Byla 2-390-672/2011
Dėl skolos priteisimo

1Naujoji Akmenė

2Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „SMScredit“ ieškinį atsakovui T. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „SMScredit“ prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt skolos, 50 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 990 Lt delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė vadovaujantis 2010-03-14 paskolos sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt 30 dienų terminui, o atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-04-14, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį priimti sprendimą už akių.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 str. 3 d., bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad yra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus bendrąsias paskolos sutarties sąlygas, 2010-03-14 mokėjimo nurodymą Nr.7449602, 2010-03-14 sąskaitą Nr.7449602, 2008-11-21 sąskaitos išrašą, nustatyta, kad 2010-03-14, ieškovas su atsakovu pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 500 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-04-14. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), - 50 Lt. Atsakovas savo prievolės neįvykdė ir paskolos negražino. Vadovaujantis UAB „SMScredit“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, už kiekvieną uždelstą prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Delspinigiai buvo skaičiuojami už 180 dienų ir jie sudaro 990 Lt.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.200 str. 1 d. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 500 Lt negrąžintos paskolos ir 50 Lt palūkanų, numatytų už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinį mokestį) yra tenkintinas.

9Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 550 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 990 Lt delspinigių. Iš pateiktos sutarties bendrųjų sąlygų 9,2. punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 1% (vieno procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 365 procentai (365 d. x 1 proc./d.).

10CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Sutartyje nustatyti 365 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei septyniasdešimt kartų viršija CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytą delspinigių dydį. Turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas (komisinį mokestį), įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

11Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas dešimt kartų, t.y. iki 36,5 procentų metinių delspinigių, vietoje reikalautų 990 Lt priteisiant 99 Lt delspinigių.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga (42 %) patenkintiems reikalavimams 67 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-01-12 mokėjimo nurodymu Nr.50, dalis. Iš ieškovo ir atsakovo taip pat proporcingai patenkintiems reikalavimams priteistinos 9 Lt pašto išlaidos valstybei.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6. 73 str., 6.210 str. 1 d., 6.881 str. , 6.882 str., 6.886 str.2 d., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 550 Lt (penkių šimtų penkiasdešimties litų) skolą, 99 Lt (devyniasdešimt devynis litus) delspinigių, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 649 Lt (šešių šimtų keturiasdešimties devynių litų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-02-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 28,14 Lt (dvidešimt aštuonis litus 14 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „SMScredit“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

17Priteisti iš atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,20 Lt (penkių litų 20 ct) pašto išlaidas valstybei.

18Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 3,80 Lt (trijų litų 80 ct) pašto išlaidas valstybei.

19Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų dalies.

20Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Naujoji Akmenė... 2. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio... 3. Ieškovas UAB „SMScredit“ prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt skolos, 50... 4. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus bendrąsias paskolos sutarties... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės... 9. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 550 Lt. Be šios sumos,... 10. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per... 11. Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 13. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d., 142... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 550 Lt (penkių... 17. Priteisti iš atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,20 Lt (penkių... 18. Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit“, įmonės kodas 301881644, Jonavos... 19. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių ir... 20. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per trisdešimt dienų nuo...