Byla e2-25452-920/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Deneira“ ieškinį atsakovui N. Z., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Deneira“ prašė teismo priteisti iš atsakovo N. Z. 28,96 Eur skolą, 110,01 Eur palūkanas, 131,02 % metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos (28,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 90 Eur ikiteisminio išieškojimo ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-11-26 specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) (b.l. 16-17). Remiantis LR CPK 130 str., laikytina, jog atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 7). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pirminis kreditorius UAB „Ferratum“, teikiantis paskolas klientams, pateikusiems paraiškas paskolai gauti trumposiomis žinutėmis (SMS), kurių paskolų teikimo sąlygos skelbiamos viešai tinklalapyje www.ferratum.lt (www.minipaskola.lt), sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 28,96 Eur (100 Lt) paskola 15 dienų laikotarpiui, pervedant į atsakovui paraiškoje nurodytą sąskaitą. Atsakovas suteiktą paskolą priėmė, teise atsisakyti nuo paskolos sutarties nepasinaudojo, tačiau nustatytu terminu pirminiam kreditoriui paskolos negrąžino. 2014-12-19 pirminis kreditorius UAB „Ferratum“ skolos iš atsakovo reikalavimo teisę perleido naujam kreditoriui – ieškovui UAB „Deneira“. Atsakovas raštu buvo informuotas apie kreditoriaus pasikeitimą ir buvo paprašyta sumokėti tai dienai susidariusią skolą, tačiau su naujuoju kreditoriumi skolininkas neatsiskaitė. Remiantis Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 p., atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi kredito pinigais mokėti 131,02 proc. dydžio metines palūkanas. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas jam skolingas 28,96 Eur sumą negražinto kredito, 110,01 Eur palūkanų.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „Ferratum“ ar naujuoju kreditoriumi UAB „Deneira“, todėl iš jo priteistina 28,96 Eur skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

8Ieškovas prašo priteisti 110,01 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais, taikant 131,02 proc. metinių palūkanų dydį ir 131,02 proc. metinių palūkanų nuo priteistos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo. Pridėtoje vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad bendra kredito metinė norma yra 248,26 proc. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

9CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos dydį, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio, terminą, kuriam buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus beveik trejiems metams, metinės palūkanos skaičiuotos už 1057 dienas. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir esamą skolos sumą kuri yra 28,96 Eur bei remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas 6 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 18,34 Eur palūkanų.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti 131,02 % metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos, t. y. nuo 28,96 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies. Didesni negu CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria (CK 6.37 straipsnio 1, 3 dalys), tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju teismas turi teisę sumažinti per dideles sutartines palūkanas. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą, todėl ir palūkanų dydis mažintinas 6 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 21,83 % metinės palūkanos nuo priteistos kredito sumos (28,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą, neįskaičiuojant 28,96 Eur kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

13Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas – 90 Eur už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas. Teismas laiko, kad reikalavimas dėl 90 Eur skolos administravimo išlaidų priteisimo yra neįrodytas, kadangi iš Skolų valdymo konsultacijų teikimo sutarties nėra galimybės nustatyti, už kokių dokumentų parengimą buvo patirtos šios išlaidos. Prie bylos pridėtas įrodymas, kad ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, tačiau tai neįrodo, kad dėl to patirtos 90 Eur išlaidos, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 90 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas.

14Ieškovas prašo priteisti 130 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad minėtas išlaidas ieškovas patyrė sumokėdama UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnyba“ už ieškinio parengimą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015 nurodė, kad CPK 56 str. numatytas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių būtų atstovais pagal pavedimą teisme. Ieškovui procesinius dokumentus parengęs juridinis asmuo UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnyba“ į minėtą sąrašą nepatenka. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 taip pat išaiškinta, kad atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos bei pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte, todėl ieškovo reikalavimas dėl 130 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

15Pateikdama ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, ieškovas sumokėjo 15 Eur minimalų žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovui, kadangi nuo tenkintų reikalavimų sumos valstybei privalo būti mokamas minimalus žyminis mokestis (CPK 93 straipsnis).

16Iš atsakovo pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2014 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

17Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo N. Z. a.k. ( - ) ieškovo UAB „Deneira“, į. k. 302880890 naudai – 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų, 96 ct) negrąžinto kredito, 18,34 Eur (aštuoniolika eurų, 34 ct) palūkanų, 21,83 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos (28,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, neįskaičiuojant 28,96 Eur kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. ieškovas UAB „Deneira“ prašė teismo priteisti iš atsakovo N. Z. 28,96... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d.... 8. Ieškovas prašo priteisti 110,01 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais,... 9. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 10. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti 131,02 % metines palūkanas nuo priteistos... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 13. Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas –... 14. Ieškovas prašo priteisti 130 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų. Iš byloje... 15. Pateikdama ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, ieškovas sumokėjo 15... 16. Iš atsakovo pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės,... 17. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.,... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo N. Z. a.k. ( - ) ieškovo UAB „Deneira“, į. k.... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...