Byla 2A-165-157/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MD Logistics“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1564-619/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MD Logistics“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Mitnija“ ir uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai ,,PZU Lietuva“ dėl statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų priteisimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė ,,Pramprojektas“ ir uždaroji akcinė bendrovė ,,SSPC Real Estate“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,MD Logistics” (toliau – ieškovė, apeliantė, UAB ,,MD Logistics”) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ (toliau – rangovas, UAB ,,Mitnija“) ir uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ (toliau – draudėja, UAB DK ,,PZU Lietuva“) 76 064,67 Eur išlaidų, patirtų šalinant statybos darbų trūkumus, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškininiai reikalavimai grindžiami CK 6. 191 straipsnio, 6.256 straipsnio 2 dalies, 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkto, CK 6.697 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

5Ieškovė nurodė, kad su atsakove UAB „Mitnija“ 2007 m. sausio 18 d. sudarė Projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) dėl logistikos centro, esančio adresu Žemaitkiemio k., Kauno r., projektavimo ir statybos. Atsakovės UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Mitnija“ 2008 m. birželio 18 d. pasirašė Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutartį, kuria draudikas laidavo ieškovei, kad rangovas garantiniu laikotarpiu, t. y. iki 2011 m. birželio 17 d., tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal rangos sutartį; išduotas laidavimo raštas Nr. 1014956, kuriuo draudikas įsipareigojo kompensuoti ieškovės patirtas išlaidas dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo, neviršijant draudimo sumos – 1 829 502,20 Eur.

6Nurodė, kad garantiniu laikotarpiu nustačius rangovo atliktų statybos darbų trūkumus, apie juos informavo rangovą, kad šalių sutarimu atlikta objekto trūkumų, atsiradusių garantinio laikotarpio metu, ekspertizė. Pasak ieškovės, rangovui nepašalinus trūkumų, dalį jų ji pašalino pasitelkdama trečiuosius asmenis, dėl to patyrė išlaidas (130 599,54 Eur), dėl kurių atlyginimo kreipėsi į rangovą, o vėliau į draudiką, kuris atlygino tik dalį išlaidų (54 534,87 Eur) ir nepagrįstai atsisakė išmokėti likusias (76 064,67 Eur). Pasisakydama dėl atskirų trūkumų šalinimo išlaidų ieškovė nurodė šias aplinkybes:

7Dėl Objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo išlaidų. Ieškovės tvirtinimu, Ekspertizės akte 1.1.3 p. nurodytas trūkumas atsirado dėl to, kad buvo neizoliuoti rutuliniai ventiliai ir vamzdžių laikikliai, netinkamai izoliuoti vamzdžiai. Ieškovė teigia, kad draudikas be pagrindo 13 proc. (t. y. 144,26 Eur) sumažino išmoką už UAB "Baltic Facility Management" suteiktas paslaugas, nes mažindamas draudimo išmoką nenurodė, kurios paslaugos neatitinka techninės priežiūros veiklos. Taip pat nesutinka su draudiko sprendimu neišmokėti 403,44 Eur už kiliminės dangos plovimą ir patalpų apsaugos paslaugas, nes poveikis kiliminei dangai padarytas šalinant objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumus ir šios išlaidos patirtos dėl netinkamai atliktų darbų. Ieškovės nuomone, draudikas nepagrįstai atsisakė atlyginti 72,41 Eur sumokėtus antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimo kaip nebūtinas, nes antstolis faktines aplinkybes (šaldymo sistemos vamzdyno gausų paveikimą korozija) konstatavo iki ekspertizės atlikimo.

8Dėl Objekto rampų grindinio trūkumų. Ieškovės nuomone, draudiko atsisakymas atlyginti rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidas nepagrįstas, nes rangovas pripažino dalį objekto grindinio statybos darbų trūkumų, sutiko išpjauti naujas deformacines siūles bei atlikti kitus reikalingus darbus deformacinėms siūlėms sutvarkyti. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad pagal Sutarties 2.2 punktą rangovas įsipareigojo atlikti ir visus projektavimo darbus, todėl, jos nuomone, nepagrįstas draudiko argumentas, kad rangovas nėra atsakinga už šiuos trūkumus. Nurodo, kad draudiko atsisakymas mokėti draudimo išmoką dėl to, kad eksperto išvada kategoriškai neįrodo rangovo civilinės atsakomybės dėl rampų grindinio efektų, prieštarauja CK 6.697 straipsnio 3 daliai, nes draudikas turėtų teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu įrodytų, kad rampų grindinio defektai atsirado dėl rampų normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar ieškovo netinkamų veiksmų. Draudiko prielaidos, kad rampų grindinio defektai atsirado neva jos valymui žiemą naudojant druską nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, o tai įrodyti yra draudiko ar rangovo pareiga.

9Dėl vandens pratekėjimo pro Objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles trūkumų šalinimo išlaidų. Nurodė, kad draudikas pripažinęs šį trūkumą išmokėjo 6 445,77 Eur, tačiau atsisakė mokėti 3 241,16 Eur. Ieškovė nesutinka su draudiko argumentu, kad šis defektas atsirado ir dėl netinkamai atliktų techninės priežiūros darbų (33 proc. atsakomybės tenka prižiūrėtojui), nes dėl atsakomybės skaidymo nurodytomis dalimis Ekspertizės akte ekspertas nėra pasisakęs. Pasak ieškovės, ekspertizės akte eksperto nustatytas defekto priežasčių pobūdis liudija, kad už šiuos defektus ir trūkumus yra atsakingas nekokybiškai statybos darbus atlikęs rangovas. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad 2011 m. balandžio 1 d. pasitarimo metu rangovas savo atsakomybės neginčijo.

10Dėl Objekto vidaus kolonų deformacijos trūkumų šalinimo išlaidų. Ieškovė nurodo, kad draudikas atsisakė išmokėti draudimo išmokos dalį už objekto kolonų deformacijos priežasčių nustatymą, jų mechaninio atsparumo įvertinimą. Ieškovės nuomone, toks draudiko sprendimas nepagrįstas, nes ekspertizės akte konstatuota, jog deformacijos kol kas neviršija leistinųjų, kas reiškia, kad kolonų deformacijos didėja ir tik laiko klausimas, kada jos viršys leistinas normas.

11Dėl objekto priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidų. Ieškovė pažymėjo, kad ekspertas konstatavo, jog priešgaisrinės sistemos vamzdynas yra įrengtas ne pagal teisės aktų bei objekto projektavimo užduoties reikalavimus ir yra nesandarus, netinkamas tolimesnei eksploatacijai, netinkamai atlikti Objekto priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbai gali lemti sistemos gedimų ar veikimo sutrikimų atsiradimą. Nurodė kad už šio defekto šalinimą UAB „Stoglašis“ sumokėjo 5 285,57 Eur. Mano, kad draudikas nepagrįstai teigia, kad šalindama šį trūkumą ji gavo pelną ir nepagrįstai nustatė, kad defektai susidarė 67 proc. dėl statybos rangos darbų, o 33 proc. dėl netinkamos techninės priežiūros. Pažymėjo, kad 2011 m. balandžio 1 d. pasitarimo metu rangovas savo atsakomybės už šį defektą neginčijo.

12Atsakovė UAB „Mitnija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovės atlyginti šaldymo sistemos remonto išlaidas yra nepagrįstas, nes šie darbų trūkumai nelaikytini trūkumais, atsiradusiais garantiniu laikotarpiu. Šie trūkumai buvo akivaizdūs darbų priėmimo metu, ieškovė, priėmusi darbus be pastabų, prarado teisę vėliau remtis trūkumų faktu. Atsakovės nuomone, nebuvo būtinybės pirkti papildomas defektų šalinimo administravimo paslaugas iš su užsakovu susijusios UAB „Baltic Facility Management", paprasto remonto darbams techninė priežiūra nėra privaloma, todėl šios išlaidos yra perteklinės. Atsakovė mano, kad nepagrįstas ir reikalavimas atlyginti išlaidas už kiliminės dangos plovimo paslaugas ir apsaugos paslaugas, nes jos nebuvo būtinos, nėra tiesiogiai susiję su defektais. Kiliminę dangą suteršė darbus atlikę asmenys, todėl pretenzijos turi būti reiškiamos darbus atlikusiai įmonei, o ne atsakovei. Nepagrįstai prašoma priteisti išlaidas už faktinių aplinkybių konstatavimą, nes paskirtas ekspertas be antstolio pagalbos užfiksavo esamą situaciją ir ją įvertino savo ekspertizėje.

13Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalaujamu rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų kompensavimu, nes rampų grindinio trūkumai atsirado dėl pačios ieškovės kaltės, kuri netinkamai prižiūrėjo rampų siūles, paviršiui valyti naudojo druską.

14Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlyginti patirtas išlaidas už vandens pratekėjimo per langus, sienas, cokolį ventiliacines groteles trūkumų šalinimą, nes ji neatsižvelgė į tai, kad atsakovė neatsisakė šalinti nurodytų defektų, tačiau jai nebuvo leidžiama tai atlikti. Pažymėjo, kad nesutinka su reikalavimu priteisti suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidas, nes ji neatsisakė ir šalino iki tol atsiradusius priešgaisrinės sistemos defektus, susijusius su buvusiais lašėjimais sistemoje.

15Taip pat nurodė, kad darbai priimti be pastabų, po darbų priėmimo deklaruojamus defektus užsakovė galėjo nustatyti darbų priėmimo metu, dėl jų priekaištų nereiškė ir techninė priežiūra. Pasak jos, ekspertas nustatydamas kaltės laipsnį atsakomybę dalino trims subjektams, tačiau neįvertino, kad šiuo atveju projektavimo defektų nenustatyta, todėl, nesant kitų atsakomybę šalinančių aplinkybių, atsakomybė turėjo būti dalijama dviem dėl defektų atsakingiems asmenims – rangovui ir techniniam prižiūrėtojui.

16Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011 m. liepos 19 d. buvo priimtas sprendimas dėl draudimo išmokos dalies (už objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos kondensato pratekėjimo bei objekto lietaus nuotekų vidaus tinklų pravalų revizinių dangtelių defektų) 25 964,72 Eur (be PVM) išmokėjimo; kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. priimtas sprendimas dėl papildomos draudimo išmokos dėl objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos kondensato pratekėjimo, vandens pratekėjimo per objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles, objekto pastato vidaus kolonų deformacijos bei netinkamai įrengtų objekto antrojo aukšto sandėliavimo patalpų temperatūrinių siūlių, objekto priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų bei trinkelių dangos prie objekto administracinio pastato ir kavinės; kad 2011 m. gruodžio 6 d. priimtas papildomas sprendimas dėl objekto rampų trūkumų, kuriuo buvo pripažinta, jog minėtas užsakovo reikalavimas nėra draudžiamasis įvykis, nes dėl jo neįrodyta rangovo civilinė atsakomybė.

17Draudėjas taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti išlaidomis patirtomis šalinant administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumus, nes sutartis tarp UAB „MD Logistics" ir UAB „Baltic Facility Management" apima platesnius darbus nei techninės priežiūros paslaugos, todėl byloje nesant priešingų duomenų, jog tam tikros minėtoje sutartyje numatytos paslaugos įkainotos brangiau nei kitos, laikė, jog kiekviena sutartyje numatyta paslauga įkainota vienodai, todėl 2 paslaugos iš 15 sudaro 13 %, kuriais ir buvo pagrįstai sumažinta išmoka. Kiliminės dangos plovimo išlaidos, draudėjo nuomone, priskirtinos prie pasekmių likvidavimo išlaidų, kurios nėra sutarties, sudarytos tarp rangovo ir draudėjo objektas, todėl nėra atlyginama. Objekto apsaugos paslaugos nesusijusios priežastiniu ryšiu su minėtu defektu, išlaidos patirtos už antstolio suteiktas aplinkybių konstatavimo paslaugas nėra pagrįstos ir būtinos. Atsakovės nuomone nepagrįstas reikalavimas atlyginti rampų defekto šalinimo išlaidas, nes neįrodytos rangovo civilinės atsakomybės sąlygos. Pažymėjo, jog vadovaudamasis žalos bylos administravimo metu gauta informacija pagrįstai ir teisėtai sumažino išmokos dalį už vandens pratekėjimo per objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles šalinimo išlaidas, nes dėl šio defekto kyla ne tik rangovo, bet ir techninę priežiūrą vykdžiusio subjekto UAB „SSPC Real Estate" civilinė atsakomybė, tai patvirtina 2011 m. rugpjūčio 12 d. eksperto L. U. ekspertizės išvadų patikslinimas, kuriame nustatyta, jog vandens pratekėjimo per objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles priežastis yra netinkami rangos (67 %) ir techninės priežiūros (33%) darbai. Mano, kad sprendimas atlyginti 67 proc. priešgaisrinės sistemos vamzdyno trūkumų šalinimo išlaidų yra teisėtas ir pagrįstas, nes ir dėl šio defekto kyla ne tik rangovo, bet ir techninę priežiūrą atlikusio asmens kaltė. Taip pat laiko pagrįstu sprendimą sumažinti išmoką ieškovės gauto pelno dalimi, nes rangovas minėtą defektą siūlė pašalinti savo jėgomis, tačiau ieškovė pasisamdė kitą bendrovę šiam trūkumui šalinti.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškovės UAB ,,MD Logistics” ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei solidariai iš atsakovių 23 195,23 Eur statybos ir projektavimo darbų trūkumų šalinimo išlaidas, kitą ieškinio dalį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

20Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė UAB ,,Mitnija“ 2007 m. sausio 18 d. sudarė Projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį; 2008 m. birželio 18 d. atsakovės UAB ,,Mitnija“ ir UAB DK ,,PZU Lietuva“ pasirašė Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutartį; 2008 m. birželio 18 d. UAB DK ,,PZU Lietuva“ išdavė laidavimo raštą; kad šalių bendru susitarimu paskirta objekto trūkumų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, ekspertizė; kad 2011 m. kovo 25 d. pasirašytas ekspertizės aktas.

21Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Sutarties nuostatas (13.2., 13.4., 13.7. punktus), atmetė kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad ieškovė priimdama darbus akivaizdžių jų trūkumų nenurodė, todėl negali remtis trūkumų faktu. Teismas konstatavo, kad esant šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusius darbų trūkumus, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, neatsižvelgiant į tai ar paaiškėję trūkumai yra akivaizdūs, ar ne. Taip pat teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo konstatuoji, jog darbų trūkumai buvo akivaizdūs, nes administracinių patalpų šaldymo sistemos defektas, rampų grindinio defektai galėjo būti pastebėti tik juos pradėjus naudoti, o kita dalis defektų nustatyti tik specialių priemonių pagalba.

22Dėl objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas nustatė, kad šalių susitarimu atliktos Ekspertizės akte konstatuota, jog šaldymo sistemos kondensato pratekėjimas atsirado dėl to, kad buvo neizoliuoti rutuliniai ventiliai ir vamzdžių laikikliai, netinkamai izoliuoti vamzdynai; kad ieškovė ir UAB ,,Baltic Facility Management“ 2011 m. balandžio 11 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį; kad 2011 m. balandžio 22 d. antstolis konstatavo faktinės aplinkybes; kad ieškovė patyrė kiliminės dangos valymo ir pastato apsaugos išlaidas.

23Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės UAB DK ,,PZU Lietuva“ argumentus, kad draudimo išmoka mažintina 13 proc. tuo pagrindu, kad sudaryta paslaugų sutartis apima platesnio pobūdžio paslaugas nei techninės priežiūros veikla ir konstatavo, kad tiek Sutarties 1.3, tiek 1.9 punkte nurodytos paslaugos apima sutarties tikslą ir objektą, susijusios su jos tinkamu įgyvendinimu. Pažymėjo, kad draudikas nepagrįstai sutarties kainą išskaidė pagal atskiras grupes, nes buvo sutarta vieninga kaina.

24Teismas nustatė, kad išlaidos, patirtos už antstolio Mareko Petrovskio 2011 m. balandžio 22 d. atliktą logistikos centro administracinio pastato patalpų šaldymo sistemos vamzdynų faktinių aplinkybių konstatavimą, buvo būtinas ir protingas, nes eliminavo galimybę abejonėms dėl atliktų darbų trūkumų faktų užfiksavimo, nebuvo perteklinis.

25Taip pat konstatavo, kad poveikis kiliminei dangai buvo padarytas šalinant šaldymo sistemos trūkumus, patirtos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su trūkumų šalinimu, o kadangi darbai buvo atliekami naktimis, ieškovė patyrė išlaidas turtui apsaugoti, kurios taip pat laikytinos pagrįstomis. Teismas nustatė, kad šios išlaidos (144,25 Eur) yra ieškovės nuostoliai, kurias atsakovės privalo atlyginti solidariai (Sutarties 13.7 punktas, CK 6.256 straipsnio 2 dalis, CK 6.191 straipsnis).

26Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas konstatavo, kad šalių susitarimu paskirtos ekspertizės metu nustatyta, kad defektai betoninėje dangoje plečiasi nuo įtrūkių ir temperatūrinių siūlių (ištirpęs sniegas ar vanduo patenka į siūles ir užšąla); teismo paskirtos ekspertizės metu nustatyta, kad rampų grindų danga įrengta pagal projekto reikalavimus, išskyrus vietas, kur atstumai tarp deformacinių siūlių viršija reikalavimus; rampų projektinis konstrukcinis sprendinys neatitinka reikalavimų, nes nėra numatytas stogelis virš rampų (STR 2.02.07:2012 p. 43); projektinis sprendinys parinktas atsižvelgiant į atmosferos kritulių poveikį, bet krautuvai su kietais ratais mažina rampų grindų ilgaamžiškumą, jai reikalinga nuolatinė priežiūra. Teismas įvertinęs šias išvadas bei eksperto J. P. paaiškinimus, konstatavo, kad rampų naudojimo sąlygos turėjo įtakos grindų defektams atsirasti, todėl sumažino iš atsakovių priteistinų nuostolių dydį iki 17 430,05 Eur (CK 6.697 straipsnio 3 dalis).

27Dėl vandens pratekėjimo per langus, sienas, cokolį, ventiliacines groteles trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas nustatė, kad trūkumai atsirado dėl neužsandarintų tarpų tarp skardos profilių ir sieninių plokščių, neteisingai įrengto lango sujungimo su sieninėmis plokštėmis viršuje ir šone, netinkamai izoliuotų tarpų tarp langų ir sieninių plokščių; kas antstolis konstatavo, jog vandens pratekėjimo priežastis yra netinkami rangos darbai ir netinkama techninė priežiūra (techninio prižiūrėtojo atsakomybės dalis – 33 proc.). Teismas, įvertinęs Sutarties 13.4, 13.7 punktus, konstatavo, kad rangovas prisiėmė visą atsakomybę dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių darbų trūkumų ir jų šalinimo išlaidų kompensavimo, todėl šį reikalavimą patenkino visiškai. Pažymėjo, kad techninio prižiūrėtojo veiksmai vykdant statybos darbų priežiūrą gali turėti įtakos tik sprendžiant rangovo, draudiko ir techninio prižiūrėtojo tarpusavio santykius, atsakovai turi teisę reikalauti iš jo žalos atlyginimo. Dėl nurodytų priežasčių priteisė ieškovei solidariai iš atsakovių 3 241,16 Eur nuostolių atlyginimo (Sutarties 13.4, 13.7 punktai, CK 6.697 straipsnio 3 dalis).

28Dėl objekto vidaus kolonų deformacijos trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas iš eksperto išvados nustatė, kad laikančių konstrukcijų deformacijos kol kas neviršija leistinų normų. Konstatavo, kad reikalavimas priteisti išlaidas, susijusias su kolonų pakitimo kilmės nustatymu, yra nepagrįstas, nes nenustatyti kolonos įrengimo defektai.

29Dėl priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas nustatė, kad priešgaisrinės sistemos vamzdynas yra įrengtas ne pagal teisės aktų bei Objekto projektavimo užduoties reikalavimus ir yra nesandarus; suvirinimo darbai yra atlikti netinkamai, negalima saugi tolesnė eksploatacija; kad, pasak eksperto L. U., šių trūkumų priežastis – netinkamai atlikti rangos darbai ir netinkama techninė priežiūra (techninio prižiūrėtojo atsakomybės dalis – 33 proc.). Teismas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis (13.6-13.7 punktais) atmetė kaip nepagrįstus draudėjo argumentus, kad techninis prižiūrėtojas yra atsakingas už darbų trūkumus ir konstatavo, kad atsakingas išimtinai rangovas. Įvertinęs tai, kad atsakovė pati šių trūkumų nepašalino laikė pagrįstomis ieškovės išlaidas sumokant UAB ,,Stoglašis“ už atliktus darbus. Dėl nurodytų priežasčių priteisė ieškovei solidariai iš atsakovių 1 903,93 Eur nuostolių atlyginimo (CK 6.245 straipsnio 1 dalis).

30Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, ieškovės ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė jai solidariai iš atsakovių 23 195,23 Eur trūkumų šalinimo išlaidų (Sutarties 13.7 punktas, CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.191 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

31III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

32Ieškovė UAB ,,MD Logistics” apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovių 17 430,05 Eur rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidas ir šioje dalyje ieškinį patenkinti visiškai. Prašo priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad rampų grindų dangos pažaidų atsiradimą lėmė CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytos priežastys, t. y. netinkamas rampų naudojimas (krautuvų su kietais ratais naudojimas) ir netinkama priežiūra. Rangovas pagal Rangos sutartį įsipareigojo atlikti ir visus objekto projektavimo darbus, todėl turi prisiimti civilinę atsakomybę už netinkamus projektinius sprendimus (nebuvo įvertintas Projektavimo užduotyje numatytų naudoti elektro–krautuvų ratų tipas). Teismo paskirtos ekspertizės išvada ir teismo posėdyje pateikti eksperto paaiškinimai turėjo būti vertinami visų byloje esančių įrodymų kontekste. Nepašalinus pagrindinės dangos irimo priežasties (kritulių poveikio) ir neįrengus rampų dangos, kurios stiprumas atitiktų rampų naudojimo intensyvumą, visi kiti veiksniai yra tik pasekmės, o ne priežastys, projektavimo klaidų, už kurias turi atsakyti rangovas.
 2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė, atsisakiusi pašalinti rampos dangos trūkumus, negali įrodinėti, kad šie trūkumai galėjo būti pašalinti pigiau nei už tai sumokėjo ieškovė (CK 6.665 straipsnio 1 dalis). Teismas nenurodė, kokie darbai nebuvo būtini, pertekliniai ar akivaizdžiai per brangūs.

33Atsakovė UAB ,,Mitnija” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas iš dalies, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas neįvertino aplinkybių, susijusių su natūraliai atsiradusia vamzdyno korozija, kuri negali būti laikoma darbų defektu. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovės patirtas išlaidas už defektų šalinimo administravimo bei pastato apsaugos paslaugas, išlaidas už kiliminės dangos valymą ir antstoliui sumokėtą užmokestį, nes jos nebuvo būtinos – paprasto remonto darbam techninė priežiūra nėra privaloma, kiliminės dangos sutepimas nėra tiesiogiai susijęs su defektais, ekspertas ir be antstolio pagalbos galėjo ir užfiksavo esamą šaldymo sistemos būklę.
 2. Dėl rampų grindinio trūkumų. Teismas netinkamai įvertino ekspertų išvadas ir eksperto paaiškinimus, kuriuose nurodyta, kad rampų grindinys buvo įrengtas pagal projektinę dokumentaciją, o rampų grindinio trūkumai susiję su netinkama priežiūra (netinkamai prižiūrimos deformacinės siūlės, netinkamos dangos valymas) ir dangai ardantį poveikį turinčių ratinės krovimo įrangos naudojimu. Nesant atsakovo kaltės jam negali kilti civilinė atsakomybė (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Nesant įrodymams, kad atlikti rampų pagerinimo darbai bei jų kaina yra pagrįsti, ieškovės reikalavimas turėjo atmestas (CPK 178 straipsnis).
 3. Dėl vandens pratekėjimo per langus, sienas, cokolį, ventiliacines groteles trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovė neatsisakė pašalinti šių defektų, tačiau ieškovė darbus pašalino savavališkai savo iniciatyva ir todėl patyrė nepagrįstas, perteklines išlaidas. UAB ,,Baltic Facility Management“ sumokėtos lėšos už defektų šalinimo administravimą nebuvo būtinos, todėl teismas jas priteisė nepagrįstai.
 4. Dėl suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovė sutiko pašalinti minėtus trūkumus, tačiau ieškovė darbus atliko savavališkai savo iniciatyva ir tokiu būdu patyrė papildomas išlaidas, kurių atsakovė neprivalo atlyginti. Vien prielaida, kad sistema gali kažkada tam tikrose vietose pradėti lašėti, nesudarė pagrindo daryti kapitalinio sistemos remonto.
 5. Teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 straipsnis), nepagrįstai apsiribojo tik Sutarties 13.4-13.7 punktų nuostatomis, ignoravo Sutarties 8.2, 13.5 punktus, kuriuose aiškiai nurodyta, kad būtent atsakovė ir techninis prižiūrėtojas yra atsakingi už tinkamą darbų atlikimą ir jų kontrolę bei su tuo susijusia rizika ir, kad kiekvienos šalies ar jos atstovų padaryti pažeidimai gali turėti įtakos ir sudaryti pagrindą šalių ginčui dėl jų atsakomybės. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Sutartyje nėra numatyta, kad negalioja ar šalių susitarimui nėra taikomos CK normos, nustatančios, jog kiekvienas iš statybos proceso dalyvių yra atsakingas už jų veiksmais atsiradusias pasekmes.
 6. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.662 straipsnio 2 dalį, neįvertino aplinkybės, kad ieškovė priimdama darbų rezultatą nepareiškė jokių pastabų ir pradėjo eksploatuoti objektą, todėl prarado galimybę reikšti pretenzijas rangovui dėl darbų tinkamumo. Ieškovė priimdama darbų rezultatą su akivaizdžiais trūkumais prisėmė riziką dėl jų eksploatavimo metu sukeliamų neigiamų pasekmių.

34Atsiliepimuose į apeliacinius skundus atsakovė UAB DK ,,PZU Lietuva“ prašo atsakovės UAB ,,Mitnija“ apeliacinį skundą patenkinti, o ieškovės UAB ,,MD Logistics“ – atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimus grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl rampų grindinio trūkumų. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybė, kad rampomis važinėjo krautuvai metaliniais ratais. Projektavimo užduotyje nebuvo nurodyta, kad rampomis važinės krautuvai ne guminiais, o metaliniais ratais, todėl atsakovės atsakomybė kilti negali. Iš ekspertų išvadų matyti, kad rampų defektai atsirado dėl netinkamos jos eksploatacijos ir nepagrįsto delsimo šalinti dėl natūralaus nusidėvėjimo atsiradusius įtrūkimus. Ieškovė savavališkai be jokio projekto pakeitė rampų dangą, o įrodymų, kad atlikti rampų gerinimo darbai buvo būtini ir pagrįsti nepateikė, todėl atsakovės nėra atsakingos už šias ieškovės patirtas išlaidas.

35Atsiliepime į ieškovės UAB ,,MD Logistics“ apeliacinį skundą atsakovė UAB ,,Mitnija“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Defektai atsirado dėl netinkamos rampų priežiūros ir natūralaus jos nusidėvėjimo, todėl atsakovė turi būti atleidžiam nuo atsakomybės (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Iš pateiktų ekspertizės aktų matyti, kad ieškovė nesiimdama savalaikių priemonių kasdienei ir periodinei rampų dangos priežiūrai, siūlių hermetizavimui, naudodama dangą ardančią ir neigiamai ją veikiančią techniką, pagretino jos susidėvėjimą, sudarė sąlygas defektams atsirasti.

36Atsiliepime į atsakovės UAB ,,Mitnija“ apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,MD Logistics“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kondensato lašėjimas yra statybos trūkumas, kuris paaiškėjo tik po pakankamai ilgo šaldymo sistemos eksploatavimo. Kaip savo išvadoje nurodė ekspertas, dėl netinkamo sistemos izoliavimo vamzdyną paveikė korozija. Nepagrįsti atsakovės argumentai, kad nebuvo būtina pirkti papildomų defektų šalinimo administravimo paslaugų, nes ieškovė tokia veikla neužsiima, įmonėje dirba tik vienas asmuo, kuris neturi tam riekiamų žinių. Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad kilimo valymo ir administracinių patalpų apsaugos išlaidos buvo nebūtinos, nes poveikis dangai padarytas pratekėjus kondensatui, šalinant šildymo sistemos trūkumus, o trūkumų šalinimo darbai buvo atliekami naktį, todėl buvo būtina ir patalpų apsauga. Išlaidos už antstolio atliktų faktinių aplinkybių konstatavimą buvo būtinos tam, kad ateityje nekiltų sunkumų įrodinėjant faktą, kad dalis šaldymo sistemos vamzdyno per garantinį laikotarpį surūdijo.
 2. Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Atsakovės argumentai, kad rampų grindų įrengimas atitinka teisės aktų reikalavimus prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybės. Tiek šalių susitarimu, tiek teismo paskirtas ekspertas nustatė, kad rampų dangos įtrūkimo priežastys yra ne netinkamas deformacinių siūlių įrengimas, bet ir netinkamai atlikti projektavimo darbai. Danga suiro ne dėl netinkamos jos priežiūros, o dėl to, kad ji nebuvo apsaugota nuo kritulių. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ratinės krovimo įrangos naudojimas lėmė rampų grindų pažaidų atsiradimą, nes Projektavimo užduotyje buvo nurodyta, kokio tipo elektro–krautuvai bus naudojami, projektuojant dangą nebuvo įvertinta projektuojamo objekto paskirtis, naudojamų keltuvų ratų tipas. Apeliantė neįrodė, kad rampos buvo prižiūrimos netinkamai, jog joms valyti buvo naudojama druska.
 3. Dėl vandens pratekėjimo per langus, sienas, cokolį, ventiliacines groteles trūkumų šalinimo išlaidų. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad jai nebuvo leista atlikti minėtų trūkumų šalinimo darbus. Ieškovė kelis kartus priminė apeliantei apie trūkumus ir jos įsipareigojimą juos pašalinti, 2011 m. balandžio 1 d. pasitarime buvo nutarta, kad trūkumus pašalins pati ieškovė. Ieškovė neturi darbuotojų, turinčių tinkamą kvalifikaciją, todėl su trečiuoju asmeniu sudarė defektų šalinimo administravimo paslaugų sutartį.
 4. Dėl suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidų. Nepagrįsti skunde nurodyti teiginiai, kad atsakovei nebuvo leidžiama atlikti defektų šalinimo darbų. Atsakovei buvo suteikta galimybė pašalinti trūkumus, tačiau ji per įmanomai trumpiausią laiką jų nepašalino, todėl ieškovė buvo priversta pasitelkti trečiuosius asmenis.
 5. Teismas tinkamai aiškino Sutarties nuostatas (8.2., 13.4., 13.7. punktus) ir padarė pagrįstą išvadą, kad šalys sutarė, jog būtent rangovas prisiima visišką atsakomybę kompensuoti užsakovo turėtas statybos darbų trūkumų, paaiškėjusių per garantinį laikotarpį, šalinimo išlaidas. Techninio darbuotojo dalyvavimas statybos procese nėra savaimę rangovo atsakomybę mažinanti ar ją šalinanti aplinkybė.
 6. Teismas tinkamai aiškino ir taikė CK 6.662 straipsnio bei Sutarties nuostatas, pagrįstai konstatavo, kad esant susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusius darbų trūkumus, net ir darbų priėmimo metu jų nenustačius, jis nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, neatsižvelgiant į tai ar jie akivaizdūs, ar ne.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios ir proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal apeliacinių skundų faktinį ir teisinį pagrindą, privalo patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 straipsnis). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegija šioje byloje nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl ją nagrinėja neperžengdama apeliantų UAB ,,MD Logistics” ir UAB ,,Mitnija“ skunduose nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

39Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti apeliaciniuose skunduose nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą ir skundžiamo teismo sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi šiuo atveju aktualias sutartines bei įstatymines nuostatas, šiai bylai aktualiuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose suformuluotus nurodymus.

40Ieškovė UAB ,,MD Logistics“ ir atsakovė UAB ,,Mitnija“ 2007 m. sausio 18 d. projektavimo ir statybos darbų rangos sutartimi sutarė, kad rangovas statybos dokumentuose numatytomis sąlygomis ir terminais savo jėgomis ir priemonėmis jam užsakovo perduotoje statybvietėje pilnai pastatys logistikos terminalo pastatą (apie 66 000 kv. m) su biurų ir buitinėmis patalpomis, sandėliavimo patalpomis, stoginėmis ir kt. (2.1 punktas); kad rangovas įsipareigoja pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir objekto projektavimo sąlygas, kvalifikuotai organizuoti ir atlikti visus projektavimo darbus, įskaitant objekto techninio projekto bei darbo projekto parengimo darbus (2.2 punktas); kad tvirtindamas techninį ir darbo projektus užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už šių projektų neatitikimus ir / ar nukrypimus nuo projektavimo užduoties ir teisės aktų reikalavimų bei jų pasekmių (2.4 punktas); kad užsakovas paskiria techninį prižiūrėtoją, kuris jo pavedimu vykdo statybos darbų patikrinimą ir kontrolę, tikrina jų kokybę, atlikimo terminus ir kt. (8.2 punktas); kad rangovas atsako už visų statybos darbų trūkumų ar defektų, kurie gali paaiškėti per sutartyje nustatytą garantinį terminą, ištaisymą, įskaitant atvejus kai jų priežastimi yra nekokybiškai atlikti statybos darbai, aplaidumas, darbai atlikti nukrypstant nuo projektavimo užduoties, bendrųjų reikalavimų, techninio projekto ar darbo projekto, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Rangovas per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita ištaiso tokius trūkumus bei atlygina dėl jų patirtą žalą (13. 4 punktas); kad jei rangovas nepašalina darbų trūkumų per užsakovo raštu nurodytą pagrįstą laiko tarpą, jis gali juos pašalinti pats arba pasamdyti kitus asmenis ir tokiu atveju rangovas privalo kompensuoti visas užsakovo patirtas išlaidas (13.7 punktas).

41Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą ((akivaizdūs trūkumai) CK 6.662 straipsnio 2-3 dalys). Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo samdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys).

42Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėtina, kad kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, jog sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės. Užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, jo atsakomybę šalinančias, defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009).

43Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, kad tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine–komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014; kt.).

44Šio teismo formuojamoje teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 etc.).

45Teisėjų kolegija mano, kad taip pat yra tikslinga paminėti byloje nustatytas faktines aplinkybes, kurios yra teisiškai aktualios šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad: ieškovė ir atsakovė UAB ,,Mitnija“ 2007 m. sausio 18 d. pasirašė Projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį (t. 1, b. l. 18-51); atsakovės UAB ,,Mitnija“ ir UAB DK ,,PZU Lietuva“ 2008 m. birželio 18 d. pasirašė Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutartį (t. 3 b. l. 10, 12-24); kad 2008 m. birželio 18 d. draudikas išdavė atsakovei garantinio laikotarpio laidavimo raštą Nr. 1014956 (t. 3, b. l. 11); kad ieškovė 2008 m. spalio 21 d., 2009 m. gruodžio 12 d. raštais kreipėsi į rangovą dėl statybos darbų trūkumų ištaisymo (t. 3, b. l. 27-31); 2010 m. lapkričio 24 – 2011 m. vasario 7 d. atlikta objekto defektų ekspertizė (t. 1, b. l. 56-200); 2011 m. balandžio 22 d. – 2011 m. gegužės 31 d. atlikta papildoma objekto defektų ekspertizė (t. 2, b. l. 30-40); kad ieškovė 2011 m. birželio 17 d., 2011 m. birželio 29 d. kreipėsi į draudiką dėl nuostolių, patirtų šalinant statybos darbų trūkumus, atlyginimo (t. 1, b. l. 201-208); kad ieškovė patyrė 130 599,54 Eur trūkumų šalinimo išlaidų, kurių dalį – 54 534,87 Eur, draudikas atlygino (neatlygintina dalis – 76 064,67 Eur).

46Kaip minėta, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių statybos ir projektavimo darbų trūkumų, atsiradusių per garantinį laikotarpį, šalinimo išlaidas (Sutarties 13.7. punktas, CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.191 straipsnis).

47Dėl galimybės remtis darbų trūkumų faktu, priėmus juos be pastabų priėmimo akte

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos darbų priėmimo–perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

49Atsakovė UAB ,,Mitnija“ nesutinka su teismo išvada, jog ieškovė, priėmusi darbus be pastabų, gali garantiniu laikotarpiu remtis darbų trūkumų faktu, kad trūkumai nebuvo akivaizdūs. Nurodo, kad visi objekto defektai (trūkumai) egzistavo darbų priėmimo ir perdavimo momentu, jie buvo akivaizdūs, todėl jie nėra laikytini vėliau išryškėjusiais (atsiradusiais) statinį eksploatuojant garantiniu terminu (CK 6.697 straipsnio 3 dalis).

50Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovė laikosi pozicijos, jog darbų priėmimo–perdavimo metu trūkumų nebuvo matyti. Tuo tarpu apeliantas, teigdamas priešingai, nurodo, kad šią aplinkybę paneigia byloje esantys ekspertizės aktai, fotonuotraukos. Iš kitų tarp šalių vykusių teisminių ginčų ir juose priimtu procesinių sprendimų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad logistikos centras pripažintas tinkamu naudoti 2008 m. birželio 20 d., 2008 m. liepos 8 d. priėmimo–perdavimo aktu pastatas perduotas ieškovei, 2008 m. liepos 8 d. viešai paskelbta apie šio centro atidarymą (Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-536-475/2016). Fotonuotraukos, iš kurių, pasak apeliantės, matyti, kad trūkumai buvo akivaizdūs darbų priėmimo metu, darytos praėjus daugiau nei dviem metams po darbų priėmimo, t. y. 2010–2011 metais. Nei šalių sutarimu, nei teismo paskirtam ekspertui nebuvo pavesta nustatyti, ar trūkumai buvo ir galėjo būti matomi darbų priėmimo metu, dėl šių aplinkybių nėra pasisakyta nė viename iš aktų. Kitų savo teiginius patvirtinančių įrodymų apeliantė nepatiekė (CPK 178 straipsnis).

51Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje neapteikta įrodymų, jog administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumai buvo akivaizdūs jų priėmimo metu, nes kaip nurodė ieškovė ir šią aplinkybę patvirtino byloje esantis eksperto L. U. išvada darbų trūkumai pastebėti tik pratekėjusiam šaldymo sistemos kondensatui pažeidus pakabinamų lubų plokštes, t. y. sistemos eksploatavimo metu. Pagrindas abejoti šiais apeliantės argumentais yra dar ir tai, kad ieškovė, būdama savo srities specialiste, verslininke, turėdama omenyje perduodamų patalpų plotą, joje ketinamos atlikti veiklos specifiką, elgtųsi nelogiškai ir sau nenaudingai priimdama patalpas, kuriose negalės tinkamai vykdyti veiklą, nes nebus užtikrintas jų tinkamas ventiliavimas.

52Apeliantė taip pat nepateikė įrodymų, kad rampų grindinio trūkumai buvo akivaizdūs ir pastebimi jų priėmimo metu. Tuo tarpu ekspertų išvadose nurodyta, kad trūkumai atsirado tuomet, kai rampomis pradėjo važinėti krovos technika, ją pradėjo veikti atmosferiniai krituliai – į deformacinės siūlės patekęs lietus / ištirpęs sniegas užšalo ir pažeidė dangą. Kaip žinia, vasaros sezonui nėra būdingas sniegas ar neigiam oro temperatūra, todėl ir rampų defektai tuo metu negalėjo būti pastebimi.

53Iš ekspertizės aktų, kurių šalys neginčijo, turinio taip pat matyti, kad sienų, langų, ventiliacijos grotelių sandarinimo trūkumai išryškėjo tik susidarius atmosferiniams krituliams. O priešgaisrinės saugos sistemos trūkumai nustatyti tik ekspertizės metu ekspertui panaudojant specialias priemones (atlikus suvirintųjų sujungimų radiografinę kontrolę).

54Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs trūkumų pobūdį, jų nustatymo aplinkybes, šalių pasirašytos sutarties turinį padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė neįrodė, jog šie darbų trūkumai buvo akivaizdūs jų priėmimo metu ir, kad ieškovė negali remtis šių darbų trūkumu (CPK 178 straipsnis, CK 6.662 straipsnis).

55Padarius išvadą, kad teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovė turėjo teisę reikšti reikalavimus atsakovėms – rangovui ir už ją laidavusiai draudimo įmonei, – toliau apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pagrįstai teismas iš dalies patenkino ieškovės materialiuosius reikalavimus ir tinkamai paskirstė statybos proceso dalyviams atsakomybę dėl to, kad statinys neatitiko įstatymo jam keliamų reikalavimų.

56Dėl administracinių patalpų šaldymo sistemos defektų šalinimo 620,09 Eur išlaidų

57Apeliantė UAB ,,Mitnija“ nesutinka su teismo išvada, kad kiliminės dangos valymo (144,81 Eur), patalpų apsaugos (258,63 Eur) išlaidos, antstoliui Marekui Petrovskiui sumokėtas atlygis už faktinių aplinkybių konstatavimą (72,40 Eur), UAB ,,Baltic Facility Management“ sumokėtas užmokestis už darbų techninę priežiūrą (144,25 Eur) buvo būtinos ir tiesiogiai susijusio su administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimu išlaidos. Teigia, kad jos neatlygintinos, nes negalėjo būti numatytos sutarties sudarymo metu kaip tikėtina prievolės neįvykdymo pasekmė (CK 6.258 straipsnio 4 dalis). Apeliantė neginčija minėtų darbų trūkumų fakto ir išlaidų dydžio, todėl toliau teisėjų kolegija pasisako dėl šių trūkumų šalinimo išlaidų būtinumo ir sąsajumo su netinkamai įvykdytais darbais.

58Pirmiausia teisėjų kolegija pasisako dėl ieškovės išlaidų, patirtų vykdant su UAB ,,Baltic Facility Management“ 2011 m. balandžio 11 d. sudarytą paslaugų sutartį, kuria ieškovei buvo suteiktos šaldymo sistemos vamzdyno remonto darbų administravimo paslaugos.

59Apeliantė teigdama, kad ieškovė šias paslaugas pirko iš su ja susijusios įmonės, kad šie darbai galėjo būti atlikti be papildomo administravimo, kad paprastiems darbams techninė priežiūra nėra reikalinga, nepateikia jokių šiuos savo teiginius pagrindžiančių įrodymų (CPK 185 straipsnis). Tuo tarpu kaip matyti iš bylos medžiagos, vykdant šalių sudarytą logistikos centro statybos sutartį ieškovė samdė techninius prižiūrėtojus, tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovė pati neturi tam reikiamų žinių, kvalifikuotų darbuotojų, todėl pagrįstai ėmėsi visų saugomų priemonių, kad trūkumų šalinimo darbai būtų atlikti tinkamai ir atitiktų jiems keliamus reikalavimus. Kad minėtos paslaugos buvo būtinos patvirtini ir kitas byloje esantis rašytinis įrodymas – 2011 m. birželio 21 d. teismo eksperto ekspertizės išvadų patikslinimas, kurio 2.1. punkte nurodyta, kad jei UAB ,,Baltic Facility Management“ atliko techninę priežiūrą, vadinas paslaugos buvo pagrįstos ir būtinos (t. 3, b. l. 53). Kaip teisingai atsiliepime į atsakovės skundą nurodė ieškovė, aplinkybė, kad draudikas kompensavo ieškovei dalį išlaidų (965,45 Eur), patirtų vykdant minėtą sutartį, patvirtina, kad jos buvo būtinos ir susijusios su trūkumų šalinimu.

60Toliau nagrinėjami apelianto teiginiai, kad kiliminės dangos plovimo ir objekto apsaugos išlaidos nebuvo būtinos ir nėra tiesiogiai susijusios su defektais.

61Iš ieškovės į byla pateiktų įrodymų matyti, kad šaldymo sistemos trūkumų šalinimo darbai buvo atliekami nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. (t. 1, b. l. 233-234), kiliminės dangos plovimo darbai atlikti 2011 m. gegužės 20 d. (t. 2, b. l. 16-17), apsaugos paslaugos suteiktos laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gegužės 13 d. (t. 2, b. l. 18-20). Šios aplinkybės paneigia apelianto jokiais įrodymais nepagrįstus teiginius, kad minėtos išlaidos nėra susijusios su administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimu, nes minėtų darbų atlikimo laikas sutampa, ir tai patvirtina, kad poveikis kiliminei dangai galėjo būti padarytas šalinant darbų trūkumus, buvo patirtos papildomos remontuojamo objekto apsaugos išlaidas.

62Apeliantė taip pat mano, kad teismas nepagrįstai tenkino reikalavimą kompensuoti išlaidas už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą, nes jos nebuvo būtinos.

63Antstolio Mareko Petrovskio 2011 m. gegužės 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota logistikos centro administracinio pastato patalpų šaldymo sistemos vamzdynų, esančių 1-3 aukštuose, būklė, eksperto specialiu įrankiu išmatuoto vamzdžių dažų bei rudžių sluoksnių storis (t. 2, b. l. 22-25). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokiu būdu ieškovė siekė įrodyti atsakovės netinkamai atliktų darbų faktą, kurį vėliau konstatavo ir ekspertas savo išvadose (t. 2, b. l. 30-69). Todėl darytina išvada, kad šios išlaidos buvo pagrįstos ir būtinos, užtikrinančios jos teisę gauti tokį darbų rezultatą, koks buvo sutartas Rangos sutartyje.

64Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad pirmiau šioje nutartyje buvo paminėti kasacinio teismo išaiškinimai, jog tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės, nes toks asmuo, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine–komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu iš viešai prieinamų duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, jog atsakovė UAB ,,Mitnija“ deklaruoja turinti 50 metų patirtį statybos rinkoje, teikianti pilną statybos paslaugų paketą, kad įmonėje dirba tik šios srities profesionalai. Taigi ji ne tik galėjo, bet ir privalėjo numatyti tai, kad netinkamai atlikus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus privalės prisiimti kilsiančius neigiamus padarinius.

65Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes daro išvadą, kad apeliantė nepaneigė teismo išvados skundžiamame sprendime, kad išlaidos, susijusio su administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimu buvo nebūtinos ar neprotingos, kad jų nebuvo galima numatyti sudarant sutartį (Sutarties 13.7 punktas, CK 6.256 straipsnio 2, 4 dalis).

66Dėl vandens pratekėjimo pro objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles trūkumų šalinimo 3 241,16 Eur išlaidų

67Apeliantė, nesutikdama su šia teismo sprendimo dalimi nurodė, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog žala atsirado ir dėl trečiojo asmens, techninio prižiūrėtojo UAB ,,SSPC Real Estate“ kaltės; kad ji sutiko pašalinti trūkumus, tačiau ieškovė juos pašalino savavališkai savo iniciatyva; kad išlaidos, patirtos už UAB ,,Baltic Facility Management“ suteiktas šių darbų techninės priežiūros paslaugas, nebuvo būtinos.

68Kaip teisingai nurodė apeliantė skunde, iš eksperto L. U. 2011 m. rugpjūčio 12 d. ekspertizės išvadų patikslinimo iš tiesų matyti, kad, jo nuomone, vandens pratekėjimo per objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos groteles priežastis yra netinkami rangos (67 proc.) ir techninės priežiūros (33 proc.) darbai. Tačiau nesutiktina su apeliantės argumentu, kad ši eksperto išvada yra pagrindas iš dalies šalinantis jos atsakomybę.

69Šiame kontekste pažymėtina, kad byloje yra tiriami ir vertinami ne atskiri įrodymai, bet jų visuma, iš kurios formuojasi teismo įsitikinimas, kad egzistuoja ar ne tam tikros su ginču susijusios aplinkybės (CPK 185 straipsnis). Kaip žinoma, eksperto išvada yra viena iš CPK įtvirtintų įrodymų rūšių (CPK 212-219 straipsniai). Teismų praktikoje šiais klausimais yra nurodyta, kad eksperto pagalba pasitelkiama tada, kai byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių. Tačiau pagrįstu gali būti laikomas tik toks ekspertizės aktas, kuriame šio specialisto išvada išplaukia iš akto tiriamosios (motyvuojamosios) dalies, yra motyvuota, neprieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams (Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnis). Taip pat pažymėtina, kad ekspertizės išvada neturi didesnės įrodomosios galios, nei kiti įrodymai byloje – ji teismui neprivaloma ir vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau sprendime (nutartyje) turi būti išdėstyti nesutikimo su eksperto išvada motyvai (CPK 218 straipsnis).

70Kaip žinoma, būtent teismo prerogatyva yra nustatyti statybos procese dalyvavusių subjektų atsakomybės laipsnį ir tai jis daro vertindamas byloje esančius įrodymus, be kita ko, taip pat ir eksperto išvadoje nurodytus faktinius pagrindus, motyvus. Tuo tarpu minėtame 2011 m. rugpjūčio 12 d. rašte dėl ekspertizės išvadų patikslinimo ekspertas iš viso nenurodė motyvų, kokie konkretūs šiame objekte dirbusio techninio darbuotojo veiksmai / neveikimas lėmė tai, kad rangovas sandarinimo darbus atliko netinkamai ir kodėl, jo įsitikinimu, techninis darbuotojas yra atsakingas už atliktų darbų trūkumus.

71Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris kaip žinoma yra ir fakto teismas, atsakovė taip pat nenurodė konkrečių netinkamai atliktų techninio prižiūrėtojo darbų. Pažymėtina, kad apeliantė nereiškė prašymų papildomai apklausti šį ekspertą, siekiant išsiaiškinti jo manymu reikšmingas bylai faktines aplinkybes (CPK 178 straipsnis).

72Tuo tarpu, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Sutartimi atsakovė prisiėmė prievolę tinkamai įvykdyti darbus ir atsakomybę už šios prievolės pažeidimą (Sutarties 2.1, 13.4, 13.7 punktai). Apeliantei nepateikus duomenų, kokie konkretūs techninio darbuotojo veiksmai / neveikimas turėjo įtakos byloje nustatytų trūkumų atsiradimui, nėra teisinio pagrindo tenkinti šį apeliacinio skundo reikalavimą.

73Kaip minėta, sutarties 13. 4 punktu atsakovė įsipareigojo per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita ištaisyti statybos darbų trūkumus. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 17 d. raštu ieškovė informavo atsakovę apie darbų trūkumus, 2011 m. kovo 21 d. raštu atsakovė UAB ,,Mitnija“ sutiko pašalinti sienų, langų sandarinimo darbų trūkumus (t. 2, b. l. 175-177), tačiau darbų nesiėmė ir pakartotinai 2011 m. balandžio 1 d. raštu įsipareigojo iki 2011 m. gegužės 15 d. pašalinti šiuos trūkumus. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių aukščiau nurodytųjų, iš kurių matyti, kad ieškovė jam ne tik nedraudė atlikti trūkumų šalinimo darbus, tačiau apie tai ją informavo; kad tokie darbai nebuvo atlikti per kuo įmanomai trumpesnį laiką būtent dėl pačios atsakovės kaltės (CPK 178 straipsnis).

74Kadangi dėl UAB ,,Baltic Facility Management“ suteiktų darbų techninės priežiūros paslaugų būtinumą ir pagrįstumą buvo pasisakyta nagrinėjant apeliacinio skundo motyvus dėl šaldymo sistemos trūkumų šalinimo, o apeliantė kitokių, nei anksčiau aptarti, motyvų nepateikė, apeliacinės instancijos teismas dėl jų pakartotinai nepasisako.

75Dėl priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo 1 903,93 Eur išlaidų

76Apeliantė, nesutikdamas su šia teismo sprendimo dalimi nurodė, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog žala atsirado ir dėl trečiojo asmens, techninio prižiūrėtojo UAB ,,SSPC Real Estate“ kaltės; kad ji sutiko pašalinti trūkumus, tačiau ieškovė juos pašalino savavališkai savo iniciatyva.

77Pažymėtina, kad ir šiuo atveju apeliantė teigia, jog už netinkamai atliktus priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbus yra atsakingas ir techninis darbuotojas, o šią aplinkybę įrodinėja anksčiau aptarta eksperto patikslinta išvada, kuri, kaip minėta, yra nemotyvuota, neapneigianti rangovo atsakomybės dėl suvirinimo darbų trūkumų. Kitų įrodymų, patvirtinančių netinkamą techninio darbuotojo pareigų atlikimą ar jų neatlikimą, bei įrodymų, paneigiančių jos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pašalinti visus statybos darbų defektus, paaiškėjusius per garantinį laikotarpį (Sutarties 2.1, 13.4, 13.7 punktai), nepateikė. Dėl nurodytų priežasčių sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ir šiuo atveju CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytų pagrindų mažinti ieškovės atsakomybės laipsnį už netinkamai atliktus priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbus nėra.

78Kaip minėta, Sutarties 13. 4 punktu atsakovė įsipareigojo per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita ištaisyti statybos darbų trūkumus. Iš atsakovės UAB ,,Mitnija“ prie atsiliepimo į ieškinį pateikto rašto matyti, kad apie priešgaisrinės sistemos trūkumus jai tapo žinoma 2010 m. rugsėjo 20 d. (t. 2, b. l. 2), tačiau net praėjus pusei metų atsakovė šių trūkumų nebuvo pašalinusi (t. 2, b. l. 175-177), todėl laikytina, kad ji pati, profesionaliai užsiimdama šiuo verslu, savo rizika neįvykdė sutartinės pareigos per įmanomai trumpiausią laiką pašalinti darbų trūkumus, ir ieškovė pagrįstai pasitelkė trečiuosius asmenis šiems trūkumams pašalinti.

79Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo 69 720,22 Eur išlaidų

80Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus – šalių paaiškinimus, ekspertų išvadas, nustatė, kad ieškovės reikalavimas atlyginti rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidas negali būti tenkinamas visiškai, nes rampų naudojimo sąlygos turėjo įtakos jų defektų atsiradimui ir vystymuisi. Nutarė, kad šios aplinkybės yra pagrindas mažinti atsakovės UAB ,,Mitnija“ atsakomybės laipsnį (CK 6.697 straipsnio 3 dalis), todėl šį reikalavimą tenkino iš dalies ir ieškovei solidariai iš atsakovių priteisė 17 430,05 Eur rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Su šiais teismo sprendimo dalį ginčijo tiek ieškovė, tiek ir atsakovė UAB ,,Mitnija“.

81Ieškovė UAB ,,MD Logistics“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti sprendimo dalį, kuria jos reikalavimas priteisti 69 720,22 Eur rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidas patenkintas iš dalies ir jį tenkinti visiškai. Teigia, kad teismas netinkamai vertino ekspertų išvadas ir nepagrįstai nusprendė, jog už rampų grindinio pažeidimą iš dalies yra atsakinga taip pat ir ieškovė; kad neįvertino aplinkybės, jog atsakovė priėmė netinkamus projektinius sprendimus ir įrengė dangą, neatitinkančią rampų naudojimo intensyvumo, jos neapsaugojo nuo kritulių poveikio ir tai lėmė pažaidų atsiradimą.

82Tuo tarpu atsakovė UAB ,,Mitnija“ apeliacinės instancijos teismo prašo visiškai atmesti šį ieškovės reikalavimą. Teigia, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus (ekspertų išvadas, teismo posėdžio metu eksperto duotus paaiškinimus), neatsižvelgė į tai, kad rampų grindinys įrengtas pagal projektinę dokumentaciją, o rampų defektai atsirado išimtinai dėl ieškovės kaltės, t. y. netinkamos priežiūros, netinkamos krovimo įrangos naudojimo.

83Teisėjų kolegija mano, kad prieš pradedant nagrinėti šiuos apeliančių argumentus būtina dar kartą nurodyti ekspertų konstatuotas ir šiuo atveju reikšmingas aplinkybes. Taigi, 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. kovo 25 d. eksperto L. U. akte nurodyta, kad netinkamai įrengus deformacines siūles grindų konstrukcijoje dėl įvairiausių apkrovų atsirado įtrūkiai; kad defektai betoninėje dangoje plečiasi nuo įtrūkių ir temperatūrinių siūlių; kad deformacinė siūlės nebuvo remontuojamos; kad grindims su deformacinėmis siūlėmis reikalinga nuolatinė priežiūra; kad nebuvo galima nustatyti, kokiomis medžiagomis eksploatavimo metu (žiemą) buvo apdorojamas rampų grindinio paviršius; kad įtrūkimo priežastys netinkamai įrengtos deformacinės siūlės, kurios laiku nebuvo remontuojamos; kad reikia arba įrengti stogelius virš rampų, arba pakeisti dangą, į atsparią atmosferiniams poveikiams (t. 1, b. l. 87-96). Ekspertas, patikslinęs minėtą išvadą, 2011 m. birželio 21 d. rašte nurodė, kad rampų įtrūkimo priežastis yra netinkami projektavimo darbai – suprojektuota rampa su betonine danga, kuri nepasaugota nuo atmosferinių poveikių (t. 3, b. l. 50).

84Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo paskirta teismo ekspertizė minėtų trūkumų atsiradimo priežastimis nustatyti, 2014 m. balandžio 10 d. ekspertizės išvadoje ekspertas J. P. nurodė, kad rampų projektinis konstrukcinis sprendinys neatitinka STR 2.02.07:2012 p. 43 reikalavimų, nes virš rampų nenumatytas stogelis; kad grindų projektinis konstrukcinis sprendinys, įskaitant betono dangą, tenkina norminių dokumentų reikalavimus veikiant ją atmosferiniams krituliams; kad rampų danga įrengta pagal projekto reikalavimus, išskyrus vietas, kur atstumai tarp deformacinių siūlių viršija projektinius; kad krautuvų su metalo vulkollano ratais naudojimas turi įtakos grindų defektų atsiradimui ir vystymuisi; kad vidutinio intensyvumo skysčių poveikis grindims, prasta deformacinių siūlių priežiūra žiemos laikotarpiu padidina grindų irimo intensyvumą (t. 4, b. l. 105-111). 2015 m. balandžio 22 d. vykusiame teismo posėdyje apklaustas ekspertas J. P. nurodė, kad stogelio nebuvimas turėjo įtakos grindinio irimui; kad negali tiksliai atsakyti, kokia dalimi ieškovės nuostoliai kilo dėl netinkamo rampų eksploatavimo, kiek dėl netinkamai įrengtų deformacinių grindų siūlių; kad tinkamai prižiūrint deformacines siūles galima išvengti jų pažeidimų.

85Teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl atsakovės apeliaciniame skunde nurodytų teiginių, kad ieškininis reikalavimas atlyginti rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidas atmestinas CK 6.697 straipsnio 3 dalies pagrindu.

86Kaip minėta Sutarties 2.2 punktu rangovas, be kita ko, įsipareigojo atlikti visus projektavimo darbus, įskaitant objekto techninio projekto bei darbo projekto parengimo darbus; tvirtindamas techninį projektą ir darbo projektą užsakovas (šiuo atveju – ieškovė) neprisiima jokios atsakomybės už šių projektų neatitikimus ir / ar nukraipymus nuo projektavimo užduoties ar teisės aktų reikalavimų bei jų pasekmes (Sutarties 2.4 punktas). Kaip buvo minėta anksčiau, rangovas, norėdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis. Abu išvadas pateikę ekspertai vieningai nurodė, kad viena iš dangos deformacijos priežasčių yra netinkami projektavimo darbai – suprojektuotos rampos su betonine danga, kuri nepasaugota nuo atmosferinių poveikių; rampos projektinis konstrukcinis sprendinys neatitinka STR 2.02.07:2012 p. 43 reikalavimų, nes virš rampos nenumatytas stogelis.

87Tuo tarpu atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių ekspertų nustatytas defektų atsiradimo priežastis (CPK 178 straipsnis), todėl jai neįrodžius, kad rampų grindinio defektai, nustatyti per garantinį terminą, atsirado ne dėl jos netinkamai atliktų darbų, teismas pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo ją visiškai atleisti nuo atsakomybės.

88Toliau apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ieškovės UAB ,,MD Logistics“ apeliaciniame skunde nurodytų argumentų.

89Visų pirma pažymėtina tai, kad nė vienoje iš byloje esančių ekspertų išvadų nėra kategoriškai nurodyta, kad už rampų dangos defektų atsiradimą yra atsakinga tik viena iš ginčo šalių, priešingai – abejose išvadose teigiama, kad dėl pažaidų atsiradimo yra atsakingos ir atsakovė, kuri netinkamai atliko projektavimo darbus, ir netinkamai dangą prižiūrėjusi pati ieškovė. Šiuo atveju nelaikytini reikšmingais ieškovės argumentai, kad atsakovė projektuodama dangą neįvertino to, kad rampomis važinės elektro-krautuvai metaliniais, o ne guminiais ratais, nes ši aplinkybė neeliminuoja jos pareigos tinkamai prižiūrėti dagą, o šios pareigos nevykdant, prisiimti iš to kylančias pasekmes. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad dalis rampų pažaidų atsirado ir dėl netinkamai prižiūrimų jos deformacinių siūlių, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai iš dalies sumažino atsakovės atsakomybę už šių defektų atsiradimą.

90Ieškovei nepateikus teismui įrodymų, kad jos patirtos rampų grindų trūkumų šalinimo 69 720,22 Eur išlaidos, viršijančios eksperto nustatytą 23 101,25 Eur darbų kainą tris kartus (t. 1, b. l. 95-96), buvo pagrįstos ir reikalingos, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti šį reikalavimą visiškai ir pagrįstai sumažino reikalaujamą priteisti sumą, atsižvelgdamas ne tik į byloje esančią šių darbų sąmatą, bet ir į tai, kad už trūkumų atsiradimą iš dalies atsakinga ir ji pati.

91Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, susijusius su rampų dangos trūkumų šalinimo išlaidomis ir pagrįstai konstatavo, kad tiek ieškovė, tiek atsakovė yra iš dalies atsakingos už šių trūkumų susidarymą (CK 6.679 straipsnio 3 dalis).

92Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

93Kaip žinoma, paskirstant apeliacinės instancijos teisme šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, jos atlyginamos tuo atveju, kai šaliai priimamas palankus procesinis sprendimas (CPK 93 straipsnis).

94Nagrinėjamu atveju tiek ieškovės UAB ,,MD Logistics“, tiek atsakovės UAB ,,Mitnija“ apeliaciniai skundai yra netenkinami, todėl jų prašomos atlyginti išlaidos, kurias pagrindžia pateikti dokumentai, neatlyginamos (CPK 79 straipsnis, 98 straipsnis).

95Atsakovė UAB DK ,,PZU Lietuva“ prašė priteisti iš ieškovės UAB ,,MD Logistics“ išlaidas už advokato teisinę pagalbą, suteiktą rengiant atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, pateikė įrodymus, pagrindžiančius turėtas 700 Eur bylinėjimosi išlaidas (t. 5, b. l. 37-38). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 2, 8.11 punktais, iš ieškovės UAB ,,MD Logistics“ atsakovei priteisia 700 Eur išlaidų apmokėti už advokato pagalbą apeliaciniame teisme.

96Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

97Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

98Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MD Logistics“

99(juridinio asmens kodas 300601986) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ (juridinio asmens kodas 110057869) 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,MD Logistics” (toliau – ieškovė,... 5. Ieškovė nurodė, kad su atsakove UAB „Mitnija“ 2007 m. sausio 18 d.... 6. Nurodė, kad garantiniu laikotarpiu nustačius rangovo atliktų statybos darbų... 7. Dėl Objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo... 8. Dėl Objekto rampų grindinio trūkumų. Ieškovės nuomone, draudiko... 9. Dėl vandens pratekėjimo pro Objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos... 10. Dėl Objekto vidaus kolonų deformacijos trūkumų šalinimo išlaidų.... 11. Dėl objekto priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo... 12. Atsakovė UAB „Mitnija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovės... 13. Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalaujamu rampų grindinio... 14. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlyginti patirtas... 15. Taip pat nurodė, kad darbai priimti be pastabų, po darbų priėmimo... 16. Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011 m.... 17. Draudėjas taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškovės UAB... 20. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė UAB ,,Mitnija“ 2007 m. sausio 18... 21. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Sutarties nuostatas (13.2., 13.4.,... 22. Dėl objekto administracinių patalpų šaldymo sistemos trūkumų šalinimo... 23. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės UAB DK ,,PZU Lietuva“... 24. Teismas nustatė, kad išlaidos, patirtos už antstolio Mareko Petrovskio 2011... 25. Taip pat konstatavo, kad poveikis kiliminei dangai buvo padarytas šalinant... 26. Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas konstatavo, kad... 27. Dėl vandens pratekėjimo per langus, sienas, cokolį, ventiliacines groteles... 28. Dėl objekto vidaus kolonų deformacijos trūkumų šalinimo išlaidų. Teismas... 29. Dėl priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo išlaidų.... 30. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes,... 31. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. Ieškovė UAB ,,MD Logistics” apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 33. Atsakovė UAB ,,Mitnija” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 34. Atsiliepimuose į apeliacinius skundus atsakovė UAB DK ,,PZU Lietuva“ prašo... 35. Atsiliepime į ieškovės UAB ,,MD Logistics“ apeliacinį skundą atsakovė... 36. Atsiliepime į atsakovės UAB ,,Mitnija“ apeliacinį skundą ieškovė UAB... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo sprendimas turi būti teisėtas ir... 39. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti apeliaciniuose skunduose... 40. Ieškovė UAB ,,MD Logistics“ ir atsakovė UAB ,,Mitnija“ 2007 m. sausio 18... 41. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas... 42. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėtina, kad kasacinio teismo nutartyse... 43. Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, kad tuo atveju, jeigu... 44. Šio teismo formuojamoje teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo... 45. Teisėjų kolegija mano, kad taip pat yra tikslinga paminėti byloje nustatytas... 46. Kaip minėta, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai... 47. Dėl galimybės remtis darbų trūkumų faktu, priėmus juos be pastabų... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos darbų... 49. Atsakovė UAB ,,Mitnija“ nesutinka su teismo išvada, jog ieškovė,... 50. Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovė laikosi pozicijos,... 51. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje... 52. Apeliantė taip pat nepateikė įrodymų, kad rampų grindinio trūkumai buvo... 53. Iš ekspertizės aktų, kurių šalys neginčijo, turinio taip pat matyti, kad... 54. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 55. Padarius išvadą, kad teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovė turėjo... 56. Dėl administracinių patalpų šaldymo sistemos defektų šalinimo 620,09 Eur... 57. Apeliantė UAB ,,Mitnija“ nesutinka su teismo išvada, kad kiliminės dangos... 58. Pirmiausia teisėjų kolegija pasisako dėl ieškovės išlaidų, patirtų... 59. Apeliantė teigdama, kad ieškovė šias paslaugas pirko iš su ja susijusios... 60. Toliau nagrinėjami apelianto teiginiai, kad kiliminės dangos plovimo ir... 61. Iš ieškovės į byla pateiktų įrodymų matyti, kad šaldymo sistemos... 62. Apeliantė taip pat mano, kad teismas nepagrįstai tenkino reikalavimą... 63. Antstolio Mareko Petrovskio 2011 m. gegužės 20 d. faktinių aplinkybių... 64. Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad pirmiau šioje nutartyje buvo... 65. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes daro išvadą,... 66. Dėl vandens pratekėjimo pro objekto langus, sienas, cokolį ir ventiliacijos... 67. Apeliantė, nesutikdama su šia teismo sprendimo dalimi nurodė, kad teismas... 68. Kaip teisingai nurodė apeliantė skunde, iš eksperto L. U. 2011 m.... 69. Šiame kontekste pažymėtina, kad byloje yra tiriami ir vertinami ne atskiri... 70. Kaip žinoma, būtent teismo prerogatyva yra nustatyti statybos procese... 71. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris kaip žinoma yra ir... 72. Tuo tarpu, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Sutartimi... 73. Kaip minėta, sutarties 13. 4 punktu atsakovė įsipareigojo per įmanomai... 74. Kadangi dėl UAB ,,Baltic Facility Management“ suteiktų darbų techninės... 75. Dėl priešgaisrinės sistemos suvirinimo darbų trūkumų šalinimo 1 903,93... 76. Apeliantė, nesutikdamas su šia teismo sprendimo dalimi nurodė, kad teismas... 77. Pažymėtina, kad ir šiuo atveju apeliantė teigia, jog už netinkamai... 78. Kaip minėta, Sutarties 13. 4 punktu atsakovė įsipareigojo per įmanomai... 79. Dėl rampų grindinio trūkumų šalinimo 69 720,22 Eur išlaidų... 80. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus –... 81. Ieškovė UAB ,,MD Logistics“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti sprendimo... 82. Tuo tarpu atsakovė UAB ,,Mitnija“ apeliacinės instancijos teismo prašo... 83. Teisėjų kolegija mano, kad prieš pradedant nagrinėti šiuos apeliančių... 84. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo paskirta teismo... 85. Teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl atsakovės apeliaciniame skunde... 86. Kaip minėta Sutarties 2.2 punktu rangovas, be kita ko, įsipareigojo atlikti... 87. Tuo tarpu atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių ekspertų nustatytas... 88. Toliau apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ieškovės UAB ,,MD... 89. Visų pirma pažymėtina tai, kad nė vienoje iš byloje esančių ekspertų... 90. Ieškovei nepateikus teismui įrodymų, kad jos patirtos rampų grindų... 91. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 93. Kaip žinoma, paskirstant apeliacinės instancijos teisme šalių patirtas... 94. Nagrinėjamu atveju tiek ieškovės UAB ,,MD Logistics“, tiek atsakovės UAB... 95. Atsakovė UAB DK ,,PZU Lietuva“ prašė priteisti iš ieškovės UAB ,,MD... 96. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 97. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti... 98. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MD Logistics“... 99. (juridinio asmens kodas 300601986) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei...