Byla 2S-1829-560/2013
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB DNB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Textil 3“ ieškinį atsakovui AB DNB bankas dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Textil 3“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB DNB bankui, kuriuo prašė pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo 2008-05-28 sudarytos kredito linijos sutarties Nr. K-2411-2008-108 vienašalį nutraukimą neteisėtu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė teismo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo naudai įkeisto ir ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto priverstinį skolos išieškojimą pagal 2008-05-28 kredito linijos sutartį Nr. K-2411-2008-108, t. y. gamybinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (hipotekos identifikavimo kodas ( - )), ir administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (hipotekos identifikavimo kodas ( - )). Nurodė, kad ieškovas siekia pripažinti vienašalį kredito sutarties nutraukimą negaliojančiu ir atkurti tarp sutarties šalių iki pažeidimo buvusią padėtį, o galimai patenkinus ieškinio reikalavimą, neliktų pagrindo priverstiniam išieškojimui. Atsižvelgiant į tai, pradėjus priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto, mano, jog būsimo galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-13 nutartimi ieškovo UAB „Textil 3“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo UAB „Textil 3“ nuosavybės teise priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto – gamybinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), procedūras, išieškant skolą pagal tarp ieškovo ir atsakovo 2008-05-28 sudarytą kredito linijos sutartį Nr. K-2411-2008-108 su vėlesniais pakeitimais, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad pareikšto ieškinio reikalavimas dėl kredito sutarties nutraukimo neteisėtumo ir priverstinis išieškojimas iš turto, kurio įkeitimu kredito sutarties įvykdymas yra užtikrintas, yra tiesiogiai tarpusavyje susiję. Pažymėjo, kad galimai patenkinus ieškovo reikalavimą, pripažįstant, jog atsakovas neteisėtai nutraukė kredito linijos sutartį, atsakovui nebeliktų pagrindo vykdyti priverstinį išieškojimą iš ieškovo pagal šią sutartį įkeisto turto. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas pripažino, kad atsakovui pradėjus vykdyti priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto būsimo galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas iš tiesų gali pasunkėti arba tapti neįmanomu ir netgi suponuoti naujus ginčus tarp šalių dėl išieškoto turto grąžinimo, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas AB DNB bankas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-13 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 144 str. 1 d., nes neatliko preliminaraus ieškovo ieškinio pagrįstumo vertinimo. Atsakovo teigimu, teismo nutartis yra nemotyvuota, todėl vien šiuo pagrindu naikintina. Nurodė, kad ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas, negali būti patenkintas, dėl to negalėjo būti taikomos ir laikinosios apsaugos priemonės. Be to, atsakovo teigimu, šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Ieškovas nenurodė jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kurie sąlygotų būtinybę uždrausti bankui vykdyti skolos išieškojimą iš jam įkeisto turto. Nurodė, kad draudimas bankui įgyvendinti savo, kaip hipotekos kreditoriaus, teises pažeistų banko interesus, dėl ko atsakovas patirs ženklių nuostolių ir bus priverstas kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Pažymėjo, kad skolos išieškojimo procedūrų sustabdymas reikštų, jog yra ribojamos banko teisės reikalauti skolos grąžinimo.

9Ieškovas UAB „Textil 3“ pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kurį prašo atmesti. Nurodo, kad ieškovas pakankamai tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, preliminariai juos įvertino. Pažymėjo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškinio iš esmės nenagrinėja, tačiau tik įvertina, ar jis nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Pažymėjo, kad tuo atveju, jei teismas patenkintų ieškinį, neliktų pagrindo priverstiniam išieškojimui iš hipoteka įkeisto turto, kadangi kredito linijos sutartis toliau liktų galioti ir būtų vykdoma. Nurodė, kad tenkinus ieškovo ieškinį, tačiau bankui realizavus nekilnojamąjį turtą, bus apsunkinta galimybė sugrąžinti padėtį į status quo, nes turtas jau būtų perleistas tretiesiems asmenims. Mano, kad nepagrįsti ir atsakovo argumentai dėl proporcingumo bei ekonomiškumo principų pažeidimo, nes skolos išieškojimas sustabdytas ne neterminuotai, o kol bus išnagrinėta byla, taip pat už šį laikotarpį bus skaičiuojamos palūkanos, o atsakovo teiginiai dėl ženklių nuostolių patyrimo yra deklaratyvūs ir niekaip nepagrįsti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis procesas pagal atsakovo AB DNB bankas skundą nutrauktinas.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-33552-592/2013 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ieškovo UAB „Textil 3“ ir atsakovo AB DNB banko sulygtomis sąlygomis. Taip pat minėta nutartimi panaikintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-13 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas yra šio apeliacinio proceso nagrinėjimo dalykas. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

13Pažymėtina, kad apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, tiek dalinis (CPK 260-261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Taigi, Vilniaus miesto apylinkės teismui 2013-10-23 nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukus ir panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnyko, t. y. nebeliko apeliacijos objekto. Esant tokiai situacijai, darytina išvada, jog apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

14Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą, nutrauktinas nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1228/2009).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 338 str.,

Nutarė

16apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo AB DNB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai