Byla 2-156-943/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolasa“ ir atsakovo V. B. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-568-280/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolasa“ ieškinį atsakovams valstybinei įmonei Kupiškio miškų urėdija, V. B., uždarajai akcinei bendrovei „Dalgirda“, Ž. B., MB „Luxtera“, S. V. individualiai įmonei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

5Ieškovas ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento UAB „Rolasa“ susitarimus su VĮ Kupiškio miškų urėdija dėl skolos apmokėjimo tvarkos, kuriais buvo susitarta 199 023,52 Lt skolą sumokėti tiesiogiai UAB „Rolasa“ kreditoriams atsakovui V. B., UAB „Dalgirda“, Ž. B., MB „Luxtera“ ir S. V. individualiai įmonei bei 2013 m. lapkričio 15 d., 2013 m. gruodžio 16 d., 2013 m. gruodžio 20 d., 2014 m. sausio 20 d. ir 2014 m. vasario 12 d. vienašalius mokėjimo sandorius (mokėjimus), sudarančius bendrą 199 023,52 Lt sumą, atliktus kreditoriams V. B., UAB „Dalgirda“, Ž. B., MB „Luxtera“ ir S. V. individualiai įmonei, prašo taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovų jiems sumokėtas sumas bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų pinigines lėšas ar turtines teises, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius daiktus, nekilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovams ar esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis jiems pareikštų reikalavimų apimtyje. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas buvo grindžiamas didele ieškinio suma, kuri objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovams Ž. B. ir V. B., t. y. taikė atsakovo Ž. B. turto (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių) 15 000 Lt sumai areštą, o atsakovo V. B. turto (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių) 20 000 litų sumai areštą, uždraudžiant šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip jį apsunkinti, bloginti jo vertę, nedraudžiant areštuotu turtu naudotis bei atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad areštavus pinigines lėšas sąskaitose, į kurias pervedamas darbo užmokestis, leidžiama naudoti kas mėnesį po 1 000 Lt pragyvenimui.

9Teismas pažymėjo, kad ne iš visų atsakovų išieškomos didelės sumos, todėl vien pagal bendrą ieškinio sumą negalima daryti išvados, kad laikinosios apsaugos priemonės būtinos. Konstatavo, kad atsakovai, išskyrus VĮ Kupiškio miškų urėdiją, lėšas iš UAB „Rolasa“ skolininko VĮ Kupiškio miškų urėdijos gavo pagrįstai, nes ieškovui teikė apmokamas paslaugas. Net jeigu ir gautas lėšas jie bus priversti grąžinti, turės teisę į jas kaip bankrutavusios įmonės kreditoriai. Taigi jų reikalavimai restitucijos atveju irgi galės būti tenkinami ir iš tų sumų, kurias jie grąžintų. Nurodė, kad ieškinys turėtų būti užtikrinamas tik 21 481,21 Lt sumos apimtimi, nes šio dydžio suma turėjo būti pirmiau sumokama pirmos ir antros eilės UAB „Rolasa“ kreditoriams, jeigu jie tuo metu, kai vyko mokėjimai, turėjo reikalavimo teises. Didžiausių sumų ieškovas reikalauja iš atsakovų V. B. (92 843,23 Lt ) ir Ž. B. (64 590,23 Lt), todėl, sprendė, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti tik sumas išieškant iš šių atsakovų. Dėl to teismas nutarė areštuoti šių atsakovų turto Ž. B. 15 000 litų sumai, o V. B.- 20 000 litų sumai, kad būtų galima tenkinti pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimus ir padengti atitinkamą dalį administravimo išlaidų.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas V. B. prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį, nurodant, jog areštavus atsakovo V. B. pinigines lėšas sąskaitose, leidžiama jomis atsiskaityti su V. B. darbuotojais, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei naudoti pačiam kas mėnesį po 1000 Lt pragyvenimui. Teigia, kad taikyta laikinoji apsaugos priemonė nėra proporcinga, atsakovas bus ekonomiškai sužlugdytas, dėl ko net ir dalinai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali tapti nebeįmanomu. Nurodė, kad jis užsiima individualia veikla ir šiai veiklai vykdyti samdo darbuotojus. Skundžiama nutartis apribojo atsakovo V. B. atsiskaitymą su darbuotojais, prievolių vykdymą valstybei bei lėšų naudojimą pragyvenimui, nes joks darbo užmokestis jam nėra mokamas.

12Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Rolasa“ prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį ir administratoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti pilna apimtimi. Nurodo, kad teismas vertino bylos įrodymus, materialinius reikalavimus, parodė išankstinę nuomonę dėl bylos esmės, nors, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neturėjo vertinti ieškinio reikalavimo pagrįstumo iš esmės. Būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika preziumuojama ginčuose dėl didelių pinigų sumų. Nagrinėjamu atveju, teismas jau yra nustatęs, kad areštas ieškinio reikalavimų ribose neigiamai paveiktų atsakovus, t. y. kad ieškinio suma atsakovams yra didelė.

13Atsiliepimu ieškovas BUAB „Rolasa“ prašo atsakovo V. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties atmesti. Nurodo, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, todėl egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Atsakovas siekia savo pinigines lėšas naudoti be apribojimų. Atsakovo atskirojo skundo patenkinimas reikštų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prarastų savo prasmę ir tikslą.

14Atsiliepimais atsakovai Ž. B., UAB „Dalgirda“ prašo ieškovo BUAB „Rolasa“ atskirojo skundo netenkinti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Teigia, kad ieškovas nekvestionuoja atsakovo UAB „Dalgirda“ kaip civilinių teisinių santykių dalyvio elgesio sąžiningumo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jo atžvilgiu prieštarautų universaliems teisės principams.

15Atsiliepimu atsakovas VĮ Kupiškio miško urėdija teigia, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo pakeisti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad ieškinio pagrindas yra actio Pauliana (CK 6.66 str.). Restitucijos taikymas tokiose bylose turi savo specifiką, t. y. išieškojimas pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiamas į perduotas pagal tą sandorį pinigines lėšas, taip pat kitą turtą, ar jo vertę, tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti (CK 6.66 str. 4 d.). Pagal ieškovo pateiktus prie ieškinio duomenis pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimų dydis 21 481,21 Lt.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Atskirieji skundai netenkinami.

20Dėl atsakovo V. B. atskirojo skundo

21Atsakovas V. B. atskiruoju skundu prašė pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį, nurodant, jog areštavus atsakovo V. B. pinigines lėšas sąskaitose, leidžiama jomis atsiskaityti su V. B. darbuotojais, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei naudoti pačiam kas mėnesį po 1000 Lt pragyvenimui.

22Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2015 m. sausio 14 d. nutartimi patenkino atsakovo V. B. prašymą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir leido iš areštuotų piniginių lėšų sąskaitose naudoti kas mėnesį po 289,62 eurus pragyvenimui, individualios veiklos vykdymui 434,38 eurus (taip pat ir mokėti darbo užmokestį samdomiems darbuotojams), bei mokėti mokesčius valstybės biudžetui ir socialinio draudimo įmokas. Taigi, pirmosios instancijos teismas patenkino apelianto prašymą pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį taip, kaip yra prašoma atskiruoju skundu, todėl nebetenka teisinės prasmės Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. nutarties dalies dėl atsakovui V. B. taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarkos teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimas apeliacine tvarka, nes šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių.

23Kadangi nebeliko atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartimi atsakovui V. B. taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarkos teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimo dalyko (objekto), t. y. ši nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal atsakovo V. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

24Dėl ieškovo BUAB „Rolasa“ atskirojo skundo

25Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama garantuoti realų ir tinkamą būsimo procesinio teismo sprendimo byloje įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo galbūt palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, todėl CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimui įvykdyti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17, 146 str.). Pažymėtina, kad ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios.

26Nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento UAB „Rolasa“ susitarimus su atsakovu VĮ Kupiškio miškų urėdija, kuriais buvo susitarta 199 023,52 Lt skolą sumokėti tiesiogiai UAB „Rolasa“ kreditoriams, t. y. atsakovams V. B., UAB „Dalgirda“, Ž. B., MB „Luxtera“ ir S. V. individualiai įmonei, ir taikant restituciją, priteisti iš šių kreditorių (atsakovų) jiems sumokėtas sumas.

27Pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkinęs ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šioje byloje pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė areštą atsakovo Ž. B. turtui - 15 000 Lt sumai ir atsakovo V. B. turtui - 20 000 Lt sumai.

28Ieškovas BUAB „Rolasa“ kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tvirtindamas, kad laikinosios apsaugos priemonės turėjo būti taikytos visa apimtimi visiems atsakovams jiems pareikštų reikalavimų ribose, užtikrinant bendrai ieškiniu pareikštų reikalavimų visą sumą, kuri yra didelė.

29Pažymėtina, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias jų, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos. Tuo tarpu pareiga įrodyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu, tenka asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to ieškovas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį bei mastą, turi įrodyti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui dėl taikytų nepakankamų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakankamumą grindžia išimtinai didele ieškinio suma. Pažymėtina, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1357/2014; 2014 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1174/2014; 2014 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1007/2014). Be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal bendrą ieškinio sumą negalima spręsti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę visiems atsakovams, nes ne iš visų atsakovų išieškomos didelės sumos, pavyzdžiui iš UAB „Dalgirda“ prašoma priteisti 21 104,13 Lt, MB „Luxtera“ - 9 517,28 Lt, S. V. IĮ- 10 968,65 Lt. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, leidžiančių spręsti, jog nurodytos galimai išieškotinos sumos veikiantiems juridiniams asmenims yra didelės, o šių atsakovų veiksmai, disponuojant jiems priklausančiu turtu, gali neigiamai įtakoti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Priešingai, labiau tikėtina, kad, areštavus šių atsakovų turtą, jų ūkinė veikla sutriktų ir dėl kilsiančių finansinių problemų būsimo teismo sprendimo įvykdymo ieškovo atžvilgiu bei atsakovo galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais pasunkėtų.

30Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011). Nagrinėjamu atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškovo pareikštą ieškinį tenkino iš dalies, pripažindamas, kad atsakovas VĮ Kupiškio miškų urėdija V. B. neteisėtai išmokėjo 15 000 Lt ir įpareigojo šią sumą grąžinti ieškovui. Nors sprendimas dar neįsiteisėjęs, tačiau vertintinas kaip preliminariai sudarantis pagrindą manyti, kad ieškovo ieškinys dėl šių reikalavimų prima facie yra pagrįstas. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų V. B. ir Ž. B. turtui (atitinkamai 20 000 Lt ir 15 000 Lt) sumai yra pakankamos užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Be abejo, patikrinus priimto teismo sprendimo teisėtumą instancine tvarka, reikalavimų tenkinimo apimtis gali pakisti, tačiau ši aplinkybė per se nesudaro pagrindo šiai dienai taikyti laikinąsias apsaugos priemones didesne apimtimi. Kaip minėta, grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui turi įrodyti ieškovas, prašantis laikinąsias apsaugos priemones taikyti, tačiau šiuo atveju ieškovas nenurodė ir teismas nenustatė jokių aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovų nesąžiningumą, ar kitų aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Byloje nėra pakankamai objektyvių duomenų, lemiančių būtinybę taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones didesne apimti bei mastu nei jau yra pritaikyta skundžiama nutartimi, t. y. nėra duomenų apie grėsmes teismo sprendimo įvykdymui.

31Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties bei masto, todėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartis šioje dalyje paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 336-338 straipsniais ,

Nutarė

33nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo V. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties dalies, kuria atsakovui V. B. taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

34Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolasa“ atskirojo skundo netenkinti. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties dalį dėl laikinųjų pasaugos priemonių ‑ taikyti atsakovo Ž. B. ( - ) turto (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių) 15 000 Lt sumai areštą, o atsakovo V. B. ( - ) turto (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių) 20 tūkst. litų sumai areštą, uždraudžiant šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip jį apsunkinti, bloginti jo vertę, nedraudžiant areštuotu turtu naudotis bei atsiskaityti su ieškovu, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 5. Ieškovas ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo... 6. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas pažymėjo, kad ne iš visų atsakovų išieškomos didelės sumos,... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas V. B. prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo... 12. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Rolasa“ prašo pakeisti Panevėžio... 13. Atsiliepimu ieškovas BUAB „Rolasa“ prašo atsakovo V. B. atskirąjį... 14. Atsiliepimais atsakovai Ž. B., UAB „Dalgirda“ prašo ieškovo BUAB... 15. Atsiliepimu atsakovas VĮ Kupiškio miško urėdija teigia, kad ieškovo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 19. Atskirieji skundai netenkinami.... 20. Dėl atsakovo V. B. atskirojo skundo... 21. Atsakovas V. B. atskiruoju skundu prašė pakeisti Panevėžio apygardos teismo... 22. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.)... 23. Kadangi nebeliko atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 24. Dėl ieškovo BUAB „Rolasa“ atskirojo skundo... 25. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 26. Nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais nuo... 27. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkinęs ieškovo prašymą dėl... 28. Ieškovas BUAB „Rolasa“ kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį... 29. Pažymėtina, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę... 30. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtinumas užtikrinant laikinųjų... 31. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5... 33. nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo V. B. atskirąjį skundą dėl... 34. Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolasa“ atskirojo...