Byla 2-1376/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės- sustabdytas kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4607-577/2014, pagal pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi UAB „Izobara“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“ (toliau tekste ir administratorius). Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1827/2013 pakeitė pirmosios instancijos teismo nutartį ir BUAB „Izobara“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi patvirtino UAB „EiTiNiT“ 401 346,60 Lt finansinį reikalavimą. Kreditorius UAB „EiTiNiT“ susipažinęs su bankroto proceso dokumentais kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą:

61) antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita;

72) penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo išrinkti kreditorių komiteto nariai;

83) septintuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtintas darbuotojų sąrašas pagal pareigybes;

94) devintuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta kreditorių susirinkimų protokolų kreditoriams pateikimo tvarka.

10Kreditorius taip pat prašė panaikinti BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimą:

111) pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtintas BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto darbo reglamentas;

122) antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita ir administratorius įpareigotas kreditorių komitetui iki 2014 m. gegužės 7 d. pateikti pasiūlymus (nuomonę) dėl bendrovės bankroto procedūros krypčių (ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo, bei šios veikos termino);

133) trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata;

144) ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl likvidavimo procedūrų terminų pratęsimo ir turto pardavimo;

155) penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta bendrovės turto vertinimo tvarka.

16Pareiškėjas skundą grindė aplinkybe, kad 2014 m. vasario 27 d. bendrovės kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą, kurioje neteisingai nurodyta turimo įmonės turto vertė, neteisingai nurodytas turimo depozito dydis – suklysta net 23 000 Lt; administratoriaus ataskaita neišsami; kreditorių susirinkimo įrašo turinys (dėl balsų skaičiaus) skiriasi nuo kreditorių susirinkimo protokolo turinio, todėl pareiškėjo nuomone minėtas protokolas gali būti suklastotas. Nutarimas devintuoju darbotvarkės klausimu prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nes nutarta suteikti teisę su kreditorių susirinkimo protokolais susipažinti tik susirinkime dalyvavusiems kreditoriams.

17Skundo dalį dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo grindė aplinkybe, kad buvo pažeista kreditorių komiteto išrinkimo tvarka; kreditorių komitetas veikia tik savo interesų naudai. Nutarimų protokole užfiksuoti duomenys neatitinka faktinių aplinkybių dėl balsavusių narių skaičiaus; komiteto nariai balsavo už administratoriaus veiklos ataskaitą, kuri neatitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ir ĮBĮ) nuostatų; neaiškus patvirtintų administravimo išlaidų laikotarpis; nustatytas nepagrįstai didelis administratoriaus atlyginimas, kadangi dalį paslaugų administratorius perka iš trečiųjų asmenų; nepagrįstai nutarta kreiptis tik į Vilniaus ir Ukmergės miestų turto vertintojus, kadangi įmonė turi turto ir kituose miestuose. Pareiškėjo teigimu, penktojo nutarimo dalis, kuria nuspręsta kitą įmonės turtą (automobilius ir kitą techniką vertinti administratoriaus sprendimu sudarytai komisijai (1 administratoriaus darbuotojas ir 2 specialių žinių turintys asmenys) prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi turtą vertinti turi teisę tik specialių žinių turintys asmenys, o ne bankroto administratoriaus darbuotojas.

18Skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti minėtų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymą, nes priešingu atveju būtų padaryta žala bendrovės kreditoriams.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė skundžiamų BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų vykdymą, iki įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl šių nutarimų. Teismo vertinimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių skundžiami nutarimai galėtų būti pradėti įgyvendinti, kreditorių komitetas, kurio išrinkimo teisėtumas yra kvestionuojamas, turėtų teisę ir toliau rinktis, posėdžiauti ir priimti nutarimus; administratoriui būtų išmokėtas atlyginimas, kurio paskyrimo teisėtumas taip pat ginčijamas ir kt. Teismo nuomone, skundžiamų nutarimų vykdymas iki šių nutarimų teisėtumo įvertinimo bendrovės kreditoriams galėtų sukelti neigiamas teisines pasekmes, kurių eliminavimas, panaikinus ginčijamus nutarimus būtų apsunkintas arba taptų nebeįmanomas. Todėl iškilę nesutarimai dėl BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų sudaro pakankamą pagrindą imtis pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padės išvengti naujų ginčų, sutaupyti šalių laiką ir lėšas.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atskirajame skunde atsakovas BUAB „Izobara“ prašo panaikinti skundžiamą nutartį, o netenkinus atskirojo skundo teikia alternatyvų prašymą – panaikinti nors 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų trečiuoju, ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais vykdymo sustabdymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Pareiškėjas į bendrovės kreditorių sąrašą įtrauktas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi, t. y. jau po skundžiamų nutarimų priėmimo. Todėl šis kreditorius neturėjo teisės balsuoti minėtuose susirinkimuose ir neturi teisės jų skųsti. Tačiau toks kreditorius nepraranda teisės siūlyti kitiems kreditoriams keisti atitinkamus kreditorių nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2011). Taigi pareiškėjo skundas neturėjo būti priimtas, o jį priėmus negalėjo būti patenkintas. Formuojant priešingą praktiką, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Kreditorių reikalavimai bankroto bylose yra tvirtinami nuolatos. Tokiu atveju, jeigu naujai į kreditorių sąrašą įrašytas kreditorius kaskart ginčytų kreditorių susirinkimo nutarimus praėjus ilgam laiko tarpui nuo jų priėmimo, kai kurie nutarimai gali būti jau įvykdyti, asmenys pagal juos gali būti įgiję tam tikras teises ir pareigas ar teisėtus lūkesčius dėl jų įgyvendinimo.

242. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra ne tik netikslingas, tačiau ir žalingas bendrovei. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos nors iš dalies - dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 ir kreditorių komiteto nutarimų Nr. 3, 4, 5 vykdymo tam, kad nestabdytų bankroto proceso, 2014/2015 m. šildymo sezono pasirengimo ir jau pasirašytų sutarčių vykdymo.

253. Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu buvo išrinktas kreditorių komitetas iš 6 narių. Bendrovė šią dieną vykdo ūkinę komercinę veiklą ir rengiasi būsimam šildymo sezonui. Praėjusiais metais bendrovė iš šios veiklos gavo apie 2,3 mln. Lt pajamų ir apie 200 000 Lt pelno. Kreditorių komitetas priima sprendimus dėl bendrovės veiklos, todėl sustabdžius skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 vykdymą, kreditorių komitetas neturės teisės priimti sprendimų dėl bendrovės veiklos, veikla iš esmės būtų paralyžiuota ir bendrovė bei jos kreditoriai patirtų neigiamų padarinių. Pareiškėjas tik formaliai nurodė, kad dėl šio nutarimo vykdymo bendrovė patirtų žalą, o kreditorių komitetas išrinktas neteisėtai.

264. Skundžiamu trečiuoju kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. (tik vienerių metų laikotarpiui). Administravimo išlaidos yra būtinos bankroto procedūros vykdymui. Be šių išlaidų administratoriaus veikla iš esmės būtų apsunkinta ar net sustabdyta. Administratorius nebegalėtų tęsti pradėtų procesų, bankroto vykdymo veiksmų. Administratorius yra inicijavęs procesą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir pareiškęs eilę reikalavimų dėl lėšų priteisimo, žalos atlyginimo. Todėl suinteresuoti asmenys siekia sustabdyti šiuo procesus. Nepaisant to, kad pareiškėjas skunde nurodė, jog neaišku už kokią administravimo išlaidų sąmatą kreditoriai balsavo, tačiau tuo nepaneigiama aplinkybė, kad administravimo išlaidos būtinos tolimesniam bankroto procesui. Pareiškėjas neįrodė kurios srities administravimo išlaidų naudojimas turi neigiamą įtaką bendrovei ir jos kreditoriams. Pažymi, kad administravimo išlaidų sąmata buvo sudaryta tik terminuotam laikui, o kreditorius neinicijavo naujos sąmatos sudarymo. Tokiu būdu kreditorius siekė paralyžiuoti bendrovės bankroto procesą, o tokie veiksmai pažeidžia bendrovės kreditorių interesus.

275. Skundžiamu ketvirtuoju kreditorių komiteto nutarimu administratorius įpareigotas kreiptis į teismą su prašymu pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. (vieneriems metams nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos); pateikti prašymą dėl teismo leidimo iki BUAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti BUAB „Izobara“ turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka išdavimo. Šis klausimas jau yra išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2013, kuria administratoriaus prašymas buvo patenkintas. Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl šio kreditorių komiteto nutarimo vykdymo sustabdymas neturi jokios teisinės reikšmės, o toks prašymas prieštarauja įsiteisėjusiai teismo nutarčiai. Pažymi, kad kreditorius ir teismas nenurodė, kaip šio nutarimo vykdymas keltų grėsmę būsimo teismo sprendimo neįgyvenimui.

286. Skundžiamu penktuoju kreditorių komiteto nutarimu nuspręsta dėl bendrovės turto vertinimo tvarkos. Kreditorius nenurodė, kokie įmonės kreditorių interesai bus pažeisti. Pažymi, kad šiuo metu rengiamasi bendrovės verslo pardavimui. Tęsiama bendrovės ūkinė komercinė veikla teikia naudą bendrovei ir jos kreditoriams. Sustabdžius šio nutarimo vykdymą, tikėtina, kad naujo šildymo sezonui bendrovė turės teisę pradėti rengtis tik rudenį. Tokiu atveju, bendrovė nebebus konkurencinga, o kreditoriai patirs didelę žalą ir negaus pajamų.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

301. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis numato kreditoriaus teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus ir sieja šią teisę su sužinojimu arba turėjimu sužinoti apie nutarimo priėmimą, o ne su finansinio reikalavimo patvirtinimo data. Kreditorius vadovaujasi kasacinio teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013, tačiau joje aptartas teisėtų lūkesčių principo išaiškinimas yra siejamas su prieš daug laiko (8 metus) patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, o ne su šiai dienai aktualiais kreditorių nutarimais, kurie dar nėra įvykdyti. Be to, minėtoje kasacinio teismo nutartyje ginčijamas nutarimas buvo priimtas 2004 m. liepos 23 d., o skundas dėl jo paduotas 2012 m. vasario 20 d.; AB SEB bankas kreditoriumi bankroto byloje tapo Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtinus jo finansinį reikalavimą. Kasacinis teismas išaiškino, jog ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

312. Kreditorius UAB „EiTiNiT“ nesutinka su apelianto pozicija, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos bent dėl dalies kreditorių nutarimų vykdymo sustabdymo. Kreditorių komitetas išrinktas neteisėtai, veikia išimtinai savo interesų naudai. Bendrovės kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, susijusius su bendrovės veikla, atitinkamai bendrovės veikla nebus paralyžiuota, kreditoriai nepatirs neigiamų pasekmių, o bankroto procedūra nebus suvaržyta.

323. Vilniaus apygardos teismui priėmus kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ skundą, 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, nėra įsiteisėjęs. Bet koks neįsiteisėjusio kreditorių komiteto nutarimo vykdymas (bankroto administratoriui išsimokant atlyginimą) tampa neteisėtu ir visos bankroto administravimui panaudotos lėšos šio nutarimo pagrindu yra laikytinos įmonės patiriama tiesiogine turtine žala. Nesant įteisėjusio kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, administratorius turi teisę tik į Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1040-577/2013 patvirtintą 6 300 Lt + PVM administravimo išlaidų sumą. Tai įrodo, kad bankroto procedūros nėra stabdomos ir administratorius turi galimybę tinkamai atlikti jam priskirtas funkcijas.

334. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2013 yra išspręstas likvidacijos procedūrų terminų klausimas, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. minėtą nutartį pasinaikino ir šių klausimas nagrinėjimą atidėjo iki Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4607-577/2014 (šios bylos) išnagrinėjimo.

345. Neįsiteisėjus kreditorių komiteto nutarimui dėl bendrovės turto vertinimo ir šį nutarimą pradėjus vykdyti, sudarius sutartis su turto vertintojais, o vėliau šį nutarimą pripažinus neteisėtu bei nutraukus sutartis, bendrovės kreditoriams būtų padaryta žala. Todėl pagrįstai sustabdytas šio nutarimo vykdymas. Be to, nesuprantama, kaip yra susijęs bankrutuojančios įmonės pardavimas, kaip veikiančio ir pelningo verslo su įmonės tęsiama ūkine - komercine veikla bei jos ruošimusi ateinančiam šildymo sezonui.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl pareiškėjo teisės skųsti kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus, kurie buvo priimti, kai pareiškėjo kreditinis reikalavimas BUAB „Izobara“ bankroto byloje dar nebuvo patvirtintas. Taip pat keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas sustabdė skundžiamų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymą, pagrįstumo klausimas. Šie klausimai nagrinėjami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai).

37Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodomos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria išnagrinėtas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

38Dėl pareiškėjo teisės skųsti kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus

39Atskirajame skunde administratorius teigia, kad pareiškėjas neturėjo teisės skųsti nurodytų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų, kadangi pareiškėjas į bendrovės kreditorių sąrašą įtrauktas tik 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi, t. y. jau po skundžiamų nutarimų priėmimo. Šis kreditorius neturėjo teisės balsuoti minėtuose susirinkimuose, todėl neturi teisės skųsti juose priimtų nutarimų, o priėmus šį skundą, neturėjo būti tenkinamas jo reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

40Kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, kurioje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

41Kasacinis teismas yra išakinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis numato kreditoriaus teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus ir sieja šią teisę su sužinojimu arba turėjimu sužinoti apie nutarimo priėmimą, o ne su finansinio reikalavimo patvirtinimo data. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl vėliau į bankroto bylą įstojusių kreditorių teisės ginčyti anksčiau patvirtintus kitų kreditorių reikalavimus, kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimus pasisakyta, kad bankroto proceso nuostatos turi užtikrinti kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugą, garantuoti kreditorių lygias galimybes siekti jų reikalavimų patenkinimo, įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą, ginčyti kitų kreditorių reikalavimus. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ta pati taisyklė taikytina ir sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta UAB „Auto 1“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-7-328/2012).

42Kaip teisingai nurodo apeliantas, kasacinis teismas be kita ko taip pat aptarė ir teisėtų lūkesčių principo sąsajas su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos, tačiau pareiškėjas atsiliepime teisingai atkreipia dėmesį, jog minėtoje kasacinio teismo nutartyje buvo aptartas tesėtų lūkesčių principas sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą praėjus aštuoneriems metams po jo priėmimo.

43Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2014 m. gegužės 15 d. pateiktu skundu skundžia BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimus, todėl apeliantas nepagrįstai remiasi išaiškinimais dėl teisėtų lūkesčių principo minėtoje kasacinio teismo nutartyje, kadangi šioje byloje nutarimai skundžiami po keleto mėnesių po jų priėmimo, o ne po keleto metų kaip buvo anksčiau minėtoje byloje. Taigi, atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir nurodytą teismų praktiką šiuo klausimu, apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad kreditorius BUAB „Izobara“ neturėjo subjektinės teisės skųsti kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų bei prašyti šių nutarimų vykdymo sustabdymo.

44Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo

45Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui) įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

46Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, kiekvienu atveju, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą, įvertinti, ar iš tiesų egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 str.).

47Byloje nustatyta, kad pareiškėjas skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti ginčijamų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymą, nes priešingu atveju būtų padaryta žala bendrovės kreditoriams.

48Pirmosios instancijos teismas laikė pagrįstais šiuos pareiškėjo argumentus, ir preliminariai įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes, sprendė, kad yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

49Apelianto teigimu, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra žalingos bendrovei, todėl turėtų būti panaikintos bent dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 ir kreditorių komiteto nutarimų Nr. 3, 4, 5 nutarimų vykdymo, kad nebūtų stabdomas bankroto procesas, bankrutuojančios įmonės veikla ir pasirengimas 2014/2015 m. šildymo sezonui, pasirašytų sutarčių vykdymas. Apelianto įsitikinimu, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, kreditorių komitetas neturės teisės priimti sprendimų dėl bendrovės veiklos, įmonės veikla iš esmės bus paralyžiuota ir bendrovė bei jos kreditoriai patirs neigiamų padarinių. Nutarimo sustabdymas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, apribos administratoriui galimybę vykdyti bankroto procedūras.

50ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma, kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas. Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas ir kiti įstatymo priskirti klausimai (ĮBĮ 23 str.).

51Nagrinėjamu atveju pareiškėjo (kreditoriaus skundas) grindžiamas netinkamu visų esminių su bankrutuojančios įmonės veikla susijusių klausimų sprendimu (tiek kilnojamojo turto, tiek nekilnojamojo turo vertinimo subjektų ir pardavimo, administravimo išlaidų, kreditorių susipažinimo su susirinkimų protokolais tvarka, įmonės likvidavimo terminų, kreditorių komiteto neteisėtu išrinkimu bei neteisėtu jų darbo reglamentu; Kreditorių komiteto veikimu išimtinai tik savų narių naudai ir interesais, atkreipiant dėmesį į tai, jog bankroto administratorius paskirtas kreditorių komiteto narių daugumos siūlymu. Taigi nesustabdžius skundžiamų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymo, ir pareiškėjui priėmus palankų sprendimą, t. y., pasitvirtinus pareiškėjo nurodytoms aplinkybėms įmonė ir jos kreditoriai neabejotinai patirtų neigiamų pasekmių, todėl pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad tokiu atveju būtų inicijuoti nauji teisminiai procesai dėl netinkamai įvertinto ar perleisto įmonės turto, paskirstytų lėšų susigrąžinimo ir kt. Taigi, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas iki skundo išnagrinėjimo ir procesinio sprendimo įsiteisėjimo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant skundžiamų nutarimų vykdymą.

52Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2013 yra išspręstas likvidacijos procedūrų terminų klausimas (dėl kreditorių nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu), kadangi Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. minėtą nutartį pasinaikino ir šių klausimų nagrinėjimą atidėjo iki Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4607-577/2014 (šios bylos) išnagrinėjimo. Taigi, apeliantas nepagrįstai teigia, kad šio kreditorių komiteto nutarimo vykdymo sustabdymas neturi jokios teisinės reikšmės bei prieštarauja įsiteisėjusiai teismo nutarčiai.

53Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentus dėl būtinybės panaikinti laikinąsias apsaugos priemones 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymui penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo išrinktas kreditorių komitetas, pripažįsta pagrįstais pareiškėjo atsiliepimo argumentus, kad sustabdžius kreditorių komiteto narių įgaliojimus, su įmonės veikla susijusius klausimus turėtų teisę spręsti kreditorių susirinkimas. O sustabdžius 2014 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimų vykdymą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, administratorius turėtų teisę į Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1040-577/2013 patvirtintą 6 300 Lt + PVM maksimalią administravimo išlaidų sumą per mėnesį. Todėl negalima laikyti pagrįstais apelianto argumentų, jog nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių administratoriui būtų iš esmės apribota galimybė vykdyti bankroto procedūrą, ar būtų paralyžiuota įmonės veikla.

54Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo preliminarus pareiškėjo skundo įvertinimas sudarė pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – iki sprendimo byloje priėmimo išlaikyti byloje status quo padėtį, todėl apeliacinės instancijos teismas skundžiamą nutartį palieką nepakeistą.

55Atkreiptinas dėmesys, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Dėl šios priežasties ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nesprendžiami klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu (šiuo atveju nutartimi).

56Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą.

57Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi UAB „Izobara“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi patvirtino UAB... 6. 1) antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administratoriaus... 7. 2) penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo išrinkti kreditorių komiteto... 8. 3) septintuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtintas darbuotojų... 9. 4) devintuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta kreditorių susirinkimų... 10. Kreditorius taip pat prašė panaikinti BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3... 11. 1) pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtintas BUAB „Izobara“... 12. 2) antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administratoriaus... 13. 3) trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo... 14. 4) ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo administratorius įpareigotas... 15. 5) penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta bendrovės turto... 16. Pareiškėjas skundą grindė aplinkybe, kad 2014 m. vasario 27 d. bendrovės... 17. Skundo dalį dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių... 18. Skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atskirajame skunde atsakovas BUAB „Izobara“ prašo panaikinti skundžiamą... 23. 1. Pareiškėjas į bendrovės kreditorių sąrašą įtrauktas 2014 m.... 24. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra ne tik netikslingas, tačiau ir... 25. 3. Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimu penktuoju darbotvarkės... 26. 4. Skundžiamu trečiuoju kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta... 27. 5. Skundžiamu ketvirtuoju kreditorių komiteto nutarimu administratorius... 28. 6. Skundžiamu penktuoju kreditorių komiteto nutarimu nuspręsta dėl... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo atmesti apelianto... 30. 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis numato kreditoriaus teisę skųsti kreditorių... 31. 2. Kreditorius UAB „EiTiNiT“ nesutinka su apelianto pozicija, kad... 32. 3. Vilniaus apygardos teismui priėmus kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ skundą,... 33. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos... 34. 5. Neįsiteisėjus kreditorių komiteto nutarimui dėl bendrovės turto... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl pareiškėjo teisės skųsti... 37. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus,... 38. Dėl pareiškėjo teisės skųsti kreditorių susirinkimo ir kreditorių... 39. Atskirajame skunde administratorius teigia, kad pareiškėjas neturėjo teisės... 40. Kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas ĮBĮ 24... 41. Kasacinis teismas yra išakinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis numato... 42. Kaip teisingai nurodo apeliantas, kasacinis teismas be kita ko taip pat aptarė... 43. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2014 m. gegužės 15 d. pateiktu skundu... 44. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ... 45. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 46. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam... 47. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui... 48. Pirmosios instancijos teismas laikė pagrįstais šiuos pareiškėjo... 49. Apelianto teigimu, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra... 50. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 51. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo (kreditoriaus skundas) grindžiamas netinkamu... 52. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad... 53. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentus dėl... 54. Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo preliminarus... 55. Atkreiptinas dėmesys, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas... 56. Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą... 57. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 58. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą....