Byla 2YT-808-292/2018
Dėl antstolio G. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys- UAB „P. t.“ (skolininkė), BUAB „RVN“ (išieškotoja), atstovaujama bankroto administratoriaus UAB “K. į. r. c.“

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Dalia Kvederavičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „P.“ skundą dėl antstolio G. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys- UAB „P. t.“ (skolininkė), BUAB „RVN“ (išieškotoja), atstovaujama bankroto administratoriaus UAB “K. į. r. c.“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja UAB „P.“ skundžia antstolio G. S. procesinius veiksmus ir prašo panaikinti jo 2017-10-31 priimtą patvarkymą Nr. B17-27038 vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/02224/UB dėl vykdomosios bylos nutraukimo, užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo ir tęsti išieškojimą iš skolininkės.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad 2017-11-03 iš BUAB „RVN“ bankroto administratoriaus sužinojo, kad antstoliui G. S. yra pateiktas vykdyti 2014-09-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl 1485,16 Eur skolos ir 5 procentų procesinių palūkanų išieškojimo iš atsakovės UAB „P. t.“ BUAB „RVN“ naudai.

6Sužinoję apie vykdomą išieškojimą, 2017-11-06 antstoliui G. S. išsiuntė pranešimą apie reikalavimo teisės į skolininkę UAB „P. t.“ perėmimą iš BUAB „RVN“.

72017-11-08 BUAB „RVN“ administratorius perdavė antstolio 2017-10-31 Patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kurio pagrindu vykdomasis dokumentas grąžintas Marijampolės rajono apylinkės teismui. Patvarkyme vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas nurodytas CPK 632 str. 1 d., 3 p., o vykdomosios bylos nutraukimo pagrindas- CPK 629 str. 1 d. 6 p., t. y. reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, jeigu negalimas teisių ir pareigų perėmimas.

8Antstolis vykdomąją bylą CPK 629 str. 1 d. 6 p. pagrindu nutraukė neteisėtai, kadangi likvidavus BUAB „RVN“ dėl bankroto, jo teises į skolininką UAB „P. t.“ perėmė UAB „P.“.

9Antstolis vykdomąją bylą nurodytu pagrindu nutraukė nepasidomėjęs ir neįsitikinęs, kad nėra teisių perėmėjų į skolininką UAB „P. t.“, todėl elgėsi nerūpestingai ir neatidžiai. Neturėdamas objektyvios informacijos, vienašališkai, nežinia kuo remiantis, nusprendė, kad teisių perėmėjų į skolininkę nėra.

10Kadangi jie yra reikalavimo teisių perėmėjai, antstolis vykdomosios bylos nutraukti negalėjo, o tai reiškia, kad jis pažeidė imperatyvias teisės normas, o nesant vykdomosios bylos nutraukimo pagrindo, vykdomoji byla negalėjo būti užbaigta.

11Antstolis G. S. 2017-11-23 Patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjos skundą (b. l. 1-3) atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą nurodydamas, kad jis vykdė vykdomąją bylą Nr. 0182/1402224 pagal išieškotojos BUAB „RVN“ 2014-10-29 antstoliui pateiktą vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014 dėl 2165,76 Eur skolos ir 5 procentų procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „P. t.“ trečios eilės išieškotojo BUAB „RVN“ naudai.

12Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Vykdomojo dokumento vykdymo eigoje 2017-10-25 skolininkės UAB „P. t.“ atstovas pateikė jam informaciją, jog 2017-09-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. B275-657/2017 išieškotojos BUAB „RVN“ veikla pripažinta pasibaigusia ją likvidavus dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjo 2017-10-17. Skolininkė prašė nutraukti vykdomąją bylą. Remdamasis šia informacija, nes antstolio kontoroje nebuvo jokios kitos informacijos apie reikalavimo teisių perleidimą, 2017-10-31 patvarkymu jis nutraukė vykdomąją bylą ir ją užbaigė, o vykdomąjį dokumentą grąžino ją išdavusiai institucijai.

13Pareiškėjos skundas iš esmės paremtas tik vienu argumentu- 2017-07-14 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu pareiškėja perėmė reikalavimo teisę pagal jo vykdomą vykdomąjį dokumentą, o antstolis nepasidomėjo, ar yra reikalavimo teisių perėmėjas.

142017-07-01 įsigaliojus naujos redakcijos CPK, vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą išsprendžia antstolis savo patvarkymu (iki tol tai darydavo teismas). CPK 596 str. 1 d. numatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Reikalavimo perleidimo klausimą reguliuoja CK 6. 109 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinta nuostata, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą.

152017-11-08 buvo gautas skolininkės UAB „P.“ pranešimas, kuriuo antstolis buvo informuotas, kad 2017-07-14 tarp išieškotojos BUAB „RVN“ ir UAB „P.“ buvo pasirašyta reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu UAB „P.“ perėmė jo vykdomoje vykdomojoje byloje esantį reikalavimą skolininkės UAB „P. t.“ atžvilgiu. UAB „P.“ prašė neįvykdytą prievolę vykdyti naujojo kreditoriaus UAB „P.“ naudai. Su prašymu antstoliui buvo pateikta ir reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopija, tačiau nebuvo pateikta informacija, įrodanti CK 6.109 str. 1 d. nuostatos įgyvendinimą, t. y. UAB „P.“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skolininkė buvo tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimo faktą. Todėl 2017-11-17 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, nurodydamas, kad neįvykdžius teisės aktuose numatytų imperatyvių nuostatų, vykdymo proceso šalies pakeitimas nėra galimas. Kadangi buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą, o 2017-10-25 kontoroje buvo gautas skolininkės prašymas nutraukti vykdomąją bylą, tikėtina, kad skolininkė apskritai nebuvo informuota apie 2017-07-14 reikalavimo perleidimą. Antstolis vykdydamas vykdymo proceso šalies pakeitimo funkciją, privalo išsiaiškinti ar reikalavimas buvo perleistas tinkamai.

16Atkreipia dėmesį, kad reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta 2017-07-14, o antstoliui pateikta tik 2017-11-08, t. y. tik po to, kai byla buvo nutraukta. Iki tol nei išieškotojas, nei reikalavimo teisių perėmėjas neinformavo antstolio apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, taip pat išieškotojas neinformavo antstolio apie BUAB „RVN“ likvidavimą, t. y. akivaizdžiai nevykdė CPK 640 straipsnyje numatytų pareigų būti aktyviam vykdymo procese ir bendradarbiauti su antstoliu. Nors pareiškėja skunde teigia, kad antstolis turėjo būti atidus ir rūpestingas ir prieš nutraukiant vykdomąją bylą, pasidomėti ar nėra teisių perėmėjo, akcentuoja, kad antstolis negali numatyti ar nuspėti visų aplinkybių ir atvejų, kurie galėtų susiklostyti. Tam įstatymas ir numato pareigas vykdymo proceso šalims būti aktyvioms ir bendradarbiauti su antstoliu. Bylai svarbia informacija disponavo būtent išieškotojas ir pareiškėjas, kurie puikiai žinojo, kad privalo informuoti antstolį apie reikalavimo perleidimą, tačiau to nepadarius susiklostė šiandieninė faktinė situacija vykdomojoje byloje.

17Suinteresuotas asmuo- skolininkė UAB „P. t.“ pateikė rašytinius paaiškinimus byloje (b. l. 16-17) nurodydama, kad pranešimą dėl reikalavimo teisės perėmimo- perleidimo sutarties kopiją iš pareiškėjos gavo tik 2017-11-07. Iki tol skolininkė nebuvo informuota apie reikalavimo teisių perleidimą/perėmimą, todėl pareiškėja nevykdė pareigos būti aktyviam vykdymo procese ir bendradarbiauti su skolininke UAB „P. t.“, nors ir disponavimo vykdymui svarbia informacija.

18Atkreipia dėmesį, kad išieškotojos BUAB „RVN“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo G. A. nevykdė įstatyme numatytų pareigų, nes nebuvo žinoma apie reikalavimo teisės perleidimą UAB „P.“ už 2000 Eur. Pareiškėja nesumokėjo pradiniam kreditoriui BUAB „RVN“ sutartyje nurodytos 2000 Eur kainos, todėl sutartis neteko galios ir laikoma nesudaryta pagal sutarties sąlygas. Bankroto byloje liko nepatenkintas jų 15 956,21 Eur finansinis reikalavimas. Teismui nagrinėjančiam bankroto bylą (teisėja S. B.) 2017-07-17 pateiktame prašyme pripažinti BUAB „RVN“ pasibaigusia, bankroto administratorius pateikia 2017-04-28 turto nurašymo aktus pagal kreditorių susirinkimo nutarimą ir Kauno apygardos teismo 2017-09-14 sprendime dėl BUAB „RVN“ pabaigos nematyti, kad reikalavimo teisės į skolą kažkam yra perleistos.

19Suinteresuoto asmens – išieškotojos BUAB „RVN“ buvęs bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 60-61) ir nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2010-08-23 iškėlė bankroto bylą UAB „RVN“, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, įgaliotas asmuo- G. A..

202014-08-18 Kauno apygardos teismas taip pat priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014, kuriuo panaikino 2014-02-24 Marijampolės apylinkės teismo sprendimą, priėmė naują sprendimą, nuspręsdamas išreikalauti iš UAB „P. t.“ BUAB „RVN“ priklausančias stakles, apdirbtą medieną, o nesant galimybės grąžinti sprendime nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo- priteisti negrąžinto turto vertę. Taip pat teismas šiuo sprendimu nusprendė priteisti iš UAB „P. t.“ BUAB „RVN“ 5127,95 Lt patalpų pagerinimo išlaidų ir 5 procentų metines procesines palūkanas.

212014-10-27 antstoliui G. S. buvo išsiųsti vykdomieji raštai dėl priteistos skolos ir turto išreikalavimo. Vykdomuosius dokumentus jis priėmė vykdyti. 2015-09-18 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos dalyje dėl turto išreikalavimo užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Tačiau vykdomoji byla dėl lėšų priteistų už patalpų pagerinimo išlaidas buvo vykdoma toliau.

222017-07-14 buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis pagal kurią BUAB „RVN“ perleido UAB „P.“ reikalavimo teises atsiradusias pagal 2014-09-18 2014-0-18 Kauno apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014. Taip pat šia sutartimi buvo perleistos ir visos kitos pradinio kreditoriaus materialinės ir procesinės teisės, kurias pradiniam kreditoriui suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai, susijusios su nurodyto sprendimo vykdymu.

232017-11-03 UAB „P.“ direktorius kreipėsi į BUAB „RVN“ administratorių, prašydamas informuoti, kokius išieškojimo veiksmus iš UAB „P. t.“ vykdo antstolis. Bankroto administratorius informavo įmonės direktorių, kad antstoliui yra pateiktas vykdomasis raštas ir jis turėtų būti vykdomas dėl skolos už patalpų pagerinimą išieškojimo.

24Sutinka su skundu. Antstolis 2017-11-23 patvarkyme nurodė, kad 2017-10-25 skolininkės UAB „P. t.“ atstovas pateikė antstoliui informaciją, jog 2017-09-14 nutartimi bankroto byloje išieškotojos BUAB „RVN“ veikla pripažinta pasibaigusia ją likvidavus dėl bankroto. Ši nutartis įsiteisėjo 2017-10-17. Antstolis remdamasis šia informacija ir neturėdamas kitos informacijos apie reikalavimo teisių perleidimą 2017-10-31 patvarkymu nutraukė vykdomąją bylą, ją užbaigė ir vykdomąjį dokumentą grąžino ją išdavusiai institucijai.

25Mano, kad antstolis, veikdamas rūpestingai ir sąžiningai, galėjo pasidomėti pas bankroto administratorių, ar nėra perleistos reikalavimo teisės į skolininką UAB „P. t.“. Antstolis turėjo suvokti, kad skolininkė teikė tik vienašališką, jai naudingą informaciją, ir kad ta informacija gali būti nepilna ir neišsami. Atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius yra apmokėjęs 55,90 būtinųjų vykdymo išlaidų, jis taip pat yra sumokėjęs už kitus vykdymo veiksmus. Todėl akivaizdu, kad nutraukti vykdymo veiksmus dėl formalių priežasčių, yra ekonomiškai nenaudinga, nes išieškotojas turėtų vėl sumokėti privalomas vykdymo išlaidas, didėtų vykdymo išlaidos skolininkei. Todėl būtų tikslinga, teisinga ir ekonomiškai naudinga tęsti skolos išieškojimą tam pačiam antstoliui.

26Skundas netenkintinas.

27Nagrinėjamame skunde pareiškėja kelia klausimą dėl antstolio veiksmų pagrįstumo nutraukiant vykdomąją bylą dėl juridinio asmens (šiuo atveju-išieškotojos) likvidavimo dėl jos bankroto, vykdomosios bylos užbaigimo bei vykdomojo dokumento grąžinimo jį išdavusiam teismui bei dėl antstolio ir vykdymo proceso dalyvių aktyvumo vykdomojoje byloje.

28Nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

29Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui G. S. BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB K. į. r. c., pateikė vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 išduotus vykdomuosius raštus dėl 5127,95 Lt (1485,16 Eur) patalpų pagerinimo išlaidų, 5 procentų metinių procesinių palūkanų ir 680,61 Eur atstovavimo išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „P. t.“, kurį antstolis 2014-10-30 patvarkymu priėmė vykdyti.

30Vykdymo eigoje- 2017-10-25, skolininkė UAB „P. t.“ antstoliui pateikė prašymą nutraukti vykdomąją bylą, kadangi panaikinti visi vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas, prie prašymo pridėjo 2017-09-14 Kauno apygardos teismo nutartį bankroto byloje dėl bankrutavusios UAB „RVN“ pabaigos. Pažymėtina, kad nurodyta nutartimi bankroto administratorius buvo įpareigotas atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

312017-10-31 patvarkymu dėl vykdomosios bylos nutraukimo, užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo antstolis, vadovaudamasis CPK 629 straipsnio 1 dalies 6 punktu (vykdomoji byla nutraukiama reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį), nutraukė vykdomąją bylą ir ją užbaigė, o vykdomąjį dokumentą grąžino Marijampolės rajono apylinkės teismui. Pažymėtina, kad ši patvarkymo kopija buvo išsiųsta ir bankroto administratoriui.

322017-11-08 antstolio kontoroje gautas UAB „P.“ pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, kuriuo pastaroji antstoliui pranešė, kad 2017-07-04 tarp jos ir BUAB „RVN“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB K. į. r. c. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus, perleido reikalavimo teisę dėl 1485,16 Eur ir kt. išreikalavimo pagal Kauno apygardos teismo sprendimą iš skolininkės UAB „P. t.“, o 2017-11-16 buvo pateiktas skundas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo.

33Atkreiptinas dėmesys, jog antstolis, gavęs UAB „P.“ pranešimą apie reikalavimo teisių perleidimą, išsprendė išieškotojo pakeitimo klausimą 2017-11-17 Patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti suinteresuoto asmens prašymą, kurio kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 UAB „P.“ neskundė, todėl pripažintina, kad yra išspręstas, nors ir neigiamai, išieškotojo pakeitimo klausimas vykdymo procese, o tai yra svarbi aplinkybė, nagrinėjant skundo pagrįstumą.

34CPK 629 str. 1 d. 3 p. numato, kad vykdomoji byla nutraukiama, reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, jeigu negalimas teisių ir pareigų perėmimas. Antstolis, priėmęs ginčijamą patvarkymą, nepažeidė įstatymų dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir neatliko kitų neteisėtų veiksmų.

35Antstolis, gavęs bet kurio vykdymo proceso dalyvio prašymą, privalo jį išspręsti, todėl antstolis pagrįstai, gavęs skolininkės prašymą nutraukti vykdomąją bylą dėl išieškotojos likvidavimo, jį išsprendė ginčijamu patvarkymu. Iš vykdomosios bylos medžiagos ir proceso dalyvių procesinių dokumentų matyti, kad UAB „P.“ apie reikalavimo teisių perleidimą antstoliui pranešė tik 2017-11-08, t. y. jau po ginčijamo 2017-10-31 patvarkymo priėmimo. Aplinkybę, jog UAB „P.“ tik 2017-11-03 kreipėsi į bankroto administratorių nurodo ir pats bankroto administratorius. Todėl atmestinas pareiškėjos skundo pagrindinis argumentas, kuriuo ir grindžiamas skundas, jog antstolis nepasidomėjęs ir neįsitikinęs, kad nėra teisių pagal vykdomąjį dokumentą perėmėjo, priėmė ginčijamą patvarkymą, veikė nerūpestingai ir neatidžiai. Nagrinėjamu atveju keliamas antstolio aktyvumo vykdomojoje byloje klausimas, tačiau teismo manymu nagrinėjamu atveju svarbus yra ir vykdymo proceso dalyvių aktyvumo ir bendradarbiavimo klausimas.

36Išieškotoją UAB „RVN“, jai iškėlus bankroto bylą, atstovavo bankroto administratorius. Su bankroto administratoriumi UAB „P.“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį dėl teisių perėmimo pagal jau aukščiau nurodytą teismo sprendimą. Tokiu būdu, jau pasirašant šią sutartį, tiek išieškotoją atstovaujančiam bankroto administratoriui, tiek UAB „P.“ turėjo būti žinoma, ar sprendimas pagal kurį perleista reikalavimo teisė yra vykdomas priverstine tvarka ir kokioje stadijoje yra vykdymas. Todėl pripažintina, kad išieškotoja, atstovaujama bankroto administratoriaus, nebuvo aktyvi vykdomojoje byloje, nebendradarbiavo su antstoliu vykdymo procese, aktyviai nesidomėjo vykdymo eiga (CPK 640 str. 1 ir 2 d.). Reikalavimo perleidimo pagal teismo sprendimą sutarties šalis UAB „P.“ taip pat nebuvo aktyvi, nes po sutarties sudarymo 2017-07-14, antstoliui apie reikalavimo perleidimą pranešė tik 2017-11-08. Aktyvumo, rūpestingumo ir atidumo vykdymo procese pareigos perkėlimas, aiškinantis ar yra teisių ar pareigų perėmėjas antstoliui, o ne vykdymo proceso šalims, nagrinėjamu atveju yra nepagrįstas. Juolab, kad pareiškėjai UAB „P.“, antstoliui priėmus patvarkymą, kuriuo buvo atsisakyta pakeisti išieškotoją vykdymo procese, nėra užkertamas kelias įstatymų nustatyta tvarka išspręsti skolos perkėlimo klausimą.

37Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str.,

Nutarė

38netenkinti UAB „P.“ skundo dėl antstolio G. S. veiksmų.

39Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Dalia Kvederavičienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėja UAB „P.“ skundžia antstolio G. S. procesinius veiksmus ir... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2017-11-03 iš BUAB „RVN“ bankroto... 6. Sužinoję apie vykdomą išieškojimą, 2017-11-06 antstoliui G. S. išsiuntė... 7. 2017-11-08 BUAB „RVN“ administratorius perdavė antstolio 2017-10-31... 8. Antstolis vykdomąją bylą CPK 629 str. 1 d. 6 p. pagrindu nutraukė... 9. Antstolis vykdomąją bylą nurodytu pagrindu nutraukė nepasidomėjęs ir... 10. Kadangi jie yra reikalavimo teisių perėmėjai, antstolis vykdomosios bylos... 11. Antstolis G. S. 2017-11-23 Patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjos... 12. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Vykdomojo dokumento vykdymo eigoje... 13. Pareiškėjos skundas iš esmės paremtas tik vienu argumentu- 2017-07-14... 14. 2017-07-01 įsigaliojus naujos redakcijos CPK, vykdymo proceso šalies... 15. 2017-11-08 buvo gautas skolininkės UAB „P.“ pranešimas, kuriuo antstolis... 16. Atkreipia dėmesį, kad reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta 2017-07-14, o... 17. Suinteresuotas asmuo- skolininkė UAB „P. t.“ pateikė rašytinius... 18. Atkreipia dėmesį, kad išieškotojos BUAB „RVN“ bankroto... 19. Suinteresuoto asmens – išieškotojos BUAB „RVN“ buvęs bankroto... 20. 2014-08-18 Kauno apygardos teismas taip pat priėmė sprendimą civilinėje... 21. 2014-10-27 antstoliui G. S. buvo išsiųsti vykdomieji raštai dėl priteistos... 22. 2017-07-14 buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis pagal kurią BUAB... 23. 2017-11-03 UAB „P.“ direktorius kreipėsi į BUAB „RVN“... 24. Sutinka su skundu. Antstolis 2017-11-23 patvarkyme nurodė, kad 2017-10-25... 25. Mano, kad antstolis, veikdamas rūpestingai ir sąžiningai, galėjo... 26. Skundas netenkintinas.... 27. Nagrinėjamame skunde pareiškėja kelia klausimą dėl antstolio veiksmų... 28. Nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.... 29. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui G. S. BUAB „RVN“,... 30. Vykdymo eigoje- 2017-10-25, skolininkė UAB „P. t.“ antstoliui pateikė... 31. 2017-10-31 patvarkymu dėl vykdomosios bylos nutraukimo, užbaigimo ir... 32. 2017-11-08 antstolio kontoroje gautas UAB „P.“ pranešimas dėl reikalavimo... 33. Atkreiptinas dėmesys, jog antstolis, gavęs UAB „P.“ pranešimą apie... 34. CPK 629 str. 1 d. 3 p. numato, kad vykdomoji byla nutraukiama, reorganizavus ar... 35. Antstolis, gavęs bet kurio vykdymo proceso dalyvio prašymą, privalo jį... 36. Išieškotoją UAB „RVN“, jai iškėlus bankroto bylą, atstovavo bankroto... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str.,... 38. netenkinti UAB „P.“ skundo dėl antstolio G. S. veiksmų.... 39. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...