Byla 2-3452-275/2016
Dėl obligacijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo - VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,

2sekretoriaujant A. Višumirskajai,

3dalyvaujant ieškovui A. J. Š., atsakovo atstovui A. M.,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. J. Š. ieškinį atsakovui BAB bankui SNORAS dėl obligacijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo - VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“,

Nustatė

5Ieškovas A. J. Š. 2014 m. spalio 30 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas 2011-04-28 Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110428V990010 sudarytą dėl suklydimo pripažinti niekine, 2011-04-28 Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110428V990010 sudarytą dėl suklydimo pripažinti terminuoto indėlio sutartimi, taikyti restituciją, pripažinti teisę gauti 17 191,69 Lt draudimo išmoką iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

6Atsakovas BAB bankas SNORAS ir trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė teismui atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad ieškovas 2011-07-24 ir 2011-07-27 pratęsė su atsakovu sudarytas terminuoto indėlio sutartis ir už draudiminio įvykio dieną turėtus indėlius gavo 55 990,67 Lt draudimo išmoką. Iš atsakovui įteiktų sudarytų sutarčių ir kitų dokumentų nuorašų ieškovas turėjo suprasti, kad atsakovo įsipareigojimai neprofesionaliam investuotojui nėra absoliučiai visi apdrausti valstybės.

7Teisme taip pat gautas ieškovo dublikas, bei atsakovo triplikas, kuriuose šalys iš esmės palaikė savo reikalavimus ir prašymus.

8Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi bylos nagrinėjimas sustabdytas iki procesinio sprendimo priėmimo Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-559/2013. 2016-m. vasario 5 d. nutartimi bylos nagrinėjimas atnaujintas, Lietuvos Aukščiausiajam teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-602/2015, ir tuo baigus bylos nagrinėjimą. Ieškovui buvo pasiūlyta pateikti paaiškinimus, ar jis ;palaiko savo reikalavimus byloje. Ieškovas 2016-06-03 pateikė paaiškinimą, kad jis palaiko savo reikalavimus byloje.

9Ieškinys atmestinas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, įvertinęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. birželio 25 d. prejudiciniame sprendime byloje Nr. C-671/13 nurodytas aplinkybes, Indėlių ir Investuotojų direktyvų bei jas įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų (IĮIDĮ) nuostatas, konstatavo: banko išleistos obligacijos neatitinka indėlio apibrėžties, todėl Indėlių direktyva ir joje nustatyta draudimo apsauga joms netaikytina. Obligacijoms, kaip vertybiniams popieriams, yra taikoma Investuotojų direktyvoje nustatyta kompensavimo (draudimo) sistema, tačiau vertinamu atveju (bankrutavus vertybinių popierių emitentui) nėra nustatytos jos taikymo sąlygos, t. y. neįrodytas draudžiamojo įvykio faktas (tam, kad būtų pritaikyta Investuotojų direktyvoje nustatyta kompensavimo sistema, turi būti tenkinamos visos šios direktyvos taikymo sąlygos: asmuo turi patekti tarp Investuotojų direktyvoje nurodytų subjektų, kuriems gali būti taikoma kompensavimo sistema; turi būti įvykęs Investuotojų direktyvoje apibrėžtas draudžiamasis įvykis).

11Ieškinio dalyje dėl obligacijų įsigijimo sutarties nuginčijimo nustatyta, kad 2011-04-28 atsakovo sudarytos su ieškovu Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties Nr. V9932274 specialiosios dalies 3 punkto VI-oje pastraipoje buvo nurodyta, jog, siekiant užtikrinti Kliento piniginių lėšų ir vertybinių popierių grąžinimą, Banko įsipareigojimai Klientui apdrausti LR įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Ieškovui reiškiant ieškinį tuo pagrindu, kad banko darbuotojos primygtinai ir atkakliai įtikinėjamas, kad už savo terminuoto indėlio lėšas įsigijęs BAB „Snoras“ obligacijų jis niekuo nerizikuoja, kad visos obligacijos yra „ valstybės ir 100 000 Eur garantuotos“, kad jis gaus didesnes palūkanas, nei laikydamas indėlį banke, byloje turi būti padaryta išvada, ar rašytinėje Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje aiškiai nenurodžius, kad obligacijos nėra apdraustos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, o neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties nuostatuose nurodžius, kad banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti LR įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, teismas turi padaryti išvadą, ar Aptarnavimo sutarties specialiosios dalies 3 punkte esanti Banko informacija klientui apie tai, kad banko įsipareigojimai yra apdrausti LR įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, nėra kliento suklaidinimu, kuris turėjo esminės reikšmės jo apsisprendimui sudaryti ginčijamą sandorį.

12CPK 4 straipsnis numato, jog vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui BAB bankas „Snoras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo byloje - VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ bei pagal ieškovo V. V. N. ieškinį atsakovui BAB bankas „Snoras“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimų, trečiasis asmuo byloje VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ padarytos išvados dėl reikalavimų, pareikštų analogišku pagrindu, kokie yra šioje byloje ieškovo A. J. Š., tai leidžia daryti išvadą, kad yra suformuota CK 1.90 straipsnio 1 ir 2 dalių, taikytinų ir šioje byloje, taikymo praktika, sprendžiant, ar BAB banko Snoras klientai sudarė sandorius kaip neprofesionalūs investuotojai suklydę iš esmės ir dėl to sandoriai pripažintini negaliojančiais, ar tokio suklydimo nebuvo.

13Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje ieškovas taip pat teigė, kad atsakovo darbuotojos jį suklaidino aktyviais veiksmais, teikdamos klaidingą informaciją, kad obligacijos yra draudimo objektas. Ieškovas nurodė, kad jei atsakovas nebūtų garantavęs, jog investuotos lėšos bus saugios, jis niekada nebūtų sudaręs ginčijamų sandorių. Kasacinio teismo nutartyje nurodyta, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. v. V. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. v. AB DnB bankas, bylos Nr. 3K-3-391/2014; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Konkretaus sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Nutartyje nurodyta, kad kasacinis teismas, investicinių paslaugų teikimo byloje spręsdamas, ar investuotojas buvo suklaidintas, nurodė, kad yra svarbu įvertinti, ar banko klientui pateikta informacija buvo aiški ir nedviprasmiška ir ar ja remdamasis asmuo, kuris nėra profesionalusis investuotojas, galėjo priimti sprendimą, suvokdamas galimų padarinių riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-381/2013). Siekiant nustatyti suklaidinimo buvimą nagrinėjamuose santykiuose, pirmiausia būtina įvertinti finansų tarpininko elgesį, t. y. nustatyti, kokias informacines pareigas jis turėjo ir kaip jas vykdė, taip pat įvertinti, ar investuotojas, atsižvelgiant į konkrečias faktines bylos aplinkybes, galėjo suklysti dėl investavimo santykių esmės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. B. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-68/2014; 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. P. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-206/2014; 2014 m. gegužės 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. L. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-265/2014; 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-517/2014).

14Kasacinis teismas konstatavo, kad obligacijoms, kaip vertybiniams popieriams, yra taikoma Investuotojų direktyvoje nustatyta kompensavimo (draudimo) sistema, tačiau šiuo atveju nėra nustatytos jos taikymo sąlygos, t. y. neįrodytas draudžiamojo įvykio faktas. Dėl šios priežasties teismas konstatavo, kad ieškovo nurodytos Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties specialiosios dalies nuostatos, susijusios su draudimu, pačios savaime nėra neteisingos. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, sutartyje vartojama formuluotė „banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, nors ir nebūdama klaidinga, neatitinka aiškumo ir nedviprasmiškumo reikalavimų. Teisėjų kolegija sutiko, kad draudžiamumo aspektas ieškovui nebuvo pakankamai aiškiai atskleistas, tačiau sprendžia, jog nagrinėjamu atveju jis nebuvo esminė aplinkybė, lemianti ieškovo apsisprendimą sudaryti sandorį ar jo nesudaryti.

15Nagrinėjamoje byloje teismas daro išvadą, kad ir ieškovo A. J. Š. apsisprendimo sudaryti 172 vnt. obligacijų įsigijimo sandorį ar jo nesudaryti, nenulėmė tai, kad jam nebuvo pakankamai aiškiai atskleistas draudžiamumo aspektas, todėl nėra pagrindo naikinti sandorio, kaip sudarytą dėl suklydimo. Tai, kad ieškovas nurodė, jog jam banko darbuotoja nepaaiškino, kad obligacijos, kitaip nei indėliai, nėra draudžiami, kad tai nebuvo nurodyta obligacijų pasirašymo sutartyje, neleidžia daryti išvados, kad tai buvo esminė aplinkybė dėl kurios ieškovas buvo suklaidintas, nes būtent toks šių aplinkybių vertinimas nurodytas kasacinio teismo aukščiau nurodytoje nutartyje. Ieškovas nurodo, kad banko darbuotoja jam paaiškino, kad obligacijos yra tokios pat saugios, kaip ir indėliai, tačiau šiojo paaiškinimo nepatvirtino atsakovas, todėl daryti išvadą, kad ieškovas buvo darbuotojos suklaidintas dėl obligacijų saugumo, nėra pagrindo, ieškovas neįrodė, jog jis buvo suklaidintas atsakovo.

16Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje nebuvo aiškiai nurodyta, kad obligacijos nėra apdraustos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Konstatuotina, jog atsakovas pareigos aiškiai ir suprantamai atskleisti ieškovui visus galimus pasirinkto investicinio sprendimo padarinius, jam įsigyjant banko fiksuotų palūkanų obligacijas neatliko, tačiau pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kad ne kiekvienas finansų tarpininko neteisėtas elgesys netinkamai informuojant investuotoją yra toks esmingas, kad leistų sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo, daroma išvada, kad atsakovo pareigų nevykdymas ieškovės atžvilgiu yra nepakankamas pripažinti jos sudarytą obligacijų įsigijimo sandorį negaliojančiu dėl suklydimo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Pirmosios instancijos teismas byloje patyrė 4,48 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, jos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovas, pateikdamas ieškinį, buvo sumokėjęs 145 Lt žyminį mokestį, šis mokestis neturėjo būti mokamas, nes ieškinys buvo reiškiamas bankrutuojančiam bankui, todėl šis mokestis grąžintinas ieškovui. Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu šio mokesčio ieškovas neturėjo mokėti, pateikdamas ieškinį, atsakovui ieškinio pateikimo dieną - 2014-10-30 jau buvo iškelta bankroto byla ( iškelta 2011-12-07 ). Mokestis sumoje 41,99 Eur grąžintinas ieškovui, o ieškovas turi sumokėti 4,48 Eur į valstybės biudžetą, yra pagrindas užskaityti priešpriešinius mokėjimus, nustatant, kad iš Valstybinės mokesčių inspekcijos CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ieškovui grąžintina 37,51 Eur. Žyminis mokestis sumoje 145 Lt buvo sumokėtas DNB banke 2014-10-30 d. ieškovo A. J. Š..

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys nagrinėjamas ne atsakovo bankroto byloje, o atskiroje byloje, priimamas teismo sprendimas, o ne nutartis.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 268 str.,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui A. J. Š. ( a/k ( - ) 37,51 Eur žyminio mokesčio.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,... 2. sekretoriaujant A. Višumirskajai,... 3. dalyvaujant ieškovui A. J. Š., atsakovo atstovui A. M.,... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. J.... 5. Ieškovas A. J. Š. 2014 m. spalio 30 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovas BAB bankas SNORAS ir trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir... 7. Teisme taip pat gautas ieškovo dublikas, bei atsakovo triplikas, kuriuose... 8. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi bylos nagrinėjimas... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi... 11. Ieškinio dalyje dėl obligacijų įsigijimo sutarties nuginčijimo nustatyta,... 12. CPK 4 straipsnis numato, jog vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų... 13. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje ieškovas taip pat teigė, kad atsakovo... 14. Kasacinis teismas konstatavo, kad obligacijoms, kaip vertybiniams popieriams,... 15. Nagrinėjamoje byloje teismas daro išvadą, kad ir ieškovo A. J. Š.... 16. Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje nebuvo aiškiai nurodyta, kad... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Pirmosios instancijos teismas byloje patyrė 4,48 Eur procesinių dokumentų... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys nagrinėjamas ne atsakovo bankroto byloje,... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 268 str.,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui A. J. Š. (... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...