Byla 2A-869/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Iglus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „DOJUS agro“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Iglus“ 161 393,83 Lt skolos, įpareigojant atsakovą UAB „DOJUS agro“ sumokėti priteistą sumą, priteisti iš AB „Iglus“ 5 810,18 Lt delspinigių ir 6 procentų procesines palūkanas.

5Ieškovas nurodė, kad su AB „Iglus“ 2011 m. balandžio 21 d. sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-20, kurios pagrindu ieškovas pardavė atsakovui AB „Iglus“ prekių už 172 491,11 Lt. Tą pačią dieną ieškovas UAB „Eccua“, atsakovai AB „Iglus“ ir UAB „DOJUS agro“ pasirašė trišalį susitarimą Nr. 11-04-21/1 dėl atsiskaitymo už prekes pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-20 tvarkos. Pagal šį susitarimą ieškovui pateikus ir atsakovui AB „Iglus“ priėmus prekes pagal sutartį bei perdavus jas UAB „DOJUS agro“, AB „Iglus“ įsipareigojo per 5 dienas pateikti UAB „DOJUS agro“ prašymą dėl apmokėjimo už prekes, o UAB „DOJUS agro“ įsipareigojo per 15 kalendorinių dienų po prašymo gavimo sumokėti prašyme nurodytą sumą tiesiogiai ieškovui. 2011 m. gegužės 2 d. UAB „Eccua“ ir AB „Iglus“ sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11-20, kuriuo susitarė dėl papildomų prekių perdavimo atsakovui AB „Iglus“ už papildomo susitarimo 2 punkte nurodytą sumą, t. y. 248 366,52 Lt. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir prekes perdavė, atsakovas prekes priėmė, bet su ieškovu nustatytais terminais neatsiskaitė. UAB „Eccua“ pareikalavo AB „Iglus“ ir UAB „DOJUS agro“ vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau UAB „DOJUS agro“ informavo ieškovą, kad, remiantis trišalio susitarimo 2.1., 2.2. bei 3.1. punktais, UAB „DOJUS agro“ sumas perveda pagal AB „Iglus“ prašymą. Tokių prašymų atsakovas UAB „DOJUS agro“ nurodė gavęs tris, pagal visus juos reikalaujamos sumos pervestos UAB „Eccua“, kitų prašymų nėra gauta, todėl pagrindo mokėti tiesiogiai UAB „Eccua“ nėra.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovo BAB „Iglus“ 161 393,83 Lt skolą, 5 810,18 Lt delspinigių, 6 procentų procesines palūkanas ir 4 114 Lt advokato pagalbos išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė.

8Teismas nustatė, kad pagal trišalį susitarimą UAB „DOJUS agro“ įsipareigojo pagal AB „Iglus“ pateiktą prašymą sumokėti UAB „Eccua“ už prekes, kurios buvo perduotos pagal 2011 m. balandžio 21 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. 11-20. Ieškovas ir AB „Iglus“, sudarydami papildomą susitarimą Nr. 1 dėl papildomų 248 366,52 Lt vertės prekių pirkimo-pardavimo, numatė, kad už prekes sumokės AB „Iglus“. UAB „DOJUS agro“ nebuvo 2011 m. gegužės 2 d. papildomo susitarimo Nr. 1 šalimi, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad UAB „DOJUS agro“ turi pareigą sumokėti pirkėjui už perduotas prekes. UAB „Dojus agro“ faktiškai atsiskaitė su atsakovu AB „Iglus“ pagal 2010 m. spalio 7 d. rangos sutartį Nr. DOJ-2010/10/07, sumokėdamas ir už ieškovo pateiktas prekes pagal 2011 m. gegužės 2 d. papildomą susitarimą, kuriuo UAB „Eccua“ pardavė AB „Iglus“ prekių (priešgaisrinę talpą, naftos produktų gaudyklę, nuotekų siurblinę ir kt.) už 248 366,52 Lt. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2011 m. balandžio 21 d. susitarime dėl atsiskaitymo už prekes pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-20 tvarkos Nr. 11-04-21/1 šalys numatė, jog šis susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas tik rašytiniu šalių susitarimu. Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog šiuo susitarimu šalys būtų susitarusios 2011 m. balandžio 21 d. susitarimą pakeisti ir į susitarimo dalyką įtraukti atsiskaitymą pagal 2011 m. gegužės 2 d. papildomą susitarimą Nr. 1, todėl konstatavo, kad atsakovui UAB „DOJUS agro“ nekilo prievolė tiesiogiai atsiskaityti su ieškovu pagal 2011 m. gegužės 2 d. papildomą susitarimą Nr. 1. Teismas atkreipė dėmesį, kad UAB „DOJUS agro“ turėjo CK 6.50 straipsnio jam suteiktą teisę visiškai ar iš dalies įvykdyti prievolę už savo skolininką AB „Iglus“, todėl papildomai pervesdamas UAB „Eccua“ 111 231,77 Lt, jis šia teise pasinaudojo, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad UAB „DOJUS agro“ turėjo pareigą atsiskaityti už visus AB „Iglus“ su prekių pardavėju sudaromus sandorius. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas UAB „Dojus agro“ yra prisiėmęs pareigą sumokėti už AB „Iglus“ įsigytas prekes pagal 2011 m. gegužės 2 d. papildomą susitarimą Nr. 1, todėl ieškovo ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“ atmetė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 19 d. sprendimą pakeisti – priteisti iš atsakovo BAB „Iglus“ 161 393,83 Lt skolą, įpareigojant atsakovą UAB „DOJUS agro“ sumokėti priteistą sumą; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Sprendimas priimtas netinkamai kvalifikavus bylos šalių teisinius santykius ir dėl to netinkamai pritaikius ir išaiškinus materialinės teisės normas. Šalis siejo sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovas siekė parduoti prekes ir užsitikrinti, kad už prekes bus tinkamai atsiskaityta. Atsakovas AB „Iglus“ siekė tinkamai įvykdyti tarp AB „Iglus“ ir UAB „DOJUS agro“ sudarytą rangos sutartį. Atsakovas UAB „DOJUS agro“ siekė užsitikrinti, kad finansinių sunkumų turintis ir restruktūrizuojamas rangovas AB „Iglus“ galėtų tinkamai įvykdyti rangos darbus, o UAB „DOJUS agro“ galėtų tuos darbus priimti ir naudotis jo rezultatais. UAB „DOJUS agro“, pasirašydama 2011 m. balandžio 21 d. susitarimą, užtikrino prekių tiekėją, kad su juo bus tinkamai atsiskaitoma, kadangi pagrindinius mokėjimus atliks UAB „DOJUS agro“. 2011 m. balandžio 21 d. trišalis susitarimas vertintinas CK 6.70 straipsnio 1 dalies, numatančios galimybę prievolių vykdymą užtikrinti ir kitais sutartyje numatytais būdais, prasme, kuomet pirkėjo (AB „Iglus“) piniginių prievolių pardavėjui pagal pirkimo-pardavimo sutartį vykdymą užtikrina trečiasis asmuo (UAB „DOJUS agro“).

122. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „DOJUS agro“ nebuvo vėlesnių papildomų susitarimų dalyvis, todėl pagal juos kylančias prievoles ieškovui tiesiogiai atsakingas atsakovas AB „Iglus“. Tokią teismo išvadą paneigia UAB „DOJUS agro“ veiksmai, kadangi jis apie papildomą pirkimo-pardavimo sandorio šalių susitarimą žinojo, jį pripažino ir vykdė.

133. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo UAB „DOJUS agro“ papildomai sumokėti 111 231,77 Lt yra sumokėti įstatymo (CK 6.50 str.), o ne susitarimo pagrindu. Nors ir UAB „DOJUS agro“, kaip nurodo teismas, nebuvo 2011 m. gegužės 2 d. papildomo susitarimo dalyviu, tačiau tokį susitarimą pripažino ir jį vykdė, kadangi visos prekės buvo tiekiamos UAB „DOJUS agro“ interesais į šios bendrovės objektą. Tai, kad UAB „DOJUS agro“ žinojo apie papildomą susitarimą, jį pripažino ir vykdė, patvirtina ir ikiteisminėje ginčo stadijoje vykęs ieškovo ir UAB „DOJUS agro“ susirašinėjimas. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad UAB „DOJUS agro“ pilnai pripažino savo prievoles, kylančias pagal 2011 m. balandžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartį bei jos papildomus susitarimus ir 2011 m. balandžio 21 d. trišalį susitarimą dėl atsiskaitymo tvarkos. Bylinėjimosi metu UAB „DOJUS agro“ pakeista pozicija dėl trišalio susitarimo vykdymo tvarkos yra siekis išvengti piniginės prievolės vykdymo ieškovui.

144. Pagal trišalio susitarimo 2.2 punktą, atsakovas UAB „DOJUS agro“, gavęs prašymą, per 15 dienų privalo sumokėti tiesiogiai ieškovui. Šių trišalio susitarimo nuostatų prasmė turėtų būti suprantama kaip prekių perdavimo kontrolės forma, t. y., kad prekės pagal 2011 m. balandžio 21 d. sutartį ir papildomus susitarimus būtų perduodamos į UAB „DOJUS agro“ objektą. Ikiteisminio ginčo stadijoje UAB „DOJUS agro“ nenurodė, kad kokių nors prekių pagal pirkimo-pardavimo sutartį nebūtų gavusi, todėl pretenzijų dėl prekių kiekio, kokybės ir komplektacijos nebuvo. Visos PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekės yra perduotos, dėl jų kiekio, kokybės ir komplektacijos pretenzijų nėra. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad AB „Iglus“ atsisakymas pateikti prašymą UAB „DOJUS agro“ pagal 2011 m. balandžio 21 d. trišalį susitarimą, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

155. Trišalio susitarimo 2.1 punkte nurodyta prašymo pateikimo reikšmė - atsakovui AB „Iglus“ priėmus ieškovo perduotas prekes ir jas perdavus atsakovui UAB „DOJUS agro“ bei šiam jas priėmus, atsakovas AB „Iglus" įsipareigoja per 5 dienas pateikti atsakovui UAB „DOJUS agro“ prašymą dėl apmokėjimo už prekes. Toks prašymo nepateikimas formaliai sudaro prielaidas UAB „DOJUS agro“ neatlikti mokėjimų ieškovui. Teismas, netenkindamas ieškovo reikalavimų, netinkamai išaiškino faktines aplinkybes, netinkamai aiškino sudarytas sutartis, netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius santykius. Dėl to buvo pažeistos CK 6.50 straipsnio, 6.70 straipsnio 1 dalies, 6.193 straipsnio nuostatos. Dėl esminio materialinės teisės normų pažeidimo skundžiamas teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu.

16Atsakovas bankrutuojanti AB „Iglus“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovas yra atsakovo BAB „Iglus“ kreditorius, o atsakovas UAB „DOJUS agro“ yra atsakovo BAB „Iglus“ debitorius. Bankroto įstatymas draudžia vykdyti visas prievoles, todėl ieškovo apeliacinio skundo reikalavimas atsakovo BAB „Iglus“ skolą įpareigoti sumokėti atsakovą UAB „DOJUS agro“ yra nepagristas. Patenkinus ieškovą prašymą, ieškovas, pažeisdamas bankroto įstatymą, kitų atsakovo BAB „Iglus“ kreditorių sąskaita, pasidengtų savo kreditorinį reikalavimą, nesilaikydamas įstatyme numatyto kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir tvarkos, todėl apeliacinis skundas atmestinas.

17Atsakovas UAB „DOJUS agro“ apeliacinį skundą prašo atmesti ir iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

181. Sprendimas yra teisėtas, pagrįstas ir teisingas. Teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė byloje esančią medžiagą ir įrodymus ir jais remdamasis priėmė sprendimą.

192. Ieškovo ir UAB „DOJUS agro“ nesiejo prievoliniai santykiai dėl statybos darbų atlikimo ir (ar) prekių pateikimo objekte. Ieškovas nebuvo įsipareigojęs atsakovui UAB „DOJUS agro“ atlikti darbus ar pateikti prekes, o atsakovas UAB „DOJUS agro“ nebuvo įsipareigojęs atsiskaityti su ieškovu už jo atliktus darbus ir (ar) pateiktas prekes už atsakovą RAB „Iglus“.

203. Ieškovo neobjektyvus ir šališkas faktinių bylos aplinkybių aiškinimas liudija tai, kad ieškovas klaidingai suvokia faktinius tarp ieškovo ir abiejų atsakovų susiklosčiusius teisinius santykius. Trišalio susitarimo turinys, taip pat 2010 m. spalio 7 d. rangos sutarties sąlygos, susitarimo šalių veiksmai sudarant ir vykdant susitarimą ir rangos bei subrangos sutartį leidžia daryti priešingą ieškovo padarytai išvadą: šalys skolos perkėlimo sutarties nesudarė, todėl ieškovas reikalavimo teisės į UAB „DOJUS agro“ neturi.

214. Šalių susitarimą tik modifikuoti atsiskaitymo pagal rangos ir subrangos sutartis tvarką patvirtina bylos faktinės aplinkybės. Ieškovas (subrangovas) prekes perduodavo tiesiogiai atsakovui RAB „Iglus“ (genrangovui), o šis pagal atskirus darbų priėmimo perdavimo aktus perduodavo užsakovui UAB „DOJUS agro“, t. y. ieškovo prekės nebūdavo perduodamos tiesiogiai iš subrangovo užsakovui, sąskaitas už prekes užsakovui išrašydavo ir pateikdavo AB „Iglus“, o atskirais atvejais pateikdamas prašymus užsakovui su nurodytomis sumomis, mokėtinomis subrangovui už generalinį rangovą iš 2010 m. spalio 7 d. rangos sutartimi už objekto statybą rangovui AB „Iglus“ skirtinų pinigų.

225. Ieškovas neteisus, kad UAB „DOJUS agro“ 2011 m. spalio 21 d. raštas Nr. 1-966 turi būti vertinamas kaip UAB „DOJUS agro“ pripažinimas savo prievolės atsiskaityti su ieškovu.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

25Byloje nustatyta, kad UAB „DOJUS agro“ ir AB „Iglus“ 2010 m. spalio 7 d. pasirašė rangos sutartį Nr. DOJ-2010/10/07, kuria AB „Iglus“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti žemės ūkio technikos pardavimo ir aptarnavimo centro statybos darbus už 8 065 560,00 Lt (40-48, 65-66 b. l.). Ieškovas ir atsakovas AB „Iglus“ 2011 m. balandžio 21 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-20, kuria ieškovas pardavė atsakovui latakų liniją už 172 491,11 Lt. šalys susitarė, kad 90 procentų sutarties kainos sumokama 2011 m. balandžio 21 d. susitarimo Nr. 11-04-21/1 nustatyta tvarka ir 10 procentų sutarties kainos pirkėjas sumoka pardavėjui prieš gaunant prekes (7-9, 10-12 b. l.). Ieškovas ir atsakovai tą pačią dieną pasirašė susitarimą Dėl atsiskaitymo už prekes pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-20 tvarkos Nr. 11-04-21/1, kuriuo susitarė, kad AB „Iglus“ priėmus pardavėjo pateiktas prekes ir UAB „DOJUS agro“ priėmus šias prekes iš AB „Iglus“, AB „Iglus“ per 5 dienas pateiks prašymą UAB „DOJUS agro“ dėl apmokėjimo už pateiktas prekes (90 proc. prekių vertės) tiesiogiai pardavėjui, o UAB „DOJUS agro“ nurodytą sumą perves per 15 kalendorinių dienų (13-14 b. l.). UAB „Eccua“ ir AB „Iglus“ 2011 m. gegužės 2 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie pirkimo-padavimo sutarties Nr. 11-20, kuriuo pardavėjas pardavė AB „Iglus“ prekių (priešgaisrinę talpą, naftos produktų gaudyklę, nuotekų siurblinę ir kt.) už 248 366,52 Lt. Šiuo susitarimu pardavėjas įsipareigojo perduoti pirkėjui prekes, o pirkėjas įsipareigojo prekes priimti ir sumokėti susitarime nurodytą sumą (15, 16-18 b. l.). AB „Iglus“ 2011 m. gegužės 24 d., 2011 m. birželio 23 d. ir 2011 m. liepos 14 d. prašymais UAB „DOJUS agro“ nurodė, kad 2011 m. gegužės, birželio ir liepos mėnesiais į statomą objektą ieškovas pateikė prekių už 172 491,44 Lt, už 73 590,51 Lt ir 50 000 Lt, todėl prašė vadovaujantis trišaliu susitarimu pervesti ieškovui 155 242,30 Lt, 66 231,46 Lt ir 45 000 Lt (91-93 b. l.). UAB „DOJUS agro“ 2011 m. gegužės 25 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 2064 pervedė ieškovui 155 242,30 Lt, 2011 m. birželio 23 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 2143 – 66 231,46 Lt, o 2011 m. liepos 14 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 2225 – 45 000 Lt (108-110 b. l.). Iš viso UAB „DOJUS agro“ pagal AB „Iglus“ prašymus pervedė ieškovui 266 473,76 Lt. Ieškovas 2011 m. birželio 30 d. išrašė atsakovui AB „Iglus“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. VEE/P0602144 dėl 190 038,21 Lt už siurblinę, stikloplasčio talpas, dangtį ir kt. prekes sumokėjimo (19 b. l.). AB „Iglus“ atliko ir perdavė UAB „DOJUS agro“ pagal 2011 m. balandžio mėnesį atliktų darbų aktą darbų už 684 431,13 Lt, tarp kurių yra ir už 139 322,90 Lt ieškovo pateiktos prekės su AB „Iglus“ atliktais montavimo darbais, (67-69 b. l.) bei 2011 m. balandžio 21 d. pateikė atsakovui UAB „DOJUS agro“ PVM sąskaitą faktūrą apmokėti už atliktus darbus (101 b. l.). Vykdydamas mokėjimą už 2011 m. balandžio mėn. atliktus statybos rangos darbus atsakovas UAB „DOJUS agro“ pagal trišales sutartis sumokėjo tiesiogiai VĮ Šiaulių regioniniai keliai 80 527,80 Lt, 46 815,76 Lt – UAB „Runikonis“ (101 b. l.), o likusią 488 644,46 Lt sumą 2011 m. balandžio 22 d. bankiniu pavedimu sumokėjo genrangovui AB „Iglus“ (119 b. l.). AB „Iglus“ atliko ir perdavė užsakovui UAB „DOJUS agro“ pagal 2011 m. gegužės mėnesį atliktų darbų aktą darbų už 2 052 004,53 Lt, (70-72 b. l.) bei pateikė 2011 m. balandžio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą apmokėti (102 b. l.). Dalį mokėtinos sumos UAB „DOJUS agro“ pagal trišales sutartis sumokėjo tiesiogiai subrangovams, o 1 090 038,48 Lt, į kuriuos įskaičiuotos ir ieškovo UAB „Eccua“ pateiktos prekes už 183 948,93 Lt bei atlikti jų montavimo darbai, 2011 m. gegužės 25 d. bankiniu pavedimu sumokėjo genrangovui AB „Iglus“ (120 b. l.). AB „Iglus“ atliko ir perdavė užsakovui UAB „DOJUS agro“ pagal 2011m. birželio mėnesį atliktų darbų aktą Nr.1 darbų už

261 651 059,23 Lt, (73-76 b. l.) bei pateikė 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą jiems apmokėti (104 b. l.). UAB „Dojus agro“ pagal trišales sutartis dalį mokėtinos sumos sumokėjo tiesiogiai subrangovams, o 904 785,81 Lt, į kuriuos įskaičiuotos ir ieškovo UAB „Eccua“ pateiktos prekes už 180 662,03 Lt, 2011 m. birželio 23 d. bankiniu pavedimu sumokėjo AB „Iglus“ (121 b. l.). Pagal 2011m. rugsėjo mėnesį atliktų darbų aktą AB „Iglus“ atliko ir perdavė užsakovui UAB „DOJUS agro“ darbų už 786 673,86 Lt, tarp kurių yra ir ieškovo UAB „Eccua“ pateiktos prekes už 24 867,13 Lt su AB „Iglus“ atliktais montavimo darbais (81-84 b. l.) ir šiai sumai pateikė 2011 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą apmokėti UAB „Dojus agro“ (106 b. l.). Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi iškėlė AB „Iglus“ bankroto bylą.

27Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo UAB „Dojus agro“ pareigos atsiskaityti su ieškovu pagal ieškovo ir atsakovų 2011 m. balandžio 21 d. sudarytą trišalį susitarimą dėl atsiskaitymo už prekes pagal pirkimo pardavimo sutartį Nr. 11-20 tvarkos.

28Apelianto manymu, teismas netinkamai aiškino tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius ir nepagrįstai netenkino ieškinio dalies, kuria buvo prašoma iš atsakovo AB „Iglus“ priteistą sumą įpareigoti sumokėti atsakovą UAB „Dojus agro“.

29Aiškinant šalių susiklosčiusius santykius svarbu vadovautis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010).

30CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti pagal trišalį susitarimą šalių prisiimtų įsipareigojimų apimtį ir trišaliu susitarimu siektą tikslą. Trišaliame susitarime akcentuota, kad ieškovą ir atsakovą AB „Iglus“ sieja pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai, o atsakovus AB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ – statybos rangos teisiniai santykiai. Susitarime aiškiai apibrėžtas susitarimo dalykas – atsiskaitymo už prekes pagal 2011 m. balandžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartį tvarka. Susitarimo 2.1. dalyje numatyta, kad generaliniam rangovui (AB „Iglus“) priėmus pardavėjo pateiktas prekes pagal pirkimo-pardavimo sutartis ir užsakovui (UAB „Dojus agro“) priėmus iš generalinio rangovo pardavėjo pateiktas prekes pagal rangos sutartį, generalinis rangovas įsipareigoja per 5 dienas pateikti užsakovui prašymą dėl apmokėjimo už pateiktas prekes (90 procentų) tiesiogiai pardavėjui. Sudaryto susitarimo 2.4. punkte nurodyta, kad užsakovui (UAB „Dojus agro“) sumokėjus prašyme nurodytą sumą tiesiogiai pardavėjui (UAB „Eccua“), atitinkamai yra mažinama užsakovo mokėtina suma generaliniam rangovui (AB „Iglus“) pagal rangos sutartį. Šio susitarimo turinys leidžia spręsti, kad susitarimas yra organizacinio pobūdžio, juo siekta supaprastinti šalių atsiskaitymo tvarką, kadangi atsakovas AB „Iglus“ privalėjo atlikti mokėjimus ieškovui, o atsakovas UAB „Dojus agro“ turėjo pareigą atsiskaityti su AB „Iglus“ už atliktus darbus pagal rangos sutartį. Tačiau šio susitarimo negalima vertinti, kaip atsakovui UAB „Dojus agro“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį perkeltos pirkėjo pareigos atsiskaityti su pardavėju (ieškovu).

31Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Atsakovas UAB „Dojus agro“ pagrįstai teigia, kad prievoliniai pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp jo ir ieškovo nebuvo susiklostę, todėl jam nekyla pareiga atsiskaityti už atsakovo AB „Iglus“ pirktas prekes. Atsakovas UAB „Dojus agro“ nebuvo pirkimo-pardavimo sutarties šalimi.

32Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Negalima sutikti su apelianto pozicija, kad trišalis susitarimas turėjo būti vertinamas kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas pagal CK 6.70 straipsnio 1 dalį. Šioje teisės normoje nustatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Nei lingvistine prasme, nei atsižvelgiant į šalių ketinimus, trišalio susitarimo negalima pripažinti kaip atsakovo AB „Iglus“ prievolių pagal pirkimo-pardavimo sutartį ieškovui įvykdymo užtikrinimo. Minėta, kad trišalis susitarimas vertintinas kaip organizacinis atsiskaitymo susitarimas, nes ieškovą ir atsakovą AB „Iglus“ siejo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, o atsakovus – rangos, ir tokiu susitarimu palengvinta atsiskaitymo tarp šalių tvarka. Prievolių įvykdymo užtikrinimo tikslas – suteikti kreditoriui garantijas, kad pagrindiniam skolininkui nevykdant prievolės, jo reikalavimas galės būti nukreiptas į užtikrinimo objektą. Trišaliame susitarime nekalbama, kad atsakovui AB „Iglus“ nevykdant pareigos atsiskaityti už įsigytas prekes, ieškovas įgyja reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Dojus agro“. Vertinant šį susitarimą šalių sutartinių santykių kontekste taip pat tokia išvada negalima. Susitarime numatyta, kad atsakovui UAB „Dojus agro“ sumokėjus tiesiogiai ieškovui, atitinkama dalimi mažinama genrangovui AB „Iglus“ mokėtina suma pagal rangos sutartį. Tai dar kartą patvirtina šalių tikslą palengvinti tarpusavio atsiskaitymus. Šis susitarimas nesąlygoja solidariosios atsakovų prievolės ieškovui, ar ieškovo tiesioginės reikalavimo teisės atsakovui atsiskaityti pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

33Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl teismo išvados, kad trišalis susitarimas netaikytinas papildomam ieškovo ir AB „Iglus“ 2011 m. gegužės 2 d. susitarimui dėl prekių pirkimo-pardavimo, nepagrįstumo. Papildomo susitarimo 4 dalyje nurodyta, kad jis yra 2011 m. balandžio 21 d. šalių sudarytos sutarties Nr. 11-20 neatskiriama dalis, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, trišalis susitarimas taikomas ir papildomam susitarimui. Papildomo susitarimo 1 dalimi AB „Iglus“ įsipareigojo prekę priimti ir už ją sumokėti, tačiau tai nepaneigia trišalio susitarimo dėl atsiskaitymo tvarkos papildomam susitarimui taikymo, nes pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties 4.1.2.1. punkte nustatyta atsiskaitymo pagal sutartį tvarka, t. y., kad 90 procentų sutarties kainos sumokama 2011 m. balandžio 21 d. Susitarime Nr. 11-04-21/1 nustatyta tvarka. Tai, kad trišalis susitarimas taikomas ir gegužės mėnesio papildomam susitarimui dėl prekių pirkimo, patvirtina ir šalių veiksmai. Atsakovas AB „Iglus“ pateikė UAB „Dojus agro“ ne tik prašymą atsiskaityti pagal pirmąją pirkimo-pardavimo sutartį (91 b. l.), tačiau ir prašymą apmokėti už ieškovo pateiktas prekes birželio ir liepos mėnesiais, t. y. po 2001 m. gegužės 2 d. papildomo susitarimo sudarymo. UAB „Dojus agro“ šiuos prašymus įvykdė, t. y. atsiskaitė tiesiogiai su ieškovu. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog trišalis susitarimas nereguliavo atsiskaitymo tvarkos pagal vėliau pasirašytą papildomą susitarimą dėl prekių pirkimo. Vis dėlto ši neteisinga teismo išvada nekeičia sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes teismas pagrįstai konstatavo atsakovo UAB „Dojus agro“ prievolės atsiskaityti su ieškovu nebuvimą.

34Nors trišaliame susitarime nustatyta atsiskaitymo tvarka taikoma ir 2011 m. gegužės 2 d. ieškovo su AB „Iglus“ sudarytam papildomam susitarimui, tačiau atsakovo UAB „Dojus agro“ tiesioginiam atsiskaitymui su ieškovu reikalinga trišaliame susitarime numatyta tam tikrų juridinių faktų visuma – AB „Iglus“ turi priimti ieškovo pateiktas prekes, jas perduoti UAB „Dojus agro“, pateikti prašymą UAB „Dojus agro“ dėl apmokėjimo už prekes tiesiogiai pardavėjui. Pagal tris AB „Iglus“ pateiktus prašymus UAB „Dojus agro“ tiesiogiai su ieškovu atsiskaitė, t. y. įvykdė jam kylančius įsipareigojimus pagal trišalį susitarimą. Kitų prašymų dėl mokėjimo ieškovui atsakovas AB „Iglus“ atsakovui UAB „Dojus agro“ nepateikė, todėl UAB „Dojus agro“ tokia pareiga nekilo. Jei AB „Iglus“ nevykdė savo pareigos pagal trišalį susitarimą ir be pagrindo tokio prašymo nepateikė, tai dėl šių neteisėtų veiksmų atsakomybė kyla būtent jam, o ne UAB „Dojus agro“.

35Tai, kad ieškovo ir atsakovo sutartyje buvo numatyta, jog prekės perduodamos į UAB „Dojus agro“ objektą, nepatvirtina jo pareigos apmokėti už prekes, kadangi šiame objekte darbus vykdė ir pats pirkėjas, todėl tokia sutarties sąlyga nepatvirtina atsakovo prievolių pagal pirkimo-pardavimo sutartį atsiradimo. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad UAB „Dojus agro“ žinojo apie papildomą prekių pirkimo-pardavimo susitarimą, taip pat nėra pagrindas jo įsipareigojimams atsirasti.

36Atsakovas AB „Iglus“ įsigydavo prekes iš ieškovo, jas naudojo pagal statybos rangos sutartį statomam objektui ir prekių kainą įtraukdavo į atsakovo UAB „Dojus agro“ (statybos užsakovo) už rangos darbus mokėtiną sumą. Rangos sutartimi atsakovas UAB „Dojus agro“ įsipareigojo sumokėti atsakovui AB „Iglus“ rangos darbų kainą, į kurią įtraukta darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos rangovui priklausančios išlaidos (rangos sutarties 10.3. p.). Iš šio susitarimo ir darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti, kad atsakovas AB „Iglus“ į darbų sumą įtraukdavo iš ieškovo įsigytų prekių kainą, kurios atsakovas UAB „Dojus agro“ tiesiogiai ieškovui nebuvo sumokėjęs ir tokios pareigos neturėjo, todėl atsakovui UAB „Dojus agro“ kilo pareiga atsiskaityti su genrangovu AB „Iglus“ ir šią savo pareigą jis įvykdė (120-124 b. l.). Dėl šių priežasčių patenkinus ieškovas ieškinį visa apimtimi susiklostytų situacija, kai už ieškovo parduotas prekes atsakovas UAB „Dojus agro“ turėtų sumokėti ir atsakovui AB „Iglus“ (genrangovui), ir ieškovui (pardavėjui).

37Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai taikė ir aiškino juos reglamentuojančias materialiosios teisės normas bei įrodymus ir įrodinėjimo procesą reglamentuojančias taisykles, todėl atmesdamas ieškinio reikalavimą atsakovui UAB „Dojus agro“, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

38Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.).

39Atsakovas UAB „Dojus agro“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo AB... 5. Ieškovas nurodė, kad su AB „Iglus“ 2011 m. balandžio 21 d. sudarė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas nustatė, kad pagal trišalį susitarimą UAB „DOJUS agro“... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo... 11. 1. Sprendimas priimtas netinkamai kvalifikavus bylos šalių teisinius... 12. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „DOJUS agro“ nebuvo vėlesnių... 13. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo UAB „DOJUS agro“ papildomai... 14. 4. Pagal trišalio susitarimo 2.2 punktą, atsakovas UAB „DOJUS agro“,... 15. 5. Trišalio susitarimo 2.1 punkte nurodyta prašymo pateikimo reikšmė -... 16. Atsakovas bankrutuojanti AB „Iglus“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o... 17. Atsakovas UAB „DOJUS agro“ apeliacinį skundą prašo atmesti ir iš... 18. 1. Sprendimas yra teisėtas, pagrįstas ir teisingas. Teismas visapusiškai,... 19. 2. Ieškovo ir UAB „DOJUS agro“ nesiejo prievoliniai santykiai dėl... 20. 3. Ieškovo neobjektyvus ir šališkas faktinių bylos aplinkybių aiškinimas... 21. 4. Šalių susitarimą tik modifikuoti atsiskaitymo pagal rangos ir subrangos... 22. 5. Ieškovas neteisus, kad UAB „DOJUS agro“ 2011 m. spalio 21 d. raštas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 25. Byloje nustatyta, kad UAB „DOJUS agro“ ir AB „Iglus“ 2010 m. spalio 7... 26. 1 651 059,23 Lt, (73-76 b. l.) bei pateikė 2011 m. birželio 21 d. PVM... 27. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo UAB „Dojus agro“ pareigos... 28. Apelianto manymu, teismas netinkamai aiškino tarp šalių susiklosčiusius... 29. Aiškinant šalių susiklosčiusius santykius svarbu vadovautis CK 6.193... 30. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad... 31. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis... 32. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 33. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl teismo išvados, kad trišalis... 34. Nors trišaliame susitarime nustatyta atsiskaitymo tvarka taikoma ir 2011 m.... 35. Tai, kad ieškovo ir atsakovo sutartyje buvo numatyta, jog prekės perduodamos... 36. Atsakovas AB „Iglus“ įsigydavo prekes iš ieškovo, jas naudojo pagal... 37. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 38. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo apeliacinės instancijos teisme... 39. Atsakovas UAB „Dojus agro“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą....