Byla 2-777-750/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja D. Z.,

2sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui K. N.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ketransa“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos ST“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12798,37 Lt skolos, 48704,05 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 1845,07 Lt žyminio mokesčio. Ieškinyje nurodė ir ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2010 m. balandžio 12 d. ieškovė su atsakove UAB „Klaipėdos ST“ sudarė paslaugų sutartį Nr. 2010/04/12, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo savo savivarčiais sunkvežimiais pagal atsakovės pareikalavimą ir nustatytą grafiką pervežti krovinius, o atsakovė apmokėti suteiktas paslaugas. Remiantis pasirašyta sutartimi ieškovė pagal atsakovės užsakymą įvykdė krovinių – žvyro, smėlio pervežimus ir išrašė atsakovei 2010-04-30 ir 2010-05-31 PVM sąskaitas – faktūras, kurias pasirašė atsakovės vadovas, jis jokių pretenzijų dėl kainų nereiškė. Atsakovė vis žadėjo atsiskaityti per sutartyje numatytą 30 dienų terminą visos sumos neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 12798,37 Lt. už suteiktas pervežimo paslaugas. Be to, minėtos sutarties pagrindu šalys sutarė, kad atsakovei vengiant laiku atsiskaityti, jai gali būti skaičiuojami 2 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš atsakovės prašo priteisti 48704,05 Lt delspinigių.

6Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad pagal šalių 2010-04-12 paslaugų sutarties 3 ir 4 p. nuostatas, reglamentuojančias sutarties kainą ir atsiskaitymo tvarką, niekaip nėra šalių nustatytos paslaugų kainos ir jos apskaičiavimo taisyklių, todėl tai reiškia, kad ieškovė pareiškė aiškiai nepagrįstą reikalavimą. Teismas turėtų atsižvelgti į kasacinio teismo praktiką dėl sutartines netesybas reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, jog netesybos, net keturis kartus viršijančios pagrindinės skolos dydį, yra neprotingai didelės.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos duomenų, ieškovės atstovo paaiškinimo nustatyta, kad šalys 2010 m. balandžio 12 d. pasirašė Paslaugų sutartį Nr. 2010/04/12, kuria ieškovė vežėja UAB „Ketransa“ įsipareigojo savivarčiais sunkvežimiais pagal atsakovės užsakovės UAB „Klaipėdos ST“ pareikalavimą ir nustatytą grafiką pervežti krovinius, o atsakovė – už pervežtus krovinius ir medžiagas atsiskaityti šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Šios Paslaugų sutarties 3 p., 4 p., 4.1 p. numatyta, kad atsakovė moka už atliktą darbą ir medžiagas, mokestis už paslaugas nustatomas derybų keliu, kiekvieną mėnesį iki 10 d. išrašoma PVM sąskaita – faktūra ir suderintas atliktų darbų aktas, kuri tampa neatsiejama šios sutarties dalimi, o sutarties 5 p. atsakovė įsipareigojo užmokėti ieškovei per 30 d. nuo sąskaitos išrašymo dienos (b. l. 3). Ieškovė išrašė 2010-04-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr.00750 17979,69 Lt sumai (b. l. 4) ir 2010-05-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr.00756 12685,08 Lt sumai (b. l. 5). Tarp šalių nėra ginčo dėl atliktų pervežimų kiekio, nei dėl kitų pervežimo aplinkybių – datų, maršrutų, kokybės ir pan. Taigi, atsakovė neneigia, jog ieškovė suteikė jai krovinių pervežimo paslaugas ir minėtas dvi PVM sąskaitas – faktūras pasirašė jos direktoriumi paskirtas D. Š. (b. l. 25-26), tačiau mano, kad 2010-04-12 Paslaugų sutarties Nr. 2010/04/12 3 p. ir 4 p. nėra nustatytos paslaugų kaina ir apskaičiavimo taisyklės, todėl ieškovės reikalavimai aiškiai nepagrįsti.

9Pateikti įrodymai rodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2010-04-12 buvo sudaryta vežimo paslaugų sutartis, kuri patvirtinta ir 2010-04-30 bei 2010-05-31 PVM sąskaitomis – faktūromis, laikomomis važtaraščiais (CK 6.808 str., Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 27 str., 29 str., 30 str.). Iš sutarties turinio matyti, kad minėta šalių sutartis nenustatė pervežimo tarifų dydžių, todėl kiekvienas pervežimas turėjo būti apmokamas atitinkamai šalims aptarus tarifą dėl kiekvieno maršruto atskirai. Spręstina, kad šią pervežimo sutarties sąlygą šalys paliko aptarti individualiai vėlesniam laikui. Ieškovė patvirtina, kad išrašytas PVM sąskaitas – faktūras pasirašęs atsakovės vadovas jokių pretenzijų dėl pervežimų kainų nereiškė.Sąskaitose aiškiai nurodyta kur kroviniai buvo vežami, jų kiekiai ir kiekvieno pervežimo kaina. Aplinkybę, kad atsakovė sutiko su sąskaitose nurodytais pervežimų tarifų dydžiais patvirtina ne tik tas faktas, kad jas pasirašė pats atsakovės vadovas, bet ir tai, jog atsakovė beveik visiškai apmokėjo pirmąją išrašytą 2010-04-30 PVM sąskaitą – faktūrą ir toliau naudojosi ieškovės paslaugomis. Ieškovės pateikti įrodymai atsakovės nėra užginčyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Taigi pateiktų įrodymų visuma įrodo, kad šalių pasirašytos 2010-04-12 Krovinių pervežimo paslaugų sutarties pagrindu ieškovė pervežė atsakovės užsakytus krovinius. Už suteiktas paslaugas ieškovė atsakovei išrašė minėtas PVM sąskaitas - faktūras, kurių atsakovė nustatyta tvarka pilnai neapmokėjo.

10Tarp bylos šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, todėl šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad paslaugų gavėja (atsakovė) būtų visiškai įvykdžiusi savo prievoles ir atsiskaičiusi su tiekėja (ieškove) už suteiktas paslaugas, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.808 str. 1 d., 6.813 str. 3 d.) ir iš jos priteistina 12798,37 Lt skola ieškovės naudai.

11Atsakovė ginčija šalių sutartyje nustatytų netesybų (delspinigių) dydį kaip aiškiai per didelį. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma ,,Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Dėl to, mažinant netesybų dydį, būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš šalių sutartinių santykių, abi sutarties šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo srityje, galintys numatyti sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas.

12Ieškovės apskaičiuota 48704,05 Lt delspinigių suma savo dydžiu ir kompensacine paskirtimi prieštarauja CK 6.158 str. 1 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir yra akivaizdžiai neteisingos, o pats 2 proc. dydis iš esmės pažeidžia protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus. Tokio dydžio delspinigiai – aiškiai per didelės netesybos, neatitinkančios protingumo kriterijams, įvertinus negrąžintą skolos sumą, delspinigiai beveik keturis kartus viršija šią sumą. Įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su priteistinomis netesybomis, t. y. šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, laikotarpį, per kurį atsakovė nėra įvykdžiusi prievolės, užtikrinant sutarties šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, darytina išvada, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas mažinti ieškovės prašomas priteisti ir šalių sutartyje nustatytas netesybas nuo 2 iki 0,05 proc. už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną. Todėl šiuo atveju nustatytinas delspinigių dydis 1217,60 Lt ((113,29 Lt x 0,05 % x 221 dienų = 12,52 Lt) + (12685,08 Lt x 0,05 % x 190 dienų = 1205,08 Lt)).

13Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

14Iš atsakovės, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, priteistina: 420,48 Lt žyminio mokesčio ieškovei ir 8,57 Lt pašto išlaidų valstybei, o iš ieškovės, proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, priteistina: 29,04 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str.).

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-10 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikintinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos ST“, įmonės kodas 302472134, 12798,37 Lt (dvylika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 37 ct) skolos, 1217,60 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniolika litų 60 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 420,48 Lt (keturis šimtus dvidešimt litų 48 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Ketransa“, įmonės kodas 300039376, naudai,

19Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos ST“ 8,57 Lt (aštuonis litus 57 ct) pašto išlaidų valstybei.

20Priteisti iš ieškovės UAB „Ketransa“ 29,04 Lt (dvidešimt devynis litus 4 ct) pašto išlaidų valstybei.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei UAB „Klaipėdos ST“ priklausančių kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, o šio turto nesant pakankamai, skolininko piniginių lėšų, areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius panaikinti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja D. Z.,... 2. sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui K. N.,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12798,37 Lt skolos, 48704,05 Lt... 6. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos duomenų, ieškovės atstovo paaiškinimo nustatyta, kad šalys 2010... 9. Pateikti įrodymai rodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2010-04-12 buvo... 10. Tarp bylos šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, todėl šalys... 11. Atsakovė ginčija šalių sutartyje nustatytų netesybų (delspinigių) dydį... 12. Ieškovės apskaičiuota 48704,05 Lt delspinigių suma savo dydžiu ir... 13. Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės... 14. Iš atsakovės, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai,... 15. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-10 nutartimi taikytos laikinosios... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2d., 285 str., 286 str., 287... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos ST“, įmonės kodas 302472134,... 19. Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos ST“ 8,57 Lt (aštuonis litus 57... 20. Priteisti iš ieškovės UAB „Ketransa“ 29,04 Lt (dvidešimt devynis litus... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-10 nutartimi taikytas laikinąsias... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...