Byla 2-1122/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų L. M., K. L., J. L., atstovaujamo įstatyminės atstovės L. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-4078-340/2011 pagal ieškovų L. M., K. L., J. L., atstovaujamo įstatyminės atstovės L. M., ieškinį atsakovui UAB „Sporto bankas“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atmestas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami ieškovės L. M. naudai iš atsakovo UAB „Sporto bankas“ priteisti 13 997 Lt turtinės ir 120 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; ieškovo K. L. naudai iš atsakovo priteisti 120 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas ir ieškovo J. L. naudai iš atsakovo priteisti 120 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant ieškinio sumos – 373 997 Lt, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė – 373 997 Lt, o atsakovo turtinė padėtis, ieškovų žiniomis, nėra gera, todėl yra pagrindo manyti, kad pasunkės teismo sprendimo įvykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino. Nutartyje nurodė, kad ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 13 997 Lt turtinės žalos ir 360 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pažymėjo, kad neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais, jos piniginė išraiška nustatoma teismo, vadovaujantis kriterijais, kurių nebaigtinis sąrašas įtvirtintas CK 6.250 str. Teismas pabrėžė, kad teisės į neturtinės žalos atlyginimą įgyvendinimas neturi pažeisti ekonomiškumo ir teisingumo principų, šalių teisėtų interesų pusiausvyros bei sukelti neadekvačiai sunkių pasekmių žalą atlyginti turinčiam asmeniui. Todėl teismas nutarė, kad būtų nepagrįsta neturtinės žalos reikalavimo dydžiui (360 000 Lt) taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant atsakovo turtą. Turtinio reikalavimo dydį – 13 997 Lt – teismas įvertino kaip nedidelį atsakovo - juridinio asmens - atžvilgiu ir nesudarantį pagrindo preziumuoti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovams, įvykdymui kyla grėsmė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovai padavė atskirąjį skundą. Prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – uždėti areštą atsakovo turtui neviršijant ieškinio sumos – 373 997 Lt. Skunde išdėsto argumentus:

  1. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas nevertina ieškinio pagrįstumo ir nepasisako dėl ieškinio esmės;
  2. teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neturi turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti, kad tokia grėsmė yra galima, o turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės reikalaujamos priteisti sumos dydis;
  3. atsakovo turtinė padėtis yra sunki, nes UAB „Sporto bankas“ įmonės vadovas 2011 m. sausio mėn. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos išskėlimo.

10Atsakovas UAB „Sporto bankas“ pateikė atsiliepimą. Prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, jog ieškovai neįrodė grėsmės sprendimo įvykdymui, o vien tik didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Atsižvelgiant į šią laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančią teisės normą, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas, o pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Kita vertus, kaip pažymėta ir skundžiamoje nutartyje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina paisyti civilinio proceso teisėje įtvirtintų ekonomiškumo ir teisingumo principų, reikalaujančių išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Tai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teismų praktikoje yra suformuota ieškovų minima taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010). Šioje byloje ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 13 997 Lt turtinės žalos bei 360 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Esant tokiam ieškiniui pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į reikalaujamų sumų pobūdį ir nutarė, kad pareikštas reikalavimas atlyginti neturtinę žalą, kurio galutinį dydį nustato teismas, neturi būti užtikrinamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, o 13 997 Lt dydžio reikalavimas atlyginti turtinę žalą juridiniam asmeniui nėra didelis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta įstatymo nuostatomis bei suformuota teismų praktika.

14Apeliantai atskirąjį skundą argumentuoja ir tuo, kad atsakovo turtinė padėtis yra bloga, nes jos vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Šis argumentas taip pat nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktą teismas arba teisėjas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo uždėti areštą įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui. O pagal CPK 163 straipsnio 5 punktą, kai nagrinėjant civilinę bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla, teismas privalo sustabdyti šią bylą ir perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris ją atnaujina ir prideda prie bankroto bylos (CPK 166 str. 2 d.). Tokiu atveju toliau yra sprendžiamas ieškovo pripažinimas kreditorium bankroto byloje, o jo materialinių reikalavimų patenkinimas sprendžiamas ir užtikrinamas bankroto byloje Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju procesinė situacija susiklostė būtent taip, nes iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. nutartimi, išnagrinėjęs ieškovų K. S. ir UAB „Infomedia“ ieškinį, tretieji asmenys byloje L. M., K. L., nutarė iškelti UAB „Sporto bankas“ bankroto bylą ir areštuoti bendrovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kitą ilgalaikį materialų turtą. Tokiu būdu ieškovų šioje byloje reikalavimai jau yra užtikrinti bankroto byloje.

15Išnagrinėjus atskirąjį skundą nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329 str.) nurodytų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1p.), o atskirasis skundas atmetamas.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai