Byla e2-412-664/2015
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės V. B

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “4finance“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės V. B.,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 539,71 Eur skolą, kurią sudaro 289,62 Eur negrąžinta paskolos suma ir 250,09 Eur palūkanų, taip pat - 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur žyminio mokesčio. Reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovė neįvykdė savo prievolių pagal šalių sudarytą paskolos sutartį, t. y. laiku negrąžino paskolos.

3Atsakovės buvimo vieta nežinoma, todėl procesiniai dokumentai įteikti jai viešo paskelbimo būdu 2015 m. gegužės 19 d. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą apie civilinės bylos iškėlimą (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnis).

4Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys priimtas 2015 m. gegužės 5 d. teisėjos rezoliucija, todėl ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalis).

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė per sistemą www.vivus.lt 2012 m. spalio 8 d. su ieškovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9938622002, pagal kurią atsakovei buvo suteikta 144,81 Eur paskola 30 dienų terminui. Atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti iki 2012 m. lapkričio 8 d. 2012 m. spalio 16 d. ir 2012 m. lapkričio 13 d. atsakovė pateikė prašymus papildomai kredito sumai - po 72,41 Eur trijų mėnesių laikotarpiui. Atsakovė remdamasi Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2013 m. balandžio 21 d. ir iki šios datos privalėjo grąžinti 289,62 Eur. Atsakovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2013 m. balandžio 21 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį. Pagal Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. ir 7.1. punktus atsakovė praleidusi kredito mokėjimo terminą, ieškovui įsipareigojo mokėti palūkanas, skaičiuojamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką (skaičiuojamos ir nuo priskaičiuotų palūkanų). Byloje duomenų, jog atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę, nėra.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalį, 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, laiku ir sąžiningai. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad kreditą ar jo dalį ieškovui grąžino. Atsakovė pažeidė sutartį, kadangi per nustatytą terminą kredito ieškovui negrąžino, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 289,62 Eur negrąžintos paskolos (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnis).

10Šalių sudarytos sutarties 7.1 punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ ar palūkanų mokėjimo terminą, sutarties 4.1 punkte nurodyta bendra palūkanų norma yra skaičiuojama nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas metines palūkanas. Ieškovas už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 21 d. iki 2013 m. spalio 7 d. paskaičiavo 250,09 Eur palūkanų, kurias prašo priteisti iš atsakovės.

11Ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 101,51 %,(Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 165,00 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 21 d. iki 2013 m. spalio 7 d., iš viso paskaičiuota 250,09 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota 250,09 Eur palūkanų suma, beveik lygi suteikto kredito sumai, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiamas. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis Civilinio kodekso 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, paskaičiuotų už penkis mėnesius, dydis mažintinas per pusę,- iki 125,05 Eur, kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

13Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių sutartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015 m. gegužės 5 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėjo žyminio mokesčio). Ieškovas prašė iš atsakovės priteisti 539,71 Eur sumą. Teismas patenkino ieškovo reikalavimą iš dalies ir priteisė iš atsakovo 414,67 Eur, t.y. patenkino 77 proc. pareikštų reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai turėtų būti proporcingai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (11,55 Eur) (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis), tačiau įstatymas numato minimalų žyminio mokesčio dydį turtiniuose ginčuose (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis), todėl iš atsakovės ieškovui priteisiama 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės V. B., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “4finance”, įmonės kodas 301881644, naudai 289,62 Eur negrąžintos paskolos sumą, 125,05 Eur palūkanų, 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 429,67 Eur ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 414,67 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. gegužės 5 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 539,71 Eur skolą, kurią sudaro... 3. Atsakovės buvimo vieta nežinoma, todėl procesiniai dokumentai įteikti jai... 4. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Ieškinys priimtas 2015 m. gegužės 5 d. teisėjos rezoliucija, todėl ši... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė per sistemą www.vivus.lt... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalį, 6.200... 10. Šalių sudarytos sutarties 7.1 punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus... 11. Ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog... 13. Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas, neįvykdęs savo... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės V. B., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...