Byla 2A-1592-258/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Lenkijos įmonė „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Varanauskaitės, Andriaus Veriko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „My Land Lt“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Voluntaris“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „My Land Lt“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „My Land Lt“ priešieškinį ieškovui UAB „Voluntaris“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Lenkijos įmonė „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovas UAB „Voluntaris“ kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „My Land Lt“ 13 439,36 Eur skolos, 0,05 proc. dydžio delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-04-25 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Prekių pirkimo-pardavimo Sutartis Nr. 120425, kuria ieškovas įsipareigojo pateikti prekes, o atsakovas jas priimti ir atsiskaityti. Pasak ieškovo, jis pateikė prekes, tačiau apmokėjimo suma per sutartyje nurodytą terminą atsakovo nebuvo sumokėta. Pažymėjo, jog 2013-01-25 šalys sudarė Sutarties priedą Nr. 2, pagal kurį ieškovas perdavė atsakovui prekes (maišus Leader’s Spirit Special Grass mix iš PE rankovės - viso 25.110 vnt.), už kurias atsakovas turėjo sumokėti 51.000 Lt iki 2013-04-25 pagal 2013 m. kovo mėn. 26 d. sąskaitą-faktūrą (serija VOL Nr. 6000903). Nurodė, jog atsakovas laiku neapmokėjo už pateiktas prekes ir praėjus 2 mėnesiams po prekių pristatymo, informavo ieškovą, kad dalis prekių neatitinka kokybės reikalavimų t. y. jos buvo mechaniškai pažeistos.
 2. Atsakovas UAB „My Land Lt“ nesutiko su pareikštu ieškiniu ir prašė jį atmesti. Ieškovas 2013-06-26 pripažino netinkamą šių prekių kokybę, atsiėmė iš atsakovo nekokybiškas prekes ir sumažino mokėtiną sumą. Atsakovas, nematydamas vizualių kitų pateiktų prekių trūkumų, pakavo produktą į ieškovo pateiktas pakuotes bei produkciją pateikė savo klientams. Po prekių pateikimo atsakovo klientai pradėjo reikšti pretenzijas dėl vakuumą praradusių ir pažeistų atsakovo produkcijos pakuočių. Atsakovas, gavęs klientų pretenzijas, atidžiai peržiūrėjo ieškovo pateiktas pakuotes ir pastebėjo kartotinius, tačiau neakivaizdžius pakuočių gamybos metu padarytus pažeidimus - pakuotėje gaminosi dujos dėl patekusio deguonies kiekio per nesandarią pakuotę (mikro plyšius), dėl ko maišai išsipūtė. Atsakovas 2013 m. liepos 17 d. kreipėsi į ieškovą su pretenzija dėl nekokybiškų prekių pardavimo ir minėtomis prekėmis padarytos žalos atlyginimo, kuria informavo ieškovą tiek apie pastebėtus prekių kokybės trūkumus, tiek ir apie atsakovo klientų pateiktas pretenzijas. Nepaisant tai, ieškovas vengė pripažinti pagal Sutartį pateiktų prekių netinkamą kokybę ir nepagrįstai reikalavo iš atsakovo sumokėti už netinkamos kokybės prekes. Pasak atsakovo, ieškovas turėjo pareigą pateikti kokybės reikalavimus atitinkančias prekes ir būtent ieškovas yra atsakingas už netinkamos kokybės prekių pateikimą. Jis prieš sudarydamas Sutartį su ieškovu, atskleidė visą informaciją apie produkciją, kurią ketino pakuoti į ieškovo pakuotes bei reikalavimus pakuočių sandarumui, t. y.: nurodė, kokiam konkrečiam tikslui bus naudojamos prekės (pakuotės). Tuo tarpu ieškovas, turėdamas šią informaciją, patvirtino, jog jo gaminamos prekės (pakuotės) yra tinkamos pakuoti atsakovo produkcijai, dėl ko ir buvo sudaryta sutartis.
 3. Atsakovas UAB „My Land Lt“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Voluntaris“ 19 717,39 Eur (68.080,23 Lt) nuostolių atlyginimo, 6 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl ieškovo parduotų ir pateiktų netinkamos kokybės prekių (pakuočių), atsakovas neturi pareigos atsiskaityti su ieškovu už šias nekokybiškas prekes (pakuotes). Atsakovas pagal CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. 4 d., turi teisę iš ieškovo reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus dėl netinkamos kokybės prekių (pakuočių) pardavimo, kadangi būtent ši priežastis lėmė ir atsakovo produkcijos sugedimą. Atsakovas patyrė tokias nuostolių sumas, susijusias su jo gaminamos produkcijos sugedimu: 18 196,26 Lt dėl atsakovo klientui Rittman Kameen GmbH pateiktos sugedusios produkcijos dėl netinkamos kokybės pakuočių, 22 028,86 Lt dėl atsakovo klientui Rittman Kameen GmbH pateiktos sugedusios produkcijos dėl netinkamos kokybės pakuočių, 8 390,30 Lt dėl atsakovo klientui Vipex AS pateiktos sugedusios produkcijos dėl netinkamos kokybės pakuočių, 7 147,30 Lt dėl atsakovo klientui Rider Ltd pateiktos sugedusios produkcijos dėl netinkamos kokybės pakuočių, 8.390,30 Lt dėl atsakovo klientui My Land Svveden AB pateiktos sugedusios produkcijos dėl netinkamos kokybės pakuočių bei 3 927,21 Lt dėl patirtų šios produkcijos transportavimo išlaidų. Taigi, atsakovas dėl ieškovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t.y. dėl netinkamos kokybės prekių (pakuočių) pardavimo ir pateikimo patyrė 68 080,23 Lt dydžio nuostolius.
 4. Ieškovas UAB „Voluntaris“ su priešieškiniu nesutiko ir nurodė, jog atsakovas pats pripažino, kad praėjus dviem mėnesiams po prekių pateikimo, jis informavo ieškovą, jog dalis jo pateiktų „Leader‘s Spirit Special“ pakuočių neatitiko kokybės reikalavimų, t.y. jos buvo mechaniškai pažeistos. Ieškovas 2013-06-26 apsilankė pas atsakovą ir susitarė dėl pažeistų prekių atrinkimo bei atskyrimo atsakovo sandėlyje. Taigi atsakovo atrinktas nekokybiškas prekes - 2400 vnt. maišų „Leader’s Spirit Special“ ieškovas 2013-07-09 atsiėmė iš atsakovo sandėlio bei anuliavo atsakovui už jas mokėtinus pinigus (4597,03 Lt). Dėl kitų dviejų pateiktų maišų rūšių - „Leaderis Spirit Universal“ ir „Leader Spirit Energy“, ir visos likusios pateiktos produkcijos dalies – 22 710 vnt. atsakovas pretenzijų nepareiškė, nors visa produkcija buvo apžiūrėta, siekiant atrinkti kokybės neatitinkančią prekių dalį. Likusias kokybiškas prekes - pateiktus maišus, atsakovas toliau naudojo savo produkcijos pakavimui. Pasak ieškovo, atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovo pateiktuose maišuose buvo mikroplyšiai ir, kad būtent dėl to jo produkcija sugedo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „My Land Lt“ ieškovo UAB „Voluntaris“ naudai 13 439,36 Eur skolos, 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo priteistos 13.439,36 Eur sumos, už kiekvieną uždelstą dieną ir 4313,93 bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo UAB „My Land Lt“ priešieškinį ieškovui UAB „Voluntaris“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Lenkijos įmonė „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“, atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad 2012-04-25 Prekių pirkimo-pardavimo Sutarties 2.1.1 p., ieškovas, kaip pardavėjas, įsipareigojo parduoti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes bei patvirtinti, kad prekės turi kokybę patvirtinančius dokumentus, o Sutarties 2.1.5 p. pardavėjas garantavo, kad prekių kokybė atitiks nurodytą atitikties deklaracijoje. Sutarties 4.1 p. šalys sulygo, kad prekių kokybė turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus (b.l. 7-11). 2013-01-25 šalys sudarė Sutarties priedą Nr. 2, kuriuo susitarė dėl Sutartimi parduodamų prekių kainos ir asortimento (b.l. 12). Išanalizavęs ir įvertinęs nurodytas Sutarties bei jos priedo Nr. 2 sąlygas, teismas sprendė, jog šalys visiškai nedetalizavo ir neapibrėžė specialių reikalavimų pakuotei, nenurodė, kad pakuotė (maišai) bus naudojama šienainio vakuumavimui. Sutarties 1.2.6 p. ir 2.1.1 p. šalys susitarė dėl prekių pardavimo, kurių asortimentas nurodytas Sutarties priede. Iš Sutarties priedo turinio matyti, jog šalys apibrėžė tik prekių pavadinimą, matmenis, kainą ir kiekį (b.l. 12), tačiau nedetalizavo prekės (pakuotės) techninių savybių, nenurodė, kokiam tikslui bus naudojama pakuotė. Tokiu būdu teismas sprendė, jog šalys neindividualizavo Sutartyje ir jos priede sąlygų dėl pakuotės techninių savybių. Teismo vertinimu, Sutarties sąlygos, kurios atsakovui turėjo esminės reikšmės sutarties vykdymui, turėjo būti aptartos, tačiau šalims jų nedetalizavus, kyla neigiamos tokio elgesio pasekmės.
 3. Teismas nurodė, kad pardavėjas (ieškovas) 2012-04-25 Sutartimi ir jos priedu Nr. 2 patvirtino pirkėjui (atsakovui), jog prekė atitinka kokybės reikalavimus (b.l. 7-12). Juolab, kad 2013-02-18 Krovinio važtaraštis, 2013-02-21 PVM sąskaita-faktūra ir elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog 2780 vnt. maišų ieškovas pateikė atsakovui išbandymui, tikslu patikrinti maišų tinkamumą (b.l. 164-166). Atlikęs bandymus, atsakovas trūkumų nepastebėjo ir atliko užsakymą, tai patvirtina 2013-03-26 PVM sąskaita – faktūra (b.l. 13). Ieškovas pakuotes užsakė iš trečiojo asmens, kuris pateikė 2014-09-18 bandymų ataskaitą, kurioje nurodyta, jog buvo ištirti mažo tankio polietileno maišeliai su jo apačioje esančia skersine suvirinimo siūle ir padaryta išvada, jog gauti rezultatai atitinka bendrovės Marma Polskie Folie Sp.z.o.o. nurodytus reikalavimus/leidžiamąsias nuokrypas (II t., b.l. 9-11). Maišelio (640x1000x0,140) kokybės sertifikate Nr. 2310/14 nurodyta, jog atitinka reikalavimus (b.l. 12).
 4. Teismas, išanalizavęs 2014-01-31 tyrimo aktą apie atliktą ekspertinį tyrimą dėl šienainio sugedimo (b.l. 139-104), 2014-09-17 rekomendacijas dėl šienainio sugedimo priežasčių nustatymo, kurios buvo parengtos gamtos mokslų daktarės prof. J. S., 2014-09-18 bandymų ataskaitą ir byloje paskirtos gautos teismo ekspertizės išvadą, sprendė, jog byloje nėra pakankamai duomenų išvadai, jog ieškovas perdavė atsakovui netinkamos kokybės prekes – pakuotes.
 5. Teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinį, nurodė, kad teismo ekspertas nustatė, jog pagal 2014-04-25 prikimo-pardavimo sutartį ir jos 2013-01-25 priedą parduotos prekės – maišai vizualiai apžiūrint nenustatyta matomų mikroskilučių ar plyšimų. Taip pat ekspertas nurodė, jog apžiūrint pateiktus maišus nebuvo pastebėta didesnių plyšių ar įtrūkimų per kuriuos galėtų patekti oras į pakuotės vidų (III t., b.l. 98-99). Ekspertas teismo posėdyje paaiškino, jog tiesioginio atsakymo dėl pakuočių – maišų kokybės, t.y. ar maišai buvo geri, ar ne, pateikti negali. Šių byloje esančių faktinių duomenų analizė nesudarė pagrindo teismui konstatuoti, jog atsakovas patyrė nuostolius dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo, o būtent – nenustatė, jog ieškovas pateikė atsakovui netinkamos kokybės pakuotes, dėl ko jam turėtų kilti civilinė atsakomybė.
 6. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, sprendė, jog objektyviai byloje nepakanka duomenų išvadai, kad pakuočių gamybos metu buvo padaryti pažeidimai, dėl ko pakuotė tapo nesandaria ir sugedo atsakovo produkcija. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo, nenustatė esminės civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. ieškovo neteisėtų veiksmų fakto, t. y., jog jis pardavė netinkamos kokybės prekes (pakuotes) (CK 6.246 str.). Atsižvelgiant į tokio pobūdžio aplinkybes, priešieškinį teismas atmetė kaip nepagrįstą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliantas (atsakovas) UAB „My Land Lt“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Voluntaris“ ieškinį atsakovui UAB „My Land LT“ atmesti, atsakovo UAB „My Land LT“ priešieškinį tenkinti, ir priteisti iš ieškovo UAB „Voluntaris“ atsakovo UAB „My Land Lt“ naudai 19 717,39 EUR nuostolių atlyginimo bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:
  1. Teismas netinkamai ištyrė ir įvertino šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, todėl nepagrįstai nusprendė, kad šalys nedetalizavo ir neapibrėžė specialių reikalavimų pakuotei. Teismas turėjo padaryti išvadą, kad ieškovui buvo ir turėjo būti žinoma, jog atsakovas įsigijo prekes savo produkcijos (šienainio) pakavimui užtikrinant vakuumą. Tačiau ieškovas, būdamas savo srities profesionalas ir nuolat versdamasis pakuočių prekyba, niekaip neinformavo atsakovo jo gaminamos prekės (pakuotės) nėra tinkamos pakuoti atsakovo produkciją (šienainį) ir neužtikrina hermetiškumo (sąlyčio su oru nebuvimo).
  2. Atsakovo įsitikinimu, netinkamą prekių kokybę pagrindžia 2014-01-31 Ekspertinio tyrimo dėl šienainio sugedimo (sąveikos su aerobine aplinka) išvada, kurią parengė doc. Dr. V. J.. Atsakovo gaminama produkcija (šienainis) yra naudojamas kaip pašaras žirgams, todėl jis yra vakuumuojamas siekiant išlaikyti jo savybes visą galiojimo laikotarpį. Išvadoje ekspertas padarė išvadą, jog „pakuotės yra praradusios sandarumą, o jose esantis šienainis yra sugedęs bei supelijęs. Toks poveikis šienainiui atsirado dėl į nesandarias pakuotes patekusio deguonies“.
  3. Atsakovas teismo posėdžio metu pateikė 2016-12-02 Kauno technologijos universiteto chemijos ir technologijos profesoriaus G. B. el. laišką, kuriame pažymima: „galiu patvirtinti, kad produkcijai, kuriai kenkia deguonies aplinka, mažo tankio polietilenas nėra tinkama pakavimo medžiaga. Tam tikslui reikėtų naudoti daugiasluoksnę plėvelę, kurioje polietileno plėvelė gali būti viena iš sluoksnių toje plėvelėje“. Atsakovo įsitikinimu, šis įrodymas patvirtina, kad ieškovo patiektos prekės (pakavimo maišai) nebuvo tinkami pakuoti atsakovo gaminamai produkcijai. Prekyba pakavimo medžiagomis yra ieškovo ūkinė komercinė veikla, todėl ieškovas turėjo žinoti, kad ieškovo atsakovo patiektos prekės (pakavimo maišai) nėra tinkamos pakuoti produkciją vakuumo būdu (neužtikrina pakuotės hermetiškumo).
  4. Atsakovo įsitikinimu, ieškovo pateiktas 2014-09-18 bandymų protokolas neįrodo šioje byloje reikšmingų aplinkybių, t. y. ieškovo atsakovui parduotų pakuočių kokybės tinkamumo. Viena vertus, UAB „Alzida“ atlikto bandymo metu buvo tiriamas pakuotės tamprumas, t. y. buvo tempiama pakuotė, kol ji suplyš. Toks tyrimas nėra susijęs su pakuotės sandarumo/vakuumo laikymu ir pakuotės mikro plyšių nustatymu. Dėl šios priežasties bandymų protokolas nepatvirtina jokių šioje byloje reikšmingų aplinkybių.
  5. Ieškovas garantavo atsakovui prekių kokybę, todėl ieškovas yra atsakingas už prekių trūkumus. Ieškovas nepateikė ir byloje nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.
  6. Sprendimo rezoliucinė dalis, kuria nuspręsta priteisti iš „atsakovo „0,05 proc. dydžio delspinigius nuo priteistos 13.439,36 EUR sumos, už kiekvieną uždelstą dieną“ yra suformuluota klaidingai, nes nenurodyta iki kada šie delspinigiai turi būti skaičiuojami, t.y. ar iki kreipimosi į teismą dienos ar iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja pagrindo delspinigius priteisti iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl toks reikalavimas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.
  7. Ieškovas netinkamai įvykdė savo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl prekių (pakuočių) pateikimo, kartu pažeisdamas ir CK 6.333 str. 1 d. ir 4 d. bei 6.317 str. 2 d. numatytus reikalavimus dėl parduodamų prekių kokybės. Todėl atsakovas, pagal CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. 4 d., turi teisę iš ieškovo reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus dėl netinkamos kokybės prekių (pakuočių) pardavimo, kadangi būtent ši priežastis lėmė ir atsakovo produkcijos sugedimą.
 2. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo UAB „My Land LT“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:
  1. Sutarties priede nurodytas „Vakuuminio tipo maišelis“ yra tik bendras prekės pavadinimas, bet nėra techninis parametras, kadangi nenurodytos skaitmeninės charakteristikos: vakuumo gylis, vakuumo galiojimo laikas ir kokiam produktui (ar pats produktas neišskiria dujų panaikindamas vakuumą). Ieškovui kategoriškai paneigus atsakovo specialius reikalavimus, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir tai, kad šalys sudarytame Sutarties priede Nr. 2 aptarė sutartimi parduodamų prekių kainą ir asortimentą, bet visiškai nedetalizavo ir neapibrėžė specialių reikalavimų pakuotei, nenurodė, kad pakuotė (maišai) bus naudojama šienainio vakuumavimui (b.l.12), kaip tinkamai nustatė ir tai, jog nors atsakovas ir teigė, kad prieš sudarydamas sutartį su ieškovu atskleidė jam visą informaciją apie produkciją, kurią ketino pakuoti į ieškovo pakuotes bei reikalavimus pakuočių sandarumui, tačiau tokių įrodymų teismui nepateikė. Be to, atsakant į 2013-07-17 pretenziją ir ieškovas atsikirto, kad sutartyje nebuvo pažymėta apie gendančių produktų pakavimo reikalavimus (b.l. 16, 19), dėl ko teismas visiškai pagrįstai tokių duomenų ir nenustatė (CPK 178 str.). Teismas, įvertinęs, kad ieškovas net 2 780 vnt. pakuočių (maišų) pateikė atsakovui išbandymui kaip prekės etaloną tikslu patikrinti jų tinkamumą ir atlikęs bandymus atsakovas įsitikinęs jų tinkamumu ir neturėjęs jokių priekaištų atliko pilną užsakymą ką patvirtina 2013-03-26 PVM sąskaita faktūra.
  2. Teismas padarė visiškai pagrįstas ir teisingas išvadas (CPK 12 str., 178 str.), jog byloje nėra pakankamai duomenų išvadai, kad ieškovas perdavė atsakovui netinkamos kokybės prekes - pakuotes, nes tai ir logiška kaip parodė teorinis tyrimas. Jeigu jau pakuotės būtų pralaidžios orui, tai viduje pakuotės nebesusidarytų jokio perteklinio slėgio ir nebūtų jos išsipūtusios, todėl pažymint ir tai, kad nei vienam specialistui ir ekspertui nebuvo pateiktos būtent tos atseit nekokybiškos pakuotės (maišai) su neva sugedusia produkcija (atsakovo pirkėjai nei vienos pakuotės negrąžino), ką teisme patvirtino ir atsakovas.
  3. UAB „Alzida“ būdama vienintelė Lietuvoje akredituota laboratorija galinti ištirti polimerines plėveles, nustatė, kad plėvelės storis parodė standartinį 0,002 mm nuokrypį, kas iš esmės paneigia bet kokių mikroplyšių net galimybę, o išmatuotas plėvelės stipris tempiant parodė, kad vakuuminio pakavimo atveju turi net 200 kartų tempimo rezervą, dėl ko tinkamas ir vakuuminiam pakavimui.
  4. Atsakovas pagal sutartį ir jos priedą Nr. 2 ieškovui už 18 255 vnt. pakuočių (maišų) sumokėti atsisakė apskritai be jokio pagrindo (šiaip sau), kaip ir už tik jo manymu nekokybiškus 4 455 vnt. pakuočių (maišų), todėl šalims pažeidus susitartas sutarties sąlygas, būtent kyla ne procesinių palūkanų, o sutartinė atsakomybė šaliai jas pažeidusiai, dėl ko atmestini ir apeliacinio skundo punktų argumentai, kad neegzistuoja pagrindas delspinigius priteisti iki teismo sprendimo įvykdymo, nes sutartinė atsakomybė būtent ir išlieka iki visiško įsipareigojimų įvykdymo (Sutarties 12.1 p., CK 6.123 str., 6.258 str. 1 d.).
  5. Nors apeliantas ir laiko priešieškinį pagrįstu, tačiau atsižvelgiant ir į tai, kad atsakovo pirkėjai jo produkcijos supakuotos į ginčo 4 455 vnt. pakuočių (maišų) negrąžino, o pretenzijose nurodė išsipūtusius maišus ir pretenzijas pareiškė atsakovo produkcijai (šienainiui), bet ne pretenzijas ieškovo maišams, visete išanalizuotų įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pagristai nustatė, kad objektyviai byloje nepakanka duomenų išvadai, jog pakuočių gamybos metu buvo padaryti pažeidimai, dėl ko pakuotė tapo nesandaria ir sugedo atsakovo produkcija, o tuo pačiu ir tai, kad nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškovo neteisėtų veiksmų fakto, kad jis pardavė netinkamos kokybės prekes (sutarties dalyką), o nenustačius ieškovo visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, pripažintina padarė pagrįstas ir teisingas išvadas bei visiškai pagrįstai atsakovo priešieškinį ir atmetė.
 3. Trečiasis asmuo MARMA Polskie Folie Spolka z o.o. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:
  1. Iš sutarties priedo turinio matyti, jog šalys apibrėžė tik prekių pavadinimą, matmenis, kainą ir kiekį, tačiau nedetalizavo prekės (pakuotės) techninių savybių, nenurodė, kokiam tikslui bus naudojama pakuotė. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs nurodytas sutarties bei jos priedo Nr. 2 sąlygas, teisingai sprendė, jog šalys visiškai nedetalizavo ir neapibrėžė specialių reikalavimų pakuotei, nenurodė, kad pakuotė (maišai) bus naudojama šienainio vakuumavimui, tai patvirtina ir tai, kad ieškovas užsakė prekes - maišus iš trečiojo asmens ir užsakyme nurodė tik prekės pavadinimą, kiekį ir kainą. Teismas taip pat teisingai konstatavo, kad abi šalys yra verslininkai, todėl joms yra keliami atidumo ir rūpestingumo reikalavimai įgyvendinant savo civilines teises sutartiniuose santykiuose. Kadangi atsakovas nedetalizavo sutartyje esminių sąlygų (pakuotės techninių savybių) dar ir todėl kyla neigiamos tokio elgesio pasekmės.
  2. Pardavėjas (ieškovas) 2012-04-25 sutartimi ir jos priedu Nr. 2 patvirtino pirkėjui (atsakovui), jog prekė atitinka kokybės reikalavimus. Tuo labiau, kad 2013-02-18 Krovinio važtaraštis, 2013-02-21 PVM sąskaita-faktūra ir elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog 2780 vnt. maišų ieškovas pateikė atsakovui išbandymui, tikslu patikrinti maišų tinkamumą. Atlikęs bandymus, atsakovas priėmė pakuotę ir atliko užsakymą, tai patvirtina 2013-03-26 PVM sąskaita -faktūra. Pakuotes buvo pirktos iš trečiojo asmens, kuris pateikė 2014-09-18 bandymų ataskaitą, kurioje nurodyta, jog buvo ištirti mažo tankio polietileno maišeliai su jo apačioje esančia skersine suvirinimo siūle ir padaryta išvada, jog gauti rezultatai atitinka bendrovės Marma Polskie Folie Sp.z.o.o. nurodytus reikalavimus/leidžiamąsias nuokrypas. Trečiasis asmuo yra pateikęs į bylą maišelio (640x1000x0,140) kokybės sertifikatą Nr. 2310/14, kuriame nurodyta, jog pakuotė atitinka reikalavimus.
  3. Teismas, spręsdamas dėl priešieškinio pagrįstumo, vadovavosi byloje esančių įrodymų visetu (CPK 185 str.). Tokiu būdu atsakovo pateikti įrodymai buvo teismo vertinti santykyje su kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais. 2014-01-31 tyrimo akte apie atliktą ekspertinį tyrimą dėl šienainio sugedimo nurodyta, jog šienainio pakuotės buvo praradusios sandarumą, tačiau tyrimą atlikusi docentė dr. V. J. pažymėjo, jog tyrimo metu nebuvo nustatinėjama, kodėl atsakovo produkcijos pakuotės prarado sandarumą, o buvo nustatinėjama, kaip pakuočių nesandarumas paveikė pakuotėse esančią atsakovo produkciją - šienainį. 2014-09-17 rekomendacijose dėl šienainio sugedimo priežasčių nustatymo nurodyta, jog nėra jokiu duomenų apie atliktus kiekybinius tyrimus nei dėl maišų sandarumo, nei dėl šienainio mikrobiologinio sugedimo. Taip pat nepateikti argumentuoti šienainio sugedimo paaiškinimai, pateiktos tik sugedusio šienainio fotonuotraukos. Be to, ekspertas teismo posėdyje paaiškino, jog tiesioginio atsakymo dėl pakuočių - maišų kokybės, t. y. ar maišai buvo geri, ar ne, pateikti negali. Taigi išvardintų byloje esančių faktinių duomenų analizė nesudarė pagrindo teismui konstatuoti, jog atsakovas patyrė nuostolius dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo, būtent teismas pagrįstai nenustatė, jog ieškovas pateikė atsakovui netinkamos kokybės pakuotes.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

5Dėl parduotų prekių kokybės

 1. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Byloje kilo ginčas dėl parduoto daikto – pakuotės (maišų) – kokybės. Ieškovas teigė, jog pardavė atsakovui tinkamos kokybės pakuotes, tačiau atsakovas už jas iki šiol neatsiskaitė. Atsakovas teigė, kad ieškovas pardavė netinkamos kokybės prekes, todėl už prekes jis atsiskaityti neprivalo. Atsakovo teigimu, ieškovo parduotos pakuotės, į kurias buvo supakuota atsakovo produkcija sugedo, dėl ko atsakovas patyrė nuostolius. Priešieškiniu atsakovas prašė šiuos nuostolius atlyginti.
 3. Pagal CK 6.317 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (CK 6.333 straipsnio 1 dalis).
 4. Parduodamų daiktų kokybė turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami; tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui (CK 6.333 straipsnio 4 dalis).
 5. Nagrinėjamos bylos atveju šalys 2012-04-25 sudarė Prekių pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. 120425. Pagal Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 120425 2013-01-25 priedą Nr. 2 „Tiekiamų prekių kainos asortimentas“, kuriame nurodyta parduodamos prekės: 1) „Leader‘s Spirit Special Grass mix is PE rankovės“ (matmenys 0,14 mm, plotis 640 mm, aukštis 1 000 mm), kaina - 1 583 Lt, užsakomas kiekis – 10 000 vnt., 2) „Leader‘s Spirit Universal Grass mix is PE rankovės“ (matmenys 0,14 mm, plotis 640 mm, aukštis 1 000 mm), kaina – 1 583 Lt, kiekis 5 000 Lt; 3) „Leader‘s Spirit Energy Grass mix is PE rankovės (matmenys 0,14 mm, plotis 640 mm, aukštis 1 000 mm), kaina - 1 583 Lt, užsakomas kiekis – 5 000 vnt. Sutarties 2.1.5. punkte numatyta, kad prekių kokybė turi atitikti nurodytą atitikties deklaracijoje, o 4.1 punkte įtvirtinta, kad prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Nei sutartyje, nei sutarties priede Nr. 2 šalys neaptarė, kokiam tikslui perkami maišai, t.y. kokių prekių pakavimui jie skirti.
 6. Apeliantas prekių nekokybiškumą grindžia tuo, kad ieškovas kaip pardavėjas neinformavo pirkėjo (apelianto), kad parduodami maišai (pakuotės) nėra tinkami pakuoti atsakovo produkciją (šienainį) ir neužtikrina hermetiškumo (sąlyčio su oru nebuvimo). Šiuos argumentus grindžia 2014-01-31 Ekspertinio tyrimo dėl šienainio sugedimo (sąveikos su aerobine aplinka) išvada, kurioje nurodyta, kad pakuotės yra praradusios sandarumą, o jose esantis šienainis yra sugedęs bei supelijęs, nes poveikis šienainiui atsirado dėl į nesandarias pakuotes patekusio deguonies. Taip pat netinkamą prekių kokybę grindžia profesoriaus G. B. el. laišku, kuriame nurodoma, kad produkcijai, kuriai kenkia deguonies aplinka, mažo tankio polietilenas nėra tinkama pakavimo medžiaga.
 7. Apeliacinį skundą nagrinėjanti teisėjų kolegija, susipažinusi su apelianto akcentuojamais rašytiniais įrodymais, sprendžia, kad jie nėra pakankami padaryti išvadai, kad parduotos prekės nėra kokybiškos. Byloje nustatyta, kad prieš sudarant sutartį, ieškovas apeliantui perdavė 2780 vnt. maišų išbandymui, tikslu patikrinti maišų tinkamumą (t. 3, b.l. 164-166). Apeliantas jam perduotus maišus išbandė ir atliko užsakymą. Taigi apeliantas, įsigydamas visą Sutarties priede Nr. 2 nurodytą prekių asortimentą ir kiekį, tiksliai žinojo apie perkamų prekių savybes ir jų tinkamumą apelianto produkcijai pakuoti - prekes fiziškai apžiūrėjo ir jas išbandė. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstais laikytini apelianto teiginiai, kad pardavėjas neinformavo pirkėjo (apelianto), kad parduodami maišai (pakuotės) nėra tinkami pakuoti atsakovo produkciją ar pati pakuotė-maišas yra ne tokio tankio, koks buvo reikalingas apeliantui.
 8. Prekių netinkamos kokybės taip pat neįrodo 2014-01-31 Ekspertinio tyrimo dėl šienainio sugedimo (sąveikos su aerobine aplinka) išvada (t. 1, b.l. 139-141), nes kaip pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, tyrimo metu nebuvo nustatinėjama, kodėl atsakovo produkcijos pakuotės prarado sandarumą, o buvo nustatinėjama, kaip pakuočių nesandarumas paveikė pakuotėse esančią atsakovo produkciją – šienainį. Apeliantas nurodo, kad jo gaminama produkcija (šienainis) yra naudojamas kaip pašaras žirgams, todėl jis yra vakuumuojamas siekiant išlaikyti jo savybes visą galiojimo laikotarpį. 2014-01-31 eksperimentiniame tyrime taip pat nurodoma, kad šienainis negestų masėje neturi likti oro, ji turi būti gerai suslegiama ir hermetizuojama. V. N., kuris turi gyvulininkystės technologo išsilavinimą ir kurio profesinė veikla yra susijusi su žolinių pašarų tyrimu, konsultacijomis, ekspertinio tyrimo vertinime (T.2, b.l. 86-88), atsižvelgdamas į atsakovo apelianto šienainio gaminimo technologiją, nurodė, kad pati žaliava, kuri buvo supakuota į ieškovo pakuotes, galėjo būti užkrėsta mikroorganizmais, kurie ir sugadino šienainį. Taigi, neatmestina galimybė, kad šienainis sugedo ne dėl pakuotės netinkamų savybių ar trūkumų, bet dėl gamybos proceso metu netinkamai atliktų veiksmų ar dėl šienainyje esančių mikroorganizmų.
 9. Apeliantas nurodo, kad ieškovo pateiktas 2014-09-18 bandymų protokolas neįrodo šioje byloje reikšmingų aplinkybių, t. y. ieškovo atsakovui parduotų pakuočių kokybės tinkamumo, nes UAB „Alzida“ atlikto bandymo metu buvo tiriamas pakuotės tamprumas ir nustatinėjama ar pakuotėje yra mikro plyšių. Dėl šios priežasties, apelianto nuomone, bandymų protokolas nepatvirtina jokių šioje byloje reikšmingų aplinkybių. Su tokiu apelianto argumentu nėra jokio pagrindo sutikti, nes apeliantas pats priešieškinyje laikėsi pozicijos, kad pakuotė buvo netinkama dėl joje esančių mikro plyšių, t. y., kad ji buvo nesandari. Tokiu būdu UAB „Azida“ atliktu bandymu (t.2, b.l. 160-163) ir buvo siekiama paneigti priešieškinyje nurodomus pakuotės trūkumus. Spręstina, kad šis UAB „Alzida“ tikėtinai paneigia apelianto nurodomas aplinkybes dėl mikro plyšių buvimo.
 10. Byloje taip pat nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti šienainio sugedimo priežastis, paskyrė byloje ekspertizę. Atliktos ekspertizės akte nurodyta, kad pagal 2014-04-25 pirkimo-pardavimo sutartį ir jos 2013-01-25 priedą parduotos prekės - maišai vizualiai apžiūrint nenustatyta matomų mikroskilučių, plyšimų ar įtrūkimų per kuriuos galėtų patekti oras į pakuotės vidų (t.3, b.l. 98-99).
 11. Apeliantas patirtus nuostolius, o kartu ir netinkamą prekių kokybę taip pat įrodinėjo savo klientų pretenzijomis, kuriose jie nurodo, kad gavo sugedusį šienainį, tačiau nei vienas iš šių klientų nėra nurodęs, kad gautas maišas turi plyšių ar kokių nesandarumų, kas neįrodo, kad buvo nekokybiška pakuotė, į kurią buvo pakuojamas šienainis.
 12. Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių maišų netinkamą kokybę, konstatuotina, kad pagrįstai ieškinys šioje dalyje buvo tenkintas visiškai, o apelianto priešieškinis dėl nuostolių, susijusių su netinkama prekių kokybe atlyginimu, atmestas.

6Dėl procesinių palūkanų

 1. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su sprendimo rezoliucine dalimi, kuria nutarta iš apelianto priteisti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo priteistos 13 439,36 EUR sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodoma, kad ši rezoliucinė dalis yra suformuluota klaidingai, nes nenurodyta iki kada šie delspinigiai turi būti skaičiuojami, t. y. ar iki kreipimosi į teismą dienos ar iki teismo sprendimo įvykdymo dienos taip pat nurodo, kad sutartyje numatyti delspinigiai gali būti priteisti tik iki ieškinio priėmimo dienos. Teisėjų kolegija su tokiais argumentais sutinka iš dalies.
 2. Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Hansabankas“ v. M. D., bylos Nr. 3K-3-553/2008). CK 6.210 str. įtvirtinta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Didesni negu CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria (CK 6.37 straipsnio 1, 3 dalys), tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Šalys šiuo atveju susitarė dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo uždelstos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 7.3 punktas) iki visiško prievolės įvykdymo. Sąskaita-faktūra už ieškovo patiektas prekes turėjo būti apmokėta iki 2013-04-25 (t.1, b. l. 13). Vadinasi, nuo 2013-04-26 ieškovas įgijo teisę skaičiuoti sutartyje numatytus delspinigius. Pirmosios instancijos teismas nors ir neaiškiai sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad priteisiama 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo priteistos 13 439,36 EUR sumos, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo tenkintas visiškai, spręstina, kad tenkintas ieškinio reikalavimas priteisti delspinigius nuo 2013-04-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Tokiu būdu priteistų delspinigių suma šio procesinio priėmimo dieną (2017-12-21) sudarytų 11 424 EUR (1700 d. x 6,72 EUR).
 3. Kasacinis teismas dėl delspinigių priteisimo yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą privalo vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios ribos nustatymas įstatyme nereiškia, kad netesybos privalo būti sumažinamos iki šios ribos. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių statusą, turtinę padėtį, sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).
 4. Vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, nenustačius skolininko nesąžiningumo, piktnaudžiavimo prievolės nevykdymu, spręstina, jog yra pagrindas sutartimi nustatytus delspinigius skaičiuoti tik nuo prievolės nevykdymo dienos (2013-04-26) iki bylos iškėlimo dienos (2013-09-26), t. y. už 153 dienas, kas sudaro 1028,16 Eur. Procesines palūkanas, teisėjų kolegijos vertinimu, tikslinga sumažinti nuo 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną iki 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.
 5. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimą, todėl sprendimas šioje dalyje keistinas, o kitoje dalyje paliekamas nepakeistas.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme. CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškiniu prašė priteisti skolą ir procesines palūkanas. Antrasis reikalavimas patenkintas iš dalies, todėl spręstina, kad ieškinys patenkintas 75 proc., todėl ieškovui priteistina 3 235,45 EUR. Atsižvelgiant į atsakovo už atsiliepimo į ieškinį parengimo advokato sugaištas valandas bei advokato skaičiuojama tarifą, spręstina, kad apeliantas patyrė 1009 EUR už suteiktas teisines paslaugas ir atsiliepimo į ieškinį parengimą, o tai sudaro 252,25 EUR (1009 EUR x 25 proc.). Siekiant supaprastinti nutarties vykdymą, pritaikytinas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas ir galutinai nustatytina, jog ieškovui priteistina 2983,20 Eur (3235,45-252,25) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.
 2. Apeliaciniu skundu apeliantas prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, dalis dėl priešieškinio palikta nepakeista, o prašymas ieškinį atmesti tenkintas iš dalies. Tokiu būdu apeliacinis skundas tenkintas 25 proc. Apeliantas už apeliacinio skundo surašymą patyrė 2 371,60 EUR ir sumokėjo 714 EUR žyminio mokesčio. Atsižvelgus į tai, kad byloje nėra sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai, kad apelianto atstovas dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, dėl ko realiai negalėjo patirti didesnių darbo sąnaudų, nei buvo patirta pirmosios instancijos teisme, be to, prašoma priteisti išlaidų suma viršija ir LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose numatytą priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą dydį, skaičiuojamą išlaidų sumokėjimo metu, todėl spręstina, kad šiuo atveju yra pagrindas apelianto prašymą tenkinti iš dalies ir sumažinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą (2 371,60 Eur) iki 1 200 Eur. Tenkinus apeliacinį skundą 25 proc. apeliantui priteisiama 300 Eur iš ieškovo. Ieškovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 810 EUR, todėl jam priteisiama 607,50 EUR (810 EUR x 75 proc.). Siekiant supaprastinti nutarties vykdymą, pritaikytinas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas ir galutinai nustatytina, jog ieškovui priteistina 307,50 Eur (607,50-300) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.
 3. Trečiajam asmeniui Lenkijos įmonei „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“ iš atsakovo priteisiama 75 proc. jo patirtų bylinėjimosi išlaidų (už advokato teisinę pagalbą ir vertimo išlaidas), t.y. 1 693,91 EUR (2258,55 x 75 proc.).
 4. Iš atsakovo priteistina 18,49 Eur, o iš ieškovo priteistina 6,16 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimą pakeisti.

10Sprendimo dalį, kuria ieškovui UAB „Voluntaris“ iš atsakovo UAB „My Land Lt“ priteista 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo priteistos 13 439,36 EUR sumos, už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat dalis dėl bylinėjimosi išlaidų panaikinti ir teismo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

11„ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo UAB „My Land Lt“, į.k.: 302476570, ieškovo UAB „Voluntaris“, į.k.: 126392278, naudai 13 439,36 EUR skolos, 1028,16 EUR delspinigių ir 6 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (13 439,36 EUR) už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2983,20 EUR bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovo UAB „My Land Lt“ priešieškinį ieškovui UAB „Voluntaris“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Lenkijos įmonė „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“, atmesti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „My Land Lt“, į.k.: 302476570, į valstybės biudžetą 18,49 EUR, o iš ieškovo UAB „Voluntaris“, į.k.: 126392278, 6,16 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.“

15Priteisti iš atsakovo UAB „My Land Lt“, į.k.: 302476570, ieškovo UAB „Voluntaris“, į.k.: 126392278, naudai 307,50 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

16Priteisti iš atsakovo UAB „My Land Lt“, į.k.: 302476570, trečiojo asmens Lenkijos įmonės „Marma Polskie Folie Spolska z.o.o.“, į.k. PL 8130140614, naudai 1 693,91 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai