Byla 2-712-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių akcinės bendrovės DNB banko ir akcinės bendrovės SEB banko atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1157-555/2015 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ direktoriaus V. Z. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vicus“ iškelta restruktūrizavimo bylą (tretieji asmenys: akcinė bendrovė SEB bankas, akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Nikartas“, uždaroji akcinė bendrovė „VKK Kaunas“, restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „VKK investicija“, uždaroji akcinė bendrovė „Toleita“, uždaroji akcinė bendrovė „VKK Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Net“), bei

Nustatė

2UAB „Vicus“ direktorius V. Z. prašė teismą iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Vicus“. Pareiškėjas nurodė, kad įmonė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, kurių priežastis – finansavimo stoka prekybos centro „Kalniečiai“ fasadinės dalies rekonstrukcijos užbaigimui bei AB „DNB banko“ pritaikytas areštas prekybos centro patalpoms. Nepatrauklus išorinis pastato vaizdas atstumia nuomininkus bei pirkėjus, dėl ko atsakovas turi mažinti patalpų nuomos kainas, o tai lėmė apyvartinių lėšų trūkumą.

3Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ nesutiko, kad UAB „Vicus“ būtų keliama restruktūrizavimo byla ir nurodė, kad bendrovės finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, o pareiškime ir balanse nurodomos turto vertės neatitinka realios UAB „Vicus“ turto vertės. Be to, pateikti restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka realumo kriterijaus.

4Tretysis asmuo AB Nordea Bank taip pat nesutiko, kad UAB „Vicus“ būtų keliama restruktūrizavimo byla ir nurodė, kad UAB „Vicus“ finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, bendrovė nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme, o pateikti restruktūrizavimo plano metmenys deklaratyvūs ir neįgyvendinami.

5Tretieji asmenys UAB „Nikartas“, UAB „VKK Kaunas“, UAB „VKK Investicija“, UAB „Toleita“, UAB „VKK Vilnius“, UAB „Baltic Net“ pritarė pareiškėjo prašymui iškelti UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė UAB „Stinkoma“ ir nutarė atlikti kitus, su restruktūrizavimo bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

8Teismas sprendė, kad UAB „Vicus“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus restruktūrizavimo procesui pradėti. Įmonė įsteigta 1999 metais, t. y. daugiau kaip prieš trejus metus (ĮRĮ 4 str. 4 p.), turi finansinių sunkumų (ĮRĮ 4 str. 1 p.), nėra nutraukusi veiklos (nebaigtų vykdyti sutarčių vertė – 47 676016 Lt, pardavimo pajamos 2014 metais - 680 000 Lt, pelnas 2014m. rugpjūčio 31 d. - 1 438 050 Lt (ĮRĮ 4 str. 2 p.). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, per pastaruosius 5 metus nebuvo restruktūrizuota (ĮRĮ 4 str. 3 ir 5 p.).

9Teismas nustatė, kad UAB „Vicus“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 064 241,39 Lt (1 t. b. l. 42-44, 27 685 189,13 Lt - 25 620 947,74 Lt).

10Į pradelstų įsipareigojimų bendrą sumą teismas neįskaičiavo kreditorių UAB „Nikartas“, UAB „Vigdomus“, UAB „Toleita“, UAB „VKK Vilnius“, UAB „VKK Kaunas“ ir UAB „VKK Investicija“ finansinių reikalavimų (bendra suma - 62 550 373,60 Lt), jų nelaikė pradelstais, kadangi šie kreditoriai palaiko UAB „Vicus“ siekį restruktūrizuotis, nelaiko įmonės skolos jiems pradelsta bei įsipareigoja apsvarstyti galimybę sumažinti skolos dydį.

11Teismuose UAB „Vicus“ ginčija sandorius, sudarytus su AB SEB banku, AB DNB banku ir AB Nordea banku. Civilinėse bylose Nr. 2-1587-413/2014, Nr. 2-1933-173/2014, Nr. 2-4872-262/2014, Nr. 2-5374-781/2014 yra sprendžiami klausimai dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo (Nordea Bank AB, AB DNB bankas, AB SEB bankas). Kadangi teismų sprendimai dėl sandorių su bankais pripažinimo negaliojančiais dar neįsiteisėję, dar nėra aiškus šių kreditorių finansinių reikalavimų dydis, todėl teismas į bendrą UAB „Vicus“ įsipareigojimų ir gautinų sumų masę neįskaičiavo UAB „Vicus“ skolos AB DNB bankui, AB SEB bankui ir AB Nordea Bank (14 852 193,65 Lt, 5 731 265,73 Lt, 5 037 488, 36 Lt, iš viso 25 620 947,74 Lt) (CPK 185 str.) ir dėl įmonės (ne)mokumo sprendžia pagal kitus byloje esančius duomenis.

12Teismas nustatė, kad UAB „Vicus“ balanso duomenimis 2014 metais bendrovė turėjo turto už 127 344 772 Lt, iš jo – 29 942 692 Lt vertės žemė, 38 164 850 Lt vertės pastatai ir statiniai, 137 875 Lt vertės transporto priemonės, 6 500 414 Lt vertės nebaigta statyba, 35 000 Lt – po vienerių metų gautinos sumos, 2 500 000 Lt – kitas finansinis turtas, 48 623 946 Lt – atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Nors tretieji asmenys (bankai) ginčija atsakovo turto vertę, byloje pateikti įrodymai apie pastato dalies, priklausančios UAB „Vicus“, vertę patvirtina, kad ji galėtų sudaryti nuo 38 790 180 Lt iki 39 573 820 Lt (UAB „Informacijos ir investicijų centro“ parengta Konsultacija Nr. DGV-141125), taigi vertė apskaityta pagrįstai.

13UAB „Vicus“ balanse apskaityti įmonei priteistini 32 307 011,09 Lt nuostoliai. Šią sumą teismas vertino, kaip apskaitytą nepagrįstai (teismų sprendimai dėl prašomų priteisti nuostolių nepriimti), atitinkamai UAB „Vicus“ turto vertė, teismo vertinimu, ne 127 344 772 Lt, o 95 037 760,91 Lt. Šių nustatytų duomenų pagrindu UAB „Vicus“, teismo vertinimu, moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (2 064 241,39 Lt) neviršija pusės į balansą įrašyto bendrovės turto vertės (95 037 760,91 Lt).

14Teismas sprendė, kad UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ reikalavimus ir yra tinkami. Juose nurodoma, kad restruktūrizavimo laikotarpiu UAB „Vicus“ planuoja ieškoti investicijų pabaigti pastato rekonstrukciją, siekiant išnuomoti visas turimas patalpas, taip pat parengti detalųjį planą siekiant pelningiau parduoti turimus žemės sklypus Klaipėdoje, realizuoti turimus žemės sklypus Rumšiškėse. Pagrindiniai pajamų šaltiniai restruktūrizavimo proceso metu numatyti gauti iš veiklos pajamų (nuomos), lėšų, gautų už parduotą turtą, debitorinių skolų išieškojimo. Pabaigus rekonstrukcijos darbus bendrovė planuoja padidinti nuomos patalpų užimtumą nuo 20 proc. (toks yra šiuo metu) iki 95 proc. Šios priemonės pagalba pagal metmenyse nurodytus duomenis atsakovas planuoja gauti 1 409 750 Lt pelno 2015 metais, 3 785 164 Lt pelno 2016 metais, 3 757 472 Lt pelno 2017 metais ir 3 778 510 Lt pelno 2018 metais, t. y. iš viso per restruktūrizavimo laikotarpį – 12 730 896 Lt pelno. Atlikus detalųjį planavimą, bendrovė ketina pelningai paduoti turimą žemę Klaipėdoje bei Rumšiškėse. Šios priemonės pagalba tikimasi gauti 8 037 250 Lt pelno.

15III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16UAB „Vicus“ kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Vicus“ vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vicus“ iškėlimo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. UAB „Vicus“ pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie įmonės turimą turtą. Nors AB SEB bankas į tai atkreipė dėmesį, pirmosios instancijos teismas į argumentus neatsižvelgė. Į posėdį buvo kviečiamas įmonės buhalteris, tačiau neatvyko ir į klausimus apie įmonės turtinę padėtį atsakinėjo vadovas.

18Nors UAB „Vicus“ vadovas nurodė, kad balanse turtą apskaito rinkos verte, aiškinamajame rašte prie 2013 metų finansinės atskaitomybės nurodyta, kad balanse nurodoma įsigijimo savikaina, įvertinus nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo atstatymą.

19Nors restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta nebaigta statyba 6 500 414 Lt sumai, restruktūrizavimo plano metmenyse, veiklos plane, nurodyta, kad į šį pastatą – prekybos centrą 2013-2014 metais investuota 1 mln. Lt.

20Skiriasi nurodoma investicijų į turgaus patalpas suma. UAB „Vicus“ paaiškino, kad dalį investavo tretieji asmenys, tačiau kreditorius pažymi, kad turtas apskaitytas UAB „Vicus“ balanse.

21Pagal balansą 2012-2014 metais turtas, kaip nebaigtos vykdyti sutartys, per metus padidėjo nuo 15 369 005 Lt iki 47 676 016 Lt. Į šią 47 676 016 Lt sumą įeina 3 855 733,97 Lt reikalavimas į UAB „Erdenas“, 32 307 011,09 Lt reikalaujama priteisti suma iš AB SEB banko ir AB DNB banko (iš AB SEB banko – 16 540 516 Lt ir AB DNB banko – 24 257 433 Lt, kaip neva reikalavimai, kylantys iš bankų nesąžiningų veiksmų), reikalavimas į AB „SEB lizingas“ – 11 513 271,32 Lt. Tai, kad UAB „Vicus“ pareiškė bankams ieškinius, nesudaro pagrindo reikalaujamas priteisti sumas apskaityti balanse, kaip turimą turtą.

222. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra nerealios. Numatytos dvi esminės priemonės: 1) užbaigus prekybos centrą „Kalniečiai“, jo nuomojamų patalpų užimtumas padidėtų nuo 20 iki 95 procentų, atitinkamai padidėtų ir pajamos iš patalpų nuomos; 2) sklypų Klaipėdos mieste ir Kaišiadorių rajone detaliųjų planų parengimas ir pardavimas.

23Prekybos centras „Kalniečiai“ priklauso UAB „Vicus“ (69 proc.) ir UAB „VKK Investicija“ (31 proc.). Restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodyta, iš kur numatoma gauti prekybos centro rekonstrukcijai dar reikalingą 1 mln. Lt. Be to, rekonstrukcijos UAB „Vicus“ pabaigti negali dėl savavališkomis pripažintų statybų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-02-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-678/2014). Rekonstrukcija nebuvo vykdoma ir ankstesnėje UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje (nutraukta Kauno apygardos teismo 2014-05-05 nutartimi). Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1376/2014 vyksta ginčas tarp UAB „VKK Investicija“ ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl 2012 m. liepos 2 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-120702-00054 bei 2012 m. liepos 7 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius (prekybos centre „Kalniečiai“). Šios aplinkybės įrodo, kad įmonė neturi galimybių baigti rekonstrukcijos darbų numatytu laiku - iki 2015 metų birželio.

24Dėl kitos restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės – UAB „Vicus“ turimų Klaipėdos mieste sklypų pardavimo, prieš tai atlikus jų detalųjį planavimą, nieko nedaryta (detalusis planas nepradėtas rengti) dar nuo 2008 metų (to posėdyje nepaneigė įmonės vadovas). Be to, lėšų detaliojo plano rengimui ieškovas ketina gauti pardavęs kitus sklypus, tačiau nenurodo kuriuos. Dėl sklypų Kaišiadorių rajone apskritai nenurodyta nei detaliųjų planų parengimui reikalinga suma, nei atlikti veiksmai.

25Tam, kad UAB „Vicus“ galėtų pakeisti sklypų paskirtį, būtina pakeisti ir 2008 m. rugsėjo 16d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ bei jo pagrindu 2008 m. rugsėjo 29 d. sutartį dėl tiek UAB „Vicus“ priklausančių sklypų, tiek tų, kurie priklausė AB SEB bankui (jais UAB „Vicus“ naudojosi išperkamosios nuomos pagrindais) ir kurie yra banko atsiimti ir parduoti.

263. UAB „Vicus“ yra nemoki. Jos mokumą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo metmenyse nurodytais nepagrįstais duomenimis.

27UAB „Vicus“ priklausančio turto reali vertė – 33 928 007,6, Lt.

28Pirma, neegzistuoja 43 820 282,41 Lt turtas, kuris apskaitytas, kaip nebaigtos vykdyti sutartys. Antra, teismas turėjo neįskaityti reikalavimų į bankrutuojančias įmones: 3 855 733, 97 Lt į BUAB „Erdenas“, 1 378 757,37 Lt į BUAB „Vekšis“, 400 000 Lt į BUAB „Sanda“. Reikalavimai į šias bankrutuojančias įmones nėra užtikrinti, juos atgauti maža tikimybė. Trečia, pastatų ir žemės sklypų vertė nustatyta pagal UAB „Informacijos ir investicijų centras“ konsultacijas, kuriose nurodyta, kad jos neatitinka Turto vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų, todėl neturi juridinės galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-294/2010). Be to, sklypų vertė nurodyta ne tokia, kokia yra šiuo metu, o kokia būtų atlikus sklypų jų detalųjį planavimą bei pakeitus paskirtį. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis sklypų Klaipėdos mieste vertė – 9 079 900 Lt, Kaišiadoryse – 339 460 Lt, prekybos centro „Kalniečiai“ dalies, priklausančios UAB „Vicus“, vertė – 9 091 700 Lt, o metmenyse nurodoma, kad sklypų Klaipėdoje vertė net 34,3 mln. Lt, o Kaišiadoryse – 2,76 Mln. Lt, prekybos centro dalies vertė nuo 38 790 180 iki 39 573 820 Lt.

29Reali UAB „Vicus“ pradelstų įsipareigojimų suma taip pat didesnė, nei nustatyta pirmosios instancijos teismo. Ši suma sudaro mažiausiai 21 953 923,40 Lt.

30UAB „Vicus“, siekdamas, kad kreditorių, nepritariančių restruktūrizavimui, reikalavimai nebūtų įskaitomi, juos visus ginčija teisme. Pažymėtina, kad egzistuoja įsiteisėję teismų sprendimai dėl kreditorių AB SEB bankas 5 037 488,36 Lt finansinio reikalavimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757/2014) ir AB DNB banko 14 852 193,65 Lt finansinio reikalavimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-293/2014) patvirtinimo ankstesnėje UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje. Šie sprendimai sudaro pagrindą pripažinti UAB „Vicus“ skolas šiems kreditoriams.

314. Netinkama UAB „Vicus“ restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra – UAB „Stinkoma“. Šis administratorius buvo paskirtas ir ankstesnėje UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje, kuri nutraukta dėl administratoriaus kaltės (neįvykdė įsipareigojimų administratoriaus plano parengimui pasitelktas UAB „Verslo teisės centras“) laiku neparengus restruktūrizavimo plano.

32UAB „Vicus“ kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Vicus“ vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vicus“ iškėlimo, taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

331. UAB „Vicus“ neturi realių galimybių restruktūrizuotis. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (turto pardavimas ir debitorinių skolų išieškojimas) yra įprastos veikloje ir joms vykdyti nebūtinas restruktūrizavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-329/2014). Įmonei dar 2013 m. balandžio 4 d. buvo iškelta ankstesnė restruktūrizavimo byla, tačiau įmonė nesugebėjo vykdyti iš esmės analogiškų įsipareigojimų (užbaigti prekybos centro rekonstrukciją 2013 metais, padidinti pajamas iš nuomos), įsiskolinimai nuo 2012 metų iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. išaugo dvigubai: nuo 50 270 829,80 Lt iki 90 438 991Lt.

342. Įmonės balanso duomenys neatitinka tikrovės. Teismas nepagrįstai rėmėsi UAB „Informacijos ir investicijų centro“ konsultacija, be pagrindo nesivadovavo oficialiais registrų duomenimis. Įmonė neįrodė prekybos centro įsigijimo, apskaitė ir jai neperduotą kitų subjektų investuotą turtą. Kaip debitorines skolas UAB „Vicus“ nepagrįstai apskaitė skolas, kurių nebeatgaus (skolininkai likviduojami, bankrutuoja). Pareiga įrodyti debitorinių įsiskolinimų atgavimo realumą tenka pačiai UAB „Vicus“. Gautinos sumos (atėmus priteistinas ir abejotinai atgautinas) sudaro tik 549 523,56 Lt.

353. Teismas į pradelstų įsipareigojimų sumą turėjo įtraukti ir skolas tiems kreditoriams, kurie neprieštarauja dėl restruktūrizavimo.

364. Finansinis AB DNB banko reikalavimas jau patvirtintas ankstesnėje restruktūrizavimo byloje.

375. Realiai neįvykdytinos restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (argumentai iš esmės analogiški AB SEB banko atskirajame skunde jau išdėstytiems).

386. UAB „Vicus“ nemoki, jai keltina bankroto byla.

397. Paskirtas restruktūrizavimo administratorius UAB „Stinkoma“ jau buvo paskirtas ir veikė tik restruktūrizavimui pritariančių kreditorių interesais. Šis administratorius nesugebės tinkamai prižiūrėti restruktūrizavimo proceso, sieks jį vilkinti.

40UAB „Vicus“ kreditorius AB Nordea bankas atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos tenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pritardamas atskirųjų skundu argumentams (jie iš esmės nekartojami), akcentuoja šiuos aspektus:

411. UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byla jau buvo nutraukta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas), todėl, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, turėjo būti pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮRĮ 28 str. 2 d.) ir tokį pareiškimas AB DNB bankas pateikė (civilinė byla Nr. B2-2660-555/2014).

422. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1406/2014 konstatavo, kad restruktūrizavimo plano ankstesnėje restruktūrizavimo byloje UAB „Vicus“ nepateikė dėl nepateisinamų priežasčių.

433. UAB „Vicus“ nemoki ir toliau veikia nuostolingai.

444. Restruktūrizavimo plano metmenys realiai neįgyvendintini, be to, iš esmės analogiški jau teiktiems ir neįgyvendintiems ankstesnėje restruktūrizavimo byloje.

455. UAB „Stinkoma“ netinkamas UAB „Vicus“ restruktūrizavimo administratorius, jau kartą nesugebėjęs tinkamai atlikti pareigų.

46UAB „Vicus“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

471. AB SEB bankas bei AB DNB bankas siekia, kad UAB „Vicus“ būtų iškelta bankroto byla, nėra suinteresuoti suteikti nuolaidas ar sudaryti sąlygas įmonei restruktūrizuotis. Sąlygos iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą yra.

482. Duomenys apie UAB „Vicus“ turtą teisingi, grindžiami UAB „Informacijos ir investicijų centras“ konsultacija bei tikėtinai gautinomis sumomis, įskaitant ir sumas pagal ieškinius iš bankų. Tuo tarpu masinio vertinimo duomenimis nesivadovautina, jis mažiau tikslus nei balansinė įmonės turto vertė.

493. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (preliminarios, jos bus detalizuotos restruktūrizavimo plane) yra realiai įgyvendintinos.

50Klaipėdoje esančių sklypų planavimas vykdomas pagal 2008 m. rugsėjo 29 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. J9-91.

514. Kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami teisme, reikalavimai neturi būti įskaitomi į pradelstus. UAB „Vicus“ nepradelstos skolos – 88 374 750,24 Lt, o pradelstos – 2 064 241,39 Lt. Tuo tarpu turimo turto vertė -127 344 772 Lt.

525. Kreditoriai, turintys apie 70 procentų reikalavimų, pritaria restruktūrizavimui (kitų kreditorių nuomonė nėra aiški).

536. UAB „VKK Investicija“ nebaigtas ginčas dėl savavališkų statybų prekybos centre akto ir reikalavimo pašalinti savavališkų statybų padarinius netrukdo atlikti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytus prekybos centro rekonstrukcijos darbus.

54Tretysis asmuo UAB „VKK Kaunas“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

551. UAB „VKK Kaunas“ finansinis reikalavimas į UAB „Vicus“ – 2 186 110,79 Lt. Šis kreditorius mano, kad UAB „Vicus“ galėtų sėkmingai restruktūrizuotis ir taip būtų suderinti įmonės bei jos kreditorių interesai.

562. Duomenys apie UAB „Vicus“ turtą balanse teisingi, grindžiami UAB „Informacijos ir investicijų centras“ konsultacija bei tikėtinai gautinomis sumomis.

573. Kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami teisme, reikalavimai neturi būti įskaitomi į pradelstus.

584. Restruktūrizavimo plano metmenyse (dar tik metmenyse) nurodytos priemonės realiai įgyvendintinos.

595. Dauguma (70 proc.) kreditorių pritaria UAB „Vicus“ restruktūrizavimui.

60Tretysis asmuo UAB „VKK Vilnius“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti. Atsiliepimus grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir UAB „VKK Kaunas“.

61Tretysis asmuo RUAB „VKK Investicija“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti. Atsiliepimus grindžia iš esmės tais pačiais argumentais kai ir UAB „VKK Kaunas“ bei UAB „VKK Vilnius“. Nurodo, kad UAB „Vicus“ numatomi atlikti prekybos centro rekonstrukcijos darbai nėra susiję su UAB „VKK Investicija“ ginčijamu savavališkos statybos aktu bei reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius.

62Tretysis asmuo UAB „Baltic Net“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir nurodo, kad UAB „Vicus“ tinkamai nurodė turimo turto vertę. Nėra esminių prieštaravimų tarp turto rinkos vertės ir balanse nurodytos vertės. Masinis vertinimas, nurodytas registruose, netikslus, todėl teismas pagrįstai vadovavosi individualizuotu vertinimu. Gautinos sumos taip pat pagrįstai įtrauktos į balansą (teisės aktai nereikalauja jų išbraukti). Ginčijami reikalavimai kreditoriams taip pat pagrįstai neskaičiuoti. Ankstesnė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta ne dėl restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Stinkoma“ kaltės.

63Tretysis asmuo UAB „Toleita“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir nurodo, kad pateikti tinkamai parengti UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenys. Nėra pagrindo nesutikti su balanse nurodyta turto verte. Įmonė moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės balansinio turto vertės. Ankstesnėje UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje nebuvo galimybės laiku pateikti restruktūrizavimo planą, nes administratorius negalėjo šaukti kreditorių susirinkimo (buvo patvirtinta mažiau kaip pusė finansinių reikalavimų).

64Tretysis asmuo UAB „Nikartas“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir nurodo, kad bankai siekia tik savo, įkeitimu užtikrintų, reikalavimų patenkinimo. Prioritetas turi būti teikiamas restruktūrizavimui, įmonės išsaugojimui. Numatomos restruktūrizavimo priemonės realios.

65IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

66Atskirieji skundai tenkinti iš dalies.

67Įmonių restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 4 dalį restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka minėto įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas: turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai (tinkamai parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys).

68Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, skundžiama nutartimi sprendė, kad UAB „Vicus“ atitinka ĮRĮ numatytas sąlygas restruktūrizavimo bylai iškelti ir iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą. Atskiraisiais skundais pirmosios instancijos teismo išvados ginčijamos iš esmės dviem aspektais, t.y. ar UAB „Vicus“ yra moki (apeliantų vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį) ir ar realūs pateikti restruktūrizavimo plano metmenys.

69Dėl UAB „Vicus“ (ne)mokumo

70Teismas atsisako kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 4 d. 3 p.). Įmonė laikytina nemokia, kai nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

71Teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip yra ir dėl to, jog teismui pripažinus, kad įmonė yra restruktūrizuojama, t. y. turi laikinų finansinių sunkumų, savaime neišnyksta įmonės bankroto galimybė. Nustačius, kad įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.), restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 2 d.). Tačiau tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu.

72Byloje nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai vertino UAB „Vicus“ turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, nepaneigė kreditorių – bankų (apeliantų) nurodytų argumentų.

73Pagal į bylą pateiktą UAB „Vicus“ 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansą (t. 1, b.l. 127-128) įmonės balanse apskaitomo turto bendra vertė – 127 334 937 Lt, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 2 064 241,39 Lt bei nepradelsti – 88 374 750,24 (t. 2, b.l. 131-132). Remiantis vien šiais duomenimis, UAB „Vicus“ yra moki, tačiau teismas privalo pasisakyti dėl atskiruosiuose skunduose keliamų argumentų tam, kad būtų pašalintos arba patvirtintos apeliantų keliamos abejonės dėl UAB „Vicus“ balanse nurodytos turimo turto vertės pagrįstumo bei dėl pradelstų įsipareigojimų kreditoriams bendros sumos pagrįstumo. Sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turi būti vertinama reali balanse apskaityto turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014), o pareiga pagrįsti aplinkybes, kuriomis remiasi, tenka tai šaliai, kuri jomis remiasi (CPK 12 str., 178 str.). Taigi UAB „Vicus“ tenka pareiga pagrįsti balanse apskaitomo turto vertę.

74Apeliacinis teismas pažymi, kad pradelstų bei nepradelstų UAB „Vicus“ įsipareigojimų kreditoriams lentelėje (t. 2, b.l. 131-132), kaip nepradelsti įsipareigojimai, nurodomi teismuose ginčijami įsipareigojimai bankams, taip pat įsipareigojimai tiems kreditoriams, kurie sutiko skolas laikyti nepradelstomis ir jų mokėjimo terminus numatyti 2015 metais (t. 1, b.l. 140 - 145 ) (UAB „Nikartas“ dėl 15 373 507,33 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas sutartas – 2015-12-31, UAB „Vigdomus“ dėl 14 852 193,65 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas sutartas – 2015-06-30, UAB „Toleita“ dėl 8 525 825,12 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas sutartas 2014-12-31, UAB „VKK Vilnius“ dėl 19 677 003,46 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas – 2015-12-31, UAB „VKK Kaunas“ dėl 2 186 110,79 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas sutartas – 2015-12-31, UAB „VKK Investicija“ dėl 1 935 733,25 Lt skolos, kurios grąžinimo terminas sutartas 2015-12-31). Bendra šių kreditorių reikalavimų suma – 62 550 373,6 Lt. Taigi vėliausiai 2015 m. gruodžio 31 d., suėjus šių kreditorių reikalavimų grąžinimo terminui, jeigu su jais nebūtų atsiskaityta, UAB „Vicus“, pridėjus ir pačios UAB „Vicus“ kaip pradelstus pripažįstamus įsipareigojimus, ji būtų nemoki. Nors pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse su šiais kreditoriais nurodytais terminais (2015 metais) nenumatoma atsiskaityti (t. 1, b.l. 31, 37), atsiskaitymas iš esmės vyktų tik 2018 metais, šie kreditoriai, įskaitant ir kreditorių UAB „Toleita“, kuriam skolos grąžinimo terminas jau suėjęs, būdami susipažinę su restruktūrizavimo plano metmenimis, procesiniuose dokumentuose nurodo, kad sutinka, jog UAB „Vicus“ būtų keliama restruktūrizavimo bylą, taigi kartu sutinka, kad su jais UAB „Vicus“ restruktūrizavimo procese būtų atsiskaityta tik 2018 metais. Todėl šių kreditorių, išskyrus UAB „Toleita“, reikalavimus UAB „Vicus“ pagrįstai apskaito, kaip nepradelstus.

75Kadangi UAB „Toleita“ 8 525 825,12 Lt reikalavimo vykdymo terminas jau suėjęs, apeliacinis teismas šio kreditoriaus 8 525 825,12 Lt reikalavimą vertina kaip pradelstą, kuris kartu su UAB „Vicus“ pripažįstamais 2 064 241,39 Lt pradelstais įsipareigojimais sudaro 10 590 066,51Lt.

76UAB „Vicus“ teismuose ginčija sandorius, kurių pagrindu atsirado bankų reikalavimai, todėl UAB „Vicus“ nepradelstais laiko taip pat ir 25 620 947,74 Lt vertės AB DNB banko, AB SEB banko ir AB Nordea banko reikalavimus. Tokia UAB „Vicus“ pozicija tik iš dalies atitinka teismų praktiką į pradelstų įsipareigojimų bendrą sumą neįskaičiuoti teismuose ginčijamų kreditorių reikalavimų. Nors pagal bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis UAB „Vicus“ ieškinių pirmosios instancijos teismai netenkino (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1587-413/2014, Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5374-781/2014), sprendimai yra apskųsti apeliacine tvarka, todėl neįsiteisėję, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apskritai nevertinti bankų reikalavimų, kaip pradelstų, nėra pagrindo. UAB „Vicus“ jau anksčiau buvo iškelta, tačiau nutraukta laiku nepateikus restruktūrizavimo plano, restruktūrizavimo byla (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-657-555/2014) ir joje jau buvo patvirtinti bankų finansiniai reikalavimai. Teismų nutartys, kuriais šie finansiniai reikalavimai patvirtinti, yra įsiteisėję ir kildinami iš nutrauktų sutarčių, taip pat iš išieškojimo pagal hipotekos sandorius, taigi vertintini kaip pradelsti ir tai patvirtinta įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Vien tai, kad vėliau UAB „Vicus“ pradėjo ginčyti sandorius, buvusius reikalavimų atsiradimo pagrindu, nėra pakankamas pagrindas įsiteisėjusiais teismų sprendimais kaip pradelstus patvirtintus reikalavimus nepripažinti pradelstais šioje byloje. Tik jeigu įsiteisėtų teismų sprendimai, kuriais būtų nuginčytas sandoris, esantis reikalavimo pagrindu, atsirastų pagrindas peržiūrėti ir teismų nutartis, kuriais patvirtinti reikalavimai. Dėl to, teismo vertinimu, yra pagrindas AB Nordea banko 5 617 794,08 Lt finansinį reikalavimą (dėl jo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-387/2014), AB SEB banko 5 037 488,36 Lt finansinį reikalavimą (dėl jo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-757/2014) ir AB DNB banko 14 852 193,65 Lt finansinį reikalavimą (10 447 598,89 Lt dydžio finansinis reikalavimas buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje, o Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi patvirtino RUAB „Vicus“ kreditoriaus AB „DNB bankas“ papildomą 4 404 594,76 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurio (papildomo reikalavimo patvirtinimo) pagrįstumą patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-293/2014) vertinti kaip pradelstus, taigi įvertinus ir šiuos reikalavimus, bendra neabejotinai pradelstų kreditorių reikalavimų suma būtų 36 097 542,6 Lt (t.y. 10 590 066,51 + 5 617 794,08 + 5 037 488,36 + 14 852 193,65 Lt).

77Kitas rodiklis, svarbus, vertinant UAB „Vicus“ mokumą, yra įmonės balanse apskaityto turto reali vertė. Pagal 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansą (t. 1, b.l. 127-128) įmonės balanse apskaitomo turto bendra vertė – 127 334 937 Lt. Apeliantai teigia, kad reali UAB „Vicus“ balanse apskaityto turto vertė mažesnė. Pirma, ji negali būti nustatoma įstatymų reikalavimų neatitinkančiu vertinimu. Antra, neturi būti apskaitomos sumos, kurias įmonė siekia prisiteisti iš bankų ieškiniais dėl žalos atlyginimo ir iš AB SEB banko, kaip AB SEB lizingas teisių perėmėjo, nes dėl šių sumų yra ginčas. Trečia, abejojama apskaityta nebaigtų statybų verte – 6 500 414 Lt.

78Sutiktina su atskirųjų skundų teiginiais, kad ieškiniais UAB „Vicus“ iš bankų siekiamos prisiteisti (t. 5, b.l. 150-183), tačiau dar nepriteistos, taigi ginčijamos sumos, nepagrįstai vertinamos, kaip balanse apskaitytinas turtas. Pagal LITEKO duomenis abu minėti UAB „Vicus“ ieškiniai, neištaisius jų trūkumų, yra grąžinti ieškovui. Ieškinys dėl 16 540 516 Lt priteisimo iš AB SEB lizingas (teisių perėmėjas AB SEB bankas) grąžintas ieškovui Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3663-619/2015, o ieškinys dėl 24 257 433 Lt priteisimo iš AB DNB banko Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2655-577/2015. Todėl akivaizdu, kad šias sumas apskaityti UAB „Vicus“ balanse, kaip gautinas, ir įeinančias į turimo bei apskaitomo turto masę (šios sumos 2014 m. rugpjūčio 30 d. balanse apskaitytos kaip 47 676 016 Lt vertės UAB „Vicus“ turto dalis, t. 5, b.l. 145) nėra pagrindo.

79Pastebėtina, kad lyginant su praėjusiais finansiniais metais, įmonės turto bendra vertė padidėjo nuo 93 763 450 Lt 2013 metų pabaigoje iki 127 334 937 Lt 2014 m. rugpjūčio 30 d. (t. 1, b.l. 127-128) ir esminis padidėjimas fiksuotas kaip numatomos pajamos iš nebaigtų vykdyti sutarčių įmonės balanso eilutėje „atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“, kurioje, kaip jau minėta, nepagrįstai apskaitytos sumos (tą pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas), kurias įmonė siekė prisiteisti ir dėl kurių ieškiniai jau yra grąžinti ieškovui, taigi šių sumų UAB „Vicus“ neprisiteisė. Todėl 2014 m. rugpjūčio 30 d. balanse nurodyta bendra turto vertė jau yra paneigta.

80Sutiktina ir su tuo, kad masinio vertinimo būdu nustatytos UAB „Vicus“ nekilnojamojo turto vertės yra ne tokios tikslios, kaip gali būti nustatomos individualaus vertinimo būdu. Tačiau sutiktina ir su apeliantų argumentais, kad UAB „Vicus“ pateiktos UAB „Informacijos ir investicijų centras“ konsultacijos taip pat nėra pakankamais ir patikimas įrodymas apie turto vertę, kadangi šios išvados, kaip pripažįstama ir teismų praktikoje bei nurodyta pačiose pažymose, neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų. Iš UAB „Vicus“ balanse 2014 m. rugpjūčio 30 dienai apskaitytos turto vertės (127 334 937 Lt) atėmus sumas, kurias įmonė ketino prisiteisti, tačiau neprisiteisė iš bankų (16 540 516 Lt ir 24 257 433 Lt), neabejotinai pradelstų įsipareigojimų kreditoriams (36 097 542,6 Lt) ir turto vertės santykis (ar jis jau atitinka nemokumo lygį) priklausys nuo to, ar yra pagrindas nekilnojamąjį UAB „Vicus“ priklausantį turtą (prekybos centrą ir sklypus Klaipėdoje bei Kaišiadorių rajone) apskaityti didesne nei masinio vertinimo būdu nustatyta ir Nekilnojamojo turto registre nurodyta UAB „Vicus“ turimo turto verte. Masinio vertinimo būdu nustatyta turto vertė gali būti paneigta atlikus turto vertinimą ar kitais įrodymais, patikimai paneigiančiais masinio vertinimo rezultatus.

81Išdėstytų motyvų visumos pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepašalino apeliantų dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme keltų abejonių dėl balanse apskaitytos UAB „Vicus“ turto realios vertės, taip pat, kaip matyti iš išdėstytų motyvų, tinkamai nenustatė pradelstų įsipareigojimų bendros sumos, taigi tinkamai nenustatė rodiklių, kurie turi esminę reikšmę, sprendžiant dėl vienos iš sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti – įmonės (ne)mokumo. Šių trūkumų nėra galimybės pilnai pašalinti apeliacinės instancijos teisme, todėl byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

82Dėl restruktūrizavimo plano metmenų

83Teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys, tiek, kiek juose numatytos restruktūrizavimo procese taikomos mokumo atstatymo priemonės, atitinka ĮRĮ reikalavimus. Skirtingai nei teigia apeliantai, UAB „Vicus“ numato ne tik parduoti turtą (sklypus), kas yra įprasta veikla, bet ir prieš tai padidinti jų vertę (atlikti detalųjį planavimą, pakeisti paskirtį). Detaliau šios priemonės būtų pristatytos jau restruktūrizavimo plane, o jeigu jis būtų patvirtintas, jo nevykdymo atveju, būtų pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti (jeigu ji apskritai bus iškelta). Apeliantų argumentai, kad ankstesnėje restruktūrizavimo byloje analogiškos priemonės nebuvo įgyvendintos, neturi esminės reikšmės vertinant jų įgyvendinimą šiuo metu (restruktūrizavimo plano nevykdymas yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti), tačiau ši faktinė aplinkybė (kiek ankstesnėje, nutrauktoje UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byloje analogiškos priemonės buvo vykdomos) kartu su kitomis aplinkybėmis gali būti vertinama sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano metmenų realumo. Šiuo bylos nagrinėjimo etapu išsamiau vertinti ir pasisakyti dėl restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų UAB „Vicus“ mokumo atstatymo priemonių netikslinga.

84Kadangi restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

85Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

86Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Vicus“ klausimui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. UAB „Vicus“ direktorius V. Z. prašė teismą iškelti restruktūrizavimo... 3. Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ nesutiko, kad UAB „Vicus“ būtų keliama... 4. Tretysis asmuo AB Nordea Bank taip pat nesutiko, kad UAB „Vicus“ būtų... 5. Tretieji asmenys UAB „Nikartas“, UAB „VKK Kaunas“, UAB „VKK... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Vicus“... 8. Teismas sprendė, kad UAB „Vicus“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytus... 9. Teismas nustatė, kad UAB „Vicus“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 064... 10. Į pradelstų įsipareigojimų bendrą sumą teismas neįskaičiavo kreditorių... 11. Teismuose UAB „Vicus“ ginčija sandorius, sudarytus su AB SEB banku, AB DNB... 12. Teismas nustatė, kad UAB „Vicus“ balanso duomenimis 2014 metais bendrovė... 13. UAB „Vicus“ balanse apskaityti įmonei priteistini 32 307 011,09 Lt... 14. Teismas sprendė, kad UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano metmenys... 15. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. UAB „Vicus“ kreditorius AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 17. 1. UAB „Vicus“ pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie įmonės... 18. Nors UAB „Vicus“ vadovas nurodė, kad balanse turtą apskaito rinkos verte,... 19. Nors restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta nebaigta statyba 6 500 414 Lt... 20. Skiriasi nurodoma investicijų į turgaus patalpas suma. UAB „Vicus“... 21. Pagal balansą 2012-2014 metais turtas, kaip nebaigtos vykdyti sutartys, per... 22. 2. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra nerealios.... 23. Prekybos centras „Kalniečiai“ priklauso UAB „Vicus“ (69 proc.) ir UAB... 24. Dėl kitos restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės – UAB... 25. Tam, kad UAB „Vicus“ galėtų pakeisti sklypų paskirtį, būtina pakeisti... 26. 3. UAB „Vicus“ yra nemoki. Jos mokumą pirmosios instancijos teismas... 27. UAB „Vicus“ priklausančio turto reali vertė – 33 928 007,6, Lt.... 28. Pirma, neegzistuoja 43 820 282,41 Lt turtas, kuris apskaitytas, kaip nebaigtos... 29. Reali UAB „Vicus“ pradelstų įsipareigojimų suma taip pat didesnė, nei... 30. UAB „Vicus“, siekdamas, kad kreditorių, nepritariančių... 31. 4. Netinkama UAB „Vicus“ restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra... 32. UAB „Vicus“ kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 33. 1. UAB „Vicus“ neturi realių galimybių restruktūrizuotis.... 34. 2. Įmonės balanso duomenys neatitinka tikrovės. Teismas nepagrįstai... 35. 3. Teismas į pradelstų įsipareigojimų sumą turėjo įtraukti ir skolas... 36. 4. Finansinis AB DNB banko reikalavimas jau patvirtintas ankstesnėje... 37. 5. Realiai neįvykdytinos restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos... 38. 6. UAB „Vicus“ nemoki, jai keltina bankroto byla.... 39. 7. Paskirtas restruktūrizavimo administratorius UAB „Stinkoma“ jau buvo... 40. UAB „Vicus“ kreditorius AB Nordea bankas atsiliepimu į atskiruosius... 41. 1. UAB „Vicus“ restruktūrizavimo byla jau buvo nutraukta ĮRĮ 28... 42. 2. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje... 43. 3. UAB „Vicus“ nemoki ir toliau veikia nuostolingai.... 44. 4. Restruktūrizavimo plano metmenys realiai neįgyvendintini, be to, iš... 45. 5. UAB „Stinkoma“ netinkamas UAB „Vicus“ restruktūrizavimo... 46. UAB „Vicus“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB banko atskiruosius... 47. 1. AB SEB bankas bei AB DNB bankas siekia, kad UAB „Vicus“ būtų iškelta... 48. 2. Duomenys apie UAB „Vicus“ turtą teisingi, grindžiami UAB... 49. 3. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (preliminarios, jos... 50. Klaipėdoje esančių sklypų planavimas vykdomas pagal 2008 m. rugsėjo 29 d.... 51. 4. Kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami teisme, reikalavimai neturi... 52. 5. Kreditoriai, turintys apie 70 procentų reikalavimų, pritaria... 53. 6. UAB „VKK Investicija“ nebaigtas ginčas dėl savavališkų statybų... 54. Tretysis asmuo UAB „VKK Kaunas“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB... 55. 1. UAB „VKK Kaunas“ finansinis reikalavimas į UAB „Vicus“ – 2 186... 56. 2. Duomenys apie UAB „Vicus“ turtą balanse teisingi, grindžiami UAB... 57. 3. Kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami teisme, reikalavimai neturi... 58. 4. Restruktūrizavimo plano metmenyse (dar tik metmenyse) nurodytos priemonės... 59. 5. Dauguma (70 proc.) kreditorių pritaria UAB „Vicus“ restruktūrizavimui.... 60. Tretysis asmuo UAB „VKK Vilnius“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB DNB... 61. Tretysis asmuo RUAB „VKK Investicija“ atsiliepimais į AB SEB banko ir AB... 62. Tretysis asmuo UAB „Baltic Net“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko... 63. Tretysis asmuo UAB „Toleita“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko... 64. Tretysis asmuo UAB „Nikartas“ atsiliepimu į AB SEB banko ir AB DNB banko... 65. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 66. Atskirieji skundai tenkinti iš dalies. ... 67. Įmonių restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms,... 68. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes,... 69. Dėl UAB „Vicus“ (ne)mokumo... 70. Teismas atsisako kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas... 71. Teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 72. Byloje nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 73. Pagal į bylą pateiktą UAB „Vicus“ 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansą (t.... 74. Apeliacinis teismas pažymi, kad pradelstų bei nepradelstų UAB „Vicus“... 75. Kadangi UAB „Toleita“ 8 525 825,12 Lt reikalavimo vykdymo terminas jau... 76. UAB „Vicus“ teismuose ginčija sandorius, kurių pagrindu atsirado bankų... 77. Kitas rodiklis, svarbus, vertinant UAB „Vicus“ mokumą, yra įmonės... 78. Sutiktina su atskirųjų skundų teiginiais, kad ieškiniais UAB „Vicus“... 79. Pastebėtina, kad lyginant su praėjusiais finansiniais metais, įmonės turto... 80. Sutiktina ir su tuo, kad masinio vertinimo būdu nustatytos UAB „Vicus“... 81. Išdėstytų motyvų visumos pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad... 82. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų... 83. Teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 84. Kadangi restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas grąžinamas pirmosios... 85. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 86. Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti ir grąžinti...