Byla 2-1684/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovei I. V. personalinei įmonei (bylos Nr. B2-4753-115/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės I. V. personalinės įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovei I. V. personalinei įmonei (bylos Nr. B2-4753-115/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB REIKALAVIMAS.LT kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovei I. V. PĮ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Genora“. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nėra padengusi įsiskolinimo pareiškėjui, todėl galima daryti prielaidą, kad įmonė yra nemoki.

5Atsakovės I. V. PĮ savininkė I. V. atsiliepimu prašė bankroto bylos nekelti. Teigė, kad įmonės finansinė padėtis yra labai bloga. Iškėlus įmonei bankroto bylą, jos savininkė prarastų paskutinį savo pajamų šaltinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą I. V. PĮ ir administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog I. V. PĮ finansinė padėtis yra prasta, įmonė yra skolinga ne tik pareiškėjui, bet ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (toliau – VSDFV), kuriam skola sudaro 13 221,73 Lt bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nors įmonės savininkei nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas, tačiau šis turtas yra įkeistas bankui, kuriam skola 2011 m. vasario mėn. buvo 177 702,31 Lt, ir kuri turi būti sumokėta iki 2012 m. lapkričio 30 d. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kad I. V. PĮ yra neribotos civilinės atsakomybės asmuo, teismas konstatavo, kad siekiant apsaugoti kreditorių interesus yra tikslinga I. V. PĮ kelti bankroto bylą bei paskirti administratorių (ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė I. V. PĮ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo panaikinti bei ieškovo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantė grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjas elgiasi nesąžiningai, nes nepaisant palyginti nedidelės skolos sumos, siekia visiškai sužlugdyti personalinės įmonės veiklą. Personalinėje įmonėje dirba tik du samdomi darbuotojai, kuriems laiku mokamas darbo užmokestis ir nėra jokio darbo užmokesčio įsiskolinimo. Tuo tarpu, žlugus verslui, darbuotojai neteks darbo, o įmonės savininkė savo ir savo nepilnamečio vaiko, kuris yra neįgalus, išlaikymo šaltinio. Tuo pačiu neteks savo darbo vietos bei galimybės toliau mokėti AB DNB bankui nustatytas įmokas.

102. Teismuose nėra jokių kitų kreditorinių reikalavimų ar skolų išieškojimo procesų.

113. Įmonės skolos VSDFV ir Valstybinei mokesčių inspekcijai yra palaipsniui dengiamos. Be to, personalinės įmonės savininkė yra neįgali ir gauna išmokas iš VSDFV, todėl iš šių išmokų taip pat yra dengiama jos skola.

124. Teismas neteisingai traktavo įmonės savininkės ir kreditoriaus AB DNB banko 2011 m. pasirašytą susitarimą dėl susidariusios skolos išmokėjimo bankui. Pagal pagrindinę 2007 m. kovo 30 d. kreditavimo sutartį galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2032 m. sausio 31 d. Tuo tarpu, pagal atskirą susitarimą personalinė įmonė turėjo sumokėti susidariusį įsiskolinimą ir toliau dengti kreditą pagal aukščiau minėtą sutartį, kaip tai buvo daroma iki šio įsiskolinimo atsiradimo.

135. Įmonei priklausančio buto kadastrinė vertė yra 40 905 Lt. Tačiau reali šio buto, kuris yra miesto centre, rinkos vertė yra žymiai didesnė. Tai matyti iš 2007 m. kovo 30 d. kreditavimo sutarties, kurioje nurodyta, jog butas perkamas už 120 000 Lt.

146. Dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės savininkė neteks vienintelio nekilnojamojo turto – buto. Iškėlus bankroto bylą ir butą perėmus bankui, pastarajam dar išliks ženkli skola, o įmonės savininkė ne tik neteks galimybės dirbti ir plėtoti verslą, bet ir galimybės užsidirbti lėšų iš buto, kuriame veikia grožio salonas, nuomos.

157. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikia atsižvelgti ne į įmonės balansinio turto vertę, bet į jo realią rinkos vertę.

16Ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas turi duomenų, jog teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra įsiteisėjusi ir prideda tai patvirtinančią nutarties kopiją. Teigia, kad atsakovė yra praleidusi 10 dienų nutarties apskundimo terminą ir dėl šios priežasties atsakovas neturi procesinės teisės skųsti įsiteisėjusią pirmosios instancijos teismo nutartį. Dėl to, kad bankroto procedūra jau yra prasidėjusi, ieškovas 2012-07-03 pateikė kreditorinį reikalavimą teismo paskirtam bankroto administratoriui. Pažymėjo, kad reikalavimo dydis neturi jokios reikšmės sprendžiant įmonės nemokumo klausimą. Ieškovas yra subjektas, kuriam įstatymas numato teisę inicijuoti atsakovui bankroto bylą, ypač atsižvelgiant į tai, kad įmonės finansinė padėtis yra prasta ir ji yra nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovė, siekdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, galėjo atsiskaityti su kreditoriumi, tačiau to nepadarė. Nors atsakovė ir teigia, kad įmonėje dirba du darbuotojai, kuriems laiku mokamas darbo užmokestis, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kurie pagrįstų tokius teiginius. Atsakovės skolos VSDFV ir mokesčių inspekcijai nemažėja. Be to, atsakovės įsiskolinimą bankui sudaro net

17177 702,31 Lt. Pažymėjo, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų pagal 2007 m. kovo 30 d. kreditavimo sutartį, todėl bankas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi bankui priteista 177 702,31 Lt skola. Vėliau, pasirašytas susitarimas dėl skolos grąžinimo. Pagal skolos grąžinimo grafiką iki 2012 m. gegužės 31 d. turėjo būti grąžinta didžioji įsiskolinimo dalis, o iki 2012 m. lapkričio 30 d. negrąžintas skolos likutis. Tačiau atsakovė ir toliau nevykdo įsipareigojimų bankui. Be to, atsakovė nepateikė teismui jokių finansinės atskaitomybės dokumentų, iš kurių matytųsi, kad įmonė yra moki. Įvertinus visas aplinkybes, matyti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taip pat, atsakovė nepateikia jokių turto vertinimo dokumentų, iš kurių matytųsi, jog buto vertė yra didesnė nei nustatyta kadastriniu įvertinimu.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Byloje vyksta ginčas ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovei iškėlė bankroto bylą.

21Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

22Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi I. V. PĮ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Teismas bankroto bylą iškėlė motyvuodamas tuo, jog atsakovės finansinė padėtis yra prasta – ji yra skolinga ne tik pareiškėjui, bet ir VSDFV bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Be to, teismas nurodė, kad atsakovė taip pat skolinga ir kredito įstaigai, kuriai skola sudaro 177 702,31 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė yra personalinė įmonė, konstatavo, jog siekiant apsaugoti kreditorių interesus, yra tikslinga iškelti atsakovui bankroto bylą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą. Tačiau, pradedant bankroto procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UAB „Andovos paslaugos“, bylos Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Klaipėdos skyrius v. UAB „Sinekūra“, bylos Nr. 2-1031/2008).

24Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

25Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus ir tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į balansą įrašyto turto vertės santykį (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-36/2012, 2011 m. spalio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2576/2011 ir t.t.). Tokiu būdu siekiama nustatyti tikrąsias bankroto bylos iškėlimo priežastis bei išvengti piktnaudžiavimo procesine teise kelti mokiam skolininkui bankroto bylą, kas gali sukelti ženklių neigiamų pasekmių ne tik pačiam skolininkui, bet ir jo darbuotojams, kreditoriams bei kitiems rinkos dalyviams. Nors pirmosios instancijos teismas spręsdamas ir pareikalavo atsakovės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, jie teismui pateikti nebuvo. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nesiėmė jokių kitų veiksmų, siekiant, jog būtų nustatyta reali atsakovės finansinė padėtis.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju visiškai nepagrįstai įvertino tik galimas atsakovės skolas jos kreditoriams bei tik abstrakčiai aptarė atsakovės turimą turtą ir tik tuo pagrindu sprendė apie atsakovės nemokumą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog apie tai, kokio dydžio apeliantės įsipareigojimai yra pradelsti, byloje duomenų nėra. Be to, byloje taip pat nėra jokių objektyvių duomenų apie atsakovės finansinės veiklos rezultatus bei apie patį jos valdomą turtą. Taip pat, teisėjų kolegija atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju bankroto byla inicijuojama dėl pakankamai mažos – 708,05 Lt sumos. Tuo tarpu vien ta aplinkybė, jog atsakovė turi skolų bei yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo savaime nesudaro pagrindo iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

27Nors atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ir nurodo, kad jo žiniomis minėta teismo nutartis yra įsiteisėjusi, tačiau to nepagrindžia byloje esantys įrodymai. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos I. V. PĮ iškėlimo priimta 2012 m. birželio 21 d. Tuo tarpu ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalis numato, jog

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, neatskleidė bylos esmės dėl ko priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 330 str., ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė privalo pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, o teismas turi juos tinkamai įvertinti, kartu atsižvelgdamas į apelianto finansinių sunkumų pobūdį (ilgalaikiai ar trumpalaikiai) bei veiklos perspektyvas. Tai konstatavus, dėl kitų atskirojo skundo argumentų nepasisakytina.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB REIKALAVIMAS.LT kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 5. Atsakovės I. V. PĮ savininkė I. V. atsiliepimu prašė bankroto bylos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė I. V. PĮ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 10. 2. Teismuose nėra jokių kitų kreditorinių reikalavimų ar skolų... 11. 3. Įmonės skolos VSDFV ir Valstybinei mokesčių inspekcijai yra palaipsniui... 12. 4. Teismas neteisingai traktavo įmonės savininkės ir kreditoriaus AB DNB... 13. 5. Įmonei priklausančio buto kadastrinė vertė yra 40 905 Lt. Tačiau reali... 14. 6. Dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės savininkė neteks vienintelio... 15. 7. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikia atsižvelgti... 16. Ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko... 17. 177 702,31 Lt. Pažymėjo, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų pagal... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Byloje vyksta ginčas ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovei... 21. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Lietuvos Respublikos įmonių... 22. Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos apygardos teismas 2012 m. birželio... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos... 24. Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos... 25. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad viešojo... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu... 27. Nors atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ir... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį ir...