Byla 2-3140-769/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovei L. P. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 6341,54 Lt skolą, 344,77 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2013-03-12 viešu paskelbimu specialiame interneto puslapyje), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str., 142 str. 4 d.).

4 Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad atsakovei nuo 1995-01-03 nuosavybės teise priklauso butas, adresu ( - ). Ieškovė atsakovės butui tiekė šilumos energiją, tačiau atsakovė nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. spalio mėn. (imtinai) nemokėjo ieškovei už teikiamas paslaugas. Atsakovės skola už tiektą šilumos energiją sudaro 6341,54 Lt. Tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė tiekė šilumos energiją į butą, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei, o pastaroji privalėjo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl energijos kokybės, skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6341,54 Lt skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 344,77 Lt delspinigių, t.y. - 0,04 procentų dydžio „remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr.124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 p. Ieškinys dalyje dėl delspinigių priteisimo atmestinas. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

7Iš bylos duomenų matyti, jog rašytinė šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su atsakove ( vartotoja) nėra sudaryta, netesybos paskaičiuotos vadovaujantis nes rašytinė šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su atsakove nėra sudaryta, netesybos paskaičiuoja vadovaujantis nutarimu, kai tuo tarpu Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatos nustato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma. 1995-01-26 LR įstatymas Nr.I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustato delspinigius fiziniams asmenims, laiku nesumokėjusiems tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas analogišką ginčą dėl UAB „Vilniaus energija“ skaičiuojamų delspinigių dar 2008 metais nutartyje Nr. 2A-148-492/2008 yra nurodęs, kad uždaroji akcinė bendrovė nepatenka į 1995-01-26 įstatymo Nr.I-775 1 straipsnyje išvardintų asmenų ratą, nes nėra nei valstybės nei savivaldybės įmonė. 2010-05-17 Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas analogišką UAB „Vilniaus energija“ ieškinį yra išaiškinęs, kad ieškovui nesant nei valstybės, nei savivaldybės įmonei, teikiančiai komunalines paslaugas, „taikytinos bendros įstatymo nuostatos- dėl netesybų ir jų dydžio neabejotinai turi būti susitarta raštu (CK 6.72 str.)“. Kadangi įrodymų apie susitarimą dėl delspinigių su atsakove byloje nėra, delspinigiai iš atsakovės nepriteistini. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-735-265/2012 yra nurodęs, kad ieškovei AB „Klaipėdos energija“ 1995-01-26 įstatymas Nr. I-775 nėra taikytinas, nes savo reikalavimus priteisti delspinigius „kildina už pavėlavimą sumokėti už šilumos energiją, o ne už suteiktas nuomos ar komunalines paslaugas“. Be to, kaip matyti iš mokesčių paskaičiavimo pažymų, ieškovė į teismą kreipėsi dėl delspinigių, paskaičiuotų nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. balandžio mėn. bei nuo 2012 m. gegužės mėn. iki 2012 m. spalio mėn., kai įstatyme įtvirtintas sutrumpintas šešių mėnesių ieškininės senaties terminas.

8CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-02-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

9Patenkinus ieškinį iš dalies, laikant, kad patenkinta 95 procentai ieškinio reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 191,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 350,90 Lt teisinių procesinių dokumentų (ieškinio) parengimui, vadovaudamasi 2005-05-02 Lietuvos Aukščiausiojo teismo konsultacija bei LR CPK 88 str. 1 d. 8 p. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija nėra norminis aktas, taikytinas bylose. LR Teismų įstatymo 33 straipsnyje nurodyti bylų nagrinėjimo teisės šaltiniai,- nagrinėdami bylas, teismai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie neprieštarauja įstatymams; teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis bei Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus, nutarimus ir nutartis.

10Asmens konstitucinė teisė į gynybą, taip pat teisė turėti advokatą suponuoja valstybės pareigą kiekvienam asmeniui užtikrinti tinkamą jo teisės į gynybą įgyvendinimą ir kvalifikuotą teisinės pagalbos teismuose teikimą, o ši pareiga gali būti įvykdyta tik visiems atstovams, atstovaujantiems asmenims teismuose, nustačius vienodus itin aukštos profesinės kvalifikacijos, patirties ir reputacijos reikalavimus, taip pat reikalavimus, užtikrinančius atstovų drausminę ir civilinę atsakomybę už aplaidų ir neetišką profesinių pareigų atlikimą. Atstovavimo civiliniame procese tikslas nebūtinai gali būti įsitraukti į procesą atstovaujamojo vardu ir pakeisti jį procese, bet teikti dalyvaujančiam nagrinėjant bylą atstovaujamajam kvalifikuotą teisinę pagalbą. Atstovaujamojo teisių apimtį apibrėžia įstatymas, o atstovas įgaliojime gali ją tik susiaurinti [CPK 59 str.] (E.Laužikas, V.Mikelėnas, V.Nekrošius Civilinio proceso teisės I t. 284 p.). Įvertinus aukščiau išdėstytą, Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimą (Teismų praktika, biuletenis 2005-02-03), jog <...> procesinių dokumentų surašymas ir pateikimas yra proceso sudedamoji dalis, šio proceso pradžia, o kai šiuos veiksmus atlieka asmens atstovas pagal pavedimą, atsiranda sutartinio atstovavimo teisme teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, laikytina, kad ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų parengimą priskirtinos prie atstovavimo išlaidų. Pagal 2011-11-16 atstovavimo sutartį ieškovę teismuose atstovauja advokatas Mindaugas Badaras, būtent jį ieškovė įpareigojo pateikti ieškinį teismui. Kadangi teismui pateiktame ieškinyje nėra jokių duomenų, kad ieškovę byloje atstovauja UAB „Gelvora“ kartu su advokatu Mindaugu Badaru (priešingai, ieškinio 4 dalyje nurodyta, kad ieškovės atstovu byloje bus tik advokatas Mindaugas Badaras), ieškinys advokato surašytas 2013-01-25, todėl visiškai nepagrįstas reikalavimas priteisti iš atsakovės 350,90 litų už UAB „Gelvora“ neva 2013-01-09 surašytą ir pateiktą teismui ieškinį. Be to, teismas nenorėtų tikėti, kad ieškovo atstovui, aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčiam advokatui, suteikti įgaliojimai apsiriboja trečio asmens, užsiimančio skolų išieškojimu, neturinčio teisės ieškovo vardu teikti ieškinio teismui, dokumentų pasirašymu. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-735-265/2012, yra nurodyta, kad teisinių paslaugų pirkimas su tikslu parengti nesudėtingus procesinius dokumentus negali būti laikytinas būtinomis išlaidomis ir priskirtas prie bylinėjimosi išlaidų, kad ieškovė turi pas ją dirbančius teisininkus, todėl teisinių paslaugų pirkimas su tikslu parengti nesudėtingus procesinius dokumentus ir dėl šios priežasties negali būti laikytinas būtinomis išlaidomis ir priskirtas prie bylinėjimosi išlaidų, kurias turėtų sumokėti atsakovė. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog AB „Klaipėdos energija“ yra išdavusi įgaliojimą savo įmonės darbuotojui teisininkui S. V. atstovauti ją teisme, su teise <...> pateikti ir pasirašyti ieškinį, apskųsti teismo sprendimą (kas yra daroma kitose bylose), todėl, teismo nuomone, savivaldybės kontroliuojamos bendrovės (Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 75,24 proc. akcijų) reikalavimas iš kiekvieno įsiskolinusio miesto gyventojo priteisti po 350,90 litų už nesudėtingo procesinio dokumento, neva, surašymą bendrovei „Gelvora“ yra nepagrįstas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str. 1, 5, 7 d., 270 str., 286 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos energija“, buveinė – Danės g. 8, Klaipėda, į. k. 140249252, a. s. Nr. ( - ), banke AB SEB bankas, iš atsakovės L. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 6341,54 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną Lt 54 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-02-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 191,00 (vieną šimtą devyniasdešimt vieną Lt) sumokėto žyminio mokesčio.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai