Byla e2-2649-676/2015
Dėl skolos priteisimo, ir, pagal atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ priešieškinį ieškovui Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“, tretiesiems asmenims UAB „Amekus“, UAB „Ameko konstrukcijos“, dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant vertėjai Vidai Rimkienei, ieškovo Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ atstovui advokatui O. D., atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ atstovui advokatui A. J., trečiojo asmens UAB „Amekus“ atstovui advokatui A. Ž., civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ ieškinį atsakovui UAB „Baltijos plieno sistemos“, dėl skolos priteisimo, ir, pagal atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ priešieškinį ieškovui Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“, tretiesiems asmenims UAB „Amekus“, UAB „Ameko konstrukcijos“, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ prašo priteisti iš atsakovo 6170,12 EUR skolą, 63,76 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp šalių buvo pasirašyta 2014-08-01 paslaugų teikimo sutartis dėl metalo gaminių kokybės tikrinimo, ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir darbus atliko, šalys pasirašė atliktų darbų aktus, buvo išrašytos sąskaitos faktūros apmokėjimui už atliktus darbus, tačiau atsakovas nesumoka ieškovui 6170,12 EUR už atliktus darbus. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai advokatas O. D. palaikė ieškovo poziciją.

3Atsakovas UAB „Baltijos plieno sistemos“ atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutiko, nurodė, kad ieškovas suteikė atsakovui nekokybiškas paslaugas, todėl neturi pagrindo gauti atsiskaitymą pagal šią sutartį. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas A. J. su pareikštu ieškiniu sutiko, nurodė, jog pagal sutartį ir pateiktas apmokėjimui sąskaitas faktūras atsakovas turi sumokėti ieškovui skolos sumą, byloje tarp šalių nėra ginčo dėl skolos sumos bei paskaičiuotų delspinigių sumos, tačiau atsakovas šį ieškovo reikalavimą ginčija pateikdamas priešieškinį dėl žalos atlyginimo.

4Tretysis asmuo UAB „Amekus“ atsiliepimu į ieškinį savo pozicijos dėl ieškovo reikalavimo neišsakė, prašo spręsti teismo nuožiūra, tačiau nurodė, kad tarp UAB „Amekus“ ir atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“, atsakovui pagaminus nekokybiškas metalines konstrukcijas, buvo kilęs ginčas dėl nuostolių atlyginimo, tačiau tarp jų ginčas buvo išspręstas taikos sutartimi civilinėje byloje Nr. L2-14778-676/2014.

5Atsakovas UAB „Baltijos plieno sistemos“ priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo 9168,86 EUR žalos atlyginimo, atlikti ieškovo ir atsakovo priešpriešinių vienarūšių vykdytinų reikalavimų įskaitymą ir atsakovui iš ieškovo priteisti 2998,74 EUR žalos atlyginimo, priteisti iš ieškovo 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys pasirašė 2014-08-01 paslaugų teikimo sutartį dėl metalo gaminių kokybės tikrinimo, tačiau ieškovas netinkamai suteikė paslaugas atsakovui ir dėl to jis patyrė žalą – atsakovas gavo 2014-10-28 UAB „Amekus“ pretenziją dėl netinkamai atliktų keturių metalinių atramų/kolonų gamybos, kurios tikrinimą ir defektavimą pagal nurodytą sutartį buvo įsipareigojęs atlikti ieškovas, ir dėl šios priežasties atsakovui UAB „Amekus“ neapmokėjo 9168,86 EUR, šiai sumai atsakovui buvo padaryta žala. Teismo posėdžių metu atsakovo atstovas advokatas A. J. papildomai paaiškino, kad 9168,86 EUR suma atsakovui UAB „Amekus“ būtų apmokėjęs, jei ieškovas būtų tinkamai atlikęs savo įsipareigojimus ir suteikęs atsakovui tinkamas paslaugas. Prašo priteisti iš ieškovo 605,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas pagal šalių pasirašytą 2014-08-01 paslaugų teikimo sutartį dėl metalo gaminių kokybės tikrinimo buvo atsakingas už gaminių kokybės tikrinimą, tačiau nebuvo atsakingas už pačią gaminių kokybę, ieškovo įsipareigojimas pagal sutartį atsakovui buvo atskleisti gaminių trūkumus ir raštu informuoti apie juos atsakovą – ieškovas šiuos įsipareigojimus įvykdė ir informavo atsakovą elektroniniais laiškais apie gaminių trūkumus bei jų fotonuotraukomis ir šios informacijos pateikimas atsakovui pagal atsakovo nurodomą priešieškinyje sutarties 2.1.8.p. visiškai atleidžia ieškovą nuo atsakomybės, susijusios su gaminių trūkumais. Atsakovas, žinodamas apie esamus gaminių trūkumus, šiuos gaminius – metalines atramas/kolonas perdavė trečiajam asmeniui UAB „Amekus“. Atsakovo gaminti gaminiai nepriklausė ieškovui, todėl jis niekaip negalėjo paveikti atsakovo, kad gaminių su defektais neperduotų trečiajam asmeniui; atsakovas neginčijo ir nagrinėjamoje byloje neginčija šalių pasirašytų atliktų darbų priėmimo perdavimo aktų, todėl jie yra teisėti ir pagrįsti. Byloje atsakovui neįrodžius būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, prašo priešieškinį atmesti. Atsakovas kaip verslininkas elgiasi nesąžiningai neinformavęs sąmoningai ieškovo apie gautą pretenziją iš UAB „Amekus“ dėl ginčo gaminių pateikiant pretenziją ieškovui ar kokiu nors kitu ikiteisminiu būdu informuojant jį bei bandant spręsti galimą ginčą ir neįtraukė ieškovo dalyvaujančiu byloje asmeniu sprendžiant ginčą tarp atsakovo ir UAB „Amekus“, tokiu būdu dirbtinai apribodamas ieškovo teisę ir galimybę ginti savo teises.

7Tretysis asmuo UAB „Amekus“ rašytiniu paaiškinimu dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo nurodė, jog UAB „Amekus“ buvo vykdytojas pagal M. S. AS užsakymą dėl 8 vnt. metalinių atramų gamybos; pirmu etapu UAB „Amekus“ užsakė, kad UAB „Amekus konstrukcijos“ pagamintų 4 metalines atramas, jos buvo pagamintos ir 2014-08-29 – 2014-09-04 išvežtos į objektą bei sumontuotos Švedijoje, dėl šių konstrukcijų jokių pretenzijų iš užsakovo nebuvo; antruoju etapu pagal UAB „Amekus“ užsakymą UAB „Amekus konstrukcijos“ pagamino 1 metalinę atramą, kitas 3 metalines atramas pagamino atsakovas ir pagal 2014-09-15 darbų priėmimo-perdavimo aktą perdavė UAB „Amekus“, antruoju etapu pagamintos 4 atramos buvo išvežtos į objektą 2014-09-16 - 2014-09-17. I. S. AB pagal M. S. AS užsakymą 2014-09-23 atliko antruoju etapu pristatytų 4 atramų patikrinimą ir nustatė jų trūkumus, M. S. AS pateikė UAB „Amekus“ 2014-10-03 pretenziją 27086,00 EUR sumai dėl atramų suvirinimo defektų pašalinimo; UAB „Amekus“ patirtus nuostolius iš dalies padengė atramų gamintojai UAB „Ameko konstrukcijos“ ir UAB „Baltijos plieno sistemos“ bendru šalių susitarimu – UAB „Ameko konstrukcijos“ atlygino 6771,50 EUR ir UAB „Baltijos plieno sistemos“ atlygino 9168,86 EUR dydžio nuostolius. Iš pralaimėjusios šalies prašo priteisti 907,50 EUR bylinėjimosi išlaidų.

8Tretysis asmuo UAB „Ameko konstrukcijos“ atsiliepimu į ieškinį bei į priešieškinį savo pozicijos byloje nepateikė, nurodė, jog dėl ieškinio ir priešieškinio neturi ką pasakyti. Teismo posėdžiuose trečiojo asmens atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžių laiką ir vietą pranešta tinkamai.

9Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys netenkintinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LAT 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

11Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ (Vykdytojas) ir atsakovas UAB „Baltijos plieno sistemos“ (Užsakovas) pasirašė 2014-08-01 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 1 (toliau – PT Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti gaminių kokybės tikrinimą ir defektavimą; vizualinį (VT), magnetinį (MT), ultragarsinį (UT) ar sūkurinių srovių (ET) tikrinimą įsipareigojo atlikti pagal atskirą susitarimą, priklausomai nuo atsakovo nurodymo (PT Sutarties 1.p.); ieškovas įsipareigojo atlikti gaminių kokybės tikrinimą visose gamybos stadijose VT (vizualiniu metodu), atlikti dažų sluoksnio atitikimo standartams patikrą (PT Sutarties 2.1.1.p.), laiku nustatyti ir raštiškai informuoti atsakovą apie visus gaminių neatitikimus projektiniams reikalavimams (PT Sutarties 2.1.4.p.), laiku pranešti apie technologijų ir medžiagų sertifikatų neatitikimus vykdomiems projektams bei parengti gaminių pasus produkcijos pridavimui (PT Sutarties 2.1.5.p.); sutarties šalys susitarė, kad ieškovas už atsakovo pagamintų trūkumų pašalinimą atsakovui atsako tuo atveju, jei atsakovui raštu nebuvo pranešta apie gaminių trūkumus jų gamybos proceso metu, prieš išvežant produkciją iš gamyklos atsakovo darbuotojai turi įsitikinti ar buvo ieškovo darbuotojų pastabų dėl produkcijos kokybės ir ar šios pastabos buvo ištaisytos (PT Sutarties 2.1.8.p.); visi pranešimai ir kitas šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties šaliai paštu, elektroniniu paštu arba kitomis telekomunikacijos priemonėmis (PT Sutarties 6.5.p.); ieškovas išrašė atsakovui 2014-10-07 PVM sąskaitas-faktūras BKK Nr.141008126, BKK Nr. 141009127,BKK Nr. 141104150, 2014-11-25 PVM s/f BKK Nr. 141116162 dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas pagal PT Sutartį; šalys pasirašė 2014-10-03 Atliktų darbų aktus Nr. 0001/14-10, Nr. 0002/14-11, 2014-10-29 Atliktų darbų aktą Nr. 14-10-01, 2014-11-24 Atliktų darbų aktą Nr. 14-11-01. Nurodyti faktiniai duomenys bei pateikti rašytiniai įrodymai bei jų turinys šalių nenuginčyti, neginčijami, šalys šiuos faktus pripažįstą ir jais grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl teismas šias faktines aplinkybes laikomo nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.).

12Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltijos plieno sistemos“ ir UAB „Amekus“ pasirašė 2014-08-25 Paslaugų tiekimo sutartį Nr. 20140825/01, pagal kurią UAB „Baltijos plieno sistemos“ įsipareigojo sumontuoti ir suvirinti 4 vnt. kolonas iki 2014-09-15 (toliau – Sutartis); 2014-09-15 Darbų priėmimo-perdavimo aktu fiksuotas pagal projekto specifikacijas bei Sutarties sąlygas pagamintų metalo konstrukcijų 3 vnt. metalinių kojų bei 2 vnt. padų, užbaigtumas 100 %, priėmimas-perdavimas, Aktas pasirašytas Sutarties šalių atstovų; UAB „Baltijos plieno sistemos“ pateikė apmokėjimui UAB „Amekus“ 2014-09-02 PVM s/f Nr. BPS20140902-02V, 2014-09-17 PVM s/f Nr. BPS20140917-01V; UAB „Amekus“ pateikė UAB „Baltijos plieno sistemos“ 2014-10-28 Pretenziją dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių atlyginimo, nurodydama, jog UAB „Amekus“ pateikė UAB „Baltijos plieno sistemos“ pagamintas pagal jų užsakymą 3 vnt. ir UAB „Ameko konstrukcijos“ pagamintą pagal jų užsakymą 1 vnt. kolonas/atramas Švedijos užsakovui, tačiau Švedijos ekspertai nustatė, kad kiekviena iš pateiktų kolonų turi apie 20 suvirinimo defektų ir Švedijos užsakovas savo jėgomis tačiau UAB „Amekus“ sąskaita pašalino nurodytus defektus, defektų pašalinimo kaina yra 27086,00 EUR, tai yra UAB „Amekus“ patirti nuostoliai, todėl UAB „Baltijos plieno sistemos“ turi atlyginti 20314,50 EUR (70141,90 Lt) nuostolių už nekokybiškai pagamintas 3 vnt. kolonų; 2014-11-10 pareiškimu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl 149977,00 Lt skolos priteisimo iš UAB „Amekus“, teismo 2014-11-12 įsakymu nutarta išieškoti skolos sumą iš UAB „Amekus“, bylos nagrinėjimo metu pateikta 2014-12-17 Taikos sutartis, kuri teismo 2014-12-18 nutartimi patvirtinta sekančiomis sąlygomis - skolininkas UAB „Amekus“ dalyje 118318,76 Lt pripažįsta kreditoriaus UAB „Baltijos plieno sistemos“ pareikštą reikalavimą dėl skolos priteisimo, kreditorius UAB „Baltijos plieno sistemos“ likusioje dalyje atsisako visų savo reikalavimų skolininkui UAB „Amekus“; įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią taikos sutartį, skolininkas UAB „Amekus“ įsipareigoja per 5 darbo dienas sumokėti kreditoriui UAB „Baltijos plieno sistemos“ 118318,76 Lt į jo sąskaitą; UAB „Baltijos plieno sistemos“ 2015-01-26 raštu informavo teismą, jog įvykdytos teismo 2014-12-18 nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos – skolininkas UAB „Amekus“ sumokėjo kreditoriui UAB „Baltijos plieno sistemos“ 118318,76 Lt skolą (civilinė byla Nr.L2-14778-676/2014). Nurodyti faktiniai duomenys bei pateikti rašytiniai įrodymai bei jų turinys šalių nenuginčyti, neginčijami, šalys šiuos faktus pripažįstą ir jais grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl teismas šias faktines aplinkybes laikomo nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.).

13Byloje nėra ginčijama Sutarties bei PT Sutarties turinys, šių Sutarčių sudarymas ir pasirašymas, šios Sutartys yra galiojančios; nėra ginčijami byloje pateiktų Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų paskirtis bei turinys, jų sudarymas bei pasirašymas, šie Aktai yra galiojantys; nėra ginčijami ir byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų turinys, paskirtis, jų išrašymas, pasirašymas bei galiojimas, taip pat neginčijamos ir ieškovo reikalaujamos skolos bei delspinigių sumos; neginčijami ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-14778-676/2014 pateikti duomenys bei įrodymai, teismo 2014-12-18 nutartis yra įsiteisėjusi (CPK 178 str.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6170,12 EUR skolą, 63,76 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutinka, neginčija atsakovo pareigos sumokėti reikalaujamą skolos sumą vykdant PT Sutartį (CPK 178 str.). Šalys sudarė dvišalį sandorį, pagal kurį atsirado prievoliniai teisiniai šalių tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, pasirašė Sutartį (CK 1.63 str. 1 d., 6 d., 1.64 str. 1 d., 6.2 str., 6.154 str.). Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas; sutarties laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, jiems sudaryti konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, prisiimti tarpusavio įsipareigojimus, teises ir pareigas, veikti ar ne pagal tarpusavio susitarimą, taip pat prisiimti ar ne tam tikras rizikas dėl būsimų veiksmų bei galimų pasekmių (CK 6.156 str.). Sutartis nenuginčyta, neginčijama, galiojanti. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Byloje nustatyta, jog atsakovas nevykdė pareigos sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas (PT Sutarties 1.p, 2.2.1.p., 3.2.2.p., 3.2.3.p.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, nes nustatytais terminais ieškovui nemokėjo už suteiktas paslaugas (CK 6.63 str. 1 d. 1 p.), byloje pateikti duomenys bei įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymą. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 6170,12 EUR skola, 63,76 EUR delspinigių (( - ) str. 5 d.).Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas turi mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.), todėl ieškovui priteistinos 6 procentų palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Byloje neginčijamai nustatyta, jog tretysis asmuo UAB „Amekus“ antruoju tiekimo etapu pateikė atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ pagamintas pagal jų užsakymą 3 vnt. ir trečiojo asmens UAB „Ameko konstrukcijos“ pagamintą pagal jų užsakymą 1 vnt. kolonas/atramas Švedijos užsakovui, tačiau Švedijos ekspertai nustatė, kad kiekviena iš pateiktų antruoju tiekimo etapu atramų/kolonų turi apie 20 suvirinimo defektų ir Švedijos užsakovas savo jėgomis, tačiau UAB „Amekus“ sąskaita, pašalino nurodytus defektus, defektų pašalinimo kaina yra 27086,00 EUR - tai yra UAB „Amekus“ patirti nuostoliai; UAB „Amekus“ pareiškė atsakovui 20314,50 EUR pretenziją dėl netinkamų antruoju etapu pateiktų Švedijos užsakovui atramų/kolonų pagaminimo netinkamai jas suvirinant, atsakovas ir UAB „Amekus“ civilinėje byloje Nr.L2-14778-676/2014 taikos sutartimi susitarė, jog iš kreditoriaus UAB „Baltijos plieno sistemos“ reikalaujamos 149977,00 Lt sumos už atliktus rangos darbus skolininkas UAB „Amekus“ sumoka 118318,76 Lt, UAB „Amekus“ nesumokėjo atsakovui pagal Sutartį 31658,24 Lt (9168,86 EUR), t.y. tokiu būdu išsprendė tarp trečiojo asmens UAB „Amekus“ ir atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ ginčą dėl Sutarties netinkamo vykdymo, tačiau šio ginčo sprendimo procese civilinėje byloje Nr.L2-14778-676/2014 dalyvaujančiu byloje asmeniu nebuvo Sutarties šalių įtrauktas ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“, kuris, kaip įrodinėja atsakovas – yra atsakingas atsakovui už atsakovui atsiradusią žalą Sutarties vykdymo metu. Bylos nagrinėjimo metu nurodyti duomenys neginčijami, juos paneigiančių duomenų bei įrodymų nebuvo pateikta, teismo posėdžio metu apklausta liudytoja I. K. šių duomenų nepaneigė, todėl laikoma nustatyta, jog tretysis asmuo UAB „Amekus“ nesumokėjo atsakovui UAB „Baltijos plieno sistemos“ pagal Sutartį 31658,24 Lt (9168,86 EUR) dėl netinkamo Sutarties vykdymo nustačius atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ gaminių defektus – konkrečiai atsakovo gamintų atramų/kolonų suvirinimo defektus, šiuo atveju 9168,86 EUR yra UAB „Baltijos plieno sistemos“ nuotoliai patirti atsakovui UAB „Baltijos plieno sistemos“ ir trečiajam asmeniui UAB „Amekus“ vykdant Sutartį (CPK 178 str., 185 str.).

15Atsakovas įrodinėja, jog 9168,86 EUR nuostolius jis patyrė dėl ieškovo kaltės, kad ieškovo kaltė pareiškė tuo, kad ieškovas netinkamai vykdė PT Sutartį ir nenustatė atsakovo gamintų 3 vnt. atramų/kolonų suvirinimo defektų, kurie buvo nustatyti Švedijos eksperto pristačius atsakovo gamintas atramas/kolonas į jų naudojimo vietą Švedijoje. Ieškovas nuo pareikšto reikalavimo ginasi įrodinėdamas, jog atsakovas PT Sutarties vykdymo laikotarpiu raštu informavo apie atsakovo gaminamų atramų/kolonų defektus pateikiant atsakovui taip pat ir defektų fotonuotraukas. Byloje ieškovas pateikė 2014-09-15 elektroninį laišką, iš kurio matosi, jog 2014-09-15 buvo atlikta kokybės kontrolė, buvo pastebėta, kad konstrukcija turi neatitikimų: neišlaikytas siūlės plotis, siūlės netinkamai sutvarkytos, kai kur būtina pavirinti bei pateiktos nuotraukos; teismo posėdžio metu liudytojai L. B., A. K., E. S. patvirtino, kad ginčo atramų/kolonų gamybos procese ieškovo atstovai pastoviai tikrino vizualiniu metodu, kaip kad ir buvo sutarta PT Sutartimi, atsakovo atliekamų darbų kokybę ir pastoviai informuodavo atsakovą apie nustatytus defektus bei atžymėdami ant gaminių defektų vietas, taip pat informavo 2014-09-15 raštu apie konstrukcijų/atramų defektus bei pateikė šių defektų fiksaciją fotonuotraukose – nurodyti duomenys bei įrodymai bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigti, ginčijami bei nuginčyti, šiuos duomenis bei įrodymus paneigiančių kitų duomenų bei įrodymų bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta, nurodytas pranešimas ir šalių susirašinėjimas pagal PT Sutartį įteiktas atsakovui elektroniniu paštu, t.y. laikantis PT Sutarties sąlygų (PT Sutarties 6.5.p.); taip pat bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta jokių duomenų bei įrodymų, jog PT Sutarties vykdymo metu atsakovas būtų pareiškęs ieškovui nors kokių nors pastabų, pretenzijų dėl PT Sutartimi sutartų tikrinimo būdų, priemonių, metodų ir/ar kt. naudojimo/nenaudojimo/netinkamo naudojimo ar taikymo, nesavalaikio naudojimo ar taikymo, todėl teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovas PT Sutarties vykdymo metu laiku ir tinkamai informavo atsakovą apie metalinių atramų/kolonų nustatytus defektus atliekant suvirinimo bei kitus su tuo susijusius darbus (CPK 178 str., 185 str.); tuo pagrindu, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, daroma išvada, jog ieškovas savo įsipareigojimus atsakovui atlikti gaminių kokybės tikrinimą visose gamybos stadijose VT (vizualiniu metodu) pagal PT Sutarties sąlygas vykdė tinkamai (PT Sutarties 2.1.1.p., 2.1.5.p., 2.1.8.p.)(CPK 178 str., 185 str.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas neįrodė, jog Sutarties vykdymo metu nustatyta žala yra atsiradusi dėl ieškovo netinkamo PT Sutarties vykdymo, kad ieškovo nurodomi PT Sutarties vykdymo metu atsakovo gaminamų atramų/kolonų defektai buvo atsakovo pašalinti, pataisyti ar kokiais nors kitais veiksmais reaguota į ieškovo konstatuotus defektus (CPK 178 str.). Įvertinama ir tai, kad ieškovas pagal PT Sutarties sąlygas buvo atsakingas tik už gaminamų atramų/kolonų kokybės tikrinimą, tačiau nebuvo atsakingas už atsakovo gaminamų atramų/kolonų kokybę, ir, byloje nenustačius jog ieškovas nevykdė atsakovo gaminamų atramų/kolonų kokybės tikrinimo ar/ir šį tikrinimą vykdė netinkamai, nėra pagrindo išvadai, jog ieškovas yra/galėtų būti atsakingas atsakovui už atsakovui atsiradusią žalą Sutarties vykdymo metu; taip pat nepaneigtos ir ieškovo nurodytos aplinkybės, jog atsakovo gamintos atramos/kolonos buvo išvežtos neištaisius atsakovui ieškovo nurodytų gaminių defektų ir dėl šios priežasties galėjo atsakovui atsirasti žala vykdant Sutartį – šios abejonės bylos nagrinėjimo metu nebuvo pašalintos, nors dalyvaujantiems byloje asmenims teismas ne kartą siūlė pateikti byloje papildomus duomenis bei įrodymus. Teismas tuo pačiu įvertina ir tai, kad ieškovui suteikus paslaugas atsakovui pagal PT Sutartį jos šalių buvo pasirašyti 2014-10-03 Atliktų darbų aktai Nr. 0001/14-10, Nr. 0002/14-11, 2014-10-29 Atliktų darbų aktas Nr. 14-10-01, 2014-11-24 Atliktų darbų aktas Nr. 14-11-01 bei ieškovas išrašė atsakovui 2014-10-07 PVM sąskaitas-faktūras BKK Nr.141008126, BKK Nr. 141009127, BKK Nr. 141104150, 2014-11-25 PVM s/f BKK Nr. 141116162 dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas pagal PT Sutartį ir šias sąskaitas faktūras atsakovas priėmė apmokėjimui už suteiktas paslaugas (CPK 178 str., 185 str.). Įvertinęs visas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas neįrodė ieškovo netinkamo PT Sutarties vykdymo, todėl civilinė atsakomybė ieškovui negali būti taikoma. Teismas taip pat daro išvadą, kad PT Sutarties reikalavimų ir sąlygų ieškovas nepažeidė. Esant tokioms aplinkybėms, priešieškinys laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas O. D. prašė paskirti atsakovui baudą už teismo nurodytų įrodymų nepateikimą vieno iš teismo posėdžio metu. Įvertinus tai, kad atsakovo atstovas advokatas A. J. bylos nagrinėjimo metu šiuo įrodymus visgi pateikė, daroma išvada, jog šiuo atveju nėra pagrindo ieškovo atstovo prašymo tenkinimui.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

19Priteisti ieškovui Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ iš atsakovo UAB „Baltijos plieno sistemos“ 6170,12 EUR skolos, 63,76 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-01-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ prašo priteisti iš... 3. Atsakovas UAB „Baltijos plieno sistemos“ atsiliepimu į ieškinį su... 4. Tretysis asmuo UAB „Amekus“ atsiliepimu į ieškinį savo pozicijos dėl... 5. Atsakovas UAB „Baltijos plieno sistemos“ priešieškiniu prašo priteisti... 6. Ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ atsiliepimu į... 7. Tretysis asmuo UAB „Amekus“ rašytiniu paaiškinimu dėl atsakovo... 8. Tretysis asmuo UAB „Ameko konstrukcijos“ atsiliepimu į ieškinį bei į... 9. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys netenkintinas.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K.... 12. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltijos plieno sistemos“ ir... 13. Byloje nėra ginčijama Sutarties bei PT Sutarties turinys, šių Sutarčių... 14. Byloje neginčijamai nustatyta, jog tretysis asmuo UAB „Amekus“ antruoju... 15. Atsakovas įrodinėja, jog 9168,86 EUR nuostolius jis patyrė dėl ieškovo... 16. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas O. D. prašė paskirti atsakovui... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 268 - 270... 18. Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 19. Priteisti ieškovui Lietuvos ir Latvijos UAB „B. K. Klaipėda“ iš atsakovo... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...