamas.

269.

27Teismas taip pat pripažino, kad pareiškėjas apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą turėjo sužinoti 2018 m. gruodžio 19 d. reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu. Pareiškėjas dėl 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių nutarimo kreipėsi tik 2019 m. gegužės 21 d., svarbių priežasčių, dėl ko teismas galėtų atnaujinti senaties terminą, nenurodė, todėl teismas taikė ieškinio senatį, kas taip pat yra pagrindas skundui atmesti.

2810.

29Atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ prašymo skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas netenkino. Teismo vertinimu nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjo skundas akivaizdžiai nepagrįstas.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3211.

33Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį, ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

3411.1.

35apie sprendimą BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka pareiškėjui jam buvo žinoma dar 2010 m. gruodžio 19 d., tačiau, apie tai, kad bankroto procesas buvo pradėtas galimai neteisėtai, t.y. pažeidus imperatyvias įstatymo normas, pareiškėjui tapo žinoma tik 2019 m. gegužės 17 d.

3611.2.

37ginčijamo nutarimo priėmimo dieną, t.y. 2018 m. gruodžio 11 d., BUAB „Alytaus rentiniai“ buvo vis dar neatsiskaičiusi su kreditoriumi E. J. pagal išduotus vykdomuosius raštus, kurie buvo perduoti priverstiniam vykdymui. Be to, nutarimo priėmimo dieną kreditoriaus E. J. reikalavimo įvykdymui užtikrinti bendrovės turtas buvo areštuotas. Areštas panaikintas tik 2019 m. balandžio 5 d., t. y., jau po ginčijamo nutarimo priėmimo.

3811.3.

39Nagrinėjant ginčą dėl 2018 m. balandžio 13 d. nutarimo ir jį panaikinus, administratorė turėjo nedelsiant antstoliui sugrąžinti vykdomuosius raštus, tačiau to nepadarė. Ši aplinkybė patvirtina atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ nesąžiningumą.

4011.4.

41Apie bankroto administratorės neteisėtus veiksmus, negrąžinant antstoliui vykdomųjų dokumentų, pareiškėjui tapo žinoma visiškai atsitiktinai 2019 m. gegužės mėnesį. Šios aplinkybės nėra nurodytos ginčo protokole. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjas nepraleido ieškinio senaties termino skundui pareikšti.

4212.

43Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

4412.1.

45Teismas visapusiškai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl pareiškėjui nesutinkant su teismo priimta nutartimi, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro tik tų aplinkybių ir teisinių argumentų patikrinimas, kurios yra tiesiogiai susijusios su skundo dalyku ir skundo pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas negali vertinti tų aplinkybių, kurios nėra susijusios su nutarimo atitikties ĮBĮ 12 straipsnio įtvirtintoms sąlygoms įvertinimu, ir išplėsti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, vertinant ir teikiant išvadas dėl visų atskirajame skunde nurodytų aplinkybių ar argumentų.

4612.2.

47Pareiškėjas melagingai nurodo, jog E. J. išduotas vykdomasis raštas buvo atiduotas vykdyti antstoliui Giedriui Salickui, o vykdomoji byla, užvesta pagal šį vykdomąjį raštą, buvo sustabdyta tik dėl to, jog 2018 m. balandžio 13 d. BUAB „Alytaus rentiniai” kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą UAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, kuris vėliau Kauno apygardos teismo nutartimi buvo panaikintas. Antstolis Giedrius Salickas nevykdė nei vieno vykdomojo rašto, kurio vykdymas būtų buvęs sustabdytas dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo UAB „Alytaus rentiniai” bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Antstolio Giedriaus Salicko žinioje buvo tik tos vykdomosios bylos, kuriose buvo pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai – teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kurie buvo įvykdyti dar iki 2018 m. balandžio 13 d. UAB „Alytaus rentiniai” kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo, tačiau nebuvo jokių vykdomųjų bylų, kuriose būtų išieškoma iš UAB „Alytaus rentiniai“ pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

4812.3.

49Antstolio Giedriaus Salicko persiųsti vykdomieji dokumentai – teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – negalėjo būti grąžinti antstoliui, kadangi šios teismų nutartys antstolio Giedriaus Salicko buvo įvykdytos dar iki 2018 m. balandžio 13 d. UAB „Alytaus rentiniai” kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo.

5012.4.

51Pareiškėjas siekia daryti neteisėtą įtaką BUAB „Alytaus rentiniai” bankroto procedūroms bei vilkinti BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimą. Pareiškėjas neįrodė, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, neįrodė, jog jo teisė pažeidžiama.

52IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5313.

54Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

5514.

56Byloje nustatyta, kad UAB „Alytaus rentiniai“ kreditoriai 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkime nutarė bendrovės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Su tokiu kreditorių susirinkimo nutarimu nesutiko bendrovės kreditorius – pareiškėjas. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi konstatavo, kad įstaigos bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas teisėtai. Su šioje nutartyje išdėstytomis nuostatomis nesutiko pareiškėjas, teismui pateikęs atskirąjį skundą. Taigi, apeliacijos objektą sudaro šios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320, 338 straipsniai). Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

5715.

58Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė rašytinius dokumentus – antstolio Giedriaus Salicko patvarkymus. Taip pat 2019 m. lapkričio 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti bankroto administratorės rašytiniai dokumentai – prašymas dėl BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo pirmininko uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Ulpas“ atstovo nuomonės dėl T. C. atskirojo skundo pateikimo teismui, Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartis, priimta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Kortas“ bankroto byloje.

5916.

60Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

6117.

62Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ pateiktais dokumentais – patvarkymais – nustatė, kad šie dokumentai jau egzistuoja pirmosios instancijos teismo prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-1852-436/2018. Esant tokioms aplinkybėms, spręsti klausimą dėl šių naujų įrodymų pridėjimo prie nagrinėjamos bylos nėra teisinio pagrindo.

6318.

64Apeliacinės instancijos teismo manymu, teismui pateiktas prašymas dėl BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Ulpas“ nuomonės dėl T. C. atskirojo skundo pateikimo, ir Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartis, priimta BUAB „Kortas“ bankroto byloje, yra susiję su pareiškėjo veiksmais BUAB „Kortas“ bankroto byloje, kas nėra nagrinėjamos bylos objektas. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorės teismui pateikti rašytiniai dokumentai nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu klausimu, apeliacinės instancijos teismas atsisako juos priimti. Dėl UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka

6519.

66Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016, 2016 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016, 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1338-823/2016).

6720.

68Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).

6921.

70Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).

7122.

72Pažymėtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto ribojimo (jog neteisminis procesas gali vykti, jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ir kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus) tikslas nėra atriboti (ar identifikuoti) konkretų skolų išieškojimo būdą (pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, pagal išieškojimą vykdantį subjektą (antstolis ar kita institucija) ir pan.), <...>, bet tuo siekiama užtikrinti, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka būtų pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilusių turtinių ginčų. Pažymėtina, jog šiai turtinių ginčų sąvokai priskirtini ne tik tokie atvejai, kai teisme nagrinėjamos bylos dėl turtinių reikalavimų, bet ir tie atvejai, kai išieškoma pagal vykdomuosius dokumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016).

7323.

74Atskirajame skunde pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad 2018 m. gruodžio 11 d. ginčijamo nutarimo priėmimo dieną UAB „Alytaus rentiniai“ buvo vis dar neatsiskaičiusi su kreditoriumi E. J. pagal išduotus vykdomuosius raštus, kurie buvo perduoti priverstiniam vykdymui. Be to, nutarimo priėmimo dieną kreditoriaus E. J. reikalavimo įvykdymui užtikrinti bendrovės turtas buvo areštuotas, ir areštas panaikintas tik 2019 m. gegužės 5 d., t.y., jau po ginčijamo nutarimo priėmimo.

7524.

76Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Turto arešto aktų registro duomenimis nustatė, kad 2017 m. rugpjūčio 23 d. E. J. reikalavimams užtikrinti buvo areštuotas atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ priklausantis turtas 17 829,43 Eur sumai (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1852-436/2018, b. l. 48-50). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. sausio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-641-470/2018 patvirtino UAB „Alytaus rentiniai“ ir jos kreditoriaus E. J. pasirašytą taikos sutartį. 2018 m. balandžio 5 d. kreditorius E. J. kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo, kadangi UAB „Alytaus rentiniai“ nevykdo teismo patvirtintos šalių sudarytos taikos sutarties sąlygų. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-3297-470/2018 konstatavo, kad E. J. pagrįstai kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, todėl išdavė vykdomąjį dokumentą. Taigi matyti, kad skundžiamo 2018 m. gruodžio 11 d. nutarimo priėmimo metu kreditoriui E. J. jau buvo išduotas vykdomasis raštas dėl taikos sutarties sąlygų nevykdymo. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartyje pažymėjo, kad kreditoriui E. J. išduotas vykdomasis raštas nebuvo pateiktas vykdymui, skolos išieškojimas pagal šį vykdomąjį raštą nebuvo vykdomas, todėl BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka.

7725.

78Apeliacinės instancijos teismas nepritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai ir mano, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostata, numatanti bankroto proceso ne teismo tvarka sąlygas, turi būti traktuojama ne tik kaip draudžianti tiesiogiai vykdomą išieškojimą, bet ir kaip apimanti vykdomojo rašto išdavimo kreditoriui faktą, kadangi šis veiksmas pats savaime patvirtina esant galiojančiam ir nepasibaigusiam bendrovės turtiniam ginčui, galinčiam suponuoti vykdymo proceso inicijavimą bei išieškojimą iš skolininkės. Išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka negalėjo būti laikomas teisėtu, atitinkančiu ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies sąlygas.

7926.

80Tačiau akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas bylą nustatė, jog Alytaus apylinkės teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartyje konstatavęs, jog išnyko taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas dėl 2018 m. sausio 11 d. teismo nutartie įvykdymo, tenkino pareiškėjų E. J. ir BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto administratorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Šis faktas reiškia, jog pareiškėjo atskirojo skundo nagrinėjimo metu aplinkybė, draudžianti BUAB „Alytaus rentiniai“ taikyti bankrotą ne teismo tvarka, išnyko. Tokiu atveju privalu atsižvelgti į tai, kad BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procesas ne teismo tvarka vyksta jau nuo 2018 m. gruodžio mėnesio, pradėta bankroto procedūra taip pat reikalauja saugoti susiformavusių teisinių santykių stabilumą, todėl, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, teismas netenkina pareiškėjo skundo dėl 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kurio pirmuoju dienotvarkės klausimu nutarta BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, panaikinimo. Dėl ieškinio senaties taikymo

8127.

82Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“, nesutikdama su atskiruoju skundu, prašė taikyti ieškinio senatį. Teigia, kad pareiškėjas apie skundžiamą kreditorių nutarimą turėjo sužinoti 2018 m. gruodžio 19 d. reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu. Todėl pareiškėjui kreipiantis į teismą dėl 2018 m. gruodžio 11 d. nutarimo panaikinimo tik 2019 m. gegužės 21 d., jis praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodytą keturiolikos dienų terminą pateikti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo.

8328.

84ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šia įstatymo norma yra užtikrinamas viešasis interesas, bankroto proceso tikslai operatyviai ir koncentruotai patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, pačios įmonės interesus, garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2068/2011; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-948/2013).

8529.

86ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

8730.

88Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su byloje esančia medžiaga nustatė, kad pareiškėjas, 2018 m. gruodžio 19 d. pasirašęs reikalavimo perleidimo sutartį, kuria jis perėmė iš uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 69,63 Eur finansinį reikalavimą atsakovės UAB „Alytaus rentiniai“ atžvilgiu, sutarties 2 punktu buvo informuotas apie skolininkės 2018 m. gruodžio 11 d. iškeltą bankroto procesą ne teismo tvarka. Tokiu būdu, apie skundžiamą nutarimą pareiškėjas sužinojo 2018 m. gruodžio 19 d. Byloje duomenų, kad pareiškėjas, sužinojęs apie bendrovės vykdomą bankroto procesą ne teismo tvarka, kreiptųsi į administratorę su prašymu susipažinti su 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolu, nėra. Pareiškėjas su skundu dėl 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo į teismą kreipėsi tik 2019 m. gegužės 21 d., t. y. praėjus 5 mėnesiams po skundžiamo nutarimo priėmimo ir reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo. Nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 28 d. pareiškėjas į bankroto administratorę kreipėsi tik dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, pateikdamas bankroto administratorei reikalavimo perleidimo sutarties nuorašą. Iš 2019 m. gegužės 14 d. pareiškėjo elektroninio laiško, adresuoto bankroto administratorei, matyti, kad aktualią informaciją apie bendrovės procesą, pareiškėjas reikalavo tik nuo 2019 m. gegužės 7 d., o ne nuo 2018 m. gruodžio 19 d. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, bei reziumuojant anksčiau išdėstytus motyvus konstatuotina, kad pareiškėjas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, todėl pareiškėjo skundas atmestinas dėl senaties termino praleidimo (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

8931.

90Atskirojo skundo argumentas, kad susipažinimas su 2018 m. gruodžio 11 d. susirinkimo protokolu neatskleistų pareiškėjo teisių pažeidimo aplinkybės, nepaneigia anksčiau minėtos išvados. Pareiškėjas teismui nėra detaliai paaiškinęs, esant kokioms aplinkybėms jis pradėjo domėtis BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procesu ir sužinojo apie savo teisių pažeidimą UAB „Alytaus rentiniai“ taikant bankroto ne teismo tvarka, procesą. Apdairus ir sąžiningas kreditorius, reikalavimo perleidimo sutartimi nusipirkęs finansinį reikalavimą ir tapęs bankrutuojančios įmonės kreditoriumi, galėjo bei turėjo domėtis bendrovės vykdomu bankroto procesu. Savalaikiai nesiėmus jokių aktyvių veiksmų, kreditorius turi prisiimti dėl to atsiradusias pasekmes. Dėl procesinės bylos baigties

9132.

92Esant išdėstytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta BUAB „Alytaus rentiniai“ bankrotą vykdyti ne teismo tvarka, panaikinimo, tačiau atsižvelgiant į šios nutarties 26 ir 30 punktuose nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas atmeta pareiškėjo skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9333.

94Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

9534.

96Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti jos naudai bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ prašo atlyginti 2 100 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

9735.

98Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 straipsnio 3 dalis). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtino Rekomendacijas (toliau – ir Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Rekomendacijų 7 punkte numatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (toliau – VDU). Teisinės pagalbos išlaidos buvo patirtos 2019 m. rugsėjo 9 d., todėl Rekomendacijose nustatyto koeficiento pagrindu nagrinėjamu atveju imamas 2019 m. I ketvirčio VDU, kuris pagal viešai skelbiamus statistikos duomenis buvo 1 262,7 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.16. punktą už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai surašymą maksimalus atlygis yra 505 Eur (1 262,7 Eur x 0,4). Atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymas prilyginamas dokumento, numatyto Rekomendacijų 8.16. punkte, parengimui. Taigi nagrinėjamoje byloje BUAB „Alytaus rentiniai“ patirtos išlaidos už advokato teisines paslaugas, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, viršija Rekomendacijose nustatytą užmokesčio už tokias paslaugas maksimalų dydį. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad BUAB „Alytaus rentiniai“ prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant jai iš pareiškėjo 505 Eur išlaidoms už advokato teisinę pagalbą apeliaciniame teisme atlyginti (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

99Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

100Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

101Priteisti iš pareiškėjo T. C., asmens kodas ( - ) bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“, juridinio asmens kodas 249606450, naudai 505 Eur (penkis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir... 6. 2.... 7. Pareiškėjas BUAB „Alytaus rentiniai“ kreditorius T. C. (toliau – ir... 8. 2.1. įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti vykdoma tik tada,... 9. 2.2. UAB „Alytaus rentiniai“ dėl bankroto procedūrų pradėjimo ne teismo... 10. 2.3. Pareiškėjo sužinojimo apie 2018 m. gruodžio 11 d. priimto kreditorių... 11. 3.... 12. Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“, atstovaujama administratorės,... 13. 3.1. pareiškėjas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dieną... 14. 3.2. Pareiškėjas skundą Kauno apygardos teismui pareiškė tik 2019 m.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 4.... 17. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 18. 5.... 19. Teismas nustatė, kad ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą priėmė... 20. 6.... 21. Nagrinėdamas pareiškėjo skundą, teismas prie civilinės bylos Nr.... 22. 7.... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kaip matyti iš Antstolių rūmų... 24. 8.... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, teismas sprendė, kad pareiškėjo... 26. 9.... 27. Teismas taip pat pripažino, kad pareiškėjas apie skundžiamą kreditorių... 28. 10.... 29. Atsakovės BUAB „Alytaus rentiniai“ prašymo skirti pareiškėjui baudą... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 11.... 33. Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019... 34. 11.1.... 35. apie sprendimą BUAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūras vykdyti ne... 36. 11.2.... 37. ginčijamo nutarimo priėmimo dieną, t.y. 2018 m. gruodžio 11 d., BUAB... 38. 11.3.... 39. Nagrinėjant ginčą dėl 2018 m. balandžio 13 d. nutarimo ir jį panaikinus,... 40. 11.4.... 41. Apie bankroto administratorės neteisėtus veiksmus, negrąžinant antstoliui... 42. 12.... 43. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“... 44. 12.1.... 45. Teismas visapusiškai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl... 46. 12.2.... 47. Pareiškėjas melagingai nurodo, jog E. J. išduotas vykdomasis raštas buvo... 48. 12.3.... 49. Antstolio Giedriaus Salicko persiųsti vykdomieji dokumentai – teismų... 50. 12.4.... 51. Pareiškėjas siekia daryti neteisėtą įtaką BUAB „Alytaus rentiniai”... 52. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. 13.... 54. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 55. 14.... 56. Byloje nustatyta, kad UAB „Alytaus rentiniai“ kreditoriai 2018 m. gruodžio... 57. 15.... 58. Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį... 59. 16.... 60. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 61. 17.... 62. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atsakovės BUAB „Alytaus... 63. 18.... 64. Apeliacinės instancijos teismo manymu, teismui pateiktas prašymas dėl BUAB... 65. 19.... 66. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13... 67. 20.... 68. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo... 69. 21.... 70. Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo... 71. 22.... 72. Pažymėtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto ribojimo (jog... 73. 23.... 74. Atskirajame skunde pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 75. 24.... 76. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Turto arešto aktų registro... 77. 25.... 78. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria tokiai pirmosios instancijos teismo... 79. 26.... 80. Tačiau akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas bylą... 81. 27.... 82. Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“, nesutikdama su atskiruoju skundu,... 83. 28.... 84. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 85. 29.... 86. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių... 87. 30.... 88. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su byloje esančia medžiaga... 89. 31.... 90. Atskirojo skundo argumentas, kad susipažinimas su 2018 m. gruodžio 11 d.... 91. 32.... 92. Esant išdėstytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 93. 33.... 94. Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai... 95. 34.... 96. Atsakovė BUAB „Alytaus rentiniai“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 97. 35.... 98. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 99. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 100. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.... 101. Priteisti iš pareiškėjo T. C., asmens kodas ( - ) bankrutuojančios...