Byla 2-731-823/2016
Dėl administravimo išlaidų paskirstymo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1104-278/2015, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo dalies dėl administravimo išlaidų paskirstymo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas J. L. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimo dalį dėl administravimo išlaidų paskirstymo ir įpareigoti administratorių vadovautis ankstesniuoju kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriame patvirtina administravimo išlaidų sąmata, o paaiškėjus, kad tvirtinant sąmatą įstatymo nustatyta tvarka ir laiku nebuvo priimtas sprendimas, kokia proporcija bus dengiamos administravimo išlaidos iš įkeisto turto ir kitų bankrutavusios įmonės pajamų šaltinių, įpareigoti administratorių spręsti šį klausimą iš naujo, laikantis visų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų procedūrų, t. y. svarstant šį klausimą atskiru darbotvarkės klausimu, sudarant galimybę pasisakyti ir ginti savo interesus visiems suinteresuotiems asmenims.

4Pareiškėjas nurodė, kad jo kaip įkaito turėtojo patvirtintas kreditorinis reikalavimas BUAB „Marijampolės duona“ bankroto byloje yra 53 224,99 EUR. Šis reikalavimas įgytas iš AB DNB banko, kuriam pareiškėjas kaip laiduotojas atlygino bankrutuojančios įmonės įsipareigojimus. Kadangi įkeisto turto vertė akivaizdžiai viršijo neįvykdytus įmonės įsipareigojimus, pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, kad nuostolių dėl to nepatirs, tačiau 2015 m. spalio 15 d. gavo administratoriaus raštą apie tai, jog privalo sumokėti 27 989,18 EUR sumą administravimo išlaidoms padengti. Tai sudaro daugiau kaip pusę J. L. kreditorinio reikalavimo ir toks sprendimas jam visiškai netikėtas. Kaip paaiškėjo, šiuo klausimu jau vyko teisminiai ginčai, į kuriuos pareiškėjas nebuvo įtrauktas ir apie sprendimų priėmimą jo niekas neinformavo. Pareiškėjo prievolė mokėti administravimo išlaidas siejama su BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimu, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita.

5Pareiškėjo teigimu, administravimo išlaidų sąmata turi būti tvirtinama kreditorių susirinkime, tačiau pareiškėjui nėra žinoma apie tokią sąmatą, kurioje būtų numatyta jo prievolė padengti 27 989,18 EUR sumą iš įkeisto turto pardavimo. Ši prievolė bankroto administratoriaus nustatyta vienasmeniškai ir išreikšta jo ataskaitoje. Klausimas dėl ataskaitos patvirtinimo nėra ir negali būti prilyginamas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimui ar jos pakeitimui, todėl, net jei tokia sąmata ir būtų pripažinta teisinga, ji priimta pažeidžiant pareiškėjo teises, nes tokio klausimo sprendimas nebuvo numatytas jokio susirinkimo darbotvarkėje, pareiškėjas nebuvo apie tai tinkamai informuotas ir jam nebuvo sudaryta galimybė pasisakyti. Klausimas dėl lėšų už parduotą įkeistą turtą išmokėjimo įkaito turėtojui, įskaitant administravimo išlaidoms skirtos dalies išskaitymą, turi būti išspręstas per dešimt dienų po turto pardavimo. Vėlesnis klausimo ginčijimas negalimas dėl senaties. Jokių aplinkybių, kurios galėjo būti nežinomos tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, pardavus įkeistą turtą neatsirado, todėl pagrindo atnaujinti šį terminą nėra.

6Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jam nesuprantamas bankroto administratoriaus pateiktas administravimo išlaidų proporcingumo apskaičiavimas. Iš įkeisto turto gauta 120 192,31 EUR pajamų, t. y. 74,59 proc. visų bankroto byloje gautų pajamų. Administravimo išlaidoms skirta 84 735,12 EUR, taigi iš įkeisto turto administravimo išlaidoms turi būti skirta 74,59 proc. arba 63 203,93 EUR. Likusi suma iš parduoto įkeisto turto – 56 988,38 EUR, turi būti skiriama įkaito turėtojui.

7BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta pirmajame įmonės kreditorių susirinkime, kurio metu priimti nutarimai yra įsiteisėję. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai netvirtina asmenų prievolių dengti administravimo išlaidas iš įkeisto turto pardavimo. Ši prievolė yra įtvirtinta ĮBĮ, todėl nėra reikalingas joks atskiras kreditorių susirinkimo/komiteto sprendimas šiuo klausimu. Bankroto proceso metu iš viso buvo gauta 556 365,50 Lt (161 134,59 EUR) lėšų, skirtų kreditorių reikalavimams tenkinti. Iš jų 415 000 Lt (120 192,31 EUR) sudaro lėšos, gautos už įkeisto turto pardavimą. Pareiškėjo patvirtintas finansinis reikalavimas – 183 775,23 Lt (53 224,99 EUR), o iki įkeisto turto pardavimo patirtos administravimo išlaidos – 289 073,43 Lt (83 721,45 EUR). Pareiškėjas taip pat privalo prisidėti prie administravimo išlaidų apmokėjimo.

8BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“ taip pat pažymėjo, kad klausimas, ar pareiškėjas privalo prisidėti prie įmonės administravimo išlaidų dengimo, jau buvo nagrinėtas. Tiek Kauno apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad pareiškėjas privalo prisidėti prie administravimo išlaidų apmokėjimo. 2014 m. rugsėjo 3 d. bankroto administratorius pavedimu pervedė 183 775,23 Lt (53 224,99 EUR) sumą į hipotekos kreditoriaus J. L. sąskaitą banke, tokiu būdu patenkindamas visą pareiškėjo finansinį reikalavimą, dėl ko pareiškėjas visiškai neprisidėjo prie įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo. 2015 m. spalio 5 d. įvykusio kreditorių komiteto posėdžio metu buvo pagrįstai patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, kurioje nurodyta, kad ir hipotekos kreditorius (pareiškėjas) turi prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, išskaičiuojant iš jam tenkančios dalies, t. y. 183 775,23 Lt (53 224,99 EUR) sumos, kuri sudaro 33 proc. visų gautų įplaukų.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjo J. L. skundą atmetė.

11Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo pareiga prisidėti prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų dengimo konstatuota įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-14444-480/2015 pagal pareiškėjo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nutarimo. Nors pareiškėjas ir nebuvo įtrauktas į minėtos bylos nagrinėjimą, tačiau įkaito turėtojo prievolė prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo yra įtvirtinta ĮBĮ, be to, įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje pagal ieškinį (pareiškimą, prašymą), kuriuo siekiama tam tikros teisės arba tam tikrų materialinių teisinių santykių buvimo ar nebuvimo teisinio pripažinimo (ieškiniai (pareiškimai, prašymai) dėl pripažinimo), turi prejudicinę galią ir byloje nedalyvavusiems asmenims, todėl pareiškėjo pareiga prisidėti prie įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo yra neginčytina. Nurodė, kad įkaito turėtojo patvirtintas finansinis reikalavimas – 53 224,99 EUR (183 775,23 Lt), sudaro 33 proc. gautų įplaukų. Kadangi iki įkeisto turto pardavimo buvo patirta 84 735,12 EUR (292 573,43 Lt) administravimo išlaidų, todėl pareiškėjui tenkanti administravimo išlaidų dengimo dalis sudaro 27 989,18 EUR (96 641,04 Lt) sumą. Teismas konstatavo, kad nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog 2015 m. spalio 5 d. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto posėdyje antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dalyje dėl administravimo išlaidų paskirstymo pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Pareiškėjas A. L. atskiruoju skundo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141) BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ nustatytą kreditorių dalyvavimo tvarką. Išbraukus apeliantą iš kreditorių sąrašo, buvo nepagrįstai apribota jo kaip kreditoriaus teisė spręsti dėl BUAB „Marijampolės duona“ administravimo išlaidų pagrįstumo ir jų paskirstymo, kadangi jis negalėjo dalyvauti 2015 m. spalio 5 d. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto posėdyje. Skundžiamas BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nutarimas dėl šio procedūrinio pažeidimo yra naikintinas.

152) BUAB „Marijampolės duona“ administravimo išlaidos – 83 721,45 EUR, yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingas apeliantui kaip hipotekos kreditoriui sumokėtai pinigų sumai. Apeliantas turi grąžinti pusę jam sumokėtos pinigų sumos, t. y. 183 775,23 Lt.

163) Byloje nepateikta įrodymų, kad visos administratoriaus nurodomos išlaidos iš tiesų buvo patirtos. Nuo tada, kai pardavus įkeistą turtą į apelianto sąskaitą buvo pervesta 53 224,99 EUR suma, daugiau nei metus laiko apeliantui nebuvo reiškiama jokių pretenzijų, todėl J. L. pagrįstai galėjo tikėtis, kad administravimo išlaidos nebus atlyginamos iš jam pervestos pinigų sumos. Situacija, kai administravimo išlaidas prašoma atlyginti praėjus daugiau nei vieneriems metams po kreditorinio reikalavimo įvykdymo, paneigia ne tik protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, bet ir apelianto teisėtus lūkesčius.

17BUAB „Marijampolės duona“ administratorius UAB „Valnetas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad, patvirtinus BUAB „Marijampolės duona“ administravimo išlaidų sąmatą, joje nebuvo įtvirtinta jokia prievolė, kuri įpareigotų J. L. konkrečia suma dengti BUAB „Marijampolės duona“ administravimo išlaidas. Įkaito turėtojo prievolė prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo yra įtvirtinta ĮBĮ, todėl nėra būtinas ir/ar reikalingas joks atskiras bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas šiuo klausimu.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012).

21Apeliantas savo atskirąjį skundą be kita ko grindžia tuo, kad jam nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimas.

22Byloje nustatyta, kad apeliantas 2014 m. gruodžio 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo išbrauktas iš BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių sąrašo, taigi, šiai nutarčiai įsiteisėjus, apeliantas neteko bendrovės kreditoriaus statuso. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartis yra įsiteisėjusi, šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nėra nagrinėjamos bylos apeliacijos objektas. ĮBĮ nenumato teisės asmenims, kurie nėra įmonės kreditoriai, dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkimuose, spęsti dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, todėl, esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria apeliantas išbrauktas iš BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių sąrašo, neinformavus apelianto apie 2015 m. spalio 5 d. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto posėdį, 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir kreditorių dalyvavimo jame tvarka pažeista nebuvo.

23Apeliantas nurodo, kad jis taip pat neturėjo galimybės dalyvauti 2012 m. rugpjūčio 17 d. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių susirinkime, kuriame buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir negalėjo šios sąmatos, taip pat administratoriaus atlyginimo, ginčyti. Šie apelianto argumentai nepagrįsti. Teismų praktikoje pripažįstama kreditorių, įtrauktų į bendrovės kreditorių sąrašą jau po atitinkamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo, teisė skųsti šiuos kreditorių susirinkimo nutarimus teismui (Žr.: pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1376/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, kt). Apeliantas į BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių sąrašą įtrauktas Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi, iš šio sąrašo išbrauktas - 2014 m. gruodžio 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, tačiau per visą buvimo BUAB „Marijampolės duona“ kreditoriumi laikotarpį nekėlė klausimo dėl 2012 m. rugpjūčio 17 d. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo teisėtumo, t. y. pats nepasinaudojo jam kaip bendrovės kreditoriui suteiktomis teisėmis.

24Nepaisant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, bankroto administratorius kiekvienu atveju turi atsiskaityti kreditorių susirinkime (komitete) dėl faktiškai patirtų išlaidų, t. y. ar veikė patvirtintos sąmatos ribose (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Tokiu atveju sprendžiamas klausimas dėl įmonės jau patirtų išlaidų, t. y. finansinės veiklos atskaitos tvirtinimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad apeliantas, kaip asmuo, privalantis dengti dalį faktiškai patirtų administravimo išlaidų, turi teisę ginčyti nurodytų faktinių išlaidų pagrįstumą ar reikalauti iš bankroto administratoriaus detalesnio jų pagrindimo. Neturėdamas galimybės dalyvauti kreditorių komiteto posėdyje, apeliantas gali šį klausimą spręsti teismine tvarka, pateikdamas skundą dėl kreditorių komiteto nutarimo. Tačiau, nagrinėjamos bylos atveju, apeliantas, pateikęs teismui skundą dėl BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimo, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme faktiškai patirtų administravimo išlaidų pagrįstumo klausimo nekėlė, todėl negali šio klausimo kelti apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis).

25Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apelianto pareiga prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo kyla ne iš šioje byloje ginčijamo BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimo, o iš ĮBĮ nuostatų, kurių aiškinimo ir taikymo praktika yra teismų išplėtota ir pakartota Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-1444-480/2015 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1023-370/2015, kuriomis panaikintas BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto 2014 m. gruodžio 22 d. nutarimas dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas faktiškai neprisidėjo prie administravimo išlaidų dengimo. Nors apeliantas teigia, kad nagrinėjant nurodytą bylą nedalyvavo, t. y. iš esmės remiasi prejudicijos jo atžvilgiu nebuvimu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti galiojančio ĮBĮ nuostatas, nei tai padaryta nurodytais teismų procesiniais sprendimais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl bankroto administravimo išlaidų konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005). Ta pati taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai, pardavus hipoteka įkeistą turtą, gaunama didesnė suma nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas, t. y. administravimo išlaidos išskaičiuojamos iš jam tenkančios dalies, o ne iš sumos, viršijančios finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013). Teismų praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad ĮBĮ nuostata, jog iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą, pirmiausia (be eilės) tenkinami įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai, nereiškia, kad toks kreditorius gali būti atleidžiamas nuo pareigos atlyginti administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

26Nagrinėjamoje byloje susiklostė situacija, kai bankroto administratorius 2014 m. rugsėjo 3 d. pavedimu pervedė apeliantui visą jo kreditorinio reikalavimo sumą, neišskaitęs apeliantui tenkančios administravimo išlaidų dalies, t. y. įvykdė permoką, kadangi pinigų suma apeliantui turėjo būti pervesta tik išskaičius jam tenkančią administravimo išlaidų dalį (ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis). Toks bankroto administratoriaus veiksmas nepašalina apelianto iš įstatymo kylančios prievolės atlyginti jam tenkančią administravimo išlaidų dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013). Apelianto prievolė mokėti administravimo išlaidas, kitaip nei nurodo apeliantas, nebuvo sukurta šioje byloje ginčijamu 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimu, o egzistavo jau nurodyto pavedimo atlikimo apeliantui metu. Taigi, pirmosios instancijos pagrįstai sprendė, kad ginčijamas 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimas apelianto teisių tuo aspektu, kad juo jam sukurta turtinė prievolė, nepažeidžia.

27Pagal bankroto administratoriaus į bylą pateiktus duomenis, iš viso per BUAB „Marijampolės duona“ bankroto procesą gauta 161 134,59 EUR pajamų, administravimo išlaidos iki įkeisto turto pardavimo sudarė 83 721,45 EUR. Bankroto administratorius iš esmės teisingai skaičiavo apeliantui tenkančią administravimo išlaidų dalį (kaip administravimo išlaidų procentą, atitinkantį apelianto kreditorinio reikalavimo procentinę išraišką, atsižvelgiant į visas bendrovės gautas pajamas, tačiau suklydo nurodydamas konkretų apelianto dengtinos administravimo išlaidų sumos dydį (apelianto kreditorinis reikalavimas sudaro 33,031387 proc. visų gautų pajamų sumos, atitinkamai apeliantas turi dengti 33,031387 proc. administravimo išlaidų, t.y. 27 654,36 EUR, o ne 27 989,18 EUR, kaip nurodyta administratoriaus 2015 m. spalio 15 d. rašte (b.l. 6) ir patvirtintos administratoriaus ataskaitos 6 lentelėje. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nėra aišku, kaip gauta ataskaitos 6 lentelėje nurodyta 96 641,04 Lt (27 989,18 EUR) įkaito turėtojui tenkanti išlaidų sumos dalis (skaičiuojant 33 proc. nuo 292 573,43 Lt bendros išlaidų sumos turi būti gaunama 96 549,23 Lt suma, be to, lentelėje nurodytos bendros išlaidos - 292 573,43 Lt (84 735,12 EUR) neatitinka šioje byloje administratoriaus nurodomos administravimo išlaidų sumos - 83 721,45 EUR). Taigi, administratoriaus pateiktame apeliantui tenkančių administravimo išlaidų paskaičiavime yra netikslumų, tačiau ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamas pagrindas ginčijamam nutarimui panaikinti.

28Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad administratoriaus ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Neesminiai ataskaitos netikslumai, iš esmės nepažeidžiantys suinteresuotų asmenų teisių, nesudaro kliūčių administratoriaus ataskaitos tvirtinimui. Kaip minėta, BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius savo ataskaitoje pagrįstai nurodė apelianto iš įstatymo kylančią pareigą dengti administravimo išlaidų dalį ir iš esmės tinkamai nurodė dengtinų administravimo išlaidų proporciją, taigi pagrindo netvirtinti šios ataskaitos nėra. Pasilikę aritmetiniai netikslumai turi būti pašalinti bankroto administratoriaus, pateikiant apeliantui naują reikalavimą dėl administravimo išlaidų dengimo.

29Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atmetė apelianto skundą, naikinti ginčijamą nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas J. L. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB... 4. Pareiškėjas nurodė, kad jo kaip įkaito turėtojo patvirtintas kreditorinis... 5. Pareiškėjo teigimu, administravimo išlaidų sąmata turi būti tvirtinama... 6. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jam nesuprantamas bankroto... 7. BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“... 8. BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjo J. L.... 11. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo pareiga prisidėti prie bankrutuojančios... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Pareiškėjas A. L. atskiruoju skundo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. 1) BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto... 15. 2) BUAB „Marijampolės duona“ administravimo išlaidos – 83 721,45 EUR,... 16. 3) Byloje nepateikta įrodymų, kad visos administratoriaus nurodomos išlaidos... 17. BUAB „Marijampolės duona“ administratorius UAB „Valnetas“ atsiliepimu... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 21. Apeliantas savo atskirąjį skundą be kita ko grindžia tuo, kad jam nebuvo... 22. Byloje nustatyta, kad apeliantas 2014 m. gruodžio 18 d. Kauno apygardos teismo... 23. Apeliantas nurodo, kad jis taip pat neturėjo galimybės dalyvauti 2012 m.... 24. Nepaisant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, bankroto... 25. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apelianto pareiga... 26. Nagrinėjamoje byloje susiklostė situacija, kai bankroto administratorius 2014... 27. Pagal bankroto administratoriaus į bylą pateiktus duomenis, iš viso per BUAB... 28. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad administratoriaus... 29. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....