Byla 2-1255/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alveta“ iškelta bankroto byla pagal šios bendrovės administracijos vadovo J. M. ieškinį (civilinė byla Nr. B2-847-479/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Wolcolor Group“, bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas Snoras, uždarosios akcinės bendrovės „Citadele faktoringas ir lizingas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alveta“ iškelta bankroto byla pagal šios bendrovės administracijos vadovo J. M. ieškinį (civilinė byla Nr. B2-847-479/2013).

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4RUAB „Alveta“ administracijos vadovas J. M. 2012-12-20 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl šio teismo nagrinėjamos UAB „Alveta“ restruktūrizavimo bylos, kuri buvo iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartimi, nutraukimo. Pareiškimas buvo grindžiamas tuo, kad įmonė yra nepajėgi vykdyti pagal restruktūrizavimo planą prisiimtų įsipareigojimų, negali sėkmingai parduoti nekilnojamojo turto ir taip atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi pareiškimas buvo patenkintas, restruktūrizavimo byla buvo nutraukta (Civilinė byla Nr. B2-117-253/2012).

5Šios bendrovės vadovas J. M. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Alveta“, o bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Teismas patenkino atsakovo UAB „Alveta“ kreditorių UAB „Perdanga“, UAB „Klaipėdos skuba“, UAB „Egivana“, UAB „Jungent Lietuva“, UAB „Disteka“, UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, UAB „Wolcolor Group“, BAB bankas Snoras prašymus ir įtraukė juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (ĮBĮ 9 str. 5 d., CPK 47 str. 1 d.). Šie kreditoriai vieningai nurodė, kad bankroto byla atsakovui iškeltina, tačiau siūlė skirtingas bankroto administratorių kandidatūras, atitinkamai: UAB „Perdanga“ – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Klaipėdos skuba“ – UAB „Verslo valdymo centras“, UAB „Egivana“ – UAB „Verslo administravimo kompanija“, UAB „Jungent Lietuva“ – UAB „Valeksa“, UAB „Disteka“ – UAB „VTD Group“, UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ – UAB „Ius Positivum“, UAB „Wolcolor Group“ – UAB „Valeksa“, BAB bankas Snoras – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teisme taip pat buvo gautas bankroto administratoriaus V. Š. sutikimas administruoti UAB „Alveta“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Alevta“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo kompanija“.

9Remdamasis atsakovo UAB „Alveta“ 2012-10-31 balanso duomenimis konstatavo, kad bendrovės balansinė turto vertė siekia 25 719 545 Lt, tuo tarpu finansiniai įsipareigojimai kreditoriams – 28 677 430 Lt. Remdamasis Klaipėdos apygardos teismo nutartimis UAB „Alveta“ restruktūrizavimo byloje teismas nustatė, jog patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai šiai bendrovei sudarė 28 977 278,73 Lt. Teismas konstatavo, kad atsakovo UAB „Alveta“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 15 817 657,50 Lt yra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl ši bendrovė yra nemoki, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, jai iškėlė bankroto bylą.

10Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas sprendė, jog ieškovo siūlomas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tai yra tas pats asmuo, kuris administravo UAB „Alveta“ restruktūrizavimo procesą, neskirtinas, nes gali būti pažeisti kreditorių interesai, gali kilti interesų konfliktas, – jis privalėtų tikrinti sandorius, kurių sudaryme pats dalyvavo. Konstatavo, jog administratoriai UAB „VTD Group“ bei V. Š. neturi pakankamai patirties bei darbuotojų administruoti dideles įmones, kad administratorius UAB „Ius Positivum“ reziduoja Vilniuje, dėl to galimos didesnės ekonominės sąnaudos, kad administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ darbuotojų užimtumas yra didesnis nei UAB „Verslo administravimo kompanija“ bei UAB „Valeksa“. Tačiau nustatęs, kad UAB „Verslo valdymo kompanija“ Klaipėdoje turi buveinę ir nenustatęs apribojimų, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, naudodamasis diskrecijos teise iš visų pasiūlytų administratorių kandidatūrų šios bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Tretieji asmenys kreditoriai UAB „Wolcolor Group“, BAB bankas Snoras, UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutarties dalies, kuria išspręstas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas, pateikė atskiruosius skundus.

13Apeliantai sutinka su tuo, kad UAB „Alveta“ yra nemoki, todėl laiko, jog bankroto byla šiai bendrovei iškelta pagrįstai, tačiau nesutinka su tuo, kad teismas be pagrindo paskyrė atsakovo UAB „Alveta“ administratoriumi kreditoriaus UAB „Egivana“ pasiūlytą UAB „Verslo administravimo kompanija“. Nurodo, kad ši nutarties dalis netinkamai motyvuota; be pagrindo nesivadovauta apeliacinio teismo praktikoje suformuluotomis nuostatomis, jog sprendžiant dėl tokio asmens tinkamumo yra svarbu ne vien jo patirtis, bet ir užimtumas (optimalus darbo krūvis ir etc.). Teigia, jog panaikinus šią teismo nutarties dalį administratoriumi turi būti paskirta jų pasiūlyta bendrovė. Atskirieji skundai grindžiami tokiais argumentais:

14Apeliantas UAB „Wolcolor Group“ nurodo, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ administruoja atsakovo UAB „Alveta“ kreditorių BUAB ,,Ribenos prekyba“, todėl tokiu paskyrimu yra pažeistas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies draudimas, tai lemia interesų konfliktą bei galimą administratoriaus šališkumą. Teigia, kad atsakovas UAB „Alveta“ yra didelė įmonė tiek vykdyta veikla, tiek sudarytų sandorių, vykdytų projektų, turimo turto apimtimi, todėl jos administratoriumi skirtina UAB „Valeksa“ turinti filialus Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje, administravusi itin dideles įmones, sukaupusi didžiausią šio darbo patirtį iš visų pasiūlytų kandidatų, kurioje dirba itin aukštos kvalifikacijos darbuotojai, šiuo metu turintys optimalų darbo krūvį.

15Apeliantas BAB bankas Snoras nurodo, kad nepagrįsti teismo argumentai, kurias remiantis buvo atsisakyta administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurio kandidatūrą siūlė ne tik apeliantas, bet taip pat kreditorius UAB „Perdanga“ bei ieškovas. Be pagrindo esminė reikšmė buvo suteikta administratoriaus bei bankrutuojančios įmonės buveinės vietos sutapties kriterijui, ir visiškai nevertintas apelianto siūlyto administratoriaus patirties bei užimtumo kriterijus, pagal kurį jo pasiūlyto administratoriaus duomenys yra žymiai geresni, nei teismo paskirto. Be to, atsakovui UAB „Alveta“ yra pareikšta daugiau nei 28 mln. Lt kreditorinių reikalavimų, tuo tarpu kreditoriaus UAB „Egivana“, kurio pasiūlytą administratorių paskyrė teismas, finansinis reikalavimas sudaro 59 114, 81 Lt, paties apelianto reikalavimas –22 148 895, 63 Lt, o šią kandidatūrą taip pat siūliusios UAB „Perdanga“ – 102 004, 47 Lt. Taigi teismas, saistomas būtinybės užtikrinti kuo sklandesnę UAB ,,Alveta“ bankroto procedūros eigą, be pagrindo neatsižvelgė į šią aplinkybę. Teismo išvada, kad apelianto siūlomas administratorius neskirtinas, nes administravo atsakovo restruktūrizavimo procesą yra nepagrįsta, be to, prieštarauja teismų praktikai.

16Apeliantas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ nurodo, jog teismas, spręsdamas šį klausimą, netinkamai naudojosi diskrecijos teise, nes pasiūlytų administratorių kandidatūros įvertintos atmestinai, visapusiškai neištyrus kriterijų, todėl šį nutarties dalis naikintina. Teigia, jog administratoriaus veiklos teritorija yra svarbi aplinkybė šiuo klausimu, turint omenyje administravimo kaštus ir teismas suklydo dėl jo siūlyto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, nes šis Klaipėdoje turi filialą ir yra pajėgus itin efektyviai ir operatyviai savo funkcijas, administratoriais dirbantys fiziniai asmenys vidutiniškai vykdo po 13,5 bankroto procedūras, o teismo paskirti administratoriaus – po 12, 7 bankroto procedūras.

17Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ pateikė pareiškimą, kad prisideda prie apelianto BAB bankas Snoras atskirojo skundo.

18Atsiliepimus į atskiruosius skundus pateikė tretieji asmenys RUAB „Egivana“ bei UAB „Klaipėdos skuba“, kurie prašė šiuos skundus atmesti, o skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Šie asmenys iš esmės teigė, kad teismo nutartis atitinka tiek įstatymą, tiek teismų praktikos nuostatas.

19Kreditorius UAB „Klaipėdos skuba“ be to, nurodo, kad nepagrįstas apelianto UAB „Wolcolor Group“ teiginys dėl ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimo, nes šios bankroto bylos iškėlimo metu atsakovo UAB „Alveta“ kreditorius BUAB ,,Ribenos prekyba“ jau buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Be to, nurodo, jog šio apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Valeksa“ buveinės vieta yra Vilniaus mieste, o Klaipėdoje savo darbo bei gyvenamąją vietą deklaravęs vienas administratorius, kaip įgaliotas asmuo vykdo net 17 bankroto procedūrų. Teigia, jog nepagrįstas apelianto BAB bankas Snoras skundas, nes administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ siūlė atsakovo UAB „Alveta“ administracijos vadovas, kurio sandorius šis privalėtų patikrinti, todėl kyla klausimas dėl jo nešališkumo bei objektyvumo. Be to, šiam kontroliuojant restruktūrizavimo procesą ne tik nebuvo atkurtas bendrovės mokumas, bet atsirado skolos naujiems kreditoriams. Nesutikdamas su apelianto UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ skundu nurodo, kad byloje nėra įrodymų, jog jo siūlomo administratoriaus UAB „Ius Positivum“ filialas Klaipėdoje realiai funkcionuoja, be to, pagal Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio tinklalapio duomenis šio filialo adresas sutampa su administratoriaus buveinės Vilniuje adresu.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutarties dalis, kuria iškėlus bankroto bylą atsakovui UAB „Alveta“ administratoriumi buvo paskirta UAB „Verslo valdymo kompanija“.

22Kaip nustatyta aukščiau, teismas iš septynių bankroto administratorių kandidatūrų, naudodamasis diskrecijos teise, administratoriumi paskyrė trečiojo asmens UAB „Egivana“ pasiūlytą juridinį asmenį. Tuo tarpu apeliantai teigia, kad teismo procesinis sprendimas šiuo klausimu neatitinka civilinio proceso reikalavimų: neišnagrinėti proceso dalyvių pateikti argumentai, išvados nemotyvuotos, neatitinka teismų praktikoje susiklosčiusių nuostatų, etc. Be to, nurodoma, kad teismas be pagrindo atsakovo UAB „Alveta“ administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo kompanija“. Apeliantų įsitikinimu, tokia teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės –bankroto procesą administruoti paskiriant būtent jų siūlomus asmenis.

23Teismas, nagrinėdamas šiuos atskiruosius skundus, pirmiausiai pabrėžia tai, ką Lietuvos apeliacinis teismas nuolatos nurodo šiuo klausimu – tuo atveju, kai teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies 4 dalies bei 13 dalies normų kontekste iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, o taip pat išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010, 2011-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1861/2011; 2012-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-555/2012 ir kt.). Taip pat nuolatos yra pabrėžiama, kad apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, kad tai – fakto instancija, kad apeliaciniuose skunduose nurodomi proceso teisės pažeidimai arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas teismo sprendimui panaikinti tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.).

24Taigi, turint omenyje tai, kas pasakyta, pažymėtina, kad teismas, skirdamas administratorių, visų pirma, privalo patikrinti, ar siūlomos kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Kaip žinia, teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau pagal aktualią apeliacinės instancijos teismo praktiką, nei vienas iš kriterijų, kurie yra svarbūs pasirenkant vieną iš pasiūlytų įstatymo reikalavimus atitinkančių administratorių kandidatūrų, nėra absoliutus (pvz., kreditorinio reikalavimo dydis, potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinė, baigtų bankroto proceso skaičius ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1467/2010; 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-468/2009; 2006-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006 ir kt.).

25Remdamasis bylos medžiaga, teismas sprendžia, jog byloje nėra duomenų, kurie leistų spręsti, kad atsakovo UAB „Alveta“ bankroto procesą administruoti teismo paskirtas UAB „Verslo valdymo kompanija“ neatitinka minėtų ĮBĮ nuostatų reikalavimų ir todėl teismo nutartis turi būti naikintina šiuo pagrindu (CPK 185 str.). Tiesa, apeliantas UAB „Wolcolor Group“ teigia, kad šis asmuo administruoja atsakovo UAB „Alveta“ kreditorių BUAB ,,Ribenos prekyba“, todėl tokiu jo paskyrimu yra pažeistas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies draudimas, be to, tai lemia interesų konfliktą bei galimą administratoriaus šališkumą. Tačiau viešieji Juridinių asmenų registro duomenys, o taip pat paties apelianto teismui pateikto Įmonių valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenys, patvirtina trečiojo asmens UAB „Klaipėdos skuba“ atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytą faktą, kad BUAB ,,Ribenos prekyba“ dar 2012-05-29 buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro (2 t., 167 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad ši informacija yra viešai skelbiama, minimas apelianto teiginys traktuotinas, kaip nepagrįstas bei klaidinantis teismą, o toks jo elgesys gali būti traktuojamas, kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d., 95 str.).

26Teismas, remdamasis skundžiamos nutarties turiniu, sprendžia, jog, priešingai nei teigia apeliantai, nėra pagrindo laikyti, kad šis procesinis dokumentas būtų visiškai nemotyvuotas ir dėl to turėtų būti panaikintas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Tuo pat metu pažymėtina, jog apeliantai teisingai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepilnai ir nevisapusiškai išnagrinėjo byloje dalyvaujančių asmenų argumentus, kuriuos jie išdėstė tiek savo prašymuose, tiek atsiliepimuose į kitų proceso dalyvių prašymus. Taigi atsižvelgdamas į tai, kas paminėta anksčiau bei įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendžia, kad apeliantų argumentai, susiję su teismo paskirto administratoriaus bei jų siūlomų kandidatų turima šio darbo patirtimi, darbuotojų kvalifikacija, užimtumu, administratoriaus bei administruojamos įmonės buveinės vieta, veiklos teritorija etc. Taip pat nesuteikia pagrindo apeliacine tvarka naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 185 str.). Atmesdamas apelianto BAB bankas Snoras teiginius, kad teismas, saistomas būtinybės užtikrinti kuo sklandesnę atsakovo BUAB ,,Alveta“ bankroto procedūros eigą, be pagrindo administruoti šią bendrovę neskyrė jo bei trečiojo asmens UAB „Perdanga“, prisidėjusio prie jo atskirojo skundo, kaip didžiausių kreditorių, pasiūlyto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – teismas pažymi, jog, jau minėta, kad gausioje teismų praktikoje šiuo klausimu, nė vienam kriterijui, kuris yra svarbus pasirenkant administratoriaus kandidatūrą, nėra suteikiama išskirtinė reikšmė. Tuo tarpu Įmonių bankroto įstatymas suteikia teisę kreditorių susirinkimui ar jo įgaliotam kreditorių komitetui kontroliuoti šio teismo paskirto asmens veiklą, paaiškėjus jo nesugebėjimui vykdyti pavestas pareigas, šališkumui, neteisėtam veikimui/neveikimui, kelti klausimą dėl jo atstatydinimo, civilinės atsakomybės etc. (ĮBĮ 11 str. 3, 6, 8, 11 d., 17, 20 str., 23 str. 1 d., 31 str.).

27Apibendrinant tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsakovui UAB „Alevta“ iškėlus bankroto bylą, administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo kompanija“, kiti apeliantų pateikti motyvai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamam klausimui, todėl ši teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirieji skundai atmetami (CPK 263 str. 1 d., 302, 338 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. RUAB „Alveta“ administracijos vadovas J. M. 2012-12-20 kreipėsi į... 5. Šios bendrovės vadovas J. M. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 6. Teismas patenkino atsakovo UAB „Alveta“ kreditorių UAB „Perdanga“, UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 29 d. nutartimi atsakovui UAB... 9. Remdamasis atsakovo UAB „Alveta“ 2012-10-31 balanso duomenimis konstatavo,... 10. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas sprendė, jog... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Tretieji asmenys kreditoriai UAB „Wolcolor Group“, BAB bankas Snoras, UAB... 13. Apeliantai sutinka su tuo, kad UAB „Alveta“ yra nemoki, todėl laiko, jog... 14. Apeliantas UAB „Wolcolor Group“ nurodo, kad UAB „Verslo administravimo... 15. Apeliantas BAB bankas Snoras nurodo, kad nepagrįsti teismo argumentai, kurias... 16. Apeliantas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ nurodo, jog teismas,... 17. Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ pateikė pareiškimą, kad prisideda prie... 18. Atsiliepimus į atskiruosius skundus pateikė tretieji asmenys RUAB... 19. Kreditorius UAB „Klaipėdos skuba“ be to, nurodo, kad nepagrįstas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutarties... 22. Kaip nustatyta aukščiau, teismas iš septynių bankroto administratorių... 23. Teismas, nagrinėdamas šiuos atskiruosius skundus, pirmiausiai pabrėžia tai,... 24. Taigi, turint omenyje tai, kas pasakyta, pažymėtina, kad teismas, skirdamas... 25. Remdamasis bylos medžiaga, teismas sprendžia, jog byloje nėra duomenų,... 26. Teismas, remdamasis skundžiamos nutarties turiniu, sprendžia, jog,... 27. Apibendrinant tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....