Byla e2-225-528/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Jonui Stankevičiui ir advokatui Ramūnui Džiugui, atsakovui A. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno arkivyskupijos kredito unijos ieškinį atsakovams A. Š., L. J., V. S. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam: solidariai iš atsakovų A. Š., L. J. ir V. S. 25.038,80 Eur skolą, 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 606,-Eur žyminį mokestį (b.l.26-29).

3Ieškovo atstovai palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti visiškai. Ieškinys grindžiamas tuo, kad: pagal 2011-12-14 su atsakovu A. Š. sudarytą paskolos sutartį Nr.( - ) ieškovas suteikė A. Š. 85.000,-Lt (24.617,70 Eur) paskolą su kintama 10% metinių palūkanų norma; paskola turėjo būti grąžinama ir palūkanos mokamos šios sutarties šalių nustatytais terminais ir tvarka, o už nesavalaikį atsiskaitymą numatyti delspinigiai; minėtos paskolos grąžinimo užtikrinimui buvo sudarytos dvi laidavimo sutartys – 2011-12-16 Nr.( - ) su atsakove L. J., o 2012-01-04 Nr.( - ) su atsakovu V. S., kurie laidavo už atsakovą A. Š. ir įsipareigojo solidariai atsakyti, jei A. Š. nevykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį; ieškovas išmokėjo atsakovui A. Š. 85.000,-Lt, tačiau šis nevykdė įsipareigojimų ir sutartais terminais nemokėjo įmokų, todėl paskolos sutartis su juo buvo nutraukta; atsakovo A. Š. skola ieškovui yra 25.038,80 Eur, iš kurių 22.012,47 Eur negrąžinta paskolos dalis, 613,99 Eur delspinigiai ir 2.412,34 Eur palūkanos, ir prašo priteisti iš visų atsakovų, kurie yra solidarūs skolininkai, šią skolą bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas A. Š. su ieškiniu nesutinka, nes: iki paskolos grąžinimo pabaigos liko 6 metai, o paskolos savalaikis mokėjimas užtruko dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių; sutarties sąlyga dėl ieškovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti paskolą bei priklausančias mokėti sumas, uždelsus paskolos gavėjui atsiskaityti ilgiau kaip 1 mėnesį ir nesumokėjus jų per 15 kalendorinių dienų nuo rašytinio reikalavimo dienos, nesąžininga; jis negalėjo įtakoti sutarties teksto, nes būtų negavęs kredito; neįmanoma įvykdyti reikalavimo grąžinti paskolą, kai ji panaudota, o finansinių galimybių įvykdyti sutartį jis neturi, kredito įstaigos nesutinka refinansuoti paskolą; ieškovas turėjo sudaryti galimybes pratęsti vėluojančios įmokos sumokėjimą; jis nevengia vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, o pagerėjus finansinei būklei galėtų įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus. Teismo posėdyje atsakovas A. Š. nurodė, jog paskolos dengimui buvo galima panaudoti pajinius įnašus ir jis dėl to yra kreipęsis į ieškovą žodžiu, su skolos dydžiu nesutinka, tačiau savo paskaičiavimų dėl skolos dydžio neturi.

5Atsakovė L. J. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota pasirašytinai, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (b.l.88). Atsiliepime į ieškinį atsakovė L. J. nurodė su ieškiniu nesutinkanti, nes: paskola turi būti grąžinta 2021-12-14, todėl turi būti vertinama ar kreditorius turėjo teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį; kredito įstaiga turėjo imtis aktyvių veiksmų ir sudaryti galimybę išlyginti mokėjimus, mokant susidariusį įsiskolinimą dalimis su eiline įmoka; kredito įstaigai nerūpi, kad ji liks be gyvenamosios vietos, bus pažeisti jos ir jos šeimos narių teisėti interesai, jei bus išieškoma iš jos nekilnojamojo turto; sutiktų dėl mokėjimų grafiko jai ir pagrindiniam skolininkui, nenukreipiant išieškojimo į jos vienintelį gyvenamąjį būstą (b.l.39,40, dok.reg. Nr.W6079).

6Atsakovas V. S. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į ieškinį nėra pateikęs (CPK 133 str. 1d., b.l.68,90).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš bylos medžiagos (dok.reg. Nr.DOK-10281) nustatyta, kad: 2011-12-14 ieškovas su atsakovu A. Š. sudarė paskolos sutartį Nr.( - ), pagal kurią šiam atsakovui buvo suteikta 85.000,-Lt paskola už 10% metinių palūkanų normą, ši paskola turėjo būti grąžinama kasmėnesinėmis įmokomis, o jos galutinis grąžinimo terminas 2021-12-14; 2011-12-16 ieškovas ir atsakovė L. J. pasirašė laidavimo sutartį Nr.( - ), pagal kurią L. J. laidavo ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu už paskolos gavėją A. Š., jei šis tinkamai nevykdys visų ar dalies prievolių pagal 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ); 2012-01-04 analogišką laidavimo sutartį Nr.( - ) su ieškovu pasirašė atsakovas V. S., taip pat įsipareigojęs atsakyti ieškovui visu savo turtu už paskolos gavėją A. Š., šiam tinkamai nevykdant visų ar dalies prievolių pagal 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ); 2012-01-04 ieškovas išmokėjo atsakovui A. Š. 85.000,-Lt paskolos sumą; 2012-07-27 raštu Nr.( - ) ieškovas ragino atsakovą A. Š. sumokėti įsiskolinimą ieškovui arba susisiekti dėl susitarimo skolą atidėti ar ją mokėti dalimis bei įspėjo, kad, nereaguojant į laišką dėl skolos išieškojimo, kreipsis į teismą; 2014-02-06 raštu Nr.( - ) ieškovas pranešė atsakovei L. J., jog skolininkas A. Š. vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, už kurią atsakovė L. J. laidavo, prašė nedelsiant sumokėti įsiskolinimą bei nurodė, jog, nesumokėjus nurodytos skolos, nesusitarus dėl skolos atidėjimo ar jos mokėjimo dalimis, kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo; 2015-01-05 ieškovo valdybos posėdyje (protokolo Nr.VP-1 išrašas) nutarta išsiųsti atsakovui A. Š. pranešimą, reikalaujant sumokėti įsiskolinimą iki 2015-02-03, o skolos nesumokėjus, vienašališkai nutraukti 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ) be atskiro pranešimo; 2015-01-06 pranešimu dėl vienašališko sutarties nutraukimo ieškovas informavo visus atsakovus, jog nevykdomi prisiimti įsipareigojimai, nesilaikoma įmokų tvarkaraščio, vėluojama mokėti įmokas 479 dienas, bei pareikalavo iki 2015-02-03 sumokėti 5.203,16 Eur įsiskolinimą, nurodydamas, jog iki nurodytos datos nesumokėjus nurodytos skolos be atskiro pranešimo vienašališkai nutrauks 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ) ir kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo; iš atsakovo A. Š. sąskaitos balanso matyti, kad šis atsakovas vykdė dalinius mokėjimus nuo 2012-01-20 iki 2013-( - ), o jo įsiskolinimą ieškovui sudaro 22.012,47 Eur negrąžinta paskolos dalis, 613,99 Eur delspinigiai ir 2.412,34 Eur palūkanos, viso 25.038,80 Eur.

9Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 str. 1,4d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir šalys ją turi vykdyti sąžiningai bei tinkamai, o sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 str. 1d., 6.200 str. 1d., 6.205 str.).

10Šiuo atveju tarp šalių sutarties pagrindu susiklostė vartojimo kredito santykiai paskolos forma – atsakovas A. Š. gavo iš ieškovo paskolą, kurią privalėjo grąžinti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei sumokėti sutartus mokesčius (CK 8.886 str. 1d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita, sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.870 str., 6.873 str. 1d.).

11Bylos medžiaga ir šalių bei jų atstovų paaiškinimai rodo, kad ginčo sutartį, kurios galutinis paskolos grąžinimo terminas 2021-12-14, ieškovas vienašališkai nutraukė 2015-02-03, nes paskutiniai mokėjimai atlikti 2013 m., mokėti įmokas vėluojama 479 dienas, prieš tai įspėjęs kredito gavėją A. Š. ir informavęs laiduotoją L. J. apie vėluojamą 5.203,16 Eur įsiskolinimą 2015-01-06 rašytiniu pranešimu bei pareikalavęs iki 2015-02-03 sumokėti esamą įsiskolinimą. Ieškovo reikalavimo dėl įsiskolinimo sumokėjimo gavimo atsakovas A. Š. neneigė. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali susitarti dėl sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties nutraukimo sąlygas ar sutarties nutraukimo reikalavimus nustato imperatyvios teisės normos (CK 6.156 str. 4d., LAT nutartis Nr.3K-3-230/2013). Nutraukiant sutartį vienašališkai, svarbu laikytis Civilinio kodekso reglamentuojamų sutarties nutraukimo pagrindų ir tvarkos, o Civilinis kodeksas numato, jog vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5d., 6.218 str.). 2011-12-14 ieškovo ir atsakovo A. Š. sudarytoje paskolos sutartyje Nr.( - ) /bendrosios dalies 5.11.1. punkte/ šalys numatė ieškovo /kredito davėjo/ teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus paskolos gavėją /atsakovą A. Š./ ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti paskolą prieš terminą, sumokėti palūkanas, delspinigius bei kitus sutartinius mokėjimus, jei A. Š. ilgiau kaip 1 mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir jų nesumoka per 15 kalendorinių dienų nuo kredito davėjo rašytinio pareikalavimo dienos. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių ir jų atstovų paaiškinimai patvirtina, jog atsakovas A. Š. tinkamai bei laiku nevykdė prievolių pagal minėtą paskolos sutartį – nustatytais terminais negrąžino paskolos dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų ir pradelsė sumokėti 5.203,16 Eur, kas sudaro daugiau kaip 20% negrąžintų mokėtinų sumų, juolab, kad mokėjimai buvo vėluojami 479 dienas, o tai sudarė pagrindą ieškovui pasinaudoti šalių sutartyje numatyta teise (CK 6.217 str. 5d.). Įrodymų, jog įmokos ieškovui nebuvo mokamos ne dėl atsakovo A. Š. kaltės ar tik dėl laikinų sunkumų, byloje nėra (CPK 177, 178 str.).

12Vertinant minėtą šalių sudarytą sutartį, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl atsakovas A. Š. turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jam priimtina ir jis bus pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jam priimtinesnės, juolab, kad kredito paslaugas 2011 m. Lietuvoje teikė dešimtys įvairių kredito įstaigų (CK 6.2284 str., CPK 177, 178 str., LAT nutartis Nr.3K-7-272/2011). Atsakovų A. Š. bei L. J. argumentai dėl ginčo sutarties sąlygų nesąžiningumo, negalėjimo įtakoti sutarties teksto, dėl jo sumokėto pajaus įskaitymo įsiskolinimo sumų dengimui, dėl skolos išdėstymo dalimis atmestini, nes: ginčo sutartyje jos šalys numatė 15 dienų įspėjimo apie vienašališką sutarties nutraukimą terminą ir iki ieškovo kreipimosi į teismą, t.y. 4 metus nuo sutarties sudarymo ši sutarties sąlyga nebuvo ginčijama, nebuvo prašoma ją pakeisti, vadinasi, ši sutarties sąlyga atsakovus tenkino, jie neabejojo šios sąlygos sąžiningumu, o dabar abejones reiškia tik siekdami išvengti jiems kilusių neigiamų pasekmių; atsakovas A. Š. savo parašu yra patvirtinęs, jog visos sutarties sąlygos bendrojoje ir specialiojoje dalyse su juo aptartos individualiai, jam išaiškintos prieš pasirašant sutartį, jis visas sąlygas supranta bei su jomis sutinka, sutarties sąlygos atitinka tikrąją jo valią, jis gavo sutarties egzempliorių, o priešingų duomenų ar įrodymų dėl sąlygų ginčijimo ar prievartos pasirašant paskolos sutartį byloje nepateikta; 2015-01-06 pranešimu reikalaudamas grąžinti įsiskolinimą, ieškovas siūlė atsakovams susitarti dėl skolos atidėjimo arba skolos mokėjimo dalimis, tačiau duomenų, kad nors vienas iš atsakovų dėl to būtų taręsis ar bent kreipęsis į ieškovą, byloje nėra; ieškovo ir A. Š. sudarytoje paskolos sutartyje /6.3. punktas/ numatyta, jog pajinių įnašų dalis gali būti grąžinama paskolos gavėjui, šiam pilnai įvykdžius prievoles pagal sutartį, jei likusi pajinių įnašų suma ne mažesnė kaip 1/10 turimų paskolų ir kitų kreditorinių įsipareigojimų bendros sumos, o šiuo atveju atsakovo A. Š. įsiskolinimas buvo didesnis, be to, atsakovas A. Š. net nėra kreipęsis į ieškovą raštu su tokiu prašymu (CPK 177, 178, 185 str.).

13Atsakovas A. Š. neneigia gavęs paskolą, tačiau nurodo nesutinkantis su ieškiniu, nes jis atliko dalinius mokėjimus 2012 m. sausio – liepos mėnesiais. Ieškovas nurodo, jog atsakovo A. Š. įsiskolinimą sudaro 22.012,47 Eur (76.004,66 Lt) negrąžinta paskolos suma, taigi, atsakovo A. Š. mokėtos įmokos buvo įskaičiuotos paskolos grąžinimui, o įrodymų dėl neteisingo skolos ir kitų reikalaujamų priteisti sumų paskaičiavimo atsakovas A. Š. nepateikė, jokių konkrečių argumentų ir įrodymų nenurodė bei nepateikė, todėl ieškovo pateiktame atsakovo A. Š. sąskaitos balanse nurodytas skolos dydis laikytinas teisingu (CPK 177,178, 185 str., dok.reg. Nr.DOK-10281). Kadangi atsakovas A. Š. pažeidė šalių sutartimi numatytų mokėjimų terminus pakankamai ilgą laiko tarpą, per papildomai jam skirtą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, o paskolos sutartyje buvo numatytas sutarties nutraukimo pagrindas, kuriuo ieškovas ir pasinaudojo, tai konstatuotina, jog pripažinti paskolos sutarties nutraukimą neteisėtu nėra pagrindo, o reikalavimas dėl įsiskolinimo priteisimo iš atsakovo A. Š. laikytinas pagrįstu ir įrodytu (CK 6.200 str., 6.217 str. 5d., 6.218 str., 6.870 str. 1d., 6.873 str. 1d., 6.886 str., CPK 177, 178, 185 str., 2011-12-14 paskolos sutarties Nr.( - ) bendrosios dalies punktai 5.11.1., 6.5., 6.6., 6.8.).

14Tarp ieškovo ir atsakovės L. J. bei ieškovo ir atsakovo V. S. susiklostė laidavimo santykiai, nes šie atsakovai įsipareigojo atsakyti ieškovui už atsakovą A. Š., jei šis nevykdys savo įsipareigojimų – netinkamai vykdys visas ar dalį prievolių pagal 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ) (dok.reg. Nr.DOK-10281). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, o prievolės neįvykdymo atveju skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenumato laidavimo sutartis (CK 6.76 str. 1d., 6.81 str. 1d.). Kai skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4d.). Kadangi atsakovai L. J. ir V. S. įsipareigojo atsakyti už visus atsakovo A. Š. įsipareigojimus pagal 2011-12-14 paskolos sutartį Nr.( - ), o paskolos gavėjas A. Š. savo prievolės ieškovui neįvykdė ir paskolos laiku negrąžino, tai ieškovas pagrįstai reikalauja iš laiduotojų – atsakovų L. J. ir V. S. grąžinti paskolą, delspinigius ir palūkanas. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas visiškai – ieškovui priteistina solidariai iš atsakovų A. Š., L. J. ir V. S. 25.038,80 Eur skola, kurią sudaro 22.012,47 Eur negrąžinta paskolos dalis, 613,99 Eur delspinigiai ir 2.412,34 Eur palūkanos (CK 6.2 str., 6.6 str. 4d., 6.37 str. 1d., 6.38 str., 6.63 str. 1-3d., 6.71 str.- 6.73 str. 1d., 6.76, 6.81, 6.200, 6.205 str., 6.217 str. 5d., 6.245 str. 3d., 6.256 str., 6.258 str. 2d., 6.260, 6.261, 6.870, 6.872-6.874, 6.886 str., CPK 177, 178, 185 str., LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-61/2011).

15Skolininkai privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.).

16Visiškai patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš visų atsakovų lygiomis dalimis: ieškovui – 563,-Eur žyminis mokestį ir 100,-Eur už advokato teisines paslaugas, tai yra iš kiekvieno atsakovo po 221,-Eur /563+100=663:3=221/; valstybei – 9,14 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, tai yra iš atsakovo A. Š. 3,06 Eur, iš atsakovų L. J. ir V. S. po 3,04 Eur iš kiekvieno (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 7d., 88 str. 1d. 3,6p., 93 str. 1d., 96, 98 str., b.l.2,82-84,91,92, dok.reg. Nr.DOK-10281, Nr.DOK-7806, Nr.DOK-11242, civ.bylos Nr.eL2-12685-528/2016 dok.reg. Nr.CBP-7779). Ieškovui grąžintina jo sumokėta didesnė negu numato įstatymai žyminio mokesčio dalis, tai yra 43,-Eur /422+184-563=43/ (CPK 80 str. 1d. 1p., 7d., 87 str. 1d. 1p., 5d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų A. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )), L. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir V. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui Kauno arkivyskupijos kredito unijai (į.k.112043658, buveinė Kaune, Vilniaus g.3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT565010000014000602 Lietuvos centrinėje kredito unijoje, banko kodas 50100) 25.038,80 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių trisdešimt aštuonių eurų 80 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti ieškovui Kauno arkivyskupijos kredito unijai (į.k.112043658, buveinė Kaune, Vilniaus g.3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT565010000014000602 Lietuvos centrinėje kredito unijoje, banko kodas 50100) iš atsakovų A. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )), L. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir V. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) po 221,-Eur (du šimtus dvidešimt vieną eurą) iš kiekvieno atsakovo bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo A. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )) 3,06 Eur (tris eurus 06 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

22Priteisti iš atsakovų L. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir V. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) po 3,04 Eur (tris eurus 04 ct) iš kiekvieno atsakovo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

23Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui Kauno arkivyskupijos kredito unijai (į.k.112043658, buveinė Kaune, Vilniaus g.3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT565010000014000602 Lietuvos centrinėje kredito unijoje, banko kodas 50100) jo sumokėto žyminio mokesčio dalį 43,-Eur (keturiasdešimt tris eurus).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Sonatai... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam: solidariai iš atsakovų A. Š., L.... 3. Ieškovo atstovai palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti visiškai. Ieškinys... 4. Atsakovas A. Š. su ieškiniu nesutinka, nes: iki paskolos grąžinimo pabaigos... 5. Atsakovė L. J. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota... 6. Atsakovas V. S. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš bylos medžiagos (dok.reg. Nr.DOK-10281) nustatyta, kad: 2011-12-14... 9. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 10. Šiuo atveju tarp šalių sutarties pagrindu susiklostė vartojimo kredito... 11. Bylos medžiaga ir šalių bei jų atstovų paaiškinimai rodo, kad ginčo... 12. Vertinant minėtą šalių sudarytą sutartį, nesąžiningumo sąlygų... 13. Atsakovas A. Š. neneigia gavęs paskolą, tačiau nurodo nesutinkantis su... 14. Tarp ieškovo ir atsakovės L. J. bei ieškovo ir atsakovo V. S. susiklostė... 15. Skolininkai privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 16. Visiškai patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš visų... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų A. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )), L. J. (a.k( -... 20. Priteisti ieškovui Kauno arkivyskupijos kredito unijai (į.k.112043658,... 21. Priteisti iš atsakovo A. Š. (a.k( - ) gyv. ( - )) 3,06 Eur (tris eurus 06 ct)... 22. Priteisti iš atsakovų L. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir V. S. (a.k( - ) gyv. ( -... 23. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...