Byla e2S-1573-779/2019
Dėl atsakovo reikalavimo nepagrįstumo, notarinio veiksmo atidėjimo ir draudimo atsakovui atlikti veiksmus, tretieji asmenys: J. B. ir G. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. V. ieškinį atsakovui Luminor Bank AS dėl atsakovo reikalavimo nepagrįstumo, notarinio veiksmo atidėjimo ir draudimo atsakovui atlikti veiksmus, tretieji asmenys: J. B. ir G. V.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovo (hipotekos kreditoriaus) Luminor Bank AS reikalavimą išduoti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės L. V. (įkaito davėjas J. B.) nepagrįstu bei pripažinti 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/04/102D galiojančia ir vykdytina.

62.

7Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui imtis veiksmų dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo ir priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto už 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/04/102D prievolę, uždrausti vykdyti priverstinį ieškovės skolos išieškojimą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas šiame ginče bei atidėti notarinio veiksmo dėl vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal atsakovo 2019 m. liepos 4 d. prašymą atlikimą iki įsiteisės teismo sprendimas pagal šį ieškinį.

83.

9Ieškovės manymu, siekiant apsaugoti ieškovės bei įkaito davėjo teisėtus interesus ir užkirsti kelią nepagrįstam skolos išieškojimui ir įkaito davėjui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimui, būtina pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui imtis veiksmų dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo ir priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto už 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/04/102D prievolę, uždrausti vykdyti priverstinį ieškovės skolos išieškojimą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas šiame ginče bei atidėti notarinio veiksmo dėl vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal atsakovo 2019 m. liepos 4 d. prašymą atlikimą iki įsiteisės teismo sprendimas pagal šį ieškinį. Priešingu atveju, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas ieškovės reikalavimų tenkinimas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi nutarė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

135.

14Teismas nurodė, kad teismo sprendimai dėl pripažinimo, teisinių santykių nutraukimo, pakeitimo, atstatymo ar nustatymo yra savaime besirealizuojantys ir nereikalingi taikyti priverstines vykdymo priemones, nes teisinį efektą sukelia pats sprendimas nuo jo įsiteisėjimo momento. Atsakovo veika neturi jokios įtakos tokio teismo sprendimo vykdomumui. Taigi, toks teismo sprendimas pagal reguliuojamų santykių pobūdį (ginčo dalyką) yra savaime besirealizuojantis, arba savaime vykdomas. Galimas ieškovei palankus teismo sprendimas, kuriuo minėtas atsakovo reikalavimas dėl vykdomojo įrašo išdavimo gali būti pripažintas nepagrįstu ir 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutartis Nr. KK 07/04/102D pripažinta galiojančia, būtų savaime besirealizuojantis, t. y. jį galima bus įvykdyti ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, todėl tokiais atvejais nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

156.

16Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškinio reikalavimas yra dėl pripažinimo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų atsakovo teises labiau nei būtina tikslui pasiekti, sprendė, kad nėra teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės L. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-28670-807/2019 tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

207.1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nepagrįstai konstatavo, jog galimas ieškovei palankus teismo sprendimas, kuriuo minėtas atsakovo reikalavimas dėl vykdomojo įrašo išdavimo gali būti pripažintas nepagrįstu ir 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutartis Nr. KK 07/04/102D pripažinta galiojančia, būtų savaime besirealizuojantis, t. y. jį galima bus įvykdyti ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, todėl tokiais atvejais nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

217.2. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir išnagrinėjus ginčą ieškovės naudai, priverstinis Kreditavimo sutarties padengimas iš įkeisto turto galimai jau būtų įvykęs, kas apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nėra nustatyta, ar atsakovo reikalavimas dėl priverstinio skolos išieškojimo yra teisėtas, nėra pagrindo papildomai suvaržyti ir trečiojo asmens, užtikrinusio Kreditavimo sutarties vykdymą nekilnojamo turto įkeitimu, teises, nes paaiškėjus, jog Kreditavimo sutartis yra galiojanti, ieškovė ir solidarinis skolininkas (laiduotojas) vykdytų iš jos kylančius sutartinius įsipareigojimus pagal Kreditavimo sutarties sąlygas, kaip numatyta ieškovės mokumo atkūrimo plane.

227.3. Jei priverstinis vykdymas iš įkeisto turto būtų įvykdytas, būtų pažeisti ne tik ieškovės, bet ir trečiojo asmens (įkaito davėjo J. B.), kuris nebuvo Kreditavimo sutarties šalis, interesai. Tokiu atveju, tretysis asmuo įgytų atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovę, nepaisant to, kad teismo sprendimu būtų konstatuota, jog minėtas atsakovo reikalavimas yra nepagrįstas ir Kreditavimo sutartis yra galiojanti ir vykdytina. Taigi ieškovei atsirastų pareiga ir vykdyti Kreditavimo sutarties įsipareigojimus, ir atgręžtinį reikalavimą įkaito davėjui J. B..

237.4. Po išieškojimo iš įkeisto turto taptų nebeįmanoma įvykdyti šio teismo sprendimo, kadangi realizavus įkeistą turtą ir iš gautų lėšų padengus skolinius įsipareigojimus bankui, Kreditavimo sutartis pasibaigtų, dėl ko teismo sprendimas taps beprasmis, be to, priverstinio skolos išieškojimo procese realizavus įkeistą turtą, gali kilti poreikis atlyginti nuostolius bei galimi regresiniai reikalavimai.

248. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo su atskiruoju skundo nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepimas į pareiškimą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

258.1. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nes ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas.

268.2. Atsakovui nepradėjus skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto iki ieškovės bankroto proceso pabaigos, atsakovas prarastų užtikrinimo priemonę, kas akivaizdžiai pažeistų atsakovo interesus.

278.3. Teismo sprendimas byloje būtų savaime besirealizuojantis, dėl ko jo įvykdymui užtikrinti nėra reikalingos laikinosios apsaugos priemonės. Atskirasis skundas tenkintinas.

28IV.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

309.

31Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

3210.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgtina į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą.

3411.

35Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

3612.

37Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

3813.

39Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė, motyvuodamas tuo, kad teismo sprendimas byloje yra savaime besirealizuojantis, todėl nėra grėsmės, jog priėmus ieškovei galimai palankų teismo sprendimas jo įvykdymas taptų neįmanomu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

4014.

41Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ieškiniai yra skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Neatsižvelgiant į tai, ar ieškiniai dėl pripažinimo (lot. k. actiones sine condemnatione) yra pozityvūs, ar negatyvūs, jų paprastai nereikia vykdyti priverstine tvarka. Ieškiniu dėl pripažinimo siekiama konstatuoti teisių ar pareigų, arba teisinio santykio ar jo dalies buvimą (pozityvus ieškinys, pavyzdžiui, ieškinys dėl tėvystės nustatymo) arba nebuvimą (negatyvus ieškinys, pavyzdžiui, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2007; 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-83/2009, 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1488-464/2017).

4215.

43Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė byloje yra pareiškusi ieškinį dėl pripažinimo, kadangi prašo pripažinti atsakovo (hipotekos kreditoriaus) Luminor Bank AS reikalavimą išduoti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės L. V. (įkaito davėjas J. B.) nepagrįstu bei pripažinti 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/04/102D galiojančia ir vykdytina. Kaip minėta, tokio pobūdžio ieškinio reikalavimai nėra priverstinai vykdytini, kadangi šių reikalavimų įgyvendinimas nėra priklausomas nuo kitų asmenų valios, t. y. tokius reikalavimus patenkinus, joks asmuo neturėtų pareigos atlikti kokių nors veiksmų ieškovės naudai. Remiantis išdėstytu, pritartina pirmosios instancijos teismo teiginiui, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra reikalingos įgyvendinant ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuotą imperatyvą.

4416.

45Kita vertus, teismų praktikoje suformuota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, pagal kurią laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui – neturi būti aiškinama vien kaip būtinumas užtikrinti teismo sprendimo rezoliucinės dalies įgyvendinimą. Teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ne tik tada, kai nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nepavyktų įgyvendinti sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuoto imperatyvo, bet ir tada, kai dėl bylos nagrinėjimo metu egzistuojančių objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybių būsimo teismo sprendimo vykdymas prarastų prasmę ir taptų netikslingas. Dėl šios priežasties laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2).

4617.

47Ieškovė nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, po išieškojimo iš įkeisto turto taptų nebeįmanoma įvykdyti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo, kadangi realizavus hipoteka įkeistą trečiojo asmens turtą ir iš gautų lėšų padengus skolinius įsipareigojimus atsakovui, kreditavimo sutartis pasibaigtų, dėl ko teismo sprendimas taptų beprasmis.

4818.

49CK 4.181 straipsnyje nustatyta, kad svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai skolininkas yra kitas asmuo negu įkeisto daikto savininkas. Pagal CK 4.195 straipsnio 1 dalį, įkeisto daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu savo daiktu. CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą prieš terminą ir kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, kai pradedama skolininko ar įkeisto daikto savininko bankroto procedūra.

5019.

51Remiantis išdėstytu, ieškovei turint bankrutuojančio fizinio asmens statusą (civilinė byla Nr. 2FB-2804-960/2019), gali susidaryti situacija, kai šioje civilinėje byloje dar neišsprendus klausimų dėl atsakovo (hipotekos kreditoriaus) Luminor Bank AS reikalavimo išduoti vykdomąjį įrašą pagrįstumo bei 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/04/102D pripažinimo galiojančia ir vykdytina, įkeistas turtas galėtų būti realizuotas, iš pardavimo gautos lėšos būtų panaudotos kredito sumos mokėjimui. Tokiu atveju, iš esmės pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms, teismo sprendimas byloje ieškovei prarastų prasmę, nebegalėtų sukurti teisinių pasekmių, kurių būtent ir siekė ieškovė, t. y. kad kreditavimo sutartis šalių būtų toliau vykdoma, nebūtų laikoma nutraukta, neatsirastų sąlyga išieškojimui iš įkeisto turto.

5220.

53Pirmosios instancijos teismas nurodytų aplinkybių ir jų įtakos ieškovės ieškinio reikalavimų įgyvendinimui neanalizavo, dėl ko nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje yra nebūtinas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, susijusias su byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nepakankamai atsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, aktualią teismų praktiką, dėl ko priėmė nepagrįstą nutartį.

5421.

55Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartis naikintina, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas, ieškovės ieškinio reikalavimams užtikrinti taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – uždraustina atsakovui Luminor Bank AS imtis veiksmų dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo ir priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto už 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/04/102D prievolę, uždraustina vykdyti priverstinį ieškovės skolos išieškojimą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas šiame ginče, atidėti notarinio veiksmo dėl vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal atsakovo 2019 m. liepos 4 d. prašymą atlikimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

56Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

57panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį.

58ieškovės L. V., a. k. ( - ) ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Luminor Bank AS, j. a. k. 304870069, imtis veiksmų dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo ir priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto už 2007 m. balandžio 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/04/102D prievolę, uždrausti vykdyti priverstinį ieškovės L. V., a. k. ( - ) skolos išieškojimą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas šiame ginče, atidėti notarinio veiksmo dėl vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal atsakovo 2019 m. liepos 4 d. prašymą atlikimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

59Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovo (hipotekos... 6. 2.... 7. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. 3.... 9. Ieškovės manymu, siekiant apsaugoti ieškovės bei įkaito davėjo teisėtus... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi nutarė... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad teismo sprendimai dėl pripažinimo, teisinių santykių... 15. 6.... 16. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškinio reikalavimas yra dėl... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 7.1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nepagrįstai konstatavo, jog... 21. 7.2. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir išnagrinėjus ginčą... 22. 7.3. Jei priverstinis vykdymas iš įkeisto turto būtų įvykdytas, būtų... 23. 7.4. Po išieškojimo iš įkeisto turto taptų nebeįmanoma įvykdyti šio... 24. 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo su atskiruoju... 25. 8.1. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nes ieškinys nėra... 26. 8.2. Atsakovui nepradėjus skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto iki... 27. 8.3. Teismo sprendimas byloje būtų savaime besirealizuojantis, dėl ko jo... 28. IV.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir... 30. 9.... 31. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 32. 10.... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 34. 11.... 35. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas... 36. 12.... 37. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 38. 13.... 39. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 40. 14.... 41. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ieškiniai yra skirstomi į... 42. 15.... 43. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė byloje yra... 44. 16.... 45. Kita vertus, teismų praktikoje suformuota teisės aiškinimo ir taikymo... 46. 17.... 47. Ieškovė nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, po... 48. 18.... 49. CK 4.181 straipsnyje nustatyta, kad svetimo daikto hipoteka – nuosavybės... 50. 19.... 51. Remiantis išdėstytu, ieškovei turint bankrutuojančio fizinio asmens... 52. 20.... 53. Pirmosios instancijos teismas nurodytų aplinkybių ir jų įtakos ieškovės... 54. 21.... 55. Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto... 56. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 57. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį.... 58. ieškovės L. V., a. k. ( - ) ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti... 59. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....