Byla e2-323-204/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, sekretoriaujant Marijai Razgauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lateko lizingas“ ieškinį atsakovei I. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta. Negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą. Ieškovė prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant šalims (CPK 246 str. 2 d.).

3Ieškovė UAB „Lateko lizingas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. B. 2017,91 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro: 1000 Eur negrąžintas kreditas, 1000 Eur palūkanos ir 17,91 Eur delspinigiai, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-05-13 ieškovė ir atsakovė I. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. MC-000793, kuria ieškovės atstovas išaiškino atsakovei sutarties sąlygas bei pervedė į jos HERCUS kortelės sąskaitą vartotojo kredito sumą 1000 Eur. Sutartyje šalys numatė kredito grąžinimo terminą - iki 2018-05-31. Taip pat, sutartyje numatyta, kad atsakovė turėjo grąžinti iki sutarties termino pabaigos ir galėjo grąžinti suteiktą kreditą dalimis kas mėnesį arba kitu periodiškumu, bet iki vartojimo kredito sutarties pabaigos atsakovė kas mėnesį privalėjo mokėti palūkanas nuo panaudotos kredito sumos. Preliminarūs mokėjimo terminai ir palūkanų mokėjimo paskaičiavimai buvo nurodyti šios sutarties preliminariame mokėjimo grafike. Šalys susitarė, kad nuo 5 iki 15 kiekvieno mėnesio dienos atsakovė sumoka palūkanas į ieškovės sąskaitą. Nurodo, kad 2015-05-27 atsakovė panaudojo visus pinigus iš HERCUS kortelės, t.y. 1000 Eur, tačiau palūkanų nemokėjo nė karto. Iš viso atsakovė pagal Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą iki 2018-05-31 įsipareigojo ieškovei sumokėti 1000 Eur suteikiamo vartojimo kredito ir 2040 Eur palūkanų, kurias ieškovė mažina iki 1000 Eur, todėl atsakovė skolinga ieškovei 2000 Eur.

4Be to, remiantis vartojimo kredito sutarties Nr. MC-000793 nuostatų IV dalies „Sutarties galiojimas ir nutraukimas“ 6.5.1. punktu atsakovė privalo sumokėti delspinigius -17,91 Eur, kurie skaičiuojami kiekvieną praleistą mokėti kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos po 0,05 proc. per dieną nuo 2015-06-21 iki 2015-12-21.

5Taip pat ieškovė nurodo, kad 2014-10-16 vadovaujantis vartojimo kredito sutarties Nr. MC-000793 V dalies „Sutarties galiojimas ir nutraukimas“ atsakovei laišku pranešta apie susidariusį įsiskolinimą, nustatant papildomą 14 d. terminą įvykdyti sutartį arba patvirtinti, kad ateityje sutartis bus įvykdyta. Atsakovei taip pat pranešta, kad pasibaigus šiam terminui ir negavus tokio patvirtinimo bei neįvykdžius pranešime numatytų įpareigojimų, sutartis yra nutraukta ir ieškovė turi teisę išieškoti iš atsakovės visas įmokas, mokesčius ir delspinigius, net jeigu jų mokėjimo terminas nesuėjęs. Be to, pranešime nurodyta, kad pasibaigus 14 dienų terminui, per kurį atsakovė turėtų įvykdyti prievolę sumokėti įsiskolinimą, ir atsakovei neatsiskaičius su ieškove, vartojimo kredito sutartis Nr MC-000793 yra vienašališkai nutraukta ir ieškovė turi teisę reikalauti įvykdyti minėtą sutartį teismo tvarka. Tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. MC-000793 yra nutraukta.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-05-13 ieškovė ir atsakovė I. B. sudarė vartojimo kredito kortelės HERCUS sutartį Nr. MC-000793, kuria ieškovės atstovas išaiškino atsakovei sutarties sąlygas bei pervedė į jos HERCUS kortelės sąskaitą vartotojo kredito sumą - 1000 Eur. Sutartyje šalys numatė kredito grąžinimo terminą - iki 2018-05-31. 2015-05-27 atsakovė panaudojo visus pinigus iš HERCUS kortelės, t.y. 1000 Eur, kredito negrąžino. Ieškovė sutartį su atsakove nutraukė.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 1000 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1000 Eur palūkanų, kurias mažina nuo apskaičiuotų 2040 Eur palūkanų, nurodydama, kad sutartyje šalys numatė kredito grąžinimo terminą - iki 2018-05-31 bei tai, kad atsakovė turėjo grąžinti iki sutarties termino pabaigos ir galėjo grąžinti suteiktą kreditą dalimis kas mėnesį arba kitu periodiškumu, bet iki vartojimo kredito sutarties pabaigos atsakovė kas mėnesį privalėjo mokėti palūkanas nuo panaudotos kredito sumos.

10Iš šalių sutarties matyti, kad numatytos 68 proc. metinės palūkanos.

11Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, jos sudaro beveik pusę skolos sumos. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos susidarymo laikotarpį, jos dydį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos ir reikalaujamos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 333 Eur.

12Iš atsakovės priteistini 17,91 Eur delspinigiai, kurie apskaičiuoti už kiekvieną praleistą mokėti kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos po 0,05 proc. per dieną nuo 2015-06-21 iki 2015-12-21 (CK 6.71 str.).

13Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai - 30 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš I. B., asmens kodas ( - ) 1000 Eur skolos, 333 Eur palūkanų, 17,91 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1350,91 Eur sumą nuo 2016-01-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Lateko lizingas“, įmonės kodas 111746792.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai