Byla 1A-738-926/2019

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Gražio, Jurgio Kiškio ir Aušros Vingilės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Kristinai Vitunskienei, Rimantei Litvinavičiūtei, dalyvaujant prokurorei Linai Laurusevičienei, atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės A. J., jo gynėjui advokatui Vytautui Gineikai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Raimondos Jačiauskienės (toliau – prokurorė) apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (toliau – Kauno apylinkės teismas) 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendžio, kuriuo A. J. (toliau – A. J.), padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje ir 259 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 40 straipsniu, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir perduotas laiduotojos S. J. atsakomybei be užstato, nustatant 2 (dvejų) metų laidavimo terminą.

3Baudžiamoji byla A. J. atžvilgiu buvo nutraukta.

4A. J. taikytas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, nuspręsta panaikinti.

5Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo sprendžiamas ir M. D. kaltės klausimas šiam padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje (nukentėjusiojo A. P. atžvilgiu), tačiau Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartimi baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo nutraukta šiam mirus (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

6Teisėjų kolegija

Nustatė

71.

8A. J. 2018 m. lapkričio 22 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), požeminėje pėsčiųjų perėjoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo narkotinę medžiagą – kanapes (antžeminės dalys), kurių masė yra 8,570 g, o ?-9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 7,0% ir jas laikė namuose, adresu ( - ), iki 2018 m. gruodžio 6 d. 8.10 val., kol Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato pareigūnai kratos metu jas rado ir paėmė.

92.

10Be to, jis 2018 m. lapkričio 29 d. apie 19.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, tyčia panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo A. P. atžvilgiu, tai yra asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, tyčia vieną kartą kumščiu sudavus A. P. į veido sritį, jis (A. J.) tyčia kumščiu A. P. sudavė ne daugiau kaip penkis kartus į veido sritį, tokiu būdu bendrais veiksmai nukentėjusiajam A. P. padarė poodines kraujosruvas abiejų akių apatiniuose vokuose, nosies nugarėlėje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

113.

12Tokiais savo veiksmais A. J. buvo kaltinamas atitinkamai pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir 140 straipsnio 1 dalį. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje esančių įrodymų visumą BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, skundžiamu nuosprendžiu sprendė, kad A. J. pareikšti kaltinimai pasitvirtino, tačiau atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnyje nustatytais pagrindais ir baudžiamąją bylą A. J. atžvilgiu nutraukė.

134.

14Apeliaciniame skunde prokurorė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį baudžiamojoje byloje: pripažinti A. J. kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir už šios nusikalstamos veikos padarymą skirti jam 25 (dvidešimt penkių) parų arešto bausmę; pripažinti A. J. kaltu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir už šios nusikalstamos veikos padarymą skirti jam 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, A. J. paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant, skiriant A. J. subendrintą 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę, kurią sumažinus vienu trečdaliu BK 641 straipsnio nustatyta tvarka, skirti jam galutinę 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę. Į bausmės laiką įskaityti A. J. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. gruodžio 6 d. 10.14 val. iki 2018 m. gruodžio 7 d. 17.50 val. (2 paras).

154.1.

16Pasak prokurorės, tam, kad asmuo būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, jis turi atitikti BK 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygų visumą. Šiuo aspektu prokurorė pabrėžia, kad asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, ankščiau nebūdamas nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealią nusikaltimų sutaptį. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, A. J. padarė dvi savarankiškas nusikalstamas veikas – du nesunkius nusikaltimus, nesudarančias idealios nusikaltimų sutapties, kas, prokurorės įsitikinimu, suponuoja pagrįstą išvadą, jog šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas A. J. atžvilgiu negalėjo taikyti BK 40 straipsnio sąlygų ir atleisti jo nuo baudžiamosios atsakomybės.

175.

18Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokurorė pritarė apeliaciniame skunde pareikštiems prašymams ir juos pagrindžiantiems argumentams, prašė apeliacinį skundą tenkinti. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės A. J. ir jo gynėjas, nesutikdami su pateiktu apeliaciniu skundu, prašė jį atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendį, kuriuo A. J. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, palikti nepakeistą.

196.

20Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės R. Jačiauskienės apeliacinis skundas tenkinamas.

217.

22Baudžiamojo proceso paskirtis yra ir tinkamas įstatymo pritaikymas, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra vienintelis dokumentas, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu arba nekaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl šis išskirtinės svarbos procesinis dokumentas baudžiamajame procese turi būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis laikomas teisėtu, jeigu jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymo bei kitų teisės normų, pagrįstas – kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, veikos kvalifikavimo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų, pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais. Įrodymų vertinimo taisyklės baudžiamajame procese reglamentuojamos BPK 20 straipsnyje. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi, įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Aptartos BPK nuostatos neabejotinai įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos. Tuo tarpu teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime baudžiamojo proceso įstatymo normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

238.

24Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi A. J. baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, kad nors pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas aptartų BPK nuostatų bei vieningai formuojamos teismų praktikos, išsamiai ir nešališkai ištyrė visas A. J. inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai sprendė dėl A. J. kaltės padarius jam inkriminuotus nusikaltimus, tačiau, atleisdamas jį nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindais, netinkamai taikė BK nuostatas, neatsižvelgė į šiuo klausimu vieningai formuojamą teismų praktiką, dėl ko, priėmė neteisėtą nuosprendį A. J. atžvilgiu. Šių aplinkybių pagrindu, vadovaudamasi BPK 329 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdama į vieningai šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, pagal kurią, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, turi ypač atidžiai patikrinti nuosprendžio pagrįstumą, t. y. ar teismo išvadas patvirtina teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, ar jų pakanka teismo išvadoms padaryti, ar įrodymai yra teisingai įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į visas bylos aplinkybes, galinčias paveikti teismo išvadas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-629/2006), teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendis turi būti panaikintas, A. J. atžvilgiu priimant naują apkaltinamąjį nuosprendį.

259.

26Apklausiamas pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu A. J. kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo prisipažino visiškai, gailėjosi ir parodė, kad su nukentėjusiuoju A. P. apsižodžiavo, po ko jis (A. J.) šiam sudavė smūgius į žandą. Po įvykio su nukentėjusiuoju kalbėjo, jo atsiprašė, šis jam atleido. Narkotines medžiagas turėjo savo reikmėms. Kanapes įsigijo požeminėje perėjoje, norėjo pabandyti. Vieną kartą spėjo parūkyti, o likusias kanapes jo namuose vėliau rado policijos pareigūnai.

2710.

28Priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas rėmėsi A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, juos perrašydamas nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kaip A. J. pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu duotus parodymus, tačiau BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka šių jo parodymų teisiamojo posėdžio metu neperskaitė. Šis procesinis pažeidimas buvo pašalintas apeliacinės instancijos teisme, teismo posėdžio metu perskaičius A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Remiantis A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jis kurį laiką yra vartojęs narkotinių medžiagų, t. y. „žolės“, tačiau niekam jų nepardavinėdavo. 2018 m. lapkričio 22 d. nuvyko į ( - ), į šalia stoties turgaus esančią požeminę perėją, kur jį susistabdė žmogus, pasiūlęs pirkti cigarečių. Pasiteiravo, gal jis turi ir ,,žolės“. Šis iš savo rankinės ištraukė maišelį su folijoje į atskirus gabalėlius suvyniota ,,žole“. Sumokėjo praeiviui 80 eurų ir „žolę“ įsidėjo į kišenę. Vyro, pardavusio jam narkotikus, nepažįsta. Tą pačią dieną stoties turguje nusipirko svarstykles, kuriomis svėrė narkotikus, norėdamas įsitikinti, kad jo neapgavo. Duodamas parodymus dėl įvykio, susijusio su M. P., A. J. parodė, kad tikslaus laiko nepamena, bet galėjo būti 2018 m. lapkričio 29 d. vakaro metas, jis, adresu ( - ), pas A. P. bute su M. D. gėrė alkoholinius gėrimus. Vartojant alkoholinius gėrimus tarp jų įvykio žodinis konfliktas. Kiek pamena, visi atsistojo ir jis sudavė rankos plaštaka ar delnu A. P. į veido sritį. Kur pataikė, nepamena, bet tai galėjo būti galvos ar veido sritis. M. D. taip pat smogė A. P.. Kur pataikė ir kiek kartų jis sudavė, nepamena, nes buvo stipriai išgėręs alkoholio. Pamena, kad A. P. iš nosies bėgo kraujas, padėjo jam nueiti iki lovos. Dėl šio savo poelgio labai gailisi (2 t., b. l. 179-180, 195-196). Šiuos savo parodymus apklaustas apeliacinės instancijos teisme A. J. patvirtino iš esmės.

2911.

30Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. lapkričio 29 d., apie 18.00 val. jis buvo netoli ( - ), daugiabučio. Kieme prie parduotuvės sutiko iš matymo pažįstamą asmenį vardu A., kuris gyvena minėtame daugiabutyje. Priėjęs A. pasiūlė pirkti mobilųjį telefoną „Samsung S9 plius“, už 100 eurų. Jis susidomėjo, tačiau tuo metu su savimi neturėjo tiek pinigų, bandė pasiskolinti iš aplinkinių, tačiau pinigų negavo, telefono nepirko. Grįžo į savo butą, gėrė parsineštą alų. Į svečius užsuko A. ir kitas iš matymo pažįstamas asmuo, vardu M., gyvenantis tame pačiame daugiabutyje. Jie dar kartą siūlė jam pirkti anksčiau rodytą telefoną, sakė, kad jis pradžioje gali sumokėti pusę prašomos sumos. Užėjo pas jį į butą. Trise sėdėjo virtuvėje ir gėrė alų. Apie 19.30 val. – 20.00 val. grįžęs iš tualeto pastebėjo, kad abiejų vyrų akys raudonos, išvirtę. Jie pasidarė agresyvūs, A. grasino sulaužyti jam žandikaulį, sakė, kad reikia patikrinti, ar jis yra „stukačius“ ar ne. Kaip suprato, ar jis pasiskųs policijai, ar ne. A. paėmė ranka jo galvą ir ją prispaudė prie stalo paviršiaus, ant dešinės rankos užsidėjo odinę juodos spalvos pirštinę ir dešinės rankos kumščiu sudavė jam 4-5 kartus į galvą. Jam skaudėjo, jautė fizinį skausmą, jis nesipriešino. Liepė abiem išeiti iš buto. Jis atsistojo nuo kėdės ir tada M. vieną kartą kumščiu sudavė jam į nosį, dėl ko jis nukrito ant grindų, jam pradėjo bėgti iš nosies kraujas, pasidarė bloga, nieko nematė, bet girdėjo garsus, sąmonės nebuvo praradęs. M. ir A. paėmė jį už kojų ir rankų, ir nuvilko į kitą kambarį, paguldė ant lovos. Girdėjo, kaip A. sakė: „Gal išmetam jį per langą?“. M. išvalė kambario grindis, kurios buvo kruvinos. Jis gulėjo ant lovos be jėgų, matė, kaip A. paėmęs kompiuterio monitorių, atjungęs jo laidus, bandė jį neštis. Jis pasakė, kad nebandytų jo išsinešti ir paliktų jį čia. A. monitorių padėjo atgal ir su M. išėjo iš namų. Jiems išėjus pastebėjo, kad nėra WIFI maršrutizatoriaus juodos dėžutės, suprato, kad M. ir A. ją pavogė. Paskambino bendruoju pagalbos numeriu, išsikvietė medikus. Atvykę medikai apžiūrėjo jį, siūlė vykti į ligoninę, tačiau jis atsisakė. Atvyko policijos pareigūnai. M. ir A. tuo metu namuose nebuvo. 2018 m. lapkričio 30 d. apie 10.30 val. išėjęs į kiemą sutiko M. (t. 1, b. l. 124-125, 126-127, 128-129).

3112.

32Be aptartų A. J. ir nukentėjusiojo A. P. parodymų, A. J. kaltę jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padaryme patvirtina ir rašytinė nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiaga, kuri, pirmosios instancijos teisme atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, buvo išvardinta teisiamojo posėdžio metu.

3313.

34Kaip nustatyta 2018 m. gruodžio 6 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, nukentėjusysis A. P. patvirtino apklausų metu duotus parodymus, parodė namuose vietas, kuriose jo atžvilgiu buvo panaudotas fizinis smurtas (1 t., b. l. 149-155).

3514.

36Remiantis 2019 m. sausio 21 d. akistatos protokole užfiksuotais duomenimis, A. J. pripažino ranka trenkęs A. P. į veidą (1 t., b. l. 180-182).

3715.

38Iš 2019 m. sausio 8 d. teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G3630/2018(02) užfiksuotų duomenų matyti, kad A. P. nustatyta: poodinės kraujosruvos abiejų akių apatiniuose vokuose, nosies nugarėlėje. Sužalojimas padarytas kietu buku daiktu paveikus nurodytas sritis. Sužalojimas galėjo būti padarytas kietu buku daiktu paveikus nurodytas sritis. Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno ar daugiau trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2018 m. lapkričio 29 d. ir aplinkybėmis. Sužalojimas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (1 t., b. l. 193).

3916.

402018 m. gruodžio 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad nukentėjusysis A. P. iš jam pateiktų nuotraukų atpažino asmenį – M. D., kaip asmenį, apie kurį davė parodymus, kuris jam sudavė į nosį, o kitą dieną iš jo pavogė mobilaus ryšio telefoną, alkotesterį ir kvepalus (1 t., b. l. 143-145).

4117.

42Kaip nustatyta 2018 m. gruodžio 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, nukentėjusysis A. P. iš jam pateiktų nuotraukų atpažino asmenį – A. J., kaip asmenį apie kurį davė parodymus, kuris jam prispaudęs galvą prie stalo sudavė smūgius į galvą (1 t., b. l. 146-148).

4318.

44Remiantis 2018 m. gruodžio 6 d. kratos protokole užfiksuotais duomenimis, kratos metu pas A. J. namuose, adresu ( - ), spintelėje ant atviros lentynos rasta pilkos spalvos rankinė, su joje esančiu polietileniniu maišeliu, kuriame buvo į foliją susuktų 10 pakelių, taip pat rastos ir paimtos elektroninės svarstyklės (1 t., b. l. 80-84).

4519.

462019 m. vasario 11 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(603)-IS1-773 nurodyta, kad tyrimui pateikta augalinės kilmės medžiaga, paimta kratos metu pas A. J. namuose, adresu ( - ), yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 8,570 g, o A 9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 7,0 %. Ant tyrimui pateiktų svarstyklių yra narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) pėdsakų (1 t., b. l. 68-69).

4720.

48Įvertinęs aukščiau išdėstytus įrodymus, teisėjų kolegijos vertinimu, neabejotinai patvirtinančius A. J. kaltę jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padaryme, aukštesnysis teismas nustato, kad A. J. 2018 m. lapkričio 22 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), požeminėje pėsčiųjų perėjoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo narkotinę medžiagą – kanapes (antžeminės dalys), kurių masė yra 8,570 g, o ?-9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 7,0% ir ją laikė namuose, adresu ( - ), iki 2018 m. gruodžio 6 d. 8.10 val., kol Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato pareigūnai kratos metu jas rado ir paėmė, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje.

49Be to, jis 2018 m. lapkričio 29 d. apie 19.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, tyčia panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo A. P. atžvilgiu, tai yra asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, tyčia vieną kartą kumščiu sudavus A. P. į veido sritį, jis (A. J.) tyčia kumščiu A. P. sudavė ne daugiau penkių kartų į veido sritį, tokiu būdu bendrais veiksmai nukentėjusiajam A. P. padarė poodines kraujosruvas abiejų akių apatiniuose vokuose, nosies nugarėlėje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje.

50Dėl A. J. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

5121.

52Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 259 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Pagal vieningai šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas – tai tokie atlygintini ar neatlygintini veiksmai kaip pirkimas, išmainymas, skolos atsiėmimas, dovanos gavimas, gavimas veltui ir pan. Laikymas – tai narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėjimas kaltininko žinioje nepriklausomai nuo jų buvimo vietos (su savimi, patalpoje, slėptuvėje ar kitose vietose).

5322.

54Kaip nustatyta A. J. pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu duotais parodymais, savo kaltės įgijęs ir laikęs narkotines medžiagas – kanapes (antžeminės dalys), jis neneigė. Priešingai, visiškai ją pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi dėl jos įvykdymo, teigdamas, jog narkotines medžiagas jis įgijo iš jam nepažįstamo asmens požeminėje perėjoje ir laikė jas savo namuose, kol jos buvo surastos ir paimtos policijos pareigūnų. A. J. teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai iš esmės atitiko jo ikiteisminio tyrimo metu pateiktą įvykių versiją, buvo nuoseklūs ir neprieštaringi, todėl abejoti jais, teisėjų kolegija neturi jokio objektyvaus pagrindo. Juo labiau, kad A. J. parodymus dėl BK 259 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos patvirtina ir aukščiau aptarta rašytinė nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiaga. Remiantis 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(603)-IS1-773 nustatytais duomenimis, tyrimui pateikta augalinės kilmės medžiaga, paimta kratos metu pas A. J. namuose, adresu ( - ), yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 8,570 g, o A 9-tetrahidrokanabinolio kiekis tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) yra 7,0 %. Ant tyrimui pateiktų svarstyklių yra narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) pėdsakų (1 t., b. l. 68-69).

5523.

56Pagrindo abejoti nuosekliais A. J. teiginiais, jog narkotines medžiagas jis įgijo savo reikmėms, t. y. neketindamas jų platinti, įvertinus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktų ir aukščiau aptartų duomenų visumą, taip pat nėra. A. J. gyvenamojoje vietoje rastų narkotinių medžiagų kiekis nebuvo didelis, duomenų apie ankstesnes A. J. nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų platinimu, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra, praeityje jis buvo teistas tik už analogiškos nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, nesusijusios su narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų platinimu, padarymą, kas suponuoja pagrįstą išvadą, jog A. J. pats vartojo narkotines medžiagas ir vertinamu atveju jų vėlgi įgijo asmeniniam naudojimui, ką A. J., be kita ko, patvirtino ir savo nuosekliais bei neprieštaringais pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu duotais parodymais. Priešingos išvados teisėjų kolegijai neleidžia daryti ir faktas, kad kratos metu A. J. gyvenamojoje vietoje, be aukščiau aptartų narkotinių medžiagų, buvo rastos ir elektroninės svarstyklės. Remiantis A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų visuma, jos jam buvo reikalingos siekiant įsitikinti, ar narkotines medžiagas – kanapes jam pardavęs asmuo jo neapgavo, t. y. nepardavė jam mažesnio kiekio nei buvo sutarta. Nesant jokių objektyvių šią aplinkybę paneigiančių duomenų, baudžiamosios bylos duomenimis nenustačius, jog analizuojamomis aplinkybėmis įsigytas narkotines medžiagas A. J. būtų kam nors perleidęs (atlygintinai/neatlygintinai), abejoti šia A. J. versija, teisinio pagrindo nėra.

5724.

58Tokiu būdu, aukščiau aptartais duomenimis neginčytinai nustatyta, kad A. J. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo narkotinę medžiagą – kanapes (antžeminės dalys), ir ją laikė savo namuose, kol policijos pareigūnai kratos metu jas rado ir paėmė. Šių jo veiksmų teisinis kvalifikavimas pagal BK 259 straipsnio 1 dalį yra tinkamas.

59Dėl A. J. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.

6025.

61Pagal BK 140 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino.

6226.

63Nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad A. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, tyčia panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo A. P. atžvilgiu, bendrais veiksmai nukentėjusiajam A. P. padarydami poodines kraujosruvas abiejų akių apatiniuose vokuose, nosies nugarėlėje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

6427.

65A. J. savo kaltės nežymiai sutrikdžius nukentėjusiojo A. P. sveikatą neneigė. Netikėti jo parodymais šioje dalyje, kai savo kaltę jis pripažįsta visiškai, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Jo tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme duoti parodymai buvo nuoseklūs ir neprieštaringi, esminėse aplinkybėse, t. y. dėl nukentėjusiajam suduotų smūgių, atitiko ne tik nukentėjusiojo A. P. išdėstytas faktines nagrinėjamo įvykio aplinkybes, bet ir kitus rašytinius nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenis. Faktą, kad A. P. jis sudavė smūgius, A. J. patvirtino ir 2019 m. sausio 21 d. akistatos metu (1 t., b. l. 180-182). A. P., nors ir nepažinojo A. J. – žinojo jį tik iš matymo, tačiau, kaip nustatyta 2018 m. gruodžio 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, iš jam pateiktų nuotraukų A. P. atpažino A. J., kaip asmenį, kuris vertinamo įvykio metu jam prispaudęs galvą prie stalo sudavė smūgius į galvą (1 t., b. l. 146-148). Šias aplinkybes nukentėjusysis A. P. patvirtino ir savo parodymų patikrinimo vietoje protokolu (1 t., b. l. 149-155). Po vertinamo įvykio nukentėjusiajam A. P. nustatytus sužalojimus betarpiškai patvirtina Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 2018 m. gruodžio 6 d. specialisto išvadoje Nr. G3630/2018(02) konstatuotos aplinkybės. Jų duomenimis, A. P. nustatytos poodinės kraujosruvos abiejų akių apatiniuose vokuose, nosies nugarėlėje; sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis, jie padaryti kietu buku daiktu paveikus nurodytas sritis vieno ar daugiau trauminių poveikių; sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (1 t., b. l. 193).

6628.

67Sprendžiant A. J. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 straipsnio 1 dalį klausimą svarbu paminėti ir tai, kad analizuojamu atveju jis veikė bendrininkų grupėje kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta šiam mirus. Byloje nustatytais duomenimis neabejotina, kad tiek A. J., tiek ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta šiam mirus, veiksmai buvo nukreipti į bendrą tikslą. Nors bendrininkavimas yra tyčinis kelių tarpusavyje susitarusių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką, tačiau, nėra būtina, kad kiekvienas bendravykdytojas atliktų visus nusikaltimo objektyviąją pusę sudarančius veiksmus. Svarbu tai, kad asmenys būtų susitarę veikti bendrai ir siekti realizuoti bendrus nusikalstamus ketinimus. Pažymėtina, kad susitarti galima tiek iš anksto, tiek ir bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki pabaigiant nusikaltimą, taip pat ne tik žodžiais, bet ir konkliudentiniais veiksmais. Toks susitarimas gali įvykti bet kurioje stadijoje, iki bus pasiektas norimas rezultatas. Bendrininkų valios sujungimas ir prisijungimo prie jau daromo nusikaltimo, nesant išankstinio susitarimo, yra įmanomas iki nusikaltimui pasibaigiant, t. y. iki realizuojant visus objektyvųjį požymį – veiką – sudarančius veiksmus. Kiekvieno bendrininko veiksmai turi būti reikšmingi bendrai nusikalstamai veikai, jei bendrininkas neatliktų savo veiksmų, bendro nusikaltimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad A. P. kartu su A. J. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta šiam mirus, komentuojamo įvykio dieną vartojo alkoholinius gėrimus, po ko, sprendžiant iš nukentėjusiojo parodymų, kuriais netikėti apeliacinės instancijos teismas neturi objektyvaus pagrindo, A. J. prispaudė jo galvą prie stalo ir rankos kumščiu sudavė jam 4-5 kartus į galvos sritį, po ko, asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta šiam mirus, vieną kartą kumščiu sudavė A. P. į nosį, dėl ko, jis parkrito ant žemės ir jam iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Esant šiems duomenims, akivaizdu, kad vertinamu atveju A. J. aktyviai dalyvavo naudojant fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, taigi buvo aktyvus nusikaltimo vykdytojas. Tokie A. J. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta šiam mirus veiksmai traktuotini kaip bendrininkų, kadangi jie suvokė, kad veikė bendrai, savo veiksmais palengvino bendro tikslo – nukentėjusiojo sužalojimo – įgyvendinimo procesą, abu tokių jų veiksmų tikėjosi ir jiems neprieštaravo, todėl, darytina išvada, kad A. J., vykdydamas jam inkriminuojamus BK 140 straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, veikė bendrininkų grupėje.

6829.

69Esant aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių visumai, A. J. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, įrodyta visiškai. Jo veiksmų teisinis vertinimas yra tinkamas.

70Dėl bausmės

7130.

72Nors skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu dėl aukščiau išdėstytų veiksmų, atitinkančių nusikalstamų veikų, numatytų BK 259 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsni 1 dalyje, sudėties požymius, A. J. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, tačiau toks apylinkės teismo sprendimas nagrinėjamoje situacijoje nėra tinkamas.

7331.

74Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 straipsnio 2 dalis). Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra galimas nustačius ne tik BK 40 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų visumą, bet taip pat ir apsvarsčius BK 40 straipsnio 1 bei 3 dalyse esančias sąlygas.

7532.

76Pažymėtina ir tai, kad, net ir nustačius visas BK 40 straipsnyje nurodytas formalias sąlygas, teismui paliekama diskrecija motyvuotai apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas turi pagal savo vidinį įsitikinimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padaryti išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, taip pat pasirinktas laiduotojas turės teigiamos įtakos kaltininkui. Be to, formuojamoje teismų praktikoje nusikaltimų valstybės tarnybai ir kitose bylose taikydami BK 40 straipsnio nuostatas teismai įpareigoti apsvarstyti, ar išties kaltininkas yra tokia nesavarankiška, nebrandi asmenybė, kurios gyvenimiškų vertybių sistema, sugebėjimas kontroliuoti savo veiksmus, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo dar nesusiformavę. Būtent tokiam nusikalstamą veiką padariusiam ir aktyviai atgailaujančiam asmeniui BK 40 straipsnio nuostatos nustato papildomai reikalingą jo tolesnio elgesio korekciją, autoritetą turinčio asmens (teismo pasitikėjimo verto asmens, artimo giminaičio, tėvų) priežiūrą, teigiamos įtakos darymą, kad nusikaltęs asmuo laikytųsi įstatymų, nedarytų naujų nusikalstamų veikų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010, 2K-120-489/2016, 2K-52-648/2017).

7733.

78Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad vertinamu atveju A. J. padarė du nesunkius tyčinius nusikaltimus, savo kaltę dėl padaryto pripažino visiškai ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi, tačiau pagrindo išvadai, jog šiuo konkrečiu atveju asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, nėra. A. J. padarytos veikos sudaro realiąją nusikaltimų sutaptį, todėl tokia išvada nepagrįsta. Pagal vieningai šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealią sutaptį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-85/2008, 2K-319/2008, 2K-52-648/2017). Teismų praktikoje pripažįstama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-307/2007, 2K-146/2008, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-128/2013), kad pavienė tęstinė nusikalstama veika – tai veika, susidedanti iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolusių veiksmų, padarytų tokiu pat būdu, tokiomis pat aplinkybėmis, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius, tačiau visus juos sieja vieninga tyčia dėl to paties objekto ir dalyko. Nusikalstamų veikų pripažinimą tęstine veika paprastai lemia žalos padarymas tam pačiam nukentėjusiajam, vieningos tyčios buvimas, t. y. konstatavimas, kad kaltininko tyčia susiformavusi visai nusikalstamai veikai, o ne atskiriems nusikaltimams, esantiems iš esmės tos pačios veikos sudėtinėmis dalimis, ir siekiama vieno rezultato.

7934.

80Nagrinėjamu atveju A. J. inkriminuotos nusikalstamos veikos kvalifikuotos pagal skirtingus BK straipsnius, padarytos skirtingais veiksmais, A. J. neteisėti veiksmai abiem atvejais buvo nukreipti į skirtingus objektus, vertybes, jo sumanymas daryti naują nusikalstamą veiką kiekvieną kartą kilo iš naujo, o tai reiškia, kad A. J. tyčia buvo susiformavusi ne visumai nusikalstamų veikų, o atskiriems konkretiems nusikaltimams. Toks A. J. veiksmų teisinis vertinimas visiškai atitinka vieningai šiuo klausimu formuoja teismų praktiką ir leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, priešingai nei tai konstatuota skundžiamu nuosprendžiu, nenustatyta BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta sąlyga, kad A. J. nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą.

8135.

82Sprendžiant A. J. skirtinų bausmių individualizavimo klausimą, visų pirma pažymėtina, kad bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, yra įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Remiantis komentuojamo straipsnio nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę už padarytą nusikalstamą veiką, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Įvertina ir tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, detaliai išanalizuodamas kiekvienos aplinkybės (atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios) reikšmę. Ir tik įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį bei tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, teismas motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuojamą nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1 ir 2 dalys). Be aptartų esminių bausmės skyrimo pagrindų, tinkamas kaltininko asmenybės įvertinas neabejotinai taip pat yra svarbi teisingos bausmės parinkimo sąlyga. Vertindamas kaltininko asmenybės pavojingumą ir parinkdamas bausmės rūšį bei dydį, teismas turi ypač atidžiai ištirti, ar nusikaltimas padarytas atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos arba nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, ar kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio ir nusikaltimas buvo tik loginis kaltininko gyvenimo būdo bei jo ankstesnio elgesio padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-391/2013).

8336.

84Bylos duomenimis, A. J. padarė du nesunkius, tyčinius ir baigtus nusikaltimus. Nors praeityje už įvairaus pobūdžio ir sunkumo administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų padarymą A. J. buvo baustas administracine tvarka, tačiau teistas nebuvo (2 t., b. l. 161-164). Jokių duomenų apie naujus jo atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra, tačiau, kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, po šiuo nuosprendžiu jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, 2019 m. vasario 28 d. A. J. buvo nubaustas administracine tvarka už tai, kad būdamas girtas viešoje vietoje jis sukėlė muštynes, vartojo necenzūrinius žodžius, tokiais savo veiksmais padarydamas administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 481 straipsnio 1 dalyje (2 t., b. l. 165-170), kas iš esmės neigiamai charakterizuoja A. J. ir suponuoja pagrįstą išvadą, kad tinkamų išvadų iš savo neteisėto elgesio jis nedaro, savo elgesio korekcijos tinkama linkme nesiekia. Įvertintina ir tai, kad būdamas pakankamai jauno amžiaus ir turėdamas vidurinį išsilavinimą jis niekur nedirba ir nesimoko, kas įvertinus jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį ir praeityje buvusį A. J. elgesį – baustumus administracine tvarka, teisėjų kolegijai leidžia pagrįstai spręsti, jog asmuo nėra orientuotas į prasmingą laisvalaikio praleidimą, o jo motyvacija dirbti ir savo pragyvenimui užsidirbti oficialias pajamas, yra silpna. Be šių duomenų, sprendžiant A. J. skirtinų bausmių klausimą atsižvelgtina ir į vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų ir nuoširdžiai gailėjosi dėl padaryto (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o įvertinus tai, kad nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, jis įvykdė bendrininkų grupėje bei apsvaigęs nuo alkoholio, kas neabejotinai turėjo įtakos šios nusikalstamos veikos padarymui, sprendžiant klausimą dėl už šios veikos padarymą A. J. skirtinos bausmės, įvertintinos ir dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 9 punktas). Visumos šių aplinkybių pagrindu A. J. skirtinos švelnesnės BK 140 straipsnio 1 dalies ir 259 straipsnio 1 dalies sankcijose numatytos bausmės – areštas, jo dydį nustatant mažesnį nei BK 49 straipsnio 3 dalyje nustatytas šios bausmės vidurkis. Tokiu būdu, už BK 259 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą A. J. skirtina 25 (dvidešimt penkių) parų arešto, o pagal BK 140 straipsnio 1 dalį – 30 (trisdešimties) parų arešto bausmės. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, šios bausmės subendrinamos iš dalies jas sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį, t. y. 15 (penkiolika) parų, švelnesnės bausmės, skiriant A. J. subendrintą 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę.

8537.

86Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, A. J. savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikaltimų pripažino visiškai, apeliacinės instancijos teisme byla buvo nagrinėjama pagal prokurorės apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas naują nuosprendį priėmė dėl netinkamai pirmosios instancijos teisme pritaikyto baudžiamojo įstatymo, A. J. atžvilgiu taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir šiuo nuosprendžiu jam skirta subendrinta 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmė sumažintina vienu trečdaliu, skiriant A. J. galutinę 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę. Kitoks BK 641 straipsnio nuostatų aiškinimas nagrinėjamoje situacijoje neabejotinai pažeistų A. J. teisę į tinkamą ir teisingą baudžiamosios bylos nagrinėjimo procesą.

8738.

88Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į A. J. skirtos galutinės bausmės laiką įskaitytinas jo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. gruodžio 6 d. 8.30 val. iki 2018 m. gruodžio 7 d., 17.50 val. (2 paros).

8939.

90A. J. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos G. Ž. 2018 m. gruodžio 7 d. nutarimais skirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (3 t., b. l. 9-10) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 t., b. l. 14-15), paliktinos galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

91Dėl kitų klausimų

9240.

93Civiliniai ieškiniai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pareikšti nebuvo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas – netaikytas.

9441.

95Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, likimas spręstinas BPK 94 straipsnyje nustatyta tvarka. Kanapės (antžeminės dalys), Narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktu perduotos laikinam saugojimui Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui, vokas su svarstyklėmis ir folijos popieriumi, pilkos spalvos krepšys (rankinė), paimti kratos metu iš A. J. ir perduoti saugojimui Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate, kvitas BBB Nr. 0056912, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 punktu, sunaikintini; CD diskai, esantys baudžiamojoje byloje, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, paliktini saugoti kartu su baudžiamąja byla.

96Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 3 punktu, 331 straipsniu, 333 straipsniu,

Nutarė

97Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Raimondos Jačiauskienės apeliacinį skundą tenkinti.

98Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį.

99A. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 25 (dvidešimt penkių) parų arešto bausmę.

100A. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę.

101Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, subendrinti šias bausmes iš dalies jas sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį, t. y. 15 (penkiolika) parų, švelnesnės bausmės ir skirti A. J. subendrintą 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę.

102Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. J. skirti galutinę 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę, bausmę atliekant areštinėje, bausmės pradžią skaičiuojant nuo sulaikymo dienos bausmės atlikimui.

103Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į A. J. skirtos galutinės bausmės laiką įskaityti jo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. gruodžio 6 d. 8.30 val. iki 2018 m. gruodžio 7 d., 17.50 val. (2 paras).

104Išaiškinti A. J., kad jis privalo per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo, darbo dienomis, įstaigos darbo metu, atvykti atlikti arešto bausmę į Kano nepilnamečių tardymo izoliatorių – pataisos namus.

105A. J. taikytas kardomąsias priemones įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

106Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

107- kanapės (antžeminės dalys), Narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktu perduotos laikinam saugojimui Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui, vokas su svarstyklėmis ir folijos popieriumi, pilkos spalvos krepšys (rankinė), paimti kratos metu iš A. J. ir perduoti saugojimui Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate, kvitas BBB Nr. 0056912, sunaikintini;

108- CD diskai, esantys baudžiamojoje byloje, paliktini saugoti kartu su baudžiamąja byla.

109Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Baudžiamoji byla A. J. atžvilgiu buvo nutraukta.... 4. A. J. taikytas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 5. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo sprendžiamas ir M. D. kaltės... 6. Teisėjų kolegija... 7. 1.... 8. A. J. 2018 m. lapkričio 22 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 9. 2.... 10. Be to, jis 2018 m. lapkričio 29 d. apie 19.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs... 11. 3.... 12. Tokiais savo veiksmais A. J. buvo kaltinamas atitinkamai pagal BK 259... 13. 4.... 14. Apeliaciniame skunde prokurorė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019... 15. 4.1.... 16. Pasak prokurorės, tam, kad asmuo būtų atleistas nuo baudžiamosios... 17. 5.... 18. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokurorė pritarė apeliaciniame skunde... 19. 6.... 20. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 21. 7.... 22. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ir tinkamas įstatymo pritaikymas, jog... 23. 8.... 24. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi A. J. baudžiamąją bylą apeliacine... 25. 9.... 26. Apklausiamas pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu A. J. kaltu dėl... 27. 10.... 28. Priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas rėmėsi A.... 29. 11.... 30. Nukentėjusysis A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. lapkričio... 31. 12.... 32. Be aptartų A. J. ir nukentėjusiojo A. P. parodymų, A. J. kaltę jam... 33. 13.... 34. Kaip nustatyta 2018 m. gruodžio 6 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolu,... 35. 14.... 36. Remiantis 2019 m. sausio 21 d. akistatos protokole užfiksuotais duomenimis, A.... 37. 15.... 38. Iš 2019 m. sausio 8 d. teismo medicinos specialisto išvadoje Nr.... 39. 16.... 40. 2018 m. gruodžio 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole... 41. 17.... 42. Kaip nustatyta 2018 m. gruodžio 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo... 43. 18.... 44. Remiantis 2018 m. gruodžio 6 d. kratos protokole užfiksuotais duomenimis,... 45. 19.... 46. 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro... 47. 20.... 48. Įvertinęs aukščiau išdėstytus įrodymus, teisėjų kolegijos vertinimu,... 49. Be to, jis 2018 m. lapkričio 29 d. apie 19.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs... 50. Dėl A. J. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. ... 51. 21.... 52. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 259 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas... 53. 22.... 54. Kaip nustatyta A. J. pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu duotais... 55. 23.... 56. Pagrindo abejoti nuosekliais A. J. teiginiais, jog narkotines medžiagas jis... 57. 24.... 58. Tokiu būdu, aukščiau aptartais duomenimis neginčytinai nustatyta, kad A. J.... 59. Dėl A. J. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.... 60. 25.... 61. Pagal BK 140 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip... 62. 26.... 63. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad A. J., būdamas... 64. 27.... 65. A. J. savo kaltės nežymiai sutrikdžius nukentėjusiojo A. P. sveikatą... 66. 28.... 67. Sprendžiant A. J. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 straipsnio 1 dalį... 68. 29.... 69. Esant aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių visumai, A. J. kaltė... 70. Dėl bausmės... 71. 30.... 72. Nors skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu dėl aukščiau... 73. 31.... 74. Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų... 75. 32.... 76. Pažymėtina ir tai, kad, net ir nustačius visas BK 40 straipsnyje nurodytas... 77. 33.... 78. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad vertinamu atveju A. J. padarė du... 79. 34.... 80. Nagrinėjamu atveju A. J. inkriminuotos nusikalstamos veikos kvalifikuotos... 81. 35.... 82. Sprendžiant A. J. skirtinų bausmių individualizavimo klausimą, visų pirma... 83. 36.... 84. Bylos duomenimis, A. J. padarė du nesunkius, tyčinius ir baigtus... 85. 37.... 86. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla pirmosios instancijos teisme buvo... 87. 38.... 88. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į A. J. skirtos galutinės bausmės laiką... 89. 39.... 90. A. J. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos... 91. Dėl kitų klausimų ... 92. 40.... 93. Civiliniai ieškiniai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pareikšti nebuvo,... 94. 41.... 95. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 96. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 97. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 98. Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 6 d.... 99. A. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir skirti... 100. A. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir skirti... 101. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, subendrinti šias bausmes iš... 102. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 103. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į A. J. skirtos galutinės bausmės laiką... 104. Išaiškinti A. J., kad jis privalo per septynias dienas po nuosprendžio... 105. A. J. taikytas kardomąsias priemones įpareigojimą periodiškai registruotis... 106. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 107. - kanapės (antžeminės dalys), Narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei... 108. - CD diskai, esantys baudžiamojoje byloje, paliktini saugoti kartu su... 109. Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną....