Byla B2-2558-259/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atstovui Vytautui Sereikai, atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui Adelei Sokienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išsprendė uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje ir

Nustatė

2UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje (b.l.72). Prašyme nurodoma, jog ieškovė 2006-12-19 kredito sutartimi Nr. LOAN40174 suteikė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt kreditą, kurį UAB „Verantas“ įsipareigojo grąžinti kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2009-12-20. Suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo daikto - 1,2700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio UAB „Verantas“, hipoteka pagal 2006-12-19 hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )). Nevykdant kredito sutarties sąlygų, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011-06-10 nutartimi Nr. 415V/2011 nutarė išieškoti iš UAB „Verantas“ UAB Medicinos banko naudai 1 574 800 Lt negrąžinto kredito, 336 520,27 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso 2 833 983,01 Lt skolos, 10,48 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžinto kredito likučio (1 574 800 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško kredito grąžinimo dienos, įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos išieškotinos sumos (2 833 983,01 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško teismo nutarties įvykdymo. Pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartį Nr. 415V/2011 BUAB „Verantas“ skola bankui 2012-04-29 dienai sudarė 3 137 414,77 Lt, iš kurių: 1 574 800 Lt negrąžinto kredito; 639 952,03 Lt priskaičiuotų palūkanų; 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių.

3Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašė teismo įtraukti UAB Medicinos banką į bankrutuojančios UAB „Verantas“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti jos įkeitimu užtikrintą 3 137 547,77 Lt finansinį reikalavimą (b.l.79, 80) . Administratoriaus prašyme nurodoma, kad UAB Medicinos banko pareikštas finansinis reikalavimas buvo pateiktas 2012-03-22 raštu, 2012-05-15 raštu patikslintas, 2012-07-04 raštu administratoriaus prašymu pateikti papildomi dokumentai. UAB Medicinos bankas pareiškė 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą, kuris susidarė pagal 2006-12-19 sutartį Nr. LOAN 40174 ir yra užtikrintas įkeitimu pagal hipotekos lakštą, UAB „Verantas“ įkeitus nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - 1,27 ha žemės sklypą Vilniaus m. sav. ( - ) UAB Medicinos banko finansinis reikalavimas, reiškiamas pagal įsiteisėjusią Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartį, užtikrintas hipoteka, sudaro: priteista negrąžinta paskolos suma – 1 574 800 Lt; priteistos nesumokėtos palūkanos (nuo paskolos likučio) – 336 520,27 Lt; priteisti delspinigiai (nuo paskolos ir palūkanų) – 922 662,74 Lt; priteistos 10,48 proc. sutartinės metinės palūkanos nuo paskolos nuo 2011-06-09 iki 2012-04-29 – 149 452,02 Lt; priteistos 6 proc. įstatyminės metinės palūkanos nuo 2011-06-09 iki 2012-04-30 nuo išieškotinos sumos - 153 979,74 Lt, iš viso 3 137 414,77 Lt. 2012-03-22 pareiškime UAB Medicinos bankas pagal teismo nutartį buvo pareiškusi ir reikalavimą dėl priteisto 133 Lt žyminio mokesčio, tačiau šios sumos į 2012-05-15 patikslintą pareiškimą dėl finansinio reikalavimo neįtraukė. Kadangi žyminis mokestis yra priteistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi, administratoriaus paskaičiavimais UAB Medicinos banko finansinis reikalavimas iš viso sudaro 3 137 547,77 Lt (3 137 414,77 Lt + 133 Lt = 3 137 547,77 Lt).

4Administratoriui su UAB Medicinos banko pareikštu kreditoriniu reikalavimu sutikus, Kauno apygardos teismas 2012-09-17 nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Verantas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir kreditorės UAB Medicinos banko 3 137 547,77 Lt įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintą kreditorinį reikalavimą (b.l.3-4).

5Kreditorė UAB „Bordolina“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutarties dalies, kuria buvo patvirtintas UAB Medicinos banko 3 137 547,77 Lt įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas, pakeitimo (b.l.5-11). Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Bordolina“ prašo patvirtinti UAB Medicinos banko 1 911 320,27 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ atžvilgiu ir įrašyti UAB Medicinos banką į bendrą BUAB „Verantas“ kreditorių sąrašą, kurių reikalavimai tvirtinami trečiąja eile. Atskirajame skunde nurodoma, jog labai didelę dalį UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo sudaro delspinigiai nuo paskolos ir palūkanų – net 922 662,74 Lt. 2006-12-19 kredito sutartyje, iš kurios Medicinos bankas ir kildina savo kreditorinį reikalavimą, įtvirtintas delspinigių dydis - 0,1 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos, t. y. net 36,5 proc. per metus, yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas, pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, kadangi delspinigių suma yra beveik lygi pagrindinės skolos sumai. Kreditorė taip pat atkreipė dėmesį, jog UAB Medicinos bankas delspinigius skaičiavo ne tik nuo pagrindinės skolos, bet ir nuo palūkanų, nors toks delspinigių skaičiavimas yra negalimas, tokiu būdu siekdama nepagrįstai ir dirbtinai padidinti savo kreditorinį reikalavimą. Todėl, vadovaujantis CK 6.258 straipsniu, šie delspinigiai turėjo būti sumažinami. Neprotingai dideliais delspinigiais nepagrįstai padidinus UAB Medicinos banko pradinį kreditorinį reikalavimą, buvo leista UAB Medicinos bankui piktnaudžiauti savo teisėmis bei nepagrįstai praturtėti UAB „Verantas“ sąskaita, taip neabejotinai pažeidžiant kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, tarp jų ir UAB „Bordolina“, interesus, t. y. sumažinant kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus UAB „Verantas“ atžvilgiu. Kreditorės nuomone, UAB Medicinos bankas taip pat nepagrįstai reikalauja labai didelės palūkanų sumos - net 303 431,76 Lt (149 452,02 Lt dydžio 10,48 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo 2011-06-09 iki 2012-04-29 bei 153 979,74 Lt dydžio 6 proc. įstatyminių metinių palūkanų (procesinių palūkanų) nuo 2011-06-09 iki 2012-04-30 nuo išieškotos sumos). Šios palūkanos apskaičiuotos pažeidžiant palūkanas reglamentuojančias teisės normas, kadangi palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis (CK 6.37 str. 4 d.). 2006-12-19 kredito sutartimi UAB Medicinos bankas ir UAB „Verantas“ dėl dvigubų palūkanų skaičiavimo nesusitarė, todėl šiuo atveju po bylos iškėlimo teisme dienos turėtų būti skaičiuojamos tik procesinės palūkanos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartis, kuria vadovaujasi UAB Medicinos bankas, įrodinėdamas savo kreditorinio reikalavimo dydį, vertintina kritiškai, kadangi joje teismas nepagrįstai paskaičiavo dvigubas palūkanas, kurios, remiantis teisės aktų nuostatomis, negali būti skaičiuojamos. Ši aplinkybė sudaro Kauno apygardos teismui pagrindą patikrinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi priteisto įsiskolinimo dydį. Kreditorės nuomone, UAB Medicinos bankas, nepagrįstai apskaičiuodama dvigubas palūkanas, nesąžiningai padidino savo kreditorinį reikalavimą UAB „Verantas“ atžvilgiu, dėl ko sumažėjo kitų UAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant UAB „Bordolina“, galimybės išsiieškoti skolą iš BUAB „Verantas“.

6Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai ilgai delsė išieškoti skolą ir taip piktnaudžiavo savo, kaip hipotekos kreditoriaus, privilegijuota padėtimi. UAB „Verantas“ negrąžinus UAB Medicinos bankui kredito sumos, jau kitą dieną po kredito grąžinimo termino pasibaigimo UAB Medicinos bankas galėjo kreiptis į kompetentingus subjektus ir išieškoti skolą iš įkeisto turto, tačiau dėl skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto kreipėsi tik 2011 m. pradžioje, t. y. daugiau nei po 1 metų. Taip nepagrįstai UAB Medicinos bankui uždelsus įgyvendinti savo teises ir išieškoti skolą iš įkeisto turto, palūkanos už laiku negrąžintą skolą kas dieną didėjo, o tai reiškia, jog, galimai dėl sąmoningo bei nesąžiningo UAB Medicinos banko neveikimo, didėjo UAB Medicinos banko kreditorinis reikalavimas UAB „Verantas“ atžvilgiu. Toks nesąžiningas UAB Medicinos banko elgesys UAB „Bordolina“ nuomone pažeidžia kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant UAB „Bordolina“, interesus, kadangi sumažina kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus BUAB „Verantas“ atžvilgiu, todėl turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu teise ir teismo atsisakytas ginti. (CK 1.137 str. 3 d., LAT 2008-10-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-492/2008). Kreditorės įsitikinimu, įvertinus šias aplinkybes, UAB Medicinos banko kreditorinis reikalavimas BUAB „Verantas“ atžvilgiu turėtų būti sumažintas iki 1 911 320,27 Lt, nepripažįstant UAB Medicinos banko priskaičiuotų delspinigių ir palūkanų, kurios atsirado tik dėl nesąžiningo pačios UAB Medicinos banko neveikimo ir piktnaudžiavimo teise.

7Kreditorės UAB „Bordolina“ įsitikinimu, UAB Medicinos banko reikalavimas turėtų būti tenkinamas trečiąja eile. Kreditorės žiniomis Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-9256-592/2012 pagal UAB „Serneta“ actio Pauliana ieškinį atsakovei UAB Medicinos bankui, kuriuo yra reikalaujama pripažinti 2006-12-19 UAB „Verantas“ ir UAB Medicinos banko sudarytą sutartinės hipotekos sandorį, kuriuo buvo užtikrinta 2006-12-19 kredito sutartis, negaliojančiu (b.l.12). Šioje byloje ieškovės UAB „Serneta“ prašymu 2012-09-03 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas išieškojimas iš hipoteka UAB Medicinos banko naudai įkeisto turto. Kadangi šiuo metu civilinėje byloje Nr. 2-9256-592/2012 vyksta ginčas dėl UAB Medicinos banko, kaip privilegijuoto hipotekos kreditoriaus, statuso, kreditorės nuomone, Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutartimi UAB Medicinos bankas nepagrįstai buvo pripažintas hipotekos kreditoriumi, tokiu būdu paneigiant visų kitų UAB „Verantas“ kreditorių teisėtus interesus į savo reikalavimų patenkinimą iš UAB Medicinos banko naudai įkeisto turto. Todėl tuo atveju, jei, nepaisant ginčo, būtų vis dėl to nuspręsta tvirtinti UAB Medicinos banko kreditorinį reikalavimą, UAB Medicinos bankas negalėjo būti pripažįstamas hipotekos kreditoriumi ir turėjo būti įrašytas į bendrą visų kreditorių sąrašą, kurių reikalavimai tenkinami trečiąja eile.

8Siekdamas visapusiškai įvertinti kreditorės UAB „Bordolina“ atskirojo skundo argumentus dėl UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo BUAB „Verantas“ bankroto byloje dydžio bei pagrįstumo, Kauno apygardos teismas 2012-10-05 nutartimi Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas UAB Medicinos banko 3 137 547,77 Lt kreditorinis reikalavimas UAB „Verantas“ bankroto byloje Nr. B2-836-259/2012, panaikino ir ginčijamo UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje (28).

9Ieškovės UAB Medicinos banko prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas.

10Nustatyta, kad UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje (b.l. 72). Įmonės bankroto administratorius su reikalavimu ir jo dydžiu sutiko, UAB „Verantas“ kreditorius UAB „Bordolina“ su UAB Medicinos bankas kreditoriniu reikalavimu sutiko iš dalies, siūlė jį mažinti iki 1 911 320, 27 lt, įrašyti šį kreditorinį reikalavimą į kreditorių sąrašą, kuris tenkinamas trečiąja eile (b.l. 5-11),

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog UAB Medicinos bankas“ bankas 2006-12-19 kredito sutartimi Nr. LOAN40174 suteikė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt kreditą, kurį UAB „Verantas“ įsipareigojo grąžinti kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2009-12-20 (b.l. 64-69). Suėjus Sutartyje nurodytam terminui, UAB „Verantas“ skolos negrąžino. Skolos bankrutuojanti bendrovė UAB „Verantas“ kreditoriui negrąžino ir iki šiol. Nevykdant kredito sutarties sąlygų, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011-06-10 nutartimi Nr. 415V/2011 nutarė išieškoti iš UAB „Verantas“ UAB Medicinos banko naudai 1 574 800 Lt negrąžinto kredito, 336 520,27 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso 2 833 983,01 Lt skolos, 10,48 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžinto kredito likučio (1 574 800 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško kredito grąžinimo dienos, įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos išieškotinos sumos (2 833 983,01 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško teismo nutarties įvykdymo. Pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartį Nr. 415V/2011 BUAB „Verantas“ skola bankui 2012-04-29 dienai sudarė 3 137 414,77 Lt, iš kurių: 1 574 800 Lt negrąžinto kredito; 639 952,03 Lt priskaičiuotų palūkanų; 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių.

12Teismas sprendžia, kad prašomas patvirtinti kreditorės 3 137 414,77 Lt finansinis reikalavimas yra pagrindžiamas šiais rašytiniais įrodymais: įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 06 10 nutartimi (b.l.50-55), paskolos sutartimi (b.l. 64-69), pagal kurias BUAB „Verantas“ skola bankui 2012-04-29 dienai sudarė 3 137 414,77 Lt, iš kurių: 1 574 800 Lt negrąžinto kredito; 639 952,03 Lt priskaičiuotų palūkanų; 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių. Tokio dydžio kreditorinis reikalavimas yra pagrindžiamas įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuris yra nepanaikintas nepakeistas ir nenuginčytas įstatymo nustatyta tvarka, todėl ši kreditorinio reikalavimo dalis pagrįsta ir tvirtintina nagrinėjamu atveju.

13UAB „Bordolina“ nurodo, jog labai didelę dalį UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo sudaro delspinigiai nuo paskolos ir palūkanų – net 922 662,74 Lt. Prieštaravimuose teigiama, jog 2006-12-19 kredito sutartyje, iš kurios Medicinos bankas ir kildina savo kreditorinį reikalavimą, įtvirtintas delspinigių dydis - 0,1 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos, t. y. net 36,5 proc. per metus, yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas, pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, kadangi delspinigių suma yra beveik lygi pagrindinės skolos sumai. UAB „Bordolina“ teigia, jog šios palūkanos apskaičiuotos pažeidžiant palūkanas reglamentuojančias teisės normas, kadangi palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis (CK 6.37 str. 4 d.). 2006-12-19 kredito sutartimi UAB Medicinos bankas ir UAB „Verantas“ dėl dvigubų palūkanų skaičiavimo nesusitarė, todėl šiuo atveju po bylos iškėlimo teisme dienos turėtų būti skaičiuojamos tik procesinės palūkanos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartis, kuria vadovaujasi UAB Medicinos bankas, įrodinėdamas savo kreditorinio reikalavimo dydį, vertintina kritiškai, kadangi joje teismas nepagrįstai paskaičiavo dvigubas palūkanas, kurios, remiantis teisės aktų nuostatomis, negali būti skaičiuojamos. Ši aplinkybė sudaro Kauno apygardos teismui pagrindą patikrinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi priteisto įsiskolinimo dydį.

14Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl tvirtintino kreditorinio reikalavimo dydžio, vadovaujasi įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 06 10 nutartimi, kuri turi prejudicinę galią nagrinėjamu klausimu, Kauno apygardos teismas neturi procesinės teisės ir įstatyminės galimybės patenkinti UAB „Bordolina“ prašymo ir patikrinti ar pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi nustatyto bankrutuojančios bendrovės kreditorinio įsiskolinimo dydį bankui.

15Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai ilgai delsė išieškoti skolą ir taip piktnaudžiavo savo, kaip hipotekos kreditoriaus, privilegijuota padėtimi. UAB „Verantas“ negrąžinus UAB Medicinos bankui kredito sumos, jau kitą dieną po kredito grąžinimo termino pasibaigimo UAB Medicinos bankas galėjo kreiptis į kompetentingus subjektus ir išieškoti skolą iš įkeisto turto, tačiau dėl skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto kreipėsi tik 2011 m. pradžioje, t. y. daugiau nei po 1 metų. Taip nepagrįstai didėjo UAB Medicinos banko kreditorinis reikalavimas UAB „Verantas“ atžvilgiu. Toks nesąžiningas UAB Medicinos banko elgesys UAB „Bordolina“ nuomone pažeidžia kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant UAB „Bordolina“, interesus, kadangi sumažina kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus BUAB „Verantas“ atžvilgiu, todėl turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu teise ir teismo atsisakytas ginti. Teismas laiko nepagrįstus UAB „Bordolina“ teiginius šioje ginčo dalyje, kadangi bankas išieškojimo procedūrą pradėjo 2011 metais, o kreditorinio reikalavimo sumą pagrindžia įsiteisėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo 20011 06 10 nutartis.

16Teismas taip pat nustatė, jog suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo daikto - 1,2700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio UAB „Verantas“, hipoteka pagal 2006-12-19 hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )) (b.l.70, 71). Hipoteka nėra panaikinta ar pasibaigusi įstatymo nustatytais pagrindais, todėl teismas atmeta kaip nepagrįstą trečiojo asmens UAB „Bordolina“ prašymą įrašyti UAB Medicinos banką į bendrą BUAB „Verantas“ kreditorių sąrašą, kurių reikalavimai tvirtinami trečiąja eile, šis kreditorinis reikalavimas tvirtintinas įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų dalyje.

17Teismas netenkina UAB „Serneta“ prašymo (b.l.87-114) įtraukti į bylą bendrovę trečiuoju asmeniu, kadangi prašymo teisme pateikimo metu (2012 11 07, b.l. 87) UAB „Serneta“ nebuvo bankrutuojančios įmonės „Verantas“ kreditore, nes jos kreditorinis reikalavimas bankroto byloje nebuvo patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka. Aplinkybė, jog asmuo yra kreditorius ĮBĮ prasme, nedaro kreditoriaus dalyvaujančiu byloje asmeniu. Kol kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas teismo, jis turi tik teises, nustatytas ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje. Tiktai teismo nutarčiai, kuria patvirtinami jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjus, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises, numatytas LR ĮBĮ (LAT 2012 10 31 nutartis NR. 3K-7-328/2012). Teismas taip pat netenkina UAB „Serneta“ prašymo prijungti prie bylos 2012 11 13 d. gautus rašytinius įrodymus (b.l.126-129).

18Teismas taip pat netenkina 2012 11 08 gauto UAB „Bordolina“ prašymo (b.l. 117) atnaujinti šios bylos nagrinėjimą, kadangi jis gautas po bylos išnagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje (2012 11 07), teismas tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek galutiniame procesiniame sprendime pasisako dėl UAB „Bordolina“ išdėstytų motyvų ir faktinių aplinkybių ginčo klausimu.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str.,

Nutarė

20įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:

21patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje UAB Medicinos bankas (įmonės kodas 112027077) 3 137 414,77 Lt kreditorinį reikalavimą.

22Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai... 2. UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“... 3. Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašė teismo įtraukti... 4. Administratoriui su UAB Medicinos banko pareikštu kreditoriniu reikalavimu... 5. Kreditorė UAB „Bordolina“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno... 6. Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai... 7. Kreditorės UAB „Bordolina“ įsitikinimu, UAB Medicinos banko reikalavimas... 8. Siekdamas visapusiškai įvertinti kreditorės UAB „Bordolina“ atskirojo... 9. Ieškovės UAB Medicinos banko prašymas dėl kreditorinio reikalavimo... 10. Nustatyta, kad UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog UAB Medicinos bankas“ bankas 2006-12-19... 12. Teismas sprendžia, kad prašomas patvirtinti kreditorės 3 137 414,77 Lt... 13. UAB „Bordolina“ nurodo, jog labai didelę dalį UAB Medicinos banko... 14. Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl tvirtintino kreditorinio reikalavimo... 15. Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai... 16. Teismas taip pat nustatė, jog suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas... 17. Teismas netenkina UAB „Serneta“ prašymo (b.l.87-114) įtraukti į bylą... 18. Teismas taip pat netenkina 2012 11 08 gauto UAB „Bordolina“ prašymo (b.l.... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str.,... 20. įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:... 21. patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje UAB... 22. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti duodamas...