Byla 2-9713-752/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant byloje dalyvaujančių asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei O. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės O. S. 571,58 Lt skolos, 2210,87 Lt delspinigių, 220,32 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2001-07-04 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A-84-813442.13.773, kuria UAB „Tele2“, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo.

42009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovės skolą. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė ir su ieškovu neatsiskaitė.

5Atsakovei O. S. procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdų. 2013-05-15 skelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, todėl laikytina, kad atsakovė apie bylos iškėlimą teisme informuota tinkamai, atsiliepimą į jai pareikštą ieškinį atsakovė turėjo teismui pateikti iki 2013-05-29, tačiau iki teismo nustatyto termino atsiliepimo nepateikė.

6Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b.l. 8); 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (11-14 b.l.), 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo (b.l.15), 2001-07-04 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A-84-813442.13.773 (b.l. 16-18), paso kopijos (b.l. 19); sąskaitos Nr. 107A481344, Nr.1084A81344, Nr. 109A481344, Nr.110A481344, Nr.111A481344, Nr.112A481344, Nr. 201A481344, Nr.202A481344, Nr. 203A481344, Nr. 204A81344, Nr. 205A481344, Nr. 206A481344 (b.l. 20-31) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skola apmokėta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 571,58 Lt skolos priteisimo. Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 571,58 Lt skolos priteistina iš atsakovės ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

9Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2210,87 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės, prie ieškinio pridėjo 2013-04-05 delspinigių paskaičiavimo aktą (b.l.9), iš kurio matyti, kad 2210,87 Lt delspinigių suma paskaičiuota už laikotarpį nuo 2002-09-01 iki 2013-04-04.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

11Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007;

122007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką. Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės. Iš teismui pateikto Išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b.l.8) matyti, kad kreditorė UAB „Tele2“ perleido reikalavimą į skolininkės O. S. 571,58 Lt skolą naujai kreditorei UAB „Gelvora“. 2009 m. gegužės 4 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b.l.15) ieškovas UAB „Gelvora“ surašė informacinį pranešimą atsakovei, jog įgijo teisę į jos skolą ir pareikalavo per tris dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos į ieškovo sąskaitą sumokėti 571,58 Lt skolos sumą, 156,44 Lt skolos išieškojimo išlaidas, 102,88 Lt delspinigių. Įvertinus šią delspinigių sumą ir taikant 2001-10-19 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A-84-813442.13.773 (b.l.16-18) 6.5 punkte nustatytą 0,1 proc. dydžio delspinigių normą, teismas daro išvadą, kad ieškovas pats pripažino, jog iki 2009-05-04 susidariusi 102,88 Lt delspinigių suma yra pakankama kompensuoti jo nuostolius dėl sutartinės prievolės atsiskaityti už paslaugas nevykdymo. Ieškovas neįrodė, kad jis patyrė nuostolių laikotarpiu nuo 2002-09-01 iki 2009-05-04. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovė buvo raginama atsiskaityti, tačiau byloje, išskyrus 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, iš kurio neaišku, ar šis pranešimas apskritai atsakovei buvo įteiktas, nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė buvo raginama atsiskaityti su ieškovu, tačiau vengė vykdyti prievolę, nereagavo į ieškovo reiškiamus reikalavimus atsiskaityti. Pažymėtina, kad ieškovas teismui nepateikė duomenų apie laikotarpiu nuo 2009-05-04 iki 2013-04-04 jo patirtus nuostolius dėl prievolės nevykdymo. Įvertinus, kad Pranešimas dėl reikalavimo perleidimo surašytas 2009-05-04, o ieškovas į teismą kreipėsi tik 2013-04-18, t.y. daugiau kaip po trejų metų, ieškovo prašymas priteisti delspinigius laikotarpiu nuo 2002-09-01 iki 2013-04-04 (už 3868 dienas) pripažintinas kaip jo piktnaudžiavimas savo teise reikalaujant neprotingai didelės netesybų sumos, daugiau kaip tris kartus viršijančios skolos sumą. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkami neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti, todėl ieškovo prašomi delspinigiai mažintini iki 0,01 procentų už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. iš atsakovės ieškovui naudai priteistina 193,40 Lt delspinigių ((571,58 Lt x 0,01)x3868)), o likusioje dalyje reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

13Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 220,32 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, teismui pateikė išklotinę (b.l. 10), iš kurios turinio matosi, kad ieškovas dėl atsakovės skolos patyrė išlaidų siųsdamas 6 pranešimus, spausdinimui naudodamas popierių, vokus, apkraudamas darbu buhalteriją, į išlaidas taip pat įskaičiavęs išlaidas darbus atlikusio darbuotojo darbo užmokesčiui bei užklausų Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai išlaidas. Tačiau teismui ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovės skolos išieškojimu, t.y. byloje nėra duomenų apie 6 atsakovei siųstus pranešimus, spausdinimui panaudotą popierių ir vokus, detalizuotus ieškovo buhalterijos darbo kaštus išieškant skolą ir kt.). Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

14Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Pagal LR CPK str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma – 3002,77 Lt. Teismas priteisdamas iš atsakovės 571,58 Lt skolos ir 193,40 Lt delspinigių, iš viso 764,98 Lt, patenkina 25 procentus ieškinio. Ieškovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 90,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovui priteistina žyminio mokesčio dalis – 22, 00 Lt ( 90,00 Lt x 25 proc./100).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB banke, iš atsakovės O. S., asmens kodas ( - ) paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas ( - ), 571,58 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt vieną litą 58 ct) skolos, 193,40 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt tris litus 40 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (764,98 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,00 Lt (dvidešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2001-07-04 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė... 4. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo... 5. Atsakovei O. S. procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 130... 6. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB „Tele2“... 9. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2210,87 Lt delspinigių priteisimo iš... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 11. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 12. 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis... 13. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 220,32 Lt ikiteisminio skolos... 14. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5... 15. Pagal LR CPK str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7,... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...