Byla 2-1852-436/2018
Dėl 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės pirmu klausimu, panaikinimo, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus rentiniai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, Monikai Morkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „He – Ma“ atstovui advokatui A. G., suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ atstovams administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ įgaliotam asmeniui R. G. ir teisininkui P. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „He – Ma“, uždarosios akcinės bendrovės „Saulmega“ pareiškimą dėl 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės pirmu klausimu, panaikinimo, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus rentiniai“,

Nustatė

2Pareiškėjos UAB „He – Ma“ ir UAB „Saulmega“ skundais prašo panaikinti UAB „Alytaus rentiniai“ 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą darbotvarkės pirmu klausimu (dėl siūlymo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka). Nurodo, kad nutarimo priėmimui nebuvo tinkamų sąlygų, t. y. iš įmonės turto yra vykdomi išieškojimai, todėl ši aplinkybė prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtintas, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškeltų bylų, kuriose šiai įmonei yra pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

3Pareiškėjos UAB „He – Ma“ atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus ir skundą prašė patenkinti.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ su skundais nesutinka. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme ir Alytaus rajono apylinkės teisme nagrinėtos civilinės bylos (Nr. 2-2978-580/2016, Nr. e2-641-470/2018) buvo užbaigtos taikos sutartimis iki skundžiamo kreditorių susirinkimo dienos, o tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo dieną teismuose nebuvo iškelta bylų, kuriose suinteresuotam asmeniui būtų buvę pareikšti turtiniai reikalavimai. Kreditorių susirinkimo dieną taip pat nebuvo išieškoma iš suinteresuoto asmens nei pagal teismų, nei pagal kitų institucijų išduotus vykdomuosius raštus. Turto arešto aktų registre registruoti apribojimai negali būti prilyginami nei teisme iškeltoms byloms, nei vykdomiems išieškojimams.

5Skundai tenkinami.

6Nagrinėjamos bylos atveju skundžiamas UAB „Alytaus rentiniai“ 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 1, kuriuo nutarta pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra nustatytos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. Vadinasi, įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų.

7Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalį, nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Taigi dalyvauti priimant sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo suteikta teisė ir tokiam kreditoriui, kurių reikalavimų terminai nėra suėję. Nustatyta teisė kreditoriui užtikrina galimybę ginti savo interesus ir reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų.

8Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

9Iš byloje pateikto 2018 m. balandžio 13 d. UAB „Alytaus rentiniai“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad bankroto procesą ne teismo tvarka pasiūlė pradėti bendrovės vadovas. Kreditorių susirinkime dalyvavo UAB „Ulpas“, UAB „Širma“, UAB „Elektrostaka“, UAB „RASR“, UAB „EK Gal“, AB „Lytagra“, UAB „Robeks statyba“, UAB „HE-MA“, UAB „Grinduva“, UAB „Emsi“, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 197 895,06 Eur, o kreditoriai UAB „Dvigubas dublis“, UAB „Saulmega“, UAB „Lankava“, UAB „Iris“, UAB „Litesko“, UAB „Rimtransa“, UAB „Solutions“, UAB „Nergita“, UAB „G4S Lietuva“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Serpantinas“, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 210 919,81 Eur, savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškė (balsavo) raštu. Bendra kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių, įskaitant balsavusius raštu, reikalavimų suma sudarė 408 744,79 Eur, o visų bendrovės kreditorių reikalavimų suma sudarė 467 670,44 Eur. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas už tokio nutarimą priėmimą balsavus bendrovės kreditoriams, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė 380 499,01 Eur arba 81,348 proc. visų bendrovės įsipareigojimų kreditoriams sumos. Prieš nutarimo priėmimą balsavo bendrovės kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė 28 315,86 Eur arba 6,053 proc. visų bendrovės įsipareigojimų kreditoriams sumos. Taigi, ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą priėmė bendrovės kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną, todėl laikytina, jog kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų reikalavimų.

10Iš Turto arešto aktų registro išrašo informacijos matyti, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. yra registruotas UAB „Alytaus rentiniai“ priklausančio konkretaus turto (46 vnt. mailiaus vonios kartu su papildoma įranga), esančio pas trečiąjį asmenį UAB „Daugų žuvis“ areštas, skirtas UAB „Traidenis“ reiškiamiems reikalavimams užtikrinti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2978-580/2016 2016 m. balandžio 19 d. patvirtino tarp UAB „Traidenis“ ir UAB „Alytaus rentiniai“ taikos sutartį. Nurodytoje byloje UAB „Traidenis“ reikštiems reikalavimams užtikrinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas paliktas iki galutinio atsiskaitymo pagal šią sutartį.

11Be to, iš Turto arešto aktų registro išrašo informacijos matyti, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. yra registruotas UAB „Alytaus rentiniai“ turto 17 829,43 Eur sumai areštas E. J. reiškiamiems reikalavimams užtikrinti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. sausio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-641-470/2018 patvirtino tarp E. J. ir UAB „Alytaus rentiniai“ taikos sutartį. 2018 m. balandžio 5 d. kreditorius kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto nurodytoje byloje išdavimo UAB „Alytaus rentiniai“ nevykdant taikos sutarties sąlygų. Vykdomasis raštas išduotas 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2VP-3297-470/2018).

12Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad bendrovei bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo pradėta prieštaraujant imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai. Tai, kad aptartose civilinėse bylose buvo priimti procesiniai sprendimai patvirtinti taikos sutartį, kurie ginčijamo kreditorių susirinkimo metu dar nebuvo pradėti priverstinai vykdyti (vykdomasis raštas išduotas po kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo), negali būti vertinama kaip aplinkybė, patvirtinanti, kad UAB „Alytaus rentiniai“ atitiko įmonės sąlygas, kurioms esant buvo galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti sąlygą, kuriai esant galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, negali būti suprantama kitaip nei privalomai vykdytina, tai yra aiškus imperatyvas ūkinių santykių dalyviams, todėl jos nepaisymas daro negalimą įstatymo leidėjo leidimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka.

13Nustačius, kad suinteresuotas asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ turi įsipareigojimų pagal teismo patvirtintas taikos sutartis, iš šios taikos sutartys nėra įvykdytos, jų įvykdymo užtikrinimui yra areštuotas UAB „Alytaus rentiniai“ turtas, be to, vienos iš patvirtintų taikos sutarčių pagrindu jau yra išduotas vykdomasis raštas, konstatuotina, kad 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo metu nusprendus pradėti UAB „Alytaus rentiniai“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka, buvo priimtas neteisėtas sprendimas, prieštaraujantis imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai (bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus), todėl jis naikintinas. Atitinkamai neteisėtu pagrindu pradėtas ir vykdomas bankroto procesas turi būti vertinamas kaip neteisėtas ir nutrauktinas.

14Toks nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas atitinka suformuotą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012, ir kt.).

15Vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16skundus patenkinti visiškai.

17Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ (j. a. k. 249606450) 2018 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimą Nr. 1 pradėti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai