Byla e2-509-450/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Feralita“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Feralita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Feralita“ iškelta bankroto byla.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Feralita“ bankroto bylą.

82.

9Pareiškėjas nurodė, kad atsakovė nuo 2018 m. gegužės mėnesio nesilaikė valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir VSDF) biudžetui 2018 m. rugsėjo 24 d. siekė 6 543,19 Eur (6 539,19 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų skola, 4 Eur delspinigių). Pareiškėjas nuo 2018 m. gegužės mėn. per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą nuolat teikė atsakovei debeto mokėjimo nurodymus dėl lėšų nurašymo priverstine tvarka įmokų įsiskolinimui padengti, bet nuo 2018 m. birželio mėn. jie nėra apmokėti. 2018 m. liepos 5 d. atsakovė pateikė pareiškėjui garantinį raštą dėl skolos sumokėjimo pagal grafiką, tačiau ji nesilaikė garantiniame rašte išdėstyto mokėjimo grafiko ir nesumokėjo skolos. Taigi, pareiškėjui nepavyko išieškoti skolos atliekant priverstinio išieškojimo veiksmus.

103.

11Pagal atsakovės balanso duomenis už 2017 metus, atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (atsakovės turtas sudarė 153 398 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 123 112 Eur). Iš 153 398 Eur vertės įmonės turto, 106 320 Eur – tai trumpalaikis turtas, iš jų 77 554 Eur – tai pinigai ir jų ekvivalentai, todėl, pareiškėjo vertinimu, balanse nurodyta įmonės turto vertė šiuo metu yra sumažėjusi. Atsakovė neturi nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, jos valdytos transporto priemonės išregistruotos. Duomenų apie kitą atsakovės turimą turtą pareiškėjas neturi. Pagal 2017 metų pelno (nuostolių) ataskaitą, UAB „Feralita“ patyrė 4 144 Eur nuostolių.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 25 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Feralita“ bankroto bylą.

155.

16Teismas konstatavo, kad atsakovė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Pagal atsakovės 2018 m. rugsėjo 30 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, atsakovės turto vertė yra 147 068 Eur, pagrindinę turto dalį – 118 631 Eur – sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Pačios atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 156 843 Eur ir žymiai viršija pusę deklaruoto turto vertės. Iš atsakovės vadovo pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad įmonės veikla yra nuostolinga – 2017 metais įmonė turėjo 4144 Eur, o 2018 metais (iki rugsėjo 30 d.) – 47 114 Eur nuostolių. Atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto, jos turimos transporto priemonės yra išregistruotos, įmonėje nėra apdraustųjų asmenų. Atsakovės vadovas nepateikė teismui jokių duomenų apie vykdomą veiklą, jos perspektyvas ir apimtis. Atsakovė nuo 2018 m. gegužės mėnesio nesilaikė nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, jos įsiskolinimas VSDF biudžetui 2018 m. rugsėjo 24 d. siekė 6 543,19 Eur, o jos atžvilgiu taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos. Atsakovė taip pat turi 2 186,44 Eur deklaruotų mokesčių nepriemoką valstybės biudžetui.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atsakovė UAB „Feralita“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

207.

21Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

227.1.

23Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nebuvo aktyvus ir neišaiškino atsakovei teisės pateikti bylai teisingai išnagrinėti reikalingus duomenis. 2018 m. gruodžio 21 d. nutartyje teismas išvardino, kokius konkrečius duomenis turi pateikti atsakovė, neišaiškindamas jai, kad ji turi teisę pateikti į bylą ir kitokio pobūdžio dokumentus, t. y. duomenis apie savo vykdomą veiklą, veiklos perspektyvas ir apimtis. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas kaip pagrindą pripažinti atsakovę nemokia, be kita ko, vertino aplinkybę, kad byloje nėra duomenų apie jos vykdomą veiklą, veiklos perspektyvas ir apimtis, tačiau, kaip minėta, teismas nebuvo nurodęs atsakovei pateikti šiuos dokumentus. Bankroto bylose vyrauja viešasis interesas, todėl teismas turi pareigą išnagrinėti visas su byla susijusias aplinkybes ir priimti sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo tik tuo atveju, kai jam nelieka jokių abejonių dėl asmens nemokumo.

247.2.

25Atsakovė turi taršos leidimą, kurio pagrindu ji turi teisę supirkti antrines žaliavas ir jas realizuoti. 2017 m. birželio 21 d. atsakovės atžvilgiu visiškai nepagrįstai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o 2017 m. gegužės 10 d. buvo skirtas laikinas nuosavybės apribojimas, uždraudžiant jai disponuoti banko sąskaitomis ir jose esančiais pinigais. Nuosavybės teisių apribojimas, kurio terminas teismo nutartimis buvo pratęsiamas, padarė neigiamos įtakos atsakovės vykdomai ūkinei komercinei veiklai, sudarė kliūtis atsiskaityti su kreditoriais, disponuoti banko sąskaitose esančiais pinigais. Šiuo metu laikinas nuosavybės teisių apribojimas nėra pratęstas. Iki laikino nuosavybės teisių apribojimo pritaikymo atsakovė vykdė ūkinę veiklą ir nesusidurdavo su finansiniais nesklandumais. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo reikalavimo vykdymas būtų sustabdytas arba būtų išdėstytas jo įvykdymo terminas ir atsakovei būtų suteikta galimybė vykdyti veiklą, ji taptų pajėgi atsiskaityti su pareiškėju ir kitais kreditoriais. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė šių aplinkybių.

268.

27Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

289.

29Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

309.1.

31Prašant iškelti bankroto bylą, skolininkės nemokumas preziumuojamas, todėl skolininkei tenka pareiga įrodyti, kad ji yra moki ir gali atsiskaityti su savo kreditoriais. Atsakovė teismui pateikė 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarytą įmonės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriuose esantys duomenys nepatvirtino, kad ji yra moki ir gali įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

329.2.

33Vilniaus apygardos teismas buvo aktyvus, todėl siekdamas visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinti atsakovės finansinę padėtį, savo iniciatyva rinko įrodymus, tačiau atsakovė nepateikė visų teismo nurodytų dokumentų ir atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas vertino, kad buvo išnaudotos visos galimybės surinkti įrodymus apie atsakovės finansinę padėtį ir klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei buvo išspręstas vadovaujantis tuo metu byloje buvusiais įrodymais. Atsakovė ir dabar nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių jos nemokumą ir įrodančių, kad jos turtinė padėtis yra gera.

34Teismas

konstatuoja:

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3610.

37Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas iškėlė atsakovei bankroto bylą, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

3811.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalimi, įmonei iškeliama bankroto byla, jeigu teismas nustato, kad ji yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas); įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas). Įmonės nemokumo sąvoka apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje. Remiantis šia nuostata, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktą, ĮBĮ 5 straipsnyje išvardinti asmenys, be kita ko, įmonės kreditoriai, gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jeigu ji laiku nemoka įstatymu nustatytų mokesčių, kitų privalomų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

4012.

41Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl įmonės mokumo ar nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas turi analizuoti ir kitas nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės – teismas turi įvertinti, kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014). Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

4213.

43Nagrinėjamu atveju iš atsakovės byloje pateikto 2018 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad atsakovės turto vertė siekia 147 068 Eur. Atsakovė turi ilgalaikio turto, kurio vertė sudaro 17 217 Eur, ir trumpalaikio turto, kurio vertė – 129 851 Eur. Pagrindinę atsakovės trumpalaikio turto dalį (118 631 Eur) sudaro jos per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų vertė siekia 163 897 Eur, iš jų 156 843 Eur – tai per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2018 m. rugsėjo 30 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. jos nuostoliai sudarė 47 114 Eur, 2017 metus atsakovė baigė patyrusi 4 144 Eur nuostolių. Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro duomenų matyti, kad atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto, o pagal VĮ „Regitra“ pateiktus duomenis, atsakovė turėjo 7 transporto priemones, kurioms draudžiama dalyvauti viešajame eisme, 5 iš šių transporto priemonių yra išregistruotos. Pagal pareiškėjo pateiktą 2019 m. vasario 12 d. ataskaitą, atsakovė turi 3 apdraustuosius asmenis.

4414.

45Atsakovės finansinę padėtį charakterizuoja ir jos turimi įsiskolinimai. Pirmiau minėtoje pareiškėjo 2019 m. vasario 12 d. ataskaitoje nurodyta, kad atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui siekia 6 543,19 Eur. Šią sumą sudaro 6 539,19 Eur vertės valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ir 4 Eur mokėtinų delspinigių. Pareiškėja nurodė, kad atsakovei taikytos priverstinės įsiskolinimo išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos. Atsakovė pateikė byloje turimų įsiskolinimų sąrašus, pagal kuriuos ji turi įsiskolinimų juridiniams asmenims, taip pat darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams, o iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl šie įsiskolinimai yra išieškomi teismine tvarka (pvz. civilinės bylos Nr. L2-5310-854/2019, Nr. eL2- 33204-595/2018 ir kt.). Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovės atžvilgiu yra pradėtos vykdomosios bylos (pvz., antstolio A. Bublio vykdomas išieškojimas kreditorės ribotos atsakomybės bendrovės „Auto Kada“ naudai).

4615.

47Taigi, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad pagrindinę atsakovės turto dalį sudaro trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos), atsakovė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, jau ne pirmus metus veikia nuostolingai, turi įsiskolinimų tiek privatiems juridiniams asmenims, tiek ir valstybei ar savo darbuotojams, atsakovės įsiskolinimų (taip pat ir per vienerius metus mokėtinų sumų) vertė viršija pusę jos turimo turto vertės, atsakovė laiku nevykdo skolinių įsipareigojimų, todėl jos kreditoriai kreipiasi į teismą dėl įsiskolinimų priteisimo, jos atžvilgiu yra pradėtos vykdomosios bylos. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų savo kreditoriams, todėl jai pagrįstai iškelta bankroto byla.

4816.

49Atsakovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nepaisant to, kad byloje buvo sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas, kuris yra susijęs su viešuoju interesu, nagrinėdamas šią bylą nebuvo pakankamai aktyvus. Teismas neišreikalavo iš atsakovės visų jam reikalingų duomenų, be kita ko, duomenų apie jos vykdomą veiklą, veiklos perspektyvas ir apimtis, ir neišaiškino atsakovei teisės pačiai teikti įrodymus.

5017.

51Vertinant šiuos atsakovės teiginius, visų pirma, pažymėtina, kad civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Šiuo principu yra grindžiama civiliniame procese taikoma įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Minėta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tuo atveju, jei teismas, remdamasis į bylą pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais, nustato, kad yra pagrindas įmonei kelti bankroto bylą, o atsakovas siekia įrodyti priešingai, jis turi nurodyti teismui tai patvirtinančias aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-221/2014). Teismo pareiga būti aktyviam bankroto bylose nereiškia, kad teismas privalo būti aktyvesnis už pačią ginčo šalį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1582/2014).

5218.

53Pirmiau minėta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, kai apie savo mokumą teigianti atsakovė yra įpareigojama pagrįsti šią aplinkybę, atitinka ir įstatymų leidėjo valią, įtvirtintą ĮBĮ, kurio 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1628-370/2017).

5419.

55Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi priėmęs pareiškimą iškelti atsakovei bankroto bylą, be kita ko, nustatė atsakovei terminą iki 2018 m. gruodžio 19 d. pateikti atsiliepimą į pareiškimą ir įpareigojo atsakovės vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus privalomus pateikti duomenis. 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi teismas, tenkindamas atsakovės prašymą, pratęsė pasirengimo nagrinėti bylą terminą, nustatydamas atsakovei naują terminą (2019 m. sausio 22 d.) atsiliepimui į pareiškimą pateikti ir pakartotinai įpareigodamas atsakovės vadovą iki šios datos pateikti pirmiau minėtus ĮBĮ nurodytus dokumentus. Pažymėtina, kad nei vienoje iš minėtų nutarčių teismas neišdėstė jokių teiginių, sudarančių pagrindą atsakovei, kuri, vadovaujantis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančiais duomenimis, jau ne pirmą kartą dalyvavo teisminiame procese, vertinti, kad ji negali / neturi teisės pateikti teismui kitų įrodymų, pagrindžiančių jos poziciją, o teismo lydraščiuose, su kuriais buvo siunčiamos minėtos nutartys, be kita ko, buvo išdėstytas siūlymas pateikti visus turimus įrodymus, kuriais yra grindžiami atsakovės reikalavimai ar atsikirtimai. Atsakovės vadovas, vykdydamas teismo įpareigojimą, 2019 m. sausio 23 d. pateikė teismui atsakovės finansinę būklę apibūdinančius dokumentus, tačiau atsakovė nepateikė teismui ne tik teismo nutartyje neįvardintų įrodymų, jos manymu, pagrindžiančių tariamą jos mokumą, tačiau ir teismo pareikalauto atsiliepimo į pareiškimą iškelti jai bankroto bylą, kuriame ji galėjo išdėstyti savo motyvuotą poziciją dėl pareiškėjo reikalavimo nepagrįstumo.

5620.

57Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, kad teismas suklaidino ją dėl pareigos teikti įrodymus ir nebuvo pakankamai aktyvus. Būtent atsakovei, manančiai, kad ji yra moki, kilo pareiga pagrįsti įrodymais savo mokumą, tačiau atsakovė neįrodė šios aplinkybės. Kaip minėta pirmiau, teismas neprivalo būti aktyvesnis už pačią šalį, todėl byloje esant pakankamai duomenų, pagrindžiančių, kad atsakovė yra nemoki, teismas neprivalėjo perimti atsakovei tekusios įrodinėjimo naštos.

5821.

59Kartu pažymėtina, kad atsakovės atskirajame skunde išdėstyti paaiškinimai ir kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai, kuriuos, jos teigimu, ji būtų pateikusi bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui, neįrodo jos mokumo. Atsakovė pateikė duomenis, kad jos atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu jai buvo skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas ir areštuotos sąskaitos, šių priemonių galiojimo terminas buvo ne kartą pratęstas, atsakovė kreipėsi dėl šio ribojimo panaikinimo, jos prašymas buvo patenkintas iš dalies, šiuo metu jos atžvilgiu taikyti suvaržymai galimai yra panaikinti. Taigi, atsakovė išdėstė aplinkybes, galimai sąlygojusias finansinių sunkumų atsiradimą. Vis dėlto šios aplinkybės neįrodo, nei kad atsakovė šiuo metu yra moki, nei kad ji galės atsiskaityti su kreditoriais (be kita ko, su pareiškėju) ir sėkmingai vykdyti savo ūkinę komercinę veiklą. Nors atsakovė nurodė, kad tuo atveju, jeigu jai būtų suteikta galimybė vykdyti veiklą ir pareiškėjo reikalavimo vykdymas būtų sustabdytas arba būtų išdėstytas jo vykdymo terminas, ji taptų pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, šie teiginiai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais, be to, juos paneigia byloje esantys duomenys, kad atsakovės veikla yra nuostolinga, taip pat duomenys apie jos turto ir įsiskolinimų vertės santykį. Duomenų apie vykdomą veiklą, jos perspektyvas ir apimtis, kurių, anot atsakovės, jis negalėjo pateikti teismui dėl to, kad nebuvo tinkamai informuota apie teisę teikti įrodymus, atsakovė nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui.

6022.

61Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo jos panaikinti. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 8. 2.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovė nuo 2018 m. gegužės mėnesio nesilaikė... 10. 3.... 11. Pagal atsakovės balanso duomenis už 2017 metus, atsakovės pradelsti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 25 d. nutartimi iškėlė atsakovei... 15. 5.... 16. Teismas konstatavo, kad atsakovė yra nemoki ir negali vykdyti savo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atsakovė UAB „Feralita“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. 7.... 21. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 7.1.... 23. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nebuvo aktyvus ir neišaiškino... 24. 7.2.... 25. Atsakovė turi taršos leidimą, kurio pagrindu ji turi teisę supirkti... 26. 8.... 27. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 28. 9.... 29. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 30. 9.1.... 31. Prašant iškelti bankroto bylą, skolininkės nemokumas preziumuojamas, todėl... 32. 9.2.... 33. Vilniaus apygardos teismas buvo aktyvus, todėl siekdamas visapusiškai ir... 34. Teismas... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. 10.... 37. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 38. 11.... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 40. 12.... 41. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad klausimas dėl bankroto bylos... 42. 13.... 43. Nagrinėjamu atveju iš atsakovės byloje pateikto 2018 m. rugsėjo 30 d.... 44. 14.... 45. Atsakovės finansinę padėtį charakterizuoja ir jos turimi įsiskolinimai.... 46. 15.... 47. Taigi, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad pagrindinę atsakovės turto... 48. 16.... 49. Atsakovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nepaisant to, kad byloje... 50. 17.... 51. Vertinant šiuos atsakovės teiginius, visų pirma, pažymėtina, kad... 52. 18.... 53. Pirmiau minėta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, kai apie savo... 54. 19.... 55. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pirmosios instancijos teismas 2018... 56. 20.... 57. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 58. 21.... 59. Kartu pažymėtina, kad atsakovės atskirajame skunde išdėstyti paaiškinimai... 60. 22.... 61. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 63. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....