Byla 2-1850/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų akcinės bendrovės „City service“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Realco statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-4786-61/2014 pagal ieškovų akcinės bendrovės „City service“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Realco statyba“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai AB „City service“ ir UAB „Realco statyba“ ieškiniu atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau taip pat vadinama – Kalėjimų departamentas) prašė: 1) panaikinti 2014-04-24 raštais Nr. 1S-1485 LR Kalėjimų departamento priimtą sprendimą atnaujinti konkurencinio dialogo procedūras; 2) panaikinti 2014-04-30 raštu Nr. 1S-1564 bei 2014-05-08 raštu Nr. 1S-1655 (toliau bendrai vadinami Raštais) perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą reikalauti iš dalyvio patikslinti atitiktį 2012 m. vykdyto konkurencinio dialogo reikalavimams; 3) įpareigoti perkančiąją organizaciją organizuoti neskelbiamas derybas kviečiant visus tris dalyvius, taip pat įpareigoti perkančiąją organizaciją reikalauti iš dalyvių pateikti atnaujintas paraiškas apie kvalifikaciją paraiškų pateikimo momentui bei pateikti įpareigojančius pasiūlymus; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti konkurso vykdymą, t. y. įpareigoti atsakovą nebetęsti/neatnaujinti/nepradėti neaiškių ir neteisėtų pirkimo procedūrų, nepriimti sprendimų, nesudaryti pirkimų sutarčių dėl paslaugų teikimo iki teisėtų neskelbiamų derybų, kviečiant tris dalyvius, suorganizavimo. Taip pat įpareigoti atsakovą nepriimti jokių sprendimų dėl ieškovo pašalinimo iš tolimesnių procedūrų.

5Vilniaus apygardos teismas 2014-06-11 nutartimi ieškovų AB „City service“ ir UAB „Realco statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė ir nurodė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimas iš Vilniaus miesto centrinės dalies turi viešąjį interesą, kurį labiau užtikrintų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2014-08-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1584/2014, išnagrinėjęs ieškovų AB „City service“ ir UAB „Realco statyba“ atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismo 2014-06-11 nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendė, kad šioje byloje prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui vykdyti numatytą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimą iš Vilniaus miesto centro.

7Ieškovai AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ 2014-08-07 pateikė Vilniaus apygardos teismui pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą sustabdyti konkurso vykdymą, t.y. įpareigoti atsakovą nebetęsti neaiškių ir neteisėtų pirkimo procedūrų bei pradėtų vykdyti neskelbiamų derybų, nepriimti jokių kitų sprendimų, nesudaryti jokių pirkimo sutarčių dėl paslaugų teikimo iki teisminių ginčų, tiesiogiai susijusių su atsakovo sprendimais, įsiteisėjimo dienos.

8Pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai grindė tuo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, pagrindžiančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Nurodė, kad atsakovas pakartotinai kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, kviečiant du dalyvius, nors sprendimai dėl trečiojo dalyvio yra ginčijami teisme. Viešųjų pirkimų tarnyba, pažeisdama administracinę procedūrą, neatlikusi pirkimo įvertinimo, davė sutikimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nors esminiai ir analogiški klausimai nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme iškeltose bylose ir Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Žiniasklaidoje viešai nurodoma, kad AB „City Service“‘ pralaimėjo visus teismus, todėl atsakovui bendrieji konstituciniai principai yra nesvarbūs. Apie Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimus nebuvo skelbiama iš karto juos priėmus. Neteisėti perkančiosios organizacijos sprendimai (atnaujinti pirkimą, pakartotinai prašyti ieškovą pagrįsti atitiktį kvalifikacijai), ginčijami teisme. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau taip pat vadinama CVP IS) viešai paskelbta techninė specifikacija, kas leidžia traktuoti, jog tai naujas pirkimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014-08-12 nutartimi ieškovų AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pakartotinis ir nėra grindžiamas naujomis aplinkybėmis bei įrodymais, dėl kokių priežasčių atsirado būtinybė iš naujo spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Nagrinėjamoje byloje sustabdžius ginčo konkurso procedūras, būtų prailgintas visuomenei svarbaus atsakovo vykdomo projekto (Lukiškių kalėjimo-tardymo izoliatoriaus iškėlimo) įgyvendinimo laikotarpis, taip pažeidžiant viešąjį interesą. Ar atsakovas tinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, bus nustatyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Jeigu teismas priimtų ieškovams palankų sprendimą, ieškovų teisės galės būti apgintos atlyginant žalą (Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnis). Todėl šalių interesų pusiausvyrą šioje byloje labiau atitinka ir viešąjį interesą labiau gina laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje netaikymas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovai AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-08-12 nutartį ir laikinąsias apsaugos priemones taikyti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Teismas neįvertino naujų aplinkybių, rodančių poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Naujai paaiškėjo tokios aplinkybės: pirma, atsakovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydamas vykdyti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, kviečiant du dalyvius; antra, Viešųjų pirkimų tarnyba birželį davė sutikimą vykdyti konkursą neskelbiamų derybų būdu; trečia, žiniasklaidoje viešai skelbiama informacija apie AB „CityService“ pralaimėjimą; ketvirta, Kalėjimų departamentas savo tinklapyje pakeitė anksčiau skelbto pranešimo turinį. Teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė ir nepagrįstai nurodė, kad ieškovai, pakartotinai prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė naujų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžiančių, aplinkybių ir įrodymų. Teismas nepasisakė ir dėl to, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2014-07-24 per CVP IS viešai paskelbė naują specifikaciją, tarsi skelbdama naują pirkimą ir kviesdama visus dalyvius, taip pripažindama ankstesnių procedūrų vykdymo neteisėtumą. Taigi perkančioji organizacija toliau pažeidinėja ieškovo teises ir netinkamai vykdo pirkimą.

152. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą bendrajam postulatui dėl viešojo intereso ir tinkamai neįvertino šalių interesų pusiausvyros. Ne bet koks vykdomas projektas (viešasis pirkimas) atitinka viešąjį interesą, o tik teisėtai vykdomas, kitaip būtų pažeidžiama viešoji tvarka, teisėti lūkesčiai, teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai. Teismas nemotyvavo, kodėl pirkimo procedūrų sustabdymas turėtų didesnes neigiamas pasekmes viešiesiems interesams, nei tolimesnis jų vykdymas nedelsiant.

163. Teismas deklaratyviai nurodo ieškovo galimybę ginti savo pažeistas teises kitu būtu – reikalaujant žalos atlyginimo dėl atsakovo galimai neteisėtų veiksmų vykdant viešąjį konkursą. Dėl pirkimo pobūdžio (iš anksto nebuvo žinoma pirkimo vertė) ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju būtų sudėtinga apskaičiuoti ieškovų patirtos žalos dydį.

17Kalėjimų departamentas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Apeliantų kaip neva naujos nurodomos aplinkybės jau įvertintos tiek Vyriausiojo administracinio teismo 2014-07-02 nutartyje administracinėje byloje Nr. AS556-737/14, tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1584/2014.

192. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centro projektas reikšmingas visuomenei ir turi viešąjį interesą, ką teismas pagrįstai pripažino.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas

22Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę ‑ viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą - vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

23Pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje jau buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas. Tiek Vilniaus apygardos teismas 2014-06-11 nutartimi, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2014-08-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1584/2014 laikinąsias apsaugos priemones atsisakė taikyti, prioritetą suteikdami viešajam interesui iš Vilniaus miesto centro iškelti Lukiškių tardymo-izoliatorių. Šios teismo nutartys yra įsiteisėjusios.

24Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios, taigi jų taikymo klausimas, pasikeitus jų taikymo klausimui reikšmingoms aplinkybėms, gali būti nagrinėjamas pakartotinai. Ieškovai siekia pakartotinio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimo, nurodydami aplinkybes, kad perkančioji organizacija vykdo pirkimo procedūrą, taip pat aplinkybes, jog žiniasklaidoje ieškovas nurodomas kaip pralaimėjęs pirkimą, nors jo ginčas su perkančiąja organizacija dar neišnagrinėtas. Nors šios aplinkybės galėtų būti laikomos naujomis (jų nebuvo pirmą kartą kreipiantis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), teismo vertinimu, jos nesudaro pakankamo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

25Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Kaip jau minėta, teismai šioje byloje jau yra pasisakę, kuriam viešajam interesui nagrinėjamu atveju teiktinas prioritetas (iš Vilniaus miesto centro iškelti Lukiškių tardymo-izoliatorių), todėl pakartotinai dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su viešojo intereso vertinimu ir reikšme byloje, teismas nebepasisako. Suteikus prioritetą viešajam interesui iš Vilniaus miesto centro iškelti Lukiškių tardymo-izoliatorių ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo sustabdymo – suprantama, kad pirkimo procedūros yra tęsiamos. Tai nesudaro pagrindo iš naujo svarstyti jų stabdymo kausimą. Ieškovo nurodytos aplinkybės, kad žiniasklaidoje ieškovas nurodomas kaip pralaimėjęs pirkimą, neturi ryšio su bylos esme, nes byloje nėra nagrinėjamas ginčas dėl žiniasklaidoje pateikiamos informacijos teisingumo ir išsamumo, informacija žiniasklaidoje niekaip negalėtų apsunkinti ieškovui palankaus sprendimo įvykdymo.

26Kitomis atskirajame skunde kaip naujomis nurodytomis aplinkybėmis, kad perkančioji organizacija toliau tęsia pirkimo procedūras, ieškovai įrodinėja poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumą, tačiau 2014-09-08 Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, priėmė sprendimą ieškinio netenkinti (duomenys iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO). Nors šis pirmosios instancijos teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka, todėl dar neįsiteisėjęs, jis patvirtina ieškinio prima facie nepagrįstumą. Tokias atvejais laikinosios apsaugos priemonės teismų praktikoje paprastai netaikomos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-980/2014, 2014-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1046/2014). Vadovaujantis minėta teismų praktika darytina išvada, kad ieškinio reikalavimai, esant priimtam ieškovui nepalankiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, laikytini prima facie nepagrįstais, todėl laikinosios apsaugos priemonės pagal pakartotinį ieškovų prašymą netaikytinos ne tik dėl viešojo intereso, bet ir nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumo (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 4237 straipsnio 1 dalis.).

27Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai AB „City service“ ir UAB „Realco statyba“ ieškiniu atsakovui... 4. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014-06-11 nutartimi ieškovų AB „City service“... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-08-21 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Ieškovai AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ 2014-08-07 pateikė... 8. Pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014-08-12 nutartimi ieškovų AB „City Service“... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovų prašymas taikyti... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovai AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“... 14. 1. Teismas neįvertino naujų aplinkybių, rodančių poreikį taikyti... 15. 2. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą bendrajam postulatui dėl viešojo... 16. 3. Teismas deklaratyviai nurodo ieškovo galimybę ginti savo pažeistas teises... 17. Kalėjimų departamentas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo... 18. 1. Apeliantų kaip neva naujos nurodomos aplinkybės jau įvertintos tiek... 19. 2. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas... 22. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias... 23. Pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje jau buvo... 24. Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi nei prejudicinės,... 25. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 26. Kitomis atskirajame skunde kaip naujomis nurodytomis aplinkybėmis, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti...