Byla e2-690-733/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovei K. R. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovei K. R. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 434,43 Eur skolos, 36,67 Eur palūkanų, apskaičiuotų iki kredito grąžinimo termino, 316,71 Eur palūkanų, apskaičiuotų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2012-10-20 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės K. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 839415002, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 1000 Lt (289,62 Eur) sumą 30 dienų terminui su 113,36 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p., atsakovė turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Todėl 2012-10-29 atsakovė pateikė prašymą papildomai 500 Lt (144,81 Eur) kredito sumai. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 p., atsakovė keletą kartų pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013-04-24 atsakovė turėjo grąžinti 1500 Lt (434,43 Eur) skolos ir 126,61 Lt (36,67 Eur) palūkanų, t.y. iš viso 1626,61 Lt (471,10 Eur). Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 1500 Lt (434,43 Eur), tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, t.y. pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 str. 1 d. nustatytą prievolę. Nurodo, kad paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas yra nustatyta CK 6.870 str. 1 d. Atsakovė pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovei palūkanų, todėl iš jos yra priteistina 36,67 Eur (126,61 Lt) palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2013-04-24. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1. p., nuo 2013-03-20 iki 2013-10-07 (kadangi pratęsimus darė vėluodama) atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę palūkanų normą (199,90 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovės priteistina – 316,71 Eur (1093,54 Lt) palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

4Dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovė negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

5Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad 2012-10-20 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės K. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 839415002, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 1000 Lt (289,62 Eur) sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc., o ne su 113,36 proc., kaip nurodo ieškovė, dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p., atsakovė 2012-10-29 pateikė prašymą papildomai 500 Lt (144,81 Eur) kredito sumai su numatyta 113,36 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 p., atsakovė keletą kartų pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013-04-24 atsakovė turėjo grąžinti jai paskolintus 1500 Lt (434,43 Eur) ir 126,61 Lt (36,67 Eur) palūkanų, t.y. iš viso 1626,61 Lt (471,10 Eur).

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 471,10 Eur skola, įskaitant palūkanas (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 316,71 Eur palūkanų, apskaičiuotų nuo 2013-03-20 iki 2013-10-07, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 str.

10Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais – iki 105,57 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t.y. 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

13Vadovaudamasis CPK 259 str., 262 str. 2 d., 270 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš K. R., asmens kodas ( - )

16- 471,10 Eur skolos,

17- 105,57 Eur palūkanų,

18- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 576,67 Eur sumą nuo 2015-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Atsakovė K. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai