Byla 2-1046/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ ieškinį atsakovui Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu bei atmesti atsakovo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. vasario 27 d. rašte Nr. (1.22)2RH-335 užfiksuotą sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo pretenzija, pateikta dėl atsakovo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl nepagrįstos pasiūlymo kainos.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones– įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų užkirstas kelias ieškovui efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus, taip pat sukeltų grėsmę teismo sprendimo vykdytinumui bei sąžiningai tiekėjų konkurencijai viešuosiuose pirkimuose. Ieškovo pasiūlyta kaina yra ženkliai pigesnė už kitų dalyvių kainas, todėl pirkimo sutarties sudarymas su ieškovu leistų racionaliai ir skaidriai panaudoti pirkimui skirtas lėšas ir užtikrinti viešųjų pirkimų tikslą. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šalims nesukels jokių nuostolių ir didelių suvaržymų, šalių pusiausvyra bus išlaikyta.

8Atsakovas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos prašė atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeistų atsakovo bei visuomenės teises ir interesus. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-015 „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (bendra projekto vertė 1 996 410,75 Lt). Dėl ieškovo pretenzijų užsitęsus pirkimo procedūroms, atsakovas jau dabar vėluoja sudaryti pirkimo sutartį, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų praleisti ne tik sutarties vykdymo terminai, bet ir Europos Sąjungos projekto įgyvendinimo terminai. Todėl kyla realus pavojus, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos nebus panaudotos, atsakovas patirs didelius nuostolius, visuomenės interesai nebus patenkinti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas galimai žalai dėl sutarties sudarymo uždraudimo. Ieškinio patenkinimas nereikštų, kad ieškovas taptų pirkimo laimėtoju, kadangi perkančioji organizacija dar nėra įvertinusi ieškovo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „ATEA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas sprendė, kad nors ieškovo nurodyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti pagrįsti, siekiant teisingai išspręsti šį klausimą viešojo pirkimo „VAPRIS, VPREG bei viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas ir diegimas“ procedūrų sustabdymas turi būti vertinamas viešojo intereso kontekste. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos projektą, kuriuo siekiama sukurti ir įdiegti Vaistinių preparatų informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą bei perkelti į elektroninę erdvę atsakovo administracinių paslaugų teikimą. Įgyvendinus Europos Sąjungos projektą, bus sudarytos sąlygos šalies gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ryšių technologijų priemonėmis ir laiku gauti geros kokybės paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms – tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija e. priemonėmis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir dėl to nukėlus naudojimosi atsakovo teikiamomis paslaugomis elektroninėje erdvėje galimybes vėlesniam laikui, būtų pažeistas viešasis interesas bei fizinių ir juridinių asmenų teises operatyviai ir patogiai elektroniniu būdu gauti atsakovo teikiamas paslaugas (licencijų farmacinei veiklai, licencijų veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, vaistininko praktikos licencijų užsakymo, vaistininkų padėjėjų įrašymo į vaistininkų padėjėjų sąrašą ir kt.). Teismas iš atsakovo įgyvendinamo Europos sąjungos projekto ir pirkimo pobūdžio nustatė, kad jis susijęs su didelės dalies visuomenės – gyventojų, sveikatos priežiūros specialistų, asmenų, vykdančių farmacinę veiklą, kitų nacionalinės reikšmės projektus įgyvendinančių sveikatos priežiūros įstaigų ir institucijų – interesų užtikrinimu. Todėl teismas padarė išvadą, kad šioje byloje egzistuoja viešasis interesas, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas UAB „ATEA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nurodo šiuos argumentus:

  1. priešingai nei nurodyta skundžiamoje nutartyje viešasis interesas yra pažeidžiamas dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Esant prima facie pagrįstam ieškiniui ir leidžiant sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kuris pasiūlė daugiau nei pusę milijono didesnę kainą už ieškovą, pažeidžiamas viešasis interesas, kurį sudaro racionalus biudžeto lėšų panaudojimas, sąžininga tiekėjų konkurencija ir viešojo pirkimo skaidrumas. Be to, gali būti sudėtinga taikyti restituciją ir išnagrinėjus bylą teisingumas taptų tik formalus;
  2. VAPRIS, VPREG bei viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas ir diegimas nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu tokiu būdu, kad jį reiktų atlikti nedelsiant. Perkamos sistemos kūrimas yra skirtas tik patogesniam funkcijų vykdymui;
  3. atsakovas nepateikė įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sukeltų grėsmę savalaikiam Europos Sąjungos projekto įgyvendinimui. Kaip matyti iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. T-38, visa projekto veikla turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. Be to, projekto finansavimo ir administravimo sutartis rengiama pagal Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą formą, kurioje numatyta galimybė pratęsti projekto vykdymo terminą. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai trumpi, o atsakovas, prieš skelbdamas viešąjį konkursą, privalėjo įvertinti procedūrų trukmės pailgėjimą dėl galimų teisminių ginčų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1898/2013).

13Atsakovas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2014 m. kovo 26 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis su laimėtoju – ūkio subjektų grupe UAB „Nortal“ ir Nortal AS, veikiančiu pagal jungtinės veiklos sutartis. Minėta pirkimo sutartis pradėta vykdyti. Dėl ieškovo kaltės užsitęsus pirkimo procedūroms, jau dabar vėluoja pirkimo sutarties vykdymas, dėl ko pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – kyla pavojus, kad ES projektas apskritai nebus įgyvendintas. Pirkimo sąsaja su viešuoju interesu pasireiškia keliais aspektais. Pirma, tik įgyvendinus projektą bus išspręsta visai visuomenei aktuali problema – nepakankamas atsakovo teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumas specialistams ir gyventojams. Be to, šis projektas leis vykdyti farmacinės veiklos licencijavimo procesą. Antra, bus sukurta galimybė pateikti informaciją apie vaistinius preparatus institucijoms, ūkio subjektams ir gyventojams, kas užtikrins vaistinių preparatų saugumą, gerą kokybę ir veiksmingumą. Trečia, projekto įgyvendinimas susijęs su sėkmingu sveikatos e-sistemos sukūrimu. Sveikatos apsaugos ministerija laiko VPREG sukūrimą būtinu ir prioritetiniu. Europos Sąjungos projektas turi būti visiškai užbaigtas iki 2015 m. birželio 30 d., kas reiškia kad iki jo įgyvendinimo pabaigos yra likę 14 mėnesių, kurie numatyti pirkimo sutartyje. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiltų grėsmė ne tik atsakovo vykdomo projekto, bet ir kitų valstybinių projektų finansavimui. Aplinkybė, kad lėšos dėl konkurso procedūrų sustabdymo gali būti neįsisavintos leidžia nestabdyti konkurso procedūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1454/2012). Net ir ieškinio tenkinimo atveju, atsakovas nebūtinai sudarytų pirkimo sutartį su ieškovu, nes atsakovas dar nėr įvertinęs ieškovo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams. Teismas skundžiamoje nutartyje nėra pasisakęs dėl ieškinio prima facie pagrįstumo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie nėra prima facie nepagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu bylos šalių rungimosi principu bei CPK 178 straipsnyje įtvirtinta bylos šalių įrodinėjimo pareiga, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

17CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“, kuriame nustatytos specialiosios viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo taisyklės, atskirai aptartas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

18Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų sisteminės, loginės ir lingvistinės analizės darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra vertinama, ar ieškinys nėra prima facie nepagrįstas. Nenustačius akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo, sprendžiama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo pretenziją dėl kito perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl nepagrįstos kainos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė (CPK 179 str. 3 d.). Teismų praktikoje susiformavo taisyklė, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012, 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-980/2014 ir kt.). Vadovaujantis minėta teismų praktika darytina išvada, kad ieškinio reikalavimai, esant priimtam ieškovui nepalankiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, laikytini prima facie nepagrįstais, kas eliminuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.). Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti ieškovo atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo (CPK 12 str. ir 178 str.).

20Kaip aukščiau teismo nutartyje nurodyta, nustačius, jog ieškinys preliminariai nepagrįstas, nelieka pagrindo spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d.). Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir kaip teisingai teigė bylos šalys procesiniuose dokumentuose, kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių, paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.

21Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūros yra baigtos. Atsakovas su viešojo pirkimo laimėtoju ūkio subjektų grupe UAB „Nortal“ ir Nortal AS 2014 m. kovo 26 d. sudarė pirkimo sutartį, kuri šiuo metu jau yra vykdoma. Pirkimo objekto įgyvendinimui naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Pirkimo objektas susijęs su visuomenės galimybe turėti didesnį prieinamumą prie informacijos apie vaistus, jų kokybę ir panaudojimo galimybes, kas reiškia, jog pirkimo objektas susijęs su konstitucine piliečių teise į sveikatos apsaugą, kurią privalo užtikrinti Lietuvos valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirkimo objekto paskirtį bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, taip pat atsižvelgęs į jau pradėtą vykdyti pirkimo sutartį bei į konstatuotą preliminarų ieškinio nepagrįstumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi prioritetą suteikė viešajam interesui – kuo greičiau įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas bei užtikrinti kokybiškesnę visuomenės sveikatos apsaugą, o ne privačiam ieškovo interesui (kuris preliminariai vertinant yra neteisėtas ir nepagrįstas) ar ieškovo abstrakčiai nurodomam visuomenės suinteresuotumui viešojo pirkimo ekonomine ir socialine nauda, racionalumo ir skaidrumo principais. Dėl šios priežasties atmetami kaip neįtakojantys skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ieškovo atskirojo skundo argumentai apie pirkimo objekto mažareikšmiškumą visuomenei bei pirkimo procedūrų termino pratęsimo būtinumą (CPK 12 str. ir 178 str.).

22Be to, pažymėtina, kad viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios, pasirašius pirkimo sutartį (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.), dėl ko neturi teisinės prasmės ieškovo atskirojo skundo argumentų nagrinėjimas apie tai, kad pirkimo procedūrų termino pratęsimas nepažeis atsakovo ir viešojo intereso.

23Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „ATEA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarties, nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei CPK 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 6. Ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. Atsakovas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas UAB „ATEA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 13. Atsakovas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“,... 18. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 20. Kaip aukščiau teismo nutartyje nurodyta, nustačius, jog ieškinys... 21. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūros yra baigtos. Atsakovas su... 22. Be to, pažymėtina, kad viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios,... 23. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „ATEA“ atskirąjį skundą... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....