Byla 2YT-4398-840/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. K. 2018 m. rugsėjo 12 d. skundas dėl antstolės B. Č. veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašo:

4- panaikinti 2018 m. rugsėjo 4 d. patvarkymą dėl areštuoto turto varžytinių Nr. 0129/18/00235 S-411;

5- panaikinti 2018 m. rugsėjo 4 d. turto arešto aktus Nr. 0129/18/00235;

6- pateikti pareiškėjui patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimo ir sudaryti sąlygas pareiškėjui pareikšti prieštaravimus ar nušalinimus dėl eksperto;

7- pateikti pareiškėjui turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą ir sudaryti sąlygas pareiškėjui pareikšti prieštaravimus dėl ekspertizės akto;

8- tik pateikus pareiškėjui patvarkymus, ekspertizės aktus, sudarius sąlygas pareikšti nušalinimus, prieštaravimus ir išlaikius įstatyme nustatytus terminus toliau tęsti vykdymo veiksmus iš pareiškėjo turto.

9Pareiškėjas A. K. pareiškime nurodo, kad antstolės B. Č. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0129/18/00235, kurioje antstolė atlieką skolos išieškojimą iš pareiškėjo išieškotojo akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lytagra“ naudai. Pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 4 d. gavo iš antstolės patvarkymą dėl areštuoto turto varžytinių su 2018 m. rugsėjo 4 d. patikslintais turto arešto aktais. Šiais dokumentais antstolė informavo, kad turto arešto aktai buvo patikslinti po atliktos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės bei bus skelbiamos turto varžytinės. Tačiau pareiškėjui nebuvo pateiktas nei patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ekspertizės skyrimo, nei pati turto vertės nustatymo ekspertizė, todėl pareiškėjui buvo suvaržyta galimybė pateikti prašymus, nušalinimus bei prieštaravimus dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės. Antstolė pažeidė turto vertės nustatymo procedūrą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 682 straipsnio 1 dalyje. Antstolės patvarkymas skirti ekspertizę turto vertei nustatyti pareiškėjui nebuvo pateiktas, todėl buvo pažeista teisė per tris darbo dienas pareikšti nušalinimą ekspertui. Taip pat nėra aišku ar ekspertizę atliko ekspertas įrašytas į teismo ekspertų sąrašą. 2018 m. rugpjūčio 30 d. parengtas išvada dėl turto rinkos vertės, tačiau antstolė šio ekspertizės išvados pareiškėjui nepateikė susipažinti, apie ją pareiškėjas sužinojo tik iš 2018 m. rugsėjo 4 d. patvarkymo. Pareiškėjas neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimų dėl ekspertizės išvados.

10A. B. Č. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0129/18/00235, Nr. 0129/18/00234 ir Nr. 0129/18/0075 persiuntė teismui. Patvarkyme nurodoma, kad 2018 m. kovo 12 d. buvo areštuotas pareiškėjui A. K. priklausantis turtas. 2018 m. kovo 27 d. priimtas patvarkymas dėl turto vertės nustatymo, kuriuo pareiškėjo turtui nustatyta 300 000,00 Eur vertė. 2018 m. balandžio 11 d. pareiškėjas pateikė antstolei skundą, kuriame jis nesutiko su nustatyta verte ir prašė paskirti turto rinkos vertės ekspertizę. Skundas buvo patenkintas ir 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymu buvo paskirta ekspertizė, ją nurodyta atlikti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Verslavita“. Šis patvarkymas pareiškėjui įteiktas asmeniškai 2018 m. balandžio 18 d., jam atvykus į antstolės kontorą. Jis turėjo teisę reikšti nušalinimą ekspertams, per įstatymo nustatytą terminą, tačiau to nepadarė. 2018 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Verslavita“ pateikė ekspertizės išvadą EKN-18-013. 2018 m. rugsėjo 4 d. raštu dėl areštuoto turto varžytinių buvo išsiųsti patikslinti arešto aktai su nustatytomis turto vertėmės po atliktos rinkos vertės ekspertizės. Pareiškėjas gavęs šiuos dokumentus prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepareiškė. Antstoliui CPK nenumato pareigos šalims pateikti ekspertizės akto, tačiau antstolė papildomai 2018 m. rugsėjo 18 d. išsiuntė skolininkui turto rinkos vertės ekspertizės išvados kopiją, ir nurodė, kad prieštaravimai dėl turto įkainojimo gali būti pareikšti ne vėliau nei per tris darbo dienas, tačiau prieštaravimai nebuvo pareikšti. Kadangi pareiškėjui A. K. dokumentai įteikti tinkamai, o terminai dėl eksperto nušalinimo ir prieštaravimų dėl nustatytos turto kainos pareikšti yra pasibaigę, todėl nėra pagrindo naikinti 2018 m. rugsėjo 4 d. patikslintus turto arešto aktus bei 2018 m. rugsėjo 4 d. raštą dėl areštuoto turto varžytinių.

11Skundas atmestinas.

12Iš vykdomosiose bylose esančių rašytinių įrodymų matyti, kad antstolė B. Č. vykdo tris vykdomąsias bylas dėl skolų iš skolininko A. K. išieškojimo išieškotojai AB „Lytagra“. Vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00075/1 išieškojimas vykdomas pagal notaro 2018 m. sausio 5 d. vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. ( - ) dėl 78 000,00 Eur skolos išieškojimo. Vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00234 išieškojimas vykdomas pagal notaro 2018 m. vasario 6 d. vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. ( - ) dėl 51 793,57 Eur skolos išieškojimo. Vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 išieškojimas vykdomas pagal notaro 2018 m. vasario 6 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 398 903,75 Eur skolos iš skolininko ir įkaito davėjo A. K. išieškojimo išieškotojai AB „Lytagra“.

13Antstolė 2018 m. kovo 8 d. vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 priėmė turto arešto aktą Nr. 0129/18/00235/1 kuriuo areštuotas pareiškėjui A. K. priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Areštuoto turto vertė 117 434,00 Eur. Taip pat 2018 m. kovo 12 d. vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 priėmė turto arešto aktą Nr. 0129/18/00235, kuriuo areštuotas pareiškėjui A. K. priklausantis nekilnojamasis turtas: pastatas, unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ); grūdų valymo mašina; pastatas, unikalus Nr. ( - ), statinys – kuro talpykla, unikalus Nr. ( - ), įrengimas – grūdų džiovykla S48EKO su papildoma įranga, pastatas, Nr. ( - ), esantys ( - ). Turto arešto akte nurodoma, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

14Antstolė 2018 m. kovo 27 d. priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo ir varžytinių paskelbimo, kuriame nustatyta, kad 2018 m. kovo 12 d. patvarkymu areštuoto turto bendra vertė yra 300 000,00 Eur. Pareiškėjas 2018 m. balandžio 11 d. apskundė šį patvarkymą prašydamas paskirti ekspertizę. Antstolė skundą tenkino ir 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymu Nr. 0129/18/00235 S-195 dėl skundo paskyrė turto rinkos vertės ekspertizę pareiškėjo turtui: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); grūdų valymo mašinai; pastatui, unikalus Nr. ( - ), statiniui – kuro talpyklai, unikalus Nr. ( - ); pastatui, unikalus Nr. ( - ); įrenginiui – grūdų džiovyklai S48EKO su papildoma įranga; pastatui, Nr. ( - ), esantiems ( - ). Turto rinkos vertės ekspertizę pavesta atlikti UAB „Verslavita“. Skolininkas ir išieškotojas informuoti, kad per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos ekspertui gali būti pareikštas nušalinimas. Patvarkymas pareiškėjui A. K. įteiktas asmeniškai 2018 m. balandžio 18 d.

152018 m. rugsėjo 4 d. antstolė priėmė patikslinančius turto arešto aktus Nr. 0129/18/00235, po turto rinkos vertės ekspertizės atlikimo. Patikslintais turto arešto aktais areštuotas pareiškėjo A. K. turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ), grūdų valymo mašina, pastatas, unikalus Nr. ( - ), statinys – kuro talpykla, unikalus Nr. ( - ), įrengimas – grūdų džiovykla S48EKO su papildoma įranga, pastatas, Nr. ( - ), esantys ( - ). Taip pat 2018 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. S-411 dėl areštuoto turto varžytynių skolininkui išsiųsti 2018 m. rugsėjo 4 d. patikslinti turto arešto aktai su turto įvertinimu po atliktos turto rinkos vertės ekspertizės, bei informuota apie skelbiamas pirmąsias varžytines. Vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 duomenų, kad 2018 m. rugsėjo 4 d. raštas dėl areštuoto turto varžytinių Nr. 0129/18/00235 S-411 ir 2018 m. rugsėjo 4 d. turto arešto aktai buvo išsiųsti skolininkui nėra, tačiau matyti, kad skolininkas šiuos dokumentus gavo ir 2018 m. rugsėjo 12 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriais prašoma panaikinti būtent minimus turto arešto aktus ir raštą.

162018 m. rugsėjo 17 d. Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-25526-840/2018 priėmė nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti antstolės B. Č. vykdomieji veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 dėl skolos išieškojimo AB „Lytagra“ iš A. K. priklausančio turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); statinių – inžinerinių įrenginių, unikalus Nr. ( - ), įrengimo – grūdų džiovyklos S48EKO su papildoma įranga, pastato – operatorinės, unikalus Nr. ( - ), pastato – grūdų elevatoriaus, unikalus Nr. ( - ), pastato – grūdų paėmimo duobės, unikalus Nr. ( - ), pastato – grūdų elevatoriaus, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastato – grūdų sandėlio, unikalus Nr. ( - ), pastato – grūdų elevatoriaus, unikalus Nr. ( - ), įrengimo – grūdų valymo mašinos, esančių ( - ).

172018 m. rugsėjo 18 d. antstolės padėjėja A. Ž., atsakydama į gautą skolininko A. K. 2018 m. rugsėjo 12 d. skundą, surašė raštą Nr. 0129/18/00235 S-428, kuriame nurodė, jog antstolė neprivalo pakartotinai pateikti patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimo, nes šis patvarkymas Nr. 0129/18/00235 S-195 pareiškėjui įteiktas asmeniškai 2018 m. balandžio 18 d. Taip pat rašte nurodė, kad buvo atlikta skolininkui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, skolininkui buvo išsiųsti patikslinti turto arešto aktai, kuriuose areštuoto turto vertės patikslintos atsižvelgus į ekspertizės metu nustatytas turto rinkos vertes, todėl gavęs šiuos dokumentus skolininkas galėjo pateikti savo prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Skolininkui kartu su raštu buvo pateikta UAB „Verslavita“ atliktos turto rinkos vertės ekspertizės išvados kopija ir priminta, kad dabar prieštaravimus dėl turto įkainojimo jis gali pareikšti ne vėliau nei per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo šio rašto gavimo. Raštas 2018 m. rugsėjo 18 d. buvo išsiųstas pareiškėjui A. K. ir jam įteiktas 2018 m. rugsėjo 26 d.

182018 m. rugsėjo 18 d. raštu skundas iš esmės liko neišnagrinėtas, nepriimtas joks antstolės sprendimas dėl 2018 m. rugsėjo 12 d. skunde nurodomų reikalavimų, tačiau antstolė skundą išnagrinėjo 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu, todėl teismas detaliau dėl tinkamo skundo išnagrinėjimo, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas nesikreipė dėl antstolės neveikimo nagrinėjant jo 2018 m. rugsėjo 12 d. skundą, nepasisako ir sprendžia tik dėl 2018 m. rugsėjo 12 d. skunde nurodomų antstolės veiksmų teisėtumo ir pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

19Pareiškėjas A. K. nurodo, kad jam nebuvo pateiktas nei patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ekspertizės skyrimo, nei pati turto vertės nustatymo ekspertizė, todėl pareiškėjui buvo suvaržyta galimybė pateikti prašymus, nušalinimus bei prieštaravimus dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės.

20Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nors šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis Nr. 3K-7-90/2009 ir kitos).

21Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę išieškotojui ir skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės, nors antstolis, įkainodamas turtą, ir neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą. Tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-215/2014; 2012 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-83/2012).

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas A. K., nesutikdamas su antstolės B. Č. 2018 m. kovo 27 d. patvarkymu dėl turto vertės nustatymo ir varžytinių paskelbimo, kuriame nustatyta, kad 2018 m. kovo 12 d. patvarkymu areštuoto turto bendra vertė yra 300 000,00 Eur, apskundė jį prašydamas skirti ekspertizę. Antstolė, sutikdama su skundu, 2018 m. balandžio 16 d. patvarkymu Nr. 0129/18/00235 S-195 paskyrė turto ekspertizę ir pavedė ekspertizę atlikti UAB „Verslavita“.

23CPK 682 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo pareiškėjas gavo 2018 m. balandžio 18 d., atvykęs į antstolės kontorą, tai patvirtina, jo pasirašytas pranešimas apie įteikimą. Nors pranešime apie įteikimą nurodomą, kad A. K. gavo raginimą, tačiau teismas įvertina tai, kad tuo metu jokie antstolės raginimai nebuvo priimti, antstolė 2018 m. balandžio 16 d. priėmė patvarkymą Nr. 0129/18/00235 S-195 dėl skundo bei 2018 m. balandžio 17 d. patvarkymą Nr. 0129/18/00235 S-199 dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, todėl laikytina, kad pareiškėjui 2018 m. balandžio 18 d. buvo įteikti šie minėti antstolės patvarkymai. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti, kad pareiškėjas nebuvo informuotas apie turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės ir eksperto skyrimą. Pareiškėjui buvo išaiškinta teisė pareikšti nušalinimą paskirtam ekspertui per tris darbo dienas, tačiau pareiškėjas nušalinimo per įstatyme numatytą terminą nepareiškė. Nėra pagrindo teigti, kad ekspertizė turto vertei nustatyti buvo paskirta nesilaikant CPK 682 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

24CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Pareiškėjas, vadovaudamasis šia teisės norma, teigia, kad antstolė privalėjo pateikti pareiškėjui ekspertizės išvadą, kad jis galėtų su ja susipažinti ir pareikšti motyvuotus prieštaravimus. Nesutiktina, kad antstolis privalo skolininkui pateikti ekspertizės išvadą. CPK nenumatyta, kad ekspertizės aktas turi būti siunčiamas skolininkui, tačiau pats skolininkas vykdymo proceso metu turi būti aktyvus, aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 644 straipsnio 4 punktas), o šią pareigą jis gali įgyvendinti pateikdamas prašymus antstoliui leisti susipažinti su visa bylos medžiaga (CPK 643 straipsnio 2 punktas). Be to, vadovaujantis CPK 681 straipsnio 3 dalimi, skolininkas turi teisę pareikšti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, t. y. skolininkas, kuris dalyvavo areštuojant turtą, turi teisę per tris darbo dienas nuo turto arešto dienos pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, o jei nedalyvavo areštuojant – per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose ne kartą pažymėta skolininko pareiga domėtis vykdomosios bylos eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis Nr. 3K-3-79/2007). Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis Nr. 3K-7-1/2007).

25Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas A. K. gavo 2018 m. rugsėjo 4 d. patikslintus turto arešto aktus su turto įvertinimu po atliktos turto rinkos vertės ekspertizės, tačiau pats nevykdė pareigos domėtis vykdymo eiga, nepasinaudojo galimybe nuvykti į antstolės kontorą ir susipažinti su 2018 m. rugpjūčio 30 d. atlikta turto rinkos vertės ekspertizės išvada, neprašė pratęsti termino susipažinti su ekspertizės išvada, kad galėtų pateikti motyvuotus prieštaravimus. Paminėtina, kad pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 12 d. skunde nepateikiami jokie prieštaravimai dėl ekspertizės išvados bei nepateikti tai pagrindžiantys įrodymai, pareiškėjas neprašė antstolio ar teismo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo teiginys dėl nesupažindinimo su ekspertizės aktu yra nepagrįstas, pareiškėjui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai ir laiku, nepažeidžiant jo teisių pareikšti prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos.

26Paminėtina, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 0129/18/00235 S-428 dėl pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 12 d. skundo, nors skundas nebuvo išnagrinėtas, pareiškėjui buvo nusiųsta UAB „Verslavita“ 2018 m. rugpjūčio 30 d. atliktos turto rinkos vertės ekspertizės išvados kopija, ir jam suteikta galimybė pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įvertinimo. Tačiau iš vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tokia galimybe pareiškėjas A. K. nepasinaudojo.

27Kadangi teismas nenustatė, kad antstolė B. Č., skirdama pareiškėjui priklausančio turto rinkos vertės nustatymo ekspertę bei priimdama 2018 m. rugsėjo 4 d. patikslinančius turto arešto aktus Nr. 0129/18/00235, atliko neteisėtus veiksmus, todėl pareiškėjo A. K. skundas atmestinas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

29Pareiškėjo A. K. skundą atmesti.

30Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė... 2. Teismas... 3. Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. K. 2018 m. rugsėjo 12 d.... 4. - panaikinti 2018 m. rugsėjo 4 d. patvarkymą dėl areštuoto turto... 5. - panaikinti 2018 m. rugsėjo 4 d. turto arešto aktus Nr. 0129/18/00235;... 6. - pateikti pareiškėjui patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo... 7. - pateikti pareiškėjui turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą ir... 8. - tik pateikus pareiškėjui patvarkymus, ekspertizės aktus, sudarius sąlygas... 9. Pareiškėjas A. K. pareiškime nurodo, kad antstolės B. Č. kontoroje yra... 10. A. B. Č. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo... 11. Skundas atmestinas.... 12. Iš vykdomosiose bylose esančių rašytinių įrodymų matyti, kad antstolė... 13. Antstolė 2018 m. kovo 8 d. vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00235 priėmė turto... 14. Antstolė 2018 m. kovo 27 d. priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo... 15. 2018 m. rugsėjo 4 d. antstolė priėmė patikslinančius turto arešto aktus... 16. 2018 m. rugsėjo 17 d. Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.... 17. 2018 m. rugsėjo 18 d. antstolės padėjėja A. Ž., atsakydama į gautą... 18. 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu skundas iš esmės liko neišnagrinėtas,... 19. Pareiškėjas A. K. nurodo, kad jam nebuvo pateiktas nei patvarkymas dėl turto... 20. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra... 21. Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas A. K., nesutikdamas su... 23. CPK 682 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis ekspertizę turto vertei... 24. CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu išieškotojas ar skolininkas... 25. Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas A. K.... 26. Paminėtina, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 0129/18/00235 S-428 dėl... 27. Kadangi teismas nenustatė, kad antstolė B. Č., skirdama pareiškėjui... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. Pareiškėjo A. K. skundą atmesti.... 30. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...