Byla e2VP-5618-618/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, antstolis Jonas Petrikas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, antstolis Jonas Petrikas.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teisme gautas pareiškėjos UAB „SMD“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00420.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas atmestinas

7Nagrinėjamu atveju teismas, visų pirma, pažymi, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-03-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3457-661/2018 pagal ieškovo UAB „SMD“ ieškinį atsakovams UAB ,,Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, notarei D. J. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis Jonas Petrikas taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė vykdomosios bylos Nr. 0172/18/00420 ir vykdymo veiksmų atlikimą, išskyrus priverstinio išieškojimo veiksmus, kuriais siekiama surasti arba areštuoti ieškovo turtą.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-290/2010, 2016 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440-687/2016). Nesutampant nors vienam iš šių elementų, ieškiniai nelaikomi tapačiais. Nustačius ieškinių tapatumą pripažįstama, kad ieškovas jau įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, ir tai reiškia, kad ieškovas prarado teisę pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu.

9Šalių tapatumo klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad, sprendžiant dėl šalių tapatumo, svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349-313/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2014). Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Ieškinio pagrindas – tai aplinkybės, patvirtinančios ieškovo subjektinę teisę ir reikalavimo pagrįstumą. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, tai naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo ankstesnio teisminio nagrinėjimo dalyku. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-357/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010).

10Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog nors šiuo atveju sutampa šios civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. e2-3457-661/2018 šalys bei prašymo dalykas, t.y. tiek šiuo atveju, tiek Vilniaus apygardos teismo 2018-03-30 nutartimi sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00420 sustabdymo, tačiau skiriasi minėtose bylose pareikštų prašymų pagrindas. Civilinėje byloje Nr. e2-3457-661/2018 prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00420 sustabdymo – buvo reiškiamas siekiant užtikrinti pareiškėjos (ieškovės) ieškinio reikalavimus dėl 2018-01-05 ieškovės UAB ,,SMD“ vekselio atsakovui UAB ,,Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ pripažinimo negaliojančiu bei notarės D. J. 2018-03-15 vykdomojo įrašo, notarinio registro Nr. DJ-1308, panaikinimo. Šioje civilinėje byloje prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reiškiamas siekiant užtikrinti pareiškėjos UAB ,,SMD“ skundą dėl antstolio veiksmų. Taigi, yra pagrindas teismui pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti iš esmės.

11CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo galimai palankaus pareiškėjui teismo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad gali būti taikomos ir kitos laikinosios apsaugos priemonės numatytos įstatymuose ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

12Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00420. Nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjos veikla būtų sutrikdyta, neturėdama galimybių atsiskaityti su subtiekėjais, ji nebegalėtų vykdyti statybos darbų užsakovams, sutartys būtų nutrauktos, dėl to įmonė patirtų didžiulius nuostolius, negautų pajamų, kurių suma viršija 3,8 mln. Be to, ji būtų įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašus ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 3 metus negalėtų dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.

13Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Jono Petriko žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0172/18/00420, vykdoma pagal Vilniaus miesto 15 notarų biuro 2018-03-15 vykdomąjį įrašą Nr. DJ-1308 dėl 48 651,46 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „SMD“ išieškotojos UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ naudai. Antstolis 2018-03-20 priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo ragino pareiškėją per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. 2018-03-20 patvarkymu Nr. S18-9265 antstolis areštavo pareiškėjos turtą ir sąskaitas kredito įstaigose, 2018-03-20 nurodymu nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą Nr. S-l8-172-2215 areštavo 49 465,99 Eur sumą, esančią pareiškėjos vardu registruotose banko sąskaitose. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2018-03-20 patvarkymą Nr. S18-9265, kuriuo nutarta areštuoti pareiškėjai priklausantį turtą ir sąskaitas kredito įstaigose bei 2018-03-20 nurodymą Nr. S-l8-172-2215, kuriuo nutrauktas 49 465,99 Eur išmokėjimas pareiškėjos visoms sąskaitoms. Nurodo, kad dėl šių antstolio veiksmų pareiškėja neturi galimybės disponuoti banko sąskaitose esančiomis lėšomis, vykdyti veiklą, mokėti darbo užmokestį darbuotojams bei atlikti kt. įmonės veiklai būtinus atsiskaitymus. Be to, besąlygiškas draudimas vykdyti mokėjimus visiškai paralyžiuoja įmonės veiklą ir didina įsiskolinimus darbuotojams, valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams. Antstoliui pritaikius priverstinio vykdymo priemones pareiškėjos atžvilgiu dėl apyvartinių lėšų trūkumo ji negali atlikti einamųjų mokėjimų įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti, todėl pareiškėjos sutartys su užsakovais, subrangovais ar paslaugų tiekėjais galimai bus nutrauktos. Dėl to antstolio veiksmai yra neteisėti, nepagrįstai varžantys pareiškėjos veiklą ir sąlygojantys nuostolius. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar antstolis pagrįstai areštavo pareiškėjos turtą ir pinigines lėšas.

15Teismas pažymi, kad CPK 658 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį, antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-541/2012). Tai reiškia, kad 2018-03-20 patvarkymu Nr. S18-9265 antstolis areštavo ne konkretų pareiškėjos turtą, o nustatė jos turto arešto momentą, t.y. šiuo patvarkymu konkretus pareiškėjos turtas nėra areštuotas. Iš pareiškėjos pateiktų duomenų matyti, kad 2018-03-20 nurodymu antstolis areštavo 49 465,99 Eur sumą, esančią pareiškėjos vardu registruotose banko sąskaitose. Duomenų apie kito turto areštą pareiškėja nepateikė. Taigi, pareiškėjos skundą patenkinus, būtų panaikintas pareiškėjos piniginių lėšų, esančių jos vardu registruotose banko sąskaitose, areštas, tačiau išieškojimas iš pareiškėjos išieškotojos naudai būtų toliau vykdomas, todėl visų vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00420 sustabdymas neatitiktų ekonomiškumo bei proporcingumo principų.

16Kaip jau minėta laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo galimai palankaus pareiškėjui teismo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Šiuo atveju pareiškėja nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjos veikla būtų sutrikdyta, neturėdama galimybių atsiskaityti su subtiekėjais, ji nebegalėtų vykdyti statybos darbų užsakovams, sutartys būtų nutrauktos, dėl to įmonė patirtų didžiulius nuostolius, negautų pajamų, kurių suma viršija 3,8 mln. Be to, ji būtų įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašus ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 3 metus negalėtų dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Taigi, prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja iš esmės siekia ne užtikrinti būsimo galimai jai palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymą, o užtikrinti tolimesnį savo ūkinės veiklos vykdymą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjos piniginių lėšų areštas nebūtų panaikintas, tiesiog būtų sustabdyti vykdymo veiksmai. Tai reiškia, kad pareiškėja ir toliau neturėtų galimybės disponuoti jai priklausančiomis areštuotomis piniginėmis lėšomis. Taigi, net ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjos nurodytas tikslas nebūtų pasiektas, tačiau būtų neproporcingai apribotos išieškotojos teisės ir teisėti interesai.

17Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja prašyme nurodo, kad ji yra pareiškusi ieškinį Vilniaus apygardos teisme atsakovams (išieškotojai) UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ bei notarei D. J. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo. Minėtu ieškiniu pareiškėja ginčija vekselį ir vykdomąjį įrašą, kurio pagrindu yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0172/18/00420. Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismas 2018-03-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3457-661/2018 išnagrinėjo pareiškėjos (ieškovės) UAB „SMD“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kiek tai susiję su jos pareikštu ieškiniu atsakovams UAB ,,Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, notarei D. J. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, todėl teismas dėl šių aplinkybių plačiau nepasisako.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms, preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

20prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

22Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teisme gautas pareiškėjos UAB „SMD“ prašymas... 5. Teismas... 6. Prašymas atmestinas... 7. Nagrinėjamu atveju teismas, visų pirma, pažymi, jog teismų informacinės... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio... 9. Šalių tapatumo klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė,... 10. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog nors šiuo atveju... 11. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 13. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Jono Petriko žinioje yra vykdomoji... 15. Teismas pažymi, kad CPK 658 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais,... 16. Kaip jau minėta laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti... 17. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja prašyme nurodo, kad ji yra pareiškusi... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms, preliminariai įvertinus pareikštus... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 20. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo... 22. Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos perduoti...