Byla 2-2039/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vytauto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Itella Information“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-5663-590/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Itella Information“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo –akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl AB „Lietuvos dujos“ viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. liepos 20 d. sprendimą „Dėl informacijos parengimo – perdavimo paslaugų pirkimo“ Nr. 7-44-1421, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „Itella Information“ 2012 m. balandžio 20 d. pasiūlymas; panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. liepos 20 d. sprendimą „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ Nr. 7-44-1420; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį atsakovui AB „Lietuvos dujos“ ir trečiajam asmeniui AB „Lietuvos paštas“. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį, todėl viešojo pirkimo procedūros būtų baigtos. Pažymėjo, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju teismo sprendimo vykdymas gali būti nebeįmanomas arba labai apsunkintas, pradėjus vykdyti sutartį bei vėliau pripažinus, kad sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo neteisėtas ir nepagrįstas, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, taikoma restitucija, o tai apsunkintų ieškovo pažeistų teisių atkūrimą, nes užbaigus viešojo pirkimo procedūras viešojo pirkimo sutarties sudarymu ieškovas nebeturėtų galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutarties.

7Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė ieškovo prašymo netenkinti. Nurodė, kad priminimų dėl skolų AB „Lietuvos dujos“ skolininkams išsiuntimo paslaugų teikimo ypatumas yra tas, kad jos turi būti atliekamos tada, kada būtina tai padaryti. Pažymėjo, jog šių paslaugų atlikimo būtinybė laiko prasme nepriklauso nuo konkurso paskelbimo, jo eigos ar konkurso nugalėtojo. Nurodė, jog nepriklausomai nuo būsimo sprendimo, net ir patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovas negalėtų suteikti šių paslaugų už praėjusį laikotarpį, todėl konkurso procedūrų sustabdymas ir pirkimo sutarties sudarymas, atsižvelgiant į perkamos paslaugos ypatumą, neturi reikšmės būsimo ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui. Pažymėjo, kad sustabdžius konkurso procedūras bei uždraudus sudaryti pirkimo sutartį ir atmetus ieškinį būtų padaryta žala perkančiajai organizacijai, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas proporcingumo principas, viešasis interesas, o laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovo UAB „Itella Information“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

10Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija – atsakovas, supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdė pirkimą „Informacijos parengimo – perdavimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 118242), kurio objektas – informacijos parengimo - perdavimo paslaugos (informacijos apdorojimas, informacijos spausdinimas, informacinių dokumentų sudėjimas į vokus, pristatymas, neįteiktų vokų grąžinimas). Pažymėjo, kad pagal supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų Techninės specifikacijos 6 punktą suvokuotus lapus tiekėjas privalo pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes Lietuvoje šios techninės specifikacijos 6 punkte nurodytu pristatymo būdu ir terminais, todėl iš atsakovo nustatytų pirkimo sąlygų matyti, jog pirkimo objektas šiuo atveju yra pašto paslaugų tiekimas. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – PĮ) 9 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba, pašto paslaugų teikėjai rezervuotąsias pašto paslaugas nuo 2006 m. sausio 1 d. privalo teikti taikydami ne mažiau kaip 2,5 karto didesnį tarifą, negu yra nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas. Pažymėjo, kad tiekėjai (taip pat ir ieškovas UAB „Itella Information“), teikdami pasiūlymus, turėjo nurodyti tokios paslaugos kainą, vadovaujantis PĮ 9 straipsniu. Nurodė, jog iš ieškovo pateikto pasiūlymo matyti, kad jis siūlė teikti pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugas. Nagrinėjamu atveju, vykstant būtent pašto paslaugų teikimo pirkimui, ieškovo pasiūlymas teikti kitokias nei pašto paslaugas, traktuotinas kaip siekimas išvengti PĮ 9 straipsnio nuostatų taikymo, neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų bei prieštaraujantis imperatyvioms teisės normoms, todėl teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų ir ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Itella Information“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti UAB „Itella Information“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovui AB „Lietuvos dujos“ ir trečiajam asmeniui sudaryti pirkimo sutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas privalėjo prima facie įvertinti byloje esančius įrodymus. Atsakovo organizuoto pirkimo objektas yra informacijos parengimo – perdavimo paslaugos, t. y. informacijos apdorojimas, informacijos spausdinimas, informacinių dokumentų sudėjimas į vokus, pristatymas, neįteiktų vokų grąžinimas. Ieškovas pasiūlė ir pirkimo procedūrų metu aiškiai, nedviprasmiškai nurodė, kad šio pirkimo atveju siuntų pristatymas asmeniškai gavėjams yra lygiavertis siuntų įdėjimui į gavėjų pašto dėžutes, nes yra pasiekiamas tas pats tikslas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB „Lietuvos paštas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Vykstant pašto paslaugų pirkimui, ieškovas UAB „Itella Information“, siūlydamas teikti ne pašto, o pasiuntinių paslaugas, neteisėtai siekia išvengti PĮ 9 straipsnio nuostatų taikymo.

162. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgiant į perkamų paslaugų ypatumą, neturi reikšmės būsimo ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui, kadangi net ir patenkinus ieškinį ieškovas UAB „Itella Information“ negalėtų suteikti šių paslaugų už praėjusį laikotarpį.

172. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi atsakovas ir tretysis asmuo patirtų žalą, o ieškovas savo tariamai pažeistas teises turėtų galimybę apginti naudodamasis kitomis gynybos priemonėmis.

183. Pagrindiniai pašto paslaugų rinkos funkcionavimo principai suvaržo konkurenciją ir nustato imperatyviomis teisės normomis pagrįstą paslaugų kainodarą, tačiau leidžia užtikrinti viešojo intereso patenkinimą. Tretysis asmuo AB „Lietuvos paštas“ yra vienintelis universaliųjų paslaugų teikėjas, todėl tik AB „Lietuvos paštas“ galioja imperatyvūs įpareigojimai, susiję su universaliųjų paslaugų teikimu.

194. Konkurencijos ir ūkinės veiklos laisvės apribojimai nustatyti PĮ, kurio 9 straipsnis įtvirtina rezervuotųjų pašto paslaugų įkainių reguliavimą. PĮ 9 straipsnis ne tik aiškiai nustato taikytinus rezervuotųjų pašto paslaugų įkainius, bet ir įtvirtina aiškų šios normos tikslą – nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą. PĮ 9 straipsnyje įtvirtintas rezervuotųjų pašto paslaugų įkainių reguliavimas yra imperatyvus, tokiu reguliavimu siekiant visai visuomenei reikšmingų tikslų ribojama konkurencija. Bet kokie veiksmai, kurių tikslas arba pasekmė yra išvengti PĮ 9 straipsnio veikimo, teikti pašto siuntų iki 50 gramų pristatymo pašto paslaugas netaikant 2,5 karto didesnio tarifo, negu yra nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas, pripažintini neteisėtais.

205. Pagrindiniai vieningos pašto paslaugų rinkos funkcionavimo principai yra suformuoti Europos Sąjungos teisėje. Vadovaujantis 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo ir 2002 m. birželio 10 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, keičiančia direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų rinkos tolesnio atvėrimo konkurencijai, pašto rinka turi būti liberalizuojama (einama prie visiškos ir laisvos konkurencijos) palaipsniui, nepažeidžiant viešųjų interesų.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Lietuvos dujos“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kokią paslaugą perka: „Suvokuotus lapus Tiekėjas privalo pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes Lietuvoje šios techninės specifikacijos 6 punkte nurodytu pristatymo būdu ir terminais” (Pirkimo dokumentų 1 priedo 5 punktas) bei atitinkamai suformulavo minimalų kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi turėti teisę teikti pašto paslaugas” (Pirkimo dokumentų 4.1.6 punktas). Nepaisant to, kad pašto paslaugos ir pasiuntinių paslaugos turi tam tikrų panašumų, tačiau tai yra skirtingos paslaugos, pašto ir pasiuntinių paslaugoms yra keliami skirtingi reikalavimai, skiriasi šių paslaugų teikimo būdai, skirtingas teisinis reguliavimas. Perkančiosios organizacijos turi teisę pasirinkti, kokią paslaugą pirkti – pašto paslaugą ar pasiuntinių paslaugą. Paslaugos pasirinkimo teisę perkančioji organizacija įgyvendina parengdama pirkimo dokumentus ir juose apibrėždama pirkimo objektą bei jo technines charakteristikas.

232. Perkančioji organizacija negali atlikti veiksmų, kurių tikslas ir (arba) pasekmė būtų išvengti PĮ 9 straipsnyje įtvirtinto imperatyvaus reguliavimo, t. y. veikti pažeidžiant viešąjį interesą. Remiantis teismų praktika, bet kokie perkančiosios organizacijos bei kitų pašto paslaugų tiekėjų veiksmai, kuriais siekiama išvengti PĮ 9 straipsnio nuostatų taikymo, pagrįstai pripažinti prieštaraujančiais imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, todėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jį pažeistų.

243. Jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, būtų neproporcingai trikdoma atsakovo veikla taip pažeidžiant viešąjį interesą. Dėl žymiai padidėjusių darbų apimčių, trūkstant vidinių išteklių atsakovui AB „Lietuvos dujos“ yra sudėtinga tinkamai vykdyti priminimų dėl skolų bendrovės skolininkams (įskaitant ir pareikalavimo laiškų su informavimu dėl vartotojo asmens duomenų perdavimo trečiajai šaliai, vykdančiai skolų išieškojimo veiklą) išsiuntimą. Todėl atsakovas buvo priverstas skelbti viešąjį pirkimą – Informacijos parengimo - perdavimo paslaugų pirkimą (Nr. 118242), kurio laimėtojas pats atspausdintų atitinkamus priminimus dėl skolų ir juos pirkimo dokumentuose nurodytu būtu išsiųstų adresatams. AB „Lietuvos dujos“ nesiunčiant priminimų dėl skolų bendrovės skolininkams sutriks skolų išieškojimas iš bendrovės skolininkų, bus neproporcingai pažeisti AB „Lietuvos dujos“ interesai.

254. Viešojo pirkimo objektas nėra nei prekių tiekimas, statybos darbai, nei tam tikro produkto sukūrimas, kas iš tikrųjų apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą. Priminimų dėl skolų AB „Lietuvos dujos“ skolininkams išsiuntimo paslaugų teikimo ypatumas yra tas, kad jos turi būti atliekamos tada, kada būtina tai padaryti. Šių paslaugų atlikimo būtinybė laiko prasme nepriklauso nuo konkurso paskelbimo, jo eigos ar konkurso nugalėtojo. Nepriklausomai nuo būsimo sprendimo, net ir patenkinus ieškinį, ieškovas UAB „Itella Information“ negalėtų suteikti šių paslaugų už praėjusį laikotarpį. Todėl konkurso procedūrų sustabdymas ir pirkimo sutarties sudarymas, atsižvelgiant į perkamos paslaugos ypatumą, neturi reikšmės būsimo ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui. Priešingai, sustabdžius konkurso procedūras bei uždraudus sudaryti pirkimo sutartį ir atmetus ieškinį, bus padaryta žala perkančiajai organizacijai. Jeigu teismas patenkintų ieškovo reikalavimus, visos atsakovo sudarytos sutartys su trečiuoju asmeniu galėtų būti pripažintos niekinėmis – tam nėra jokių teisinių ar techninių kliūčių.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas viešųjų pirkimo byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

28Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos dujos“, prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą „Dėl informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo“ Nr. 7-44-1421, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Itella Information“ 2012 m. balandžio 20 d. pasiūlymas, o taip pat panaikinti atsakovo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ Nr. 7-44-1420. Ieškinį grindė atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdant viešąjį pirkimą „Dėl informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo“ padarytais LR Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimais. Ieškiniu prašė taikyti CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu nurodė siekį užkirsti kelią viešųjų pirkimų sutarties sudarymui su asmeniu, neturinčiu teisės tiekti viešųjų pirkimų objektą sudarančių paslaugų tam, kad būtų išvengta galimo ieškovo privataus ir viešojo intereso pažeidimo.

29Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, konstatuodamas, jog, atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų preliminarų įvertinimą, nagrinėjamu atveju yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovas tikėtinai (lot. prima facie) nepagrindė ieškinio reikalavimų.

30Sprendžiant dėl minėtos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. teisėtumo ir pagrįstumo, būtina įvertinti ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus ir jų paskirtį vykdomų viešųjų pirkimų kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju, kai sprendžiamas šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas Lietuvos apeliaciniame teisme – pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

31Remiantis atsakovo AB „Lietuvos dujos“ iki atskirojo skundo nagrinėjimo pradžios pateiktais duomenimis, 2012 m. rugsėjo 11 d. tarp paslaugų pirkėjo AB „Lietuvos dujos“ ir paslaugų teikėjo akcinės bendrovės Lietuvos pašto buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 12/Pst-312001-27771, kurios objektas – informacijos parengimo paslaugos ir pašto paslaugų bei su šiomis paslaugomis susijusių papildomų paslaugų Lietuvoje teikimas. Kaip minėta, atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu sudaro savarankišką pagrindą šioje byloje konstatuoti nesant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, kadangi, esant minėtoms aplinkybėms, jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis paliekama nepakeista. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl AB „Lietuvos dujos“ viešojo pirkimo... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo... 6. Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 7. Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija – atsakovas, supaprastintų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Itella Information“ prašo panaikinti... 13. 1. Teismas privalėjo prima facie įvertinti byloje esančius įrodymus.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB „Lietuvos paštas“... 15. 1. Vykstant pašto paslaugų pirkimui, ieškovas UAB „Itella Information“,... 16. 2. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas tikėtinai... 17. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas, pažeistų... 18. 3. Pagrindiniai pašto paslaugų rinkos funkcionavimo principai suvaržo... 19. 4. Konkurencijos ir ūkinės veiklos laisvės apribojimai nustatyti PĮ, kurio... 20. 5. Pagrindiniai vieningos pašto paslaugų rinkos funkcionavimo principai yra... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Lietuvos dujos“ prašo... 22. 1. Atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kokią paslaugą perka:... 23. 2. Perkančioji organizacija negali atlikti veiksmų, kurių tikslas ir (arba)... 24. 3. Jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, būtų... 25. 4. Viešojo pirkimo objektas nėra nei prekių tiekimas, statybos darbai, nei... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 28. Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 29. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi netenkino... 30. Sprendžiant dėl minėtos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d.... 31. Remiantis atsakovo AB „Lietuvos dujos“ iki atskirojo skundo nagrinėjimo... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir nenustačius absoliučių... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 34. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...