Byla 2A-200-241/2015
Dėl prekės kainos sumažinimo, tretieji asmenys – V. B., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Toldomus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Kačinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3442-823/2014 pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovudas“ dėl prekės kainos sumažinimo, tretieji asmenys – V. B., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Toldomus“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. B. 2008 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Eurovudas“ prašydamas įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo neatlygintinai ištaisyti savo darbo trūkumus. 2010 m. birželio 17 d. teismo posėdžio metu buvo priimtas ieškovo V. B. patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovas prašė nutraukti su atsakovu UAB „Eurovudas“ 2007 m. gegužės 15 d. sudarytą rąstinio statinio statybos rangos sutartį Nr. LT/TDS0705-02 ir priteisti iš atsakovo jam sumokėtą 135 979,54 Lt sutarties kainos dalį. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pagal nurodytą sutartį įsipareigojo pagal statinio techninį projektą ir Toldomus rąstinių namų (pastatų) gamybos ir surinkimo standartus pagaminti ir pastatyti rąstinį namą, o ieškovas už jį sumokėti 147 803,85 Lt. Pažymėjo, kad ieškovas atsakovui yra sumokėjęs 135 979,54 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovo atlikti darbai neatitinka sutartyje numatytų kokybės reikalavimų, dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų bei panaudotos nekokybiškos medienos pastato kokybė toliau blogėja, ir tai leidžia teigti darbų trūkumus esant esminiais.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, reikalavimą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtos kainos dalies grąžinimo atmetė ir įpareigojo atsakovą UAB „Eurovudas“ per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis ištaisyti sprendime nurodytus namo defektus.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas nutraukti 2007 m. gegužės 15 d. rąstinio statinio statybos rangos sutartį ir priteisti iš atsakovo sumokėtą 135 979,54 Lt kainos dalį, paliko nepakeistą, o sprendimo dalį, kuria atsakovas buvo įpareigotas ištaisyti namo defektus, panaikino ir perdavė šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Ieškovas V. B. 2014 m. vasario 17 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė nutraukti tarp šalių 2007 m. gegužės 15 d. sudarytą rąstinio statinio statybos rangos sutartį Nr. LT/TDS0705-02, sumažinti prekės – konstruktyvo LT/TDS0708-03Vald, kainą defektų šalinimo kainos apimtimi ir priteisti ieškovui iš atsakovo 135 979,54 Lt, 5 procentų dydžio procesines palūkanas; jei teismas spręstų, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą – šį terminą atnaujinti. Ieškovas nurodė, kad nepageidauja pasirinkti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.363 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatyto teisių gynimo būdo, t.y. įpareigoti atsakovą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, kadangi yra praradęs pasitikėjimą atsakovu kaip rangovu. Pažymėjo, kad ieškovo prašymu medinių namų gamintojų asociacijai priklausanti įmonė UAB „Vytauto Statyba“, apžiūrėjusi atsakovo darbų rezultatą, sudarė defektų šalinimo sąmatą, pagal kurią defektų šalinimo išlaidos sudaro 163 927,90 Lt, t.y. daugiau nei ieškovas yra sumokėjęs atsakovui, todėl, sumažinus prekės kainą defektų šalinimo suma, visa ieškovo sumokėta atsakovui suma turi būti priteista ieškovui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies ir sumažino tarp ieškovo V. B. ir atsakovo UAB „Eurovudas“ sudarytos sutarties Nr. LT/TDS0705-02 kainą 58 443 Lt suma, priteisė ieškovui V. B. iš atsakovo UAB „Eurovudas“ 46 618,39 Lt permokėtą kainos dalį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 46 618,39 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. rugpjūčio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8 061,60 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė trečiajam asmeniui V. B. iš atsakovo UAB „Eurovudas“ 3 978 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė atsakovui UAB „Eurovudas“ iš ieškovo V. B. 13 403,13 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė valstybei 71,63 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų iš ieškovo V. B. ir 47,75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų iš atsakovo UAB „Eurovudas“.

10Teismas nurodė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu prašo sumažinti sutarties kainą nustatytų trūkumų šalinimo išlaidomis, o pagal ieškovo kartu su patikslintu ieškiniu teikiamą sąmatą trūkumai šalinami išardant ir iš naujo surenkant statinio konstrukcijas. Teismas pažymėjo, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kiek kainuotų kiekvieno iš teismo ekspertizės akte nurodytų trūkumų pašalinimas atskirai, tačiau preziumavo, kad perrinkus statinio konstrukciją būtų pašalinti visi bylos nagrinėjimo metu nustatyti statinio trūkumai. Šią aplinkybę patvirtino ir teisme liudytoju apklaustas kartu su ieškiniu pateiktą sąmatą sudaręs V. R.. Atsakovui nepateikus į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių byloje nustatytų statinio trūkumų šalinimo išlaidų dydį, ir leidžiančių teismui spręsti, kad statinio trūkumų pašalinimo išlaidos yra neadekvačios ieškovo nurodytoms išlaidoms, teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo pasirinktas kainos sumažinimo pagrindas (išlaidos, kurios būtų patirtos perrenkant statinio konstrukciją) savaime yra neadekvatus. Tačiau teismas nustatė, kad iš ieškovo pateiktos sąmatos matyti, kad dalis joje nurodytų darbų yra stogo ardymo ir naujo montavimo darbai. Teismas pažymėjo, kad stogą įrenginėjo trečiasis asmuo, o ne atsakovas, be to, ieškovas, savo pasirinkimu nuspręsdamas įrengti stogą ant konstruktyvo, kuris buvo su ieškovui žinomais ir stogo įrengimo metu nepašalintais trūkumais, teismo vertinimu, veikė savo rizika. Teismas nurodė, kad atmetus sąmatoje nurodytas išlaidas, susijusias su stogo išrinkimo ir naujo surinkimo darbais, ieškovo pateiktoje sąmatoje nurodytų darbų vertė, įskaitant naudojamus naujus rąstus, sudaro 58 443 Lt su PVM, t. y. apie 40 procentų tarp šalių sudarytos sutarties kainos. Be to, teismas nevertino sąmatoje nurodytos medžiagų ir mechanizmų vertės, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šių išlaidų būtinumą, t. y. sąmatoje nenurodyta, kas sudaro 4 000 Lt papildomas išlaidas, kas sudaro 800 Lt vertės transporto paslaugas, kam būtų naudojamas sąmatoje nurodytas avies vilnos paklotas. Teismas sprendė, kad abi šalys iš dalies netinkamai vykdė joms tenkančią įrodinėjimo pareigą, todėl išlaidų, atsiradusių ieškovui dėl netinkamo atsakovo sutartinių prievolių vykdymo, dydį nustatė teismas. Įvertinęs teismo ekspertizės akte nurodytų statinio defektų kiekį ir pobūdį, tai, jog defektai nedaro įtakos galimybei naudoti statinį pagal tikslinę paskirtį, teismas sprendė, kad sutarties kainos sumažinimas 40 procentų yra adekvati ieškovo pažeistų teisių gynimo priemonė.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniame skunde ieškovas V. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti visiškai – sumažinti prekės (konstruktyvo LT/TDS0708-03Vald) kainą defektų šalinimo kainos apimtimi ir priteisti iš atsakovo ieškovui 135 979,54 Lt, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas netinkamai vykdė įstatymo nustatytą įrodinėjimo pareigą. Ieškovas kainos sumažinimo apimtį įrodinėjo leistinu ir tinkamu įrodymu – rąstinių namų statybos bendrovės UAB „Vytauto statyba“ sudaryta sąmata (toliau– sąmata). Be to, su sąmatos sudarymu bei skaičiavimais susijusius klausimus teismo posėdyje išsamiai ir detaliai paaiškino liudytoju apklaustas UAB „Vytauto statyba“ atstovas V. R.. Taigi ieškovas savo reikalavimą, t. y. defektų šalinimo kainą, pagrindė tiek rašytiniu įrodymu, tiek liudytojo parodymais.
 2. Teismas neatsižvelgė į ieškovo, kaip vartotojo, statusą ir nepagrįstai suteikė prioritetą atsakovo – verslininko interesų gynybai. Atsisakant tenkinti ieškinio reikalavimą visa apimtimi, pažeidžiami ieškovo interesai, kadangi netinkamai apginta jo teisė, t. y. priteista pinigų suma yra ženkliai mažesnė, nei reikalinga atsakovo darbų trūkumams pašalinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas, su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai.
 3. Teismas nepagrįstai vadovavosi CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, reglamentuojančia atvejus, kai teismas turi teisę savo iniciatyva nustatyti nuostolių dydį. Kai pirkėjas reiškia reikalavimą dėl kainos sumažinimo, jis įrodinėja abstraktų santykį tarp prekių verčių, nesiaiškindamas faktinių nuostolių. Tai reiškia, kad pirkėjas įrodinėja, jog faktiškai pristatytos netinkamos kokybės prekės vertė yra mažesnė už kokybiškos prekės vertę. Šis skirtumas sudaro galimą kainos mažinimo dydį pagal pareikštą reikalavimą. Teismo atliktas skaičiavimas, jog prekės kaina yra mažintina 58 443 Lt suma, ir priteistinos sumos nustatymas negali būti laikomas teisingu ir pagrįstu. Prekės kaina yra mažinama proporcingai neištaisytų trūkumų vertei. Byloje nėra ginčo dėl to, kad prekės vertė yra 135 979,54 Lt, nėra ginčo, kad prekės kainą ieškovas yra sumokėjęs, todėl jei prekės kaina yra mažintina 58 443 Lt suma, kaip nurodyta skundžiamame sprendime, tai būtent 58 443 Lt ir turėtų būti priteista ieškovui, o ne 46 618,39 Lt.
 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad išlaidos, susijusios su stogo ardymo bei montavimo darbais, neturi būti vertinamos sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo, nepagrįstai pažymėjo, jog stogą įrenginėjo trečiasis asmuo, o ne atsakovas, o ieškovas savo pasirinkimu nuspręsdamas įrengti stogą ant konstruktyvo su nepašalintais trūkumais, veikė savo rizika, todėl atsakovas negali būti laikomas atsakingu už išlaidas, susijusias su stogo išrinkimo ir sutikimo darbais. Stogo įrengimo darbus atliko UAB „Toldomus statyba“, t. y. ta pati bendrovė, kuri pagal šalių pasirašytos Rąstinio statinio statybos rangos sutartį Nr. LT/TDSQ705-02 atliko ginčo konstruktyvo montavimo darbus. UAB „Toldomus statyba“ atlikusi tiek stogo dengimo, tiek konstruktyvo montavimo darbus, galėjo ir turėjo žinoti apie esamus konstruktyvo defektus, nepaisant to, vykdė stogo uždengimo darbus. Tiek UAB „Eurovudas“, tiek jo subrangovas UAB „Toldomus statyba“ yra savo srities specialistai, verslininkai, todėl jiems yra keliami aukštesni atidumo, rūpestingumo bei apdairumo reikalavimai.
 5. Teismas nepagrįstai nevertino sąmatoje nurodytos medžiagų ir mechanizmų vertės, kadangi, teismo teigimu, ieškovas nepateikė papildomų įrodymų, pagrindžiančių šių išlaidų būtinumą, t.y. sąmatoje nenurodyta, kas sudaro 4 000 Lt papildomas išlaidas, 800 Lt vertės transporto paslaugas, kam būtų naudojamas sąmatoje nurodytas avies vilnos paklotas, o krano nuoma, teismo manymu, nevertintina kaip neišvengiamos ir būtinos išlaidos, susijusios su statinio trūkumų šalinimu. Teismo ekspertė G. L. patvirtino, kad dviejų iš jos nustatytų defektų, t. y. pastato pirmojo aukšto aukščio bei mansardinio aukšto šoninių sienų aukščio, neįmanoma pašalinti neišardžius atitinkamos pastato konstrukcijos, sąmatoje nurodoma, kad defektų šalinimas apima konstruktyvo išrinkimą bei surinkimą. Ginčo objekto statybai buvo naudojami 20x18 cm skersmens bei siekiantys 5,1 m ilgio rąstai, todėl akivaizdu, jog neįmanoma iš tokių rąstų pastatyto dviejų aukštų namo išrinkti nenaudojant specialios technikos. Vykdant defektų šalinimo darbus neišvengiamai kyla poreikis į statybvietę atgabenti tiek reikalingus instrumentus, tiek medžiagas, tiek darbus vykdysiančius asmenis.

13Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo V. B. nurodo, kad visiškai sutinka su ieškovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, patvirtinančiais skundžiamo sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą, todėl prašo ieškovo V. B. apeliacinį skundą tenkinti.

14Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Eurovudas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl nepagrįstai nusprendė, kad sutarties kainos sumažinimas 40 procentų yra adekvati ieškovo teisių gynimo priemonė. Tokia teismo išvada prieštarauja tiek byloje surinktiems įrodymams, tiek byloje priimtos Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutarties išaiškinimams, tiek Lietuvos teismų formuojamai praktikai. Teismas, nurodydamas 40 procentų dydį, visiškai nepagrindė, kaip šiuo atveju įgyvendinamas adekvatumo ir proporcingumo principai. Lietuvos apeliacinis teismas jau pažymėjo, kad namas atitinka esminius teisės aktų reikalavimus, galės būti pripažintas tinkamu naudoti ir jame bus galima gyventi, jog absoliuti dauguma defektų gali būti pašalinami be neprotingų pastangų ir sąnaudų, o ištirtos bylos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad nustatyti defektai rodo aiškiai aplaidų ir nerūpestingą atsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Nemaža dalis trūkumų iš esmės yra smulkūs. Šių apeliacinės instancijos teismo nutartyje pateiktų išaiškinimų pagrindu teismas privalėjo nustatyti aiškų ir tikslų adekvatumo ir proporcingumo principus atitinkantį pažeidimų mastą bei sutarties kainos dydį. Teismo paskirtas sutarties kainos sumažinimas 40 procentų dydžiu visiškai neatitinka adekvatumo ir proporcingumo principų, atsakovo civilinės atsakomybės apimties ir masto. Sutarties kainos sumažinimas beveik puse sutarties vertės pažeidžia CK 6.363 straipsnio 4 dalies 2 punktą, numatantį, jog pirkėjas esant daikto defektams turi teisę reikalauti atitinkamai (t. y. esant atitikčiai tarp pažeidimo masto ir skiriamos sankcijos už jį) sumažinti prekės kainą. Sprendimu taikytinos civilinės atsakomybės mastas visiškai neatitinka civilinės atsakomybės pobūdžio, kadangi teismas, numatydamas 40 procentų sumažinti sutarties kainą, nepateikė jokių konkrečių duomenų, kodėl būtent toks dydis yra laikytinas tinkamu ir adekvačiu ieškovo pažeistų teisių gynybos būdu. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dalies normą, privalo objektyviai ir pagrįstai nurodyti, kodėl konkretus rodiklis laikomas tinkamu ir adekvačiu nuostolių dydžiu.
 2. Atsakovas sutinka atlikti arba kompensuoti padidėjusių angų ir kitus darbus ne didesnei kaip 10 000 Lt sumai, kadangi būtent toks dydis, atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, turėtų būti vertinamas kaip adekvatus šalių sudarytos sutarties kainai sumažinti.

15Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas V. B. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, ieškovo apeliacinį skundą tenkinti bei priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius pagrindinius argumentus:

 1. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad kainos sumažinimas 40 procentų yra neadekvatus ir neproporcingas ieškovo teisių gynimo būdas, nes, atsakovo teigimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi konstatavo, jog defektai iš esmės yra mažareikšmiai ir smulkūs. Apeliacinio teismo nutartyje kaip smulkūs ir mažareikšmiai buvo įvertinti tik dalis, o ne visi statinio defektai. Atsakovo darbo defektai yra nustatyti ekspertizės akte bei fiksuoti antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstravimo protokole ir nuotraukose.
 2. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad teismas privalėjo nustatyti pažeidimų mastą ir sutarties kainos dydį. Byloje nėra ginčo, kad prekės (namo konstrukyvo) kaina yra 135 979,54 Lt. Atsakovo darbų trūkumų pobūdis ir kiekis (pažeidimo mastas) nebuvo bylos dalyku, kadangi defektų faktą konstatavo Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi.
 3. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas netinkamai vykdė įstatymo nustatytą įrodinėjimo pareigą.
 4. Atsakovo pozicija byloje yra prieštaringa – apeliaciniame skunde yra nurodoma, kad atsakovas sutinka atlikti ir/arba kompensuoti padidėjusių angų ir kitus darbus ne didesnei kaip 10 000 Lt sumai, t. y. atsakovas iš dalies pripažįsta ieškinį 10 000 Lt apimtimi, tačiau tuo pačiu pirmosios instancijos teismo sprendimą prašo panaikinti ir ieškinį atmesti. Tokie nenuoseklūs ir prieštaringi argumentai parodo atsakovo pozicijos nepagrįstumą ir siekį išvengti civilinės atsakomybės.

16Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo V. B. prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti iš atsakovo trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius pagrindinius argumentus:

 1. Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, tačiau teismas ne netinkamai taikė, o apskritai nepagrįstai rėmėsi minėta teisės norma. Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo pažeistas teises siekė apginti reikalaudamas ne žalos (nuostolių) atlyginimo, bet kainos sumažinimo, kas yra specialus netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisių gynybos būdas, kuris skiriasi nuo žalos atlyginimo. Dėl tos priežasties teismas neturėjo pagrindo ginčo santykiui taikyti nuostolių dydžio nustatymą reglamentuojančios teisės normos. Net ir tuo atveju, jei byloje būtų buvęs pagrindas taikyti CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatą, tai remiantis sąmata buvo galima tiksliai nustatyti defektų šalinimo išlaidų dydį.
 2. Nors atsakovui nesuprantama, kodėl teismas, pažymėdamas, jog pats ieškovas ne visiškai tiksliai nurodė defektų šalinimo darbų kainas, vis tik rėmėsi ieškovo pateiktais skaičiavimais ir jų pagrindu nustatė neva itin aukštą – net 40 procentų – dydį sutarties kainai sumažinti, tačiau ta aplinkybė, jog sąmatoje atskirai nenurodyta (neįvardinta) kiekvieno konkretaus defekto pašalinimo kaina, pati savaime nepaneigia ir nesudaro pagrindo abejoti, kad bendra visų defektų pašalinimo kaina yra 163 927,90 Lt. Kadangi ieškovas siekė konstruktyvo pirkimo kainą sumažinti visų jo defektams pašalinti patirtinų išlaidų suma, tai reikšminga byloje yra būtent bendra defektų pašalinimo kaina, kurią ir analizavo bei vertino teismas.
 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas savo išvados dėl sutarties kainos sumažinimo 40 procentų dydžiu nepagrindė jokiais argumentais ir/ar skaičiavimais. Teismas, motyvuodamas sumą, kuria mažintina pirkimo kaina, pirkimo kainos mažinimą pagrindė sąmatoje nurodytomis konstruktyvo išrinkimo ir surinkimo iš naujo darbų atlikimo išlaidomis. Skundžiamame sprendime nurodytos aplinkybės ir argumentai sudaro pagrindą išvadai, jog pirkimo kainos sumažinimas 40 procentų užtikrina adekvatumo ir proporcingumo principus atsakovo atžvilgiu ir atitinka jo atsakomybės apimtį (mastą), tačiau neužtikrina adekvatumo ir proporcingumo principų ieškovo, kaip vartotojo, atžvilgiu.
 4. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas visiškai neatkreipė dėmesio į tai, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartyje pažymėjo, kad namas atitinka esminius teisės aktų reikalavimus. Lietuvos apeliaciniam teismui priimant 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį byloje nebuvo duomenų apie tai, kiek kainuotų konstruktyvo defektų pašalinimas, todėl šio teismo vertinimas, kad dauguma defektų gali būti pašalinti be neprotingų sąnaudų, nebuvo paremtas į bylą pateiktais įrodymais.
 5. Aplinkybė, jog atsakovas sutinka atlikti nedidelės dalies konstruktyvo defektų šalinimo darbus arba atlyginti tokių darbų atlikimo išlaidas ne didesnei kaip 10 000 Lt sumai, nesudaro pagrindo išvadai, kad būtent tokia suma yra adekvati ir kad ja turi būti mažinama konstruktyvo pirkimo kaina.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl naujų įrodymų pateikimo

19Įrodymų ribojimu apeliacijoje siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-286/2013). Taigi CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Ieškovas V. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė 2014 m. birželio 20 d. parengtą tyrimų ataskaitą ir prašo šį įrodymą priimti, nes jo pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, siekdama visapusiškai išnagrinėti bylą, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas yra šioje byloje pripažintinas vartotoju, kad teismo atsisakymas priimti vėliau pateikiamą, bet galintį turėti bylai įrodomosios reikšmės, įrodymą yra nepateisinamas protingumo, sąžiningumo ir teisingumo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2013), sprendžia, kad yra pagrindas priimti naujus įrodymus – 2014 m. birželio 20 d. parengtą tyrimų ataskaitą (atskiras priedas prie bylos medžiagos) ir atsakovo UAB „Eurovudas“ rašytinius paaiškinimus bei juos ištirti (CPK 314 str.).

20Ieškovo V. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Atsakovo UAB „Eurovudas“ apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, tame tarpe ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo V. B. ir atsakovo UAB „Eurovudas“ apeliacinių skundų ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog V. B. apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti.

23Faktinės bylos aplinkybės

24Ieškiniu pareikštas materialinis teisinis reikalavimas kildinamas iš tarp ieškovo V. B. (užsakovo) ir atsakovo UAB „Eurovudas“ (rangovo) 2007 m. gegužės 15 d. sudarytos Rąstinio statinio statybos rangos sutarties Nr. LT/TDS0705-02 (toliau – sutarties) dėl rąstinio statinio pagaminimo ir pastatymo rangos darbų netinkamo įvykdymo (8-15 b. l., 1 t.). Šalių sudarytos sutarties objektas yra rastinio statinio pagaminimas ir pastatymas užsakovo nurodytoje statinio statymo vietoje (sutarties 2.2 p.); bendra sutarties kaina numatyta 147 803,85 Lt (sutarties 3.1 p.); sutarties kainos dalį, lygią 135 979,54 Lt, sudaro konstruktyvo pagaminimo darbai, ši kainos dalis atsakovui yra sumokėta (81-83 b. l., 2. t.). Kitą sutarties kainos dalį (11 824,31 Lt), sudaro montavimo darbai ir ši kainos dalis atsakovui sumokėta nebuvo. Rąstinis statinys buvo sumontuotas ieškovo nurodytoje vietoje bei uždengtas stogu, kurį dengė atsakovo subrangovas. 2007 m. rugpjūčio 7 d. konstruktyvo gamybos priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktu Nr. 1 ieškovas nurodė atsakovui pašalinti statinio defektus, rastus kontrolinio montažo metu (150 b. l., 1 t.). 2007 m. lapkričio 29 d. rąstinio statinio surinkimo rangos darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 atsakovas siūlė ieškovui priimti pagamintą rąstinį statinį, tačiau ieškovas atliktus darbus atsisakė priimti iki bus pašalinti akte nurodyti defektai (151 b. l., 1 t.).

25Rąstinio statinio defektai konstatuoti: ieškovo į bylą pateiktame 2008 m. vasario 15 d. teismo eksperto doc. Dr. S. M. ekspertizės akte (16-149 b. l., 1 t.); 2010 m. balandžio 12 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (85-89 b. l., 2 t.); teismo paskirtos statybos techninės ekspertizės 2011 m. liepos 29 d. ekspertės G. L. ekspertizės akte Nr. 11/07/29-04(atskiras priedas prie bylos medžiagos); o taip pat ieškovo į bylą pateiktoje 2014 m. birželio 20 d. VGTU SF mokslo laboratorijos „Kompozitas“ parengtoje tyrimų ataskaitoje (atskiras priedas prie bylos medžiagos).

26Dėl ieškovo teisių gynimo būdo vartojimo rangos teisiniuose santykiuose

27Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vartojimo rangos sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės už sutarties pažeidimus. Ieškovas (užsakovas) teigia, kad rangovui pažeidus sutarties nuostatas dėl atlikto darbo kokybės ieškovas turi teisę į sumokėtos kainos sumažinimą.

28Bylos šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo rangos sutartis. Dėl to šalių ginčo nėra. Taigi šalių santykiams taikytinos vartojimo rangą reglamentuojančios CK XXXIII skyriaus antrojo skirsnio normos (6.672 - 6.680 str.) bei bendrosios rangos normos (6.644-6.671 str.), kurios taikomos tik jeigu ko kita nenustato antrojo skirsnio normos (CK 6.644 str. 2 d.).

29Įstatyme įtvirtinti vartotojo teisių gynimo būdai neturi būti diferencijuojami, todėl esant vartojimo rangos teisiniams santykiams užsakovas (vartotojas) disponuoja CK 6.363 straipsnyje įtvirtintomis pirkėjo (vartotojo) teisėmis ir turi teisę pasirinkti kurį nors iš šio straipsnio 4-8 dalyse įtvirtintą pažeistų teisių gynimo būdą, o ginčą nagrinėjantis teismas patikrina, ar yra užsakovo pasirinkto teisių gynybos būdo taikymo sąlygos, ir arba taiko užsakovo pasirinktą pažeistų teisių gynimo būdą, arba argumentuotai atsisako jį taikyti ar parenka ir taiko proporcingą bei adekvatų užsakovo teisių gynimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2012). Vienas CK 6.363 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų teisių gynybos būdų – teisė reikalauti sumažinti kainą. Toks pats pažeistų vartotojo teisių gynybos būdas įtvirtintas ir bendrąsias rangos sutarčių taisykles nustatančio CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte (į šį straipsnį nukreipia specialioji vartojimo rangos sutarties norma – CK 6.678 str. 1 d.).

30Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi nagrinėjamoje situacijoje jau pasisakė dėl ieškovo V. B. (vartotojo) reikalavimo nutraukti sutartį bei grąžinti visą sumokėtą kainos dalį (135 979,54 Lt) atsakovo UAB „Eurovudas“ padarytų rangos sutarties pažeidimų proporcingumo kontekste, pripažindamas, jog toks ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas nėra proporcingas padarytiems pažeidimams bei sukeltų neadekvačių pasekmių (23-32 b. l., 4 t.). Todėl vertindama ieškovo reikalavimą sumažinti sutarties kainą, teisėjų kolegija dėl CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtinto vartotojo teisų gynimo būdo nepasisako.

31Taigi šioje byloje ieškovas V. B., patikslinęs ieškinio reikalavimus ir pasirinkęs kitą savo pažeistų teisių gynimo būdą, prašė sumažinti atsakovo pagaminto konstruktyvo kainą, defektų šalinimo kaštų apimtimi ir priteisti iš atsakovo 135 979,54 Lt sumą, o tokios sumos pagrįstumą įrodinėjo 2014 m. vasario 12 d. UAB „Vytauto statyba“ sudaryta ir direktoriaus V. R. patvirtinta sąmata Nr. 2014/02-12 (toliau – sąmata), pagal kurią bendra defektų šalinimo kaina sudaro 163 927,90 Lt sumą (54 b. l., 4 t.). Tuo tarpu atsakovas, nors ir nesutikdamas su ieškovo reikalavimais, teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, pripažino pagaminto medinio konstruktyvo defektų šalinimo trūkumus 10 000 Lt apimtyje, remdamasis savo skaičiavimais bei gautais komerciniais pasiūlymais (152-173 b. l., 4 t.). Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad sutarties kaina mažintina apie 40 procentų (58 443 Lt) suma, priteisė ieškovui 46 618,39 Lt permokėtos kainos dalį pagal sudarytą rangos sutartį. Tiek ieškovas, tiek atsakovas, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu sumažinta sutarties kainos suma dėl jo pateikė apeliacinius skundus.

32Dėl įrodymų vertinimo

33Ieškovas, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas, sumažinęs rąstinio statinio sutarties kainą vos 40 procentų, neadekvačiai apgynė jo pažeistas teises ir, kad tokia suma yra neproporcinga sutartinių prievolių pažeidimo mastui, jau pasibaigus bylos nagrinėjimui kreipėsi į VGTU SF mokslo laboratoriją „Kompozitas“, kurios vedėjas (temos vadovas) doc. dr. G. Š. bei vykdytojas doc. dr. S. K., atlikę ginčo rąstinio statinio medinių konstrukcijų ir laikomosios galios įvertinimą, parengė tyrimų ataskaitą (toliau – tyrimų ataskaita). Šių tyrimų ataskaitoje nustatytos aplinkybės dėl panaudotos medienos kokybės, ieškovo teigimu, paneigia pirmosios instancijos teismo išvadas, jog nėra pagrindo galutinai sumažinti rąstinio statinio kainą. Tačiau teisėjų kolegija su tokiais ieškovo argumentais, grindžiamais minėtomis VGTU SF mokslo laboratorijos „Kompozitas“ tyrimų ataskaitos išvadomis, negali sutikti, kadangi ieškovo pateikta tyrimų ataskaita vertintina kritiškai dėl jos spėjamojo, o ne konstatuojančiojo pobūdžio, dėl jos nekonkretumo, be to, tiesiogiai koreliuoja su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 185 straipsnis).

34Minėtoje tyrimų ataskaitoje teigiama, jog pastatui statyti panaudota mediena yra su daugybinėmis ydomis, kas neatitinka dalies estetinių reikalavimų, o taip pat turi neigiamą poveikį ir sienojų, perdangų, sijų laikomajai galiai, todėl padarytos išvados, jog rąstinis statinys yra visiškai nesaugus naudoti ir egzistuoja reali jo griūties grėsmė (22-23 tyrimų ataskaitos lapas). Pirmiausia dėmesys atkreiptinas į tai, kad ši tyrimų ataskaita nėra didesnę įrodomąją galią turintis dokumentas nei teismo paskirtos ekspertizės išvados. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Teismo vidinis įsitikinimas – tai įsitikinimas, pasiektas kruopščiai ir visapusiškai tiriant visas bylos aplinkybes ir išplaukiantis iš nustatytų bei tirtų aplinkybių. Tyrimų ataskaitoje nurodyta, kad pagrindinį defektą, neigiamai įtakojantį pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą bei laikomąją galią, lemia rangovo naudotos medienos ydos (sveikos šakos dalinai suaugusios, krintančios šakos ir pan.). Tokia ataskaitos išvada negali būti vienareikšmiškai laikoma pagrįsta, kadangi pačioje tyrimų ataskaitoje defektai yra skirstomi į dvi dalis: defektai ir pažaidos, atsiradę dėl projektavimo, statybos klaidų, o taip pat dėl aplinkos poveikio (8 tyrimų ataskaitos l.). Bylos duomenys tvirtina, jog rąstinis statinys buvo sumontuotas dar 2007 metais (tačiau galutinai baigtas ir apgyvendintas nebuvo), o rąstinio statinio medinių konstrukcijų laikomoji galia tirta ir vertinta 2014 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, t. y. ataskaitos tyrimai buvo atlikti praėjus nemažam laiko tarpui nuo rąstinio pastato (konstruktyvo) sumontavimo. Tai objektyviai leidžia padaryti išvadas, jog dalis defektų (dėl kurių šiuo metu statinys gali būti laikomas nesaugus eksploatuoti) lėmė ir natūralūs laiko bei aplinkos veiksniai. Todėl aptarta tyrimų ataskaita nepatvirtina ieškovo teiginių, jog rąstinis statinys jo perdavimo metu neatitiko esminių tokiam statiniui keliamų reikalavimų.

35Be to, tikslu išsiaiškinti, ar atsakovo pagaminto rąstinio statinio defektai esminiai, ar gali būti pašalinami ir ar rąstinis namas gali būti tinkamai naudojamas pagal savo tiesioginę tikslinę paskirtį, pirmosios instancijos teismas byloje paskyrė statybos techninę ekspertizę (CPK 212 str.). 2011 m. liepos 29 d. ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad pastatas (nebaigtas statyti rąstinis namas) atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus (statybos techninių reglamentų STR 2.01.01[1]:2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.01.01[3]:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, STR 2.01001[4]:2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ reikalavimus), tačiau nurodyta ir tai, kad rąstinis statinys atitinka ne visus tokių pastatų gamybos ir surinkimo standartų reikalavimus bei gamybos brėžinius, o kai kurių defektų pašalinimas negalimas neišardžius pastato konstrukcijų (atskiras priedas prie bylos medžiagos). Teisėjų kolegija pažymi, kad 2011 m. liepos 29 d. ekspertizės išvados yra aiškios ir nedviprasmiškos, jos iš esmės neprieštarauja ir ekspertės žodiniams paaiškinimams. Pagrindo abejoti ekspertizę rengusios ekspertės nešališkumu ar kompetencija taip pat nėra. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo ekspertizės aktas yra tinkamas įrodymas, pagrindžiantis rąstinio statinio defektų kiekį ir pobūdį, o tyrimų ataskaita, pateikta apeliacinės instancijos teismo svarstymui, tiek objektyvumo, tiek patikimumo prasme negali būti laikoma labiau patikima už teismo paskirtos ekspertizės išvadas (CPK 185 str.).

36Dėl sutarties kainos sumažinimo dydžio

37Ginčo dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus pagal statybos rangos sutartį, t. y. kad darbai buvo atlikti nekokybiškai (su defektais), byloje iš esmės nėra. Ginčas byloje faktiškai yra kilęs dėl to, kokioje apimtyje atsakovas privalo atsakyti ieškovui už nekokybiškai atliktus darbus.

38Jau minėta, kad ieškovo teisę reikalauti sumažinti darbų kainą numato įstatymas (CK 6.363 str. 4 d., 6.665 str. 1 d. 2 p., 6.678 str. 1 d.), o siekdamas tokio reikalavimo patenkinimo (ieškovas) užsakovas turi pagrįsti, ne tik tai kad rangovas darbus atliko su defektais, bet taip pat ir kainos sumažinimo dydį, kurį nagrinėjamos bylos atveju ieškovas siejo su defektų šalinimo kaštais. Tokių išlaidų dydis, kai ieškinio pareiškimo metu ieškovas (užsakovas) defektų dar nėra pašalinęs, gali būti įrodinėjamas ir skaičiavimo būdu, t. y. teikiant įrodymus apie būtinų sąnaudų defektams pašalinti dydį (pvz., sąmatas, eksperto paskaičiavimas ir pan.) (CPK 12 str., 178 str.).

39Teismo paskirtos ekspertizės akte, kuriame nurodyti rąstinio statinio defektai ir tai, kad jų pašalinimui reikalinga išardyti pastato konstrukciją, tokių darbų kaina įvertinta nebuvo. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas, teigdamas jog defektų šalinimo sąmata neviršytų 10 000 Lt sumos iš esmės tokių savo teiginių objektyviais duomenimis nepagrindė (CPK 12 str., 178 str., 185 str.). Atsakovo į bylą pateikti komerciniai pasiūlymai bei nurodytos darbų, susijusių su langų pakeitimu, negyvų šakų pakeitimu bei tarpų tarp rąstų užpildymu kainomis negali būti laikomos pagrįstomis defektų šalinimo išlaidomis (126-151 b. l., 4 t.), kadangi teismo paskirtos ekspertizės išvadose yra konstatuota ir daugiau pastato neatitikimo projektui trūkumų, be to, konstatuota ir tai, kad dalies šių trūkumų pašalinimas yra negalimas neišardžius pastato konstrukcijų, tačiau jokių skaičiavimų, susijusių su tokiomis išlaidomis atsakovas nepateikė. Todėl atsakovo apeliacinio skundo argumentai, susiję su šalių sudarytos sutarties kainos mažinimu 10 000 Lt suma pripažintini faktiškai nepagrįstais, todėl atmestini.

40Tuo tarpu ieškovas su patikslintu ieškiniu pateikė 2014 m. vasario 12 d. UAB „Vytauto statyba“ sudarytą sąmatą, kurioje defektų šalinimo darbai įvertinti 163 927,90 Lt suma (54 b. l., 4 t.). Šioje sąmatoje nustatyta 163 927,90 Lt suma įkainoti tokie darbai: stogo ardymo darbai; stogo langų, kamino demontažo/montažo darbai; lietvamzdžių, latakų, vejalenčių, stogo pakalimo lentučių nuėmimo/uždėjimo darbai; stogo išrinkimo darbai; rąstinio pastato išrinkimo/surinkimo, naudojant senuosius ir naujuosius rąstus darbai; taip pat numatyta krano nuoma išrinkimo bei surinkimo darbams; pakloto tarp rąstų išlaidos; transporto paslaugos bei galinčios atsirasti papildomos išlaidos. Tačiau atskirai kiekvieno teismo ekspertizės akte nustatyto defekto šalinimo kaina šioje sąmatoje nebuvo įvertinta bei aptarta. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, spręsti dėl darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydžio, remiantis išimtinai aptarta ieškovo byloje pateikta 2014 m. vasario 12 d. sąmata, nėra pagrindo. Be to, įvertinus ieškovo sąmatoje nurodytą bendrą defektų šalinimo darbų kainą (163 927,90 Lt) bei ieškovo atsakovui sumokėtą kainos dalį (135 979,54 Lt) darytina išvada, kad sutarties kainą mažinant ieškovo pateiktoje sąmatoje nurodytomis kainomis, kai nebuvo konstatuota esminių rąstinio statinio trūkumų, toks sprendimas neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų.

41Abi šalys, kvestionuodamos sutarties kainos sumažinimo dydį, savo apeliaciniuose skunduose kelia CK 6.249 straipsnio 1 dalies taikymo šioje byloje pagrįstumo klausimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sutarties kainos sumažinimo bei priteistinos sumos dydžio, pagrįstai atsižvelgė į rungimosi civiliniame procese principus (CPK 12 str.) bei pagrįstai vadovavosi CK 6.249 straipsnio 1 dalimi. Byla, kurioje nagrinėjamas privačių asmenų iš rangos teisinių santykių kilęs, nesusijęs su viešojo intereso gynimu, ginčas, priskirtinas dispozityviosioms byloms, kuriose teismas pagal įstatymą neprivalo veikti ex officio ir neturi teisės savo iniciatyva rinkti įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2013). Pateikti nuostolių, nagrinėjamos bylos atveju defektų šalinimo kaštų dydį, patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra pačių ginčo šalių pareiga (CPK 12, 178 str.). Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik įstatymų nustatytais atvejais (CPK 179 str. 2 d.), o šis šalių ginčas nepriklauso tokiai bylų grupei, kuriose teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva (pvz., CPK 376, 414, 443 str.). Nagrinėjamos bylos atveju pareikštas reikalavimas sumažinti rangos sutarties darbų kainą defektų šalinimo kainos (kaštų) apimtimi. Kadangi darbų rezultato trūkumų šalinimo išlaidos yra preliminarūs, tikėtini nuostoliai, o jų dydį, šalims tiksliai neįrodžius, nustato teismas ( CK 6.249 str. 1 d.).

42Tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas sumažinti sutarties kainą apytiksliai 40 procentų suma, nagrinėjamos bylos atveju, nevisiškai atitinka ieškovo pažeistas teises vartojimo rangos teisiniuose santykiuose, esant konstatuotiems atsakovo darbo rezultato trūkumams, kurių iš esmės neginčija ir pats atsakovas, bei nustačius, kad jų pašalinimui reikalingas visos konstrukcijos išardymas.

43Bylos duomenys tvirtina, kad ginčo šalims 2007 m. gegužės 15 d. sudarius rąstinio statinio rangos sutartį, ieškovas dar 2007 m. lapkričio 29 d., atsisakė priimti atsakovo atliktus darbus ir prašė ištaisyti tokius atsakovo darbo defektus: suręstų sienojų kreivumą pagal vertikalę; blogą rąstų suleidimą ties langais, durimis bei perdanga; kertės suleidimą su tarpais; neatitikimus pagal aukščius langų kiaurymėms; per mažą pastato šoninių sienų aukštį dėl ko sumažėjo pastato plotas (151, b. l., 1 t.). Bylos nagrinėjimo metu, ieškovas patikslinęs ieškinio reikalavimus, siekė ir šalių sudarytos rangos sutarties nutraukimo, o 2011 m. liepos 29 d. ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad atsakovo pagamintas rąstinis statinys neatitinka šalių 2007 m. gegužės 15 d. pasirašytos rąstinio statinio rangos sutarties Nr. LT/TDSO705-02 bei jos priedų (užsakymo, gamybinių brėžinių) reikalavimų. Ekspertizės išvadose pripažįstama ir tai, kad kai kurių defektų pašalinimas yra negalimas neišardžius statinio konstrukcijų. Kita vertus, nagrinėjamoje situacijoje sutiktina ir su atsakovo UAB „Eurovudas“ argumentais, kad apeliacinės instancijos teismui šioje byloje pripažinus rąstinio statinio atitikimą esminiams tokiam statiniui teisės aktų keliamiems reikalavimams, todėl dėl konstatuotų statinio trūkumų nėra pagrindo ieškovui priteisti visą jo sumokėtą kainą, o sutarties nutraukimas nagrinėjamu atveju taip pat buvo pripažintas neproporcingu ieškovo teisių gynimo būdu (23-32 b. l., 4 t.). Todėl atsižvelgiant į aptartus argumentus, susijusius su byloje konstatuotų defektų kiekiu ir pobūdžiu, jų pašalinimo specifiškumu, į ilgą laiką trunkantį vartotojo teisėtų lūkesčių įsigyti nepriekaištingos kokybės daiktą pažeidimą (ieškinys teismui pateiktas dar 2008 m. rugpjūčio 6 d.), o taip pat į gamintojo (atsakovo) patirtas sąnaudas, abiejų bylos šalių išlaidas ginčui išspręsti, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nustatytomis aplinkybėmis optimalu ir proporcinga šalių sudarytos sutarties kainą sumažinti 65 procentais, kas sutarytų 96 072,50 Lt (27 824,51 Eur) (147 803,85 x 65 proc.) sumą. Kadangi ieškovas yra sumokėjęs atsakovui 135 979,54 Lt, iš atsakovo ieškovui priteistina suma sudaro 84 248,19 Lt (24 361,86 Eur), t. y. iš 135 979,54 Lt (ieškovo atsakovui sumokėtos sumos) atėmus 51 731,35 Lt (pagal sutartį mokėtina suma, po sutarties kainos sumažinimo).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

45Teisėjų kolegija, pakeitusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą pirmosios instancijos teisme, o taip pat išsprendžia bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme klausimą (CPK 93 str. 5 d., 98 str. 3 d.).

46Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme ieškovas V. B. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 3 852 Lt žyminio mokesčio (7 b. l., 1 t., 80 b. l., 2 t.), 6 000 Lt už ekspertizę (133 b. l., 2 t.), 400 Lt vykdymo išlaidų (103-104 b. l., t. 3), 750 Lt išlaidų, susijusių su faktinių aplinkybių konstatavimu (84 b. l., 2 t.) ir 5 300 Lt advokato pagalbos išlaidų (107-108, b. l., 3 t., 180-181, b. l. 4 t.), t. y. iš viso 16 302 Lt. Atsakovas UAB „Eurovudas“ pirmosios instancijos teisme turėjo 22 196,55 Lt advokato pagalbos išlaidų (182-214 b. l., 2 t.), o trečiasis asmuo ieškovo pusėje V. B. turėjo 6 768,02 Lt advokato pagalbos išlaidų (179-180 b. l., 2 t., 77-79 b. l., 3 t., 174-179 b. l., 4 t.).

47Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 135 979,54 Lt, o jo reikalavimas tenkintas iš dalies ir priteisiama 84 248,19 Lt (24 361,86 Eur), laikytina, kad patenkinta 62 proc. ieškinio reikalavimų. Tokiu atveju pirmosios instancijos teisme turėtos šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų / atmestų reikalavimų dalims, t. y. ieškovui iš atsakovo priteistina 10 107,24 Lt (16 302 Lt x 62 proc.), t. y. 2 927,26 Eur. Atsakovui iš ieškovo priteistina 8 434,69 Lt (22 196,55 Lt x 38 proc.), t. y. 2 442,86 Eur. Trečiajam asmeniui ieškovo pusėje V. B. iš atsakovo priteistina 4 196,17 Lt (6 768,02 Lt x 62 proc.) t. y. 1 215,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

48Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei pirmosios instancijos teisme sudaro 34,57 Eur (pagal byloje esančias pažymas) ir paskirstomos tarp šalių tokiu būdu –13,14 Eur priteisiama iš ieškovo, o 21,43 Eur – iš atsakovo.

49Apeliacinės instancijos teisme ieškovas V. B. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 6 543 Lt žyminio mokesčio (181 b. l., 3 t., 210 b. l., 4 t.), 1 000 Lt advokato pagalbos išlaidų už apeliacinio skundo parengimą bei 800 Lt advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (208-209 b. l., 4 t., 8-9, b. l., 5 t.), t. y. iš viso 8 343 Lt. Atsakovas UAB „Eurovudas – 1 896 Lt žyminio mokesčio (166 b. l., 3 t., 212 b. l., 4 t.) ir 10 378,47 Lt advokato pagalbos išlaidų (36-44, b. l. 5 t.), t. y. iš viso 12 274,47 Lt. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje V. B. turėjo 1 741,26 Eur advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą (13-19 b. l., 3 t., 46-49 b. l., 5 t.).

50Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus iš dalies (t. y. tenkinus 42 proc. apeliacinio skundo reikalavimų), o atsakovo apeliacinį skundą atmetus visa apimtimi, proporcingai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovui iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, bei už advokato teisines paslaugas, rengiant apeliacinį skundą dalis 3 168,06 Lt – (7 543 Lt x 42 proc.), o taip pat už advokato teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą – 464 Lt (800 x 58 proc.), t. y. iš viso 3 632,06 Lt (1 051,92 Eur).

51Įvertinus tai, jog atsakovo apeliacinis skundas buvo atmestas, o ieškovo apeliacinis skundas buvo tenkintas iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistinos advokato pagalbos, rengiant atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, išlaidos, proporcingos atmestiems ieškovo apeliacinio skundo reikalavimams. Bendra atsakovo sumokėtų advokato teisinių paslaugų išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma siekia 10 378,47 Lt. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punktas numato, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą taikytinas maksimalus koeficientas lygus 1,5, kurio pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA, kuri 2014 m. rugpjūčio 27 d. procesinio dokumento (atsiliepimo) parengimo metu buvo 1 000 Lt). Taigi atlyginimo už advokato suteiktą teisinę pagalbą (paslaugas) atsakovui rengiant atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą maksimalus dydis nagrinėjamoje byloje sudarytų 1 500 Lt. Todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 870 Lt (251,97 Eur) (1 500 Lt x 58 proc.) advokato pagalbos, rengiant atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, išlaidų.

52Trečiasis asmuo ieškovo pusėje V. B. atsiliepimais į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus prašė ieškovo apeliacinį skundą tenkinti, o atsakovo – atmesti bei priteisti iš atsakovo UAB „Eurovudas“ bylinėjimosi išlaidas. Pateikė pažymą, jog iš viso už atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą ji patyrė 1 741,26 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o už atsiliepimų į atsakovo UAB „Eurovudas“ apeliacinius skundus 813,47 Eur (13-19 b. l., 3 t., 46-49 b. l., 5 t.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas buvo atmestas, trečiajam asmeniui iš atsakovo priteistina 341,65 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma (CPK 98 str. 1 d.).

53Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei apeliacinės instancijos teisme 3,60 Eur (pagal byloje esančias pažymas) priteistinos iš ieškovo (CPK 96 str. 5 d.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

56„Ieškovo V. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovudas“ patenkinti iš dalies.

57Sumažinti ieškovo V. B. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ 2007 m. gegužės 15 d. sudarytos sutarties Nr. LT/TDS0705-02 kainą 27 824,51 Eur suma.

58Priteisti ieškovui V. B. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) 24 361,86 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt vieną eurą ir 86 centus) permokėtą kainos dalį, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už 24 361,86 Eur nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. rugpjūčio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 927,26 Eur (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt septynis eurus ir 26 centus) bylinėjimosi išlaidų.

59Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) trečiajam asmeniui V. B. (asmens kodas ( - ) 1 215,29 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiolika eurų ir 29 centus) bylinėjimosi išlaidų.

60Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) 2 442,86 Eur (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt du eurus ir 86 centus) bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) 13,14 Eur (trylika eurų ir 14 centų) ir iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) 21,43 Eur (dvidešimt vieną eurą ir 43 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.“

62Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) ieškovui V. B. (asmens kodas ( - ) 1 051,92 Eur (vieną tūkstantį penkiasdešimt vieną eurą ir 92 centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

63Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) 251,97 Eur (du šimtus penkiasdešimt vieną eurą ir 97 centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

64Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“ (juridinio asmens kodas 126284815) trečiajam asmeniui V. B. (asmens kodas ( - ) 341,65 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir 65 centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

65Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) valstybės naudai 3,60 Eur (tris eurus ir 60 centų) su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. B. 2008 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi Vilniaus... 7. Ieškovas V. B. 2014 m. vasario 17 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. sprendimu patikslintą ieškinį... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu prašo sumažinti... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniame skunde ieškovas V. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 13. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo V. B. nurodo, kad... 14. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Eurovudas“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas V. B. prašo atsakovo... 16. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo V. B. prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Dėl naujų įrodymų pateikimo ... 19. Įrodymų ribojimu apeliacijoje siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti... 20. Ieškovo V. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Atsakovo UAB „Eurovudas“ apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 23. Faktinės bylos aplinkybės... 24. Ieškiniu pareikštas materialinis teisinis reikalavimas kildinamas iš tarp... 25. Rąstinio statinio defektai konstatuoti: ieškovo į bylą pateiktame 2008 m.... 26. Dėl ieškovo teisių gynimo būdo vartojimo rangos teisiniuose santykiuose... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vartojimo rangos sutarties šalių... 28. Bylos šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo rangos sutartis.... 29. Įstatyme įtvirtinti vartotojo teisių gynimo būdai neturi būti... 30. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi nagrinėjamoje... 31. Taigi šioje byloje ieškovas V. B., patikslinęs ieškinio reikalavimus ir... 32. Dėl įrodymų vertinimo... 33. Ieškovas, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas, sumažinęs rąstinio... 34. Minėtoje tyrimų ataskaitoje teigiama, jog pastatui statyti panaudota mediena... 35. Be to, tikslu išsiaiškinti, ar atsakovo pagaminto rąstinio statinio defektai... 36. Dėl sutarties kainos sumažinimo dydžio... 37. Ginčo dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius... 38. Jau minėta, kad ieškovo teisę reikalauti sumažinti darbų kainą numato... 39. Teismo paskirtos ekspertizės akte, kuriame nurodyti rąstinio statinio... 40. Tuo tarpu ieškovas su patikslintu ieškiniu pateikė 2014 m. vasario 12 d. UAB... 41. Abi šalys, kvestionuodamos sutarties kainos sumažinimo dydį, savo... 42. Tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 43. Bylos duomenys tvirtina, kad ginčo šalims 2007 m. gegužės 15 d. sudarius... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 45. Teisėjų kolegija, pakeitusi pirmosios instancijos teismo sprendimą,... 46. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme ieškovas V. B. patyrė... 47. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 135 979,54... 48. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei pirmosios instancijos... 49. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas V. B. patyrė tokias bylinėjimosi... 50. Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus iš dalies (t. y. tenkinus 42 proc.... 51. Įvertinus tai, jog atsakovo apeliacinis skundas buvo atmestas, o ieškovo... 52. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje V. B. atsiliepimais į ieškovo ir atsakovo... 53. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei apeliacinės instancijos... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti ir jo... 56. „Ieškovo V. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei... 57. Sumažinti ieškovo V. B. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 58. Priteisti ieškovui V. B. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės... 59. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“... 60. Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) atsakovui uždarajai akcinei... 61. Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) 13,14 Eur (trylika eurų ir 14... 62. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“... 63. Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) atsakovui uždarajai akcinei... 64. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurovudas“... 65. Priteisti iš ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) valstybės naudai 3,60 Eur...