Byla eB2-216-730/2018
Dėl kreditorinių reikalavimo pagrįstumo, suinteresuoti asmenys A. E., P. D., A. E

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,

3dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ bankroto administratorei S. S. K.

4kreditorės N. M. – Vaineikienės atstovui advokatui Kristijonui Paliučiui,

5suinteresuotiems asmenims A. E., P. D., suinteresuotų asmenų A. E., P. D. ir A. E. atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui,

6uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės N. M. – V. prašymą bankrutavusios uždariusios akcinės bendrovės „Grando LT“ bankroto byloje dėl kreditorinių reikalavimo pagrįstumo, suinteresuoti asmenys A. E., P. D., A. E..

7Teismas

Nustatė

8I. Ginčo esmė

91.

10Kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas Paliutis teismui pateikė prašymą dėl kreditorių A. E. ir P. D., A. E. išbraukimo iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ kreditorių sąrašo. 2018 m. liepos 13 d. pareiškimu prašymo dalyje išbraukti iš kreditorių sąrašo A. E. atsisakė.

112.

12Prašyme nurodė aplinkybes, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, įskaitant buvusių bendrovės direktorių A. E. ir P. D. bei akcininkės A. E. kreditorinius reikalavimus, kuriuos galimai patvirtina minėtų asmenų pateikti kasos pajamų kvitai. Nurodo, kad pinigų perdavimas įmonei grindžiamas tik uždarosios akcinės bendrovės ,,Grando LT“ kasos pajamų orderių kvitų kopijomis, kuriose kaip pinigus gavęs asmuo pasirašė A. E.. Teigia, kad įmonės kasos knyga ir kiti dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti teismui pateiktų kvitų kopijų autentiškumą ir realumą, nepateikti ir akivaizdu, kad tai padaryta sąmoningais A. E. veiksmais, organizuojant fiktyvų bendrovės akcijų ir dokumentų perdavimą S. S., kuris tokius faktus neigia. Teigia, ar kasos pajamų kvitai iš tikrųjų buvo sudaryti ir jeigu buvo, tai neįmanoma nustatyti kam buvo panaudoti į bendrovės kasą įnešti grynieji pinigai, nes bankroto administratorei nebuvo perduota nei bendrovės kasa, nei jos žurnalas, nei bendrovės antspaudas.

133.

14Atsiliepime į kreditorės prašymą atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ bankroto administratorė S. K. nurodo, kad su prašymu nesutinka. Bankroto administratorės atsiliepime nurodyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai 6 951,35 EUR sumoje. 2016 m. liepos 4 d. teismo nutartimi patvirtinti buvusių bendrovės vadovų finansiniai reikalavimai 31 962 EUR sumoje. Po atskirojo skundo išnagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme, nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 30 d., kasacine tvarka ji nebuvo apskųsta, todėl yra įsiteisėjusi ir visuotinai privaloma bei vykdytina. Kreditorės reikalavimas pašalinti A. E. ir P. D. iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ patvirtinto kreditorių sąrašo yra nekorektiškas ir bankroto administratorės teigimu gali būti paremtas asmeniniais sumetimais, nes nuo 2011 m. gegužės 23 d. vyksta teisminiai ginčai tarp ieškovės N. M. – V. ir atsakovo A. E. dėl žalos atlyginimo. Nurodo, kad direktoriumi nuo 2012 m. kovo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 11 d. buvo A. E., nuo 2015 m. rugsėjo 11 d. iki 2016 m. sausio 29 d. P. D.. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 10 d. civilinėje byloje Nr.e2-17-904/2017 pripažino, kad akcijų pardavimo sandoris tarp A. E. ir A. E. buvo apsimestinis ir jį pripažino negaliojančiu (sprendimas įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 30 d.), todėl akcininku nuo akcijų įsigijimo 2012 m. kovo 21 d. yra pripažintas A. E..

154.

16Teismo posėdžio metu kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas Paliutis prašymą palaikė. Nurodė, kad įmonė nuo 2012 metų veikė nuostolingai ir įmonės nuostoliai iki bankroto iškėlimo didėjo, tačiau įmonės vadovas dėl bankroto iškėlimo į teismą nesikreipė. Nurodo, kad byloje nėra duomenų, ar įmonėje buvo apskaitomos visos pajamas ir turtas, o teismo gali būti patvirtinti tik tie kreditoriniai reikalavimai, kurie yra teisėti. Nurodo, kad piniginės operacijos, kuriais remiantis yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, nagrinėjamoje byloje nėra pagrįstos, o tik įrodinėjamos A. E. paaiškinimais, nesant pirminių apskaitos dokumentų.

175.

18Teismo posėdžio metu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ bankroto administratorė S. S. K. su pateiktu prašymu nesutiko.

196.

20Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų A. E., P. D. ir A. E. atstovas advokatas Artūras Jaskelevičius nurodė, kad su prašymu nesutinka. Nurodo, kad įmonei trūko apyvartiniu lėšų, todėl A. E. ir P. D. siekdami tęsti įmonės veiklą įnešė asmenines lėšas, pirkdami įmonės veiklai reikalingas prekes ir apmokėdami už paslaugas, todėl šių kreditorių reikalavimai yra teisėti. Nurodo, kad bankroto administratorė prieštaravimų dėl šių kreditorinių reikalavimų nereiškia.

21Teismas

konstatuoja:

227.

23Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtintas A. E. kreditorinis reikalavimas 28 962 EUR sumoje ir P. D. kreditorinis reikalavimas 3000 EUR sumoje. Šie kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, suinteresuotų asmenų paaiškinimais. 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi palikta nepakeista.

24Dėl galimybės tikslinti kreditorinius reikalavimus.

258.

26Kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas Paliutis nurodo, kad gavus kreditoriaus atstovo prašymą dėl kreditorinių reikalavimų peržiūrėjimo bankroto bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva svarstyti klausimą dėl A. E., P. D. išbraukimo iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ kreditorių sąrašo.

279.

28Kasacinis teismas yra pripažinęs, kad reikalavimai gali būti tikslinami, kai bankroto procedūrų vykdymo metu atsiranda naujų aplinkybių, dėl kurių keičiasi reikalavimų dydis arba reikalavimas pasibaigia. Prie tokių aplinkybių priskirtini atvejai, kai kreditorius atsisako reikalavimų, perleidžia juos kitiems asmenims, kai su kreditoriumi atsiskaitoma iki likvidavimo procedūros pradžios, kai patvirtintą reikalavimą ginčija kiti turintys tokią teisę kreditoriai ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657-248/2015).

2910.

30Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kreditorių reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą ir kartu įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, todėl kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami išimtiniais atvejais ir taikoma, kai nagrinėjant bylą nustatomas kreditorių reikalavimų dydžio pakitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

3111.

32Nors bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nėra absoliuti ir nesuteikia bankroto proceso dalyviams teisės neribotą skaičių kartų tikslinti patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus, tačiau teismas gali juos peržiūrėti ir atsižvelgdamas į faktiškai pasikeitusias aplinkybes jas patikslinti, todėl šiuo atveju nagrinėjamoje byloje

3312.

342018 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorės N. M. – V. 101,79 EUR dydžio kreditorinis reikalavimas. ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus. Akivaizdu, kad N. M. – V. kreditorinis reikalavimas patenka į nurodyto straipsnio dispoziciją, todėl sutinkama su N. M. – V. atstovo advokato Kristijono Paliučio nurodytu argumentu, kad N. M. – V. gali nagrinėjamu atveju reikšti prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo. Tokios pat pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-677-370/2018).

3513.

36Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą imtis visų įmanomų priemonių, kad bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009, 2001 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016).

3714.

38Esant nurodytai formuojamai teismų praktikai, darytina išvada, jog teismui suteikta teisė peržiūrėti bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus, todėl teismas sprendžia dėl kreditorių P. D. ir A. E. patvirtintų kreditorinių reikalavimų, atsižvelgiant į naujai byloje nurodytas aplinkybes, papildomai pateiktus įrodymus.

39Dėl A. E. ir P. D. kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.

4015.

41Kreditorė teigia, kad kreditorių A. E. ir P. D. teismo 2016 m. balandžio 15 d. ir 2016 m. liepos 4 d. nutartimis patvirtinti kreditoriniai reikalavimai yra nepagrįsti, nes jie patvirtinti tik remiantis kasos pajamų orderių kvitų kopijomis. Teigia, kad įmonės kasos knyga ir kiti dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti teismui pateiktų kvitų kopijų autentiškumą ir realumą, nepateikti todėl akivaizdu, kad tai padaryta sąmoningais A. E. veiksmais, organizuojant fiktyvų bendrovės akcijų ir dokumentų perdavimą S. S., kuris šiuos faktus neigia. Teigia, ar kasos pajamų kvitai iš tikrųjų buvo sudaryti ir jeigu buvo, tai neįmanoma nustatyti kam buvo panaudoti į bendrovės kasą įnešti grynieji pinigai, nes bankroto administratorei nebuvo perduota nei bendrovės kasa, žurnalas ir antspaudas. 16.

42Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtintas A. E. kreditorinis reikalavimas 28 962 EUR sumoje ir P. D. kreditorinis reikalavimas 3000 EUR sumoje, 2016 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ši nutartis palikta nepakeista. Siekiant įvertinti šių kreditorinių reikalavimų (ne)pagrįstumą, teismas vertina suinteresuotų asmenų A. E. ir P. D. pateiktų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą pagrindžiančių įrodymų (kasos pajamų orderių) atitiktį teisės aktams ir šių kasos pajamų orderio kvitų duomenis byloje esančių įrodymų visete. 17.

43Kreditorė nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo patvirtintu P. D. 3000 EUR kreditoriniu reikalavimu iš esmės nurodant, kad šis reikalavimas yra grindžiamas tik kasos pajamų orderio kopija ir netinkamu P. D. elgesiu bankroto proceso eigoje. 18.

44Vertinant byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2016 m. vasario 27 d. P. D. pateikė prašymą bankroto administratorei prašant patvirtinti jo 3000 EUR kreditorinį reikalavimą. P. D. teikiamą kreditorinį reikalavimą grindė kasos pajamų orderiu, tai yra 2015 m. balandžio 6 d. kasos pajamų orderio kvito Nr. 95 išrašyto 3000 EUR sumai kopija. Kasos pajamų orderio kvite nurodyta, kad pinigai yra A. E. priimti iš P. D., kaip įnašas mokesčių mokėjimui ir prekių pirkimui. 19.

45Nesutiktina su kreditorės N. M. – V. nurodytais argumentais, kad byloje nėra kitų duomenų, pagrindžiančių šio kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Remiantis Juridinių asmenų registro 2016 m. vasario 3 d. išrašu nustatyta, kad pinigų priėmimo metu uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ vadovas buvo A. E., kuris pagal kasos pajamų orderio kvitą priėmė iš P. D. gautas pinigines lėšas. Šis piniginių lėšų perdavimo faktas taip pat yra užfiksuotas uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose, tai yra 2015 m. lapkričio 30 d. balanse nurodyta, kad įmonei yra suteikta 3000 EUR P. D. paskola. Faktą, kad siekdami įmonės nuostolių mažinimo akcininkai įnešdavo įnašus patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai -aiškinamieji uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ raštai. 20.

46Kreditorė taip pat nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo patvirtintu A. E. 28 962 EUR kreditoriniu reikalavimu iš esmės nurodant, kad šis reikalavimas yra grindžiamas tik kasos pajamų orderių kopijomis ir netinkamu A. E. elgesiu bankroto proceso eigoje. 21.

47Kreditorius A. E. 2016 m. vasario 26 d. kreipėsi į bankroto administratorę su prašymu patvirtinti jo 35430,84 EUR (125 000 LT) kreditorinį reikalavimą, kuris grindžiamas kasos pajamų orderių kvitų kopijomis. 2014 m. lapkričio 14 d. kasos pajamų orderio kvite Nr. 355 nurodoma, kad A. E. įnešė į įmonės kasą 5792,40 EUR (20 000 LT), 2014 m. rugsėjo 30 d. kasos pajamų orderio kvitu Nr. 297 įnešė 14 481 EUR (50 000 LT), 2014 m. kovo 20 d. kasos pajamų orderio kvitu Nr. 87 įnešė 8688,60 EUR (30 000 LT), 2013 m. lapkričio 27 d. kasos pajamų orderio kvitu Nr. 324 įnešė 5792,40 EUR (20 000 LT), 2013 m. birželio 30 d. kasos pajamų orderio kvitu Nr. 179 įnešė 1448,10 EUR (5000 LT). Iš viso 35430,84 EUR (125 000 LT). Kasos pajamų orderio kvitai yra pasirašyti kasininko A. E.. Remiantis uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ aiškinamaisiais raštais nustatyta, kad A. E. atsisakė 7240,50 EUR (25 000 LT) skolos, kuri buvo perkelta į įmonės trumpalaikį turtą. 22.

48Kreditorė kelia abejones dėl teismui pateiktų įrodymų (kasos pajamų orderių) patikimumo, kadangi kreditorės teigimu byloje nėra kitų įrodymų, pagrindžiančių kasos pajamų orderių realumą, pinginių lėšų perdavimą. 23.

49Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 12 dalis nustato, jog pinigų apskaitos dokumentas yra popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) 3 punktą pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo finansininkas, o priėmus pinigus – ir kasininkas. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio kvitas, kurį pasirašo finansininkas ir kasininkas. Nagrinėjamu atveju kasos orderių kvitus pasirašė įmonės vadovas – A. E., vertinant kasos pajamų orderio atitiktį taisyklėms, nėra pagrindo abejoti, kad išduoti kasos orderių kvitai yra neatitinkantys taisyklėse nurodytiems reikalavimams ir ar nepagrįsti kitais byloje esančiais įrodymais, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad P. D. ir A. E. kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad kreditorė nesutikdama su kasos pajamų orderio kvitais prašymą iš esmės nenurodė konkrečių faktinių aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima konstatuoti šių kasos pajamų orderių nepatikimumą, o tik remiasi prielaida, kad kasos pajamų orderio kvitai yra nepagrįsti, kadangi bankroto administratorei nėra perduoti įmonės dokumentai. Be to, 2018 m. gruodžio 14 d. teismo posėdyje suinteresuoti asmenys P. D. ir A. E. pateikė kvitų kopijų, kurių pagrindu jie prašė patvirtinti kreditorinius reikalavimus, originalus. 24.

50Be to, teismo vertinimu, A. E. ir P. D. kreditorinių reikalavimų pagrįstumą patvirtina ir liudytojos R. K., kuri dirbo UAB „Grando LT“ buhaltere parodymai duoti 2018 m. gruodžio 14 d. teismo posėdyje. Liudytoja R. K. parodė, jog suinteresuoti asmenys A. E. ir P. D. įmonės veikloje naudojo savo asmenines lėšos, kadangi įmonėje trūko apyvartinių lėšų. Kasos pajamų orderius, kurių pagrindu suinteresuoti asmenys prašo patvirtinti jų kreditorinius reikalavimus, parengė ji pati kaip buhalterė, sutikrinusi su buhalterinės apskaitos duomenimis, ir perdavė A. E. pasirašyti, šie įsiskolinimai suinteresuotiems asmenims A. E. ir P. D. yra atvaizduoti įmonės buhalterinėje apskaitoje (2018 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio protokolo garso įrašas, 10:20:28 - 11:19:05). Teismas vertinant liudytojos R. K. parodymus objektyvumo prasme, neturi pagrindo jais abejoti, tokių aplinkybių, kurių pagrindu teismas turėtų abejoti liudytojos parodymų objektyvumu, neurodė ir kreditorės atstovas. 25.

51Be to, teismo vertinimu, suinteresuotų asmenų A. E. ir P. D. kreditorinių reikalavimų pagrįstumą patvirtina byloje pateikti įrodymai: uždarosios akcinės bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ apyvartos žiniaraščiai, 2018 m. gruodžio 3 d. uždarosios akcinės bendrovės „Sanitex“ pranešimas, jog atsiskaitymai su UAB „Grando LT“ buvo vykdomi grynais pinigais, uždarosios akcinės bendrovės „Kietas kampas“ pateikti mokėjimo dokumentai, patvirtinantys, jog už patalpų nuomą ir paslaugas uždaroji akcinė bendrovė „Grando LT“ mokėjo grynais. Suinteresuoti asmenys A. E. ir P. D. nurodė, jog jie už šias prekes, paslaugas mokėjo savo asmeninėmis lėšomis. Byloje nėra ginčo ir kreditorė neįrodinėjo, jog šie mokėjimai galimai buvo atliekami kitų asmenų. Teismo vertinimu, P. D. kreditorinio reikalavimo pagrįstumą patvirtina ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2018 m. lapkričio 21 d. pranešimas, kuriame nurodoma, kad P. D. 2015 m. rugsėjo 3 d. sumokėjo 200 EUR įmokų, 2015 m. spalio 18 d. sumokėjo 500 EUR įmokų. Suinteresuotas asmuo P. D. nurodė, jog jis savo asmeninėmis lėšomis sumokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas už UAB „Grando LT“. 26.

52Kita vertus pažymėtina ir tai, kad nors finansinės operacijos buvo atliekamos grynaisiais pinigais, ši aplinkybė nesudaro pagrindo abejoti kreditorinių reikalavimų pagrįstumu, nes tokios finansinės operacijos, kurias atliko P. D. ir A. E., atitiko įprastą verslo praktiką. 27.

53Pažymėtina ir tai, jog nors nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-722-718/2018 , kurioje P. D. ir A. E. buvo kaltinami nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje padarymu, neįsiteisėjęs, tačiau teismas taip pat nustatė aplinkybę, jog nepaneigti kaltinamųjų P. D. ir A. E. parodymai, kad norėdami pagerinti įmonės finansinę padėtį, P. D., A. E. į įmonės veiklą įnešė savo asmenines pinigines lėšas. 28.

54Kreditorė ginčydama kreditorių P. D. ir A. E. kreditorinius reikalavimus taip pat nurodo, kad šių kreditorių nesąžiningą elgesį pagrindžia aplinkybės, kad bankroto proceso metu šie kreditoriai buvo nesąžiningi, sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, siekiant nuslėpti įmonės dokumentus. 29.

55Byloje nustatyta, kad pinigų perdavimo metu (kasos pajamų orderio kvitu) pinigus priėmė kasininkas A. E., kuris pinigų priėmimo metu buvo įmonės vadovas, kasininkas. Konkrečias bendrovės vadovo teises ir pareigas reglamentuoja Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatos, bendrovės įstatai, pareiginiai nuostatai. Organizuodamas ir vykdymas bendrovės kasdienę veiklą, bendrovės vadovas, be kita ko, saistomas įstatyme įtvirtintų fiduciarinių pareigų, tai yra veiklos principų, kuriais jis turi vadovautis, priimdamas konkrečius verslo sprendimus, ir kuriais iš esmės apibūdinamas bendrovės vadovo veiklos standartas. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. 30.

56Nustatyta, kad 2012 m. spalio 23 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi A. E. pardavė uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ akcijas A. E., 2012 m. spalio 30 d. A. E. pateikė prašymą Juridinių asmenų registrui uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ akcininke įregistruoti A. E., kuri, kaip vienintelė uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ akcininkė valstybės įmonėje Registrų centras įregistruota nuo 2012 m. lapkričio 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai (Klaipėdos rajono apylinkės teismas) 2017 m. liepos 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-17-904/2017 pripažinta niekine ir negaliojančia 2013 m. spalio 23 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp A. E. ir A. E. ir taikyta restitucija, grąžinant A. E. ir J. E. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise 100 vienetų paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ akcijų, kurių nominali vertė 2896 EUR. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-1713-777/2017 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. 31.

57Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, tai yra tyčios ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Kreditorė siekdama įrodyti, kad sudaryta akcijų – pirkimo pardavimas yra sietina priežastinio ryšio pagrindu su kreditorės teigimu nepagrįstais kreditoriniais reikalavimais turi pagrįsti šias įrodinėjamas aplinkybes. 32.

58Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, nėra įrodymų, sudarančių pagrindą pripažinti esant priežastinį ryšį tarp vadovų veiksmų (akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo) ir prašomų patvirtinti kreditorinių reikalavimų pagrįstumo. Vien ta aplinkybė, kad A. E. pardavė akcijas A. E. nesudaro pagrindo konstatuoti, esant priežastiniam ryšiui tarp šių veiksmų ir kreditorių A. E. ir P. D. patvirtintų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo. 33.

59Pažymėtina, kad kreditorė papildomai nurodo, kad kreditorinių reikalavimų nepagrįstumą įrodo kreditorių P. D. ir A. E. elgesys, siekiant nuslėpti įmonės dokumentus. Vertinant kreditorių A. E. ir P. D. elgesį šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-722-718/2018, kurioje 2018 m. spalio 15 d. nuosprendžiu A. E. ir P. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas nustatė, kad apskaitos dokumentų paslėpimas BK 222 straipsnio prasme – tai veiksmai, kai dokumentas slepiamas turint tikslą, kad juo nebūtų pasinaudota tiriant asmens veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju kaltinamųjų A. E. ir P. D. veiksmuose nėra būtinojo BK 222 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos sudėties požymio – tyčios. 34.

60Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog patvirtinti A. E. ir P. D. kreditoriniai reikalavimai bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ byloje yra neįrodyti, todėl nepagrįsti. Priešingai, vertinant byloje esančius įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti įrodytomis kreditorės N. M. – V. prašyme dėl kreditorių A. E. ir P. D. išbraukimo iš kreditorių sąrašo nurodytas aplinkybes dėl kasos pajamų orderio nepatikimumo, priežastinio ryšio tarp patvirtintų kreditorinių reikalavimų ir A. E., kaip įmonės vadovo elgesio parduodant jam priklausančias akcijas A. E., todėl kreditorės N. M. – V. prašymas netenkinamas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnis).

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

62netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ kreditorės N. M. – V. prašymo išbraukti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“ kreditorių sąrašo kreditorius A. E. ir P. D..

63Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems ji priimta, kiti kreditoriai gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,... 3. dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“... 4. kreditorės N. M. – Vaineikienės atstovui advokatui Kristijonui Paliučiui,... 5. suinteresuotiems asmenims A. E., P. D., suinteresuotų asmenų A. E., P. D. ir... 6. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės N.... 7. Teismas... 8. I. Ginčo esmė... 9. 1.... 10. Kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas Paliutis teismui... 11. 2.... 12. Prašyme nurodė aplinkybes, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 4... 13. 3.... 14. Atsiliepime į kreditorės prašymą atsakovės bankrutavusios uždarosios... 15. 4.... 16. Teismo posėdžio metu kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas... 17. 5.... 18. Teismo posėdžio metu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando... 19. 6.... 20. Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų A. E., P. D. ir A. E. atstovas... 21. Teismas... 22. 7.... 23. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi... 24. Dėl galimybės tikslinti kreditorinius reikalavimus.... 25. 8.... 26. Kreditorės N. M. – V. atstovas advokatas Kristijonas Paliutis nurodo, kad... 27. 9.... 28. Kasacinis teismas yra pripažinęs, kad reikalavimai gali būti tikslinami, kai... 29. 10.... 30. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kreditorių reikalavimų... 31. 11.... 32. Nors bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus... 33. 12.... 34. 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorės N. M. – V.... 35. 13.... 36. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, bankroto bylose... 37. 14.... 38. Esant nurodytai formuojamai teismų praktikai, darytina išvada, jog teismui... 39. Dėl A. E. ir P. D. kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.... 40. 15.... 41. Kreditorė teigia, kad kreditorių A. E. ir P. D. teismo 2016 m. balandžio 15... 42. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi... 43. Kreditorė nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo patvirtintu P. D. 3000 EUR... 44. Vertinant byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2016 m. vasario... 45. Nesutiktina su kreditorės N. M. – V. nurodytais argumentais, kad byloje... 46. Kreditorė taip pat nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo patvirtintu A. E.... 47. Kreditorius A. E. 2016 m. vasario 26 d. kreipėsi į bankroto administratorę... 48. Kreditorė kelia abejones dėl teismui pateiktų įrodymų (kasos pajamų... 49. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 12 dalis... 50. Be to, teismo vertinimu, A. E. ir P. D. kreditorinių reikalavimų pagrįstumą... 51. Be to, teismo vertinimu, suinteresuotų asmenų A. E. ir P. D. kreditorinių... 52. Kita vertus pažymėtina ir tai, kad nors finansinės operacijos buvo... 53. Pažymėtina ir tai, jog nors nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr.... 54. Kreditorė ginčydama kreditorių P. D. ir A. E. kreditorinius reikalavimus... 55. Byloje nustatyta, kad pinigų perdavimo metu (kasos pajamų orderio kvitu)... 56. Nustatyta, kad 2012 m. spalio 23 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi A.... 57. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad vadovas atsako ne dėl bet kokių jam... 58. Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, nėra įrodymų, sudarančių... 59. Pažymėtina, kad kreditorė papildomai nurodo, kad kreditorinių reikalavimų... 60. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas... 62. netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grando LT“... 63. Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos atskiruoju skundu...