Byla e2-1738-464/2015
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Žibai“, viešoji įstaiga Salos etnokultūros ir informacijos centras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Frostas“, atsakovo Šilutės rajono savivaldybės bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žibai“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Energetikos objektų statyba“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybei dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Žibai“, viešoji įstaiga Salos etnokultūros ir informacijos centras.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Frostas“ 2015-06-12 pateiktame pareiškime prašė atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014, į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo Šilutės rajono savivaldybės pusėje, įtraukti pareiškėją UAB „Frostas“ , atmesti UAB „Energetikos objektų statyba“ ieškinį. Nurodė, kad ši civilinė byla buvo nutraukta Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kurioje atsakovas Šilutės rajono savivaldybė įsipareigojo ieškovui UAB „Energetikos objektų statyba“ sumokėti 200 000 Lt (57 924 Eur) žalos atlyginimo. Šilutės rajono savivaldybė kreipėsi į teismą regreso tvarka, reikalaudama priteisti 57 924 Eur solidariai iš atsakovų UAB „BalticEngineers“, UAB „Ekspertika“, UAB „Žibai“ ir UAB „Frostas“, vykdžiusių atitinkamus rangos, statybos techninės priežiūros ir kitus darbus. Todėl į civilinę bylą Nr. 2-1253-112/2014 trečiaisiais asmenimis privalėjo būti įtraukti ir UAB „BalticEngineers“ bei UAB „Frostas“. Ši bylą pareiškėjui sukėlė teisines pasekmes, nes atsakovas joje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis kaip prejudicinėmis remiasi ir naujai iškeltoje civilinėje byloje. Pareiškėjo neįtraukus į civilinę bylą Nr. 2-1253-112/2014, iš pareiškėjo buvo atimta teisė būti išklausytam, išsakyti savo nuomonę, pateikti argumentus dėl taikos sutarties įtakos jo teisėms ir pareigoms.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi pareiškėjo UAB „Frostas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014, kurios proceso atnaujinimo prašo pareiškėjas, buvo sprendžiama dėl žalos ieškovui atlyginimo, kuriam priklausantis turtas buvo apgadintas atliekant remonto darbus atsakovui Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame objekte. Nors ir šioje byloje trečiaisiais asmenimis dalyvavę asmenys, ir pareiškėjas UAB „Frostas“ atsakovui atliko rangos, statybos techninės priežiūros bei kitus darbus, dėl kurių galbūt ir buvo padaryta žala ieškovui, tiesioginiai civilinės atsakomybės santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tik tarp ieškovo ir atsakovo, o ne tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų bei pareiškėjo. Teismas pažymėjo ir tokią aplinkybę, kad civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014 kilęs ginčas nebuvo išspręstas iš esmės, t. y. nebuvo nustatinėjamos ir vertinamos bylos aplinkybės, šalių paaiškinimai, įrodymai, o joje patvirtinta taikos sutartis atspindi tik šalių valią išspręsti kilusį ginčą taikiai. Todėl taikos sutartimi dėl pareiškėjo bei trečiųjų asmenų teisių ir pareigų nepasisakyta. Teismo vertinimu, pareiškėjas savo teises gali bei turi ginti būtent Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1253-524/2015, kurioje ir sprendžiamas iš rangos sutarties kilęs ginčas tarp atsakovo ir trečiųjų asmenų bei pareiškėjos.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

8Pareiškėjas UAB „Frostas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pareiškėjas su atsakovu yra susijęs tokiais pat teisiniais santykiais, kaip ir tretieji asmenys UAB „Žibai“, VšĮ Salos etnokultūros ir informacijos centras, tačiau pareiškėjas nebuvo įtrauktas į bylą, negalėjo ginti savo interesų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Atsakovas tiesiogiai nedalyvavo jam priklausančio administracinio pastato dalies rekonstrukcijoje, todėl jam nebuvo iki galo suprantamos ir žinomos kitos pastato dalies sienų sueižėjimo priežastys ir techniniai niuansai. Pareiškėjo dalyvavimas galėjo turėti didelės reikšmės bylos baigčiai, atsakovas galimai nebūtų sutikęs sudaryti jam ir tretiesiems asmenims nepalankios taikos sutarties.
 2. Būtent šioje byloje patvirtintos taikos sutarties pagrindu atsakovas 2015-05-14 pareiškė regresinį ieškinį bendraatsakoviams UAB „BalticEngineers“, UAB „Ekspertika“, UAB „Žibai“, UAB „Frostas“, reikalaudamas solidariai priteisti 57 924 Eur žalos atlyginimo. Taikos sutartis turi tiesioginės įtakos pareiškėjui, kadangi jos pagrindu pareikštas reikalavimas jam ir kitiems tretiesiems asmenims. Taikos sutarties patvirtinimas, nustatant nuostolių dydį, turi tiesioginės įtakos pareiškėjui, nes taikos sutarties šalys, tvirtindamos taikos sutartį teisme, neinformavusios pareiškėjo dėl taikos sutarties sudarymo, atėmė galimybę pareiškėjui išsakyti savo nuomonę teisme, pateikti argumentus dėl taikos sutarties sudarymo negalimumo, dėl šio susitarimo įtakos jų teisėms bei nuostolių dydžio.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi dėl panašių priežasčių atnaujino procesą teisine prasme panašioje civilinėje byloje Nr. e2-578-516/2015. Minėtoje byloje teisėjų kolegija rėmėsi aktualia kasacinio teismo praktika ir padarė išvadą, kad, neįtraukus pareiškėjo į civilinės bylos nagrinėjimą, buvo pažeistos įstatymo saugomos pareiškėjo teisės bei interesai, jo teisė būti išklausytam, o tai galėjo turėti įtakos ir jo materialiųjų interesų pažeidimui. Pagal kasacinio praktiką patvirtinta taikos sutartis gali būti nutraukta, pripažinta negaliojančia ar pakeista tik CPK įtvirtintomis teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo kontrolės formomis bei taikant proceso atnaujinimo institutą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2008, 2010-03-15 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-108/2010, 2011-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2011, 2013-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013).

9Atsakovas Šilutės rajono savivaldybė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Tik atnaujinus ir iš esmės išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1253-112/2014 būtų įgyvendintas teisingumas. Šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2- 1253-524/2015 nustačius, kad žalos dydis yra mažesnis arba jos atsiradimo priežastys nesusijusios su trečiųjų asmenų veiksmais, atsakovas patirtų nepagrįstus nuostolius, kuriuos taptų labai sudėtinga, o galimai ir neįmanoma padengti. Faktinių aplinkybių nustatymas būtent civilinėje byloje Nr. 2-1253- 112/2014 turi esminės reikšmės atsakovui.
 2. Sprendimas dėl taikos sutarties sudarymo buvo priimtas atsakovui nežinant visų faktinių aplinkybių dėl žalos atsiradimo, todėl buvo siekiama kiek įmanoma sumažinti žalos dydį ir išvengti brangiai kainuojančio bylinėjimosi, ieškovas darė spaudimą kuo greičiau susitarti taikos sutartimis, kas neleido teismui ir atsakovui išsiaiškinti visų faktinių aplinkybių. Pareiškėjo dalyvavimas bei argumentų pateikimas prašomoje atnaujinti byloje galėjo turėti didelės reikšmės bylos baigčiai ir atsakovas galimai nebūtų sutikęs sudaryti taikos sutartį su ieškovu.
 3. Pareiškėjas privalėjo būti įtrauktas į bylos procesą teismo iniciatyva pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį šalims to net nepaprašius, kadangi teismui pagal pateiktas faktines bylos aplinkybes buvo žinoma, jog Šilutės rajono savivaldybei ieškinys pareikštas ne kaip tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui, o kaip asmeniui, atsakingam už jo pasitelktų asmenų padarytą žalą (CK 6.257 str.). Teismas, įtraukdamas į bylą kitus trečiuosius asmenis, turėjo nustatyti, ar nėra kitų suinteresuotų asmenų, kuriems bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms.

10Trečiasis asmuo UAB „Žibai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014 UAB „Žibai“ buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, todėl buvo tikslinga įtraukti ir pareiškėją, kadangi jis vykdė statybos darbų techninę priežiūrą, jo pateiktos faktinės aplinkybės būtų padėję išsiaiškinti visas bylos aplinkybes, kas galimai būtų pakeitę bylos baigtį. UAB „Frostas“ neturėjo galimybės gintis nuo ieškinio naudojantis jam įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis.
 2. Pats teismas pripažino, kad kilęs ginčas iš esmės išspręstas nebuvo, nebuvo nustatinėjamos ir vertinamos bylos aplinkybės, šalių paaiškinimai, įrodymai. Faktinių aplinkybių nustatymas civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014 turi esminės reikšmės, priešingu atveju liktų galioti formalaus bylos nagrinėjimo pasekmės, kas prieštarauja teisingumo įgyvendinimo principams.

11Ieškovas UAB „Energetikos objektų statyba“ atsiliepime prašo pareiškėjo UAB „Fostas“, atsakovo Šilutės rajono savivaldybės ir trečiojo asmens UAB „Žibai“ atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Tiesioginiai civilinės atsakomybės santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tarp asmens, kuriam nuosavybės teise priklausė remontuojamas objektas (atsakovo) ir asmens, kuris dėl remonto darbų patyrė žalą (ieškovo). Tretieji asmenys atsako tiesiogiai objekto savininkui (atsakovui). Pareiškėjo nurodomas atnaujinimo pagrindas netaikytinas, nes pareiškėjui teismo patvirtinta laikos sutartis jokių teisių ir pareigų nesukūrė.
 2. Sudaryta taikos sutartis, kurią patvirtino teismas, pareiškėjui neturi prejudicinės galios nes teismas ja jokiu faktų nenustatinėjo. Be to, taikos sutartimi negali būti nustatomi prejudiciniai faktai, nepriklausomai nuo to, kurioje proceso stadijoje ar kokia teisena ji buvo patvirtinta. Naujai paaiškėjusios aplinkybės sudarytai taikos sutarčiai neturi reikšmės, kadangi šalys jas gali įrodinėti kituose teisminiuose procesuose.
 3. Pareiškėjas, norėdamas atnaujinti procesą dėl taikos sutarties, turėtų ją ginčyti bendraisiais sandorių negailimo pagrindais. Tačiau nei CPK 366 straipsnio 1 dalyje esančių aplinkybių, nei sandorio negaliojimo pagrindų pareiškėjas nenurodė.
 4. Pareiškėjo cituojamoje Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-09 nutartyje Nr. e2- 578-516/2015 sutampa tik kreipimosi dėl bylos atnaujinimo teisinis pagrindas, tačiau faktinės bylos aplinkybes yra iš esmės skirtingos.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirieji skundai netenkintini.

14Dėl pareiškėjo UAB „Frostas“ teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.)

15Proceso atnaujinimo instituto paskirtis – ištaisyti teisines arba faktines klaidas, jei jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose procesiniuose dokumentuose. Atsižvelgiant į proceso atnaujinimo, kaip išimtinės teismų procesinių sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo tikrinimo formos, paskirtį, CPK normos imperatyviai reglamentuoja tiek tokio atnaujinimo pagrindus, tiek ir tvarką. Pagal CPK 370 straipsnio 1 bei 3 dalis, teismas gali nutartimi atnaujinti procesą tik nustatęs, jog prašymas atnaujinti procesą atitinka procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, yra paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino (CPK 368 str. 1 d.) ir yra pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Laikantis rungimosi, dispozityvumo ir šalių lygiateisiškumo principų, bylos proceso atnaujinimo siekianti šalis turi nurodyti konkretų faktinį proceso atnaujinimo pagrindą, motyvus, pateikti proceso atnaujinimo pagrindo buvimą patvirtinančius įrodymus bei pagrįsti prašymo padavimo terminų skaičiavimą (CPK 369 str.).

16Pareiškėjas UAB „Frostas“ procesą civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014 prašo atnaujinti remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu (teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens materialiųjų teisių ar pareigų) ir teigia, kad jis negalėjo šioje byloje ginti savo interesų. Pažymėtina, kad tokiame prašyme nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybių, t. y. kad pareiškėjas, jeigu jis būtų dalyvavęs bylos nagrinėjime, būtų teikęs paaiškinimus apie tikrąsias žalos ieškovui atsiradimą nulėmusias priežastis, dėl ko atsakovas galimai nebūtų pasirašęs taikos sutarties. Teismų praktikoje jau suformuota taisyklė, kad proceso atnaujinimo institutu nedalyvavęs bylos nagrinėjime asmuo gali pasinaudoti tik nurodęs materialiosios teisės norma pagrįstą konkrečią savo teisę ar įstatymo saugomą interesą, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs jo į procesą, bei pateikęs įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų pareiškėjo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Procesas analizuojamu pagrindu gali būti atnaujinamas tik tuomet, kai teismo sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą pareiškėjo teisių ar jo pareigų, kai teismo sprendimas jam sukuria teisių ar pareigų arba kai tokiu teismo sprendimu pažeistos jo teisės ar įstatymo saugomi interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2015).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Frostas“ neįvardija nei kokias jo įstatymo saugomas teises pažeidė, nei kokias pareigas jam nustatė šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis, juolab kad net ir dalyvaudamas bylos nagrinėjime trečiuoju asmeniu jis nebūtų galėjęs sukliudyti šalims susitarti taikiai, nes taikos sutarties tarpusavio nuolaidų ir kompromisų būdu sudarymas yra išimtinė šalių, o ne kitų bylos dalyvių teisė (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Savo interesų pažeidimą pareiškėjas iš esmės sieja su vienintele aplinkybe, kad tokios sutarties patvirtinimas teismo nutartimi turi prejudicinę reikšmę (CPK 182 str. 2 p.), dėl ko Šilutės rajono savivaldybei, pareiškusiai jam regresinį reikalavimą kitoje civilinėje byloje, jau nereikės įrodinėti nei prašomo priteisti žalos fakto, nei dydžio, bet bus galima tiesiogiai remtis teismo patvirtinta taikos sutartimi. Tačiau su tokia pareiškėjo, o ir kitų atskiruosius skundus padavusių asmenų, pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Taikos sutarties patvirtinimo faktas pats savaime pareiškėjo UAB „Frostas“ teisėms ar pareigoms įtakos neturi. Taikos sutarties esmė – tarpusavio kompromisas, šalių pasiektas natūralus derybinio proceso metu. Tokiame procese, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, pasiekti susitarimai neturi faktų konstatuojamosios, o todėl - ir prejudicinės reikšmės, nes kompromisiniai susitarimai ne visada atspindi tikrąją situaciją. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi reikšmę tik šios sutarties šalių subjektinių teisių ir pareigų nustatymui, t. y. turi teises ir pareigas nustatančią reikšmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Šių išaiškinimų kontekste nėra pagrindo išvadai, kad teismo patvirtina taikos sutartimi buvo pasisakyta dėl pareiškėjo UAB „Frostas“ materialiųjų teisių ir pareigų ar kad taikos sutartis savaime sukūrė jam atitinkamas teises ar pareigas. Aplinkybių, susijusių su visomis pareiškėjo UAB „Frostas“ (bei kitų solidariųjų atsakovų) galimos sutartinės civilinės atsakomybės sąlygomis (žalos, neteisėtų veiksmų, priežastinio, ryšio, kaltės), nustatymas bei vertinimas priskirtinas bylą pagal Šilutės rajono savivaldybės ieškinį nagrinėjančio teismo prerogatyvai. Vadinasi, taikos sutarties patvirtinimas neeliminuoja pareiškėjo UAB „Frostas“ ar kitų solidariųjų atsakovų galimybių gintis nuo Šilutės rajono savivaldybės ieškinio, pareikšto regreso tvarka, reikalavimų. Todėl tokie atskirųjų skundų argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

18Dėl atsakovo Šilutės rajono savivaldybės ir trečiojo asmens UAB „Žibai“ atskirųjų skundų

19Kaip byloje nustatyta, Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/21014 buvo patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovo UAB „Energetikos objektų statyba“ ir atsakovo Šilutės rajono savivaldybės, kuria atsakovas sutiko ieškovui sumokėti 200 000 Lt (57 924 Eur) žalos atlyginimą ir civilinės bylos nagrinėjimas nutrauktas (CPK 293 str. 5 d., 294 str.). Taikos sutartis – tai jos šalių susitarimas, kuriuo nustatomos abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygos. Teismui patvirtinus šalių taikos sutartį ji įgyja res judicata galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu (CPK 18 str.). Jei asmuo pageidauja ginčyti tokią sutartį, jis turi paisyti materialiosios ir proceso teisės reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-686/2015). Šiame kontekste atsakovo Šilutės rajono savivaldybės ir trečiojo asmens UAB „Žibai“ atskirųjų skundų argumentai, kad taikos sutartis buvo sudaryta (ir patvirtinta teismo) atsakovui gerai nežinant visų faktinių aplinkybių, susijusių su žalos atsiradimu, kad ieškovas darė spaudimą sudaryti tokią sutartį, kad ginčas galėjo būti teismo išspręstas neteisingai, kad bylos baigtis galėjo būti kitokia, taip pat nepatvirtina skundžiamos nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo.

20Viena vertus, atsakovas ir trečiasis asmuo nėra pateikę savarankiškų prašymų atnaujinti procesą CPK 366 straipsnyje nurodytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl su kitokiu, nei CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu, proceso atnaujinimo pagrindu susijusios aplinkybės neanalizuotinos. Kita vertus, proceso atnaujinimas nėra nauja ar papildoma civilinės bylos nagrinėjimo stadija, kurioje teismas dar kartą įgyvendintų įrodinėjimo procesą, ir tą riboja ne teismas, o įstatymų leidėjo pasirinkta pozicija. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata principui. Todėl galutinio ir įsiteisėjusio procesinio teismo sprendimo panaikinimas peržiūros procese reikštų nukrypimą nuo teisinio apibrėžtumo principo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu konkrečiu atveju aktualu ir tai, kad pagal CPK 13 straipsnyje įtvirtintą byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo (autonomijos) principą, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Atsakovas pats sprendė, kaip ir kokiu būdu ginti savo teises jam inicijuotoje civilinėje byloje ir kokią bylinėjimosi taktiką pasirinkti, nereikalavo į bylos nagrinėjimą įtraukti dalyvauti atsakovo pusėje pareiškėjo UAB „Frostas“, su kuriuo galėtų derinti savo procesinę poziciją ir / ar byloje atliktinus procesinius veiksmus. Dar daugiau, jis pasinaudojo viena iš procesinių teisių - bet kurioje proceso stadijoje išspręsti ginčą su ieškovu taikiai, ir teismas bylą nutraukė ne savo iniciatyva, o patvirtindamas šalių pasirašytą taikos sutartį kaip susitarimo rezultatą.

21Dėl teismų precedentų taikymo

22Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime yra nurodęs, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Tokį patį aiškinimą yra nuosekliai išplėtojęs ir kasacinis teismas savo praktikoje. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pareiškėjo UAB „Frostas“ skundo argumentais, kad dėl panašių priežasčių Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-578-516/2015, jau yra atnaujinęs procesą byloje, baigtoje taikos sutartimi. Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra analogiškos arba labai panašios į atskirajame skunde cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo bylos faktines aplinkybes. UAB „Frostas“ cituojamoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo teisės būti išklausytam principo pažeidimą pareiškėjo (išieškotojo) atveju, kurio naudai anksčiau buvo atliktas teisinis veiksmas (t. y. turto arešto aktu pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą areštuotas turtas) ir kuris nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, kurioje sudaryta taikos sutartis dėl šio turto. Taigi pareiškėjo UAB „Frostas“ nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pateikti CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto aiškinimo ir taikymo klausimai, kaip ir kiti apeliantų cituojami kasacinio teismo išaiškinimais šioje byloje precedentinės galios neturi (CPK 4 str.).

23Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino teisinius bei faktinius aspektus, susijusius su pareiškėjo prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, ir padarė tinkamą išvadą, kad proceso atnaujinimo pagrindas, numatytas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte, nagrinėjamu atveju neegzistuoja. Aptarti ir kiti atskirųjų skundų argumentai ar pareiškėjo UAB „Frostas“ 2015-12-07 per EPP sistemą pateiktas pranešimas dėl kitos civilinės bylos sustabdymo teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

25Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Atskirųjų skundų netenkinus, iš apeliantų priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

26CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Vadovaujantis minėto straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose.

27Ieškovas UAB „Energetikos objektų statyba“ prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant 2015-08-17 atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Iš 2015-12-09 apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų (2015-12-08 pažymos, 2015-08-31 PVM sąskaitos faktūros, teisinių paslaugų ataskaitos, 2015-10-20 vietinio mokėjimo nurodymo) nustatyta, kad ieškovas turėjo 677,60 Eur išlaidų už atsiliepimo į atskiruosius skundus parengimą. Tačiau šiuo atveju už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą prašoma priteisti 677,60 Eur suma, viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (nuo 2015-03-20 galiojanti redakcija) 8.16 punkte numatytą maksimalų dydį - 279,92 Eur (699,8 x 0,4). Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų sudėtingumą, byloje paruoštų šalių procesinių dokumentų (atskirųjų skundų bei atsiliepimo į juos) apimtį, nėra pagrindo didesnės, nei rekomenduojamos, bylinėjimosi išlaidų sumos priteisimui (CPK 3 str. 7 d.). Todėl ieškovui priteistina 279,92 Eur teisinės pagalbos išlaidų, t. y. po 93,30 Eur suma iš kiekvieno apelianto (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 24 nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Frostas“ (juridinio asmens kodas 300638665), Šilutės rajono savivaldybės (juridinio asmens kodas 18872332) ir uždarosios akcinės bendrovės „Žibai“ (juridinio asmens kodas 177087499) po 93 (devyniasdešimt tris) eurus ir 30 euro centų bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno uždarajai akcinei bendrovei „Energetikos objektų statyba“ (juridinio asmens kodas 277074990).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Frostas“ 2015-06-12 pateiktame pareiškime prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi pareiškėjo UAB... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 8. Pareiškėjas UAB „Frostas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybė atskirajame skunde prašo panaikinti... 10. Trečiasis asmuo UAB „Žibai“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. Ieškovas UAB „Energetikos objektų statyba“ atsiliepime prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirieji skundai netenkintini.... 14. Dėl pareiškėjo UAB „Frostas“ teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7... 15. Proceso atnaujinimo instituto paskirtis – ištaisyti teisines arba faktines... 16. Pareiškėjas UAB „Frostas“ procesą civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Frostas“ neįvardija nei kokias jo... 18. Dėl atsakovo Šilutės rajono savivaldybės ir trečiojo asmens UAB... 19. Kaip byloje nustatyta, Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi... 20. Viena vertus, atsakovas ir trečiasis asmuo nėra pateikę savarankiškų... 21. Dėl teismų precedentų taikymo... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime yra nurodęs,... 23. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 25. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas bylinėjimosi... 26. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 27. Ieškovas UAB „Energetikos objektų statyba“ prašo priteisti jam... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 24 nutartį palikti nepakeistą.... 30. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Frostas“ (juridinio asmens...