Byla 2-980/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Teismas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1739-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universitetui, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Avona“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Teismas

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisėtumo.

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas UAB „Kaminta“ ieškiniu, pareikštu atsakovui Vytauto Didžiojo universitetui, taip pat patikslintu ieškiniu prašė panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą pripažinti UAB „Avona“ laimėjusia atvirąjį ribotą konkursą „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (toliau – Konkursas), priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovas Vytauto Didžiojo universitetas iki bus teisme išnagrinėta byla (įsiteisės šioje byloje teismo sprendimas) įpareigotas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis jau sudaryta – sustabdytas jos vykdymas.

7Trečiasis asmuo UAB „Avona“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties prašydamas panaikinti minėtą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi ieškovo pareikštu nepagrįstu ieškiniu iš esmės yra siekiama tik užvilkinti viešojo pirkimo procedūros užbaigimą ir viešojo pirkimo sutarties vykdymą, dėl ko gali būti padaryta didelė žala visuomenei.

8Atsakovas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas pateikė teismui prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Prašyme nurodė, kad nagrinėjamu atveju viešasis interesas yra atsakovo, kaip valstybinės aukštosios mokyklos vykdomi mokslo paskirties pastatų statybos darbai, Europos Sąjungos lėšų savalaikis panaudojimas šiems darbams atlikti bei atsakovo tarptautiniai įsipareigojimai pastatytuose objektuose su Lankašyro universitetu iš Jungtinės Karalystės vykdyti bendras studijų programas. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali netekti 15 393 601,65 Lt Europos Sąjungos paramos pastato pirmojo etapo statybai, jau investuotų lėšų į techninio projekto parengimą, į parengiamuosius projekto realizavimo darbus, gali patirti Centrinės projektų valdymo agentūros sankcijas, t. y. turėtų grąžinti visą sumokėtą projekto „Pasaulio Lietuvių universiteto idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete“ paramą. Atsakovo vykdomas projektas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamą rizikingų projektų sąrašą, kadangi yra reali grėsmė, kad projektas nebūtų užbaigtas iki 2015 m. rugsėjo mėnesio. Taikius laikinąsias apsaugos priemones ir statybos darbus sustabdžius esant tam palankiausioms klimatinėms sąlygoms – pavasario ir vasaros laikotarpiu, greičiausiai, įvertinus tikimybę laiku įvykdyti darbus, būtų priimtas sprendimas dėl skirtų finansavimo lėšų atšaukimo. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesukurs jokios naudos ieškovui ieškinio patenkinimo atveju, kadangi vienintelio trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygas, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas. Ieškovo ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, juo nereiškiamas joks materialinis reikalavimas, susijęs su tariamai ieškovo pažeistomis teisėmis, todėl ieškinio patenkinimo atveju ieškovo teisės ir pareigos nepakis.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2014 m. kovo 21 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį, kuria ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovas iki bus teisme išnagrinėta byla (įsiteisės šioje byloje teismo sprendimas) įpareigotas nesudaryti atvirojo riboto konkurso „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 140917) viešojo pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis jau sudaryta – sustabdytas jos vykdymas. Šia nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintas.

11Teismas nurodė, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo priimta teismui neturint išsamių duomenų apie atsakovo vykdomą projektą ir jo finansavimą, terminus projektu numatytiems darbams atlikti, atsakovo įsipareigojimus tretiesiems asmenims pagal šį projektą ir kt., t. y. byloje nesant duomenų, kad viešojo pirkimo procedūros negalėtų būti sustabdytos ar kad jų sustabdymas būtų neproporcingas siekiamiems tikslams. Teismas įvertino, kad atsakovo vykdomas projektas yra įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, jam įvykdyti nustatyti kritiniai terminai, kurie, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, tikėtinai gali būti pažeisti, todėl sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų, kadangi iškyla grėsmė paties projekto įgyvendinimo galimybei, nes gali būti atšauktas projekto finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų. Be to, neįgyvendinus projekto būtų pažeistos ne tik atsakovo ar trečiojo asmens teisės ir teisėti interesai, bet ir viešasis interesas. Įgyvendinamas projektas reikšmingas ne tik Lietuvos, bet, kaip matyti iš pateiktų duomenų apie atsakovo bendradarbiavimą su Lankašyro universitetu, tarptautinei studentų ir mokslininkų bendruomenei, galimybėms užtikrinti tinkamą profesionalių specialistų rengimą, atlikti mokslinius tyrimus, kelti išsilavinimo ir studijų lygį, todėl šio projekto neįgyvendinimas pažeistų viešąjį interesą – įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas bei užtikrinti kokybiškesnį visuomenės mokymą ir mokslinius tyrimus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kaminta“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1739-260/2014 ir klausimą išspręsti iš esmės – palikti galioti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nutarties dalis, kuria panaikinta 2014 m. kovo 17 d. nutartis, neskundžiama. CPK nenumato jokių išimčių, kad nutarties dalis, kuria teismas pasinaikina savo priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negalėtų būti apskųsta atskiruoju skundu. Be to, 2014 m. kovo 21 d. nutartyje nėra nurodyta, kad ši nutartis vykdytina skubiai, todėl ji dar nėra įsiteisėjusi ir laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2014 m,. kovo 17 d. nutartimi, de jure lieka galioti. Tokiu būdu Kauno apygardos teismo procesiniai pažeidimai sąlygojo teisiškai neapibrėžtą situaciją, kai atsakovas ir trečiasis asmuo nepagrįstai tikisi, kad laikinosios apsaugos priemonės yra panaikintos.
 2. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 17 d. nutartimi iš esmės pripažino, kad ieškovo ieškinys prima facie pagrįstas, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, kadangi vykstant bylos nagrinėjimui ginčijama sutartis gali būti didžiąja dalimi įvykdyta ir bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali pasidaryti neįmanomas.
 4. Nesustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymo, bus pažeisti ne tik ieškovo interesai, bet ir viešasis interesas užtikrinti teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras. Viešasis interesas šiuo atveju reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras siekiant išvengti neracionalaus ir nepagrįsto lėšų panaudojimo.

14Atsakovas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, kuria panaikinta 2014 m. kovo 17 d. nutartis, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai įvertinus atsakovo ir trečiojo asmens į bylą pateiktus įrodymus ir argumentus.
 2. Ieškovas suklaidino teismą, pateikdamas teismui ieškinį, kuriuo nereiškia jokių materialių reikalavimų ir pateikdamas nepilną informaciją, susijusią su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, dėl ko ir buvo priimta 2014 m. kovo 17 d. nutartis.
 3. Teismas, priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, aiškiai įvardijo skundžiamoje nutartyje viešojo intereso požymius, kurie gali esmingai nukentėti šioje byloje taikant laikinąsias apsaugos priemones. Viešąjį interesą sudaro atsakovo, kaip valstybinės aukštosios mokyklos vykdomų mokslo paskirties statybos darbų savalaikis įvykdymas siekiant ES lėšų tinkamo panaudojimo bei atsakovo tarptautinių įsipareigojimų pastatytuose objektuose su Lankašyro universitetu dėl bendrų studijų tinkamas vykdymas.
 4. Projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamą rizikingų projektų sąrašą, kadangi yra reali grėsmė, kad projektas nebūtų užbaigtas iki 2015 m. rugsėjo mėnesio.
 5. Rangos sutartyje, kuri pasirašyta 2014 m. kovo 10 d., numatytas 15 mėn. darbų atlikimo terminas su galimybe pratęsti terminą vieną kartą ne daugiau kaip dviem mėnesiams. Šis terminas apima ne tik pastatų komplekso pastatymą, bet ir dokumento apie statybos užbaigimą ir komplekso tinkamumą funkcionuoti gavimą.
 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pavasarį ir vasarą sustabdytų darbus laikotarpiu, kai yra tinkamiausios darbo sąlygos statyboms.
 7. Laikinosios apsaugos priemonės, kaip ir ieškinio patenkinimas, nesukurtų jokios naudos ieškovui, kadangi vienintelio trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygas, ieškovas neskundžia perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas.
 8. Ieškovo atskirojo skundo dalis dėl 2014 m. kovo 17 d. nutarties vertintina kaip nepagrįsta ir nereikšminga, kadangi pirmosios instancijos teismui sutikus su atskiruoju skundu ir nutartį panaikinus, apeliacinis procesas dėl šios nutarties laikytinas baigtu.

15Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepime į atskirąjį skundą dėsto iš esmės panašius argumentus, pagrindžiančius skundžiamos nutarties teisėtumą, su atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas.

19CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

20Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

21Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teisme civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Kaminta“ ieškinį atsakovui VšĮ Vytauto Didžiojo universitetui ir trečiajam asmeniui UAB „Avona“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, yra išnagrinėta. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Nors teismo sprendimas neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Taigi, šiuo atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad ieškovas preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.). Vadinasi, pirmosios instancijos teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria teisingai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

22Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad viešasis interesas šiuo atveju reikalauja tęsti pagal Konkursą pasirašytos sutarties vykdymą, kadangi priešingu atveju kiltų teisinės pasekmės, neproporcingos siekiamiems tikslams. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų reali nauda būtų ženkliai mažesnė už žalą, tikėtinai atsirasiančią tuo atveju, kai laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir projekto neįgyvendinimas laiku lemtų ne tik atsakovo ir trečiojo asmens žalos atsiradimą, bet ir viešojo intereso pažeidimą, kuris pasireikštų netinkamu atsakovo bendradarbiavimo su Lankašyro universitetu užtikrinimu, turėtų neigiamos įtakos tarptautinei studentų ir mokslininkų bendruomenei, galimybėms užtikrinti tinkamą profesionalių specialistų rengimą, atlikti mokslinius tyrimus bei kelti išsilavinimo ir studijų lygį. Esant šioms aplinkybėms, įvertinus ir tai, kad, kaip minėta, ieškovo ieškinys yra atmestas pirmosios instancijos teisme, prioritetas šiuo atveju teiktinas viešajam interesui – įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas bei užtikrinti kokybiškesnį visuomenės mokymą ir mokslinius tyrimus, o ne privačiam ieškovo interesui, kuris preliminariai vertinant yra neteisėtas ir nepagrįstas, ar ieškovo abstrakčiai nurodomam visuomenės suinteresuotumui viešojo pirkimo ekonomine ir socialine nauda, racionalumo ir skaidrumo principais.

23Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

24Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Kaminta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl... 5. Ieškovas UAB „Kaminta“ ieškiniu, pareikštu atsakovui Vytauto Didžiojo... 6. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi ieškovo pareikštų... 7. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl... 8. Atsakovas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas pateikė teismui prašymą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2014 m. kovo 21 d.... 11. Teismas nurodė, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kaminta“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Atsakovas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepimu prašo atskirąjį... 15. Trečiasis asmuo UAB „Avona“ atsiliepime į atskirąjį skundą dėsto iš... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 19. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos... 20. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 21. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis... 22. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos... 23. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės... 24. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Kaminta“... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....